Multiz Alignments of 6 Nematodes
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 150 in window, 14646344 - 14646537, 194 bps 
B D  C. elegans agttt-------------------------tgttt------------------cattgagtctttcagct
B D  C. remanei tatataaactaggggggataaagagaagaatgtttacttatggatgggattagctctgagtcgct--act
B D C. brenneri ======================================================================
B D C. briggsae ======================================================================

   C. elegans caattaatggaaaactccaaatgtaaaaaaaatagtaaaacttcctgggagtccagagga----tactcc
   C. remanei cagtgaatttgaagtcctgcccaccaa-------gtgatgttagccgggtgtccgaatgaaaaatgctct
   C. brenneri ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

   C. elegans actttc-------aaaaaaaaaaacggcgaaaaaaagtccgaaaagatataaagtgtcgcaaaacacatg
   C. remanei tccatcgtgtaaaaacaaaaaaaacggagaaaga-------------------gtgtcgcaaaacacatg
   C. brenneri ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

   C. elegans ggaaatgggtgatcatctcgtttagtagattgacgagc
   C. remanei ggaaatgggtgatcatc-----aagtgaatttacgagc
   C. brenneri ======================================
   C. briggsae ======================================

Inserts between block 1 and 2 in window
B D C. remanei 1529bp

Alignment block 2 of 150 in window, 14646538 - 14646598, 61 bps 
B D  C. elegans tcgtgtcgaaaacttgaacat-ctgctgtcttctctagcccaagcaaaaaagcccccccccc
B D C. brenneri ---------aaaagtgaacattcagctcgcttctct----------------ctctcctctc
B D  C. remanei ==============================================================
B D C. briggsae ==============================================================

Alignment block 3 of 150 in window, 14646599 - 14646817, 219 bps 
B D  C. elegans -cccccc---cctatatgtttccccttgactgcacaattt----------------------ttaattgg
B D  C. remanei -cccttc---cccacatttttctacttgactgcacacacataacatttggggcggggtgtacacgatttt
B D C. brenneri ttccgtcgaaccaaccgtttcacccttcactgcacttaca------------cagagaata-ataattat
B D C. briggsae ======================================================================

   C. elegans atttgatt-----ccacaaagtgaaaagaggt---ttgaaatg-----cggacgagtgaa----------
   C. remanei aattgatt-----tgtgaatgagaaacgaaacgtattcaaacgata--taaaagagaaaa----------
   C. brenneri aatttattgcgactatgaagttgaaacgaaac-------aataatggttaaaagggcgtacacttagttt
   C. briggsae ======================================================================

   C. elegans ttgagagaattgtgaagcgcgcgcgcattgt-----cgatttgt-ataatataaacaaatttattgcaaa
   C. remanei agaggaagaggaaggagagt-----------cataac--------ataatataaacaaatttattgcaaa
   C. brenneri atgtgaactcaacggagagttcgggcattgacagaacgatttttaataatataaacaaatttattgc-aa
   C. briggsae ======================================================================

   C. elegans ac----------gtatatat-----------aatagt---tag-gtgcaggaggggcac--accgaacga
   C. remanei acggttg-----gtataaac--------cgaaactgt---tggaggggacaaggggga---gaatagaga
   C. brenneri gctgttgtttgaatataaacgagagaaatgaaacagttaatgaaatggacggagtacatagaaataagga
   C. briggsae ======================================================================

   C. elegans agttgaccaaacattttaatc
   C. remanei agttggtcaaacattttaatc
   C. brenneri agtttagcaaacatcttaatc
   C. briggsae =====================

Alignment block 4 of 150 in window, 14646818 - 14647216, 399 bps 
B D  C. elegans cgtggtatttaaaaattacgcgcgggaaactgaacaggagcttttcgattaaacataaaagtgttgttca
B D C. briggsae ======================================================================

   C. elegans ggctaccttgtttcgctgatcatttcaaaagcttgaaagtacagtctattggaacgaggaacacgacatt
   C. briggsae ======================================================================

   C. elegans tcgaattgatcagatcttctccatcattgataattttgaatcttgtacaatgtgaaaattcaaaaattaa
   C. briggsae ======================================================================

   C. elegans ttgtgctttccgggtggaatttaattttttgtgtcataaaaaccacaagccaagactaatccaaagaatt
   C. briggsae ======================================================================

   C. elegans tacaaaaaaacctgaaaaatttcgggcaacctacgcctgacctagtccgcgtttccagagaatgtgtcgt
   C. briggsae ======================================================================

   C. elegans tgacaaattttttttgaaagaccagacaatttcttcaaaaattatatca
   C. briggsae =================================================

Alignment block 5 of 150 in window, 14647217 - 14647273, 57 bps 
B D  C. elegans aaacttgttttaataattcaaaaa----------attcattcaaatttcaaataaagccatgttgaa
B D  C. remanei aaatttcgtccaacattccaaaatcatagaaaccattcattagaa----aatcataaagaa------
B D C. brenneri ----------------------------------attcattgaaa----aaatacaagtatgatcaa
B D C. briggsae ===================================================================

Alignment block 6 of 150 in window, 14647274 - 14647370, 97 bps 
B D  C. elegans ----aaagataataaattatcacagatcgtggtgtttgtgtttttttttttcaaaaaatgaaaataatat
B D C. brenneri aagaaaagacaataaattatcacaggtc---------------atttttctctaacaatatggcttct--
B D  C. remanei ----agaacaaataaattatcacagaag---------------tttgaaattgaaaaacattttcttttt
B D C. briggsae ----aaagaaaataaattatcacagaaatcg------ggcagttttgcaattgaaaaaaaaatcttct--

   C. elegans cagaatcctacgcaatacttctaacttctcg
   C. brenneri -------tctagttaca--------------
   C. remanei gtaaatctctagtcacgacta-aaactctca
   C. briggsae -agaatccaacgttgct------catcctta

Alignment block 7 of 150 in window, 14647371 - 14647411, 41 bps 
B D  C. elegans attcctccattTCACCGCACTCGTCTTCGATACAACCACCG
B D C. japonica attggttcctaTCACCTGACTCTTCTCCGATAAAGCCACCT
B D C. brenneri -----------CTATCGTACCCTTCTTCTATAAAGCCATCT
B D  C. remanei att-----agtTCACCGCACCCTTCTTCTATAAAGCCATCT
B D C. briggsae act-----a-tTCACCGCATTCTTCTTCTATACAACCATCT

Alignment block 8 of 150 in window, 14647412 - 14647617, 206 bps 
B D  C. elegans ---TTTCCTATGCATCCACTCATCACACGGCTTTACATTCTTCCCATCGATCGCAGTGGCCATCAAGTCC
B D  C. briggsae ---CTTTCGGTGCATCCATTCATCGCACGGCTTCACATTTTTTCCATCAATCGCTGTCGCCATTAAATCC
B D  C. remanei ---CTTCCGATGCATCCACTCATCACACGGCTTTACATTCTTCCCGTCGATCGCAGTGGCCATTAAATCC
B D  C. brenneri ---TTTCCTATGAATCCATTCATCACATGGTTTCACATTTTTTCCGTCAATTGCAGTCGCCATTAAATCC
B D  C. japonica ---CTTGCGATGCATCCACTCATCGCACGGCTTCACATTCTTCCCATCGATCGCTGTCGCCATCAGATCC
B D P. pacificus tttCCTTGGATGAATCCATTCTTCACAAGGTTTCACTCTCCTTCCATCTAATGCTGCAGCCATCAAATCG

    C. elegans AACTTCACCCCATTCAATTCTACGTCAGCGATGCATCCGACAAAGTTGTTGGAGAACAAGCCACCGGTGG
   C. briggsae AATTTCACTCCATTCAACTCGACGTCAGCGATACATCCAACGAAGTTATTCGAGAAAAGACCGCCTGTGG
    C. remanei AACTTGACACCATTCAACTCAACATCAGCGATGCATCCGACAAAGTTGTTGGAGAAAATGCCTCCGGTCG
   C. brenneri AATCTGACGCCGTTCAGCTCCACATCAGCGATGCATCCGACGAAATTATGTGCAAACAGACCCCCAGTAG
   C. japonica AATTTCACGTCGTTCAACTCCACGTCGGCAATACAGCCCACAAAGTTCTTTGAGAACAAGCCGCCTGTGG
   P. pacificus ATGAGAACTCCATCAAGAGTCAGATCGGATAGACAACCAGAGAAATTAATAGAATGCAGTCCTCCAGTTC

    C. elegans CTTTGGAGATATCAGGCACCCC--------------------------------------------GCCA
   C. briggsae CTTTGGAAATTTCTGGAACTCC--------------------------------------------GCCC
    C. remanei CTCGAGAAATGTCAGGGACTCC--------------------------------------------TCCA
   C. brenneri CTCTAGCAATATCGGGGACACC--------------------------------------------TCCG
   C. japonica TTTTGGAGATGTCTGGTACCCC--------------------------------------------GCCG
   P. pacificus GTTCTTCGATTTTAGGAATTCCACCTGTGAATAGAGAGAAATGCTAAAGGAAAGCAGAGACTTGATACCG

    C. elegans ACGAAAATATTCCCGTCAACATTGAGCATCGCAAGGATTCCCG
   C. briggsae ACAAAAATGTTTCCATCCACATTTAACATTGCCAATATTCCGG
    C. remanei ACAAAGATATTTCCGTCGACGTTAAGCATCGCGAGGATTCCAG
   C. brenneri ACAAAAATATTGCCGTCGACATTGAGCATTGCCAATATTCCAG
   C. japonica ACGAAAATGTTTCCGTCAACGTTGAGCATTGCGAGGATTCCCG
   P. pacificus ATGTAAATGTTTCCATCGACATTGAGCATGGCGAGAATTCCCG

Inserts between block 8 and 9 in window
B D P. pacificus 579bp

Alignment block 9 of 150 in window, 14647618 - 14647666, 49 bps 
B D  C. elegans TGCTCCGACCGTCGACTTCACGGTAGTTGTCAATTCGCATTTGCCCTTC
B D  C. japonica TGCTACGACCAGTCACTTCTCGATGGTTGTCCACCTTCATTTGACCCTC
B D  C. brenneri TACTTCTACCATTCACTTCACGATGATTATCAATTTTCATCAGACCTTC
B D  C. remanei TACTCCTTCCGTTGACTTCTCGGTGGTTGTCAATTCTCATTTGACCCTC
B D  C. briggsae TACTTCTTCCATTGATTTCTCGATAATTATCGATTTTCATTTGACCTTC
B D P. pacificus =================================================

Alignment block 10 of 150 in window, 14647667 - 14647788, 122 bps 
B D  C. elegans TCTTCCCTTTCTTTCAAATCTCACACTGTGCTCTTTTCCATCATCTACTCTTTCTTCGGAGATAAGATGC
B D  C. briggsae TCTTCCTTTTCGTTCGAAACGAACACTATGCTCTTTTCCATCATCAACACGGTCTTCCGATATCAAATGA
B D  C. remanei TCTTCCCTTACGCTCAAAACGGACGCTATGTTCTTTTCCATCATCAACACGTTCTTCGGAAATGAGATGC
B D  C. brenneri TCTCCCTTTCCGCTCGAATCTGACGCTGTGCTCTTTACCGTCATCCACCCTCTCTTCTGATACCAAATGG
B D  C. japonica GCGACCTTTTCGTTCAAAGCGCACGCTGTGCTCTTTTCCGTCATCGACGCGGTCTTCTGATATTAGATGG
B D P. pacificus TTTACCCTTTCTCGATATTCCAACAGTGTGTTCCTCTCCATCGTCCATTCTCCTTCTACTTCTTCCCTTG

    C. elegans GCAGCTCCACCACCAAGTTCGTAGct--gaa--aaataat-ttatttttaaattaga
   C. briggsae GCAGCACCGCCGCCAAGTTCGTAGctg-gaa--aattaagatattttttgaattgga
    C. remanei GCGGCTCCACCACCGAGCTCATATctg-gaaataattaag----ttcatggatcaga
   C. brenneri GCAGCTCCGCCACCAAGTTCGTACctgtgga--aagtaga----------aaacaaa
   C. japonica GCGGCACCGCCGCCGAGTTCGTAGctg-gaa--a-----------------------
   P. pacificus GCCACTCCTCCACCCAATTCGTATcta-aaa--------------------------

Inserts between block 10 and 11 in window
B D  C. remanei 634bp
B D C. japonica 968bp
B D P. pacificus 367bp

Alignment block 11 of 150 in window, 14647789 - 14647812, 24 bps 
B D  C. elegans aatctg-----------------------------ttttcattgtc----aattcaa
B D  C. brenneri -----------------------------------tatttgtttttttttattccaa
B D  C. briggsae gaattgaaggatctcagagcttcgcaatttcaaaatcttcaaaatcttgaatttcaa
B D P. pacificus =========================================================
B D  C. remanei =========================================================
B D  C. japonica =========================================================

Inserts between block 11 and 12 in window
B D C. briggsae 112bp

Alignment block 12 of 150 in window, 14647813 - 14647869, 57 bps 
B D  C. elegans aaaaactca------cGAAAAGTGCAGATGC---CCATTGACAATTCCAA--------------------
B D  C. briggsae agaacctcagagtatcAGACTAACAAAATCTCAGCAATTCAGAATTTTCGGGTTCTTGATGTTCTGAACT
B D  C. remanei aaaaactca------cGAAAAATGCAAATGT---CCATTCACAATTCCCA--------------------
B D  C. brenneri ---aactta------cGAAAAGTGCAAATGC---CCATTGACTATTCCAA--------------------
B D  C. japonica aacaactta------cGAGAAATGCAAATGC---CCATTGACGATGCCCA--------------------
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans -----------------------CTGAT---------------------------------ATATAGTCC
   C. briggsae TTTCAATAATAACCACAGTAAACCTGAAAATTTGAACATTTCAATTTTGAGCTTTTCGAATATTTGGCTC
    C. remanei -----------------------CTGAA---------------------------------ATATAGTCT
   C. brenneri -----------------------CTGAA---------------------------------ATGTAGTCC
   C. japonica -----------------------CCGAA---------------------------------ATGTAATCC
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TC
   C. briggsae TC
    C. remanei TC
   C. brenneri TC
   C. japonica TC
   P. pacificus ==

Inserts between block 12 and 13 in window
B D C. briggsae 105bp

Alignment block 13 of 150 in window, 14647870 - 14647929, 60 bps 
B D  C. elegans CATTTGTTGAACGGTAGGACGTTGTCCTTGCCACAACAGCACACCATTTTGTTGCTCGGT
B D  C. japonica CATTTGTGCCACTGTCGGCCGTTGTCCCTGCCACAACAACACCCCGTTCGGTTGCTCAGT
B D  C. brenneri CATTTGTGTTACTGTCGGTCGTTGTCCTTGCCATAGAAGTACTCCGTTTGGCAGTTGGGT
B D  C. remanei CATCTGCGTCACCGTTGGCCTCTGACCTTGCCACAACAATACTCCATTCGGTTGCTCAGT
B D  C. briggsae CATTTGGGTTACTGTAGGCCGTTGTCCCTGCCACAGTAACACCCCATTCGGTTGCTCAGT
B D P. pacificus ============================================================

Alignment block 14 of 150 in window, 14647930 - 14648056, 127 bps 
B D  C. elegans TTTGAACTTGAACGCCACAATTTCATCCTTTTCAGATGTCAAATGTGGGAACTCATCTGACGAAAGCTCG
B D  C. briggsae CTTAAATTTGAACGCCACAATCTCATCTTTCTCAGATGTCAAATGTGGAAATTCGTCGGAGGACAACTCG
B D  C. remanei CTTAAACTTGAACGCCACAATCTCATCTTTCTCCGATGTCAAATGAGGGAACTCATCGGAGGACAACTCA
B D  C. brenneri CTTGAACTTAAATGCTACAATCTCATCTTTTTCAGATGTGAGATGAGGAAATTCATCAGATGATAATTCA
B D  C. japonica TTTAAATTTAAACGCCACAATCTCCTCTTTTTCAGACGTCAAATGTGGAAACTCGTCGGACGACAGCTCG
B D P. pacificus TTTGAATTTGAATGATATCGTTTCTTCTTTCTCCGATGTCAAATGGGGAAATTCATCAGATGAAATTTCA

    C. elegans ATAAATGCGTCTCCGTCAAATCGAGCTGCGTGTTCGATTGGCTTGActgaaaagata
   C. briggsae ATGAATGCGTCTCCATCAAATCGGGCAGCATGTTCGATGGGTTTGActgaaaaaa--
    C. remanei ATAAACGCGTCACCATCGAATCGAGCGGCGTGTTCGATTGGTTTGActgaaaaatta
   C. brenneri ATAAAAGCATCCCCATCAAATCGGGCAGCATGTTCGATTGGTTTGActgaaa-----
   C. japonica ATGAACGCGTTGCCATCAAAACGAGCAGCGTGCTCGATTGGTTTGActgtaaaagt-
   P. pacificus ATATAGGCCGTTCCATCGAAACGTGCTACTCTGTCGATGGGTTTGActgcaa-----

Inserts between block 14 and 15 in window
B D  C. remanei 33bp
B D C. brenneri 15bp
B D C. japonica 19bp
B D P. pacificus 4977bp

Alignment block 15 of 150 in window, 14648057 - 14648115, 59 bps 
B D  C. elegans atttttgtgtagactaacaattagaacagtacatccggttttactctgtaagaatattc
B D  C. briggsae -------gggagatcaagattaag------------gctttcattcggtcggaaaattc
B D P. pacificus ===========================================================
B D  C. brenneri ===========================================================
B D  C. remanei ===========================================================
B D  C. japonica ===========================================================

Inserts between block 15 and 16 in window
B D C. briggsae 51bp

Alignment block 16 of 150 in window, 14648116 - 14648436, 321 bps 
B D  C. elegans tagtagtattataaattgatatgtttttatttttaattaattttggattatgaaataagtgtttatctat
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================
B D  C. briggsae ======================================================================

    C. elegans actttgatctctgtctgtctggcaatgtacacaaacagtcttcctgcttgctctgtgccccctcctctcg
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans tataggtcgtttttgtgagtgagaggcatttctagccataatggctagcaacggctaatggtcaccatct
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans aatcgtttttatcataacgtttttttggaccactcttatatattcttacaactggtgaatattttaaatt
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans ttttaaagaatttttttgtaagtcaaaaaccccttttttcc
   P. pacificus =========================================
   C. brenneri =========================================
    C. remanei =========================================
   C. japonica =========================================
   C. briggsae =========================================

Alignment block 17 of 150 in window, 14648437 - 14648572, 136 bps 
B D  C. elegans atttcaatt------aaaactcacAAAGGCTACAGGTTGGGCCATCATAGTAAAGTTTGCATTCACACGT
B D  C. brenneri atttcaatgtttgagaaatcttacATAAACTACACACTGGTCCATCGTAGTAAAGTTTACATTCACATGT
B D  C. japonica -----------aatagggactcacAGAGGGAGCATGTTGGTCCGTCGTAATAGAGTTTACACTCGCACGT
B D  C. briggsae ----------------agacttacAAAGACTACACGTCGGTCCATCATAGTATAATTTGCATTCACAGGT
B D  C. remanei ----------------agacttacACAAACTACACGTGGGTCCATCATAATACAACTTGCATTCACATGT
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ATAATGCGTCATGTTTCTTGGCACACATTGTCCGTTCATTCCACACGTTGAATTTGCACAGATATTATT-
   C. brenneri ATAGTGCGTTTTGTTGCGCGGCACACAGTGTCCATTTACACCACACGTAGAATTTTCACAAATGGTATTC
   C. japonica GTAGTGCGTTTTGTTGCGTGGGACGCATTGTCCGTTCATTCCGCATGAGGAGTTGGCGCAAATGTTGAT-
   C. briggsae GTAGTGGGTCTTATTCCTTGGGACACATTGCCCATTCATTCCACAGGTGGAATTGATGCAAATGTTGTT-
    C. remanei ATAATGAGTCTTATTCCTCGGCACACATTGACCGTTCATGCCACAAGTGGAATTCAGACAAATATTATTC
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans -----GGG-
   C. brenneri TTATCGGG-
   C. japonica -----TAGg
   C. briggsae -----TGG-
    C. remanei TCTTCCGG-
   P. pacificus =========

Inserts between block 17 and 18 in window
B D C. japonica 2124bp

Alignment block 18 of 150 in window, 14648573 - 14648618, 46 bps 
B D  C. elegans TTCTTGAGTA------------------------------------------------------GAAT--
B D  C. briggsae TGCATCTGTGGTTGTGATCGGGCAGACTCCTGGAAAAAATCAATAACTCTGGAATTC--TTTGAGAAACT
B D  C. remanei TGCCTCTGTG------------------------------------------------------GAAA--
B D  C. brenneri ATCTTCAGTAGATGGCAACGAGCAGATACCTGAATAA------------TTGAATTCAAATTAAGTATAT
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans --------------------------------------------------------ACACATCGCCCACG
   C. briggsae TACC-------------------------------------ATCCAC-------ACAGCTATCTTCCACT
    C. remanei --------------------------------------------------------AGCTCTCATCCAAT
   C. brenneri TCTCAATATAATCTGTTATCCAGTTGCGAGGTTATTGTTAGATTCACCTCCAGGACATTTTTCATCGGGG
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans ACAATCTCTTCAGAACTT
   C. briggsae TTCACTTCTTCTCCA---
    C. remanei TCAATTTCCTCAGTA---
   C. brenneri TTAAACATTTCTTCG---
   P. pacificus ==================
   C. japonica ==================

Alignment block 19 of 150 in window, 14648619 - 14649379, 761 bps 
B D  C. elegans GAATCTGGAGGCAGAGTACCCTCACTGTAGTCCGAATCGGAATCTAAACCGTTATCCGGGGAAACTGTGC
B D  C. brenneri GAATCAGGTGAAAGTGTTCCTTCATTATAGTCAGAATCAGTATCCG------CATCAGGGGAAACTGTGC
B D  C. remanei GAATCCGGAGGAAGCGTTCCTTCACTGTAATCCGAGTCAGCAT---------CATCCGGGGATACTGTAC
B D  C. briggsae GAATCCGGTGGCAGTGTGCCTTCACTGTAGTC---GTCTG------------TATCTGGAGCCACTGTAC
B D  C. japonica GATTCGGGCGGCAACGTTCCTTCGCTGTAATCAGTGTCTT------------CAAGCGGTGAATTTCGGC
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TGATAGTGGAAATCTCTTCTTCTTCGTCGCTAACATCATTTTctgaaaattataaaaattgtttaacttt
   C. brenneri TTACATGCGCGATTTCCTCCTCCTCGTCGCTAACATCATTATctgcaattgttacgtttggtgtggttca
    C. remanei CAATAGAAGCGATTTCTTCTTCCTCATCGCTAACGTC---------------------------------
   C. briggsae TAACGTGAGCAATCTCGTCTTCTTCATCGCTAACGTCATTGCctgaaa--------------------cc
   C. japonica CAACTGTTGTGACCTCATCTTCCTCGTTGCTCACGTCGGTTTctgaaa--------------------ca
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans caaat----tttagttcccctatatatcat-----------------------------ttacCTTCAAC
   C. brenneri ctag------tcagtttttccgaacgttctatgttattgaacatgtctaatgtcataaattacCTTCGAC
    C. remanei -------------------cgtaaggtc------------------------------------------
   C. briggsae tcaa------cctgtacatcagagtgtccc---------------catagtccctctcaccttCTTCTAC
   C. japonica aaaatttaatcttgttgcgccctaagtaac------------------------taggcttacC------
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GGGATCTGTTGGAAGAACCAGTGCTGGCTCCGCTTCCGGCTCTTCAGTGGTACTAGTCGTAGTTGTGGAT
   C. brenneri AGGATCAGTTGGTAAGATGAGAGCT------GTTTCTGGTTCCTC---------------------AGTG
    C. remanei ---ATCAGTCGGGAGAATCAATGCG------GTCTCTGGCTCCTCTG------TCGTTGTAGTTGTAGTT
   C. briggsae AGAATCCGTTGGCAAAATTTGAGCG------GTTTCTGGCTCCTC------------------TGTAGTC
   C. japonica ---ATCAGTTGGGAGAA------CT------ATTTCAGAGGGTTCTG------GAGTTGTTGTTGTTGTT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GTTGTTGTTGTCTCTACCGGAATTATGATTT---CTGGATCATCATCCCTTGACGTCTCATAAATGTGGT
   C. brenneri GTTGTAGTGGTCTCAACAGGGATAAGTATCT---CTGGATCATCATCTCTGGACGTTTCATATATGTGAT
    C. remanei GTAGTAGTGGTCTCCACCGGAATTATAATTT---GTGGATCATCATCTCTAGAAATCTCATAAAAGTGGT
   C. briggsae GTAGTCGTGGTCTCAACAGGAATCTCAATTTCCAATGGGTCCGAATCTCTGGATGTTTCGTAGAAATGAT
   C. japonica GTTGTCGTGGTGTCCACCGGGATGAAAATTT---CCGGATCATCGTCTTTATCAATCTCATAAAAGTGGT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans AGGGCTCCTCAGTAGTCGTCGTTGTTGGTTCTTCA---GTAGTCGTGGTGGGCTCTTCAGTGGTAGTT--
   C. brenneri ACACTTCTTC---AGTAGTAGTTACAGGTTCTGTAGTAGGTGCAGTGGTGGGAATTTCTGTTGAAGTAGT
    C. remanei AGACCTCTTC---AGTAGTCGTAGGCGGCTCTGTGCTTGTAGTAGTCGTCGGCTCCTCTGTAGTCGTTGT
   C. briggsae AGACCTCTTCTGTAGTAGTCGTTGGAAGCTCCGTG---GTTGTTGTCATTGGCTCTTCGGTAGTCGTCGT
   C. japonica AGGTTTCTTC---GGTGGTTGTGGGGGGTTCTCTG---------GTCGTTGGTTCCTCTGTGGTCGTG--
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans -GGCTCCTCCGTAGTAGTTGGCTCTTC------AGTTGGTTCCTCTGTAATA------------GGCTCT
   C. brenneri GGTTGATTCAGTAGTGGT---------------AACTAGCTCTTCTGAAGTT---GTAGTATCTGGTTCC
    C. remanei AGGCTCCTCAGTGGTAGT------CTC------A---GGTTCTTCTGTAGTC------GTTTCAGGTTCT
   C. briggsae GGGCACTTCAGTAGTAGTTGGTTCCTC------GGTTGGTTCCTCTGTTGGCTCTCCGGTCGTGGGCTCC
   C. japonica -GGTTCTTCTGTTGTTGTTGGTTCTTCTGTTGTCGTTGGTTCTTCTGTTGTC---------GTTGGTTCT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TCA---GTTGTAGTC---------------------------GGCTCTTCCGTCGTAGGCTCCTCAATCA
   C. brenneri ACT---GTTGTTGTGAAC------------------------GGCTCTTGTGTAGTGGG------TTCCT
    C. remanei TCT---GTCGTAGTTGTT---------------------TCAGGTTCCTCGCTAGTGGT-----------
   C. briggsae TCCGTGGTCGTATTTGTT------------GTCTCTGGCTCTGGCTCTTCTGTCGTCGTCGTCGTTGTCT
   C. japonica TCT---GTTGTCGTCGTAGTGGTGGTGGTGGTCGTGGTGGTGGGCTCTTCTTCCGTAGGGATCTCGACCT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CAGCTTCTGGTTCTTCTGTAGTCGTTGTGGTTGTTGTATCATCT------TCCTCTACC-----------
   C. brenneri CTATGGTTGGCTCTTCTGTTG------------TAATGTCTTCA------ACCGAAATC-----------
    C. remanei -TTCGGGTGGTTCCTCTGTAGTC------GTAGTCGTCTCCTCAGTAGTCGCCACAACCCATTCTTCCTC
   C. briggsae CTTCTTCTGGTTTCTCTGTCGCC------ACTATCACATCATCA-TCATCATCATCATC-----------
   C. japonica CTTCCGTTGGGCCTACTACTGCT------ACCACTTCCTCCTCC-------------TC-----------
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ----GGAAACTGCGATTCCTCGCAGGACGAAATGTCACCTGACGAGGACAAATTTTGAAGATCTACGTCC
   C. brenneri ----------TGTGATTCTTCACAGGAAGATATATCTCCCGATGATGTAAGATTCATTAGGTCGACGTCT
    C. remanei TGGCGGGAACTCCAACTCATCACACGAAGAGATGTCACCAGAAGACGAAAGATTCTGAAGATCCACGTCT
   C. briggsae ------AAAGTTCGACTCCTCGCACGATGAGATGTCTCCCGAAGAGGAAAGATTCTGAAGATCGATGTCT
   C. japonica ---------------ATCATCACAAGAAGAAATATCCCCGGAAGATGACAGATTCTCCAGATCCACGTCC
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TGCGAGTTGATCAGTATCTCATAGACACATCCTTGGAAGGACTGCTCTACAACATCATCGGGGGAGTTCA
   C. brenneri TCCGAGTTTATAAAAATCTCATAAACGCATCCTCGGAATGATTGTTCAACTACATCATCTGGTGAGTTTA
    C. remanei TCAGAATTAACCAAAATCTCGTAGACACATCCATGAAACGATTGCTCTACCACGTCATCAGGGGAGTTCA
   C. briggsae TCTGAATTGATGAAAATCTCGTAGACACATCCTTGGAACGACTGCTCGACGACGTCATCAGGGGAAGAGA
   C. japonica TTTGAATTGATCAAAATCTCATAGACACATCCTTGGAAAGATTGCTCGACCACATCCTCCGGAGAGTTGA
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GACCTGGCGGAAGACCACCAATAAATATTTCTGTGCCAGGTTTCAATGTGTCAGTTTCGATctgaaa---
   C. brenneri ATCCTGGTGGAAGGCCTCCTATGAAAATTTCGGTTCCAGGTTTGAGGCTTTCTGTTTCAATctgaaaaag
    C. remanei GACCAGGAGGCAAACCGCCAATGAAGATTTCGGTGCCAGGTTTCAAGGTGTCAGTTTCGATctgaaa---
   C. briggsae GACCAGGTGGGAGACCGCCGATAAAGATTTCAGTGCCAGGTTTGAGCGTGTCAGTTTGGATctgaaa---
   C. japonica GATCAGGTGGAAGACCACCGATGAAGATTTCGGTTCCCGGTTTGAGACCATCTGACTCTATctgcaa---
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ------atagtaa------------tgaaaaatta----------------------aagatacaaaaaa
   C. brenneri ctttgcatgaaaaacatattaaacacgaaaaaatgtctaggttagatttcaaagtttaagttaccctgag
    C. remanei ------atcaaaa---------------------------------------------------------
   C. briggsae ------attgagatagaaggagagaggaagaagga----------------------gagagacggagaa
   C. japonica ------aagaaat--------------aagagatt----------------------ataacgtcattaa
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans gggtt
   C. brenneri aggct
    C. remanei -----
   C. briggsae atact
   C. japonica aaact
   P. pacificus =====

Inserts between block 19 and 20 in window
B D C. brenneri 54bp
B D  C. remanei 55bp
B D C. briggsae 43bp

Alignment block 20 of 150 in window, 14649380 - 14649513, 134 bps 
B D  C. elegans gatatttttgaaactcacGGTAGAAACTTGATTTCCATCTACAGTCATTACTAGAGCATTGCCAGCCTGC
B D  C. briggsae gatctat----gactaacCTCGGAAACTTGATTTCCATTGACAGTCATCACAAGTGCACTGCCAGTTTGT
B D  C. remanei aattgct----gactcacCGTGGAAACCTGATTTCCATTGACAGTCATTACAAGTGCATTGCCAGTTTGT
B D  C. brenneri gatacgt----gactcacTGTGGAAACCTGATTGCCGTTCACAGTCATTACAAGTGCATTGCCAGTTTGT
B D  C. japonica -----------aactcacCGTAGAAACTTGATCCCCATTGACAGTCATGACGAGCACGTTGTCAGACTGT
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CGTACTGCCACATCAATAAGCTCACCAGCTTCCAAAGTCTCACTTCTGATCTTTTGAACTTctg
   C. briggsae CTAACAGCCACATCAATCAGTTCACCAGCGCCCAAAGGTTCAGATTTCACTTTTTGAACTTctg
    C. remanei TTAACAGCCACATCAATTAGTTTTCCAGCCACCAGTGGTTCACTTTTCACTTTTTGAACTTctt
   C. brenneri TTAACTCCCACATCAATTAATTCGCCCGACACCAAAGTTTCACTTCGTATTTGTTGGGTTTcta
   C. japonica GACACGGCCACATCAATCACCTTCCCTGGCTCGAGAGGCTCACTGCGCATTTTTGACACTTctg
   P. pacificus ================================================================

Inserts between block 20 and 21 in window
B D C. japonica 512bp

Alignment block 21 of 150 in window, 14649514 - 14649543, 30 bps 
B D  C. elegans caaacttacaactaa-------------atttgaattaaacgt
B D  C. brenneri gaaacatttatctga------------gacgggaagcaaatct
B D  C. briggsae aaatctcctcctcgattttttcatatttactgatttcaaacc-
B D P. pacificus ===========================================
B D  C. remanei -------------------------------------------
B D  C. japonica ===========================================

Alignment block 22 of 150 in window, 14649544 - 14649697, 154 bps 
B D  C. elegans tgactcaaacCTTTATCAGGTCTCCGAACAGTGAGTACCACTTGATTAGCAATCAATGAAAGTGAAGTAT
B D  C. briggsae --accc--acCCATATTTGGCTTATTCACAGTCAACACAACCTGTTGATCAATCAACGAAAGTGACGCGT
B D  C. remanei -------------TATTCGGTTTATTAACCGTCAGAACCACTTGATGATCTATCAAGGACAGGGATGCAT
B D  C. brenneri tttctc--acCATGATTTGGCTTATTAACCGTCAGTACGACTTGATGATCAATAAGAGAAAGAGACGCAT
B D  C. japonica taacacgtacCTTTATTCGGGCGGTTCAATGTGAAGACGACTTGATTTTCAATCAAAGAAATTGACGCGT
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ACTGTTTAGTATTTGATCCATAATCCGATGCAAAATACATTAAGATGTGCTCATCACTATCAGCTTGCGG
   C. briggsae ATTGCTTGGTAGATGCACCATATTCCGATGCAAAATACATTAGAATATGCTCGTCGCTATCAGCAGTTGG
    C. remanei ATTGTTTGGTAGTTGACCCATATTCCGATGCAAAGTACATAAGAATATGCTCGTCACTATCAGCTTGTGG
   C. brenneri ATTGTTTTGCTGTTGCTCCATATCCCGAAGCAAAGTACATCAAAATATGCTCATCATTATCTTTTTCTGG
   C. japonica ACTGTTTTGTATTCGATCCGTATTCAGATGCAAAATACATTAAAATGTGTTCATCGCTGTCGGCTTGTGG
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TCTTAGTTTCATTT
   C. briggsae ACGGAGTTTCATTT
    C. remanei GCGGAGCTTCATTT
   C. brenneri GCGGAGCTTCATTT
   C. japonica --------------
   P. pacificus ==============

