Multiz Alignments of 100 Vertebrates
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 467 in window, 180552749 - 180552872, 124 bps 
B D          Human agttgagagtcat-agt-gtg----gacaagggcagg-------taggc----aagact--aga------
B D          Chimp agttgagagtcat-agt-gtg----gacaagggcagg-------taggc----aagact--aga------
B D         Gorilla agttgagagtcat-agt-gtg----gacaagggcagg-------taggc----aagact--aga------
B D        Orangutan agttgagagtcat-agt-gtg----gacaaagacagg-------taggc----aagact--aga------
B D         Gibbon agttgagagtcat-agt-gtg----gacaaggacagg-------taggc----aagact--aga------
B D         Rhesus agttgagagccac-agt-gtg----gacaaggacagg-------ccggc----aagact--aga------
B D   Crab-eating macaque agttgagagccac-agt-gtg----gacaaggacagg-------tcggc----aagact--aga------
B D         Baboon agttgagagccat-agt-gtg----gacaaggacagg-------tcggc----aagact--aga------
B D      Green monkey agttgagagccat-agt-gtg----gacaaggacagg-------tcggc----aagact--aga------
B D        Marmoset aattgagagccat-agt-gtg----gacaaggacagc-------taggc----acgact--aga------
B D     Squirrel monkey agttgagagccat-agt-gtg----gacaagggcagc-------taggc----atgact--aga------
B D        Bushbaby agttgagagccat-ggt-gta----gacaaggacaga-------tgggc----aagact--aga------
     Chinese tree shrew atttgaaagctat-ggt-gtg----gacaaggacagg-------taggt----agggat--aga------
B D        Squirrel agctgaggaccat-gat-gct----gacagggacagg-------tgggc----aggact--cga------
   Lesser Egyptian jerboa agctgagagtcat-gat-gta----caccaggacagg-------taggc----aggact--aga------
        Prairie vole agttgagaagcag-gat--tg----cacaagaacagg-------taggc----agggct--gga------
B D     Chinese hamster agttgagaagcag-tat-gtg----aacaaggacagg-------taggc----agggct--aga------
       Golden hamster agttgagaagcag-gat-gtg----aacaaggacagg-------taggc----agggct--agg------
B D          Mouse agttgagaagcag-gac-aca----ggtaagggcagg-------tcggc----agggct--gga------
B D           Rat agttgagaagcag-gat-tca----ggtaaggacagg-------taggc----agtgct--gga------
B D     Naked mole-rat agctaaaagtcat-gat-gta----gacgaagacagg-------taagc----agaagt--aga------
B D       Guinea pig agctaaaagccac-aat-gta----gacaaggacagg-------taggc----agaact--agg------
         Chinchilla agtagcgagccat-gat-gta-----gcaaagatagg-------taggc----agaacc--aga------
      Brush-tailed rat agctg-aagtcat-gat-gtacatagacaaggacagg-------taggc----agaact--aga------
B D          Pika ----gagggccat-ggg-gac----gacaagaacagc-------t-ggc----aggact--aga------
B D           Pig aattaagaaccat-gataaca----gactaaaacagg-----------cgggtaggat---aga------
B D         Alpaca agttaaagaccac-gat-atg----gacaaagacagg-----------c----aggag---aga------
       Bactrian camel agttaaagaccac-gat-atg----gacgaagacagg-----------c----aggat---aga------
B D         Dolphin agttaaggaccat-cat-atg----gacaaagacagg-----------c----aggtt---aga------
        Killer whale agttaaggaccat-cat-atg----gacaaagacagg-----------c----aggtt---aga------
      Tibetan antelope cgttaaggaccat-gac-atg----gacaaaaacagg-----------c----aggac---aga------
B D           Cow agttaaggaccat-gat-atg----gacaaagacagg-----------c----aggac---aga------
B D          Sheep agctaaggaccat-gat-atg----gacaaagacagg-----------c----aggac---aga------
       Domestic goat agctaaggaccat-gat-atg----gacaaagacagg-----------c----aggac---aga------
B D          Horse gcttaaggcccat-gat-gtg----gacaaagagaga-------taggc----aggat---aga------
B D    White rhinoceros acttaaggaccat-gat-gcg----gacaaagacaga-------taggc----aggag---aga------
B D           Cat -----aatcccaa-g------------------caggctccacactgtc----agcat---gga------
B D           Dog agttaaaggctat-gat-ggg----gacaaagacaga---tataaaggc----aaaat---aga------
B D         Ferret  -----aagactgt-gtt-gtg----gacaaagacaga---tataaaggc----a-aat---aga------
B D          Panda -----aagactat-gat-gtg----gacaaagacaga---aataaagac----agaat---aga------
       Pacific walrus -----tagactat-gat-gtg----gacaaagacag-------aaaggc----agaat---agctggctc
        Weddell seal -----tagactat-gat-atg----gacaaagacaga---tatacaggc----agaat---agctggcta
B D        Hedgehog agttgagagtcat-gat-gtt----gataaagacaag-------gaggc----aggact--aca------
      Star-nosed mole agttcaaagtcac-taa-g--------gacagacagg-------gaggc----aggactggaga------
B D        Elephant agttgagagccat-ggt-ata----gacatggacagg-------ttgac----agaact--aga------
B D         Manatee agttgagaaccat-ggt-gta----gacgtggacagg-------taggc----agaact--aga------
      Cape golden mole agatgagagccat-ggt-gta----gacaaggacaga-------tagg-----caaaca--caa------
B D         Tenrec agttgagagtcatgggg-gta----gccaagaacaag-------taggc----caaact--caa------
          Aardvark agttgagagccat-ggt-gta----gacaaggacagg-------taggc----agaaca--aga------
B D        Armadillo agttgagagccac-tg----g----gacaaggacagg-------taggt----agaact--aga------
B D         Rabbit ======================================================================
B D         Megabat ======================================================================
B D     Tasmanian devil ======================================================================
B D   American alligator ======================================================================
B D         Opossum ======================================================================
    Cape elephant shrew ======================================================================
B D        Platypus ======================================================================
B D         Wallaby ======================================================================
     Black flying-fox ======================================================================
   David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
       Big brown bat ----------------------------------------------------------------------
B D        Microbat ----------------------------------------------------------------------

           Human -ccaagacagg--------tccggaaggctaa--------------------taa-tttagtccctcttc
           Chimp -ccaagacagg--------tccggaaggctaa--------------------taa-tttagtccctcttc
          Gorilla -ccaagacagg--------tccggaaggctaa--------------------taa-tttagtccctcttc
         Orangutan -ccaagacagg--------tccggaaggctaa--------------------taa-tttagtccctcttc
           Gibbon -ccaagacagg--------tccagaaggctaa--------------------taa-tttagtccctcttc
           Rhesus -ccaagacagg--------ttcggaaggctaa--------------------taa-ttcagtccctcttc
    Crab-eating macaque -ccaagacagg--------ttcggaaggctaa--------------------taa-ttcagtccctcttc
           Baboon -ccaagacagg--------ttcggaaggctaa--------------------taa-ttcagtccctcttc
        Green monkey -tcaagacagg--------ttcggaaggctaa--------------------taa-ttcagttcctcttc
          Marmoset -ccaagacagc--------tcaggagggctga--------------------taa-ttcagtcccttttc
      Squirrel monkey -ccaagacggc--------tcaggagggctga--------------------caa-tttagtcccttttc
          Bushbaby -ccacgacaga--------ccaaggagtccag--------------------taa-tttagcccctcttc
     Chinese tree shrew -ccaagacaag--------tcaggaaggctaa--------------------taa-tat-gcctcttatc
          Squirrel -ccaaaacagg--------tctggaaagctaa--------------------taa-ggtagcccctcttt
   Lesser Egyptian jerboa -ccaagatggg--------ttgagaagcttaa--------------------taa-tttagcctctcttc
        Prairie vole -tccagacagg--------tcaggaaacctag--------------------gaa-gttagtttctcttc
      Chinese hamster -tcctgaccgg--------tccggaaacctag--------------------taa-cttagccgctcttc
       Golden hamster -tccagaccgg--------cccggaaacctag--------------------taa-cgtagctgctcttc
           Mouse -tccagacagg--------tcaggaagcctga--------------------taa-cttagcctcctttc
            Rat -tacagacagg--------tcaggaagcctaa--------------------taa-tttagcctcctttc
       Naked mole-rat -ccaagacagg--------tcaggaatgctaa---------------tacagtca-ttttaccttaattc
         Guinea pig -ccaagacaat--------tcaggaaggctaa---------------tgtggtaa-ttttatctctcttc
         Chinchilla -ccaagacagg--------tcaggaaggctaagatcaggaaggctattacagtaa-tcttacctcccttc
      Brush-tailed rat -tcaagatata--------tcaggaagtgcaa---------------tccagtaatttttactgctcttc
            Pika -cccaaacaga--------ccagaaagaccaa--------------------tac-ttca----------
            Pig -acaaaacagatggatacctcaggaagcctaa--------------------aaa-ttcagtccttcttc
           Alpaca -ccaaaacaggtggctaccttaggaaggctaa--------------------aaa-ttcggcccctcttc
       Bactrian camel -ccaaaacaggtggctaccttaggaaggctaa--------------------aaa-ttcggcccctcttc
          Dolphin -acaaaataagtggc-acctcaggaaggctaa--------------------aaa-tgtggcccctcttc
        Killer whale -acaaaataagtggc-acctcaggaaggctaa--------------------aaa-tgtggcccctcttc
      Tibetan antelope -ccaaaataggtggc-acctcaggaaggctaa--------------------aaa-tttagtccctcttc
            Cow -ccaaaataggtggc-acctcaggaaggctaa--------------------aaa-tttagtccctcttc
           Sheep -ccaaaataggtggc-acctcaggaaggctaa--------------------aaa-tttagtccctcttc
       Domestic goat -ccaaaataggtggc-acctcaggaaggctaa--------------------aaa-tttagtccctgttc
           Horse -ccaaaataggtggctacctcaagaaggctaa--------------------tga-tttggcccctcttc
      White rhinoceros -acaaaataggtggctacctcaggaaggctaa--------------------taa-tttggcccctcttg
            Cat -gctcagttcagggctcgaactcacagactgt--------------------gag-atcgtgatctgagc
            Dog -ccaaag-aggtgactctttcaggaagtctac--------------------taa-tttgactcctcttc
          Ferret  -ccataacatgtggctcgctcaggaagtctag--------------------taa-tctggcccttcttc
           Panda -ccaaaacaggtggctccgtcaggaagtctaa--------------------taa-tttggcccctcttc
       Pacific walrus ttcagaa----tggctctctcaggaagtctaa--------------------tga-tttagcccctcttc
        Weddell seal ttcagaa----tggctctttcaggaagtctaa--------------------taa-tttagcccctcttc
          Hedgehog -cagattctgggggctacctcaggaaggttca--------------------cca-ttcagccattctcc
      Star-nosed mole -gaggggtggggggctacattagaagggcttg--------------------tca-tttagcccctctca
          Elephant -ccatggcagct--------------------------------------------ttgggcccctcttc
          Manatee -ccatagcaact--------------------------------------------ttgggcccctcttc
      Cape golden mole -ccaaggcagt---------------------------------------------tttggtccctcttc
           Tenrec -ctttggcagca--------------------------------------------tttggcccctcttc
          Aardvark -tcatgacagtt--------------------------------------------tttggcccctcttc
         Armadillo -gcaagatagatgaccacctcaagaag-ctga--------------------tta-tttggtccctcttc
           Rabbit ======================================================================
          Megabat ======================================================================
      Tasmanian devil ======================================================================
     American alligator ======================================================================
          Opossum ======================================================================
    Cape elephant shrew ======================================================================
          Platypus ======================================================================
          Wallaby ======================================================================
      Black flying-fox ======================================================================
    David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
       Big brown bat ----------------------------------------------------------------------
          Microbat ----------------------------------------------------------------------