Inserts between block 22 and 23 in window
B D C. japonica 1679bp

Alignment block 23 of 150 in window, 14649698 - 14649725, 28 bps 
B D  C. elegans TTATctgaaatgtccaaagttacagttc
B D  C. briggsae TTATctgaa-------------------
B D  C. remanei TTATctata--aataaaagttaaagatc
B D  C. brenneri TTATctcaaataatgattgtttatattt
B D  C. japonica TTATcggtaaagcgcaaaaccaagcta-
B D P. pacificus ============================

Inserts between block 23 and 24 in window
B D C. briggsae 13bp
B D  C. remanei 7bp

Alignment block 24 of 150 in window, 14649726 - 14649950, 225 bps 
B D  C. elegans agttgagaa-aa-----atggatgtacCGATTCAAATTTTACAGGTCTCTTGACAGCCAGGAAGCTGGTG
B D  C. briggsae agctaagaa-aacagggatatgcttacAGATTCAAATTTGACTGGCTTGCGGACAGCTAGGAATGAGGTT
B D  C. remanei tgttgaaaa--------ttatgtatacCGATTCAAATTTCACTGGCTTGCGGACAGCCAAGAAAGAAGTG
B D  C. brenneri ----gacaataagtgtaataaatatacCGATTCAAATTTGACTGGTTTCCGTACAGCTATAAAAGACGTA
B D  C. japonica gctcgacaa-acgtaacgta-acgcacCGATTCAAACTTCACCGGCTTCTTGACCGCAATAAACGAAGTG
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TCAGATGTGAAACCCAAAGGTTGAGGAATTTCAGTTTTTTCTTCACATCGTAGACCCGTAGTCCCCAGCG
   C. briggsae TCGGAGGTGAAGCCAAGGGGTTGGGGAATGTCGATTTTTTCTTCACATCGAAGACCAGAGGTACCCAATG
    C. remanei TCCGATGTGAACCCTAATGGCCGTGGGACCTCAGTTTTCTCTTCACACCGTAATCCAGTAGTACCCAATG
   C. brenneri TCAGATGTGAACCCAAGAGGTTGAGGTATTTCAGCTTTTTCTTCACATCTCAAACCAGTTGTTCCTAATG
   C. japonica TCCGATGTGAAGCCCAGCGGCTGCGGAATCTCCACATTCTCCTCGCATCTCAAACCAGCGGTTCCTATCG
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GACAGACACATTGCCAGCTTTCTTCGTTGTCCAGGCAAATTCCAGTGTTGCAACTTTctatac----ttt
   C. briggsae GGCAAACACATTGCC-ACTTTCTTCGTTGTCCAGACAGATCCCAGTGTTGCAGTTTTctggaa----ttt
    C. remanei GGCAGACACATTGCCAACTCTCCTCATTGTCAAGACAAATTCCAGAATTACAGTTTTctgaaaaaatttt
   C. brenneri GACACACACACTGCCAGCTTTCCTCGTTGTCCAAACAAATTCCAGTGTTACAAGTTTctagaa----atg
   C. japonica GGCACACGCACTGCCAACTCTCCTCGTTGTCCAGGCAAATTCCCGTGTTACAATTCTc------------
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans tagttagttaacgtttta---------------------attaatc
   C. briggsae taaata----------------------------------------
    C. remanei t------------tttca---------------agtttttcgaatt
   C. brenneri taaaaaaggtacgtatcaatactagctgatggcaattttataaacc
   C. japonica ----------------------------------------------
   P. pacificus ==============================================

Inserts between block 24 and 25 in window
B D C. briggsae 1292bp
B D  C. remanei 2bp

Alignment block 25 of 150 in window, 14649951 - 14650189, 239 bps 
B D  C. elegans aaaa----ataacttacCATCATGACAACTATTGGATCTCCATTGACAGTATTCTCCATGGAACTCTTCG
B D  C. briggsae aaaa----aaaactcacCTTCATGGCAACTATTCGATCTCCACTGACAGTACTCTCCGTGGAACTTGCTG
B D  C. remanei --------caaaccaacCTTCATGACAAGAATTGGATCTCCATTGACAGTACTCTCCGTGGAATTTTGAG
B D  C. brenneri -aaactttgcgactcacCTTCATGACAGGTGTTCGATCTCCATTGACAATATTCACCATGGAATTTGGAT
B D  C. japonica ------------------ATCGTGACACGTCGAGGATCTCCATTGACAGTACTCTCCGTTGAATTTCGCG
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GCACATTCACAACTGAAACCATGATGATTGTTGGCGTTCCTGCAGTTGGCTCCGTTCAAGCAGAGGTTTG
   C. briggsae GAGCACTCGCAACTGAATCCTTGATGATTGTTCGCATTTCTACATTTTGCTCCATTCAAACATAAATTCC
    C. remanei TTGCATTCACAACTGAATCCTTGATGATTGTTGGCGTTTCTGCATTTGGCACCGTTGAGGCAAAGGTTCG
   C. brenneri GAGCATTCACAACTGAATCCATGATGATTGTTGGAATTTCGGCATTTAGCTCCATTTAGACATAGGCTTG
   C. japonica GTGCACTCGCAACTGAAGCCGTGACGATTGTTGGCGTTGCGGCATTTTGCTCCGTTTAGGCACTGGTTGG
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TGCTCGCACACGCGTCGTATTTGACCACCGAAGATGGAATACGAGCGTCACCAAGCCCAACGTTATGCCC
   C. briggsae TACTAGCACAAGCGTTATATTTCACGACACTTGGCGGGATTCTAGCCTCTCCCAGCCCCACATTCTGACC
    C. remanei TGCTAGCACACGCATCGTATTTGACAACTGATGGTGGGATACGGGCCTCGCCAAGACCGACATTATGGCC
   C. brenneri TGCTTGCACAGGCATCGTATTTAACCACAGACGGCGGAATCCGAGCTTCTCCAAGTCCCACATTTTGACC
   C. japonica TGTTGGCACATGCGTCGTATTTTTGTACGGTGGCGGGAATACGGGCGTCGCCAAGGCCCACGTTTTGACC
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GGAGAGTACAACTTGACTGATAATGCctgaaat
   C. briggsae AGAAAGTAGCACCTGAGCAATGATTCc----at
    C. remanei GGAGAGGATTACTTGGGAGATGATGCctggaat
   C. brenneri AGAAAGAATGACTTGCGAAATTATTCctgaaat
   C. japonica GGAGAGGATTACTTGACTGATTACGCctggaa-
   P. pacificus =================================

Inserts between block 25 and 26 in window
B D  C. remanei 763bp
B D C. japonica 789bp

Alignment block 26 of 150 in window, 14650190 - 14650220, 31 bps 
B D  C. elegans tatttccaaattttaaaggcacaaatactt-t
B D  C. brenneri aacatgatgtttctaataacattgaaacaatt
B D  C. briggsae -------------------------------t
B D P. pacificus ================================
B D  C. remanei ================================
B D  C. japonica ================================

Alignment block 27 of 150 in window, 14650221 - 14650488, 268 bps 
B D  C. elegans -aaccgtgcCTCTGAAATCATTAGCTTCATTTGTTGGCTCATGTCTTCCTCCAATGAAAACTGGCCGGTT
B D  C. briggsae -a------------AAATCGTCAGCTTCACTCGTTGGCTCATGTCTTCCACCAATGAACACCGGCCGGTT
B D  C. brenneri -aaccg-----TTGAAGTCATCTGCTTCACTCATCGGCTCATGCCTTCCACCGATAAAAACGGGGCGGTT
B D  C. japonica aagct-tacCATTAAACTCATCCTCCTCCCTTACGGGCTCGTACTGTCCTCCAATGTACACCGGATTGTT
B D  C. remanei ------tacCATTAAAGTCATCAGCTTCACTCATCGGTTCATGTCTTCCTCCGATAAAAACCGGACGATT
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TACTCCGGTGCTCAGACTTGGAAGTGGATTTGTATGTTGCCTTATTGTCGCGGACTCGTCATTCAGCTGA
   C. briggsae TACACCTAACGATAATCTTGGAAGTGGATTTGAATGCTGCCGAATTGTGGCGGTTTCTCCGTTCAGCTGA
   C. brenneri CACACCCAGGCTCAAACTTGGGAGAGGATTCGAATGCTGACGAACTGTTGCCGAGTCATCATTCAATTGA
   C. japonica TGTGCCAGTGGTCAGTTGTGGCAGGGGATTTGAGTGTTGCCTGATTGTCGCTGCCTCGTCGTTCAATTGT
    C. remanei AACTCCTAGACTCAAACTTGGCAATGGATTCGTGTGTTGCCTGATGGTCGCCTCTTCCCCATTCAATTGA
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ATTGTCACCTGATTCTTATCATTTTTGATTTTAATCACATTCCACTCATTCGGATTTATTGGGTTGGTTG
   C. briggsae ATTGTCACTTGATTCTTATCGTTTTTGATTTTCACCATATTCCATTCATTCGGGTTGATTGGGTTGGTGG
   C. brenneri ATTGTCACCTGATTCTTGTCATTTTTAATTTTTATCACATTCCATTCATTAGGAGTAATTGGGGTTGTTG
   C. japonica ATCGTCACTTGGTTTTTGTCATTTTTGATTTTAATCACGTTCCACTCGTTTGGATTTATTGGATTTGTCG
    C. remanei ACTGTCACCTGGTTTCTATCGTTTTTGATTTTCACAACATTCCACTCATTTGGATTTATTGGGTTGGTAG
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TTTCCACAATTTctgaa----tagttttttg------taactattttaacattaacgagaaaaaaaaat
   C. briggsae TCTCCACAATTTctgaattgaaaagtttttg------aattcattgttcttcca---------------
   C. brenneri TTTCCACGATTTctaaa---tacaattgatgaggaacaatttataatactaaaa---------------
   C. japonica TTTCCACGATTTctgaa----aaggtgagtg------atttgaaaaaaaaat-----------------
    C. remanei TCTCCACGATTTctgga---ataggtatatt------gatttatattaa--------------------
   P. pacificus =====================================================================

Inserts between block 27 and 28 in window
B D C. japonica 621bp
B D  C. remanei 18bp

Alignment block 28 of 150 in window, 14650489 - 14650809, 321 bps 
B D  C. elegans tc-acttacGTCTACCGTTTCCAATATCAAACTCATACAGAACAGTTCCATAGTCAGTGATTTTTGCCTC
B D  C. briggsae tc-acttacGCCGTCCATTTCCAACATCAAACTCATAGATAATAGTTCCATGATCCGAGATTTTCGCCTC
B D  C. brenneri tttgctcacGCCTCCCGTTTCCAACATCGAACTCATACAGAATTGTTCCGTGATCAGTGATCCTTGCCTC
B D  C. japonica tt-acttacGCCTTCCATTCCCCACATCAAAATCGTACAGAATAGTTCCGTGATCTGTAATTTTGGCCGT
B D  C. remanei ---actaacGTCTTCCGTTTCCAACATCAAACTCATAGAGAATAGTTCCATGGTCTGTGATCTTAGCCTC
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ATGATGAATAGTATCGTATGGAGTAGCCAAAAGATCCCCGGAGTTGATTCGTTTTGTTTCAAAAATTATT
   C. briggsae ATGATGAATGGTATCCACTGGTTGTGCCAAGAAGTCTCCACTATTGATTCGTTTGGTTTCGAAGAGGATT
   C. brenneri ATGGTGTATGGTATCATATGGTTGAGCCAGCAAATCGCCGGAATTGATCCTTTTGGTTTCAAAAATAACT
   C. japonica ATGATGAATGGTGTCGAACGGTTGGCCGAGCAGATCTCCCGTGTTGATTTTTCTCGTCTCAAATATCACT
    C. remanei ATGGTGGATAGTATCAAACGGTTGAGCCAGCAGATCTCCAGAATTGATTCGCTTTGTTTCAAACAAGATT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CCTTTTGGATTTGCAGTGTTCAAAGTGATTTCAATATCCAAATTGACAATCTCTTCATCACTAAGTGGTG
   C. briggsae CCTTTAGAATCGGAAGAGTTCAAAGTGATTTCAATATCGAAATTGACAATTTCCTCATCGGTTAGCGGTG
   C. brenneri CCCTTGGTTTCCGAAGAGTTCAATGTGATTTCAATATCAAAGTTGACAATTTCTTCGTCTGTCAATGGCG
   C. japonica CCCTTGGGATTTGAAGAGTTTAGGGTGATTTCAATGTCAAGGTTCGTGAACTCGTCGTCGGTAAGGGGTG
    C. remanei CCCTTTGGATCAGAAGAATTTAAAGTGATTTCAATATCAAAATTGACAATTTCCTCATCTGTCAAAGGTG
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GAAGTTCAATTGGCTCTCCATCGATAACCGGTATAAAATCATCAATCTGAAGATCGACGGTGGAGAAAAC
   C. briggsae GAAGTTCAATGGGATCTCCGTTTATGATGGGGACATAATCGTCGACTTGCAGGTCCACAGTTGAAAACAC
   C. brenneri GAAGTTCGATTGCGTCTCCATTGATAACAGGAACAAAGTCATCGATTTGGAGGTCTATTGTAGAAAATAC
   C. japonica GTAGTTCAATGGGCTGTCCGGTAAAGAGGGGGACAAAGTCTTCGACTTGCAAGTCGACAGTGGATAATAC
    C. remanei GAAGCTCAATAGCATCTCCATGAATGACAGGTACAAAATCATCGACTTGCAAGTCAACTGTAGAGAACAC
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TGGA------TTTTCTTCTTTCACTATTTCACAGGTGTATctgaaatt
   C. briggsae AGGA------TCAACTTCTTTGACAATTTCACAGGTGTAGctggaatt
   C. brenneri AGGA------TCTACTTCTTTTACGATTTCGCATGTATATcttaagt-
   C. japonica TGAGTCGTCTTCCACTTCCATGACGATGGCACAGGTGTAGctg-----
    C. remanei GGGG------TCCACTTCTTTCACAATTTCACAAGTGTACctgaa---
   P. pacificus ================================================

Inserts between block 28 and 29 in window
B D C. briggsae 678bp
B D C. japonica 50bp

Alignment block 29 of 150 in window, 14650810 - 14650873, 64 bps 
B D  C. elegans gtttataatgtttttaaattcacctgcagtttaattagaacttttataattataatagtacaaa
B D  C. brenneri --------------------------------------aacttttgtcaagaaagtccaaaacg
B D  C. remanei ------------------------------------------tatgaaatgatagctgataact
B D P. pacificus ================================================================
B D  C. japonica ================================================================
B D  C. briggsae ================================================================

Alignment block 30 of 150 in window, 14650874 - 14651193, 320 bps 
B D  C. elegans aaactgtgtggctt--cagaaagt-aaaaacttacGATCCCTCATCATCTCTATGAACAGATGGAAGCAT
B D  C. remanei aaact-------------gaaa---aacaacttacGCTCCCTCATCCTCCCTATGCACTGAAGGCAACAT
B D  C. brenneri tgttc--------------------aagaactcacGATCCTTCATCATTTCTATGCACGGACGGTAGGAT
B D  C. japonica aagttagacggtttgacaaaaa--tcaaaactcacGATCCCTCATCATTTCTATGCACGGGCGGAAGATG
B D  C. briggsae -------------------------aaatactcacGATCCCTCATCATTCCTATGAACTGATGGCAGCAT
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CAGTACTCCTTGTTCCACTCGAGACCCACTAGGAAGATCTCCTTCCTCTTTTGTCCATACCACCGATTGA
    C. remanei CAAGACTCCCTTATCGACTCGAGACCCGGATGGTAGATCTCCTGCATCTTTAGTCCATATTACAGATTGA
   C. brenneri CAGTACTCCTTTATTAACTTGCGATCCAATAGGAAGCGTTCCTTCTTCTCTTGTCCAAATTACAGATTGG
   C. japonica CAAAACGCCCTGCTCGACTTTTGACCCGGATGGAAGTTCTCCGTCGGCACGCGTCCACACTACACTCTGA
   C. briggsae CAACACTCCCTTATCCACTCGAGACCCGGATGGGAGATCTCCTTCATCTTTTGTCCAGATCACCGTCTGA
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TTTGGTTTTGTCTCAGTTTTTCCTATACAAGACAGGTAGGCTGGCTGACCAACGGTATAGACAACAGGCA
    C. remanei TTTGGTTTAGTTTCAGTCTTTCCGATACATGAGAGATACGCGGGTTGTCCGACGGTGTAGATGACCGGGA
   C. brenneri TTGGGTTTAGTTTCTGTTTTTCCAATGCATGAAAGATATGCAGGCTGTCCAACCGTATATACTACTGGAA
   C. japonica TTTGGTCGTGTCTCGGTTTTTCCGATACACGGGAGGAAGGCTGGCTCGCCAACAGTATAGATGACTGGAA
   C. briggsae TACGGTTTGGTCTCGGTTTTTCCGACACATGACAGATAGGCGGGATCTCCGACCGTGTAGACGACTGGGA
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans AAGAGTCGGC---AACAGTAAAAGTGACTTGATCTTctg------aaacgcg----taagaact-ggtta
    C. remanei GGGTGTCAGCGGTGATGGTGAATGTGACCTCGTCGTcttctgt--aaatagg-agtgagatgtt-agagg
   C. brenneri GTGAATCCGC---AACAGTGAACGTAACTTCTTCGTcaactgg--aaatg------aatgaattcggtaa
   C. japonica GCGGCTCGGC---AATGGTGAACG------ATTGATcggctgg--aaaagggcaagaggaggtt-agata
   C. briggsae GAAAATCTGC---GACAGTGAATGTCACCACTTCTTcgtcggctgaaata------taggtatt-agtgg
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans gagaagcaggaaagtgaggtggctgaaaggatgagaagaggacgggaaatcgtgagg
    C. remanei gtagtggggatgaagtggttgagtgtgtcggggtg---------gggaatcgtgagg
   C. brenneri gcccacagtgaaaactaagattggaaaatgctgtgaa------tgggaatcgtagag
   C. japonica gaagagtgtggaagggggctgaagag-------------------------------
   C. briggsae gtgaaaattagaaactgatagtgagatagggcgtg---------gggaaccgtgaag
   P. pacificus =========================================================

Inserts between block 30 and 31 in window
B D  C. remanei 1266bp
B D C. japonica 1287bp

Alignment block 31 of 150 in window, 14651194 - 14651223, 30 bps 
B D  C. elegans -------ggtgaggcgagaagcttgaggtaagcttat
B D  C. briggsae ggattcgtgtgtcgtgagaggcagcaagtgattttat
B D  C. brenneri ------------ggtggaaagtttaccgcagttttgt
B D P. pacificus =====================================
B D  C. remanei =====================================
B D  C. japonica =====================================

Inserts between block 31 and 32 in window
B D C. briggsae 1589bp

Alignment block 32 of 150 in window, 14651224 - 14651514, 291 bps 
B D  C. elegans tagtgagctaataaattttttatagcggttaccttgagttagggttttcatggtaggcaggcgcagttta
B D  C. brenneri tatt------------tttttatatt------------ttagaat-------------------agttga
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================
B D  C. briggsae ======================================================================

    C. elegans agggcctgacgcctgcctcaagcttgccggcctttcaccaaattttggaatttgtatataaatttacaaa
   C. brenneri aaa------------cctcgagatttctgaa-----acgaaaactttgtttccttttgt---ttta-aga
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans tttctaattttctgatttctatcaatttgcttttaaaaaatttgcatggcacgaattgaggcgagaggca
   C. brenneri gttgtatttttatgaattctgttg-------ctcaaaaaattcttct---acatatt-------------
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans ggcgaaggtcgcctttaggtcaggcaggcaggcctacgtcgaagcgttaccttgagttacttaagcttta
   C. brenneri -------------tttgg---agatccacaggatcactttgagatttttacatgagtgaa--aatctttg
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans tttcgttatat
   C. brenneri acgcgttctct
   P. pacificus ===========
    C. remanei ===========
   C. japonica ===========
   C. briggsae ===========

Inserts between block 32 and 33 in window
B D C. brenneri 20bp

Alignment block 33 of 150 in window, 14651515 - 14651537, 23 bps 
B D  C. elegans ttaggtaaactggcacatcatat
B D P. pacificus =======================
B D  C. brenneri =======================
B D  C. remanei =======================
B D  C. japonica =======================
B D  C. briggsae =======================

Alignment block 34 of 150 in window, 14651538 - 14651911, 374 bps 
B D  C. elegans catttttttaatgaaaaaacctgaaaaaaagtaaaaagttcagttttccgactgaaaaaattctcgggaa
B D  C. brenneri tagttcttcaac----------------------aatgttcaggtctttgat------------------
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================
B D  C. briggsae ======================================================================

    C. elegans attttctcgtttgcaatgatattccggatgctgcccggcaaatcaatttttctcgagctaaccctattat
   C. brenneri attttct--gttgcaactgagtt-------------------tcaatctcattcagac-------actat
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans ttttatttttcgtttcgctgtatattttagtaaaaaaataaaaattttaagatttttagttctccttttc
   C. brenneri gtaggcttttcgatt---------ttttcataacaca--------------------------tcatatc
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans caatctttgtaacaaggttgggcggatttcaacaagt------cggaacactgccggaattgaaattt-c
   C. brenneri cgat--tagtcgagtgatcgatcaaattcaatccggtaaaacacagcattctgacagaatcaagagctgc
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans cggcaaattggcagacctgcaatttgccgattttccacatatgttaacaaaaaaacttggcaaacgg---
   C. brenneri aaggacattggaa------caatat-ccga---------------aaccatagaac--agcatacggata
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans caattaccgccaaaccctgctttgtacacaacgt
   C. brenneri caat--------acatctccgttata------at
   P. pacificus ==================================
    C. remanei ==================================
   C. japonica ==================================
   C. briggsae ==================================

Alignment block 35 of 150 in window, 14651912 - 14652055, 144 bps 
B D  C. elegans tttttaaattatgaactgcaaatccactaacttcagaaaaaactgcaaatttttggttcaggacaaaaca
B D  C. brenneri ------------------------------------------tctttaaacttttccactga-------a
B D  C. remanei ------------------------------ctgtaaaaaagacggacaaattttctttcag--------g
B D  C. briggsae ttttcaaatcacaa----caaatcaatttt-tttagaa-----tttcaaactttcggaca----------
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans actccggtatacttctcac------------ttctgaaaaattacaaca---------attca------c
   C. brenneri ataa-gacatattttggaaacatgtacaacaatctgtaaaatcagaacg---------ctacgatcaaag
    C. remanei acactgacattttttttaa------------ttctgaaattccagacca---------cttcaacaatgc
   C. briggsae actccgatacatttctaga--------aattttctgaaaaaatggacaaaggaaaaatccacatcaatcc
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans aaaacaactccacgtcaaacgtttgtgatac
   C. brenneri aaaacgcacgtcaatcgtgtttttgtgatac
    C. remanei aaaccagg------------------aatac
   C. briggsae aaaatcggtgc--------tttttgtgatac
   P. pacificus ===============================
   C. japonica ===============================

Alignment block 36 of 150 in window, 14652056 - 14652574, 519 bps 
B D  C. elegans cttgctagatttattg---------------------------------------aattttatcatcggt
B D  C. japonica cttgctggattttatt---------------------------------------tattctctcatcggt
B D  C. brenneri cttgctaaatttattg-----------------------------------ggaaatttttctcatcggt
B D  C. remanei cttgctagatttattggaagggaagaggagggcagttgaaaaagaaaagaaggaaaattctctcatcggt
B D  C. briggsae cttgctagatttattcggttggtgaggaa---------aaaggaagaaaaaggaaaaaacactcatcggt
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans acataaactcaaaaaaagttatggataa-tagttgtaagtaaa-------------------agtcgaaa
   C. japonica acatatactcgaaatgcgatatataaaa-gagtg----------------------------ggattaga
   C. brenneri ac--atacttgaaaagc------------aagtggggtgtgaaaacgtt-------------agaataaa
    C. remanei acatatactcgaaaatcaagattagta--tagtaagacaaaaaaa-----------------ggaaaaaa
   C. briggsae acatatactcgaaaattcaggtaaaaaattagtaagaaaagaaaaaagtacagaaagatacgggaagaaa
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans aggcacaa-aaattatatatcaagaaaaaaacgatgaatgt---att-tttgagcaccacagagcaagag
   C. japonica agacacaaaaaactgc-------------------aaata----atcactgcagcaccacagaattgg--
   C. brenneri aggcacca--gattataagt--ggaaaggtatgaaaaatgt---gtt-tttgagcaccacagagcaaa--
    C. remanei aggcacga---attattg--------------gaaaaatgt---gttttttgagcaccacagagcaag--
   C. briggsae aagcat-----attat------------------aaaatatagggttgtttgagcaccacagagcaag--
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ccgaagacgacaagaat--tgggtggg----ggtgaagaaaa---------tagaagaaaaattcc----
   C. japonica ----ggaagagggaaagattgaacgtggcaatgtaaaggaca---tcaaaagaaaaaaaaaggtca----
   C. brenneri ----gaacgacaagagt--------------tgtgggggaaaattttttaaaatatagaaaatactaaaa
    C. remanei ----aaacgacaagaattattgttgtg----tatgaagaaaaattgaaagaaaaaagaaaaattct--ag
   C. briggsae ---------------------------------------------------aaaaaagaaaattct--ag
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ---aa-attatatat----atatacgtttgggaattatgtgtaacacaccggttaccgctg--gggcagt
   C. japonica ---ga-attatggat---------------------------aacgcaccggttaccggtt--gggcagt
   C. brenneri gacaa-attatggat----attgga------------------acacaccggttaccggtt--gggcagt
    C. remanei gtcaa-attatgaatgggaacggaag---ggtaacattgtaacacacaccggttaccggtt--gggcagt
   C. briggsae aaaaacattatgatt--gaattgaaa---tgtaacacact--tacacaccggttaccggttgggggcagt
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans g------gaaaa---gaaaaaaa---gttg---------------------aaaaacaaattaaaaaatg
   C. japonica g---gggaagaaaagaaaaagaacaatatg---------------------taaa----attagaatttg
   C. brenneri g-----gaaaaaattgaaaaaaaaacattgaaaggaagattagaatttaaaaaaaggtcaatagaaattg
    C. remanei gaattaaaaaaaatggaaaaaaaaacgttg---------------------gaaaaatcaataaaaattg
   C. briggsae g------gaaaaatggaagaaaatg-ggtg---------------------gatagggttataa------
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans gttaaa----------------------------acaaaacacactcaggcacactagtttg----ttta
   C. japonica gttaagtcagttcaaatcaaggcaaatcaattcaaatcaaatcaatcaggcacactagacgaggatgggg
   C. brenneri gttaaa--------------------------caaaaaaaaacactcaggcacactattt----------
    C. remanei gtt-------------------------------aaaacacacactcaggcacactattttg-------g
   C. briggsae ----------------------------------aagacacaaaatcaggcacactatttct-------g
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans gagatactgttacattttactgttgggaggggaaccttgtatgattttttttttcaaagttttcttt---
   C. japonica gagagat------------------------------------actctttcttatactttttttttt---
   C. brenneri gagagat------------------------------------actcattt-----cactgttttat---
    C. remanei gagagat------------------------------------actctgtttacggaatttttttttcgt
   C. briggsae gagatact----ca----------------------------aaattcatttttatcgttttttttt---
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ----------------------------aaaat---cTTAGAACCACGAGCCAAAGAGCTTGGTAGTGGT
   C. japonica ----------gttggctggatcgatttaaaagt----CTAAAACCAAGATCCGAAAAGTTTAGTTGTGGT
   C. brenneri ----------atgatatga--------aagaccctgtTTAGAACCAAGATCCGAAAAGTTTTGTAGTGGT
    C. remanei caaaaaggcaataaggcaa--------aaaaat--gcTTAGAACCAGGATCCGAAAAGTTTTGTGGTGGT
   C. briggsae ----------------------------aaaat----CTAGAACCACGATCCAAAAAGTTTAGTGGTGGT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TCGGGTTTT---------------GCGAGAAAGTG-----GCCCATTTTG---AGCGTTGCGTCTACGAT
   C. japonica TCGGGTCTTGCGCGCCCCAGCGCCGCTGGAGGCAG--------GGTCCCGCGACGCATTGCGTCTACGGT
   C. brenneri TCGCGTTTT---------------GCGGGAGGCCG--CAGCTGGATTTTG---AGCATTGCGTCTACGGT
    C. remanei ACGCGTCTT---------------TCTGGGTGCGG-----CTGGGTTCTG---CACATTGCGTCTACGAT
   C. briggsae TCTTGTCTT----------TCGACTCTGAACACCGGACCCTTGGACACCG----GCGTTACGTCTACGAT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GCCTCAAACGACGCCCCCGACGATTTCCCAAGTG
   C. japonica GCCTCAGTCGGCGCCCTCTTCGCGTCCCCAGGTG
   C. brenneri GCCTTAAGCGACGCCCCCGACGATTCCCCAAATG
    C. remanei GCCTAAGACGACGGCCCCGACGATTCCCCAAATG
   C. briggsae GCCTCAGACGACGTCCCCGACGATTCCCCAGATG
   P. pacificus ==================================

Alignment block 37 of 150 in window, 14652575 - 14652718, 144 bps 
B D  C. elegans TTTTCGCTTGCGTTTTCCGGATCCGACGTTGAGCACTGTTCGTGTTTGAAGTGGTCCCGCTTTTGTCTTG
B D  C. briggsae TTTTCGCTTGCGTTTTCCGGATCCAACGTTCAGGACAGTTCTCGTTTGAAGTGGTCCCGCTTTCGTCTTG
B D  C. remanei TTTTCGCTTGCGTTTTCCGGAGCCAACGTTGAGCACTGTTCGGGTTTGGAGTGGTCCTGCCTTGGTCTTC
B D  C. brenneri TTTTCGCTTGCGTTTTCCGGATCCAACGTTGAGCACTGTTCGGGTTTGGAGTGGCCCAGCTTTCGTCTTT
B D  C. japonica TTTTCGCTTGCGTTTTCCGGAGCCGACGTTGAGCACGGTACGCGTCTGTAGTGGTCCTGCTTTTGTCTTC
B D P. pacificus TTTTCTCTTTCTCTTGCC---TCCAACATTGAGGACGGATCGAGCCTCGAGAGGACCAGCCTTCGTTCTC

    C. elegans GCGACGCATCTGTAGACGCCAGCGTTGTCTTCCTTGAGATCAGTGAACAAGAGACGTCCTCCGGTTACct
   C. briggsae GCAACACATCTGTAGACTCCGGCGTTGTCTTGTTGGAGATCGGTGAACAGAAGGCGGCCTCCGGTTACct
    C. remanei GCCACGCAACGGTACACGCCGGCGTTCTCTTCTTTGAGGTCGGTGAAGAGGAGACGTCCGCCGGTTACct
   C. brenneri GCAACACATCTGTAGACTCCGGCATTGTCCTCTTTGAGGTCAGTAAACAGGAGACGTCCTCCGGTTACct
   C. japonica GCCACACATCTGTAGACACCGGCGTTGTCCTCTTTGAGGTCAGTGAATAGGAGACGGCCGCCGGTCACct
   P. pacificus GCAATACACTTATACACTCCTCCATCAGCCTCAGTTACTTCTCCGAAGACGAGACGAGATGCAGTTACct

    C. elegans ggaa
   C. briggsae gg-a
    C. remanei ggaa
   C. brenneri agaa
   C. japonica gaaa
   P. pacificus g---

Inserts between block 37 and 38 in window
B D C. brenneri 129bp
B D P. pacificus 204bp

Alignment block 38 of 150 in window, 14652719 - 14652740, 22 bps 
B D  C. elegans tatagttga-------------gctttgaatagtt
B D  C. briggsae atttttaga------tttgggtgttaaaattgata
B D  C. remanei atgagtagaggctttttggggtgtctgggatgggg
B D  C. japonica -gttggaga------tttgggtgatt---------
B D P. pacificus ===================================
B D  C. brenneri ===================================

Inserts between block 38 and 39 in window
B D C. japonica 1477bp

Alignment block 39 of 150 in window, 14652741 - 14652831, 91 bps 
B D  C. elegans tcaaaagatatcgataaata-------taaattataa---tgttgttttgtggtttgaga------agtc
B D  C. briggsae aagggggaactgagcattcggaatacttaaaagtcga---gattgttgtattttctgtgaggtt--ggcg
B D  C. remanei gagggagagcttgatagatga------tagaagttgaaggggtttttgtggtggtagtggtggtcaagtt
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans tagcttta-------------aattccgtat------tcaaatgtggcgttcagaa--------------
   C. briggsae tagttttatccctggtga--tgattcttt--------taggttccagaatttggaact------------
    C. remanei ttgttttatacggaatgatttaattttttggaaatcgcggaattcgggattcggaaccgggaatgcagaa
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans ------------------
   C. briggsae tctgttcaattttcaaaa
    C. remanei cctg---gagcctggaa-
   P. pacificus ==================
   C. brenneri ==================
   C. japonica ==================

Inserts between block 39 and 40 in window
B D  C. remanei 36bp

Alignment block 40 of 150 in window, 14652832 - 14652853, 22 bps 
B D  C. elegans aa--ttattttgtcggcaagtt---------cg
B D  C. briggsae aagcctactttttcgaaaagttttcatataccg
B D P. pacificus =================================
B D  C. brenneri =================================
B D  C. remanei =================================
B D  C. japonica =================================

Alignment block 41 of 150 in window, 14652854 - 14653230, 377 bps 
B D  C. elegans ccgaatcgaaaaattgc---cggtttgccgatttgccgaaagtttttaga--------------------
B D  C. remanei ccggaacgagtaaaac----tgtttttcagacatgataattactctaaaaggtcaaaaaaagaa------
B D  C. briggsae ccgtaatgaaaggaccccagcgaatttcagaatt--tcagaatttcaaaatctcagaattgcaaaatctc
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans ----------------gggatttt----ttataaattctgaaattttca---------------------
    C. remanei ---------aaaatctgacattttcggttcttgaaa----agattcgca---------------------
   C. briggsae caaatctcgaaagtttggaatttcgggatcataaaatctcagaatctcattttttcatattttcagaact
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans --aatatgtgcaaa------------------cccacattttgg------------gcacttttccg---
    C. remanei --gacacctgagaa-----------aaaactttccaaaaatttttatctaaaaat-tcactttttcgcaa
   C. briggsae tcgaaaccgcagaattgtagaattcacaattttcagaatttcagaatttcagaatctcagtttttcatat
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans ---------gcaaattc----aaca------------------------------------------aat
    C. remanei tttttaacaaaaaaatcgacaaaaatccgaggaaagtgcgctctattgacaatttttgatacttgtcaat
   C. briggsae tttc-----agaatatc----agaatctcag-------------------aatctcaga--------atc
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans taaa---------aatttgccggtttg------ccgatttgccagaattttaaa--tgtttaattccaac
    C. remanei taagcgcgtttaccagctgataatccg---atttcgatagagcggaattgcacagtacagtcgaaccaaa
   C. briggsae taag---------aatctgagaatctgagaatctcagaatcacagaatctcaaa--acctcaaaacctaa
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans aat------------ttgtc---------------------ga--------------tttgccgagaaaa
    C. remanei aatgtagtagtcgcgctctactgatgaaaatgagttccggtagagcgcatttgcacttttcatcaaaagt
   C. briggsae gat------------ttcta---------------------gaatctcatattttctttttttgaaacaa
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans atcgtttgccgt---tcagatattaaaaaattgcttcattcagtaatt--aaattt-----------tga
    C. remanei gttttttttcgg---tttattttccaagaataac----tctggaaatcgtgaattt-----------tga
   C. briggsae atttttattgaaatttctaaaacctaaaaaaaac-------agaaattggagatttatggttctctataa
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans a----------tatagttattcaa-------ctaataatgtttt-------------------cattat-
    C. remanei aaaatcacaattttcgatttcaaaaaca---ttaaaa---tctctagagctcccggtttttgacgttagc
   C. briggsae aatctcaaaatcgaagaaatctaacacaattttagaaacgtctc--------------------------
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans --------ttttcaattatatttagatctaggc--------taaacag----ccacgttg----------
    C. remanei atagaaagattttgaaaattttgaaaaactaccaattctagtaaaaaattacgatttttgacatcaaagt
   C. briggsae --------attttaagaatttttaaacttagcc--ctctaatagaaga----gccctctg------gagg
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans tagcatcaaat-----------------------taatttttgtaaaat--------aaaat--------
    C. remanei tatgaaaaaattcaaaaaactt------------caatttttaaggcttttgctctgaaaatgtgggggg
   C. briggsae taccatggaactagagaggcgtgcccttctaatacaggttttacgatattttttttgaaaat--------
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans --------------------------ttccaaacttt--aacctc
    C. remanei gaaaaattagactgaaaattaaactattctagagctttcaaactc
   C. briggsae --------------------------ttctagaaact----actc
   P. pacificus =============================================
   C. brenneri =============================================
   C. japonica =============================================

Alignment block 42 of 150 in window, 14653231 - 14653284, 54 bps 
B D  C. elegans ---------------------------------acca--cttcacaaaacaactttc----atcatgcaa
B D  C. brenneri ---------------------------------acca--catcacaaa--agttctc----atcatgcaa
B D  C. remanei aaaaacccggaattcc------ggattctcataaccacacaccacaaa--aacgtttttcgaacatgcaa
B D  C. briggsae acaaacacacaatcactatcaaaaatatatataatcatgcaaaacgga--aacgagt----gataagaag
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans acagaacgttgttttttttttgg
   C. brenneri aca-------------------a
    C. remanei aca-------------------g
   C. briggsae ttg-------------------g
   P. pacificus =======================
   C. japonica =======================

Alignment block 43 of 150 in window, 14653285 - 14653509, 225 bps 
B D  C. elegans aaaacaaactccaa------------------------------tcaactaa------ttttaaaactat
B D  C. briggsae aaatcaactgataattaggattttttgggattttgggaattcaactaattta------tgttcagatcaa
B D  C. remanei aaaacaa-tatcaatt----------------------------ctaactaa------tcttcaaatt--
B D  C. brenneri aaagaaactttcaa------------------------------ccaatcga------tata--------
B D  C. japonica aagacacaactcga------------------------------ccgactagaagggtttttgaaattat
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans aatcagaatcaaccgggg--aaaa-----------tcaaatta-tatcttcaaaacaat-----------
   C. briggsae ga--aaactaaattagga--gaaaattatatttcatcaaacca-atcatttaaaatcagtcgaa--atta
    C. remanei -----atttcaactgggaatacaaatt--------tcaaataa-aagttttgaaattaggcaaatcgtca
   C. brenneri -----aacccaatttgag--ggaaa----------tcaaataataatttcagaaattattcaa---tcca
   C. japonica gt---aatcgagggggaa--aaggattcag-----ccaaaaaa--------aaaatcattcgag-----a
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans aaattgatgaaaaattagaa--aacgaatag----ggg------tttggattccta--g----tcaaaa-
   C. briggsae aaatc------aaactaaaataaatctttagggaaaggagaaattatcgattttca--ggaatttcaaaa
    C. remanei aaattaat-caaaattaggaaaaacttatag----aggggatgtcatcatttttcagtgggattcataga
   C. brenneri atctcgat---aaattagaac-aactcatag----agggaatcatttttgtttcga--gggttttgga--
   C. japonica aaa--------caaccaaaa--aactcatat----ttggg-----ttcatcattca-------tcaacac
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ---------tctcaatcactatatcttcaca-----------------acttacggtcgtgttgcaaaca
   C. briggsae aacaaaatatctcaatcactatattcat--------------------acttacggttgtgttgcaaaca
    C. remanei aat------tctcaatcactatattcatatatatatatattcatccaaacttacggtcgtgttgcaaaca
   C. brenneri ---------tgtcatccactatactataaca-----------------acttacggtagtgttgcataca
   C. japonica gat------actcaatgtttttgttgcataa-----------------acttacggtcgtgttgcaaacc
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans acgtcatgtctaagtataggatacacctgaaacc----------------gaatctcgctaggttta
   C. briggsae acatcatgtctaagtataggatacacctgaaatccggtcttaccgtcttgtcggctttttttgagta
    C. remanei acatcatgtctaagtataggatacacctgaaagc----------------------------ggtta
   C. brenneri atatcatgtctaagaatagggtacacctgaaacc-------------ttggtgttttcctatgctta
   C. japonica acgtcatgtttaagaataggatagatctgaaagc----------------gcgttacgtggcggttg
   P. pacificus ===================================================================

Inserts between block 43 and 44 in window
B D C. brenneri 18bp

Alignment block 44 of 150 in window, 14653510 - 14653522, 13 bps 
B D  C. elegans ctagctgagga--------------------aa
B D  C. remanei gcactagaaaa-------------gaaaattaa
B D  C. briggsae gcaattgaaaaacgtttttcaatcggaaaccaa
B D  C. japonica -gattttggga----------------------
B D P. pacificus =================================
B D  C. brenneri =================================

Inserts between block 44 and 45 in window
B D  C. remanei 1bp
B D C. briggsae 22bp

Alignment block 45 of 150 in window, 14653523 - 14653543, 21 bps 
B D  C. elegans gaaatctgaagaaat------------ctgaaa
B D  C. briggsae gaatttgcagggtgcagtggcctagtttcggtc
B D  C. remanei aaagttctagaacac----tccgtttctcgttt
B D  C. brenneri gaagtctgaaaacac------------------
B D  C. japonica gaaatgcgaagaagg------------atgaga
B D P. pacificus =================================

Inserts between block 45 and 46 in window
B D C. japonica 104bp

Alignment block 46 of 150 in window, 14653544 - 14653632, 89 bps 
B D  C. elegans cgatgggaaacaacgat-----------------------------------------------------
B D  C. japonica caaacgaaaaaataaaa-----------------------------------------------------
B D  C. brenneri caggactgaacagatataga--------------------------------------------------
B D  C. remanei caaagatggagacatatg----------------------------------------------------
B D  C. briggsae cacggcgaaatacctatagcccggcctacgaccggccgcggccctgatccgccttgtctgaaactcaaat
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ------------tacCTGAGCATTTGGTGGAAGATCATCATTTCCTTCTTTGGTCCATGAGATCACAGCC
   C. japonica ------------tacCTGAGCATTAGGAGGCAGGTCATCGTTGCCCTCTTTGTTCCACGAAATCACCGCC
   C. brenneri ------------tacCTGAGCATTTGGTGGCAAGTCGTCATTTCCTTCCTTGGTCCATGAAATCACAGCC
    C. remanei ------------tacCTGAGAGTTTGGTGGTAGATCATCATTTCCTTCTTTGGCCCACTGGATAACTGCA
   C. briggsae actctagaaaattacCTGAGCATTTGGTGGCAAATCATCATTTCCTTCCTTGGTCCATGAAATGACAGCT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GATGGGTCTCCAGT
   C. japonica GATGGATCGCCGGT
   C. brenneri GATGGGTCCCCTGT
    C. remanei GATGGATCTCCAGT
   C. briggsae GATGGATCTCCGGT
   P. pacificus ==============

Alignment block 47 of 150 in window, 14653633 - 14653730, 98 bps 
B D  C. elegans TACCTTACAGTCAAACCAGGCACGATCCCCGATTTGTGGTGATTCAGAGGAAACTTCGAGAAGCACTTGG
B D  C. briggsae GACCTTACAATCGAACCAGGCCCGATCTCCGATTTGTGGGGACTCGGAAGAAACTTCCAGAAGAACTTGG
B D  C. remanei TACCTTACAGTCGAACCAGGCACGATCTCCAATCTGTGGGGATTCGGAGGAGACTTCGAGGAGGACTTGG
B D  C. brenneri GACTTTACAGTCAAACCAGGCACGATCTCCGATTTGTGGAGACTCGGAAGAAACTTCCAGAAGAACTTGG
B D  C. japonica GACTTTGCAGTCGAACCAGGCGCGGTCGCCGATTTGCGGTGACTCGGACGACACTTCGAGAAGCACTTGG
B D P. pacificus TACCTTGCAGTCGAACCATACTCTGTCTCCGACATTCGCTGATTCAGATGAGGCTTCGAGGACGACTTGG

    C. elegans ATAATAGTATCAGGTActgaaattaaat
   C. briggsae ATGATTGTGTCGGGCActgaaa------
    C. remanei ATGATGGTGTCGGGGActgaaa------
   C. brenneri ATAATTGTGTCAGGGActgaaa------
   C. japonica ATGATGGTGTCGGGTActgaaa------
   P. pacificus ATGATCGTATCGGGCActgaaagagaat

Inserts between block 47 and 48 in window
B D  C. remanei 852bp
B D C. japonica 666bp
B D P. pacificus 349bp

Alignment block 48 of 150 in window, 14653731 - 14653989, 259 bps 
B D  C. elegans attgaggagatttctcgggtttacgaattgcacaacaagtactttttgaggtggaaatt-taaaaaaaat
B D  C. briggsae --------------------------------------------------------atcataa-------
B D  C. brenneri --------------------------------------------------------att-taa-------
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans tctccctttgttaaagatatttaaattcaataaaaataacttcgctactcattctaaagacagcggttca
   C. briggsae ----------ttcagaat---------------------------------tttcgagggccgggttt--
   C. brenneri ----------ttaataat---------------------------------ttcaagcgaaagtgtatca
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans gcttatttcctaaccgttcaatatctctttgaacgacattttttactttctatcaaaagctttaaaaaat
   C. briggsae --------------------------------------------------------------tagaaa--
   C. brenneri atctgaaaattaac------------------------------------------------tagaaa--
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans aattttgctatacgaaagttaagaaagtagttatacttgaaaccttttca
   C. briggsae ---tgtg-------------------------------------------
   C. brenneri aactttgat---------------------------------ccttctca
   P. pacificus ==================================================
    C. remanei ==================================================
   C. japonica ==================================================

Alignment block 49 of 150 in window, 14653990 - 14654112, 123 bps 
B D  C. elegans gattgaattctacaaatttcaaaatgcagcacttcagctaaaatttttagtggcctatttaaaacaccct
B D  C. briggsae aatagagttctg-aaatttcgatat---------------------------------------------
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ----------------------------------------------------------------------
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans ctttcaattggcgtagatttcatatggaagtaaatggtttccatgtcagaaaa
   C. briggsae -----------------------------------------------------
   P. pacificus =====================================================
   C. brenneri -----------------------------------------------------
    C. remanei =====================================================
   C. japonica =====================================================

Alignment block 50 of 150 in window, 14654113 - 14654282, 170 bps 
B D  C. elegans aaaactaacCAAACATTTGAGCGGTCACAAATCCTTCAACAACGTTTCCATCGAACGAAACCTTGCAAAC
B D  C. brenneri ----cttacCAAACATTTGAGCGGTGACGAAACCTTCAACAACGTTTCCATCGAATGAAACTCTGCACAC
B D  C. japonica ---actcacCAAACATTTGCGCGTTCACAAATCCTTCGACCACATTTCCCTCGAATGAAACTCTGCAAAT
B D  C. remanei aaaacttacCAAACATCTGAGCGGTCACGAATCCTTCTACAACATTTCCATCGAATGAAACTCTGCAGAC
B D  C. briggsae -aaactcacCAAACATCTGTGCGGTCACAAATCCTTCAACAACATTTCCATCGAATGAAACCTTGCAAAC
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ATAGGTTCCAGCAGATGCATCGTCGAATTCCTTGATCTCAATCTTGTTGCCATTTGGAACTGCCTTGGAT
   C. brenneri ATAAGTTCCAGCAGAAGCGTCATCAAATTCTTTAATCTCGACCTTGTTTCCATTTGGAACTGCTTTTGGT
   C. japonica GTAAGTTCCAGATGAGGTGTCATCGAACTCCTTGATCTCAATCGTGTTTCCGTTTGGCACCGCCTTGGAC
    C. remanei ATAAGTTCCAGCGGAAGCATCATCGAACTCCTTGATCTCAATCTTGTTTCCATTTGGAACTGCCTTTGAT
   C. briggsae GTAGGTTCCAGCCGAAGCATCATCGAATTCCTTGATTTCAATCTTGTTTCCATTTGGTACGGCCTTCGAT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GGAAGATCTCCGTTTTCGTAGGTCCAGTCG
   C. brenneri GGAAGATCTCCGTTGTCATATGTCCATTCA
   C. japonica GGCAACTCTCCATTCTCGTACTGCCACTCG
    C. remanei GGAAGATCTCCATTCTCGTAAGTCCATTCA
   C. briggsae GGAAGATCTCCATTATCATAAGTCCATTCG
   P. pacificus ==============================

Alignment block 51 of 150 in window, 14654283 - 14654364, 82 bps 
B D  C. elegans ACCTTTGATCCTGGTACCGAGTAGATTGGGCAGGTGAAGGACGCATCGGATTTATCGTCGAACTTCACGA
B D  C. briggsae ACTTTCGATCCAGGTACTGAGTAGATTGGACAAGTGAATGAAGCATCCGATTTGTCATCGAATTTCACAA
B D  C. remanei ACCTTCGATCCAGGAACTGAGTAGATTGGGCAAGTGAATGACGCATCTGATTTGTCGTCGAATTTCACGA
B D  C. japonica ACCTTTGAGCCTGGCACCGAGTAGATTGGGCAGGTGAATGTGGCGTCGGATTTATCGTCGAACTTTACCA
B D  C. brenneri ACCTTTGATCCAGGAACCGAATAGATTGGGCAGGTGAAAGAAGCATCGGACTTGTCATCAAATTTAACGA
B D P. pacificus ACCTTCGATCCGGGTACAGAGTACACGGGACAAAGCAGATCGGCATCGGACTTGTCATCGAACTTGAGAG

    C. elegans TTTGAGCATctg
   C. briggsae TTTGAGCGTctg
    C. remanei TTTGGGCGTctg
   C. japonica CTTGGGCTTcta
   C. brenneri TTTGAGCATcta
   P. pacificus TGACCGAGTctg

Inserts between block 51 and 52 in window
B D P. pacificus 96bp

Alignment block 52 of 150 in window, 14654365 - 14654489, 125 bps 
B D  C. elegans ga--------------------------------------------------------------------
B D  C. brenneri aaaatatgt-------------------------------------------------------------
B D  C. japonica aagaaaacg-------------------------------------------------------------
B D  C. remanei ----------------------------------------------------------------------
B D  C. briggsae aaaagaagtttgagatgagtaattatgtcgtagacccataactcggcttgaaattagaattttttatttg
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ------aaatgaatatg----gttcta---------------caaaact---------------------
   C. brenneri ---------ttagtgagtgaagttcga------------------attt---------------------
   C. japonica ------cgtttaaaa------atttta--------------------ct---------------------
    C. remanei ------aaattataaaggtaagcatga---------------gatacct---------------------
   C. briggsae aatcaaaaattaaaatgtaaaacttgaggtgatctacaaaacgatacctaattcgaaatgttgagttttg
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ------------------------------tat------------------------------------a
   C. brenneri ------------------------------ttt-------------------------------------
   C. japonica ------------------------------att-------------------------------------
    C. remanei ------------------------------tct-------------------------------------
   C. briggsae gtaccacggaccgtaagacgatgttgccggtctgtggaataaacctcggaattcaaatatagttgaatta
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans gaaaaaaattt------------------------gcaatttt---------------------------
   C. brenneri --gagagattt--------------------------tcttttcattctat-------------------
   C. japonica --gaaaagtgt------------------------------tcca-------------------------
    C. remanei --taaaggttt-----------------------------------------------------------
   C. briggsae ggtaaaagtttgtagatgtcgtcatgattcgcaatttaattttcagaccatacaaaaattccgaatttga
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ---------------------------tgt-ccgttgtgccattttctatgtca---------------t
   C. brenneri ---------------------------tgt-ccttcaagt------ttatgcaa--------------tt
   C. japonica ---------------------------aat-cagttgtgc------ccccgcca---------------a
    C. remanei ---------------------------tgt-ccgttgtgtc---ttttatgcca---------------t
   C. briggsae accgagttctgaactgattcaattctgtgtcccgttgtgtc-----taatgccatagtctaggttttttt
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ttttcgcctaaatcctaattc------------------ctagaa-----tctcacGAGATTTGTCCTGT
   C. brenneri tttatagtt---ttttttttcgaataaaccctgaaa--caaaactagttttctcacGAGATTTGTCCTGC
   C. japonica atcataatt---ttatcaatt-----------taaatgcctaagaa----tctcacGAGTTTTGTCCTGT
    C. remanei ttttcattt---ttct-----------------------ctataaatttttctcacGAGATTTGTCTTGT
   C. briggsae tttctattt---ttcttattc-----------taga--acaatcgatttttctcacGAGATTTGTCCTGT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TG
   C. brenneri TG
   C. japonica TG
    C. remanei TG
   C. briggsae TG
   P. pacificus ==

Alignment block 53 of 150 in window, 14654490 - 14654720, 231 bps 
B D  C. elegans TCCAACGGAAACCGCGGTGAACGCAGATCCGATGACCAATCCATTGTTATCTTCGACATTGCATCTATAA
B D  C. briggsae TCCGACGGAGACCGCTGTGTAGGCGGACCCGATGACCAGTCCGTTGTTATCCTCCACATTGCATCTGTAG
B D  C. remanei TCCGACTGAAACCGCGGTATAGGCGGATCCAATAACCAATCCATTGTTATCCTCAACGTTGCATCTGTAT
B D  C. japonica TCCGACGGACACCGCCGTGTACGCGGATCCGATGACGAGTCCGTTGTTGTCCTCTACGTTGCACCGGTAG
B D  C. brenneri TCCTACAGAAACTGCAGTGTATGCGGATCCGATAACCAATCCATTGTTATCTTCGACGTTGCACCTGTAC
B D P. pacificus TCCGACAGAGACAGCTGTGAATGCTGATCCAACGACGATTCCACTCTCATCTTCGACGTGACATCTGTAC

    C. elegans ACTCCAAAATCGTTTGACGGGTCGGCCTTGGTGATCTCGAGAGTTGGCTCGGTGCCAAGTTGACGGACAA
   C. briggsae ACACCGAAATCGTTCGATGGATCTGCCTTCACTATTTCCAATGTTGGCTCGGTGCCAAGTTGACGGACCA
    C. remanei ACTCCAAAGTCATTCGATGGGTCAGCCTTGGTGATTTCGAGAGTTGGCTCTGTGCCAAGTTGACGGACAA
   C. japonica ACGCCAAAGTCGTTGGATGGGTCGGCGTGCGAGATTTCAAGAGTTGGCTCGGTGCCAAGTTGGCGGACGA
   C. brenneri ACTCCGAAATCGTTTGATGGGTCTGCCTTGGAGATCTCAAGAGTTGGTTCAGTTCCGAGCTGGCGAACCA
   P. pacificus ACTCCATAATCCTTCTCTGGATCTATCGATTCAATCTTCAGCTTGGGAGAAGAAGAGAGACGACGAATGA

    C. elegans GGGATCCGCCACGGAGGAGAGCCCACTTGAAGTGTTCACCGTTTTCGGCTCctggaaaaaat--------
   C. briggsae GAGAGCCGCCGCGGAGAAGAGCCCACTTGAAGTGCTCGCCGTTTTCGGCGCctggaaataatggattttt
    C. remanei GGGAACCACCGCGGAGGAGAGCCCACTTGAAGTGCTCGCCGTTTTCGGCTCctggaaa------------
   C. japonica GGGATCCGCCGCGCAGGAGAGCCCATTTGAAGTGTTCGCCGTTTTCGGCTCctggaaatg----------
   C. brenneri GAGAACCACCACGAAGAAGAGCCCACTTGAAGTGTTCACCGTTTTCAGCACctaaaaa------------
   P. pacificus GAGATCCTCCATGAAGAAGAGACCATTCGAATGTCTCACCAGCATGATCACctgaaagagac--------

    C. elegans -----------aattgcttggctcaaggtttagagatttt
   C. briggsae cttttttttttaattgtgaagctttagaattaaggatttc
    C. remanei -----------agttattaag-------------------
   C. japonica -----------atttttgtagcaaaatatgtgaaaatttt
   C. brenneri -----------aatt-------------------------
   P. pacificus -----------aa---------------------------

Inserts between block 53 and 54 in window
B D C. japonica 1096bp
B D P. pacificus 517bp

Alignment block 54 of 150 in window, 14654721 - 14655036, 316 bps 
B D  C. elegans ------tttatagagaatgttttttaa-----------aagatcctcttcgtgaaacttgataaactacg
B D  C. remanei ------tttac----gatatttttaat-----------gaaat------------------aaaattac-
B D  C. briggsae ccgaatttcat----aatatctctaatttgtcattttcaaaatttccgt----atctccgaaaaattcca
B D  C. brenneri -------------------tctctggt-------------------------------------------
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans gaaccatcagt-tt--------------------------------------------------------
    C. remanei atattttgaat-tttagtaa--------------------------------------------------
   C. briggsae atgttctgaatattcagaaatgcacttttcttgaacttctggatatccaaatatccgaattctccgaaac
   C. brenneri ------tgaat-tt--------------------------------------------------------
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans ----------------attctatgtatctaaatattatcctatagtgtttaaagtatttcaaactaaatt
    C. remanei ------------caaaatttcaggtagcttaatct------------------------cagagttccaa
   C. briggsae ctttcgcttcttcaaaattttggaaaatcgaatttt----tgaaaattttgaat--ttccaagttttcca
   C. brenneri ------------taaaagctgaaatagataaatt------------------------------------
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans aatttttaa---atagttacaaa-------aaaat---tatgttgtcaatattt----------------
    C. remanei aatatccaa---------------------aaaac---aaagttttcaagttttacatttcagaa-----
   C. briggsae aattttcaatttctgaatctaaatttttttaaaatttaaaatttttcaaattctaaatatctgaatatct
   C. brenneri -atcttcaa---------------------taatt---cagtttctgaaatttt----------------
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans -----------------------------------------------------------------atttc
    C. remanei ----------------------------------------------------------atcagaaattcc
   C. briggsae gaattttcgaaaaatttttgaattttggaatttccgtttttcgcaaaaaaaaagaacttttgaaaatttc
   C. brenneri ----------------------------------------------------------tgtttacattca
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans aagtaacgtagggtttt---tcttataatttctaatt---------------------------------
    C. remanei agccgtcttgattttttagacctcgaaatatctgagt----actgt---------------------aat
   C. briggsae aaatatccgtaattcttgaacttcggaatatctgaatttaaacaattccaaaaagtttaaatttctgaat
   C. brenneri aagcgtttttttttttcaaagtctaatat---taatt------------------------------gaa
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans ---tcaaaatt------------------------acgtaaaaatttttagttttcaaaagtg-------
    C. remanei acttgaaaatc----------------------------aaaacttctgaattccggaatcttcgttttt
   C. briggsae tcttcaaaattttgaaatatccgaatttaaagaattcggaaaaatttttaatttctgaattttcaatttc
   C. brenneri atttgaaaagc----------------------------aa-----------tctggaatgtt-------
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans ------acaagaaaaattgtctatttt---ttgcaaaa------actcgtatatgtgttaatcaacatgt
    C. remanei cgaaggatccgagaact-ggagatttcgagttcagaaagtttgcataataatgtgtttcagacaac----
   C. briggsae c-aagtttccgaaaact---agatttt---ttcaaaaattctg-acttttttgtatctccgaaaattttg
   C. brenneri ------atatggaaaat---acaatta-----------------ccaattctacatattaagcaaa----
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans atatagttaagccgtaaaagcccat-----------------------
    C. remanei ----------agtt----agtgcatttttaagc---------------
   C. briggsae aaataatcaaagtttccatgcttactgttaagttcccggaagccccaa
   C. brenneri --------aaagca----------------------------------
   P. pacificus ================================================
   C. japonica ================================================

Inserts between block 54 and 55 in window
B D  C. remanei 19bp

Alignment block 55 of 150 in window, 14655037 - 14655204, 168 bps 
B D  C. elegans ----------------------------------------------aagccaatcattccgcaaaa----
B D  C. brenneri ----------------------------------------------aaactaacctttcaa-actt----
B D  C. remanei aagccaaaagttattaaaaaatgtcccaaagctgaagctcccaagctagaaaaccgtttca-aaaa----
B D  C. briggsae -----------------aaagcacccgaa-----aagcgcaaaaaaaaacgaaccttttca-aaaacagt
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans -atagcaaaatttattataaaaagcataacgaacctttgtgttaaaa-catatatagacaagtgttaaa-
   C. brenneri -gtcatgaatcggcgttta--------------acattgagttagat-gacatatatgaacacagtaaa-
    C. remanei -gcaaaaaacctacctgttta---cccaa--aaagacagtgttagat-gacatatagacacata--aaat
   C. briggsae gttagaaaacttgcacatt-----------------ctgtgttaagcagacttatattcacat---aaat
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans --ata--------tgacatgaaatccacgactgtctgaagttccatctgaaataaccca-----------
   C. brenneri -------------cagcctgaaaac----------------agccccaagacgatccta----ttctagt
    C. remanei ccttccttgaaaagagcttgaaatctgcaa-----------tcccgccccattccccca-------tagt
   C. briggsae ccatc--------gatcctgaaatt----------------tcccgccaaaaaaccccaaaaaattttgt
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans ------taaacc-cctgcaaaacttgttagacactt---ttt
   C. brenneri tagttttagacg-----gaca------ctgcttttg---ttt
    C. remanei tagttatagacactttgtacagtctgtttggttttg---gtt
   C. briggsae tagtt-ttgacg-ttcggacaattttgttgaatttgtttttt
   P. pacificus ==========================================
   C. japonica ==========================================

Alignment block 56 of 150 in window, 14655205 - 14655456, 252 bps 
B D  C. elegans gg------cacaacggacaatga--aaagttaaata-----gcgaattagtaa--acacataacCTATTG
B D  C. briggsae ggcatagacacaacggacaagaa--taagaaaaagtg----aaaagtgagaaaatacacataacCTAGTG
B D  C. remanei ggcatagacacaacggacaaaaa--ggagaaa---------agaagttagtatcgacacataacCTAGTG
B D  C. brenneri agcatagacaagaaggacaaagaattaaaagaaattgataaaaatattagtgaagacacgtaacCTAGTG
B D  C. japonica ------ggcacaacagacaaaagattaaaaaa-----------------------acacgtaacCTAGCG
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GTCCCTGCTGTAGGACAATAACAATGTTCGCCGATTGACCCACTTCGTAGTTGGTCGATTCCAACGTGCA
   C. briggsae GCCCTTGCTGCTGCACGATAACAATATTCGGCGATTGGCCGATCTCGTAGTTTGTCGATTCCAGCGTACA
    C. remanei GTCCTTGCTGCTGCACAATTACAATATTCGGCGATCTTCCAACTTCATAGTTCGTCGACTCCAACGTGCA
   C. brenneri GTCCCTGTTGTTGCACAATCACGATGTTTGGAGATTGTCCTACTTCATAGTTTGTTGATTCCAAGGTACA
   C. japonica GTCCTTGCTGCTGCACAATGACAATGTTGGCCGACTGGCCGACCTCGTAGTTGGTCGACTCGAGTGTACA
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GTAGTAGAAGCCCCGATCGCAAAGATCTGCGTGCTTGAGGTGCAAATGATTAGTATTGGCGACGTTAGTG
   C. briggsae GTAGTAGAATCCACGATCACAAAGATCCGTGTGTTTTAGGTGAAGGGTGTTAGTGTTGGCGACGTTAGTG
    C. remanei ATAGTAGAAGCCACGATCACACAAATCGGCGTGCTTCAGGTGAAGGTGGTTAGTGTTGGCGACGTTAGTG
   C. brenneri GTAATAGAAGCCGCGGTCACACAAGTCGGCATGTTTCAAGTGTAAATGGTTAGTGTTGGCGACGTTAGTG
   C. japonica GTAGTAGAAGCCGCGATCGCACAGATCCGCGTGTTTCAGGTGCAAGTGGTTAGTGTTGGCGACGTTAGTG
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans AACGAGACAAGATCTTCGGTGGCGTGCCACCACAGGACACGTGCGTTTGGATctgta
   C. briggsae AACGAGACTAGGTCTTCTTGAGCGTGCCACCACAATACACGAGCTGATGGATctgtt
    C. remanei AACGAGACAAGATCTTCGGTGGCGTGCCACCATAAGACGCGTGCTTTTGGATctgca
   C. brenneri AACGATACAAGGTCTTCAGTGGCATGCCACCACAAGACGCGTGCTTTTGGATctgta
   C. japonica AACGAGACGAGATCGTCGGACGAGTGCCACCACAAGACTCGCGCTTTTGCATctgca
   P. pacificus =========================================================

Inserts between block 56 and 57 in window
B D C. japonica 56bp

Alignment block 57 of 150 in window, 14655457 - 14655484, 28 bps 
B D  C. elegans t--ccaagagttatgaaagagtttttgaaa-
B D  C. briggsae aagctaactgttgctcaggcaa----gaaaa
B D  C. remanei t------------------------------
B D  C. brenneri t--ccacatatttcagaagtaatatttaaaa
B D P. pacificus ===============================
B D  C. japonica ===============================

Inserts between block 57 and 58 in window
B D  C. remanei 46bp
B D C. brenneri 26bp

Alignment block 58 of 150 in window, 14655485 - 14655564, 80 bps 
B D  C. elegans catagtgtgtagtaattctcgagctcctatttaacttcaaatataccaaaaagtttttaatga--aaaca
B D  C. briggsae aagagcgtt---------------------------------------agagttttttaaagagcaaaaa
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans aaatac----aggatc
   C. briggsae aaatattcgaaagatc
   P. pacificus ================
   C. brenneri ================
    C. remanei ================
   C. japonica ================

Alignment block 59 of 150 in window, 14655565 - 14655787, 223 bps 
B D  C. elegans agccagccttcaatgcattttttggcttttttgtgtttctatccattttttaaaaataaatataacggaa
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans aactaatatatgtagtaagcaacgtatttccaattatcagaacgttgtttacaattttttcatattatcc
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans attttaaagtaatagtacactttctaaacccggtcaaaaacatactgtgtaatttttctgataaaaactt
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans ataacataaatac
   P. pacificus =============
   C. brenneri =============
    C. remanei =============
   C. japonica =============

Alignment block 60 of 150 in window, 14655788 - 14655869, 82 bps 
B D  C. elegans tgtagaaaaatacgtaaccaacattttgttagttgaaaatgttttgctacctatatcggtctctgagtta
B D  C. briggsae tgtagaaaattaaatttcccacatttttttagttgaaaattttttgatagctttaacggttcgcgagata
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans tggctttttaaa
   C. briggsae tgcgcctttaaa
   P. pacificus ============
   C. brenneri ============
    C. remanei ============
   C. japonica ============

Alignment block 61 of 150 in window, 14655870 - 14655980, 111 bps 
B D  C. elegans ctatttggactaaacacataaaccgcaaaataatggaattttggtcagaaaattgctaaacaaattgttt
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans tcaatcaaccgccatttcaggtgccactcgagctctctgct
   P. pacificus =========================================
   C. brenneri =========================================
    C. remanei =========================================
   C. japonica =========================================

Alignment block 62 of 150 in window, 14655981 - 14656177, 197 bps 
B D  C. elegans gaaataactcacCTTGAACAGAGCACTTGAGCACAATATTATCTCCCTGGGAGACAACACGAACGCGTGG
B D P. pacificus gaattgacttacCTTCGACGGAGCAAGTCAATTCAACAGTCTCTCCCTGTTTGACCACTCTGACGGATGG
B D  C. remanei ------actaacCTTGAACAGAACATTTCAGCACAATATTATCTCCTTGGGATACTACACGAACACGTGG
B D  C. briggsae ------actaacCTTGAACTGAGCACTTGAGGACGATGTTGTCTCCTTGGGACACGACTCTGACACGTGG
B D  C. japonica ---atgtcccacCTTGAACCGAGCACTTGAGCACAATGTTATCTCCCTGTGACACCACACGAACGCGTGG
B D  C. brenneri -aaatcactaacCTTGAACAGAACACTTGAGTACAATGTTGTCACCTTGAGAGACAACACGAACACGTGG

    C. elegans TGGCTCGATTTCAACCTTTGGCTCATCGTCAGCGTTGGCGGAAGAGTGAACATGAACGGC------GGCG
   P. pacificus TCCTTCGATCTCTACTTTAGCCTCTCCCTTAGCAGTGGGAGCGGTTCCAGTATTGACGATCACACGAGAG
    C. remanei CGGCTCGATCTCAACCTTTGGCTCATCATCAGCATCGGATGAGGAGTGCACGTGGACACC------GGCG
   C. briggsae TGGCTCAATCTCAACCTTTGGCTCATCATCAGCATCGTTTGAAGAGTGAACATGAACAGC------GGCG
   C. japonica CGGCTCAATTTCCACCTTTGGCTCGTCGTCCTCTTCGGAGGAAGAGTGCACGTGGACGGT------GGCG
   C. brenneri CGGTTCAATTTCAACCTTTGGTTCATCATCAGCATCAGCAGAAGAATGAACATGAACTGC------AGCA

    C. elegans GAAG-------------CGATGATC--------------------------------TCGTTGTTACGGT
   P. pacificus GAGGCAATCTGAATGATCGATGATCAATGAATGATGGAGTCCGAATGGCTTACCAATTCGTTGTTTCTGA
    C. remanei GACG-------------CGATGATC--------------------------------TCGTTGTTACGGT
   C. briggsae GAGG-------------CGATGATC--------------------------------TCGTTGTTTCTGT
   C. japonica GACG-------------CGATGATC--------------------------------TCGTTGTTACGGT
   C. brenneri GAAG-------------CAATGATT--------------------------------TCGTCGTTCCGGT