           Human aaacc---aa---------------tgctc-tttagatg-ttgattca----------------------
           Chimp aaacc---aa---------------tgctc-tttagatg-ttcattca----------------------
          Gorilla aaacc---aa---------------tgctc-tttagatg-ttcattca----------------------
         Orangutan aagcc---aa---------------tgctc-tttagatg-ttcattca----------------------
           Gibbon aagcc---aa---------------tgctc-tttagatg-ttcattca----------------------
           Rhesus aagcc---aa---------------tgctc-tttagatg-ttcattca----------------------
    Crab-eating macaque aagcc---aa---------------tgctc-tttagatg-ttcattca----------------------
           Baboon aagcc---aa---------------tgctc-tttagatg-ttcattca----------------------
        Green monkey aagcc---aa---------------tgct--tttagatg-ttcattca----------------------
          Marmoset aagcc---aa---------------tcctc-tttagatg-ttcattca----------------------
      Squirrel monkey aagcc---aa---------------tcctc-tttgaatg-ttcattca----------------------
          Bushbaby aaact---aa---------------tactc-ttcaggta-ttcattca----------------------
     Chinese tree shrew aaaccaataa---------------tacca-tttggata-tttcttca----------------------
          Squirrel agacc---aa---------------tactt-ttgaaata-tttattca----------------------
   Lesser Egyptian jerboa aaacc---aa---------------gactc-tttaaa-a-gctactca----------------------
        Prairie vole agatc---aa---------------tgctc-tttaaata-tttattga----------------------
      Chinese hamster aaatc---aa---------------tgctc-tttaaata-tttattca----------------------
       Golden hamster aaatc---aa---------------tgctt-tttaaata-tttatcca----------------------
           Mouse aaatc---aa---------------tgctc-tttagaga-tttattca----------------------
            Rat aaatc---aa---------------tgctc-tttaaaga-ttcattca----------------------
       Naked mole-rat aaatg---ta---------------catgc-tctaaata-tttattca----------------------
         Guinea pig aaact---ta---------------catac-tctaaaca-tttattca----------------------
         Chinchilla aaaat---ta---------------catgt-gctaaatg-tttattca----------------------
      Brush-tailed rat aaact---tg---------------catgc-tctaaatg--------agagagagagagagagagagaga
            Pika ----------------------------cc-tcttggtg-tttgctca----------------------
            Pig aagtc---aa---------------tactc-tttagata-tttgttca----------------------
           Alpaca cagtc---ag---------------tactc-tttagaaa-tttgttca----------------------
       Bactrian camel cagtc---ag---------------tactc-tttagaaa-tttgttta----------------------
          Dolphin aagtc---aa---------------tactc-gttaggta-tttgttca----------------------
        Killer whale aagtc---aa---------------tactc-tttaggta-tttgttca----------------------
      Tibetan antelope aagtc---aa---------------tactc-tttagata-tttgtttt----------------------
            Cow aagcc---aa---------------tactc-tttagata-tttgttta----------------------
           Sheep aagtc---aa---------------tactc-tttagata-tttgtttg----------------------
       Domestic goat aagtc---aa---------------tactc-tttagata-tttgttta----------------------
           Horse aagcc---aa---------------tactc-tttagata-tttgttca----------------------
      White rhinoceros aagcc---aa---------------cactc-tttagata-tttgttca----------------------
            Cat aagcc---aa---------------tgctc-tttagata-tttgttca----------------------
            Dog cagcc---aagagtacttctaaaagtactcttttagata-cttgttca----------------------
          Ferret  aagcc---aa---------------tacta-tatgggta-tttgttca----------------------
           Panda aagcc---ga---------------tactc-tttagata-tttgttca----------------------
       Pacific walrus aagcc---aa---------------tactc-tttagata-tttgttca----------------------
        Weddell seal aagcc---aa---------------tactc-tttagata-tttgttca----------------------
          Hedgehog aagcc---ca---------------cactc-ttgagatattttatcca----------------------
      Star-nosed mole gggc---------------------aatac-ttgtagta-tttgttca----------------------
          Elephant aaatc---ag---------------tactc-tttagata-tttgttca----------------------
          Manatee aaatc---aa---------------tactc---tagata-ttc-ttca----------------------
      Cape golden mole aaatc---aa---------------cactc-cttagata-tttgttca----------------------
           Tenrec aaatc---aa---------------tactc-ttcaaata-tttgttca----------------------
          Aardvark aaatc---aa---------------tactc-tttaggta-ttttttca----------------------
         Armadillo aaaac---ac---------------taccc-tttagatg-tttgctca----------------------
           Rabbit ======================================================================
          Megabat ======================================================================
      Tasmanian devil ======================================================================
     American alligator ======================================================================
          Opossum ======================================================================
    Cape elephant shrew ======================================================================
          Platypus ======================================================================
          Wallaby ======================================================================
      Black flying-fox ======================================================================
    David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
       Big brown bat ----------------------------------------------------------------------
          Microbat ----------------------------------------------------------------------

           Human ---------a-tatttattt-t
           Chimp ---------a-tatttattt-t
          Gorilla ---------a-tatttattt-t
         Orangutan ---------a-tatttattt-t
           Gibbon ---------a-tatttattt-t
           Rhesus ---------a-tatttgttt-t
    Crab-eating macaque ---------a-tatttgttt-t
           Baboon ---------a-tatttgttt-t
        Green monkey ---------a-tatttattt-t
          Marmoset ---------a-catttattt-a
      Squirrel monkey ---------a-catttattt-a
          Bushbaby ---------a-tatttactt-a
     Chinese tree shrew ---------a-tatttattt-a
          Squirrel ---------c-tatttattc-a
   Lesser Egyptian jerboa ---------a-tatatagtt-a
        Prairie vole ---------a-tatttattt-a
      Chinese hamster ---------a-tatttattt-a
       Golden hamster ---------a-tatttattt-a
           Mouse ---------g-tatttactt-a
            Rat ---------g-tatttactt-a
       Naked mole-rat ---------a-tat-tattt-a
         Guinea pig ---------a-ca--tattc-a
         Chinchilla ---------a-ta--tattt-a
      Brush-tailed rat gagagagaga-ga--gagag-a
            Pika ---------a-gatttacgt-a
            Pig ---------g-gttttttttt-
           Alpaca ---------a-tatttattt--
       Bactrian camel ---------a-tatttattt--
          Dolphin ---------a-tatttattt--
        Killer whale ---------a-tatttattt--
      Tibetan antelope ---------a-tgtttgttt--
            Cow ---------a-tatttgttt--
           Sheep ---------a-tatttgttt--
       Domestic goat ---------a-tatttgttt--
           Horse ---------a-tatttattg-a
      White rhinoceros ---------a-tatttattt-a
            Cat ---------a-aatctcttt-a
            Dog ---------a-tatttctcc-a
          Ferret  ---------a-tatttcttt-a
           Panda ---------a-tatttcttt-a
       Pacific walrus ---------a-tatttcttt-c
        Weddell seal ---------g-tatttcttc-c
          Hedgehog ---------t-tatttactt-a
      Star-nosed mole ---------a-tagttatgt-a
          Elephant ---------attatttatta-a
          Manatee ---------a-tatttattt-a
      Cape golden mole ---------g-tagttgttt-a
           Tenrec ---------a-aattaattt-a
          Aardvark ---------a-tatttattt-g
         Armadillo ---------a-tgtttactt-a
           Rabbit ======================
          Megabat ======================
      Tasmanian devil ======================
     American alligator ======================
          Opossum ======================
    Cape elephant shrew ======================
          Platypus ======================
          Wallaby ======================
      Black flying-fox ======================
    David's myotis (bat) ----------------------
       Big brown bat ----------------------
          Microbat ----------------------

Inserts between block 1 and 2 in window
B D          Pig 157bp

Alignment block 2 of 467 in window, 180552873 - 180552878, 6 bps 
B D          Human gtggga
B D          Chimp gtggga
B D         Gorilla gtggga
B D        Orangutan gtgaga
B D         Gibbon gtggga
B D         Rhesus gtggga
B D   Crab-eating macaque gtggga
B D         Baboon gtggga
B D      Green monkey gtggga
B D        Marmoset gtggga
B D     Squirrel monkey ggggga
B D        Bushbaby gtggga
     Chinese tree shrew atgggt
B D        Squirrel ttggga
   Lesser Egyptian jerboa gtagga
        Prairie vole gtggga
B D     Chinese hamster gtgtga
       Golden hamster gtgcga
B D          Mouse gtggga
B D           Rat gtggga
B D     Naked mole-rat gtggga
B D       Guinea pig gtagga
         Chinchilla gtagga
      Brush-tailed rat gagaga
B D          Pika gtagag
B D           Pig attgga
B D         Alpaca atggga
       Bactrian camel atggga
B D         Dolphin atggga
        Killer whale atggga
      Tibetan antelope atggga
B D           Cow atggga
B D          Sheep atggga
       Domestic goat atggga
B D          Horse gtggga
B D    White rhinoceros gtggga
B D           Cat gtggga
B D           Dog gtggga
B D         Ferret  gtcgga
B D          Panda gtggga
       Pacific walrus ctggga
        Weddell seal ctggga
B D        Hedgehog gtgata
      Star-nosed mole atggta
B D        Elephant gggg-a
B D         Manatee gtca-a
      Cape golden mole gtggca
B D         Tenrec gtgaga
          Aardvark gtggga
B D        Armadillo gtaggt
B D         Rabbit ======
B D         Megabat ======
B D     Tasmanian devil ======
B D   American alligator ======
B D         Opossum ======
    Cape elephant shrew ======
B D        Platypus ======
B D         Wallaby ======
     Black flying-fox ======
   David's myotis (bat) ------
       Big brown bat ------
B D        Microbat ------

Inserts between block 2 and 3 in window
B D    Squirrel monkey 336bp

Alignment block 3 of 467 in window, 180552879 - 180552881, 3 bps 
B D          Human gag
B D          Chimp gag
B D         Gorilla gag
B D        Orangutan gag
B D         Gibbon gag
B D         Rhesus gag
B D   Crab-eating macaque gag
B D         Baboon gag
B D      Green monkey gag
B D        Marmoset gag
B D     Squirrel monkey gag
B D        Bushbaby gag
     Chinese tree shrew gag
B D        Squirrel gag
   Lesser Egyptian jerboa gaa
        Prairie vole gaa
B D     Chinese hamster gaa
       Golden hamster g-a
B D          Mouse gaa
B D           Rat gaa
B D     Naked mole-rat gag
B D       Guinea pig gag
         Chinchilla ggg
      Brush-tailed rat gag
B D          Pika aag
B D           Pig cag
B D         Alpaca cag
       Bactrian camel cag
B D         Dolphin cag
        Killer whale cag
      Tibetan antelope caa
B D           Cow caa
B D          Sheep caa
       Domestic goat caa
B D          Horse cag
B D    White rhinoceros cag
B D           Cat cag
B D           Dog cag
B D         Ferret  tag
B D          Panda cag
       Pacific walrus cag
        Weddell seal caa
B D        Hedgehog tag
      Star-nosed mole cag
B D        Elephant gga
B D         Manatee gag
      Cape golden mole gag
B D         Tenrec gag
          Aardvark aag
B D        Armadillo gag
B D         Rabbit ===
B D         Megabat ===
B D     Tasmanian devil ===
B D   American alligator ===
B D         Opossum ===
    Cape elephant shrew ===
B D        Platypus ===
B D         Wallaby ===
     Black flying-fox ===
   David's myotis (bat) ---
       Big brown bat ---
B D        Microbat ---

Inserts between block 3 and 4 in window
    Chinese tree shrew 696bp

Alignment block 4 of 467 in window, 180552882 - 180552915, 34 bps 
B D          Human aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D          Chimp aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D         Gorilla aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D        Orangutan aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D         Gibbon aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D         Rhesus aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D   Crab-eating macaque aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D         Baboon aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D      Green monkey aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D        Marmoset aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D     Squirrel monkey aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D        Bushbaby gacta-----ttt---------------------------------------------------------
B D        Squirrel gaata------tt---------------------------------------------------------
   Lesser Egyptian jerboa gcata-----ttt---------------------------------------------------------
        Prairie vole aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D     Chinese hamster aaatat----ttt---------------------------------------------------------
       Golden hamster aaatat----ttt---------------------------------------------------------
B D          Mouse aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D           Rat aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D     Naked mole-rat taatacagtattt---------------------------------------------------------
B D       Guinea pig gaatacagtattt---------------------------------------------------------
         Chinchilla gaatgcagtattt---------------------------------------------------------
      Brush-tailed rat aaatacagtattt---------------------------------------------------------
B D          Pika gaata-----ctc---------------------------------------------------------
B D           Pig gaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D         Alpaca gaata-----ttt---------------------------------------------------------
       Bactrian camel gaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D         Dolphin gaata-----tct---------------------------------------------------------
        Killer whale gaata-----tct---------------------------------------------------------
      Tibetan antelope gaata-----tct---------------------------------------------------------
B D           Cow gaata-----tct---------------------------------------------------------
B D          Sheep gaata-----tct---------------------------------------------------------
       Domestic goat gaata-----tct---------------------------------------------------------
B D          Horse gaaca-----ttt---------------------------------------------------------
B D    White rhinoceros gaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D           Cat acgta-----ttttaaaattccatttgagttactgcaaaaaaaataaataaataaataaaataaaaaaat
B D           Dog aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D         Ferret  aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D          Panda aaata-----ttt---------------------------------------------------------
       Pacific walrus aaata-----ttt---------------------------------------------------------
        Weddell seal aaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D        Hedgehog aagta-----ttt---------------------------------------------------------
      Star-nosed mole gaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D        Elephant gaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D         Manatee gaata-----ttt---------------------------------------------------------
      Cape golden mole gaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D         Tenrec gaata-----------------------------------------------------------------
          Aardvark gaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D        Armadillo gaata-----ttt---------------------------------------------------------
B D         Rabbit ======================================================================
B D         Megabat ======================================================================
B D     Tasmanian devil ======================================================================
B D   American alligator ======================================================================
B D         Opossum ======================================================================
    Cape elephant shrew ======================================================================
    Chinese tree shrew ======================================================================
B D        Platypus ======================================================================
B D         Wallaby ======================================================================
     Black flying-fox ======================================================================
   David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
       Big brown bat ----------------------------------------------------------------------
B D        Microbat ----------------------------------------------------------------------

           Human ----------taaaatttccacttgagattactatc
           Chimp ----------taaaatttccacttgagattactatc
          Gorilla ----------taaaatttccacttgagattactatc
         Orangutan ----------taaaatttccacttgagattactatc
           Gibbon ----------taaaatttccacttgagattactgtg
           Rhesus ----------taaaattttcatttgaggttactatc
    Crab-eating macaque ----------taaaattttcatttgagattactatc
           Baboon ----------taaaatttccatttgagattactatc
        Green monkey ----------taaaatttccatttgagattactatc
          Marmoset ----------ttaaatttccatttgaggttactatt
      Squirrel monkey ----------ttaaatttccgtttgaggttactatt
          Bushbaby ----------taaaatttcaatttcagattactatc
          Squirrel ----------tcaaattcacatatcagatcactatc
   Lesser Egyptian jerboa ----------ttaaattcccatctgagctcgctgtc
        Prairie vole ----------ttaagttcccagttgaggatgctatc
      Chinese hamster ----------ttaagttcccattaggggatgctatc
       Golden hamster ----------ttaagttcccatttgaggatgctatc
           Mouse ----------tgaagctcccatttgaggatgctgtc
            Rat ----------tgaagctcccatttgaggcctctgtc
       Naked mole-rat ----------ttgaattcctacttgagattactatc
         Guinea pig ----------taacattcccactcaagattgccatc
         Chinchilla ----------ttaaattcccacttgagattattatc
      Brush-tailed rat ----------ttaaattcccacttgagattactatc
            Pika ----------caaactttctatgcaaggttgctatt
            Pig ----------taaaatttccattttaga-tactgtc
           Alpaca ----------tgaaatttccatttgaga-tactgtc
       Bactrian camel ----------tgaaatttccatttgaga-tactgtc
          Dolphin ----------taaattttccatttgaga-tactgtc
        Killer whale ----------taaattttccatttgaga-cactgtc
      Tibetan antelope ----------taaatttttcatttgaga-tactgtc
            Cow ----------taaatttttcatttgaga-tactgtc
           Sheep ----------taaatttttcatttgaga-tactgtc
       Domestic goat ----------taaatttttcatttgaga-tactgtc
           Horse ----------ttaaatttctatttgagattactgtc
      White rhinoceros ----------ttaaatttctatttgagcttactgtc
            Cat aaaaaaaaaataaaaattccatttgagattactgtc
            Dog ----------ttaaaattccatttgagattgctgtc
          Ferret  ----------ttaaaattccatttgagattactgtc
           Panda ----------ttaaaattccatttgacattactgtc
       Pacific walrus ----------ttaaaattccatttgagattaatgtc
        Weddell seal ----------ttaaaattccatttgagattactgtc
          Hedgehog ----------taaaatttatacttgggatctctgtc
      Star-nosed mole ----------ttaaatttccatttaggattaatgtt
          Elephant ----------ttaaatttccatttgagaataatttc
          Manatee ----------ttaaatttccatttgagattactgtc
      Cape golden mole ----------ttcattttccattt-aaattatggtc
           Tenrec ---------------cgtccatttgagatgatggtt
          Aardvark ----------ttaaattttcacttgagattacagtc
         Armadillo ----------taaattttccatttgagattactgtt
           Rabbit ====================================
          Megabat ====================================
      Tasmanian devil ====================================
     American alligator ====================================
          Opossum ====================================
    Cape elephant shrew ====================================
     Chinese tree shrew ====================================
          Platypus ====================================
          Wallaby ====================================
      Black flying-fox ====================================
    David's myotis (bat) ------------------------------------
       Big brown bat ------------------------------------
          Microbat ------------------------------------

Alignment block 5 of 467 in window, 180552916 - 180552971, 56 bps 
B D          Human tagtttgatgagagtacgac-tgaattttatt-----ttagccaactatat-aaaaattctct
B D          Chimp tagtttgatgagagtacgac-tgaattttatt-----ttagccaactacat-aaaaattctct
B D         Gorilla tggtttgatgagagtacgac-tgaattttatt-----ttagacaactatat-aaaaattctct
B D        Orangutan tagtttgatgagagaatgac-tgaattttatt-----ttagccagctataa-aaaaattctct
B D         Gibbon tagtttgatgagagtgcgac-tgaattatatt-----ttagccagctatat-aaaaattctct
B D         Rhesus tagtttgatgagagtatgac-tgaattatatt-----ttagccagctatat-aaaaattctct
B D   Crab-eating macaque tagtttgatgagagtatgac-tgaattatatt-----ttagccagctatat-aaaaattctct
B D         Baboon tagtttgatgagagtatgac-tgaattatatt-----ttagccagctatat-aaaaattctct
B D      Green monkey tggtttgatgagagtatgac-tgaattatatt-----ttagccagctatat-aaaaattctct
B D        Marmoset tagtttgatgagagcatgac-tgaattatatt-----ttagccagctgcat-gaaaattctct
B D     Squirrel monkey tagtttgatgagagcacgac-tgaattatatt-----ttagccagctgtat-gaaaattct-t
B D        Bushbaby tagtttgatggaaatatgat-gaaattacatt-----ttagccagttatct-ataaagtctgt
     Chinese tree shrew tagtttggtgggagtacaac-caaattacatt-----ttaaccagttacat-aaaaatgctct
B D        Squirrel tagtttgatgggagtacaac-tg-gctacatc-----ttagcccgttgtataagaaattctct
   Lesser Egyptian jerboa tagctcgataagaacacaac-tgcattacatt-----ttagccagttgtataaaacattctct
        Prairie vole ttgtttgatgagaacacaaa-tgcatttcctt-----ttagccagtcatataaaaaattctcc
B D     Chinese hamster ttgtttgatgagaatacaaa-tgcattacctt-----ttagccagttgtataaaaaattctcc
       Golden hamster ttgtttgatgagagtacaaa-tgcattacctt-----ttagccggttgtataaaacattctct
B D          Mouse ttgtttgatgagaacacaag-cgtcctacctt-----ttagccagttctat-aaaaattctct
B D           Rat ttgtttgatgagaacacaag-cgtactacctt-----ttagccggttctataaaaaattctct
B D     Naked mole-rat tagtttgatagaaatacaac-tacattacatt-----ttatccagttatattaaaaattctct
B D       Guinea pig tagtctgatgggaatacaac-tacgttgcatt-----ttgtccagttacattaaaaattctct
         Chinchilla tagtttaatggggatacaac-cacattgcatt-----ttgtccagtcatattaaaaattctct
      Brush-tailed rat tagtttggtgggaatatacc-tacactgcgtt-----ttgcccagttatattaaaaattctct
B D          Pika ttgttcaaaagacatgtgacttgaattacatttttgattgttcaattgtgttat-tattctct
B D           Pig tcatttggtaggaatacgac-caaattataca-----tcctcaagttatat-aaaaattctct
B D         Alpaca tagttttgtgggaatatgg--caaattacata-----ttcaccagttacat-aaaaattatct
       Bactrian camel tagtttggtgggaatatgg--caaattacata-----ttcaccagttacat-aaaaattatct
B D         Dolphin tcgtttggtgggagtatgac-caaattacata-----ttccccagttacat-aaaaattctct
        Killer whale tcgtttggtgggagtatgac-caaattacata-----ttccccagttacat-aaaaattctct
      Tibetan antelope tcatttggaggggg-atgac-caaattgtgta-----tttaccagtaatat-aaaaattctct
B D           Cow tcatttggaggggg-atgac-caaattgtgta-----tttaccagtaatat-aaaaactctct
B D          Sheep tcatttggaggtgg-atgac-caaattgtgta-----tttaccagtaatat-aaaaattctct
       Domestic goat tcatttggaggtgg-atgac-caaattgtgta-----tttaccagtaatat-aaaaattctct
B D          Horse tagtttggtgggagtacaac-caaattacatt-----ttcaccagttatat-aaaaattctct
B D    White rhinoceros tagtttggtgggaatatgac-caaattacctt-----ttcgacagttatat-aaaaattttct
B D           Cat tagtctggtgggagtatgac-caaattacgct-----ttcaccagttgtat-aaaaatcctcc
B D           Dog tagtttggtgagtatatgat-caaattacatt-----ttcaccagttacat-aaaaattctcc
B D         Ferret  tagtttggtgagagtaggac-caaattacatt-----ttcaccagttctat-aaaaattctcc
B D          Panda tagtttggtgagagtatgac-caaattacatt-----ttcaccagttatat-aaaaattctcc
       Pacific walrus tagtttggtgagagtatgac-caaattacatt-----ttcaccagttatat-aaaaattctcc
        Weddell seal tagtttggtgagaatatgac-caaattacatt-----ttcaccagttatat-aaaaattctcc
B D        Hedgehog cagtttggtgagagtacaaa-caaattgcact-----tgagctagttatat-aaaaattctca
      Star-nosed mole tattttggtaggagtatgac-caaattacttt-----ttaacaagccatac-aaaaattctct
B D        Elephant tagtttggcagaaatacaac-caaactgtatt-----ttagccagttataa-aagaattctct
B D         Manatee tagtttggtgggaatacaac-caaattatatt-----ttagccagttatat-aag-actctct
      Cape golden mole tagtttggtgataatactac-taaattatatt-----gtagtcaattatat-aataattccct
B D         Tenrec tagtttggtgggaatacaac-cacattgtatt-----gtagccagttgtat-aagaagtctct
          Aardvark tagtttggagggaatgcaac-caaattatatt-----ttagccaggtatat-aagaattctct
B D        Armadillo tagtttggtgggagttaaat-gaaactacact-----ttagccaggtatgt-aagagttctct
B D         Rabbit ===============================================================
B D         Megabat ===============================================================
B D     Tasmanian devil ===============================================================
B D   American alligator ===============================================================
B D         Opossum ===============================================================
    Cape elephant shrew ===============================================================
B D        Platypus ===============================================================
B D         Wallaby ===============================================================
     Black flying-fox ===============================================================
   David's myotis (bat) ---------------------------------------------------------------
       Big brown bat ---------------------------------------------------------------
B D        Microbat ---------------------------------------------------------------