    C. elegans AGCCGTTGCAACGGTACTCGCCGGCGTATGAATTctga
   P. pacificus ATCCACGGCACTCGTACTCTCCAGCGTAGTTCTTctga
    C. remanei AACCGTTGCAACGGTACTCACCGGCGTAGGAGTTctaa
   C. briggsae ATCCATTGCAGCGGTATTCGCCAGCGTATGAGTTctgg
   C. japonica AGCCGTTGCAACGGTATTCGCCGGCGTACGAGTTctga
   C. brenneri ATCCGTTGCAACGGTACTCGCCGGCATAAGAGTTctga

Inserts between block 62 and 63 in window
B D  C. remanei 10bp
B D C. briggsae 375bp
B D C. japonica 1065bp
B D C. brenneri 8bp

Alignment block 63 of 150 in window, 14656178 - 14656223, 46 bps 
B D  C. elegans --aagttttagaaata----ttataga-agttcaaac-actgtcaa--------agccgagc
B D  C. briggsae --aagttttatagct--------aaca---tgccatt-aaagttag--ggttacagt-aaac
B D  C. remanei --gaaatttatag-------------------------aatgctag--gggtctag------
B D  C. brenneri --atttttttcagtt-----ttcaaca-tcttctgttaaatgttggttaaaaacagtaaaaa
B D P. pacificus agacattttcgtattatctttactagataactcaatt-at----------------------
B D  C. japonica ==============================================================

Alignment block 64 of 150 in window, 14656224 - 14657008, 785 bps 
B D  C. elegans tactcacCTTAAAGCTTGGGAAGTGCAAAAGTCCTGGCTCATTATGCTCTTCGACGTCAGTTGGAAGTTG
B D  C. briggsae cactcacCTTGAAGCTTGGGAAATGCAAAAGTCCAGGCTCATTATGCTCTTCAACATCAGTTGGTAGCTG
B D  C. remanei -actcacCTTGAAGCTTGGGAAGTGCAAAAGCCCTGGCTCATTGTGCTCCTCAACATCAGTTGGGAGTTG
B D  C. brenneri tacaaacCTTGAAGCTTGGGAAGTGCAAAAGACCTGGTTCGTTGTGCTCTTCAACATCGGTTGGAAGTTG
B D  C. japonica tactaacCTTGAAGCTTGGGAAGTGCAAAAGTCCTGGCTCATTGTGCTCCTCAACGTCAGTTGGCAGCTG
B D P. pacificus -----acCTTGAATTCATTGAAATGGAGTAGTCCAGGTTCATTATGCTCTTCGACGTCAGTGGGAAGTTG

    C. elegans ATCATCAAC----------------------------------------------CTTCT--------CC
   C. briggsae ATCATCGAC----------------------------------------------CTTCT--------CC
    C. remanei ATCGTCAAC----------------------------------------------CTTCT--------CC
   C. brenneri ATCATCAAC----------------------------------------------CTTCT--------CC
   C. japonica ATCATCAAC----------------------------------------------CTTCT--------CC
   P. pacificus ATCTTCCACCTGAAGCGCAAATGGATATTTTTAACTGCCCCCTCCCCTACTCTCTCTTCTTACCTTGACC

    C. elegans CATTCGAGCCTATCAACAAGAGAGCTTCCAGTAGCGGTACAGATCAATTCTCCCTTCTCTCCTTGATCGA
   C. briggsae CATTCCAATCGATCCACCAATGAGCTTCCAGTAGCCGTACAGATCATCTCGGCCTTTTCTCCTTGATCGA
    C. remanei CACTCCAATCTGTCTACCAATGAGCTTCCGGTAGCGGTACAAATGAGTTCTCCTTTCTCTCCTTGATCGA
   C. brenneri CACTCGAGTCTATCAACTAACGAACTGCCGGTAGCAGTACAAATCAGCTCTCCCTTTTCTCCTTGATCGA
   C. japonica CACTCGAGTCTATCGACCAAAGAGCTTCCGGTAGCAGTGCAGATGAGTTCTGCCTTCTCTCCCTGATCGA
   P. pacificus CATTCAATTCTATCAATCAAATGAGATCCAGTCGCAGTGCAGGTCAGCTCTCCACTCCTTCCTTCTTGGA

    C. elegans ACCATTGGGATGATCCTCCGAGGATAGACACAGTAGCAATTCTAGATGGCTCGACGA-------------
   C. briggsae ACCATTGGGACGATCCTCCGAGGATTGAAACGGTGGCGATTCTGGATGGTTCTACTA-------------
    C. remanei ACCATTGGGATGATCCTCCGAGGATGGAGACAGTGGCGATTCTGGATGGTTCGACGA-------------
   C. brenneri ACCATTGAGATGAACCTCCTAGGATGGATACAGTAGCAATTCTTGATGGCTCAACAA-------------
   C. japonica ACCACTGGGATGATCCTCCGAGGATGGACACTGTCGCGATTCTAGAAGGCTCGACGA-------------
   P. pacificus ACCATTGGGAAGATCCTCCCAGAATGGAGATCGTTGCGACCTTCGATGGCTCGACAACTAGAGATCAAAG

    C. elegans ---------------------------------CTTCGATGTAGATGTTCTTGGTGGCAGTAGCGTGTGC
   C. briggsae ---------------------------------CTTCGATGTAGATGTTCTTGGTGGCAGTGGCGTGAGC
    C. remanei ---------------------------------CTTCAATGTAGATGTTCTTGGTGGCAGTAGCGTGGGC
   C. brenneri ---------------------------------CTTCGATATATATATTCTTGGTGGCAGTAGCATGAGC
   C. japonica ---------------------------------CCTCAATGTAAATGTTCTTGGTGGCGGTGGCGTGTGC
   P. pacificus ATCAACTTTAATTCATCTAAAGATGCTTTTCACCTTCGATATAGATGTTCTTGGTAGCAGTTGCATGAGA

    C. elegans GCTGGATCCCTTGCAAGTGTAAACTCCGGCATTTCCAAGTCCGA--------------------------
   C. briggsae ACTGGATCCCTTGCAAGTGTAGACTCCGGCGTTTCCAAGTCCGA--------------------------
    C. remanei ACTGGATCCCTTGCAAGTGTAGACTCCGGCGTTTCCTAGTCCAA--------------------------
   C. brenneri ACTGGATCCCTTGCAAGTGTAAACTCCTGCATTTCCAAGACCAA--------------------------
   C. japonica GCTGGATCCCTTGCACGTGTACACTCCTGCATTGAGAAGTCCGA--------------------------
   P. pacificus GTTGCTTCCCTTGCAAGTGTACACTCCAGCGTTGAAAAGACCGATTGAAGGATGCTATAAGGAAGAATAT

    C. elegans ----------------------CATTTGGATG-----TCTGATGAACTGTTCTGAGATGGTGACTGGCTT
   C. briggsae ----------------------CATTTGGATG-----TCTGATGAATTGTTCCGATATAGTAACTGGCTT
    C. remanei ----------------------CATTTGGATG-----TCTGATGAACTGTTCCGAGATGGTGACTGGCTT
   C. brenneri ----------------------CATTTGGATG-----TCTGATGAATTGTTCAGAGATCGTGACTGGTTT
   C. japonica ----------------------CATTTGGATG-----TCTAATAAATTGCTCAGAGATGGTAACTGGTTT
   P. pacificus CCAATTCGTGACCATGGTTTATTCTTGGGATGCATACCTTGATGAACTGTTCCGAGATGGTAATGGGCTT

    C. elegans GAAGTCATCTGGAAGATCTCCACGCTCCGGTCCTGGGTCATGGAGCCATTCGACTTC-------------
   C. briggsae GAAATCATCTGGAAGATCTCCACGCTCCGGTCCTGGATCATGAAGCCATTCGACTTC-------------
    C. remanei GAAATCATCTGGAAGATCTCCACGCTCCGGTCCTGGGTCATGAAGCCATTCGACTTC-------------
   C. brenneri GAAATCATCAGGGAGATCTCCGCGCTCCGGTCCTGGGTCATGAAGCCATTCAACTTC-------------
   C. japonica GAAGTCCTCTGGAAGATCTCCTCTCTCCGGTCCCGGGTCATGAAGCCACTCGACTTC-------------
   P. pacificus GTAATCATCAGGAAGATCTCCTCTCTCCGGTCCGGGGTCATGCAGCCATTCAACCTCAAAGATCAAAGAT

    C. elegans ------------------------------TGGCTCC---------------------------------
   C. briggsae ------------------------------TGGCTCC---------------------------------
    C. remanei ------------------------------TGGCTCT---------------------------------
   C. brenneri ------------------------------TGGCTCT---------------------------------
   C. japonica ------------------------------CGGATCC---------------------------------
   P. pacificus CAATCTGAATAAAGGTAAAAAAGGTAAAGGTGTATCCACGTCAAGCGATTTTACGTCGTAAGACAACGCT

    C. elegans -----GGATCTCCTGGGG----------------------------------------------------
   C. briggsae -----GGATCTCCTGGTG----------------------------------------------------
    C. remanei -----GGGTCTCCTGGTG----------------------------------------------------
   C. brenneri -----GGGTCTCCGGGGG----------------------------------------------------
   C. japonica -----GGATCTCCTGGAG----------------------------------------------------
   P. pacificus AAGTGGGACCCACTGGTAAGGCCAGCTGTTAGAATCTGAATGGACTAGATAATATCTCACCTCAGGATCG

    C. elegans ----CGCCGAATGCCTCGCATTTTACTTGAAGTGGTTCGCCAACTGTCACGATCAATTTTGGTCCGGGTG
   C. briggsae ----CTCCGAATGCTTCGCACTTGACTTGAAGTGGCTCTCCTACTGTCACAATCAATTTCGGACCTGGTG
    C. remanei ----CTCCGAATGCCTCGCATTTCACTTGAAGTGGTTCTCCTACTGTAACAATTAGTTTAGGTCCAGCTG
   C. brenneri ----CTCCGAAAGCTTCACATTTCACTTGAAGAGGCTCACCGACAGTGACGATCAATTTAGGTCCGGCGG
   C. japonica ----CTCCGAACGCCTCGCATTTGACTTGAAGTGGCTCACCAACTGTGACAATCAGCTTAGGGCCAGCCG
   P. pacificus GGATCTCCGAATGCTTCGCACTTCACTTCCAATGGTTCTCCCACAGTGATAATGATTCTCGGTCCAGAGG

    C. elegans GATTCGTTTTAACCGTAAGAGACGGTCCGATGTTGACGTTTCCGTGATCGGAAGCCTCTCCAA-------
   C. briggsae GATTGGTCTTGACGGTGAGCGATGGTCCAATGTTGACGACTCCGTGGTCGGAGGCCTCGCCAA-------
    C. remanei GGTTTGTCTTGACGGTAAGTGACGGTCCGATGTTGACGACTCCGTGATCGGTGGCCTCGCCAA-------
   C. brenneri GGTTGGTTTTGACAGTGAGAGATGGTCCGATATTGACGACTCCGTGATCAGAGGCCTCGCCAA-------
   C. japonica GATTTGTTTTAACAGTGAGCGATGGTCCGATGTTGACCGATCCGTGGTCGGAGGCTTCGCCAA-------
   P. pacificus GAGTTGTCTTCACGGTGAGGGAATTGCCAATGTTCACAGATCCATGATCGGATTCCGTTCCAACCTATAA

    C. elegans -TAGG----------------------------------------ATTCGAAGCTGTGCAAGTGTAGTCT
   C. briggsae -TAGG----------------------------------------GTTCGAAGCCGTGCAAGTGTACTCT
    C. remanei -TAGG----------------------------------------GTTCGAAGCCGTGCAAGTGTACTCT
   C. brenneri -TAGG----------------------------------------GTTCGAAGCCGTGCAAGTGTATTCT
   C. japonica -CAGG----------------------------------------GTTCGTAGCCGTGCAAGTGTAGTCT
   P. pacificus TCAGATCATTCATTCCCCTTCCATCTCACCCTATTCGCTCACTCCATTGGTGGCAGTACAAGTGTAATCT

    C. elegans CCGTTGAGCTCGGAGCGGCCGTTGGAGAAGTCGAGAAT------ATTTGGCTCAAGCGGTGTAACGTCGT
   C. briggsae CCGTTGAGCTCGGAGCGGCCGTTGGAGAAGTCGAGAAT------ATTCGGCTCAAGCGGTGTAACGTCGT
    C. remanei CCGTTGAGTTCGGAGCGACCGTTGGAGAAGTCGAGAAT------ATTTGGCTCAAGCGGTGTAACGTCGT
   C. brenneri CCGTTGAGTTCTGAGCGGCCGTTGGAGAAGTCGAGAAT------ATTTGGCTCAAGCGGTGTAACGTCGT
   C. japonica CCGTTGAGTTCGGAGCGGCCGTTGGAGAAGTCGAGAAT------ATTTGGCTCAAGCGGCGTAACGTCGT
   P. pacificus CCGTTCAATTCAGCTCTTCCATTGGCGAAATCGAGAATTCCATCATCCATTTCA------GTGACATCAT

    C. elegans GTGGTAGAGGTGATCCGTTGGGTCCAGTCCATGTAATCTTTG--------GAGTAGGCGAT---------
   C. briggsae GTGGTAGAGGCGATCCGTCGGGTCCAGTCCATGTAATCTTTG--------GAGTAGGCGAT---------
    C. remanei GAGGTAGAGGTGATCCGTCGGGTCCAGTCCATGTAATCTTTG--------GAGTAGGCGAT---------
   C. brenneri GAGGTAAAGGTGATCCGTCGGGTCCAGTCCATGTAATCTTTG--------GAGTAGGCGAT---------
   C. japonica GCGGTAGAGGAGATCCGTCGGGTCCAGTCCAGACAATCTTTG--------GAGTAGGTGAG---------
   P. pacificus GAGGAAGAGGACCTCCTCCAGGGGCAGACCATTGGATCTGAGAGAGGAGAAAGTAGGAGATCAATCAATC

    C. elegans ---------------------------------CCTGTAGTAATACATCTGAACTGATGTCGCTCTCCTG
   C. briggsae ---------------------------------CCTGTAGTGATGCATCTGAACTGGTGTCGCTCTCCTG
    C. remanei ---------------------------------CCTGTAGTGATACATCTGAACTGGTGACGCTCTCCTG
   C. brenneri ---------------------------------CCTGTAGTGATACATCTGAACTGATGTCGCTCTCCTG
   C. japonica ---------------------------------CCGGTAGTGATGCATCGGAATTGATGGCGCTCTCCTG
   P. pacificus GATAATCTCTCTCTTACCGTAGGAACGGGATTGCCAGTGACGATGCACTTGAATTGATGTTTGTCTCCTG

    C. elegans GCTTCCCATTCCAGGTTCGTGGCTCCACGACGGCTGTTGGAGGCTCTTGGTctgaaacg
   C. briggsae GCTTCCCATTCCAAGTGCGTGGCTCGACGACGGCCGTTGGTGGCTCTTGGTctggaaag
    C. remanei GCTTCCCATTCCATGTGCGTGGCTCGACGACAGCCGTTGGGGGCTCTTGGTctggaaat
   C. brenneri GTTTCCCATTCCATGTTCGTGGTTCGACAACAGCTGTTGGTGGTTCTTGGTctgaaaa-
   C. japonica GCTTCCCGTTCCACGTGCGTGGCTCCACGACGGCTGTTGGAGGCTCTTGATctgaagag
   P. pacificus GTTTTCCATTCCAAACTCTCGGTTCGACACGGACTGTGATCGGCTCGTTATctgaagga

Inserts between block 64 and 65 in window
B D P. pacificus 33bp

Alignment block 65 of 150 in window, 14657009 - 14657048, 40 bps 
B D  C. elegans tcaagg--------------------------ctcatgaatc----------------------atg---
B D  C. japonica aaaatggtgg----------------------tttttgaata------tttttgagatgcagcaatt---
B D  C. brenneri ----aggtgaatatatttaattccgataaaatattttgaatgttggataactcaaaac---gaaatttta
B D  C. remanei gtagaggttaacgcggtcgggggtg-------aattcgaact---------ctgaaat---tgaatt---
B D  C. briggsae gcgagggttttcttgatt--ttctg-------attcagagtt--------cctaaaat---ttaatt---
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans -------------------------------------------------ttatccg--------------
   C. japonica gcgctata-----------------------------------------cggactg--------------
   C. brenneri acaaaccatgtatccctcaagattttcctacgatttaaaaaatatacagtagcctgacaacg----tcca
    C. remanei gcagaacatgcacggctcaa-----------------------------tggagcgcgaatgttatccta
   C. briggsae -------------------------------------------------tagaccg----------ccta
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans -----------------------------------ttgtt----------------------atcatctt
   C. japonica -------------------------actgcgaagcgtgcacgcggtgcgtgcgccgcgacgcaacacgcc
   C. brenneri acatttttaaaatcaaaagatgaaaaatttcaaaaatatc----------------cactgaaatattgt
    C. remanei atgtattcatgct------------agtccctaacttgtc-------------------cctaagattct
   C. briggsae a------------------------agttctgagctttctaga-------atggaatagttcaatatttt
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans a
   C. japonica c
   C. brenneri a
    C. remanei a
   C. briggsae g
   P. pacificus =

Alignment block 66 of 150 in window, 14657049 - 14657191, 143 bps 
B D  C. elegans agt---------------------------------------------------------------tttg
B D  C. briggsae taactttccgaccttacctgatctggaacataaggatagatttttcatgcagtatagttttttttctata
B D  C. remanei tta---------------------------------------------------------------taga
B D  C. brenneri tga------------ttttaatttcaatctaaaggg------------------------------ttga
B D  C. japonica tga---------catgcattaaaagaaacgtcacaa------------------------------tagg
B D P. pacificus ----------------------------------ag------------------------------catt

    C. elegans gagaaagaaaagtgaaa-ggatagattaaaaacactaggt------------------------------
   C. briggsae gtgacaggatagtgaaa---------ggaaaacactcggtggtgggaaaatttgtgctcctggttttttt
    C. remanei gtgaaggaatagtgaaacgaatag--agaaaacactcggt-----gaaaa---------------tcatt
   C. brenneri gtgaaggaatagtgaaaagga-----agaaaacactcggg-------------------------tgagt
   C. japonica tggccgggaaagaaaggaagaaag--aaagaaaaatggaa------------------------------
   P. pacificus gaacataaataaagcaacggaaag--agtaagcgatagtt------------------------------

    C. elegans ----aga----aaaatgtgtggtgcaaacCCTCAGTGACTTCCAGTCTGACTGGATCCG---CGACTCCG
   C. briggsae tcgggaatcagaaaaaat---gtgcaaacCCTCTGTGACTTCCAATCGAACTGGATCCG---CGACTCCT
    C. remanei ttgggaa----aaatagtgtagtgcgaacCCTCGGTGACTTCCAATCGAACAGGATCGG---CGACTCCG
   C. brenneri aggggaa----aaa-------gtgcaaacCCTCAGTGACTTCCAATCGAACTGGATCAG---CAACACCG
   C. japonica --agaaa----aaa-------gtgcaaacCCTCGGTGACTTCCAGCCGAACCGGATCAG---CGACGCCC
   P. pacificus --agtaa----gaac------atgc-------TTATAATCTCCAGAGTGACAGTGTTAGATTTGACAGGC

    C. elegans GTTCCAAAATCGTTAGTGGCCGAGCACACGTATTCCCC
   C. briggsae GTTCCGTAGTCGTTGGTTGCCGAGCACACGTACTCGCC
    C. remanei GTTCCAAACGAGTTCGTCGCAGAGCACACGTATTCTCC
   C. brenneri GTTCCGAAATCGTTGGTAGCAGAGCAAACGTATTCTCC
   C. japonica GTTCCAAAATCGTTGGTCGCCGAGCACACGTACTCGCC
   P. pacificus CATCCCTCGTCATCAACGGTGTAGCACAGATAGTGTCC

Inserts between block 66 and 67 in window
B D P. pacificus 167bp

Alignment block 67 of 150 in window, 14657192 - 14657362, 171 bps 
B D  C. elegans GACATTTCTATCGCCGGCTTCAGAGATCACAATATCATCTCCATCCTGGTTCACATGTTCCGGAAGAGGT
B D  C. japonica GACAGTGTCATCGCCGGCCGCCGATATCACAATATCGTCACCGTCCTGATTAACGTGCTCCGGCAGCGCT
B D  C. brenneri AATATTGTTATCACCAGCGGCCGAGATAACTATATCGTCTCCATCTTGGTTCACATGTTCTGGTAGTGGT
B D  C. remanei GATATTATCATCTCCTGCAGACGACACAATCAAGTCGTCTCCATCCTGCATGACGTGCTCCGGCAGCTCT
B D  C. briggsae AACGTTATCATCTCCAGCGGCAGAAATCACCAAATCGTCTCCATCCTGATTGACGTGCTCCGGCAGGGCT
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CCATTTTCCTCTCGGAATCCCCACCTGATGCGTGCCGGAGTGTCCGAGTGCGCGACACAGTTGAATCGTG
   C. japonica CCGTTCTCCTCCTTATATCCCCACTTGATGCGTGCAGGGGTGTCCGAGTGTGCGACGCAGTTGAATCGTG
   C. brenneri CCATTCTCTTCTTTGTAACCCCATTTTATACGTGCAGGAGTGTCGGAGTGTGCTACGCAGTTGAACCGCG
    C. remanei CCGTTCTCCTCACGGAATCCCCACTTGATGCGGGCGGGCGAGTCGGAGTGTGCGACACAGTTGAATCGTG
   C. briggsae CCAAGCTCCTCGCGGAATCCCCACTTGATACGTGCCGGTGTGTCAGAGTGAGCAACACAGTTGAATCGTG
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CTGGTGAGCCAGGTGCCACGGAAAGAAGTGG
   C. japonica CTGGTGAGCCAGGAGCCACCGATAGGAGTGG
   C. brenneri CTGGCGATCCGGGTGCTACTGAAAGGAGTGG
    C. remanei CTGGTGAGCCGGGCGCCACGGAAAGTACCGG
   C. briggsae CTGGTGAGCCTGGTGCCACCTGGAGAAGTGG
   P. pacificus ===============================

Alignment block 68 of 150 in window, 14657363 - 14657471, 109 bps 
B D  C. elegans TGGTGTGGCAACTGGACGTGGTGGAG--TGCCTTctgaa--agtgaatgtgggatagatgaga-------
B D  C. briggsae TGGAGTGGCAACGGGGCGAGGTGGTG--CGCCTTctgaa--agtgat---aggagaagggtg--------
B D  C. remanei TGGTGTGGCGACTGGCCGTGGTGGTG--TGCCTTctgaa--agtggtggaaggataggatag--------
B D  C. brenneri GGGAGTGGCAACTGGACGTGGTGGTG--TGCCTTctgaaagagtgat---aggatagaataga-------
B D  C. japonica TGGGGTGGCAACTGGACGTGGTGGAG--TGCCTTctgaa--ag-------gtgacagaggtgaggggtac
B D P. pacificus CGGAATGACAATGGAATGATACGGGATCTCCCTCttgga--cacgatgatgagatggagtagc-------

    C. elegans --agtgggagtgaacaggggatt----tgaac--cgga----tttggag------aaggaaaactgaa
   C. briggsae --gataggtgagaaggagagtt---------c--tagaaggttctggagctgttcaggaa------aa
    C. remanei --gatagggggaaaaggga----------------agatttctttgaaa------ataaa------ta
   C. brenneri --aataggggtggaaaata----------------tgaattgga------------------------
   C. japonica acgctaggggtgaggggtaact-------------taa------------------------------
   P. pacificus --aatgggaatacgagatggagcacgacgaactatggatattgttagagagatgaa------------

Inserts between block 68 and 69 in window
B D C. brenneri 13bp
B D C. japonica 1bp

Alignment block 69 of 150 in window, 14657472 - 14657861, 390 bps 
B D  C. elegans gaaaggaaaaaaggcaaaaa----ggaaaaaggaaacccaaaaatcataggtgaaaagaaacaaaaggca
B D  C. briggsae gaaaggaaagagaaaaag------gggtgaatgaac----------------------gaaaaaagacca
B D  C. remanei gaaaaccaaaagtgagaa------ggagaaaggaaa----------------------aaacaaaggtca
B D  C. brenneri taaaggaaagataacaaaaactgtgaacaagaaaaa----------------------aaacaaagggcg
B D  C. japonica aaaagaacaaagaaaagagg----gaagaaagtaag----------------------aaagaaagttca
B D P. pacificus ggaaagaggaagggtgagtg----ggggaaaggaag----------------------gacaagaggacg

    C. elegans a--------------------------------acCAGGTGTGACGTTCAAGGTGCTTGGGTTTG-----
   C. briggsae a--------------------------------acCAGGTGTCACGTTCAAAGTGCTCGGATTCG-----
    C. remanei a--------------------------------acCAGGTGTCACGTTGAGAACGCTTGGGTTGG-----
   C. brenneri a--------------------------------acCAGGTGTAACATTCAAAACGCTTGGTCCGG-----
   C. japonica a--------------------------------acCAGGTGTAACGTGAAGAACGCTCGGGTTGG-----
   P. pacificus gacgaaagacggacttcattcattgtcatactcacCAGAAGTGACGGTGA----GCTTGGAGTCAGTAGA

    C. elegans ----------------TCTTCACTGGTGGGCTATT------CTCTGGGGAATATAAACAAACGTATTCTC
   C. briggsae ----------------TCCGTTGTGGGTGCTGATT------CTCCGGTTCGTAGACGCAAATGTACTCTC
    C. remanei ----------------TCCTGACTGGCTCTCGGTT------TTCTGGTGAGTAGACGCAAATGTAGTCTC
   C. brenneri ----------------TCTTCTGTGGGTGTTGGTT------CTCTGGTGAATAAACGCAGACATAATCTC
   C. japonica ----------------TTTTCTGAGGGCGTCCGTCCTTTGGCTCTGGCGAGTACACACAAATGTACTCCC
   P. pacificus GTTTCTTCTCTCCAATTCTTCTCCATCTTCTCCTC------TTCTCGT--ATACACACATCTATAGTCTC

    C. elegans CGGCATCCTGCAATTGTGTCGACGGAATCGTCAAGACTCCACGATCATCACTAGATCCAAATGGAAGCCC
   C. briggsae CGGCGTCTTGAAGTTGAGTGCTTGGAATCGTCAGAACGCCCCGATCATCACTAGATCCAAACGGAAGCTG
    C. remanei CAGCATCTTGAATCTGAGTGGATGGAATCGTCAGCACTCCTCGATCATCACTGGATCCAAACGGAAGAGA
   C. brenneri CAGAATCTTGAATTTGTGTGGAAGGAATTGTAAGAACACCACGGTCATCAGATGACCCAAATGGAAGTGG
   C. japonica CGGCATCTTGAAGTTGTGTGGATGGGATCGTCAGAACGCCCCGATCATCGCTGGAGCCGAACGGCAGAGC
   P. pacificus CCTCATCAACTTTCTCAGCCGATGGAATGGATAGAATTCCTCCATCAATGGAAGATCCGAATGGAAGAGG

    C. elegans TTTTCCGTCAACTCTCTCGAAGGAGAGATGCTGAGCAGCCGATGGGTTTCCGGGTACTGTACACTGAATG
   C. briggsae TCTACCATCAGCTCTCTCGAAAGAGAGGTGCTGAACGGCAGAAGGCACTCCTGGGACAGAACATTGGATG
    C. remanei CCGTCCGTCAGCTCGCTCGAATGAGAGATCTTTAGCGGCGGATGGCGTTCCAGGTACGGAACACTGAATT
   C. brenneri ACGTCCATCAGCTCTTTCAAAAGTGAGATATTGAACAGCCGACGGAACTCCGGGAACCGAGCATTGAATT
   C. japonica TTTTCCGTCGGCTCTCTCGTAGGAAAGATGCGCAGCGGCCGCTGGATTTCCGGGAACTGTGCATTGAATC
   P. pacificus AGCTCCATCAACACGGAAGAAAGTGAGATCGGGATCTTCC------TCTCCAGGGACCCAACACTTGATT

    C. elegans CGTGCTGGATCTCCTTCAGGGATTGTCTGTGTTTGTGGGGTGATCACTGGGTGCTGTGGTGGA---Cctg
   C. briggsae CGTGCCGGATCTCCCTCGGGCACAGTCTGCGTTTGTGGGGTGATCACAGGGTGTGGAGTT------Tctg
    C. remanei CGTGCCGGGTCACCTTCAGGGACCGTCTGTGTTTGTGGGGTGATCACTGGGTGCTGTGGTGGGCGATctg
   C. brenneri CGTGCTGGATCTCCTTCAGGGACCGTCTGTGTTTGTGGGGTGATCACTGGGTGCTGTGGAGAA---Tctg
   C. japonica CTGGCAGGATCGCCTTCGGGGATCGTTTGGGTTTGTGGGGAGATCACTGGATGTGCAGGTGTT---Tatg
   P. pacificus GTCGCTGACTCCTTCTCGGGGACTGTTTGCTCATCGGGAGAAATGAAGGGTCCTTCCAC-----------

    C. elegans aatta-attgaaagaaacat--------gtatacaacgacacgat
   C. briggsae aatgacatgtacatgggagt--gggacgaca----------caat
    C. remanei aatta-atggaaaggacggtcacagacaatatcaatt--ggtaac
   C. brenneri aatga-ttaaaacgcaacgt--------gtatacatt--cgtacc
   C. japonica aattt-at-------------------------------------
   P. pacificus --------tgaaagaaaa---------------------------

Inserts between block 69 and 70 in window
B D C. japonica 431bp
B D P. pacificus 123bp

Alignment block 70 of 150 in window, 14657862 - 14657975, 114 bps 
B D  C. elegans atgattacaca---cacg--------ccacggcaagaa----acgtgcaat-------aga-------gg
B D  C. japonica acgaccacaca---------t-----ctataataagat----gtgcataggaaaggaaaggaaaggaaaa
B D  C. brenneri aagattacaaaacaaacgcatgaaaaccaccgcaaaat----gtgagaaataagttgaacgtaaggatag
B D  C. remanei accactgcaagaaacattatt-----acactgcaagaaaatcgtgcaggat-------agagagagatag
B D  C. briggsae agaattacaag---------------acaccgcaaaaa----gtgcaga---------agatagagaaag
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ata--------act--taagg----------------ataga------aatgttcaatgcaaaa------
   C. japonica gaa--------agtggtaggg----------------gtagg---------------aaaaaaaaaaac-
   C. brenneri atagaaaatatact--caaagcagcgcttagactctaacagaatttggagttt----ttcgaaatatggt
    C. remanei ata--------act--taagg----------------ataga--------tgt----ttcaaaca-----
   C. briggsae ata--------act--taagg----------------ataga---------------ttcaaaaaat-gt
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ----------------------------------------------------------------------
   C. japonica ----------------------------------------------------------------------
   C. brenneri tggtcttttgctaaaagagaatgcaaaaaatccctgtagttttgaacagttacaaaaaacgtgtttcgtt
    C. remanei ----------------------------------------------------------------------
   C. briggsae tggtttttttc-----------------------------------------------------------
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans --------------actaacGAGCTTCGACTTGTGGTGGAGCAGCGGCGTTGGTA
   C. japonica --------------atcaacGATAGCCAAGACGTGGCGGGGC-GCGCCCCTGGT-
   C. brenneri ttccgtctaatagaactaacGAGCTTCGACGACAGGTGGAGCAGCGGCGCTAGTA
    C. remanei --------------actaacGAGCATCGACGACTGGTGGTCCGGCAGCATTGGTA
   C. briggsae --------------actaacGAGCTTCAACGACTGGTGGAGCAGCCGCACTGGTA
   P. pacificus =======================================================

Alignment block 71 of 150 in window, 14657976 - 14658187, 212 bps 
B D  C. elegans ACATGAACGGTCGCTGGGGTTGAGTCGATTGGCGCTCCGGTATCTGGATCACGAGCGGTACAGATGTAGT
B D  C. briggsae ACATGCACTGTAGCTGGTGTTGAATCGATTGGTGCTCCGGTATCCGGGTCCCGGGCGGTACAGATGTAGT
B D  C. remanei ACATGAACTGTTGCAGGAGACGAATCGATTGGAGCTCCGGTATCTGGATCACGGGCGGTACAGATGTAGT
B D  C. brenneri ACATGAACTGTTGCTGGGCTGGAGTCAATTGGGGCTCCAGTGTCAGGGTCACGAGCTGTGCAGATATAGT
B D  C. japonica ACGTGT-TTACCGGGAGGGCTCAGTCGATCAACA-GCCAGTTTGTGGATCACGCGCGGCACAAATGTAGT
B D P. pacificus ACATTGACAAGAGCGGGGAGTGAATCGACTGGTTCTCCTGAAGTAGGATCACGGGCAGAGCAGACGTAGT

    C. elegans CTCCCTCGTCGGTGAG------CTCGG--------------------------------------CTCTC
   C. briggsae CTCCCTCGTCAGAAAG------CTCAG--------------------------------------CTCTT
    C. remanei CTCCCTCGTCGGTGAG------CTCGG--------------------------------------CACGC
   C. brenneri CTCCTTCATCGGAAAG------TTCTG--------------------------------------CTCTT
   C. japonica CGCCTTCGTCGGTTTC------CTCGG--------------------------------------CGCTT
   P. pacificus TACCAGCATCAGAGAGAAGAGACTGAGAAGAGGTAATAGAAGGAGAGGAAGAGGGGAGGGGCATACCTTC

    C. elegans TGAACAGCCAAGAGCCCATTGTTCTCATCGGCGTCCTCGTTAAGTTGTCCCGAGACTCTTCTGAACGTGA
   C. briggsae TGAACGGCCAAGAGTCCGTTATTCTCATCAGCATCCTCGTTGAGTTGTCCGGATGCTCTTCTGAATGAGA
    C. remanei TGGACTGCCAAGAGTCCGTTGTTCTCGTCGGCGTCCTCGTTGAGTTGTCCGGAGGCTCTTCTGAAAGAGA
   C. brenneri TGGATTGCCAAGAGTCCGTTGTTTTCATCGGCATCTTCATTAAGCTGTCCAGAAACTCTTCTGAATGAAA
   C. japonica TGGACGGCGAGCAGTCCATTGTTTTCTTCGGCGTCGTCGTGGAGGTGTCCGGACGCTTTGCGGAATGAGA
   P. pacificus TGGACTGATACAACTCCTCTGTCTTCATGAGCTTCATCATTCATCTCTCCATCGACCTTTCTCCATGAGA

    C. elegans GCTGAACACTTGGATGTCCGGGCACGTAGCATCTGATTTTGAAGGG
   C. briggsae GTTGAACATTTGGATGTCCTGGGACATAGCAACGGATTCTGAATGG
    C. remanei GTTGGACACTTGGGTGTCCGGGAACATAGCATCGGATTCTGAAGGG
   C. brenneri GTTGAACGCTTGGATGCCCAGGTACGTAGCATCTGATTCTGAATGG
   C. japonica GTTGGACGTTCGGGTGTCCGGGTACGTAGCAGCGGATGCGGAATGG
   P. pacificus CCTCGAGGTTGGGATGCCCAGGCACCCAGCAACGAATTCTGAAGAG