Inserts between block 5 and 6 in window
B D          Pika 6bp

Alignment block 6 of 467 in window, 180552972 - 180552996, 25 bps 
B D          Human tgtggagacctgcattaactgccac
B D          Chimp tgtggagacctgcattaactgccac
B D         Gorilla tgtggagacctgcattaactgccac
B D        Orangutan tgtggagacctgcattaactgccac
B D         Gibbon tgtggagacctgcattaactgccac
B D         Rhesus tgtggagacctgcgttaactgccac
B D   Crab-eating macaque tgtggagacctgcgttaactgccac
B D         Baboon tgtggagacctgcgttaactgccac
B D      Green monkey tgtggagacctgcgttaactgccac
B D        Marmoset tgtagagacctgcgttaactgccac
B D     Squirrel monkey tgtagagacctgcactaactgccac
B D        Bushbaby tgtagagacctgcagaaactgtcac
     Chinese tree shrew tgtggagacctgcattaactgacac
B D        Squirrel tgtggagacctgcattaattgacac
   Lesser Egyptian jerboa tgtggagacctgcattaattgacac
        Prairie vole cgtgaagacctgcattaattgatac
B D     Chinese hamster tgtgaaggcctgcattaattgatac
       Golden hamster cgtgaagacctgcattaattgatac
B D          Mouse tgtgaaggactgcattaattgacac
B D           Rat catgaaggcccgcattaactgacac
B D     Naked mole-rat tatagagtactgcactaattgatac
B D       Guinea pig tgtagagatctgcagtaattgacat
         Chinchilla tgtagagatctgcactaattgacac
      Brush-tailed rat tgtagagatttgcactaattgacac
B D           Pig tgcggacatctgcattaacttacac
B D         Alpaca tgtggagatctgcattaacttacac
       Bactrian camel tgtggagatctgcattaacttacac
B D         Dolphin tgtggaga-ctgcattaacttacac
        Killer whale tgtggaga-ctgcattaacttacac
      Tibetan antelope tgtggagagctgcattaacttacac
B D           Cow tgtggagagctgcattaacttacac
B D          Sheep tgtggagatctgcattaacttacac
       Domestic goat tgtggagatctgcattaacttacac
B D          Horse tgtggacgtctgcattaacttacac
B D    White rhinoceros tgtggtgatctgcatcaacttacac
B D           Cat tatgaagatctgcattgactgacac
B D           Dog tgtgaagatctgcattaatttgcac
B D         Ferret  catgaagatctgcattaatttgcac
B D          Panda tgtgaagatctgcattaatttacac
       Pacific walrus tgtgaagatctgcattaatttacac
        Weddell seal catgaagatctgcattaatttacac
B D        Hedgehog tagggagatctgtgttaagtaatat
      Star-nosed mole agtggccgtcttcattagctaacct
B D        Elephant tgtggagaccaacattaactgatac
B D         Manatee tatggagaccaacattaactgatac
      Cape golden mole tgtggagatctacattaactgacac
B D         Tenrec tggggagatctgcattaaatgacac
          Aardvark tgtggagtactacattaactgatac
B D        Armadillo tgtagagatctgaattaactgacat
B D          Pika =========================
B D         Rabbit =========================
B D         Megabat =========================
B D     Tasmanian devil =========================
B D   American alligator =========================
B D         Opossum =========================
    Cape elephant shrew =========================
B D        Platypus =========================
B D         Wallaby =========================
     Black flying-fox =========================
   David's myotis (bat) -------------------------
       Big brown bat -------------------------
B D        Microbat -------------------------

Inserts between block 6 and 7 in window
         Aardvark 105bp

Alignment block 7 of 467 in window, 180552997 - 180553015, 19 bps 
B D          Human catatagccaatgtactct
B D          Chimp catatagccaatgtactct
B D         Gorilla catatagccaatgtactct
B D        Orangutan catatagccaatgtattct
B D         Gibbon catatagccaatgtattct
B D         Rhesus catatagccaatgtattct
B D   Crab-eating macaque catatagccaatgtattct
B D         Baboon catatagccaatgtattct
B D      Green monkey catatagccaatgtattct
B D        Marmoset catatagacaatgtattct
B D     Squirrel monkey catatagacaatatattct
B D        Bushbaby catatagccaatgtgttct
     Chinese tree shrew cgtatagccaatgtagcct
B D        Squirrel cgtataggcaatgtattct
   Lesser Egyptian jerboa catagaagcaatgtattct
        Prairie vole tgtataagcaatgtattct
B D     Chinese hamster catataagcaatgtattct
       Golden hamster catataagcaatgtattct
B D          Mouse cagataagcaatatattct
B D           Rat cagataagcaatgtattct
B D     Naked mole-rat catataggcaatgtattct
B D       Guinea pig cgtataggcaatgtattct
         Chinchilla catataggcaatgtattct
      Brush-tailed rat catataggcaatgtattct
B D           Pig catatagccaaagtattcc
B D         Alpaca catataggcaatgtattcc
       Bactrian camel catataggcaatgtattcc
B D         Dolphin catatagccaatgtattcc
        Killer whale catatagccaatgtattcc
      Tibetan antelope catatggccaatgtattcc
B D           Cow catatggccaatgtattct
B D          Sheep catatggccaatgtattcc
       Domestic goat catatggccaatgtattcc
B D          Horse catatatccaatgtattca
B D    White rhinoceros catatagtaaatgtagtct
B D           Cat catatagccaatgtattcc
B D           Dog catttagccaatgtattcc
B D         Ferret  catttagccaatgtattct
B D          Panda catttagccaatgtattcc
       Pacific walrus catttagccaatgtagtcc
        Weddell seal catttagccaatgtattcc
B D        Hedgehog agca-----aatatattct
      Star-nosed mole tgtatcctcaatgtattct
B D        Elephant catatatccagtgtattct
B D         Manatee catatatccagtgtattct
      Cape golden mole catatattcaatgtattct
B D         Tenrec catgtatccagaatagtcc
          Aardvark catatatccaatatattct
B D        Armadillo cctatatccaatgtattct
B D          Pika ===================
B D         Rabbit ===================
B D         Megabat ===================
B D     Tasmanian devil ===================
B D   American alligator ===================
B D         Opossum ===================
    Cape elephant shrew ===================
B D        Platypus ===================
B D         Wallaby ===================
     Black flying-fox ===================
   David's myotis (bat) -------------------
       Big brown bat -------------------
B D        Microbat -------------------

Alignment block 8 of 467 in window, 180553016 - 180553020, 5 bps 
B D          Human attga
B D          Chimp attga
B D         Gorilla attga
B D        Orangutan attga
B D         Gibbon attga
B D         Rhesus attga
B D   Crab-eating macaque attga
B D         Baboon attga
B D      Green monkey attga
B D        Marmoset attga
B D     Squirrel monkey attga
B D        Bushbaby gttgc
     Chinese tree shrew atcga
B D        Squirrel attga
   Lesser Egyptian jerboa attga
        Prairie vole attga
B D     Chinese hamster attga
       Golden hamster attga
B D          Mouse attga
B D           Rat attga
B D     Naked mole-rat attga
B D       Guinea pig attga
         Chinchilla attga
      Brush-tailed rat attga
B D           Pig attga
B D         Alpaca attga
       Bactrian camel gttga
B D         Dolphin acaga
        Killer whale acaga
      Tibetan antelope attga
B D           Cow attga
B D          Sheep attga
       Domestic goat attga
B D          Horse attga
B D    White rhinoceros attga
B D           Cat attga
B D           Dog attga
B D         Ferret  attga
B D          Panda attga
       Pacific walrus attga
        Weddell seal attga
B D        Hedgehog atcgg
      Star-nosed mole attga
B D        Elephant attga
    Cape elephant shrew attga
B D         Manatee gttgc
      Cape golden mole attga
B D         Tenrec actga
          Aardvark attga
B D        Armadillo actga
B D          Pika =====
B D         Rabbit =====
B D         Megabat =====
B D     Tasmanian devil =====
B D   American alligator =====
B D         Opossum =====
B D        Platypus =====
B D         Wallaby =====
     Black flying-fox =====
   David's myotis (bat) -----
       Big brown bat -----
B D        Microbat -----

Inserts between block 8 and 9 in window
     Tibetan antelope 450bp
B D          Cow 463bp
B D         Sheep 453bp
       Domestic goat 458bp
B D          Cat 5bp
B D          Dog 1bp
B D        Ferret 7bp
B D         Panda 2bp
      Pacific walrus 2bp
       Weddell seal 3bp

Alignment block 9 of 467 in window, 180553021 - 180553190, 170 bps 
B D          Human tgttttcttgcctacttattaatag----gtgccctgggcatctgcacagctggtacactccttcatcca
B D          Chimp tgttttcttgcctacttattaatag----gtgccctgggcatctgcacagctggtacactccttaatcca
B D         Gorilla tgttttcttgcctacttattaatag----gtgccctgggcatctgcacagctggtacactccttaatcca
B D        Orangutan tgctttcttgcctacttattaatag----gtgccctgggcatctgcacagctggtacactccttaatcca
B D         Gibbon tgttttc-tgcctacttattaacag----gtgccctgggcatctgcacagctggtacactcctcaatcca
B D         Rhesus tgttttcttgcctacttattactag----gtgccctgggcatctgcacagctggtacactccttaatcca
B D   Crab-eating macaque tgttttcttgcctacttattactag----gtgccctgggcatctgcacagctggtacactccttaatcca
B D         Baboon tgttttcttgcctacttattactag----gtgccctgggcatctgcacagctggtacactccttaatcca
B D      Green monkey tgttttcttgcctacttattactgg----gtgccctgggcatctgcacagctggtacactccttaatcca
B D        Marmoset tgttttcttgcctacttattaatag----gtgccctgggcatctgcacagctggtgtgctccttaatcca
B D     Squirrel monkey tgttttcttgcctacttattaatag----gtgccctgggcatctgcacagctggtgtgctccttaatcca
B D        Bushbaby tgttttactgcctgcttgctaattg----gtgccttgggtatctccccagctggtacactccttaatcca
     Chinese tree shrew tgttttgttgcttacttattcattg----gtgccctgggcatctacccagctggtatactccttaatcca
B D        Squirrel tgtttcactgcctacttattaattg----atgccctgggcatccacccagctggaacactccttaatcca
   Lesser Egyptian jerboa tgtttttctgcctacttattaattg----atgctctgggcgtctacccagctggtacactccttaatcca
        Prairie vole tgttttacagcctacttattaattg----atgctctgggcatctacccagctggtatactccttaatcca
B D     Chinese hamster tgtcttactgcctacttattaattg----atgctctgggcgtctacccagctggtatattccttaatcca
       Golden hamster tgtcttactgcctacttattaattg----atgctctgggcatctacccagctggtatatcccttaatcca
B D          Mouse tgcttttctgcctacttattaattg----atgctctgggcatctacccagctgctatattccttaatcca
B D           Rat tgttttactgcatactgattaattg----atgctctgggcgtctacccagctgctatattccttaatcca
B D     Naked mole-rat tgttttactgcctgcttattaattg----atgtcctgggcagctagccagctggtatactccttaatcta
B D       Guinea pig tgttttactgcctacttattaattg----atgtcctgggcatct-cccagctggtatactccttaatcca
         Chinchilla tgttctactacctacttattaattg----atgtcctgggcatctacccagctggtctactccttaatcca
      Brush-tailed rat tgttctatggcctacttattaattg----atgtcctgggcatccacccagctagtatactccctaatcca
B D           Pig tgtttta----ttacttattaatta----gtgccctgggcatctacccagctggcacactccttaattca
B D         Alpaca tggttaactgcttacttattaattg----ataccctgggcatctacccaactggcacactccttactcca
       Bactrian camel tggttaactgcttacttattaattg----gtaccctgggcatctacccagctggcacactccttactcca
B D         Dolphin tgttttactgcttacttattaattg----gtgccctgggcatctacccagctggcacactccttaattca
        Killer whale tgttttactgcttacttattaattg----gcgccctgggcatctacccagctggcacactccttaattca
      Tibetan antelope tattttactgattatttattga----------------gtaagtacccagctggcacactccttaattca
B D           Cow tattttactgattatttattaa----------------gtaagtacctggctggcatattccttaattca
B D          Sheep tattttactgaatatttattaa----------------gtaagtacccagctggcatactccttaattca
       Domestic goat tattttactgaatatttattaa----------------gtaagtacccagctggcatactccttaattca
B D          Horse tgttttactgcttacttattaattg----gtgccctgggcatctacccagctgggacactccttaatcca
B D    White rhinoceros tgttttattgcttacttattaattg----gtgccccaggcatctacccagctggcacactctttaatcca
B D           Cat ttttccactgtttacttattaattg----gtgctctgggcgcctactcagctggcacactccttaatcca
B D           Dog ttttttactgcttccttattaattg----gtgccctgggcatctactcagctggcacactccttaatcca
B D         Ferret  tcttttactgcttacttattaattg----gtgccctgagcatctgctcagctggtacacttcttaatcca
B D          Panda ttttttactgctcacttattaatta----gtgccctgggcatctagtcagctggcacactccttaatcca
       Pacific walrus ttttttactgcttacttattaattg----gtgccctggacatctactcagctggcatactccttaatcca
        Weddell seal ttttttactgcttacttattaattg----gtgccctgggcatctactcagctggcatacttcttaatcca
B D        Hedgehog tgttttactgcttgcttattaattg----gtaccctaggcatctactcagctggcacacttcttaatcca
      Star-nosed mole tgttttactgcttacttgttaattg----gcactatgggcatatatccagctgacataacccttaatcca
B D        Elephant tgtcttacggtccacttattaattg----gcgccctgggcatctacccagctggcacactccttaatcca
    Cape elephant shrew tgtctcactgcctacttattaattg----gcatcctgggcatctgcccagctggcacacttcttaatcca
B D         Manatee tgtcttactgcctacttattaattg----gcgccctgggcatctacccagctggcacactccttaatcca
      Cape golden mole tatcttactgccttcttattaattg----ataccatggacatctacccagctgacatgctccttaatcca
B D         Tenrec tgtcttcctacctacttattaattggcgtgcaccctgggcacctacccagctggcacattccttaatcca
          Aardvark tgtcttactgcctgcttattaattg----gcaccctgggcatctacccagctggcatactccttaatcca
B D        Armadillo tgttttactgcctacttattaattg----gtgccctgggcatctacccaactggcacactccttaattca
B D          Pika ======================================================================
B D         Rabbit ======================================================================
B D         Megabat ======================================================================
B D     Tasmanian devil ======================================================================
B D   American alligator ======================================================================
B D         Opossum ======================================================================
B D        Platypus ======================================================================
B D         Wallaby ======================================================================
     Black flying-fox ======================================================================
   David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
       Big brown bat ----------------------------------------------------------------------
B D        Microbat ----------------------------------------------------------------------

           Human aagtttga-----tcaaga-caaaggaaaacataatta-ggagctcaggg-taagaaag-t-atgataaa
           Chimp aagtttga-----tcaaga-caaaggaaaacataatta-ggagctcaggg-taagaaag-t-atgataaa
          Gorilla aagtttga-----tcaaga-caaaggaaaacataatta-ggagctcaggg-taagaaag-t-atgataaa
         Orangutan aagtttga-----tcagga-caaaggaaaacataatta-ggagctcaggg-taagaaag-t-atgataaa
           Gibbon aagtttga-----tcagga-caaaggaaaacataatta-ggagctcaggg-taagagag-t-atgataaa
           Rhesus aagtttga-----tcagga-caaaggaaaaagtaatta-ggagctcaggg-taaaagag-t-atgataaa
    Crab-eating macaque aagtttga-----tcagga-caaaggaaaaaataatta-ggagctcaggg-taaaagag-t-atgataaa
           Baboon aagtttga-----tcagga-caaaggaaaaaataatta-ggagctcaggg-taaaagag-t-atgataaa
        Green monkey aagtttga-----tcagga-caaaggaaaaaataatta-ggagctcaggg-taaaagag-t-atgataaa
          Marmoset aagtttga-----tcagga-caaaggaaaaaataatta-ggagctcaggg-taagagag-t-atgataaa
      Squirrel monkey aagtttaa-----tcagga-caaaggaaaaaataatta-ggagctcagga-taagagag-t-atgataaa
          Bushbaby gattttga-----tcagaatcaaggaaaaaaataatta-ggagctcaggg-taggagag-t-atgataga
     Chinese tree shrew gattttga-----tcagga-tgaaggaaaaagtcatta-ggagctcagtg-tgggagag-t-atgacaaa
          Squirrel gattttga-----tcagga-aaaaggaaaatgtaatta-ggagctgagag-tgggagagtt-atgagaaa
   Lesser Egyptian jerboa gattttgatcaggtcagga-taaaggaaaatgcaatta-ggaactcaggg-tgggagaa-t-atgagaaa
        Prairie vole gattttga-----acagga-taaaggaaaatgcaatga-ggagcccaggg-tagtagag-a-atgagaga
      Chinese hamster gattttga-----acagga-taaaggaaaatgcaatta-ggagctcaggg-tggtaaaa-t-atgagaga
       Golden hamster gatttcca-----acagga-taaaggaaaatgcaatta-ggagctcaggg-tagtaaaa-t-atgagaaa
           Mouse gattttga-----tcagga-tgaaggaacgtgcaattaagaagctcgggg-tagtaggg-t-atgagaga
            Rat gattttga-----tcagga-tgaagggatgtgcgattagggagctcaggg-tagaaggg-t-atgagaga
       Naked mole-rat gattttga-----tcagaa-aaaaggaaaacataatta-a----tcaggg-tgggagag-t-ataagaaa
         Guinea pig gattttga-----tctgga-aaaaggaaatcataatga-agtgttcaggg-tgggagag-a-ataaaaag
         Chinchilla gattttga-----tgtgga-aaaagggaaacataatta-ggagttcaagg-tgggagag-c-agaagaaa
      Brush-tailed rat gattttga-----tctgga-aaaaggaaaacataatta-ggagttc-agg-tgggaaag-c-ataagaaa
            Pig gattttga-----tcagga-taaaggaatacataatta-agagctcagggttgagagag-t-atggtaaa
           Alpaca gattttga-----tcagga-taaaggaataagtaatta-ggaactcaggg-tgggaggg-t-ttggtaaa
       Bactrian camel gattttga-----tcagga-taaaggaataagtaatta-ggagctcaggg-tgggaggg-t-ttggtaaa
          Dolphin tattttga-----tcagca-taaaggaataagtaatta-ggagctcaggg-cgggagaa-t-atagtaaa
        Killer whale tattttga-----tcagca-taaaggaataagtaatta-ggagctcaggg-cgggagaa-g-atagtaaa
      Tibetan antelope tagtttga-----tcagga-caaaggaataagtaattg-ggagctcaggg-tgggagag-t-atagtaaa
            Cow tagtttga-----t-agga-taaaggaataagtaatta-ggagctcaggg-tgggagag-t-ctagtaaa
           Sheep tagtttga-----tcagga-taaaggaataagtaatta-ggagctcaggg-tgggagag-t-atagtaaa
       Domestic goat tagtttga-----tcagga-taaaggaataagtaatta-ggagctcaggg-tgggagag-t-atagtaaa
           Horse cattttga-----ttagga-taaaggaaaaagtaatta-ggagctcaggg-tgagagag-a-atgataaa
      White rhinoceros cattttgg-----tcagga-taaaggaataagtaattg-ggaactcaggg-t-aaagag-a-atgataaa
            Cat gattttga-----tcagga-taaaggaataagtaatta-gaagctcaggg-taggagaa-t-atgataaa
            Dog gattttga-----tcagga-tagaagaataagtaatta-gaagctgaggg-tgggagag-t-atgataaa
          Ferret  gattttga-----tcagaa-taaaagaataagtaatta-g--------gg-tgggagag-t-atgataaa
           Panda gattttga-----tcagga-taaaagaataagtaatta-gaagctcaggg-tgggagag-t-atgataaa
       Pacific walrus gattttga-----tcagga-taaaagaataag----ta-gaagctca-----------------------
        Weddell seal gattttga-----tcagga-taaaagaataagtaatta-gaagctcaggg-tgggagag-t-atcataaa
          Hedgehog gattttga-----tcagga-taaaggaataattaatta-gaagctcaggg-tgggagag-t-tttataca
      Star-nosed mole gattttga-----tcaagattaaagaagtaagtaatta-gaagcttaggg-tgggaaat-t-attataca
          Elephant gattttga-----tcagga-taaagaaatcagtaatta-ggagctcagga-tgggagag-c-a-gataaa
    Cape elephant shrew gattttga-----tcagga-taaaggaataaataatta-ggagctcaggg-tgggaaag-c-a-gataaa
          Manatee gattttga-----tcagga-tgaagaaataagtaatta-ggagctcaggg-tgggagag-c-a-gataaa
      Cape golden mole gattttga-----gcaaga-taaaggaataagtaatta-ggagctcaggg-tgagaaag-c-a-attcaa
           Tenrec gattttga-----tcagga-tagcagactaagtaatta-ggagctcaggg-tgggactg-g-a-gagaaa
          Aardvark gattttga-----tcagga-taagggaataagtaatta-gaagctcaggg-tgggaggg-c-a-gataaa
         Armadillo gat-----------cagga-taaagggataagtaatta-ggagttcaggg-taggagag-caa-gacaaa
            Pika ======================================================================
           Rabbit ======================================================================
          Megabat ======================================================================
      Tasmanian devil ======================================================================
     American alligator ======================================================================
          Opossum ======================================================================
          Platypus ======================================================================
          Wallaby ======================================================================
      Black flying-fox ======================================================================
    David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
       Big brown bat ----------------------------------------------------------------------
          Microbat ----------------------------------------------------------------------

           Human gcctggtgggctat-gggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
           Chimp gcctggtgggctat-gggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
          Gorilla gcctcgtgggctat-gggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
         Orangutan gcctggtgggctat-gggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
           Gibbon gcctggtgggctat-gggccattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
           Rhesus gcctggtgggctat-gggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
    Crab-eating macaque gcctggtgggctat-gggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
           Baboon gcctggtgggctat-gggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
        Green monkey gcctggtgggctat-gggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
          Marmoset gcctggtgggctat-gggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
      Squirrel monkey tcctggtgggctac-gggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
          Bushbaby tgctggtggactat-gggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tatttc
     Chinese tree shrew gcctggcagacaat-gggctattgcc-tc--------gt-----ttt---------------t-cttt--
          Squirrel gcctggtggactgt-gggctatttcc------------ttggttt-----------------t-tgtt--
   Lesser Egyptian jerboa acctggtaattg-a-gggctattgcc------------------------------------c-tggt--
        Prairie vole gcctggtagacc-a-aagctatggcc-tt--------tttgatttat---------------c-tgtt--
      Chinese hamster gcctggtagaca-a-aagctgtggccttt--------tttgatctgt---------------c-tgtc--
       Golden hamster gcctggtagaca-a-atgctgaggcc-tt--------tttgattcat---------------c-tgtt--
           Mouse tcctggaagacc-a-aagctatgacc-tt--------tgtgatttgtttctttcttcctttct-ttct--
            Rat cccctgaagaccaa-aagccatggcc-tt--------ttttgtttgt---------------t-ttgt--
       Naked mole-rat gcctg--------------tattgcc-tt--------g------ttt---------------t-tgtt--
         Guinea pig gcctg--------------tattgcc-tc--------g------ttt---------------t-tgtt--
         Chinchilla tccta--------------tattgcc-tt--------gtttttattt---------------t-tgtt--
      Brush-tailed rat gcctg--------------tattgtc-tt--------g------ttt---------------t-tgtt--
            Pig gcctgatggactgt-gg----ttgcc-tt--------tt-----ttt---------------t-tttt--
           Alpaca gcctgctggactat-gg----ttgac-tt--------gt-----ttt---------------t-ggtt--
       Bactrian camel gccggctggactac-ag----ttgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-ggtt--
          Dolphin gcctggtggactat-gg----ttgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtc--
        Killer whale gcctggtggactat-gg----ttgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
      Tibetan antelope gccttgtagactat-gg----ttgcc-tt--------gc-----ttt---------------t-ggtt--
            Cow gctttgtagactat-gg----ttgcc-tt--------gc-----ttt---------------t-tgtt--
           Sheep gccttgtagactat-gg----ttgcc-tt--------gc-----ttt---------------a-tgtt--
       Domestic goat gccttatagactat-gg----ttgcc-tt--------gc-----ttt---------------a-tgtt--
           Horse gcctggtggactat-gggctatttct-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
      White rhinoceros gcctggtggacttt-aggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
            Cat gcctgatggagtat-gggcgactgcc-tt--------a------ttt---------------c-tgtt--
            Dog gcctggtggactat-gggctattgcc-tt--------at-----ttt---------------c-tgtt--
          Ferret  acctggtagactat-gagctattgct-tt--------at-----ttt---------------c-tgtt--
           Panda gcctggtagactat-ggactattgct-tt--------at-----ttt---------------c-tgtt--
       Pacific walrus ----ggtagactat-gggctattgcc-tt--------at-----ttt---------------c-tgtt--
        Weddell seal gcctggtagactat-gggctattgcc-tt--------at-----ttt---------------c-tgtt--
          Hedgehog gtctactagactgt-gagctcttgct-tt--------gt-----ttt---------------t-tgtt--
      Star-nosed mole tcttggtggatggt-ggatcacagcc-t------------------------------------------
          Elephant gcctggt-gactatggggctattgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-tcct--
    Cape elephant shrew gcatggt-gactac-aggctattgct-ttgtggtgtggt-----ttt---------------t-tccc--
          Manatee gcctggt-gactat-gggctattgct-tt--------gt-----ttt---------------t-tctt--
      Cape golden mole gtctgat-gactat-ggcctattgc---------------------------------------tatc--
           Tenrec atctggt-gattat-ggactattgcc-tt--------gt-----ttt---------------tttctt--
          Aardvark gcctggt-gactat-gggctgttgcc-tt--------gt-----ttt---------------t-------
         Armadillo gtttggtggactgt-aggctattgcc-at--------ta-----ttt---------------t-------
            Pika ======================================================================
           Rabbit ======================================================================
          Megabat ======================================================================
      Tasmanian devil ======================================================================
     American alligator ======================================================================
          Opossum ======================================================================
          Platypus ======================================================================
          Wallaby ======================================================================
      Black flying-fox ======================================================================
    David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
       Big brown bat ----------------------------------------------------------------------
          Microbat ----------------------------------------------------------------------