Inserts between block 71 and 72 in window
B D P. pacificus 60bp

Alignment block 72 of 150 in window, 14658188 - 14658279, 92 bps 
B D  C. elegans TGATCCTTCTGGCACGGTTTGCTCGGCTGGGTCGATAATTGGACGAATTGctgaaaggg-------tggg
B D  C. briggsae CGATCCTTCTGGGACAGTTTGTTCGGCAGGGTCGACGATTGGACGGATTGctgaaagggaat--tctggg
B D  C. remanei TGAACCTTCTGGAACAGTCTGCTCGGCTGGATCGATGATTGGGCGGATTGctggaaaggggtgggatagg
B D  C. brenneri TGAACCTTCTGGAACAGTCTGCTCGGCTGGGTCGATGATCGGTCGAATTGctgaaaggg-------tggg
B D  C. japonica TGAGCCTTCTGGGATGGTTTGCTCGGCTGGCTCGACGATTGGACGGATTGctggaagggggt----tagt
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans at--aggaatagaaaaccaaaggatag--------a-agg
   C. briggsae gtgggggaa-agaaaaccaaaggatagtagaaatgatagg
    C. remanei atagaggaa-aggaaaacaaaag--aataga----atagg
   C. brenneri at--aggaa-agaaaaccaaaggatag--------ataga
   C. japonica ga--atgaaaaaaaaaacagaaaatag--------atgg-
   P. pacificus ========================================

Inserts between block 72 and 73 in window
B D C. japonica 1095bp

Alignment block 73 of 150 in window, 14658280 - 14658596, 317 bps 
B D  C. elegans aaaaagttt-----catgc--atttttgggaaatttg------gaaaatcttcaaataaaaaact-----
B D  C. japonica gaagagtttttag-catgcaggttc-------aa---------aaaaaaagtcaaa-cagtaact-----
B D  C. brenneri aaaaggcat---g-catggaaattc-------acact------caaaccttccaaa-acaaaactcttat
B D  C. remanei atagaatgt---gtcatgc--attc-------actcgaaatcatgaaatcatcaca-acaaaact-----
B D  C. briggsae atagagttt---g-catgc-aaggc-------actcg------taaaaaaggcact-caaaaatt-----
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ----gcaaatca--cactgaaaaaatccctgaaacgaagaagaaaaactcacGCGACTTGACGATAACTC
   C. japonica ----gcaaatta--t-----caaacattt--------aaaatgtagactcacGAGATTTGACAATAACTC
   C. brenneri cgatgcaaatccttc-----tcaagtttt-------aacaaaaaacacttacGTGACTTGACAATGACTC
    C. remanei ----gcaaatct--c-----caaaacttt------------caaaaactcacGTGACTTGACAATGACTC
   C. briggsae ------atatcc--t-----gaaaatcct------------gaaaaacttacGCGACTTGACAATAACTC
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TGGCTGGATTCGATTCAACGGGTCTGTTAGTGGTTGGGTCCGTGGCGATACAGATGTACTCATCCTCGTC
   C. japonica TTGCCGGACCAGACTCAACCGGTCTGTTCGTGTTCGGGTCGGTGGCAATGCAAATGTACTCGTCCTCGTC
   C. brenneri TAGCTGGGTTCGATTCAACTGGACGGTTTGTGTTTGGATCTGTGGCAATACAAATGTACTCGTCTTCGTC
    C. remanei TAGCTGGATTCGACTCGACCGGTCTGTTGGTGTTCGGGTCGGTGGCGATACAGATGTACTCGTCTTCATC
   C. briggsae TTGCTGGATTCGATTCCACTGGACGATTGGTGTTTGGATCGGTGGCAATGCAGATGTACTCGTCTTCGTC
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CGACTTGAGGGTTCTTGGAATCTCAAGGTTTCCTTGGGAGAATCTGGCGTGTGCTGGCAATGGACGACGG
   C. japonica CGATTTGAGGGTACGCGGAATCTCGAGGTTGCCCTGCGACACTCTGGCGTGGACCGGGAGCGGGCGACGG
   C. brenneri GGATTTAAGAGTTCTGGGAATCTCGAGGTTTCCACCAGAGACTCTGGCATGAACTGGAAGTGGACGACGT
    C. remanei AGACTTGAGGGTTCTTGGAATCTCAAGGTTTCCTCCGGAGACACGCGCGTGGACTGGGAGTGGGCGGCGT
   C. briggsae GGATTTGAGGGTTCTTGGAATTTCAAGATTTCCTCCAGACACACGGGCGTGGACCGGGAGTGGGCGGCGT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CCTCTTTTGACAAACTGGAGTTGGATGTTTGGATGTCCGGGAACCCAGCAGCGGATTCGCG
   C. japonica CCTCTTTTGACGAATTGGAGTTGAATGTTGGGGTGTCCGGGTACCCAGCAGCGGATGCGGG
   C. brenneri CCTCTTTTGACGAATTGAAGATGAATGTTTGGATGTCCTGGGACCCAGCAACGGATGCGGG
    C. remanei CCTCTTTTGACGAATTGAAGTTGGATGTTGGGGTGTTCGGGTACCCAGCAACGGATACGGG
   C. briggsae CCGCGTTTGACGAACTGGAGTTGAATGTTTGGATGTCCTGGGACCCAGCAACGAATACGAG
   P. pacificus =============================================================

Alignment block 74 of 150 in window, 14658597 - 14658665, 69 bps 
B D  C. elegans ATGGTTCTCCTTCATTGACAGTTTGCACTGGTGGATCGACTTGGGGTTGGATGGCTTGTGctg---aaac
B D  C. briggsae ACGGTTCTCCTTCGTTGACGGTTTGGACTGGTGGATCAACTTGTGGTTGGATAGCTTGTG----------
B D  C. remanei ATGGCTCGCCTTCGTTGACGGTTTGCACTGGTGGGTCGACTTGGGGTTGGATGGCTTGGGctg---gaaa
B D  C. brenneri ATGGTTCTCCTTCGTTGACTGTTTGTACTGGTGGATCGACTTGTGGTTGAATGGCTTGTGcta---aaat
B D  C. japonica AAGGCTCGCCTTCGTTGACGGTCTGGACGGGTGGGTCGACTTGTGGTTGGATGGCTTGGGctg---gaag
B D P. pacificus ATGGTTTGCCCTCAGGAATGGTCTGTTCCGAAGGATCGACTTGAGGTTCGATCTTCTTCGccgctcaaat

    C. elegans at--------
   C. briggsae ----------
    C. remanei at--------
   C. brenneri aa--------
   C. japonica at--------
   P. pacificus gttaaacgat

Inserts between block 74 and 75 in window
B D  C. remanei 1347bp
B D C. brenneri 7bp
B D C. japonica 9bp

Alignment block 75 of 150 in window, 14658666 - 14658700, 35 bps 
B D  C. elegans aaaaacat---------------------------------gatacttc------------------cag
B D  C. brenneri aagaaagta---------------------------gctgagaagcttca-----------acttgtcaa
B D  C. japonica aaaatagtgattattttattgcgtgctcaaccctgcgttaagacacactatcacactgtctgcgtctcca
B D P. pacificus aagatcatttgaattttgcag--------------------gattattc---------------------
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. briggsae ----------------------------------------------------------------------

    C. elegans cacagaaaagt----------------------------gaaaa
   C. brenneri aactacaaaat-------tcataatggt-tgtgttcgaaaagaa
   C. japonica cagcgcagagcgttgcggtcgttctgccaagcgtgcgaaaaggg
   P. pacificus ----gtagaacggcgctgtcgctcttcgagaaggctgtgaa---
    C. remanei ============================================
   C. briggsae --------------------------------------------

Inserts between block 75 and 76 in window
B D C. japonica 19bp

Alignment block 76 of 150 in window, 14658701 - 14658977, 277 bps 
B D  C. elegans acttacGTTGATTAACATTAAGTCTGGCAGGTGGTGATAGTTGTG---TGCTGCCATCTGGTTCAGTGGA
B D  C. briggsae ------GCTGGTTAACATTGAGTCTAGCTGGTGGTGAGACTTGTG---TGCTGCCATCTGGCTCGGTAGC
B D  C. remanei acttacGTTGATTAACATTAAGTCTAGCGGGTGGTGACAACTGTG---TGCTACCATCTGGCTCGGTGGC
B D  C. brenneri acatacGTTGGTTAACATTCAATCTTGCTGGTGGCGACATTTGAG---TGCTACCATCTGGCTCGGTTGC
B D  C. japonica acttacGCTGATTAACATTGAGTCTCGCTGGTGGTGACTGTTGGG---TATTTCCATTTGGATCCGTGGC
B D P. pacificus actcacGTTGTCTAACATTGATTCTTGCATTGGGAGCTCTTCGTGGATTTCCTCCATTGGGATCAGTGGC

    C. elegans AGTACACTCGTACTCTCCAGCATC-----ATGCAATTGGG------------ACTTGTCGATTCTC----
   C. briggsae GGTACACTCATACTCTCCAGCGTC-----ATGCAATTGAG------------ACTTGTCGATTCTC----
    C. remanei AGTACACTCGTACTCTCCAGCATC-----ATTCAATTGAG------------ACTTGTCGATTCTC----
   C. brenneri TGTGCACTCATATTCTCCGGCATC-----ATTCAATTGAG------------ATTTATCAATTCTC----
   C. japonica AGTACACTCGTAATCCCCAGCATC-----GGCCAATTGCG------------ACTTTTCAACTCTC----
   P. pacificus AGTGCAGGTGAAATCTCCCTGATCCGAGTGTTTCATCGAGGGAACGGAGAGAACGCCGCCATTCTCTGTT

    C. elegans ---------------------------------------AGGAATCCATCTCTTTCGAGAATTCCATTTG
   C. briggsae ---------------------------------------AAGAATCCATCTCTCTCTAAAATTCCGTTTG
    C. remanei ---------------------------------------AAGAATCCATCTCTCTCCAAAATTCCATTCG
   C. brenneri ---------------------------------------AAGAATCCATCTCTTTCGAGGATACCATTTG
   C. japonica ---------------------------------------AGGAACCCATCTCTTTCTAGGACACCGCTTG
   P. pacificus GAACCATGGGGAAGGGCGCCTGAAAGGATAATTCGTTGAAGATATTCAT-TTTCTTGAAAACGCCTTCCA

    C. elegans GA----------AGTGGTCTTCCGTCCTTTCTAGACCATTTGAGCTGAGCACGTGGTTGTCCTGGAACCC
   C. briggsae GC----------AATGGGCGTCCGTCCTTTCTGGACCATTTCAACTGAGCGCGTGGCTGTCCTGGAACCC
    C. remanei GC----------AGTGGTCGTCCGTCCTTTCTCGACCATTTCAATTGAGCACGTGGCTGTCCTGGAACCC
   C. brenneri GC----------AGAGGTCTTCCATCCTTTCTCGACCATTTGAGCTGAGCACGTGGTTGTCCTGGAACCC
   C. japonica GC----------AGTGGTCTTCCGTCCTTTCTCGACCATTTGAGCTGAGCTCTTGGCTGTCCTGGAACCC
   P. pacificus AAGTAAATGATGAGCGTACCATTATCTCTTCTCGTCCATTTCAACACAGCATCTGACTGTCCGGGTACCC

    C. elegans AGCATCTGAACTGAGCTGGATCGTTCACATTGACTGTCTGGTTTGGAGGGTCGATTTGTGGAGCGGCGC-
   C. briggsae AACATCTGAATTGAGCTGGATCGTTAACGTTGACGGTTTGGTTTGGTGGATCGATTTGAGGAGCGGCGCG
    C. remanei AACATCTGAATTGAGCTGGATCATTCACGTTGACAGTCTGGTTTGGTGGATCGATTTGTGGCGCGGCGC-
   C. brenneri AGCATCTGAACTGAGCTGGATCATTCACATTGACAGTCTGATTTGGTGGATCAATTTGAGGAGCAGCGCG
   C. japonica AGCATCTGAACTGAGCTGGATCATTCACGTTGACTGTCTGGACCGGTGGATCGATTTGTGGGGCGGCGGA
   P. pacificus AACATCTGATGGAAGCACGATCGCCCTCGTTCACTGTCTGATCAGCTGGATCCACTTGAGGAGCAGGGCC

    C. elegans ----------------------------------------------------------------------
   C. briggsae TGCTGAAATT--------------------------------TTCACTATTATGAGT-----------AA
    C. remanei ----------------------------------------------------------------------
   C. brenneri GGCTGTAAATAG------------------------------GTCAGTTTAAATTTC-----------AA
   C. japonica GGCTGTAAAGAGGGTGGTTTGTTTAACAGTTGAAAAATAAAATAAAATTTAAATTTCGCGGGAGCGTTGA
   P. pacificus ----------------------------------------------------------------------

    C. elegans -----------------------------------------------C
   C. briggsae AATG-----------------------------------CACTTTTGT
    C. remanei -----------------------------------------------C
   C. brenneri AAT--------------------------------------------T
   C. japonica AACGGCGCACTAAACCTTGCGTTAAGGCCAACGCACTATCACACTATC
   P. pacificus ------------------------------------------------

Inserts between block 76 and 77 in window
B D P. pacificus 91bp

Alignment block 77 of 150 in window, 14658978 - 14658995, 18 bps 
B D  C. elegans ACG-------TTGTG--------GTGGGGC-------TGG
B D  C. japonica ACA-CTGTCTGCGTCTCCACAGCGCAGAGCGTTGCGGTTG
B D  C. brenneri CCAATTATTTTCGATCCCACGTTGCGGAGC-------TGG
B D  C. remanei GCG-------TTGTG--------GTGGTGC-------TGG
B D  C. briggsae GCA-TAATTTTTGTGCTTACGCTGTGGAGC-------TGG
B D P. pacificus ========================================

Alignment block 78 of 150 in window, 14658996 - 14659031, 36 bps 
B D  C. elegans ATCT---------------------------------------------------CTGATGTTCAGC--T
B D  C. briggsae ATCT---------------------------------------------------CTGATGTTAAGC--T
B D  C. remanei ATCT---------------------------------------------------CTGATGTTTAAT--T
B D  C. brenneri ATCC---------------------------------------------------CTGATATTGAGT--T
B D  C. japonica TTCTGCCAAGCGTGCGAAATAGGAGACGCAGAGACGCGAGACACACTCACGCTGATTAACATTGAGC--T
B D P. pacificus ------------------------------------------------------ATTAATGGTAATCAAC

    C. elegans GCACTGG-----------CTCCGATTGAAG
   C. briggsae GAACTGG-----------CTCCGATTGAAG
    C. remanei GAACGGG-----------CTCGGATTGAAG
   C. brenneri GAACTGG-----------CTCCGATTGAAG
   C. japonica TCACTGGTGGTGACACCATGCGAATTGAAA
   P. pacificus ATACTGG-----ATGCAACTCTGAGTGTGG

Inserts between block 78 and 79 in window
B D C. japonica 122bp

Alignment block 79 of 150 in window, 14659032 - 14659172, 141 bps 
B D  C. elegans ---------TGGAGT---GTTGTCTGAT----GGATCGGTGGCGGTGCACACGT--ATTGTCCGACTTCT
B D  C. briggsae ---------TGGGAT---GTTGTCTCTT----GGATCGGTTGCGGTGCAGATGT--ATTGTCCGACTTCT
B D  C. remanei ---------TGGAGT---GTTGTTGGCT----GGATCGGTGGCTGTGCAGACGT--ATTGTCCGACTTCT
B D  C. brenneri ---------GGGCGT---ATTGTCTCTT----GGATCAGTAGCTGTACACACAT--ACTGCCCAACTTCT
B D  C. japonica ---------TGGCGT---ATTGTCTCTC----GGGTCAGTGGCAGTGCACACGT--ACTGTCCGGCTTCG
B D P. pacificus cgggaggagCGGGATAAGGTTGTCTCGTCTGAGGATCGAATGCAGTACAGAGATACATTGATTGA--TGA

    C. elegans TGATCAGAGGCACGTGGGATATGAAGGATTCCTTGTTGTTCTTGGACTCCGCTTGGAAGTGGAGCACCTC
   C. briggsae TGATCACCGGCACGTGGGATGTGAAGGATTCCTTGTTGCTCTTGAACGCCGCTTGGAAGTGCTCCACCGC
    C. remanei TGATCTCCGGCACGAGGGATGTGAAGGATTCCTTGTTGCTCTTGGACACCGGATGGGAGTGGTCCACCTC
   C. brenneri TGGTCTCCGGCTCGTGGAATGTGAAGAATTCCTTGTTGTTCTTGAACTCCGCTTGGAAGAGGTCCTCCTC
   C. japonica TGTTCGGTGGCACGTGGAATGTGCAAAATGCCTTGTTGCTCCTGAACACCGTTCGGCAGGGCACCACCTC
   P. pacificus TGAGAGGCGACACGTGGAATAGATAGAATTCCTCCTTGTTCATGGACTCCCGATGGAAGAGGGCCATTGT

    C. elegans CTGGACGAGACC-----ATCTGAG
   C. briggsae CTGGACGAGACC-----ATCTGAG
    C. remanei CTGGGCGCGACC-----ATCTGAG
   C. brenneri CAGGACGAGACC-----ATTTGAG
   C. japonica CTGGTCGCGACC-----ACTTGAG
   P. pacificus TAGGAAGAGACCAACGAATCTGAG

Inserts between block 79 and 80 in window
B D P. pacificus 1165bp

Alignment block 80 of 150 in window, 14659173 - 14659265, 93 bps 
B D  C. elegans TTGGACATTGGAGTTTCCGGGCACCCAGCACTTGAAACGAGCTGGTTGGTCACGATCAACGGTCTGACGG
B D  C. briggsae TTGTACATTTGAGTTTCCTGGCACCCAGCACTTGAAACGGGCTGGTTGGTCGCGGTCGACGGTTTGGCGG
B D  C. remanei TTGGACATTTGAGTTTCCGGGTACCCAGCACTTGAAACGGGCTGGTTGGTCACGGTCGACGGTTTGGCGG
B D  C. brenneri TTGCACATTAGAGTTTCCTGGCACCCAGCATTTGAATCGAGCAGGTTGGTCCCGATCCACAGTCTGCCGA
B D  C. japonica TTGGACGTTCGAGTTTCCGGGTACCCAGCACTTGAACCGGGCTGGTTGACCACGGTCGACGGTTTGTTGG
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ATTGGGTCGACCTTTGGTGGGAT
   C. briggsae ACTGGATCGACCTTTGGTGGGAT
    C. remanei ACTGGATCGACTTTTGGTGGGGT
   C. brenneri ACTGGGTCTACTTTAGGTGGAGT
   C. japonica ATTGGGTCCACTTTTGGTGGGAT
   P. pacificus =======================

Inserts between block 80 and 81 in window
B D C. briggsae 419bp

Alignment block 81 of 150 in window, 14659266 - 14659297, 32 bps 
B D  C. elegans CACAGctttaaaaaat---tggaagtt--------cattttt---t--
B D  C. briggsae TACAAttttataaaatccccaaaacatgtacagaacacttcaagctat
B D  C. remanei TACAGctggaaaaagg---gggaagttagattaggcattccg---ttt
B D  C. brenneri ---AActgctgaaaag---------------caaatatgttt---ttt
B D  C. japonica GGTTGctggaaaaagg---cgg--------------------------
B D P. pacificus ================================================

Inserts between block 81 and 82 in window
B D C. briggsae 33bp
B D  C. remanei 157bp
B D C. japonica 571bp

Alignment block 82 of 150 in window, 14659298 - 14659379, 82 bps 
B D  C. elegans gttaaattatttagggctactt---------------gcaaaagtttttaa-----acaatgaaacattg
B D  C. brenneri --gaaaata-------ccactc-----------gaatattgaagttttcggaaatcagaataaaacgtag
B D  C. remanei -gtgaaatttgcac--ctaattgagctattcacgtccggaaaagttttcccggacatgaatagcccatcg
B D  C. briggsae ggtaaactacagactgcaaatt-----------gtccacaacttttttcac-----tacatagtacacag
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans -------------------------aatttga-------------------------aacact---atta
   C. brenneri tatttttttaacgcaattccgtactcattgaagattctcttatctactgacataaaagatacattagtta
    C. remanei -attc------caaaatttcata--tgtttccaattct-----------acacttataacact---atta
   C. briggsae -at----------------------tgtttggaa-----------------------aacgctgaaattc
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans gtacacatgg---tgca----c
   C. brenneri gtacaagaaaaa-taca---ct
    C. remanei gcacatataaacatgtatgttt
   C. briggsae g-aaatccaaac-tgcaaactt
   P. pacificus ======================
   C. japonica ======================

Alignment block 83 of 150 in window, 14659380 - 14659430, 51 bps 
B D  C. elegans tca--acgtcaaaatttcaaaaa--------tcactcaaaaactccatttcacagcaataa
B D  C. japonica tcaacatttaaaaacttcaaaca-aatcacaccacataaaaa-------aaaccactgca-
B D  C. brenneri tca--ctctgaaaa---ctggaa-tcactaacaacttttgaa-----tttaaacacagcaa
B D  C. remanei tca--ctctcaaaatctcaaaaa------agtcactcaaaaa-------gaaccacagcaa
B D  C. briggsae tca-------aaagtctctcaaatttgttagctactcaa-----------aatcac-----
B D P. pacificus =============================================================

Alignment block 84 of 150 in window, 14659431 - 14659714, 284 bps 
B D  C. elegans cacccacGTTTTTTAACTTCAAGCACTGCGGGTGGACTCTGTCCGGTTCCATACTGGTTGGCGGCAGAAC
B D  C. briggsae -acccacGTCGTTTAACCTCCAACACAGCAGGTGGACTCTGTCCGATTCCATATTGATTGGCAGCCGAGC
B D  C. remanei aacccacGTCTTTTCACTTCCAACACCGCTGGTGGACTCTGTCCGATTCCATATTGATTAGCGGCCGAGC
B D  C. brenneri tacccacGTTTCTTAACCTCCAAGACCGCAGGTGGACTCTGTCCAATACCATACTGATTAGCAGCTGAGC
B D  C. japonica -acccacGTTTATTAACTTCCAAAACCGCCGGCGGCGATTGTCCGGTACCGTACTGATTGGTGGCCGAGC
B D P. pacificus cactcacGTCTGGTCACATCCAGTCTCGCATCGGGCGATCTTCCCATTCCGAATTGATTCTGTGCAGTGC

    C. elegans AAATGTATCTTCCGGCGTGATGAAGTTGAGATTGAGGAATCTTGAGCGCATTTCCAGTCTGGTAGACACC
   C. briggsae AGATATATCTGCCGGCGTGGTGAAGTTGAGATTGTGGGATTTTCAGCGCGTTTCCAGTCTGATAAACTCC
    C. remanei AGATATATCTACCGGCATGGTGAAGTTGAGATTGTGGGATTTTGAGAGCATTTCCAGTCTGGTAGACACC
   C. brenneri AAATATATCTGCCAGCGTGGTGAAGTTGCGATTGTGGGATTTTGAGAGCGTTTCCGGTTTGATATACGCC
   C. japonica AAATGTATCGGCCGGCGTGATGAAGCTCTGATTGCGGTATTTTCAGCGCGTTTCCAGTCTGATAGACACC
   P. pacificus AGATGTAATTGCCAGCATCGCTCATCTTTGCCTTCGGGATCTTCAGTGCATTTCCAGTCTGATAGACACC

    C. elegans ATGTGGAAGTGGTCCACCCAGTTGCTCACGA---------------------------------------
   C. briggsae GTGTGGAAGTGGTCCTCCCAATTGTTCACGA---------------------------------------
    C. remanei ATGTGGAAGTGGTCCTCCCAGCTGGTCACGA---------------------------------------
   C. brenneri ATGTGGAAGTGGTCCTCCCAATTGATCGCGA---------------------------------------
   C. japonica GTAAGGCAGTGGTCCGCCTAGATGCTCGCGG---------------------------------------
   P. pacificus GTGGGGAAGCGGACCTCCGACTTGATCCTGAGTGGAAAGAGAGGGGTTACGGCAGTCAGAGAGATTACGG

    C. elegans -----------------------------TGCCAGGTGATCTGGCAATCTGGTATACCTGGAACCCAACA
   C. briggsae -----------------------------TGCCACGTGATTTGACAATCCGGAATTCCTGGAACCCAACA
    C. remanei -----------------------------TGCCATGTAATCTGGCAATCGGGTATTCCTGGAACCCAACA
   C. brenneri -----------------------------TGCCATGTAATTTGACAATCCGGGATTCCTGGAACCCAACA
   C. japonica -----------------------------TGCCACGTGATTTGGCAATCTGGGATTCCGGGTACCCAGCA
   P. pacificus TAGCTGTTAGAGAGGCGCGTCTTACCTTGTGCCAAGTGATCTGACAATCGGGAATATTGGGAACCCAGCA

    C. elegans ACGGAAGGCTGCTGGCTCTCCTTCGTTGACAACAAGATGTGGTGGATCGATTACCGGCTGTGGTGGGCGT
   C. briggsae ACGGAAAGCGGCTGGTTCGCCTTCGTTGACGACGAGATGTGGTGGATCGATGACTGGTTGTGGTGGACGA
    C. remanei TCTGAAGGCGGCAGGCTCTCCTTCGTTGACGACGAGATGTGGGGGATCGATGACTGGTTGTGGTGGACGT
   C. brenneri ACGGAAAGCGGCTGGTTCTCCTTCATTGACGACAAGGTGTGGTGGATCGATGACTGGCTGTGGTGGGCGT
   C. japonica ACGGAACGCGGCTGCGTCTCCCTCGTTGACGACGAGGTGGGGCGGATCGATGACGGGTTGGGGAGGTCGG
   P. pacificus TCTGAATGATGCTGCCTCTCCCTCAGTGACAGTTGTATGAGGAGGATCGACCATTGGTTGAGGAGGAGCT

    C. elegans CC
   C. briggsae CC
    C. remanei CC
   C. brenneri CC
   C. japonica CC
   P. pacificus CC

Inserts between block 84 and 85 in window
B D P. pacificus 1228bp

Alignment block 85 of 150 in window, 14659715 - 14659753, 39 bps 
B D  C. elegans GCctgaataga-------------taaaaaccattcca------catgct--ttaaattt-
B D  C. briggsae GCctgcaagga---------tggttaggaatcattccaaat---catgcttattaaatct-
B D  C. remanei GCctagaaaga----------agttaggtaacattcaata----catgc---ttgaa----
B D  C. brenneri GCctaaatagg--------------aacaaacatccaa------catgc---tcaaa----
B D  C. japonica GCctaaattcaagcatacagcaagcatataacattcaaaattggcatgc---tatgattcc
B D P. pacificus =============================================================

Inserts between block 85 and 86 in window
B D C. briggsae 681bp
B D C. brenneri 1bp

Alignment block 86 of 150 in window, 14659754 - 14659831, 78 bps 
B D  C. elegans gggggaaaaaatgttcaaatggattttc-----------aaaaagttaatttattttagtatagaaatgt
B D  C. remanei ---gggaacact-ttcaga--gctttttttagac-----aaaaactgga-------------aaaaagat
B D  C. brenneri -agggagataat---------gatttggctagtcaggagaacagctaaaagtaacaga-tcgagaaaaat
B D  C. japonica ttgggaaaatat-tgtagg--g-----------------catggataaatatattttt----agtgacat
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. briggsae ======================================================================

    C. elegans taagtg------------------tttgtagttaaaa
    C. remanei gaggtg-----------------------tgttagaa
   C. brenneri aggatgctataagttcaaaagtggttagttattagaa
   C. japonica aa---------------------------agttagaa
   P. pacificus =====================================
   C. briggsae =====================================

Inserts between block 86 and 87 in window
B D  C. remanei 9bp
B D C. brenneri 1bp

Alignment block 87 of 150 in window, 14659832 - 14660081, 250 bps 
B D  C. elegans aaccaaaaaa----aaaaaagattattaaatgtacaaacTTATTCTTTTGGAAATTGTTAGCAAAGCATC
B D  C. briggsae agcgaaaaactacgaaaattggtcg--aaaaccacaaacTTATTTTCTTGGAAACGGTTAGCAATGCGTC
B D  C. remanei aaccaaaa------aaaaatgacaa--aaaagaacaaacTTATTTTCTTCGAAACTGTTAGCAAAGCGTC
B D  C. brenneri ----------aactaaagacgaaaa--aaatcaacgaacTTATTTTTTTGGAAATAGTTAACAAAGCGTC
B D  C. japonica ----------gattagggaaactca--aaa--aaccaacTTATTCGCTTGGAAACTGTTAACCACGCGTC
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GTCAGTTGCATATTGGGTTATTGTCGTCGCAGTACACCTGTACTGTCCTGCATTTTCAGCTTCAACGCCT
   C. briggsae ATCCGTTGCATACTGTGTTATCGTTGTCGCCGTACACCTATACTGTCCGGCGTGCTCCCGCTCGACGCCT
    C. remanei ATCCGTCGCGTACTGTGTTATCGTCGTCGCTGTACACCTGTACTGTCCGGCGTGCTCCCTCTCGACACCT
   C. brenneri ATCTGTTGCGTATTGTGTTATTGTAGTTGCTGTACATCTGTATTGTCCAGCTTGTTCTCTTTCAACGCCT
   C. japonica ATCAGTCGCATATTGTGTTATCGTGGTCGCGGTACACCTATACTGTCCGGCCTGCTCAGCCTGAACGTCC
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TTTAGAACCAAATAGCCGTCGTAGGCTTTGGCGTTCGGTGGAAGGCTCATCTCGCCGACTTTTGTCCACT
   C. briggsae TCTAATACCAAATACCCGTCATAGGCCTTGGCGTTCGATGGAAGGCTCACTTCACCGACTTTCGTCCATT
    C. remanei TCCAACACCAGATACCCGTCATAGGCCTTGGCGTTTGAGGGTAGACTCATTTCACCAACTTTCGTCCATT
   C. brenneri TCTAACACCAAATAACCGTCATAAGCTTTGGCGTTTACCGGAAGGCTTACTTCACCAACTTTGGTCCATT
   C. japonica TCCAGCACCAGGTAACCGTCATAGGCCTTTGCGTTGGGTGGAAGGGACACATCGCCAACTTTAGTCCACT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CCACGTGGATTTTTTCAGTctgaaaatgttgaga-aactcaaaaa
   C. briggsae CTACGTGGATTTTCTCCGTctgaaaatgttatggaaactcaaaca
    C. remanei CCACGTGGATTTTTTCGTTctgaaaatgttatgg-aactcaaaga
   C. brenneri CTACGTGTATTTTTTCGTTctgaaaatgttatga-aactcaaaa-
   C. japonica CCACGTGAATTGGCTCGATctgaaattgtcagaa-aactcaaaaa
   P. pacificus =============================================

Inserts between block 87 and 88 in window
B D C. brenneri 189bp
B D C. japonica 15bp

Alignment block 88 of 150 in window, 14660082 - 14660299, 218 bps 
B D  C. elegans caaaaaatgaaaatgttagtgttaa------------------tgctgaaa--------gagataggaaa
B D  C. briggsae aaaagaaaacgaaggagagggttaaattttagtt---------ggtttgga--------aaaaaaagaaa
B D  C. remanei aaaaagaaaaaccgggga-ggttagattttggttttgttggagggttgggagaagttggaaaaaaagaaa
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans acctttaaatttagagtttc---gattagagg-----------------aattttactggctgttaattt
   C. briggsae aa----agattcagaagttg---gtatgggtg-----------ttttgaaggttcattgg-----gattt
    C. remanei ac----gaatgtaaattttggatgaaagggtgtgaggggatattttcagagtttcagggg-----aa---
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans ttgctctgaccgcttgaattttggctagcaa------gcatttcacattttttatt--------------
   C. briggsae ct-aggttacgacccaattttttctaagtcacaacccaattttctaggtcatgacccaatttttctaggt
    C. remanei ---atgtaacaacttgaaatttgaaaaaaaa------aactgtaacagttagaattaaagactctcag--
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans --------gattcgaaaaggagcattttaagttttca--taaagttttc---------attcagactccc
   C. briggsae catgacctaatttt----------ttctaggtcatgatctaattttttctaggtcacgacccaattttct
    C. remanei --------aattct---agaaacctcgggaatctggaattcaggatttctgag----aatccgcaggtac
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans a-----------aattttgcagacttttgatggt------
   C. briggsae aggtcatgagccaatt--------ttttctaggtcatgac
    C. remanei aagtaaccag--aatttta-agaattctcagagt------
   P. pacificus ========================================
   C. brenneri ========================================
   C. japonica ========================================

Inserts between block 88 and 89 in window
B D  C. remanei 287bp

Alignment block 89 of 150 in window, 14660300 - 14660340, 41 bps 
B D  C. elegans ttga------------------agagttttctggaggc-----tttatttttatc---------actaaa
B D  C. briggsae ctaattttttctaggtcacgaccgaattttttctaggtcatgatctaattttttctaggtcatgacctaa
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans ttt
   C. briggsae ttt
   P. pacificus ===
   C. brenneri ===
    C. remanei ===
   C. japonica ===

Inserts between block 89 and 90 in window
B D C. briggsae 167bp

Alignment block 90 of 150 in window, 14660341 - 14660480, 140 bps 
B D  C. elegans aaaattttgttaattgaaaaaatcgttcaaaatctactcgtctcaaattgcctcacagtatctgaacttc
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================
B D  C. briggsae ======================================================================

    C. elegans agcagtcggagcttttggggagcaaacagttcaaatagctttctttagtttccaaatcagtggtgtgcgg
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

Alignment block 91 of 150 in window, 14660481 - 14660585, 105 bps 
B D  C. elegans caaattt-------------gccgaacttgccgagt--ttggcaaattttttaaagtggatttgccgaat
B D  C. briggsae cgaattttttctaggtcacgacccaattttctaggtcatgagccaattttttctaggtcatgacctaatt
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans ttgccgagctcggaa---aattt------------agaaattggcggcacacaccacaaattggg-----
   C. briggsae ttttcgaggtcatgacctaatttttaaaaagttcgagaaattcaaaaaattcacaaaaaatcgaaaaatc
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans ----
   C. briggsae caac
   P. pacificus ====
   C. brenneri ====
    C. remanei ====
   C. japonica ====