           Human tctgttc--
           Chimp tctgttc--
          Gorilla tctgttc--
         Orangutan tctgttc--
           Gibbon tctgttc--
           Rhesus tctgttc--
    Crab-eating macaque tctgttc--
           Baboon tctgttc--
        Green monkey tctgttc--
          Marmoset tctgttc--
      Squirrel monkey tctgttc--
          Bushbaby tctattc--
     Chinese tree shrew cttgtcc--
          Squirrel tcagttt--
   Lesser Egyptian jerboa t--------
        Prairie vole tcaatta--
      Chinese hamster tcaattc--
       Golden hamster tcaattc--
           Mouse ttctttc--
            Rat ttagttc--
       Naked mole-rat tctgttc--
         Guinea pig tctggtc--
         Chinchilla tctgttc--
      Brush-tailed rat tctgttc--
            Pig tagggcc--
           Alpaca tctgttg--
       Bactrian camel tctgttg--
          Dolphin tctgttg--
        Killer whale tctgttg--
      Tibetan antelope tctgttg--
            Cow tctgttg--
           Sheep tctgttg--
       Domestic goat tctgttg--
           Horse tctgttg--
      White rhinoceros tctgttg--
            Cat tctgttg--
            Dog tctgttg--
          Ferret  tccgttg--
           Panda tctgttg--
       Pacific walrus tctgttg--
        Weddell seal tctgttg--
          Hedgehog tctgttt--
      Star-nosed mole ---------
          Elephant tttgttgct
    Cape elephant shrew cctttt--t
          Manatee tttgttgtt
      Cape golden mole tttgttgat
           Tenrec gttgttgtt
          Aardvark ---------
         Armadillo ---------
            Pika =========
           Rabbit =========
          Megabat =========
      Tasmanian devil =========
     American alligator =========
          Opossum =========
          Platypus =========
          Wallaby =========
      Black flying-fox =========
    David's myotis (bat) ---------
       Big brown bat ---------
          Microbat ---------

Inserts between block 9 and 10 in window
B D          Pig 294bp
B D         Alpaca 6bp
      Bactrian camel 6bp
B D        Dolphin 6bp
       Killer whale 6bp
     Tibetan antelope 6bp
B D          Cow 6bp
B D         Sheep 6bp
       Domestic goat 6bp
B D         Horse 6bp
B D    White rhinoceros 6bp
B D          Cat 6bp
B D          Dog 6bp
B D        Ferret 6bp
B D         Panda 6bp
      Pacific walrus 6bp
       Weddell seal 6bp
B D        Hedgehog 4bp

Alignment block 10 of 467 in window, 180553191 - 180553221, 31 bps 
B D          Human a-----------ttt--tttcttt---------ttgtt-------------attttaac-----------
B D          Chimp a-----------ttt--tttcttt---------ttgtt-------------attttaac-----------
B D         Gorilla a-----------ttt--tttcttt---------ttgtt-------------attttaac-----------
B D        Orangutan a-----------ttt--tttcttt---------ttgtt-------------attttaac-----------
B D         Gibbon atttt----ttcttt--tttcttt---------ttgtt-------------attttaac-----------
B D         Rhesus atttt----ttcttt--tttcttt---------ttgtt-------------attttaac-----------
B D   Crab-eating macaque atttt----ttcttt--tttcttt---------ttgtt-------------attttaac-----------
B D         Baboon atttt----ttcttt--tttcttt---------ttgtt-------------attttaac-----------
B D      Green monkey atttt----ttcttt--tttcttt---------ttgtt-------------attttaac-----------
B D        Marmoset atttt----ttcttt--attcttt---------ttgtt-------------attttaac-----------
B D     Squirrel monkey atttt----ttcttc--attcttt---------ttgtt-------------attttaac-----------
B D        Bushbaby tttttca--ttttct--tttgttg---------ttatt-------------gttttagt-----------
     Chinese tree shrew tttttcatttcattt--ttttcca---------ctgtt-------------gttttaac-----------
B D        Squirrel tttttt---tttttt--tttttcacttaaaaaattgtggtttggggctagggctataactcagtggcaga
   Lesser Egyptian jerboa ---------tcgatt--tttgtta---------ttgttatt----------gttgtttc-----------
        Prairie vole tttttca--tttttc--tttgttg---------ttgta-------------tttttaat-----------
B D     Chinese hamster ttt------attttc--tttgtta---------ttgtattt----------tttttaac-----------
       Golden hamster ttt------attttc--tttgtta---------ttgtg--t----------tttttaac-----------
B D          Mouse tttctt---tctttc--tttctttc--------tttctttc----------tttctttc-----------
B D           Rat gaatat---tttttc--gttgtct---------ttgctgtg----------gttgtaac-----------
B D     Naked mole-rat atgttc---atcttc--ttttt-----------ttgtt-------------gttttaaa-----------
B D       Guinea pig attttc---attttc-tttttttg---------tggtt-------------gttttaac-----------
         Chinchilla attttc---attttc--ttttttg---------tggtt-------------gttttcac-----------
      Brush-tailed rat attttc---attttc--ttttttg---------tggtt-------------gttttaac-----------
B D         Alpaca -----------atcg--ctttttg---------ttggt-------------attttaac-----------
       Bactrian camel -----------attg--ctttttg---------ttggt-------------actttaac-----------
B D         Dolphin -----------attg--cctt---------------tt-------------gttttaac-----------
        Killer whale -----------attg--cctt---------------tt-------------gttttaac-----------
      Tibetan antelope -----------attg--cctttca---------ttgtt-------------g-tttagc-----------
B D           Cow -----------attg--cctttca---------ttgtt-------------gttttagc-----------
B D          Sheep -----------ataa--cctttca---------ttgtt-------------gttttagc-----------
       Domestic goat -----------ataa--cctttca---------ttgtt-------------gttttagc-----------
B D          Horse -----------gttg--tcttttg---------ttgtt-------------gttttaac-----------
B D    White rhinoceros -----------attg--ccttttg---------ttgtt-------------gttttaac-----------
B D           Cat -----------attg--cttctta---------ttatt-------------gttttaac-----------
B D           Dog -----------attg--ccttttg---------tcatt-------------g-tttaac-----------
B D         Ferret  -----------attg--ccttttg---------tcact-------------g-tttaac-----------
B D          Panda -----------attg--ccttttg---------ccatt-------------g-tttaac-----------
       Pacific walrus -----------attg--ctttttg---------tcatt-------------g-tttaat-----------
        Weddell seal -----------attg--ctttttg---------tca------------------ttaac-----------
B D        Hedgehog -----------attg--tcttttg---------ttgt----------------tttaac-----------
B D        Elephant --------gttcctt--tggtttg---------ttatt---------------tttaac-----------
    Cape elephant shrew --------gttctct--tgtttta---------ttgtt-------------aatttaac-----------
B D         Manatee --------gttcctt--tgttttg---------tagtt--------------tttttac-----------
      Cape golden mole --------gttattc---------------------tt-------------agtttaac-----------
B D         Tenrec --------gttactctttgttttg---------ttgtt-------------attttaat-----------
          Aardvark -----------cctt--tgttttg---------ttatt----------------ttaac-----------
B D        Armadillo --------gtttgtt--tgtttta---------ttgct---------------gttaac-----------
B D          Pika ======================================================================
B D           Pig ======================================================================
B D         Rabbit ======================================================================
B D         Megabat ======================================================================
B D     Tasmanian devil ======================================================================
B D   American alligator ======================================================================
B D         Opossum ======================================================================
B D        Platypus ======================================================================
B D         Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
     Black flying-fox ======================================================================
   David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
       Big brown bat ----------------------------------------------------------------------
B D        Microbat ----------------------------------------------------------------------

           Human ----------------------------------------------------------------------
           Chimp ----------------------------------------------------------------------
          Gorilla ----------------------------------------------------------------------
         Orangutan ----------------------------------------------------------------------
           Gibbon ----------------------------------------------------------------------
           Rhesus ----------------------------------------------------------------------
    Crab-eating macaque ----------------------------------------------------------------------
           Baboon ----------------------------------------------------------------------
        Green monkey ----------------------------------------------------------------------
          Marmoset ----------------------------------------------------------------------
      Squirrel monkey ----------------------------------------------------------------------
          Bushbaby ----------------------------------------------------------------------
     Chinese tree shrew ----------------------------------------------------------------------
          Squirrel gtgcttgcctcgcatatgtgaggcactgggttcaatcctcagcaacacataaaaaaaaataaaaaataaa
   Lesser Egyptian jerboa ----------------------------------------------------------------------
        Prairie vole ----------------------------------------------------------------------
      Chinese hamster ----------------------------------------------------------------------
       Golden hamster ----------------------------------------------------------------------
           Mouse ----------------------------------------------------------------------
            Rat ----------------------------------------------------------------------
       Naked mole-rat ----------------------------------------------------------------------
         Guinea pig ----------------------------------------------------------------------
         Chinchilla ----------------------------------------------------------------------
      Brush-tailed rat ----------------------------------------------------------------------
           Alpaca ----------------------------------------------------------------------
       Bactrian camel ----------------------------------------------------------------------
          Dolphin ----------------------------------------------------------------------
        Killer whale ----------------------------------------------------------------------
      Tibetan antelope ----------------------------------------------------------------------
            Cow ----------------------------------------------------------------------
           Sheep ----------------------------------------------------------------------
       Domestic goat ----------------------------------------------------------------------
           Horse ----------------------------------------------------------------------
      White rhinoceros ----------------------------------------------------------------------
            Cat ----------------------------------------------------------------------
            Dog ----------------------------------------------------------------------
          Ferret  ----------------------------------------------------------------------
           Panda ----------------------------------------------------------------------
       Pacific walrus ----------------------------------------------------------------------
        Weddell seal ----------------------------------------------------------------------
          Hedgehog ----------------------------------------------------------------------
          Elephant ----------------------------------------------------------------------
    Cape elephant shrew ----------------------------------------------------------------------
          Manatee ----------------------------------------------------------------------
      Cape golden mole ----------------------------------------------------------------------
           Tenrec ----------------------------------------------------------------------
          Aardvark ----------------------------------------------------------------------
         Armadillo ----------------------------------------------------------------------
            Pika ======================================================================
            Pig ======================================================================
           Rabbit ======================================================================
          Megabat ======================================================================
      Tasmanian devil ======================================================================
     American alligator ======================================================================
          Opossum ======================================================================
          Platypus ======================================================================
          Wallaby ======================================================================
      Star-nosed mole ----------------------------------------------------------------------
      Black flying-fox ======================================================================
    David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
       Big brown bat ----------------------------------------------------------------------
          Microbat ----------------------------------------------------------------------

           Human ----tgttatg
           Chimp ----tgttatg
          Gorilla ----tgttatg
         Orangutan ----tgttaag
           Gibbon ----tgttatg
           Rhesus ----tgttgtg
    Crab-eating macaque ----tgttgtg
           Baboon ----tgttgtg
        Green monkey ----tgttgtg
          Marmoset ----tcttatg
      Squirrel monkey ----tcttctg
          Bushbaby ----tgttata
     Chinese tree shrew ----tgttact
          Squirrel ggcatgttgtc
   Lesser Egyptian jerboa ----tactctt
        Prairie vole ----tattaca
      Chinese hamster ----tattgca
       Golden hamster ----tattaca
           Mouse ----tttcttt
            Rat ----cattgca
       Naked mole-rat ----cattatg
         Guinea pig ----tgttatg
         Chinchilla ----tgttatg
      Brush-tailed rat ----tgttgtg
           Alpaca ----cattatg
       Bactrian camel ----cattatg
          Dolphin ----tattatg
        Killer whale ----tattatg
      Tibetan antelope ----tattatg
            Cow ----tatta--
           Sheep ----tgttatg
       Domestic goat ----tgttatg
           Horse ----tattagg
      White rhinoceros ----tattagg
            Cat ----tattatg
            Dog ----tattatg
          Ferret  ----tattatg
           Panda ----tattatg
       Pacific walrus ----ta-----
        Weddell seal ----ta-----
          Hedgehog ----tattatg
          Elephant ----tgtgatg
    Cape elephant shrew ----tgtaatg
          Manatee ----tgttatg
      Cape golden mole ----tgttatg
           Tenrec ----tgttctg
          Aardvark ----tattatg
         Armadillo ----tgttatg
            Pika ===========
            Pig ===========
           Rabbit ===========
          Megabat ===========
      Tasmanian devil ===========
     American alligator ===========
          Opossum ===========
          Platypus ===========
          Wallaby ===========
      Star-nosed mole -----------
      Black flying-fox ===========
    David's myotis (bat) -----------
       Big brown bat -----------
          Microbat -----------

Inserts between block 10 and 11 in window
B D          Cow 2bp
      Pacific walrus 1bp
       Weddell seal 1bp
    Cape elephant shrew 10373bp

Alignment block 11 of 467 in window, 180553222 - 180553225, 4 bps 
B D          Human ctct
B D          Chimp ctct
B D         Gorilla ctct
B D        Orangutan ctct
B D         Gibbon ctct
B D         Rhesus ctct
B D   Crab-eating macaque ctct
B D         Baboon ctct
B D      Green monkey ctct
B D        Marmoset tgct
B D     Squirrel monkey tgct
B D        Bushbaby ctct
     Chinese tree shrew ctct
B D        Squirrel catc
   Lesser Egyptian jerboa catt
        Prairie vole ctgt
B D     Chinese hamster ctct
       Golden hamster cttt
B D          Mouse cttt
B D           Rat ctct
B D     Naked mole-rat ctct
B D       Guinea pig ctct
         Chinchilla ctct
      Brush-tailed rat ctat
B D         Alpaca ttct
       Bactrian camel ttct
B D         Dolphin cttt
        Killer whale cttt
      Tibetan antelope gttt
B D          Sheep gttt
       Domestic goat gttt
B D          Horse ctct
B D    White rhinoceros ccct
B D           Cat ctct
B D           Dog ctct
B D         Ferret  ctct
B D          Panda ctct
B D        Hedgehog ttct
      Star-nosed mole tttt
B D        Elephant ctct
B D         Manatee ctct
      Cape golden mole ctct
B D         Tenrec ctct
          Aardvark ctgt
B D        Armadillo ctct
B D          Pika ====
       Weddell seal ====
B D           Pig ====
B D         Rabbit ====
B D         Megabat ====
B D     Tasmanian devil ====
B D   American alligator ====
B D         Opossum ====
    Cape elephant shrew ====
B D        Platypus ====
B D         Wallaby ====
      Pacific walrus ====
     Black flying-fox ====
   David's myotis (bat) ----
       Big brown bat ----
B D        Microbat ----
B D           Cow ====

Inserts between block 11 and 12 in window
B D        Dolphin 2bp
B D         Horse 3bp
B D    White rhinoceros 3bp
B D          Cat 3bp
B D          Dog 3bp
B D        Ferret 7bp
B D         Panda 8bp
B D        Hedgehog 1bp
      Star-nosed mole 1bp
B D         Tenrec 26bp

Alignment block 12 of 467 in window, 180553226 - 180553229, 4 bps 
B D          Human a---ctt
B D          Chimp a---ctt
B D         Gorilla a---ctt
B D        Orangutan a---ctt
B D         Gibbon a---ctt
B D         Rhesus a---ctt
B D   Crab-eating macaque a---ctt
B D         Baboon a---gtt
B D      Green monkey a---ctt
B D        Marmoset a---ctt
B D     Squirrel monkey a---cgt
B D        Bushbaby a---ctt
     Chinese tree shrew t---ttt
B D        Squirrel t------
   Lesser Egyptian jerboa t------
        Prairie vole t------
B D     Chinese hamster t------
       Golden hamster t------
B D          Mouse c------
B D           Rat t------
B D     Naked mole-rat gccc---
B D       Guinea pig gca----
         Chinchilla gcct---
      Brush-tailed rat gcc----
B D         Alpaca ------t
       Bactrian camel ------t
B D         Dolphin ------g
      Tibetan antelope ------t
B D          Sheep ------t
       Domestic goat ------t
B D        Elephant ---attt
B D         Manatee ---actt
      Cape golden mole ---atgt
          Aardvark ---acgt
B D        Armadillo ---actt
B D          Pika =======
       Weddell seal =======
B D        Hedgehog =======
B D           Pig =======
B D         Rabbit =======
B D         Megabat =======
B D     Tasmanian devil =======
B D   American alligator =======
B D         Opossum =======
    Cape elephant shrew =======
B D        Platypus =======
B D         Wallaby =======
B D         Tenrec =======
B D           Cat =======
B D         Ferret  =======
      Star-nosed mole =======
      Pacific walrus =======
B D          Panda =======
       Killer whale -------
B D           Dog =======
     Black flying-fox =======
B D    White rhinoceros =======
B D          Horse =======
   David's myotis (bat) -------
       Big brown bat -------
B D        Microbat -------
B D           Cow =======

Inserts between block 12 and 13 in window
B D        Bushbaby 12bp
B D        Squirrel 17bp
  Lesser Egyptian jerboa 1bp
       Prairie vole 20bp
B D    Chinese hamster 37bp
      Golden hamster 67bp
B D         Mouse 3bp
B D          Rat 3bp
B D         Alpaca 3bp
      Bactrian camel 3bp
B D        Dolphin 3bp
     Tibetan antelope 2bp
B D         Sheep 3bp
       Domestic goat 3bp

Alignment block 13 of 467 in window, 180553230 - 180553230, 1 bps 
B D          Human g
B D          Chimp g
B D         Gorilla g
B D        Orangutan g
B D         Gibbon g
B D         Rhesus g
B D   Crab-eating macaque g
B D         Baboon g
B D      Green monkey g
B D        Marmoset g
B D     Squirrel monkey g
B D     Naked mole-rat t
B D       Guinea pig t
         Chinchilla t
      Brush-tailed rat t
B D         Alpaca t
       Bactrian camel t
B D         Dolphin g
B D           Cow t
B D          Sheep t
       Domestic goat t
B D          Horse t
B D    White rhinoceros t
B D           Cat t
B D           Dog t
B D         Ferret  t
       Pacific walrus g
        Weddell seal g
B D        Hedgehog t
      Star-nosed mole t
B D        Elephant t
B D         Manatee t
      Cape golden mole g
          Aardvark t
B D        Armadillo t
B D           Rat =
       Prairie vole =
      Golden hamster =
B D          Mouse =
  Lesser Egyptian jerboa =
B D          Pika =
B D           Pig =
B D         Rabbit =
B D         Megabat =
B D     Tasmanian devil =
B D   American alligator =
B D         Opossum =
    Cape elephant shrew =
    Chinese tree shrew -
B D        Platypus =
B D         Wallaby =
B D     Chinese hamster =
B D         Tenrec =
B D        Bushbaby =
     Tibetan antelope =
B D          Panda =
       Killer whale -
     Black flying-fox =
B D        Squirrel =
   David's myotis (bat) -
       Big brown bat -
B D        Microbat -

Inserts between block 13 and 14 in window
     Cape golden mole 347bp
         Aardvark 2bp

Alignment block 14 of 467 in window, 180553231 - 180553233, 3 bps 
B D          Human ----------ttt
B D          Chimp ----------ttt
B D         Gorilla ----------ttt
B D        Orangutan ----------ttt
B D         Gibbon ----------ttt
B D         Rhesus ----------ttt
B D   Crab-eating macaque ----------ttt
B D         Baboon ----------ttt
B D      Green monkey ----------ttt
B D        Marmoset ----------ttt
B D     Squirrel monkey ----------ttt
     Chinese tree shrew -----------gt
B D     Naked mole-rat ----------ttc
B D       Guinea pig ----------ttg
         Chinchilla ----------ttt
      Brush-tailed rat ----------ttt
B D         Alpaca ----------ttt
       Bactrian camel ----------ttt
B D         Dolphin ----------tgt
B D           Cow ----------ttt
B D          Sheep ----------ttt
       Domestic goat ----------ttt
B D          Horse ----------ttt
B D    White rhinoceros ----------ttt
B D           Cat ----------ttt
B D           Dog ----------ttt
B D         Ferret  ----------ttt
       Pacific walrus ----------ttt
        Weddell seal ----------ttt
B D        Hedgehog ----------ttt
      Star-nosed mole ----------ttt
B D        Elephant tgtgtgtgtgtg-
B D         Manatee t---------tt-
          Aardvark ----------tt-
B D        Armadillo ----------tt-
B D           Rat =============
       Prairie vole =============
      Golden hamster =============
B D          Mouse =============
  Lesser Egyptian jerboa =============
B D          Pika =============
B D           Pig =============
B D         Rabbit =============
     Cape golden mole =============
B D         Megabat =============
B D     Tasmanian devil =============
B D   American alligator =============
B D         Opossum =============
    Cape elephant shrew =============
B D        Platypus =============
B D         Wallaby =============
B D     Chinese hamster =============
B D         Tenrec =============
B D        Bushbaby =============
     Tibetan antelope =============
B D          Panda =============
       Killer whale -------------
     Black flying-fox =============
B D        Squirrel =============
   David's myotis (bat) -------------
       Big brown bat -------------
B D        Microbat -------------

Inserts between block 14 and 15 in window
B D         Horse 1bp
B D    White rhinoceros 2bp
B D        Hedgehog 1bp
      Star-nosed mole 1bp
         Aardvark 1bp
B D       Armadillo 1bp

Alignment block 15 of 467 in window, 180553234 - 180553234, 1 bps 
B D          Human t
B D          Chimp t
B D         Gorilla t
B D        Orangutan t
B D         Gibbon t
B D         Rhesus t
B D   Crab-eating macaque t
B D         Baboon t
B D      Green monkey t
B D        Marmoset t
B D     Squirrel monkey t
     Chinese tree shrew g
B D     Naked mole-rat t
B D       Guinea pig t
         Chinchilla t
      Brush-tailed rat t
B D         Alpaca t
       Bactrian camel t
B D         Dolphin g
B D           Cow t
B D          Sheep t
       Domestic goat t
B D          Horse t
B D           Cat t
B D           Dog t
B D         Ferret  t
       Pacific walrus t
        Weddell seal t
B D        Hedgehog t
      Star-nosed mole g
B D        Elephant t
B D         Manatee t
B D        Armadillo t
B D           Rat =
       Prairie vole =
      Golden hamster =
B D          Mouse =
  Lesser Egyptian jerboa =
B D          Pika =
B D           Pig =
B D         Rabbit =
     Cape golden mole =
         Aardvark =
B D         Megabat =
B D     Tasmanian devil =
B D   American alligator =
B D         Opossum =
    Cape elephant shrew =
B D        Platypus =
B D         Wallaby =
B D     Chinese hamster =
B D         Tenrec =
B D        Bushbaby =
     Tibetan antelope =
B D          Panda =
       Killer whale -
     Black flying-fox =
B D    White rhinoceros =
B D        Squirrel =
   David's myotis (bat) -
       Big brown bat -
B D        Microbat -