Alignment block 92 of 150 in window, 14660586 - 14660912, 327 bps 
B D  C. elegans ttttaaacaatttggccgaaactattgatttcgtt--tttaaaaaacttatagtaaaataacat-----a
B D  C. remanei cttt----aaactactgtaagcagaaaattacggtaactgagaatac---------aactgctt-----g
B D  C. briggsae --ttggagaaaatccgagaatcatataaattcgaaaaatccgaaaactca----aaaatagtttttaaag
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans aaattgagttatttttaattttatgtaggcaa--------------------------------------
    C. remanei gaagattaatatctagaaat-------gacagt-------------------------------------
   C. briggsae gaggcgagacagcaaaaatttcg-ggggacagtggcgctgtacccctgagctgcctgtcatgagttcaac
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans -------------------------aaatc----aaacttgtgctccggagtttgctc------agtacg
    C. remanei -------------------------aaatcaggaaaagtg------------------------aaacta
   C. briggsae ccctcatgggggttctctatgcaaaatatcaggaaaactttttttttgatgtctggtctcctttaatttt
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans gcaaatttg---ccgaattcgccgtgtttgcagcgctcggaaaattttgagatttgccgcaaacccctgt
    C. remanei gagaattcgaaattgaagttg----------------ctcagaattatgctatttctgaagattcagaat
   C. briggsae aaaaacaaaaatctgaaatcggagatctcg-ataaatcataaagttctgatactaccaaaatatcagaat
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans ------tccaaacttgaaacaacttaaaaaaaataa-----ttcaactaaccaactgaaaattgttgtat
    C. remanei tcagaactcagaattttag-aactcagaaaaactaactgtctttgact----------agatttaaattt
   C. briggsae ------ctcagactctgaa-aa-tctgaaaatctaa----------------------aaatttcagaat
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans ttttttagctgaccaaaatatgagctttcaaaaacaaaaattttcagcaccaattcctccagatcaa---
    C. remanei tacttggtcttcctaaaaag-------tcggaaatattgattt--cacac-----ccttcacaccaa--a
   C. briggsae ttccggatttttaagaacagtaaac--ttaaaaaccccaatcg--aacac-----cttcaaattcaacca
   P. pacificus ======================================================================
   C. brenneri ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans -aatc
    C. remanei tgaat
   C. briggsae taatt
   P. pacificus =====
   C. brenneri =====
   C. japonica =====

Alignment block 93 of 150 in window, 14660913 - 14660924, 12 bps 
B D  C. elegans ------------------atatgttaa---tt-a
B D  C. brenneri ------------------atatgatag---ttca
B D  C. remanei atgttaataaaaccaaaaaaactatgcatattaa
B D  C. briggsae at----ataactctttgttaattgcac---ttaa
B D P. pacificus ==================================
B D  C. japonica ==================================

Alignment block 94 of 150 in window, 14660925 - 14661059, 135 bps 
B D  C. elegans ttacCGTATAGCCAGTCACTTGGCAAATCCAATGAACTCTATCTCCTGGTAGAGCTATTTGTCGTTTTGG
B D  C. briggsae ttacCGTAAATCCAGAAACTTGACAAATCCAATGCACACGATCGCCGGGATGAGCAATCTGTCGTTTCGG
B D  C. remanei ttacCGTAAAGCCTGTCACTTGACATATCCAATGTACCCGATCTCCCGGGTGAGCGATCTGTCGTTTCGG
B D  C. brenneri ttacCGTAAAGCCAGTAACTTGGCAAATCCAGTGGACCCTATCTCCAGGGTGGGCTATTTGTCGTTTTGG
B D  C. japonica ttacCGTGTAGCCAGTGACCTGGCAAATCCAATGAACCCGATCGCCAGGGTGAGCGATCTGCCTTCGCGG
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CTCCATTATCCTCACGCGAAGCActatagaaaagt-ggattaataaaaaactc--aaaaactaactca--
   C. briggsae CTCCATAATCCTGACTCGTAATAct-gagagaag--aaaagactgtggattagatagaactcaa------
    C. remanei TTCCATTATCCTGACGCGTAACActaaagagaag--ggattaatatgaa------aaaaaccga------
   C. brenneri CTCCATAATCCTTACGCGTAGAActaaacagaag---gattaatatcaaaca---gaaaaccga------
   C. japonica CTCCATTATTCTGACGCGTAACActgcgggaaattgagattagggaaaatca---aaaagtcac----ac
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans -
   C. briggsae -
    C. remanei -
   C. brenneri -
   C. japonica a
   P. pacificus =

Inserts between block 94 and 95 in window
B D C. japonica 640bp

Alignment block 95 of 150 in window, 14661060 - 14661090, 31 bps 
B D  C. elegans attgtcaaaa-aaaaaatcataaa-----acagaagt------
B D  C. briggsae ------aaaataaagaactgcaaa-tcgaactaaagt------
B D  C. remanei ------aaaa-agaatactgcaac-------------------
B D  C. brenneri ------aaga-----aactgcaagaaaaaactgaatttgaaat
B D P. pacificus ===========================================
B D  C. japonica ===========================================

Inserts between block 95 and 96 in window
B D C. briggsae 52bp

Alignment block 96 of 150 in window, 14661091 - 14661119, 29 bps 
B D  C. elegans agctcatattaatctgtaact---ttttctgg
B D  C. remanei -----aacttaattaattaattgattttctgg
B D  C. brenneri --catattttgttttgttaat--gttttcttg
B D P. pacificus ================================
B D  C. japonica ================================
B D  C. briggsae ================================

Inserts between block 96 and 97 in window
B D  C. remanei 3bp

Alignment block 97 of 150 in window, 14661120 - 14661508, 389 bps 
B D  C. elegans ------gac--gacgaagagacat--g------ttgggacagacttgaccagacgacaga----tagaga
B D  C. brenneri gaccatgac--gacggacaatttttggacttgttttggacacc-------agacgacaca----------
B D  C. remanei ------gactggacgaacacatttctg------tttggacact----------tgacacatcgaggacga
B D  C. briggsae ------gac--gatgagcacattt---------tttagacga-----------cgacaca--gatataga
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans caatattac--aatatg-tttattg-----attg------------------gttttttg---ttatgtg
   C. brenneri -----ttaacgaatacg-tttattggg---aata----------attgcgaattctgttgttattatgtg
    C. remanei cacattgaacgaatatg-tttattgggtttaataatgcaatatattttcttgttttcttg---ttatgtg
   C. briggsae cgtttacattgaatatgatttattg-----attattgc------ttctcttatttttttgttattatgtg
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans gcagtgtgacgacatatcataaaatatatgg----taaaatatatgaaaatgg-----aaatat---ata
   C. brenneri gcagtgtggtatgat------agagtgaatc----atagaaagttgaaaacaacattgaattttcagata
    C. remanei gcagtgagatatggtg--aagaaacagttccatagagagagaaaagaaaacac-----agatatcagaaa
   C. briggsae gcagtgagat-----------agatatttct----ggggagtgatgaaacaac-----gacaattggata
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans tgtatgtag-agatttctgtgtgtgggtgggggatattttgaaacaataacaaatgataaag---aagca
   C. brenneri gagatatgg-agacat-------------aaaactatttggaacagataacaaatcagaaaataaaagcg
    C. remanei gagagagag-agatat-------------ggaagagaaggtaacaggtaacaaatcatagagaaaaagcg
   C. briggsae gacagaatgaaaacat-------------tg--------------------aaatc--agaatttaagcg
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans aaacggatcaagtgattgc---------------gggaaaaatagtgtggaaattta-at-tgtt-----
   C. brenneri aaacggatcaagtgattgcggcagctt-------gggaaaaagtataggataagaaa-gtgtacg-ataa
    C. remanei aaacggatcaagtgattgcggcagttt-------gggattatggatgggataggata-acgtgtggagaa
   C. briggsae aaacggatcaagtgattgcggcagtttttttctggggggaaaggatatgataggatagatgtgtt-----
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans -----------------ttttttt---ctataaatttt--cttttaaagatataaacttttgaatcactt
   C. brenneri caggatttagaacaaaaatttttctgagtatagatttt--ctgtg------------ttttgtaacactt
    C. remanei c----------acaagaattgttt----------tctt--ttctc------------tttta-gacactt
   C. briggsae -----------------cttcttt----------ttttggttttt------------tcttacgattttc
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans tt---agacatgatacaaacaaacaagcacggaacggaaacat-----tgagacacacgcaaacaca-tg
   C. brenneri ac---ggacatgat----ataaacaaacacggaacggacacaa-----gaaaacacacgcaaacacagta
    C. remanei ac---ggacatgat----acaaacaaacacggaacggaaacatggagagaaaacacacgcaaacacaatg
   C. briggsae acttgggacatgatacaaacaaacaaacacggaacggaaacatt----gaaaacacacgcaaacacaatg
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans attatttactagtttct
   C. brenneri ac---------------
    C. remanei at------------ttt
   C. briggsae agta---------attt
   P. pacificus =================
   C. japonica =================

Alignment block 98 of 150 in window, 14661509 - 14661750, 242 bps 
B D  C. elegans gtttccacgatc--attaagggctt------------------------------------ttcgataga
B D  C. japonica gcttctaccatc--atctagacatc------------------------------------------aag
B D  C. brenneri -----tctattc--atcaataggtt---------------------------------------ttgaaa
B D  C. remanei gaatttctgatc--atcaatagaacgtctatactttttgggaattttcagattctagaaggttctaaaag
B D  C. briggsae ggcttctagatcgaaacagtagatc----------------------------------------aaaaa
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans t--------caaccccCTAATGATGATAGAAACGAGACCGAACGCGAATTCGTCGTCGTCGGTGGCGACG
   C. japonica c---------------CTAGTGCTGATAGAAGCGTGAACGAACGCGGATACGTCGCCGTCGGTGACGACG
   C. brenneri t----------------TATTGATGATAGAAACGGGAACGAACGCGAATTCGTCGTCGTCTATGACGACG
    C. remanei tatattttggaaggttCTACTGATGATAGAAGCGAGAACGAACGCGAATTCGTCGTCGTCGGTGACGACG
   C. briggsae t--------gattgatCTACTGATGATAGAAACGAGACCGAACACGAATTCGTCGCCGTCGATGACGACG
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TTG---------ACCCGACGAA----------------TTCTGGCT--------------GGGCGAGTTT
   C. japonica TTGTTGTTGCGTCGCCGACGCG----------------CTATTGTTGGCGA---------CACCAGAT--
   C. brenneri TTG---------CGACGACGAA------TTTTGGTGGGTGTTGGCTGAAGAAGATTG---GACAGAATTT
    C. remanei TTG---------CGACGACGAATTGGAATTGGTGTGGGTATTGGCTGACGCGGTCTG---CACCGAATTT
   C. briggsae TTG---------TGACGACGAATTCGTGTTCTGATGGGTGTTTGCTGATGAAGAGTGAGCAACTGAATGT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CGGGCGAAATCACCTTCATGTGGCTTCTGCACAAACGTGATGTCCTCGTTGGTGACCTGTCCGATTGGTT
   C. japonica ---------TCACCTTCGTGCGGCTTCTGAACAAACGTAATGTCCTCGTTGTTGACCTGTCCGATGGGTT
   C. brenneri CTGACGTAATCACCTTCATGTGGTTTTTGAACAAAAGTGATATCCTCATTGGTGACTTGTCCGATTGGTT
    C. remanei CTGACGTAATCACCTTCATGTGGCTTCTGGACGAAGGTGATGTCCTCGTTGGTGACCTGTCCGATTGGTT
   C. briggsae CTCGCGAAATCACCTTCATGTGGCTTCTGAACGAAGGTGATGTCCTCGTTGGTGACTTGTCCGATGGGTT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CGCACACGCGTCCGGCTGGCTTGTTTGAGCGGGTGTATCCTGGAGCA
   C. japonica CGCACACTCGACCGGCTGGCTTGTTCGAGCGGGTGTATCCTGGAGCA
   C. brenneri CGCACACGCGTCCGGCTGGTTTATTGGAACGAGTGTATCCTGGAGCA
    C. remanei CGCAGACACGTCCGGCTGGCTTGTTGGAGCGCGTGTATCCTGGAGCA
   C. briggsae CGCAAACACGCCCGGCTGGTTTGTTGGAGCGCGTGTATCCTGGAGCG
   P. pacificus ===============================================

Alignment block 99 of 150 in window, 14661751 - 14661846, 96 bps 
B D  C. elegans CACTCGTTGCACAAGCGTCCCTGGAGTCCGGCTGGACAGATGCGGCACGCCACTTGTCCTTCGTTATCGA
B D  C. briggsae CACTCGTTGCACAGACGTCCTTCAAGACCGGCTGGGCAGATGCGGCAAGCGACTTGTCCCTCGTTGTCGA
B D  C. remanei CACTCGTTGCAGAGACGGCCTTGGAGACCGGCTGGGCAGATGCGGCAAGCGACTTGACCTTCGTTGTCGA
B D  C. brenneri CATTCGTTGCAGAGACGTCCTTGAAGTCCAGCTGGGCAAATTCGGCAAGCAACTTGTCCTTCATTATCGA
B D  C. japonica CATTCGTCGCAAAGGCGACCTTGAAGTCCGGCTGGGCAGATGCGGCAAGCGACCTGACCGTCTGGGCCTA
B D P. pacificus CACTCATTGCATAGTCTTCCAGATAGTCCAGCAGGGCAGTTTCTGCACGAGACTTGTCCCTGATTGTCGA

    C. elegans GGTAGCAGTCGGAGGCTCCTctgaaa-
   C. briggsae GATAGCAGTCCGAGGCTCCTctgaaa-
    C. remanei GGTAGCAGTCGGAGGCTCCTctggaa-
   C. brenneri GGTAGCAATCGGAAGCTCCTctgtaa-
   C. japonica GGTAGCAGTCGGTGGCGCCTctggaa-
   P. pacificus GGAAGCAGTCGGATGATCCActgaaga

Inserts between block 99 and 100 in window
B D C. briggsae 4bp
B D  C. remanei 696bp

Alignment block 100 of 150 in window, 14661847 - 14661864, 18 bps 
B D  C. elegans ttaagagagttatggat-------------g
B D  C. briggsae tttgtggagttgggagttctctcagaattca
B D  C. brenneri ------------------------------a
B D  C. japonica atggaagggaaatgaat-------------g
B D P. pacificus gaaagagagtgaggg----------------
B D  C. remanei ===============================

Inserts between block 100 and 101 in window
B D C. japonica 2514bp

Alignment block 101 of 150 in window, 14661865 - 14661927, 63 bps 
B D  C. elegans tatataacgttaactcaatacgcagaaaaagctga----ggctccctatcta-----gcaaaa-------
B D  C. brenneri attttcatgat----------------------------------------------gctaaa-------
B D  C. briggsae aatttcctgatatcgcaccactt-gaatcggatga----gatac-------------gcgaaatga-att
B D P. pacificus -------------------tcaaaggagaagatgatattgtcacttcgtccatagttgtaaaacaataaa
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans ---atctctcag
   C. brenneri ---agt-tttag
   C. briggsae ttcagc-cccat
   P. pacificus taaatt-ctcgt
    C. remanei ============
   C. japonica ============

Alignment block 102 of 150 in window, 14661928 - 14662150, 223 bps 
B D  C. elegans aaatcc--------------aactcacGGGCATGGGCATGGAGTACAATCGTATGGGGATCCCTTGGTAG
B D  C. briggsae agctgcctgggaaaagaa-aaactcacGGGCATGGGCATGGTGTACAATCGTATGGTGATCCCTTGGTGG
B D  C. brenneri aaatacttaaaaaac-----aacttacGGGCATGGACAAGGAGTACAGTCGTATGGAGATCCTTTGGTGG
B D  C. japonica aaatca-------------acactcacGGGCACGGGCATGGCGTACAATCGTATGGCGATCCCTTGGTGG
B D  C. remanei --------------------aactcacGGGCATGGGCATGGTGTACAATCGTATGGCGATCCCTTGGTAG
B D P. pacificus ---------------caataaacatacGGGCAAGGGCAGGGAGTGCAGTCGAAGGGGGTCGATTTGGTTG

    C. elegans CATCTCCGTAGTAGCCCTTCTTGCATCTCTCGCAATGCGTTCCTTCGGTGTTGTGCTCACAGAGC-----
   C. briggsae CATCTCCATAATATCCCTTCTTACATCTCTCGCAATGTGTTCCTTCAGTGTTATGCTCGCACAAC-----
   C. brenneri CATCTCCGTAGTATCCCTTCTTGCATCGCTCACAATGCGTACCCTCGGTGTTATGCTCACAAAGA-----
   C. japonica CATCTCCATAATAACCCTTCTTGCATCTCTCGCAATGCATTCCCTCGGTATTATGCTCGCACAAC-----
    C. remanei CATCTCCATAGTATCCCTTCTTACATCTCTCGCAATGCGTTCCCTCGGTATTGTGCTCGCAGAGC-----
   P. pacificus CATCTCCGTAGTAGCCAGCCTTGCATCTCTCGCAGTGAGTTCCCTCGGTGTTATGCTCGCACAACTGAAG

    C. elegans -----------------------------------------------------------AAGCATCTTCC
   C. briggsae -----------------------------------------------------------AAGCACCGTCC
   C. brenneri -----------------------------------------------------------AGACATCTTCC
   C. japonica -----------------------------------------------------------AAACACCGTCC
    C. remanei -----------------------------------------------------------AGACATCTTCC
   P. pacificus AGAAAAGATTGAAGGGTTAATTCATTTTGTCTTTGAAATAACTATTCAAAGTACATACGAGACATCTTCC

    C. elegans GAACGAATCACAACCTCTTGGGGAGTGATTGTTGCAATGGCATGGGGCGCGTGTGGCTTCTGGTTGGCAG
   C. briggsae AAACGAGTCACATCCTCTTGGCGAGTGGTTGTTACAGTGGCATGGAGCACGCGTGGCTTCTGGTTGACAA
   C. brenneri GAATGAATCACATCCTCTTGGAGAGTGGTTGTTACAGTGGCATGGAGCACGAGTGGCTTCTGGCTGACAA
   C. japonica GAACGAATCGCATCCTCTCGGCGAGTGATTGTTGCATTGGCATGGAGCCCGAGTGGCCTCTGGCTGACAA
    C. remanei GAACGAATCACATCCTCTTGGCGAGTGGTTGTTGCAGTGACATGGAGCACGAGTGGCCTCTGGTTGACAA
   P. pacificus GAAAGAGTCGCATCCTCTGGGAGAATGATTGTGACATTGACAAGGAGGACGAGTCTGTGCCGGTTGACAA

    C. elegans TCATTTGGAGTTCCACGACGA-------------------------------------------------
   C. briggsae TCATTTGGTGTTCCTCGTCTG-------------------------------------------------
   C. brenneri TCATTAGGAGTTCCACGACGA-------------------------------------------------
   C. japonica TCATTTGGAGTTCCACGACGT-------------------------------------------------
    C. remanei TCATTTGGAGTTCCACGACGG-------------------------------------------------
   P. pacificus TCATGAGGAGTTCCGCGTCTGgatacatcaatttgatcacattatcaagataaaacttcatgccataact

    C. elegans ----------------------------------
   C. briggsae ----------------------------------
   C. brenneri ----------------------------------
   C. japonica ----------------------------------
    C. remanei ----------------------------------
   P. pacificus ctgattattatctagaatctcgagctcgtaacaa

Inserts between block 102 and 103 in window
B D P. pacificus 103bp

Alignment block 103 of 150 in window, 14662151 - 14662309, 159 bps 
B D  C. elegans GCATCACCAACAAATCCTGGCTTGCATCTTTCGCACTGATCTCCTTCGGTGTTGTGTTGACAATCCAAGC
B D  C. briggsae GCATCTCCAACGAATCCTGGCTTGCATCTCTCGCATTGGTCACCTTCGGTGTTGTGCTGGCAATCCAAAC
B D  C. brenneri GCATCTCCAACGAAGCCTGGTTTACATCTCTCGCATTGGTCTCCCTCGGTGTTGTGTTGGCAATCCAGGC
B D  C. japonica GCATCGCCCACAAATCCAGGCTTGCATCTCTCGCACTGATCTCCTTCCGTGTTGTGCTGACAGTCGAGAC
B D  C. remanei GCGTCTCCAACGAATCCTGGCTTACATCTCTCGCATTGGTCTCCCTCAGTGTTGTGTTGGCAGTCCAAAC
B D P. pacificus GCATCTCCGACAAATCCAGCCTTGCACCTCTCGCATTGATCTCCCTCTGTGTTGTGTTGACAATTCTCGC

    C. elegans AATAACCGT--------------------------------------------------ACTCCTTGTCG
   C. briggsae AATATCCGT--------------------------------------------------ATTCCTTGTCA
   C. brenneri AATATCCGT--------------------------------------------------ACTCTTTGTCA
   C. japonica AGTATCCGT--------------------------------------------------ACTCTTTGTCG
    C. remanei AGTATCCGT--------------------------------------------------ATTCCTTGTCA
   P. pacificus AATAGCCATATCTGAATAGAGAGAGAGAAAGATCAAAGATCAAATGAGGATGGGTACTCACTCCTTATTG

    C. elegans CATTGGCTAGCGTGTCCGTTGCACTCGCACTTCTCGCAAAGTCCAAGGTAAAGTCCTCCTCCGGTTCTG
   C. briggsae CATTGGCTAGCGTGTCCATTGCATTCGCATTTCTCGCAGAGTCCGAGGTAGAGACCTCCTCCGGTACGC
   C. brenneri CATTGACTGGCGTGACCATTACACTCGCATTTTTCACAGAGTCCGAGGTACAAGCCTCCTCCGGTTCTA
   C. japonica CACTGGCTGGCGTGTCCGTTGCATTCACACTTTTCGCACAGTCCGAGGTAGAGCCCACCACCGGTGCGG
    C. remanei CATTGGCTGGCGTGTCCGTTGCATTCGCACTTCTCGCAGAGTCCAAGGTAGAGACCTCCTCCGGTTCTG
   P. pacificus CAAGAGGTAGCGTGTCCGTTGCACTCGCATTTGGCACAGAGACCGAGGTAGAGTCCACCACCAGTTCTG

Inserts between block 103 and 104 in window
B D P. pacificus 212bp

Alignment block 104 of 150 in window, 14662310 - 14662388, 79 bps 
B D  C. elegans GAGTATCCTGGAGCACAGTCCTCGCAGGAAGTTCCAACGTATCCAGGTGGGCAGATGCACTGTTCGACTT
B D  C. briggsae GAGTATCCTGGGGCGCAGTCTTCGCAGGAAGTTCCGACGTATCCTGGTGGGCAGATACATTGTTCGACTT
B D  C. brenneri GAGTATCCCGGAGCGCAATCTTCACAAGATGTTCCAACATATCCAGGTGGGCAGATACACTGTTCAACCT
B D  C. japonica GAGTATCCTGGAGCACAGTCTTCGCAGGAGGTTCCGACGTATCCGGGTGGGCAGACACACTGCTCGACTT
B D  C. remanei GAGTATCCTGGAGCACAATCCTCGCAGGAAGTTCCGACGTATCCTGGTGGACAGATGCACTGCTCGACTT
B D P. pacificus GAGTATCCGGGGGCGCAATCCTCACAGGAAGTTCCACTGTATCCAGGAGGGCAAGCACATTGTTCGACCT

    C. elegans CAGCAGCGG
   C. briggsae CAGCGGCGG
   C. brenneri CGGCAGCAG
   C. japonica CGGCGGCGG
    C. remanei CAGCGGCAG
   P. pacificus ---------

Inserts between block 104 and 105 in window
B D P. pacificus 21bp

Alignment block 105 of 150 in window, 14662389 - 14662545, 157 bps 
B D  C. elegans TGAGTCCTTGACCGTATGGTT-------------------------------------------CAGCAA
B D  C. briggsae TGAGTCCTTGACCATATGGCT-------------------------------------------CGGCGT
B D  C. brenneri TGAGACCTTGTCCGTATGGCT-------------------------------------------CGGCGT
B D  C. japonica TGAGTCCGTGGGCGTATGGCT-------------------------------------------CGGCAA
B D  C. remanei TGAGTCCTTGACCGTATGGCT-------------------------------------------CGGCGT
B D P. pacificus TGAGTGCTCTACAGTATCCCTCTATTCTACCGTACCTCATGAGCTTGAGCTCCTCCAGGATGTGCAGCGT

    C. elegans ACTCGAGGTTGGCAGAGAGAAGTTGAGAATCGGTGCAGTCATCGTTATAGGTGG----------------
   C. briggsae ACTCAAAGTTGACGGAGATGAGTTGAGAATCGGTGCAATCGTCGTTGTAGGTGG----------------
   C. brenneri ATTCAAAGTTTACGGAAATCAGTTCAGAGTCAGTGCAGTCATCATTGTAAGTAG----------------
   C. japonica AGTCAAAGTTGACGGAGATGAGTGAGGATTCGGTGGAGTCGTCGGTGTGGGTGG----------------
    C. remanei ACTCAAAGTTGACAGAGATGAGTTGAGAGTCTGTGCAGTCATCGTTGTAGGTGG----------------
   P. pacificus ACTCGAGAGAGACGTAGAGAAGAGAGGAAGAGGCACAATCGTCATTGTACGAAGCCTGAATGAATTGTCT

    C. elegans --------------------------------------------------ACTTGATAAGAAGGGTGTCA
   C. briggsae --------------------------------------------------ATTTGATGAGAAGAGTGTCG
   C. brenneri --------------------------------------------------ATTTGATGAGGAGGGTATCA
   C. japonica --------------------------------------------------ATTTGATAAGAAGGGTGTCG
    C. remanei --------------------------------------------------ACTTGATGAGGATGGTGTCG
   P. pacificus GTCCTACCTTACCCCATCTCATCTACCGTATCCCCTCCCTCTCTTTCATACCTTGATAAGGAAAGCATCG

    C. elegans AGATCGGCGAGAGTCATGAGGAGATGCTCGCGGGTTGCTTGTTGACCATCAACTCG
   C. briggsae AGATCGGCAAGGGTCATGAGAAGATGTTCACGGGTGGCTTGTTGACCATCGACGCG
   C. brenneri AGATCGGCGAGAGTCATAAGCAAGTGTTCACGAGTAGCTTGCTGCCCATCCACACG
   C. japonica AGGTCGGCGAGGGTCATGAGAAGGTGCTCGCGGGTGGCTTGTTGACCGTCGACGCG
    C. remanei AGATCGGCGAGAGTCATGAGAAGATGTTCACGAGTGGCTTGTTGACCATCGACACG
   P. pacificus AGATCAGCCAAAGCCATGAGAAGATGTTCTCTCGTAGCAGGGTTTCCATCGACACG

Inserts between block 105 and 106 in window
B D P. pacificus 1018bp

Alignment block 106 of 150 in window, 14662546 - 14663018, 473 bps 
B D  C. elegans TTGCCAGctataaa--tagttag------------------------------------------aatta
B D  C. briggsae TTGCCAGctggaaa---aattag------taagttaatt-------------ggcaaattctataaccta
B D  C. brenneri TTGCCAGctggaaa---aaatgg------------------------------------------aatca
B D  C. japonica TTGCCAGctgaaatgataaatgttggttctaagttgactataactattttaagagatgttcaacaactct
B D  C. remanei TTGCCAA---------------------------------------------------------------
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans aaaa----------------taagttatggaaataaaacag-----------------------------
   C. briggsae ggaaattaagaat-----tttacgttttacaggaccaatagggctgccatccccagcgccaatcccaaaa
   C. brenneri gatgaactaaaat-----tttcaattgtataaatctaat------------------------------c
   C. japonica aagaatgcactccctccgttcaagttataaaaagaaaacaa-----------------------------
    C. remanei ----------------------------------------------------------------------
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans -----------------------------------------------tacCTAGTCTCAATAATCTTGAT
   C. briggsae ataaaccaatcagaaaagaccgc----tttcaaaaccttcccaaactcacCTGGTCTCAAAGATCTTGAT
   C. brenneri acaatccaatgattaatttcgtctatgttatcaaatgtttttaaacatacCTAGTTTCGAAAATCTTGAT
   C. japonica ----------------------------------------ttgcactcacTTGGTCTCAAAGATCTTAAT
    C. remanei --------------------------------------------------CTGGTCTCGAAGATATTGAT
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TTGAACCTTGTTCTCTCTGTCAGCGTAGAATGGCTCTCTGTGCTTGTATTGAAGAGCAATGTCGTTTCCc
   C. briggsae CTCCACATTGTTCTCTCTATCTGGATGGAATGGCTCTCTGTGCTTGTATTGAAGAGCAATGTCGTTTCCc
   C. brenneri TTCAACATTGTTTTCTCTGTCTGGATAGAATGGTTCTCTATGTTTGTATTGAAGAGCGATGTCGTTTCCc
   C. japonica CTCCACCGTATTATCTCTGTCCGAATGGAACGGCTGTCTATGTTTGTACTGAAGCGTGATATCGTT----
    C. remanei CTCAACGTTGTTCTCTCTATCTGGGTGGAATGGCTCTCTGTGCTTGTATTGGAGAGCAATATCGTTTCCc
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans taaaaatcacaataatatctaatttttgaaaaaggtt-----ct---------agcttacTCTAAGAATG
   C. briggsae tgaaaaaaaccgccgaatttcgttttattttccgttt-----tc---gctagcaactcacTCTCAAAATA
   C. brenneri tataaaat-----cg---ttgattaacaagacaagctaacaatcgaatcttgaaacaaacTCTTAGAATG
   C. japonica ------------------------------------------tc---------------cTCTCAGAATC
    C. remanei tgtaagta-----ttaatttaattatttttgcacctc-----tcctacttaagaactcacTCTCAAAATA
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ACATCAGCGGACTGATCGGAGTTGCCATTTCCAGAGAACTTGAAGGTGTACTCCAAAGTTCCTCCGTACG
   C. briggsae ACATCAGCCGACTGATCGGTGCTTCCGGATCCCGAGAACTTGAACGTGTACTTCAAGACACCTCCATAAG
   C. brenneri ACATCAGCAGATTGATCGGTGCTGCCAGATCCAGAAAACTTGAAGGTGTATTTGAGAACTCCTCCATAAG
   C. japonica ACATCAGCTGCCTGATCAGGGTTACCATGACCAGAGTAGCGGAACGTGTACGTGAGGCTTCCTCCATAGG
    C. remanei ACATCGGCGGACTGATCAGTGGCTCCAGATCCCGAAAACTTGAAGGTGTACTTAAAGACTCCTCCATAAG
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans AGGTTACCTTATCTCCCAAAAACTTCTCTGGAAGCTTCCAGTACAAAGTCTGTCCGCGAGCCTCCTCGAA
   C. briggsae CGGTGACCTTGTCTCCAAGGAACTTCTCTGGAAGTTTCCAGTACAAAGTTTGTCCACGTGCCTCCTCGAA
   C. brenneri CGGTAACCTTATCTCCGAGGAATTTTTCAGGGAGCTTCCAGTATAGAGTTTGTCCACGAGCCTCTTCAAA
   C. japonica CGGTCACCTTGTCTCCCAGGAACTTTTCTGGAAGTTTCCAGTAGAGAGTCTGTCCGCGAGCCTCCTCAAA
    C. remanei AAGTGACCTTATCACCCAAGAACTTTTCTGGCAGCTTCCAGTACAGAGTCTGTCCACGTGCCTCCTCAAA
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GCTTCTGAACTCAATGGCTTGTCCAGAAAGCTCGGCACGGGTTTGTGGAGAGTATGGTTGGCGGGAGTCC
   C. briggsae GCTTCTGAACTCGATGGCTTGTCCGGAGACGTGAGCGCGGGTTTGTGGCGAGAATGGCTGACGAGAGTCG
   C. brenneri GCTTCTGAATTCGATAGCCTGTCCGGAGACGTGAGCTCTAGTTTGTGGAGAGAATGGAGAGCGAGAATCA
   C. japonica GCTTCTGAACTCGATCTGCTGTCCGGAGACGTGTGGGCGGGTTTGTGGGGTGAATGGCTGGCGAGAGTCA
    C. remanei GCTTCTGAATTCGATGGCTTGTCCGGAGACGTGAGCACGAGTTTGTGGAGAGAACGGTTGACGGGAGTCA
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans GAGGTGGTGAGCTCGAGCTGGTCACGATCCCCACGAGCATAATCAATAGAAACctg--------------
   C. briggsae GATGTGGTGAGCTCGAGTTGATCACGATCCCCACGTGCATAGTCGATGGAGACc----------------
   C. brenneri GAAGTGGTAAGTTCCAATTGATCACGGTCCCCTCGAGAATAGTCAATGGAAACctgaaaacgcctttgtt
   C. japonica GAGGTGGTGAGCTCGAGTTGGTCACGATCTCCACGGGCGTAGTCGATTCCGACctgggag----------
    C. remanei GATGTGGTGAGCTCGAGTTGGTCACGATCCCCACGAGAGTAGTCAATCGAGACcttaaag----------
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ------aagaaag
   C. briggsae -----------tg
   C. brenneri agttgcaggaatg
   C. japonica ------aag----
    C. remanei ------aggaatg
   P. pacificus =============

Inserts between block 106 and 107 in window
B D C. japonica 1549bp

Alignment block 107 of 150 in window, 14663019 - 14663058, 40 bps 
B D  C. elegans tgatggttgaacacatatttttgacaggtgaataggagaa----
B D  C. briggsae gaacggtttggtg--------tgagatgttgttagaaggaaaat
B D  C. remanei gaatgtttacatg---------aaaatgtt--------------
B D  C. brenneri tgcacttttaata--------tgaca-gtt--------------
B D P. pacificus ============================================
B D  C. japonica ============================================

Inserts between block 107 and 108 in window
B D  C. remanei 15bp

Alignment block 108 of 150 in window, 14663059 - 14663140, 82 bps 
B D  C. elegans tgatcggatta---aaatattaaaaatgtatgtaatttgcaaatatt-tttctacacaaataaactaata
B D  C. briggsae tgatcggattatatagagatta-tatagtttttgat----gattgttggttacacaagaatgaactaata
B D  C. remanei tgatcggatta---aaatatta-aaatgtgtat------------ttggttacacaaaaatgaactaata
B D  C. brenneri tgatcggatta---tgttatta-------------------attgttggttatacgaaaatgaactaata
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans cctaaagtgcaagttg
   C. briggsae cctaaagtgcaagttg
    C. remanei cctaaagtgcaagtca
   C. brenneri cctagagtgcaaat--
   P. pacificus ================
   C. japonica ================

Alignment block 109 of 150 in window, 14663141 - 14663241, 101 bps 
B D  C. elegans ttatcacttacatttaaaataagggtggacaacaagaatatttttagttatttctaaa---tctattaca
B D  C. brenneri ----------------------------------------------------------------------
B D  C. briggsae ---------aattttggagtgata---------aagaacgtttttcgaaattttttgattgttggttaca
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. remanei ----------------------------------------------------------------------
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans aagatggtcaag--gttcgaattgtccaccctgaat
   C. brenneri ---------aac------------------------
   C. briggsae caaaaaatgaactaattctcatta--agtgctgaat
   P. pacificus ====================================
    C. remanei ------------------------------------
   C. japonica ====================================

Inserts between block 109 and 110 in window
B D C. briggsae 12bp

Alignment block 110 of 150 in window, 14663242 - 14663275, 34 bps 
B D  C. elegans acttacGCTTGTTCTTCGATAGCTGGAAGCAGAA
B D  C. japonica acttacTGAAGTTCTCCTATAATTCGACGCAGAG
B D  C. brenneri acttacGCTTTTTCGTTTGTAGTTGGAAGCAGAA
B D  C. remanei actcacGCTTGTTCGTTTGTAGTTGGAAGCAGAA
B D  C. briggsae actcacGCTAGTTCTTCGGTAGTTCGATGCAGAA
B D P. pacificus ==================================

Alignment block 111 of 150 in window, 14663276 - 14663376, 101 bps 
B D  C. elegans CATTGTTGAGTGACACCTGAGCAGAAGCAAGGAATACATCCTTGTGGGTTAGTTGGAGCGAGCCCGAACG
B D  C. briggsae CACTGTTGAGTGACACCTGAGCAGAAGCATGGAATACATCCTTGTGGGTTAGCTGGCGCGAGTCCGAACG
B D  C. remanei CATTGTTGAGTGACACCTGAGCAGAAGCATGGAATACATCCTTGTGGGTTAGTTGGGGCGAGTCCGAACG
B D  C. brenneri CATTGTTGTGAAACACCAGAACAGAAGCATGGAATACATCCTTGTGGGTTAGTTGGAGCGAGTCCGAATG
B D  C. japonica CACTGTTGGGTAACACCCGAACAGAAGCATGGAATACATCCTTGTGGGTTAGCTGGTGCAAGTCCAAAAG
B D P. pacificus CATTGTTGAGTAACACCAGAGCAGAAACAAGGAATGCATCCATGGGGATTTGTAGGGGCGAGATAGAACG

    C. elegans AGTTCGGCGCGCATCGATCACAATTTGGTCC
   C. briggsae AGTTTGGAGCGCACCGATCGCAATTTGGTCC
    C. remanei AGTTTGGAGCACACCTATCACAGTTTGGTCC
   C. brenneri AGTTCGGTGCACAGCGATCACAGTTAGGTCC
   C. japonica AGTTCGGAGCGCATCTATCACAATTCGGGCC
   P. pacificus AATTGGGAGTACACTGATCACACTTCGATCC

Inserts between block 111 and 112 in window
B D P. pacificus 698bp

Alignment block 112 of 150 in window, 14663377 - 14663463, 87 bps 
B D  C. elegans GATCACCGACGCCTTACATTGACACTGTCCTTGAGCTGGTGCAGTTGGAGCGACGGCTCCTGGCCCGCAC
B D  C. japonica GATCACCGATGCCTTGCACTGACAA-GTGCCCGTACTGGT--CGTCGGCGCCACCGCTCCAGGGCCACAT
B D  C. brenneri GATAACTGAAGTTTTACATTGACATTGCCCATGAGCTGGAGCAGTTGGAGCAAGAGCTCCTGGTCCACAC
B D  C. remanei GATGACCGATGCCTTACACTGACACTGTCCTTGAGCCGGTGCGGTTGGAGCGAGGGCTCCTGGACCACAC
B D  C. briggsae GATCACTGATGCCTTACATTGACACTGGCCTTGAGCTGGAGCGGTTGGAGCCAATGCTCCTGGACCACAT
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TGCTGA---TGTCTTG---GTTG
   C. japonica TGTTGAACTTGTACTGGACGCTG
   C. brenneri TGCTGA---TGTCTTG---GCTG
    C. remanei TGTTGG---TGTCTTG---GCTG
   C. briggsae TGTTGG---TGTCTTG---GTTG
   P. pacificus =======================

Alignment block 113 of 150 in window, 14663464 - 14663582, 119 bps 
B D  C. elegans AATTGGGACACAGGTTCCGAGGTATGGGCCGTAGCCACTGCGCTCGTATCCTGGAGCGCAATCCTCACAG
B D  C. briggsae AATTGGCACACAAGTTCCGAGGTATGGTCCATGACCGCTACGCTCGTATCCTGGAGCACAATCCTCGCAA
B D  C. remanei GATTGGGACACAGGTGCCGAGGTATGGCCCGTGGCCGCTACGCTCGTAACCTGGTGCACAGTCTTCACAG
B D  C. brenneri AATTGGAACACAAGTTCCAAGATATGGCCCTTGGCCACTACGTTCGTATCCTGGAGCGCAATCTTCACAT
B D  C. japonica AGTGAGCACACAGGTGCCTAGGTACGGACCGTGTCCGCTTCTCTCGTACCCTGGTGCACAATCCTCGCAG
B D P. pacificus AATAGGAACACAAGTTCCGAGATAAGGTCCATGTCCAGATCTTTCATATCCAGGAGCACAATCTTCACAT

    C. elegans GATGTTCCAAGATATCCTGGTGGACAGACGCACTGTTCAACTTCAAGTG
   C. briggsae GACGTACCAAGGTATCCAGGTGGGCACACACACTGCTCAACCTCGAGAG
    C. remanei GACGTTCCAAGGTAGCCTGGTGGGCAGACACATTGTTCGACTTCAAGAG
   C. brenneri GATGTTCCAAGATATCCTGGTGGACAGACGCACTGCTCTACTTCAAGAG
   C. japonica GAAGTTCCAATGTAGCCAGGCGGGCAAACACATTGTTCAACCTCGAGGG
   P. pacificus GAAGTTCCCACGTATCCAGGAGGACATGAGCATTGCTCAACCTGTAATG

Inserts between block 113 and 114 in window
B D P. pacificus 2202bp

Alignment block 114 of 150 in window, 14663583 - 14663640, 58 bps 
B D  C. elegans CAAGACCATCAGGGGTATAGCGGTCTACTGCGATCTCCCAGGAGACATCACCAAGTGA
B D  C. japonica CCAATCCGTCAGGGGTATACCGATCCACTGCAATCTCCCAGGAGACGTCTCCAAGGCT
B D  C. brenneri CGAGTCCATCGGGTGTATAACGGTCTACAGCAATTTCCCAGGAGACATCACCTAAGCT
B D  C. remanei CGAGACCATCTGGAGTGTAACGGTCTACTGCGATCTCCCAGGAGACATCTCCAAGACT
B D  C. briggsae CAAGACCGTCTGGGGTGTAACGATCGACAGCGATCTCCCAGGAGACGTCTCCCAAGCT
B D P. pacificus ==========================================================

Alignment block 115 of 150 in window, 14663641 - 14664138, 498 bps 
B D  C. elegans GGTGGAAGTCTGATGGGCAACGTGAGTGGCTCGGATCAGGAACGCGTCAAGATCAGCAAGAACCATGAGA
B D  C. briggsae AGTGGAGGATTGATGAGCAACATGGGTCGCTCGAATCAAGAAAGCATCCAAGTCAGCAAGAACCATCAAG
B D  C. remanei GGTGGAGGATTGATGGGCAACATGGGTGGCTCTGATCAAGAAGGCATCCAAGTCAGCAAGAACCATAAGA
B D  C. brenneri GGTAGATGTCTGATGAGCAACATGGGTAGCTCTGATTAAGAAAGCGTCAAGATCAGCAAGAACCATAAGA
B D  C. japonica AGTGGAGGTTTGATGAGTGACATGCGTGGCACGGATCAAGAACGCATCCAGGTCAGCTAACACCATAAGT
B D P. pacificus GGTAGACGTTTGTTGTTCAGCATGTGATGCTCTGATGAGGAATGCATCCAAATCAGCGAGAACAGTGAGA

    C. elegans AGATCCTCACGAGTTGCAGCGGCTCCATTGAGTTGTTCATAGTT--------------------------
   C. briggsae AGATCCTCTCTAGTGGCAGCTGCTCCATTTAATTGTTCATAGTT--------------------------
    C. remanei AGATCTTCTCTAGTGGCAGCCGCCCCATTAAGTTGCTCATAGTT--------------------------
   C. brenneri AGATCTTCTCTTGTGGCTGCTGCTCCATTAAGTTGCTCATAATT--------------------------
   C. japonica AGGTCCTCACGAGTTGCAGGAGCCCCGTTTAGTTGCTCATAATT--------------------------
   P. pacificus AGTTCCTCACGAGTTGCAGGCTGTCCATTCACTTGCTCGTAGTTTTGCTGAATCAGATATTTCAATTCGT

    C. elegans ----------------------AGTCTCATAGGTCTCCACTGTAATTCTAACAGGGGAGTCTGACCGGAG
   C. briggsae ----------------------TGTCTCGTAAGTCTCCACTGTGATTCTAACAGGAGAATCCGATCGGAG
    C. remanei ----------------------AGTCTCATAAGTCTCCACAGTGATTCTGACTGGAGAGTCTGACCGAAG
   C. brenneri ----------------------GGTTTCATATGTCTCCACCGTGATTCTAACTGGAGAATCGGTTCTGAG
   C. japonica ----------------------GGTCTCATAAGTCTCGACGGTAATTCTAACAGGGGACTGGGAGCGAAG
   P. pacificus CTCACTAAAGTGAATAAAAACAAACCTCATAAGTCTCGATGATGATCTTATTCGAGTGATCGGGTCTGA-

    C. elegans AACATGCTCTTGGTTGCGGACGCGGTGGACCAAGATGTTCTGGTTACCCTTGAG--AACAACCATCGGCT
   C. briggsae AACATGCTCCTGGTTACGGACACGATGGACAAGGATGTTCTGGTTACCCTTCAG--AACAACCATTGGCT
    C. remanei AACTTGCTCTTGGTTACGGACACGGTGCACCAAGATGTTCTGGTTTCCTTTCAG--GACAACCATTGGCT
   C. brenneri AACACGCTCTTGATTACGAACACGATGCACCAAAATGTTCTGATTTCCTTTAAG--AACAACCATTGCAT
   C. japonica CACGTGCTCCTGATTACGAACACGATGGACCAGAATGTTCTGGTTGCCTTTGAG--CACCACCATCGGGT
   P. pacificus --------TTTGTTCCCTAGGACGATGGACGAGAATCATTTGATTACCCTGGAAATAACTATTATCGATT

    C. elegans CACTGCT------ATGATGTCCGGAA----------------------------------CCGGAGAACT
   C. briggsae CTGAAGA------ATGCGATCCTTGT----------------------------------CCGGCGAACT
    C. remanei CGGTGCT------GTGATGTCCGGAG----------------------------------CCAGAGAACT
   C. brenneri CTGAGCT------GTGTTGACCGGAT----------------------------------CCGGAGAACT
   C. japonica CAGAAGA------GTGTGGTCCCGAG----------------------------------CCGGTAAACT
   P. pacificus GAGAAGATAGTTGATGATACCTTGAGTACAACAAGAGGTTCTCTTGATTCTCCGTATCCTCCAGTCGATT

    C. elegans CAATCTCAAACTCCATCTTCCCGCCGTAGGCTGTG-----------------------------------
   C. briggsae CGATTTCGAATTCCATCTTTCCACCATACGCGGTG-----------------------------------
    C. remanei CAATCTCGAACTCCATCTTTCCACCGTACGCGGTG-----------------------------------
   C. brenneri CAATTTCAAACTCCATCTTTCCACCGTAGGCGGTA-----------------------------------
   C. japonica CGATTTCAAACTCCATCTTGCCACCGTACGCGGTC-----------------------------------
   P. pacificus CAACAGTCAATTCCATCTTTCCACCGTACGATGTCACCTACAATAGTTGTTGATAGAGGTGCTCCTCATT

    C. elegans ---------------ACCTTGTCTCCGAGGAATCGCTGTGGAAGACGCCAGTACTTGGCAACTCCATC--
   C. briggsae ---------------ACCTTGTCTCCGAGGAATCGTTGTGGAAGTCTCCAGTATTTAGTGACTCCATC--
    C. remanei ---------------ACCTTATCTCCGAGGAATCTTTGTGGGAGACGCCAGTACTTGGTGATTCCATC--
   C. brenneri ---------------ACCTTATCTCCAAGGAATCTTTGTGGAAGACGCCAATATTTAGCAACTCCGTC--
   C. japonica ---------------ACCTTGTTGCCGAGGAATCTTTGCGGGAGACGCCAGTATTTGGCGGCTCCATCTC
   P. pacificus ATTTTATTATTGTTTACCTTATTTCCAAGGAATCTCTGAGGCATTCTCCAGAATCTTCCTCCCTCCTG--

    C. elegans ----AGTGGTGCCGTCGAAGGTAAGGTATCCGGTCTTGAAGAACGAAAATGGAGTATTTCGGTCAATAGT
   C. briggsae ----TGTGGTTCCATCGAATGTTAGGTAACCAGTCTTGAAGAAAGAGTATGGTGCGTTACGATCAATCGA
    C. remanei ----GGTGGTACCGTCAAAAGTGAGGTAGCCGGTCTTGAAGAATGAGAACTGAGAGTTACGGTCAATGGT
   C. brenneri ----AGTAGTTCCCTCGAAAGTGAGGTATCCTGTTTTGTAGAAAGAAAATGGAGCGTTACGATCAATAGA
   C. japonica CGTTTGCAGAGCCGTCAAAGGTGAGGTAACCGGTCTTGAAGAATGTGAATGGGGCGTTACGATCAATCGA
   P. pacificus ----AGTG------TCACTAGTGAGGAATCCAGCCTTCTCATACGTGAATGGGCCATCTTGGACGTT---

    C. elegans TCTCTCCTCGATATCCGAAATGGTGACTCCTTCGGCATCTCCAGCAAACATAAGACGGTCctgaagaa--
   C. briggsae GCGCTCTTCGATATCCGACATGGTGACTCCTTCAGCGTCTCCGGCGAACATAAGACGGTCctgaacca--
    C. remanei GCGCTCCTCGATATCCGACATGGTCACTCCTTCAGCATCTCCGGCAAACATAAGACGATCctgaacaa--
   C. brenneri TCTCTCTTCAATGTCTGAGATTGTAACTCCTTCGGCATCTCCGGCAAACATAAGACGGTCctaaacaa--
   C. japonica TCGCTCCTCGATGTCGGACAGAGTGACTCCTTCGGCGTCGCCGGCGAACATGAGACGGTCctgaagaagg
   P. pacificus TCTCTCTTCGATGTCAGAAAGAGTGATTCCCTCCGAATTATTGTCGAAGAGAAGAGATTCctgaaaga--

    C. elegans -----ctccgattagattttt
   C. briggsae -----att---tcattttttt
    C. remanei -----ttt---tgagatttt-
   C. brenneri -------------aaaatgtt
   C. japonica gcaagttccagttgggtttg-
   P. pacificus -----atgaagattgatcttt

Inserts between block 115 and 116 in window
B D C. japonica 69bp
B D P. pacificus 311bp

Alignment block 116 of 150 in window, 14664139 - 14664186, 48 bps 
B D  C. elegans cagattggcaagatttctcttttcgg------tcgggatggatgcagggcttca
B D  C. brenneri tct------ataatccatttctatgatatttttccgtatggatgcatgg-----
B D  C. remanei ----------ggatggctttcaatagaacacgtc-----ggatgcgggt-----
B D  C. briggsae tcg------agaatcttctttttaggaacattcg-----ggatgcagga-----
B D P. pacificus ======================================================
B D  C. japonica ======================================================

Alignment block 117 of 150 in window, 14664187 - 14664385, 199 bps 
B D  C. elegans ttccagggag--ca----gcatgc--aaagaacagttagaaacaaagggagttggttaata---------
B D  C. briggsae ttccaggaagctta----gcatgc---aaataagattatcaactaaaagagttgattagta--ggggaac
B D  C. remanei atcgggagatctcagatcgcatgctgtataaatgttagagaactaagagagttggttagtcatggggaac
B D  C. brenneri aaagggagtcgtca----gcatgc-----ggagggttaagaactaagagagttgattaata-tagggaaa
B D  C. japonica ggccgagaag--aa----gcatgc-----gagagatta-gaactgagggag-gatttagtg---------
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ------gctttaacttaaacataaaaatataaacttcaca-------atcggaca--gggacatgaagac
   C. briggsae aaaaaggtttcaacaga---aataaaaaagaaacttgaca--------ttggaca---gaagacggagac
    C. remanei atggaaat--------a---aagaaaaatgaaactttaca---------cagacacatggacatgaagac
   C. brenneri atg--ggttttaaaagaattacgaaaattgaaactttacaagattgacatggacaagacaaaatcacaac
   C. japonica ------gttttaaaa-a---ataaactatgaaacttcacc----gggcatggaca----aaatcgacaaa
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans -aaacacttacACAAGCGGCGTCctgaa-----aca--------gtaggcatt-----------------
   C. briggsae -aaacacttacACAAGCGGCGTCctgaaaagagatatgtggaatataagcgtt-----------------
    C. remanei aaaacacttacACAAGCGGCGTCctgaa----------------ataagcatt-----------------
   C. brenneri -caacacttacACAAGCGGCATCctgaa-----acatgt-----ataagcattacaacacatcgagttga
   C. japonica acaacacttacACAAGCGGCGTCctgaa-----aca--------atgcacatt-----------------
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans --------------------------aacgtt------ttgaca--agacg---atatcacaa-------
   C. briggsae -gatttataagaacga----------cacattggacagttcacattggaca-atatat------------
    C. remanei --------------------------tacaatggacaaaagaca-tggacatttgtgt------------
   C. brenneri cgatttacaaatacaaagacaatgtgcacattaggaaactaaggttagatttcagtattacagtactttt
   C. japonica --at----------------------aacatt--ttaactgaca-cggaccacaacaa------------
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans -----------------tttgtgcaaaa---------------tat----------ttc------aaaaa
   C. briggsae -----------------attttgtagaggtcaca---------tat------accatcc----gacaagg
    C. remanei -----------------tttttgtgaggttc----------------------------------tagag
   C. brenneri aatctcatcttatcaaatttctgcgaaaattgcaacaaagccttattccaagactattcacaaaataaaa
   C. japonica -----------------taatttcaaaaataa--------------------------------------
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans --------ataa
   C. briggsae --------atca
    C. remanei --------gtta
   C. brenneri ttcaacacgtta
   C. japonica ------------
   P. pacificus ============

Inserts between block 117 and 118 in window
B D C. japonica 1746bp

Alignment block 118 of 150 in window, 14664386 - 14664526, 141 bps 
B D  C. elegans cgggatgagagaat-------atgatctt----acggtattttt-agat--gaca----tgaatcatgca
B D  C. brenneri tagccaaaaacatatgttttaaaaccattcagaacaatattcagaagat--aaca----aaaatccccta
B D  C. remanei cggtataaaactatggtatt-atagtact----atagtgttctagtcatgcaaca----tgtactatgta
B D  C. briggsae tgttttcaaactattttcttaatactcct----ataacccgcttcacactcaacgaaattgaattatcta
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans ac-a-------ctgagtttt-----cagaaaaatgtaacat--ttggatttagattca-ataccgttact
   C. brenneri atgt-------tctactcaaacaaaaacaaaactaaaccta--taaaaata--------gaatttcaaat
    C. remanei ac-tacaactgacttctctaacaacttgaaagttttaacagattccgaatatgatttagggactccaact
   C. briggsae aa-t-------tttgctcta-----tagaaatttacaagggcttcaaaataatataca-acatcactact
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans tc---acatcctcaatcaccca-------aaattcagaaa------------------------------
   C. brenneri g----aaatcacttattaccgt-------aatttctagatcc----------------------------
    C. remanei attgcacagtaaaaaacaacgc-------aaattttcgaaac----------------------------
   C. briggsae ttcg-atcgtgttttataccactttgtagatatttttactatctacatctctttaattggatttttgaaa
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans -----------------------------------aaaaa
   C. brenneri -----------------------------------taaaa
    C. remanei -----------------------------------cacag
   C. briggsae atgacaagtttgaagcgagttatgatcctttaaaacaaag
   P. pacificus ========================================
   C. japonica ========================================

Alignment block 119 of 150 in window, 14664527 - 14664561, 35 bps 
B D  C. elegans cca-------------------------------------------------ctaacCTTGGTACGGTAG
B D  C. japonica -------------------------------------------------ccactcacCTTGGTACGGTAA
B D  C. brenneri ctagaaaaggcccat-------------------------------ctgaatcttacCTTGGTGCGGTAG
B D  C. remanei ctaccgtaacctc-catcccctttctcaactcgaattccttaataatccaaactaacCTTGGTACGGTAG
B D  C. briggsae ctaccgcaacctcataaacaactgcttagttttcacttctt-----ctcaaactaacCTTGGTTCTGTAG
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans TGTCCACTGCTGCG
   C. japonica TACCCGCTACTTCT
   C. brenneri TACCCACTGCTACG
    C. remanei TATCCACTGCTGCG
   C. briggsae TATCCACTGCTTCT
   P. pacificus ==============

Alignment block 120 of 150 in window, 14664562 - 14664603, 42 bps 
B D  C. elegans ACAATCATTCGATACTCCAAAGCAGAAGCACTTCAAGCATCC
B D  C. briggsae GCAGTCATTGGAAACTCCGAAACAGAAGCATTTCAAGCATCC
B D  C. remanei GCAATCATTTGACACTCCAAAGCAGAAGCATTTCAAGCATCC
B D  C. brenneri GCAGTCATTTGAAACTCCAAAACAGAAACATTTCAAGCATCC
B D  C. japonica ACAATCATTAGTAACTCCAAAGCAGAAGCACTTGAGGCAACC
B D P. pacificus ACATTGATCAGTCACTCCGAAGCAGAAACACTTGAGACATCC

Inserts between block 120 and 121 in window
B D P. pacificus 514bp

Alignment block 121 of 150 in window, 14664604 - 14664675, 72 bps 
B D  C. elegans CTCTGGGCTCTTCTCAGACAAGTGGAATGCTCCTGGCTTGCACTGATCACAGTTTGGTCCGGTGACTTGG
B D  C. japonica GTCCGGGCTCTTTTCGCTCAAATGGAACGATCCGGGTTTGCACTGATCGCAGTTCGGTCCGGTCACTTGA
B D  C. brenneri TTCTGGGCTCTTCTCTGATAAATGGAATGCTCCTGGTTTGCATTGATCACAGTTTGGTCCAGTGACTTGA
B D  C. remanei CTCTGGGCTCTTCTCCGACAAGTGGAATGCTCCAGGCTTGCACTGATCGCAGTTTGGTCCGGTGACTTGA
B D  C. briggsae TTCTGGACTCTTCTCCGACAAATGGAATGCGCCTGGCTTGCATTGATCGCAGTTTGGTCCGGTGACTTGA
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CT
   C. japonica GA
   C. brenneri GA
    C. remanei GA
   C. briggsae GA
   P. pacificus ==

Alignment block 122 of 150 in window, 14664676 - 14664744, 69 bps 
B D  C. elegans CTTGCACTCGCAGGTTCCATAGTTGTTCGGGTATGGGGTGACGGCTCCACGAGTGTCACAGCTGGCTCT
B D  C. briggsae CTTGCAATCGCACGATCCGTAGTTGTTTGGATATGGGCTCACGGCTCCACGGGTGTCGCACGTGGCTCT
B D  C. remanei CTTGCAGTCGCAGGATCCATAGTTGTTTGGATATGGGCTGACGGCTCCACGGGTGTCACACGTGGCTCT
B D  C. brenneri CTTGCAATCACATGATCCGTAGTTGTTCGGGTATGGACTAACAGCTCCACGGGTGTCACACGTAGCTCT
B D  C. japonica CTTGCAATCGCAGTTGCCATAAGTGTTCGGGTAGGCGGAAACGGCGCCACGAGTGTCACACGTGGCTCT
B D P. pacificus CTTGCAATCGCAAGTTCCTCTGTGATTGGGAGTGGGAGAGGCCGATCCACGAGGGTCACAGTTAAC---

Inserts between block 122 and 123 in window
B D P. pacificus 1053bp

Alignment block 123 of 150 in window, 14664745 - 14664906, 162 bps 
B D  C. elegans CTGTGGTGGAGCGGTTGGTGGCTGTGGTGGTTGT------------GGACGTGG---ATCATCGACGACG
B D  C. briggsae TTGTGGTGGAGCGGTTG------GTGGTGGTTGT------------GGACGTGGCTGCTCGTCGACGACA
B D  C. remanei TTGTGGTGGAGCGGTTG------GTGGTGGTTGT------------GGGCGTGGGGCCTCGTCGACGACG
B D  C. brenneri CTGAGGTGGAGCAGTTG------GTGGTGGTGAT------------GGACGTGG---CTCATCGACGACA
B D  C. japonica TTGTGGTGGAGCGGTTG------GTGGTAGTGGTGGTGGGGCAGTGGGGCGTTG---CTCGTCGACGACG
B D P. pacificus CTGAGGAGGTGCAGTTG------GTTGAGGTTGA------------GGGAATGG---TTGATTGACAATT

    C. elegans CGAACGATGCAGTCTGGGGTGGCGAGCACGCGGCCCTTCACGTTGATCGCCTCGCAAGTGTAGGCTCCCT
   C. briggsae CGAACGATGCAGTCTGGAGTGGCGAGGACGCGTCCCTTGACGTTGATGGCCTCGCAGGTGTAGGCTCCCT
    C. remanei CGGACGATGCAGTCTGGTGTGGCGAGCACGCGACCTTTTACGTTGATCGCCTCGCAGGTGTAGGCTCCCT
   C. brenneri CGGACGATACAGTCTGGGGTAGCGAGTACCCGACCCTTCACATTTATCGCCTCACAAGTGTAGGCTCCCT
   C. japonica CGCACAATGCAGTCGGGTGTGGCGAGCACGCGACCCTTCACGTTGATTGCTTCGCACGTGTAGGCTCCCT
   P. pacificus CTGACGATGCAATCGGGTGTTGCGAGAACTCTTCCTCTCACATTGATCGCCTCACAAGTATATGCTCCCT

    C. elegans GGTCGACTGGTctgaaa---------attgggatatataggttggg----
   C. briggsae GGTCGACTGGTctggaa----------ttggaggagatatttacgatagg
    C. remanei GGTCGACTGGTctagaa---------------------att---------
   C. brenneri GATCGACTGGCctagaattaaaaattattgaaaaaaatgtttccag----
   C. japonica GGTCGACTGGTctgaaaaagaaagtttttgggttttatagaatg------
   P. pacificus GATCAACGGGTctgaaga--------------------------------

Inserts between block 123 and 124 in window
B D C. briggsae 695bp
B D C. brenneri 6bp
B D C. japonica 1421bp
B D P. pacificus 1650bp

Alignment block 124 of 150 in window, 14664907 - 14664998, 92 bps 
B D  C. elegans tgatttttcatcactgatcatctccaccttcacttttttttggtttctcagtttcccttctcttacaaga
B D  C. brenneri caatttttcaaactgcaatagttgctc---------tttttcattcacccatttctcattttgattttat
B D  C. remanei ---tcttttatttttttcaggttcccc-------gtttctctatccacctacatacatagtcaattaatt
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================
B D  C. briggsae ======================================================================

    C. elegans attataattctcaacggtttga
   C. brenneri tcttttacacccattcacaacg
    C. remanei tctgtgattcatttccaataca
   P. pacificus ======================
   C. japonica ======================
   C. briggsae ======================

Alignment block 125 of 150 in window, 14664999 - 14665259, 261 bps 
B D  C. elegans tgcagtcaattaaatgctacatacatatatctaattcataaatgaatttgattgaa--agtgttgcatga
B D  C. remanei cacacccactt-------------atatatctaattcataaatgaatttgattgaaacagtgttgtgtgt
B D  C. brenneri ggcaaccaatt-aattccgtatg-atatatctaattcataaatgaatttgattgag--agtgttgcccgc
B D  C. japonica tgcggtcaattaaattcc------atataaataat------ataaatttgattgaa--agtgtt------
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. briggsae ======================================================================

    C. elegans gaga-------------------caatcaaaatg---------gaaccggtcctactatgccca--caca
    C. remanei gtgt---------------------------atgaatgcgcgaaaaaaggttttcccccgccactagaaa
   C. brenneri gccttaaaaaggttttgatgtcttattgaaaaagaattgcggagaaccggttttctttttctcagttctc
   C. japonica ----------------------------------------tgggaaccggttcaaccgcccgttgccaga
   P. pacificus ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans ccactct---cacctctcc----tcacaatatcgctactgaaaagtgatgataaggcattggtgggggta
    C. remanei ccggtcta--ctcctccct----tgataagag---------aaaaagggaagaagaga------------
   C. brenneri ctggtttg--ctactcccta---tcttaacat---------aaagtggtgataaggga------------
   C. japonica cttgtccgttttcttttctaaattctcaaca----------aaagtcgtgataagata------------
   P. pacificus ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans gggaa--gagatagctgaactgaactgatagctatc-ttttcgtcgct----gctaccgctcgtctgcta
    C. remanei -gaga--gagatag-----ctgaactgatag------ccctattcaatttctgctgcctggctgctgcta
   C. brenneri -aaaaagaagataa-----ctgaaccgatagctatctctttattcgat-----------------tgctg
   C. japonica -ga----tagatag---------atagatag----------------------------------cgcta
   P. pacificus ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans ttatcacttgcgcc------c-----------cgggggcaa---tga
    C. remanei tcatcaattgcgccacacgac--------cgacgggggcaat--tga
   C. brenneri tcatcaatcgcaccaagaaacaaaaaaaaagaaaaaagaaatagtga
   C. japonica tcatcaatga-------------------------------------
   P. pacificus ===============================================
   C. briggsae ===============================================

Inserts between block 125 and 126 in window
B D C. brenneri 4bp

Alignment block 126 of 150 in window, 14665260 - 14665305, 46 bps 
B D  C. elegans atgaaggtcgtaaatttacacga-----------caattgg--------------------ttt--acaa
B D  C. briggsae atgaaggtcgtaaatttacacgac----------caattggcttt---------------tttacaatga
B D  C. remanei atgaaggtcgtaaatttacacga-----------caattgg--------------------ttcaaacaa
B D  C. brenneri atgaaggtcgtaaattttcgcga------------aattag--------------------ttt--acgg
B D  C. japonica atgaaggtcgtaaatttacgcggcgcggcggtggcaattggttttgtttcgtttagattagttt--acaa
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans aaacattt----g
   C. briggsae aaactttt-----
    C. remanei aaatattt----g
   C. brenneri caacattttctag
   C. japonica aaacattt----g
   P. pacificus =============

Inserts between block 126 and 127 in window
B D C. briggsae 567bp
B D C. japonica 201bp

Alignment block 127 of 150 in window, 14665306 - 14665337, 32 bps 
B D  C. elegans atagtg--aatggttagatgaatg-gacagatggg
B D  C. remanei atagtggtgatgatagggggaatg-ga---atggg
B D  C. brenneri attgtaaaatagatgtgttcaatatga---atttg
B D P. pacificus ===================================
B D  C. japonica ===================================
B D  C. briggsae ===================================

Alignment block 128 of 150 in window, 14665338 - 14665370, 33 bps 
B D  C. elegans atgcggggaaaatgatgaactgggatgtttttg
B D  C. brenneri acaagtgcaaa------aaatagtatgtgtttg
B D P. pacificus =================================
B D  C. remanei ---------------------------------
B D  C. japonica =================================
B D  C. briggsae =================================

Inserts between block 128 and 129 in window
B D C. brenneri 128bp

Alignment block 129 of 150 in window, 14665371 - 14665499, 129 bps 
B D  C. elegans caagatattgaggtacctctatatagatcagtaactgttcaagccatcatcaaagcttcagagaatccta
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. brenneri ======================================================================
B D  C. remanei ----------------------------------------------------------------------
B D  C. japonica ======================================================================
B D  C. briggsae ======================================================================

    C. elegans tattcttcaagagcaataaggctcaggatgggttccattgtaataggtcactttttcac
   P. pacificus ===========================================================
   C. brenneri ===========================================================
    C. remanei -----------------------------------------------------------
   C. japonica ===========================================================
   C. briggsae ===========================================================

Alignment block 130 of 150 in window, 14665500 - 14665530, 31 bps 
B D  C. elegans ttttagctaccaggagactatcctcataaat
B D  C. briggsae ----------------------------aat
B D  C. remanei ttgtagc------------------------
B D P. pacificus ===============================
B D  C. brenneri ===============================
B D  C. japonica ===============================

Alignment block 131 of 150 in window, 14665531 - 14665847, 317 bps 
B D  C. elegans tttgttt---------aaaaaactcacTGAGCATCATGAATGGTCAATGTACCATAACCTCCTTCGGAAG
B D  C. remanei --------------------aactcacTGAGCATCATGAATCGTCAGTGTACCGTAGCCTCCTTCAGAAG
B D  C. japonica -----------------aaaaactcacTGAGCATCATGAATAGTCAGCGTTCCGTAACCGCCTTCAGACG
B D  C. briggsae ---------tcaaatttaaaaactcacTGAGCATCATGGATAGTCAACGTTCCGTATCCTCCTTCCGAAG
B D  C. brenneri tttgtttcgacaaaaaaaacaacgtacTGAGCATCATGAATTGTGAGTGTTCCATATCCTCCTTCAGAAG
B D P. pacificus ---------------------acttacTGGGCATTGTTAACAGTGAGAGTTCCAGTTCCTCCTTCAGAAG

    C. elegans TCTGCAGACAGCGTGGGGGCTCGCAAACTGGTCCCCAATTCAAACGCCAATTGATGTAAGGCTCCGGTAC
    C. remanei TTTGCAGACAACGTGGTGGCTCGCAGACTGGTCCCCAATTCAAACGCCAATTGATGTATGGCTCTGGAAC
   C. japonica TCTGAAGACAGCGTGGTGGCTCGCACACGGGTCCCCAATTCAAACGCCAATTAATGTACGGCTCAGGCAC
   C. briggsae TTTGCAGACATCTTGGTGGCTCACAAACCGGTCCCCAATTCAAACGCCAATTGATGTATGGCTCTGGAAC
   C. brenneri TTTGAAGACAACGTGGTGGCTCGCAAACAGGTCCCCAGTTCAAACGCCAATTGATGTATGGCTCTGGAAC
   P. pacificus ATTGTACACATCGAGGAGGATCACAGACTGGGCCCCAATTGAGACGCCAATTGATATAGGCAGAAGGGAC

    C. elegans GGCGACGGCCTTACAGGTCAAC-----GAGAACGTTGTT-------------------------------
    C. remanei GGCGACAGCCTTACAGGTCAAC-----GAGAACGTGTTT-------------------------------
   C. japonica AGCCACAGCCTTACACGTCAGC-----GAGAACGTGGAT-------------------------------
   C. briggsae GGCGACAGCTTTGCAGGTCAGC-----GAGAAGGTGGAT-------------------------------
   C. brenneri GGCAACGGCCTTGCATGTCAAC-----GAGAACGTGGAT-------------------------------
   P. pacificus TGCCACTGCCTTGCATGTCAACTGAATGAGAAGAGGATTGAAAGAGAAGAGGCTATTGATCTCTCACTTG

    C. elegans ----------CCACGTGGCACTTGAAGGTTGGTTTGTGGTGGATCGACGACGGTTGGCTGCACGCATCCG
    C. remanei ----------CCACGTGGCACTTGAAGATTGGTTTGTGGTGGATCGACGACGGTTGGTTGGACGCATCCG
   C. japonica ----------CCACGTGGCACTTGAAGATTGGTTTGTGGTGGATCCACAACGGTCGGCTGAACGCATCCA
   C. briggsae ----------CCACGTGGCACTTGAAGATTGGTTTGTGGTGGATCGACGACAGTTGGTTGAACACATCCG
   C. brenneri ----------CCACGTGGTACTTGGAGGTTAGTTTGCGGTGGATCGACAACAGTTGGTTGAACACATCCA
   P. pacificus GAATTGTCCACCCTGAGGAACTTCCATATTCGTCTGAGGAGGTTGAACTACCGTAGGCTGAACACATCCG

    C. elegans ACCTCGTCAGAACCATCG-----------TGA------------------------------------CA
    C. remanei ACCTCATCGGATCCGTCG-----------TGA------------------------------------CA
   C. japonica ACCTCGTCGGAACCGTCA-----------TGA------------------------------------CA
   C. briggsae ACCTCATCAGAACCATCA-----------TGA------------------------------------CA
   C. brenneri ACCTCATCAGAACCATCA-----------TGA------------------------------------CA
   P. pacificus ACCTCGTCACTTCCATCCCTTCAATTGATTGATTACTGTAGAGTACGGTAGTCTAATCGATCAACCTGCA

    C. elegans ATCGTTGGTTCCGTCACAGTGGAAGGACGATGGAACACATTGGCGACGGTCGTGGCATTGGAACTCGGT
    C. remanei ATCGTTGGTGCCGTCGCAGTGGAAGGAGGATGGCACGCATTGGCGGCGATCGTGGCATTGGAATTCGGT
   C. japonica ATCGTTGGTGCCGTCACAGTGGAACGAGGATGGCACGCATTGACGACGATCGTGGCATTGGAATTCGGT
   C. briggsae ATCGTTGGTTCCGTCGCAGTGGAAAGAGGATGGAACGCATTGACGGCGATCGTGGCATTGGAATTCGGT
   C. brenneri ATCGTTGGTTCCATCGCAATGGAATGAAGATGGAACACATTGCCGACGATCGTGACATTGAAACTCGGT
   P. pacificus GTCATTAGTTCCATCACAATGGAATGAAGTAGGAACACATTGAGATCCATCGTGACAAGCGAATTCAGT

Inserts between block 131 and 132 in window
B D P. pacificus 904bp

Alignment block 132 of 150 in window, 14665848 - 14665891, 44 bps 
B D  C. elegans TGGCTTGCAGTCACTGCTGCTTGGTTTGGCGTctgaaaa-----tttca
B D  C. brenneri AGGCTTGCACCCGTTGTCGCTGGATTTAGAATctgcaaa-----tacaa
B D  C. briggsae TGGTTTGCACCCGTTGTCGCTTGGTTTGGCGTctggaat-----gttta
B D  C. japonica GGGTTTGCAGCCGGCGGTTGAGGATTTGGCGTctggaaaagcgttttta
B D  C. remanei GGGCTTGCAGCCGTTGTCGCTTGGCTTGGCGTctggaaa-----attga
B D P. pacificus =================================================

Inserts between block 132 and 133 in window
B D C. brenneri 7bp
B D C. briggsae 524bp
B D  C. remanei 13bp

Alignment block 133 of 150 in window, 14665892 - 14665932, 41 bps 
B D  C. elegans -----agaatggcatgaagatt------ttt----------taaaagaatgaaata-------aaaatg
B D  C. remanei -----agactcgcccgaagatcaggatatgtctcagactaacaaacattttgtgtaaacaggtcaaatg
B D  C. brenneri -----------aattgaacattaaaaagttt----------gaaagctttcataga-------aaaaca
B D  C. japonica gtggtggggtagc--gaacatt------ttt----------aaaaa-----------------------
B D P. pacificus =====================================================================
B D  C. briggsae =====================================================================

Inserts between block 133 and 134 in window
B D  C. remanei 136bp
B D C. brenneri 33bp
B D C. japonica 2407bp

Alignment block 134 of 150 in window, 14665933 - 14665953, 21 bps 
B D  C. elegans agaagat--gcactaaacccaat-
B D  C. remanei ggaagattagcactcaaccc-agt
B D  C. briggsae --------------------aaa-
B D P. pacificus ========================
B D  C. brenneri ========================
B D  C. japonica ========================

Inserts between block 134 and 135 in window
B D  C. remanei 140bp

Alignment block 135 of 150 in window, 14665954 - 14666042, 89 bps 
B D  C. elegans acttacTGCAGTTAAGCTCGTCAGAGTTGTCTCCACAATCGTCATCGCCATCGCAAAGCCACATTTTTTG
B D  C. briggsae actcacTGCAGTTAAGCTCATCAGAATTGTCTCCACAATCGTCATCACCATCGCAAAGCCACATCTTCTG
B D  C. remanei actcacTGCAATTCAACTCATCAGAGTTGTCACCACAATCATCGTCTCCGTCGCACAACCACATCTTCTG
B D  C. brenneri actcacTGCAGTTCAACTCGTCAGAGTTGTCTCCACAATCGTCATCACCATCACAAAGCCACATTTTTTG
B D  C. japonica actcacTGCAATTCAACTCGTCCGAATTGTCTCCACAATCGTCATCCCCGTCGCACAGCCACATCTTCTG
B D P. pacificus acctacCACAATCATGCTCATCAGTTCCATCTCCACAATCGTCATCTCCATCACACAACCACATCTTCTG

    C. elegans CACGCACTTGTTATTGTTG
   C. briggsae CACACACTTGTTGTTGTTA
    C. remanei CACACACTTGTTGTTGTTA
   C. brenneri CACACACTTATTGTTGTTG
   C. japonica CACACACTTGTTGTTGTTG
   P. pacificus AATGCATCGATTGTTGCGA

Inserts between block 135 and 136 in window
B D P. pacificus 529bp

Alignment block 136 of 150 in window, 14666043 - 14666239, 197 bps 
B D  C. elegans CACTTGAACTCGTTCGGCTCGCAAGTTCTC-GAGATTGCCGGGCAGTTGGCCTCGTCGGATCGATCGCGA
B D  C. briggsae CACTTGAACTCGTTCGGCTCGCAGGTTCTC-GACATTGCCGGGCAGTTCGCCTCGTCGGATCGATCGCGG
B D  C. remanei CACTTGAACTCGTTCGGCTCGCATGTTCTC-GAGATCGATGGGCAGTTCGCCTCGTCGGATCGATCGCGG
B D  C. brenneri CACTTGAACTCATTCGGCTCGCAAGTTCTC-GAGATAGCTGGGCAATTGGCCTCATCGGATCGATCGCGG
B D  C. japonica CACTTGAACTCGTTCGGCTCGCAACTTCTC-GACGTCACCGGGCAGTTCGCCTCGTCGGATCGATCGCGA
B D P. pacificus CACTTGAATTCATTGGGTTCGCATGCTCTCTGAGAG----GGGCAATTAGCCTCATCACTTCTATCTCTG

    C. elegans CAGTCTGGCTCTCCGTCGCAGACATAATCGTTCTTAACGCAT----------------------------
   C. briggsae CAATCAGGCTCACCGTCGCACACGTAGTCGTTCTTGACGCAT----------------------------
    C. remanei CAATCGGGCTCGCCGTCGCACACGTAGTCGTTCTTCACGCAT----------------------------
   C. brenneri CAATCTGGCTCTCCGTCACACACGTAGTCGTTTTTGACGCAT----------------------------
   C. japonica CAATCTGGCTCACCATCGCACACGTACTCGTTCTTTACGCAC----------------------------
   P. pacificus CAGTCTGGTTCTCCGTCACAGACGTAGTCCGATTTGACGCATCTGAAGAGAGAGATCAAAGAACAATCGA

    C. elegans -----------------TCGTTGTTTCCGCACGCCTTCTCGTCAGCCATGCATTGGCCGGCCTGACGGAG
   C. briggsae -----------------TCGTTGTTTCCGCACGCCTTCTCGTCGGCCATACATTGACCAGACTGGCGGAG
    C. remanei -----------------TCGTTGTTGCCGCACGCCTTCTCGTCGGCCATACACTGACCGGCCGGTCGGAG
   C. brenneri -----------------TCGTTGTTACCGCAAGCCTTCTCGTCGGCCATGCACTGTCCGGATTGACGGAG
   C. japonica -----------------TCGTTGTTGCCGCACGCCTTCTCGTCGGCGGCACACTGTCCGGATGAGCGCAG
   P. pacificus GGGAAGAGATCACTGACTCATTGTTAGAGCAAGCCTTCTCATCGGCCATGCATGATCCTCTACCATCGAG

    C. elegans TCC------GTTCGAGACTTCTTGGGGTCCGTctgaaaa
   C. briggsae TACGTTCGAGTTCGACACTTCTTGGGGTCCATctggaat
    C. remanei TCC------GTTCGACACTTCTTGGGGTCCATctggaaa
   C. brenneri TCC------GTTCGATACTTCTTGGGGTCCATctgtaag
   C. japonica CGG------GTTCGACGCTTCTTGAGGTCCGTctgaaa-
   P. pacificus ACC------ATTTCCAGC---------------------

Inserts between block 136 and 137 in window
B D C. briggsae 51bp
B D  C. remanei 45bp
B D C. brenneri 8bp
B D P. pacificus 38bp

Alignment block 137 of 150 in window, 14666240 - 14666272, 33 bps 
B D  C. elegans tttttataattgtgaac-----------------gtgaaa---------ttttaggact
B D  C. japonica ------------------------------gatggtcaaa---------ttttagtatg
B D  C. brenneri tttgtttacttcgtaacctgtacttttattggtcatgaaa-----ctcattccatcaat
B D  C. briggsae tttctatgactcggaac---------ggtctatcatcaaaattttcacatttcgtta--
B D P. pacificus ===========================================================
B D  C. remanei ===========================================================

Alignment block 138 of 150 in window, 14666273 - 14666285, 13 bps 
B D  C. elegans a-------gaaaaatgggga---
B D  C. briggsae ---------------gagga---
B D  C. brenneri c--------aaatcggaaaa---
B D  C. japonica cctcctctcccatctgaa-----
B D P. pacificus ---------agaggaggggagta
B D  C. remanei =======================

Inserts between block 138 and 139 in window
B D C. briggsae 19bp
B D C. brenneri 32bp

Alignment block 139 of 150 in window, 14666286 - 14666564, 279 bps 
B D  C. elegans cttacAAGACACAACACTCAACGTAGCTCTTGCTTCAACCGTGTTTCCATTGTAGTCCGACACACAGATG
B D  C. briggsae cttacATGAGACAACGTTGAGTGTAGCTCTAGCCTCAACAGTTTGTCCATTGTAATCCGACACACAAATA
B D  C. remanei cttacACGAAACAACATTCAAAGTGGCTCTAGCCTCCACAGTTTGTCCATTGTAATCCGACACACAAATG
B D  C. brenneri cttacATGAAACAACATTCAATGTAGCTCTTGCCTCAACAGTTTGTCCGTTGTAATCAGATACACAGATG
B D  C. japonica cttacACGACACCACATTCAGGGTGGCCCTGGCCTCCGCGGACTGTCCATTGTACTCGGCCACACAGATG
B D P. pacificus ctcacCAGTCCTAACAGTAAGAGAAGCATGTGCTTCGAATGTCTGTCCTCCATGATTGGCTACACACACA

    C. elegans TATGTACCAGCATCCGAAAGTTGAACTGGATTGATGGTAAGACGACCTCCAGAAT---------------
   C. briggsae TAGGTTCCGGCATCCGACAGTGAGACTGGATTGATGGTCAAACGACCTCCAGAAT---------------
    C. remanei TAGGTTCCAGCGTCTGACAACGAGACTGGGTTGATCGTCAAACGACCTCCAGAAT---------------
   C. brenneri TATGTACCGGCATCCGAAAGAGAAACTGGGTTGATAGTCAAACGACCTCCAGAAT---------------
   C. japonica TAGGTACCAGCGTCGGCAAGGGAGACCGGGTTCAGGGTGAGACGACCTCCAGAAT---------------
   P. pacificus TATCTTCCTTGATCTGATGCAGTGGCTGAAGAGATAGAGAGACGACCGGAAGACTGAATGGGAAGGAATG

    C. elegans ------------------------------CATGAGCAGAAGATGGAAGTGGTCCACCAACACGTGCCCA
   C. briggsae ------------------------------CGTGAGCGGACGATGGAAGTGGTCCACCGACACGAGCCCA
    C. remanei ------------------------------CGTGGGCGGATGATGGGAGTGGTCCACCAACACGAGCCCA
   C. brenneri ------------------------------CATGAGCGGATGATGGAAGTGGTCCACCAACACGAGCCCA
   C. japonica ------------------------------CGTGGGCGGACGCCGGAAGTGGTCCTCCGACACGAGCCCA
   P. pacificus AAGGGAGGAATAAGGAATATATACTGACTGAATGGGCAGAAGGAGATAGTTCTCCTCCTACTTTACTCCA

    C. elegans TCGGACTGTTGGATAAACAGAGTTGTCAGAAGTACGGGCACGGCATTCGAAGGAGACGTCACGTCCGTCG
   C. briggsae TCGGACAGTTGGGTACACAGAGTTGTCAGATGTGCGAGCACGGCATTCGAAGGAGACGTCACGTCCGTCG
    C. remanei TCGGACGGTTGGATACACTGAGTTGTCTGATGTACGAGCACGGCATTCGAATGAGACGTCACGTCCGTCA
   C. brenneri TCGGACAGTTGGGTATACAGAATTATCCGAAGTACGAGCGCGACATTCGAAAGAAACGTCACGTCCGTCA
   C. japonica TCTGGTGGTGGGGTAGACCGAGTTGTCAGAGGTGCGAGCGCGGCAGTCAAATGAGACGTCGCGTCCGTCT
   P. pacificus TGATACAGAAGGATATTCAGCTCCATCGGAAGTTCTCGCACGACATTCGAATGATACTTCTTGTCCTGCC

    C. elegans CGAACCTCCTTCTCGGATGGGAACACTGTGATTTGGACGTCAGA
   C. briggsae CGGACTTCCTTTTCGGATGGGAAGACGGTGATTTGAACGTCTGA
    C. remanei CGGACTTCTTTCTCGGATGGGAAGACGGTGATCTGGACGTCGGA
   C. brenneri CGTACTTCTTTCTCAGATGGGAAAACGGTGATTTGAACATCGGA
   C. japonica CGGACCTCTTTTTCGGTTGGGAATACTGTGATTTGGATGTCGGA
   P. pacificus TTCACTGATGTCTCCACGGGATACACAGTGATGATCACTTCAGA

Inserts between block 139 and 140 in window
B D P. pacificus 1994bp

Alignment block 140 of 150 in window, 14666565 - 14666603, 39 bps 
B D  C. elegans GGTGTCATCGTCGTCTGAGTCAATGTCTTGGTctgaaaa
B D  C. briggsae GGT---CTCGTCGGATGAGTCGATGTCTTGGTctgaaaa
B D  C. remanei TGT---CTCGTCGTCAGAGTCGATGTCTTGGTctgaaag
B D  C. brenneri TGT---TTCATCGTCAGAATCAATGTCTTGATctgaaaa
B D  C. japonica GAC---CTCGTCGGATGTGTCAATGTCCTGGTctggaaa
B D P. pacificus =======================================

Inserts between block 140 and 141 in window
B D C. japonica 1529bp

Alignment block 141 of 150 in window, 14666604 - 14666653, 50 bps 
B D  C. elegans tgat----------------tatggttatggacgaaagttgatgttctaagtt-----------------
B D  C. brenneri caagattacgaacttcctagtgtgttttttttttcaatgtcatattatatatt-----------------
B D  C. remanei atga----------------tatgtttcgatttattattttggactaaaaaat-----------------
B D  C. briggsae ttgggt--------------gaaggttaggtatacagttttatagctaaaaatgtggctgcgcctttttg
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans -----------ctacagc----aaccga
   C. brenneri -----------ctgagcttgc-------
    C. remanei -agtttta---ctagacc------agga
   C. briggsae aagttctgattctgtaccttcaaaaggc
   P. pacificus ============================
   C. japonica ============================

Alignment block 142 of 150 in window, 14666654 - 14666750, 97 bps 
B D  C. elegans ca--------------------------------------------------acttacAGGTTTGTCTAT
B D  C. briggsae cctaactcgggtcaaacttgactgttttgaaatccgactagattttcaaaaaacttacAAGTCTGTCTAT
B D  C. remanei cc--------------------------------------------------acttacAAGTCTGTCTAT
B D  C. brenneri ----------------------------------------------------acttacAAGTCTGTCTAT
B D  C. japonica ca--------------------------------------------------actcacAGGTCTGTCTAT
B D P. pacificus ======================================================================

    C. elegans ATTTGCGGTGACGTGCCGCGTCGTTGGTGGCGACTAGTAGCAGCGCCAGAAGCGCCGCTAACACAGTCGA
   C. briggsae ACTTGCGGTGACGTGCCGCGTCGGTGTTGCCGGCTAACAGCAGCGCCAGAAGCGCCACCACCACAGTCGA
    C. remanei ACTTGCGGTGACGTGCCGCGTCGGTGGTGACG---AGTAGCAGCGCCAGAAGCGCCACTACCACAGTCGA
   C. brenneri ATTTGCGGTGGCGAGCCGCGTCGGTAGTGACG---AGTAGCAGCGCTAGAAGCGCCACTACCACAGTCGA
   C. japonica ACTTGCGGTGACGTGCCGCATCGGCGCCGGTGGCCAGCAGCGCTGCACACAGCGCCACCACCACAATCGA
   P. pacificus ======================================================================

    C. elegans CGACCG---C
   C. briggsae CGACCGGCTC
    C. remanei CGACCG---C
   C. brenneri CGACCG---C
   C. japonica CAACCG---C
   P. pacificus ==========

Inserts between block 142 and 143 in window
B D C. japonica 2458bp

Alignment block 143 of 150 in window, 14666751 - 14666880, 130 bps 
B D  C. elegans TTCATagt---tctctatattcaaaaacacgaacgacgtgtttcctactacagagatct---ttggatgc
B D  C. briggsae TTCATcgtatctctc------------------------gtttt--------gagaaatccaaagaagag
B D  C. remanei TTCATcgt---tctc------------------------gtttcttttttaggagaaat---gagaatcg
B D  C. brenneri TTCATtgtgactcg-------------------------gtttctttcagaaaagagcc---gagtatgt
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================

    C. elegans gggc----cgaggatttgtg----------------tgtctttggatgacccctgtgaagc---------
   C. briggsae gcagagatcgtggatttgtggataggggggtaggtttgtgtttggatggaccctggagattttatgaata
    C. remanei ggggcgatcgaggatgtgtgtgttgg------tttttgtgtttggatggaccctggagat----------
   C. brenneri gcgga---cgaggatgtgtgta----------ggtttgtgtttggatggaccctgttaaa----------
   P. pacificus ======================================================================
   C. japonica ======================================================================

    C. elegans gataagaagttag----atattttgaaga
   C. briggsae gagaagagtttag----------------
    C. remanei gagaatggt--------atatgttgagga
   C. brenneri gaaaatgactttacaatgcatttttaaaa
   P. pacificus =============================
   C. japonica =============================

Inserts between block 143 and 144 in window
B D C. briggsae 843bp
B D  C. remanei 1585bp

Alignment block 144 of 150 in window, 14666881 - 14666981, 101 bps 
B D  C. elegans tgaaaatggtaatggcgtgtttttgagaagttaagaaataacgtagtaaaacaatgaagaaatacttact
B D  C. brenneri gaagaatgattgagaggaattcatgg------aagaaa---------aatattatgaaaaaatcctaacc
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================
B D  C. briggsae ======================================================================

    C. elegans aggg------------tctagaaaaaaatagagaaaattttca
   C. brenneri agaaagtttgagttttttcggaatgggctatgaaaactattca
   P. pacificus ===========================================
    C. remanei ===========================================
   C. japonica ===========================================
   C. briggsae ===========================================

Inserts between block 144 and 145 in window
B D C. brenneri 29bp

Alignment block 145 of 150 in window, 14666982 - 14666994, 13 bps 
B D  C. elegans agtcactatccta
B D P. pacificus =============
B D  C. brenneri =============
B D  C. remanei =============
B D  C. japonica =============
B D  C. briggsae =============

Alignment block 146 of 150 in window, 14666995 - 14667031, 37 bps 
B D  C. elegans ttgaaccagtaa--aaactgcaggcgacaacttgcggga
B D  C. brenneri ttgaaccgatcattaagtttgaagagtaaacttccggaa
B D P. pacificus =======================================
B D  C. remanei =======================================
B D  C. japonica =======================================
B D  C. briggsae =======================================

Inserts between block 146 and 147 in window
B D C. brenneri 50bp

Alignment block 147 of 150 in window, 14667032 - 14667080, 49 bps 
B D  C. elegans ccccacaccaagctagatcttgttcctgctccaatgtttctattctaag
B D P. pacificus =================================================
B D  C. brenneri =================================================
B D  C. remanei =================================================
B D  C. japonica =================================================
B D  C. briggsae =================================================

Alignment block 148 of 150 in window, 14667081 - 14667281, 201 bps 
B D  C. elegans ataacaaaag-agcactagaa--ggggaacacata----------aaagtgcagaatggtgattcgacaa
B D  C. brenneri ataatagaagcacccctaaaattgaaggacccctacaatagaaggacagtacataagggggtttgaaaaa
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================
B D  C. briggsae ======================================================================

    C. elegans ttaaagccgatgcctcaaaat-------------------------------tataaaatttgtgtgtgt
   C. brenneri tagaag--gacaccctaaaatagaaggacactctttaatagagagacactcgcataggacttccacat--
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans gtctatgtgaagacaacatgatagttttatgaccttgggaggaggaaatgagaatggcagttcgcttagg
   C. brenneri -tctatctgatgtca--gttacagcttt------tcgcaaggtgaaattcaaaaaagca-------tagg
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans ttttggcttgttagggggtttcaatttggaattga
   C. brenneri ttttgagtcat------attttaagttgaaaatga
   P. pacificus ===================================
    C. remanei ===================================
   C. japonica ===================================
   C. briggsae ===================================

Alignment block 149 of 150 in window, 14667282 - 14667356, 75 bps 
B D  C. elegans gataaaac-tagt-agagatacagaatatgaaaaaaaaactaaaagagatcagtgagagataggt-ctga
B D  C. brenneri gagaaaacgtaatcaaaagcactgaa---aggaaagaaaatagatgagatcg--gagatactggtgattg
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================
B D  C. briggsae ======================================================================

    C. elegans gttttggg
   C. brenneri gttttggg
   P. pacificus ========
    C. remanei ========
   C. japonica ========
   C. briggsae ========

Alignment block 150 of 150 in window, 14667357 - 14667746, 390 bps 
B D  C. elegans agaaaattgggcgtac-tgtacttaattcaaagttcgagaggaggatacttttgagatgttgattgaaga
B D  C. brenneri tgaaaattagaaggacatgtccttctattatagtttttacg--gtatagcctaaattagatgagcgagaa
B D P. pacificus ======================================================================
B D  C. remanei ======================================================================
B D  C. japonica ======================================================================
B D  C. briggsae ======================================================================

    C. elegans aaaaaaattctaaattaggtcgacaaaagtaaaaaaaaa--------gacaaggaaatgaaaatttaatt
   C. brenneri atgaagat----ggctagtgcgacaa---taaacgaagatttttatgaccttggtcttgaagatggaatt
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans ttttcaacaacgagagaaatagactgcaaaccaagaagttc------tgatact---gtgcacgtaat--
   C. brenneri tt------agtgaagaaaatgggcgttgaat--ggcagttcggtttgtaatattagagaaaacgtaatca
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans ----------------aaaaaattggtggctttgaaccaact----atcggtc-----------------
   C. brenneri aaagcactgaaaggaaagaaaatagatgagatcggagatactggtgattggttttgggaaaaggaaatta
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans -----------taattct-----------------aagagaaaa-gctacaagatatttgaaaaattaaa
   C. brenneri gagaaatacagtaattctggcatgaagaaaaaaaaaagagaaaagggtataacaaatat--agaattgaa
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans ataaatatttcaaaaaac-------caaaaccatttaa----ggttcctagccccctactcaactattca
   C. brenneri gtaa-------aaaaaacttagtttcgaagatatcttacttgggttcccaa------agtcaaacataaa
   P. pacificus ======================================================================
    C. remanei ======================================================================
   C. japonica ======================================================================
   C. briggsae ======================================================================

    C. elegans g-ccacaccccgggacatctgtccttcaagcaaaaaaaaaaattgagagaaaagaaaaaagaaatcac
   C. brenneri gaccacaccctgagaaatctgtccttc------------------------aaaacaaacgaaaccac
   P. pacificus ====================================================================
    C. remanei ====================================================================
   C. japonica ====================================================================
   C. briggsae ====================================================================

View table schema

Go to Conservation track controls

Data last updated at UCSC: 2008-06-22

Description

This track shows a measure of evolutionary conservation in C. elegans, C. remanei, C. briggsae, C. brenneri, C. japonica and P. pacificus based on a phylogenetic hidden Markov model, phastCons (Siepel et al., 2005). The multiple alignments were generated using multiz and other tools in the UCSC/Penn State Bioinformatics comparative genomics alignment pipeline. The conservation measurements were created using the phastCons package from Adam Siepel at Cold Spring Harbor Laboratory.

Multiz alignments of the following assemblies were used to generate this track:
OrganismSpeciesRelease date UCSC versionalignment typerepeats masked by
C. elegans (WS190)Caenorhabditis elegans May 2008 (WS190/ce6)ce6reference species repeat masker
C. remaneiCaenorhabditis remanei May 2007caeRem3chain net window masker
C. briggsaeCaenorhabditis briggsae Jan 2007cb3chain net repeat masker
C. brenneriCaenorhabditis brenneri Feb 2008caePb2chain net window masker
C. japonicaCaenorhabditis japonica Mar 2008caeJap1chain net window masker
P. pacificusPristionchus pacificus May 2007priPac1chain net window masker

Table 1. Genome assemblies included in the 9-way Conservation track.

Display Conventions and Configuration

In full and pack display modes, conservation scores are displayed as a "wiggle" (histogram), where the height reflects the size of the score. Pairwise alignments of each species to the C. elegans genome are displayed below as a grayscale density plot (in pack mode) or as a "wiggle" (in full mode) that indicates alignment quality. In dense display mode, conservation is shown in grayscale using darker values to indicate higher levels of overall conservation as scored by phastCons.

The conservation wiggle can be configured in a variety of ways to highlight different aspects of the displayed information. Click the Graph configuration help link for an explanation of the configuration options.

Checkboxes in the track configuration section allow excluding species from the pairwise display; however, this does not remove them from the conservation score display. To view detailed information about the alignments at a specific position, zoom in the display to 30,000 or fewer bases, then click on the alignment.

Gap Annotation

The "Display chains between alignments" configuration option enables display of gaps between alignment blocks in the pairwise alignments in a manner similar to the Chain track display. The following conventions are used:

 • Single line: No bases in the aligned species. Possibly due to a lineage-specific insertion between the aligned blocks in the C. elegans genome or a lineage-specific deletion between the aligned blocks in the aligning species.
 • Double line: Aligning species has one or more unalignable bases in the gap region. Possibly due to excessive evolutionary distance between species or independent indels in the region between the aligned blocks in both species.
 • Pale yellow coloring: Aligning species has Ns in the gap region. Reflects uncertainty in the relationship between the DNA of both species, due to lack of sequence in relevant portions of the aligning species.

Genomic Breaks

Discontinuities in the genomic context (chromosome, scaffold or region) of the aligned DNA in the aligning species are shown as follows:

 • Vertical blue bar: Represents a discontinuity that persists indefinitely on either side, e.g. a large region of DNA on either side of the bar comes from a different chromosome in the aligned species due to a large scale rearrangement.
 • Green square brackets: Enclose shorter alignments consisting of DNA from one genomic context in the aligned species nested inside a larger chain of alignments from a different genomic context. The alignment within the brackets may represent a short misalignment, a lineage-specific insertion of a transposon in the C. elegans genome that aligns to a paralogous copy somewhere else in the aligned species, or other similar occurrence.

Base Level

When zoomed-in to the base-level display, the track shows the base composition of each alignment. The numbers and symbols on the Gaps line indicate the lengths of gaps in the C. elegans sequence at those alignment positions relative to the longest non-C. elegans sequence. If there is sufficient space in the display, the size of the gap is shown; if not, and if the gap size is a multiple of 3, a "*" is displayed, otherwise "+" is shown.

Codon translation is available in base-level display mode if the displayed region is identified as a coding segment. To display this annotation, select the species for translation from the pull-down menu in the Codon Translation configuration section at the top of the page. Then, select one of the following modes:

 • No codon translation: The gene annotation is not used; the bases are displayed without translation.
 • Use default species reading frames for translation: The annotations from the genome displayed in the Default species to establish reading frame pull-down menu are used to translate all the aligned species present in the alignment.
 • Use reading frames for species if available, otherwise no translation: Codon translation is performed only for those species where the region is annotated as protein coding.
 • Use reading frames for species if available, otherwise use default species: Codon translation is done on those species that are annotated as being protein coding over the aligned region using species-specific annotation; the remaining species are translated using the default species annotation.

Codon translation uses the following gene tracks as the basis for translation, depending on the species chosen:

Gene TrackSpecies
Worm Base Genes (Sanger Genes)C. elegans
C. elegans mapped GenesC. remanei
C. elegans mapped GenesC. briggsae
C. elegans mapped GenesC. brenneri
C. elegans mapped GenesC. japonica
C. elegans mapped GenesP. pacificus

Methods

Pairwise alignments with the C. elegans genome were generated for each species using blastz from repeat-masked or window-masker masked genomic sequence. Pairwise alignments were then linked into chains using a dynamic programming algorithm that finds maximally scoring chains of gapless subsections of the alignments organized in a kd-tree. The scoring matrix and parameters for pairwise alignment and chaining were tuned for each species based on phylogenetic distance from the reference. High-scoring chains were then placed along the genome, with gaps filled by lower-scoring chains, to produce an alignment net. For more information about the chaining and netting process and parameters for each species, see the description pages for the Chain and Net tracks.

The resulting best-in-genome pairwise alignments were progressively aligned using multiz/autoMZ, following the tree topology diagrammed above, to produce multiple alignments. The multiple alignments were post-processed to add annotations indicating alignment gaps, genomic breaks, and base quality of the component sequences. The annotated multiple alignments, in MAF format, are available for bulk download. An alignment summary table containing an entry for each alignment block in each species was generated to improve track display performance at large scales. Framing tables were constructed to enable visualization of codons in the multiple alignment display.

Conservation scoring was performed using the PhastCons package (A. Siepel), which computes conservation based on a two-state phylogenetic hidden Markov model (HMM). PhastCons measurements rely on a tree model containing the tree topology, branch lengths representing evolutionary distance at neutrally evolving sites, the background distribution of nucleotides, and a substitution rate matrix. The 6-way conserved tree model and 6-way non-conserved tree model for this track was constructed from the information in Kiontke et. al. (2005) with the branch length for P. pacificus arbitrarily set manually for the phastCons starting-tree model. The branch lengths in the conserved and non-conserved tree models were produced by the phastCons tuning steps using phyloBoot. The phastCons parameters used for the conservation measurement were: expected-length=15 and target-coverage=0.55

The phastCons program computes conservation scores based on a phylo-HMM, a type of probabilistic model that describes both the process of DNA substitution at each site in a genome and the way this process changes from one site to the next (Felsenstein and Churchill 1996, Yang 1995, Siepel and Haussler 2005). PhastCons uses a two-state phylo-HMM, with a state for conserved regions and a state for non-conserved regions. The value plotted at each site is the posterior probability that the corresponding alignment column was "generated" by the conserved state of the phylo-HMM. These scores reflect the phylogeny (including branch lengths) of the species in question, a continuous-time Markov model of the nucleotide substitution process, and a tendency for conservation levels to be autocorrelated along the genome (i.e., to be similar at adjacent sites). The general reversible (REV) substitution model was used. Note that, unlike many conservation-scoring programs, phastCons does not rely on a sliding window of fixed size, so short highly-conserved regions and long moderately conserved regions can both obtain high scores. More information about phastCons can be found in Siepel et al. (2005).

PhastCons currently treats alignment gaps as missing data, which sometimes has the effect of producing undesirably high conservation scores in gappy regions of the alignment. We are looking at several possible ways of improving the handling of alignment gaps.

Credits

This track was created at UCSC using the following programs:

 • Alignment tools: blastz and multiz by Minmei Hou, Scott Schwartz and Webb Miller of the Penn State Bioinformatics Group
 • Chaining and Netting: axtChain, chainNet by Jim Kent at UCSC
 • Conservation scoring: PhastCons, phyloFit, tree_doctor, msa_view by Adam Siepel while at UCSC, now at Cold Spring Harbor Laboratory
 • MAF Annotation tools: mafAddIRows by Brian Raney, UCSC; mafAddQRows by Richard Burhans, Penn State; genePredToMafFrames by Mark Diekhans, UCSC
 • Tree image generator: phyloPng by Galt Barber, UCSC
 • Conservation track display: Kate Rosenbloom, Hiram Clawson (wiggle display), and Brian Raney (gap annotation and codon framing) at UCSC

The phylogenetic tree is based on Kiontke and Fitch (2005).

References

Phylo-HMM:

Felsenstein J, Churchill GA. A Hidden Markov Model approach to variation among sites in rate of evolution. Mol Biol Evol. 1996 Jan;13(1):93-104. PMID: 8583911

Siepel A, Bejerano G, Pedersen JS, Hinrichs AS, Hou M, Rosenbloom K, Clawson H, Spieth J, Hillier LW, Richards S, et al. Evolutionarily conserved elements in vertebrate, insect, worm, and yeast genomes. Genome Res. 2005 Aug;15(8):1034-50. PMID: 16024819; PMC: PMC1182216

Siepel A, Haussler D. Phylogenetic Hidden Markov Models. In: Nielsen R, editor. Statistical Methods in Molecular Evolution. New York: Springer; 2005. pp. 325-351.

Yang Z. A space-time process model for the evolution of DNA sequences. Genetics. 1995 Feb;139(2):993-1005. PMID: 7713447; PMC: PMC1206396

Chain/Net:

Kent WJ, Baertsch R, Hinrichs A, Miller W, Haussler D. Evolution's cauldron: duplication, deletion, and rearrangement in the mouse and human genomes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2003 Sep 30;100(20):11484-9. PMID: 14500911; PMC: PMC208784

Multiz:

Blanchette M, Kent WJ, Riemer C, Elnitski L, Smit AF, Roskin KM, Baertsch R, Rosenbloom K, Clawson H, Green ED, et al. Aligning multiple genomic sequences with the threaded blockset aligner. Genome Res. 2004 Apr;14(4):708-15. PMID: 15060014; PMC: PMC383317

Harris RS. Improved pairwise alignment of genomic DNA. Ph.D. Thesis. Pennsylvania State University, USA. 2007.

Blastz:

Chiaromonte F, Yap VB, Miller W. Scoring pairwise genomic sequence alignments. Pac Symp Biocomput. 2002;:115-26.c Symp Biocomput. 2002:115-26. PMID: 11928468

Schwartz S, Kent WJ, Smit A, Zhang Z, Baertsch R, Hardison RC, Haussler D, Miller W. Human-mouse alignments with BLASTZ. Genome Res. 2003 Jan;13(1):103-7. PMID: 12529312; PMC: PMC430961

Phylogenetic Tree:

Kiontke K, Fitch DH. The phylogenetic relationships of Caenorhabditis and other rhabditids. WormBook. 2005 Aug 11:1-11. PMID: 18050394