Inserts between block 15 and 16 in window
B D         Alpaca 11bp
B D        Dolphin 5bp
B D          Cow 5bp
B D         Sheep 5bp
       Domestic goat 5bp
B D         Horse 2bp
B D          Cat 1bp
B D          Dog 2bp
B D        Ferret 2bp
      Pacific walrus 2bp
       Weddell seal 2bp

Alignment block 16 of 467 in window, 180553235 - 180553237, 3 bps 
B D          Human --gca
B D          Chimp --gca
B D         Gorilla --gca
B D        Orangutan --gca
B D         Gibbon --gca
B D         Rhesus --gca
B D   Crab-eating macaque --gca
B D         Baboon --gca
B D      Green monkey --gca
B D        Marmoset --gca
B D     Squirrel monkey --gca
     Chinese tree shrew --gtg
B D     Naked mole-rat --gtg
B D       Guinea pig --gtc
         Chinchilla --gtg
      Brush-tailed rat --gtg
B D         Dolphin --g--
B D           Cow --g--
B D          Sheep --g--
       Domestic goat --g--
B D          Horse --a--
B D           Dog --a--
B D         Ferret  --g--
       Pacific walrus --a--
        Weddell seal --a--
B D        Hedgehog --g--
      Star-nosed mole --g--
B D        Elephant gtg--
B D         Manatee gtg--
B D        Armadillo gtg--
B D           Rat =====
       Prairie vole =====
      Golden hamster =====
B D          Mouse =====
  Lesser Egyptian jerboa =====
B D          Pika =====
B D           Pig =====
B D         Rabbit =====
     Cape golden mole =====
         Aardvark =====
B D         Megabat =====
B D     Tasmanian devil =====
B D   American alligator =====
B D         Opossum =====
    Cape elephant shrew =====
B D        Platypus =====
B D         Wallaby =====
B D     Chinese hamster =====
B D         Tenrec =====
B D           Cat =====
B D        Bushbaby =====
     Tibetan antelope =====
      Bactrian camel -----
B D         Alpaca =====
B D          Panda =====
       Killer whale -----
     Black flying-fox =====
B D    White rhinoceros =====
B D        Squirrel =====
   David's myotis (bat) -----
       Big brown bat -----
B D        Microbat -----

Inserts between block 16 and 17 in window
B D          Dog 2bp
B D        Hedgehog 2bp
      Star-nosed mole 2bp

Alignment block 17 of 467 in window, 180553238 - 180553238, 1 bps 
B D          Human a
B D          Chimp a
B D         Gorilla a
B D        Orangutan a
B D         Gibbon a
B D         Rhesus a
B D   Crab-eating macaque a
B D         Baboon a
B D      Green monkey a
B D        Marmoset a
B D     Squirrel monkey a
     Chinese tree shrew a
B D     Naked mole-rat a
B D       Guinea pig a
         Chinchilla a
      Brush-tailed rat a
B D         Dolphin a
B D           Cow a
B D          Sheep a
       Domestic goat a
B D          Horse a
B D           Dog g
       Pacific walrus a
        Weddell seal a
B D        Hedgehog g
      Star-nosed mole a
B D        Elephant a
B D         Manatee a
B D        Armadillo a
B D           Rat =
       Prairie vole =
      Golden hamster =
B D          Mouse =
  Lesser Egyptian jerboa =
B D          Pika =
B D           Pig =
B D         Rabbit =
     Cape golden mole =
         Aardvark =
B D         Megabat =
B D     Tasmanian devil =
B D   American alligator =
B D         Opossum =
    Cape elephant shrew =
B D        Platypus =
B D         Wallaby =
B D     Chinese hamster =
B D         Tenrec =
B D           Cat =
B D        Bushbaby =
B D         Ferret  -
     Tibetan antelope =
      Bactrian camel -
B D         Alpaca =
B D          Panda =
       Killer whale -
     Black flying-fox =
B D    White rhinoceros =
B D        Squirrel =
   David's myotis (bat) -
       Big brown bat -
B D        Microbat -

Inserts between block 17 and 18 in window
      Pacific walrus 20bp

Alignment block 18 of 467 in window, 180553239 - 180553242, 4 bps 
B D          Human ct---at
B D          Chimp ct---at
B D         Gorilla ct---at
B D        Orangutan ct---at
B D         Gibbon ct---at
B D         Rhesus ct---at
B D   Crab-eating macaque ct---at
B D         Baboon ct---at
B D      Green monkey ct---at
B D        Marmoset ct---gt
B D     Squirrel monkey ct---gt
     Chinese tree shrew ct---at
B D     Naked mole-rat ct---at
B D       Guinea pig ct---at
         Chinchilla ct---at
      Brush-tailed rat ct---at
B D         Dolphin ct---at
B D           Cow ct---at
B D          Sheep ct---at
       Domestic goat ct---at
B D          Horse ct---at
B D           Dog ct---at
        Weddell seal ctaaaaa
B D        Hedgehog ---tgat
      Star-nosed mole ---agat
B D        Elephant ca---at
B D         Manatee ca---ac
B D        Armadillo tt---at
B D           Rat =======
       Prairie vole =======
      Golden hamster =======
B D          Mouse =======
  Lesser Egyptian jerboa =======
B D          Pika =======
B D           Pig =======
B D         Rabbit =======
     Cape golden mole =======
         Aardvark =======
B D         Megabat =======
B D     Tasmanian devil =======
B D   American alligator =======
B D         Opossum =======
    Cape elephant shrew =======
B D        Platypus =======
B D         Wallaby =======
B D     Chinese hamster =======
B D         Tenrec =======
B D           Cat =======
B D        Bushbaby =======
B D         Ferret  -------
     Tibetan antelope =======
      Bactrian camel -------
B D         Alpaca =======
      Pacific walrus =======
B D          Panda =======
       Killer whale -------
     Black flying-fox =======
B D    White rhinoceros =======
B D        Squirrel =======
   David's myotis (bat) -------
       Big brown bat -------
B D        Microbat -------

Alignment block 19 of 467 in window, 180553243 - 180553245, 3 bps 
B D          Human a-------ct
B D          Chimp a-------ct
B D         Gorilla a-------ct
B D        Orangutan a-------ct
B D         Gibbon attattattt
B D         Rhesus a-------ct
B D   Crab-eating macaque a-------ct
B D         Baboon a-------ct
B D      Green monkey a-------ct
B D        Marmoset a-------ca
B D     Squirrel monkey a-------cc
     Chinese tree shrew a-------cc
B D     Naked mole-rat a-------cc
B D       Guinea pig a-------ac
         Chinchilla a-------cc
      Brush-tailed rat a-------cc
       Bactrian camel --------tt
        Killer whale --------tt
B D           Cow a-------tt
B D          Sheep a-------tt
       Domestic goat a-------tt
B D          Horse a-------ct
B D           Cat --------tt
B D           Dog a-------ct
        Weddell seal a-------ct
B D        Hedgehog a-------ac
B D        Elephant a-------cc
B D         Manatee c-------ct
B D        Armadillo a-------cc
B D           Rat ==========
       Prairie vole ==========
      Golden hamster ==========
B D          Mouse ==========
  Lesser Egyptian jerboa ==========
B D          Pika ==========
B D           Pig ==========
B D         Rabbit ==========
     Cape golden mole ==========
         Aardvark ==========
B D         Megabat ==========
B D         Dolphin ----------
B D     Tasmanian devil ==========
B D   American alligator ==========
B D         Opossum ==========
    Cape elephant shrew ==========
B D        Platypus ==========
B D         Wallaby ==========
B D     Chinese hamster ==========
B D         Tenrec ==========
B D        Bushbaby ==========
B D         Ferret  ----------
      Star-nosed mole ----------
     Tibetan antelope ==========
B D         Alpaca ==========
      Pacific walrus ==========
B D          Panda ==========
     Black flying-fox ==========
B D    White rhinoceros ==========
B D        Squirrel ==========
   David's myotis (bat) ----------
       Big brown bat ----------
B D        Microbat ----------

Inserts between block 19 and 20 in window
B D        Manatee 1516bp

Alignment block 20 of 467 in window, 180553246 - 180553249, 4 bps 
B D          Human at----tt
B D          Chimp at----tt
B D         Gorilla at----tt
B D        Orangutan ac----tt
B D         Gibbon at----tt
B D         Rhesus at----tt
B D   Crab-eating macaque at----tt
B D         Baboon at----tt
B D      Green monkey at----tt
B D        Marmoset ct----tt
B D     Squirrel monkey ct----tt
     Chinese tree shrew ct----tt
B D     Naked mole-rat g-------
B D       Guinea pig c-------
         Chinchilla c-------
      Brush-tailed rat c-------
       Bactrian camel tt------
        Killer whale gt------
B D           Cow ct------
B D          Sheep ct------
       Domestic goat ct------
B D          Horse tt------
B D           Cat tt------
B D           Dog ct------
        Weddell seal cc------
B D        Hedgehog cttta---
B D        Elephant ----cttt
B D        Armadillo ----atgt
B D           Rat ========
       Prairie vole ========
      Golden hamster ========
B D          Mouse ========
  Lesser Egyptian jerboa ========
B D          Pika ========
B D           Pig ========
B D         Rabbit ========
     Cape golden mole ========
         Aardvark ========
B D         Megabat ========
B D         Dolphin --------
B D     Tasmanian devil ========
B D   American alligator ========
B D         Opossum ========
    Cape elephant shrew ========
B D        Platypus ========
B D         Wallaby ========
B D         Manatee ========
B D     Chinese hamster ========
B D         Tenrec ========
B D        Bushbaby ========
B D         Ferret  --------
      Star-nosed mole --------
     Tibetan antelope ========
B D         Alpaca ========
      Pacific walrus ========
B D          Panda ========
     Black flying-fox ========
B D    White rhinoceros ========
B D        Squirrel ========
   David's myotis (bat) --------
       Big brown bat --------
B D        Microbat --------

Inserts between block 20 and 21 in window
B D     Naked mole-rat 1bp
B D       Guinea pig 1bp
        Chinchilla 1bp
       Killer whale 3bp
B D          Cow 131bp
B D         Sheep 188bp
       Domestic goat 162bp
B D         Horse 99bp
B D          Dog 5bp

Alignment block 21 of 467 in window, 180553250 - 180553250, 1 bps 
B D          Human a
B D          Chimp a
B D         Gorilla a
B D        Orangutan a
B D         Gibbon a
B D         Rhesus a
B D   Crab-eating macaque a
B D         Baboon a
B D      Green monkey a
B D        Marmoset a
B D     Squirrel monkey a
     Chinese tree shrew a
B D        Elephant a
B D           Rat =
       Prairie vole =
      Golden hamster =
B D          Mouse =
  Lesser Egyptian jerboa =
B D          Pika =
       Weddell seal -
B D        Hedgehog -
B D       Guinea pig =
B D           Pig =
B D         Rabbit =
     Cape golden mole =
         Aardvark =
B D         Megabat =
B D         Dolphin -
B D     Tasmanian devil =
B D   American alligator =
B D         Opossum =
B D     Naked mole-rat =
     Brush-tailed rat -
        Chinchilla =
    Cape elephant shrew =
B D        Platypus =
B D         Wallaby =
B D         Manatee =
B D     Chinese hamster =
B D         Tenrec =
B D           Cat -
B D        Bushbaby =
B D         Ferret  -
      Star-nosed mole -
       Domestic goat =
B D          Sheep =
     Tibetan antelope =
      Bactrian camel -
B D         Alpaca =
      Pacific walrus =
B D          Panda =
       Killer whale =
B D           Dog =
     Black flying-fox =
B D    White rhinoceros =
B D          Horse =
B D        Squirrel =
B D        Armadillo -
   David's myotis (bat) -
       Big brown bat -
B D        Microbat -
B D           Cow =

Inserts between block 21 and 22 in window
    Chinese tree shrew 142bp
B D        Elephant 1231bp

Alignment block 22 of 467 in window, 180553251 - 180553253, 3 bps 
B D          Human ttt
B D          Chimp ttt
B D         Gorilla ttt
B D        Orangutan ttt
B D         Gibbon ttt
B D         Rhesus ttt
B D   Crab-eating macaque ttt
B D         Baboon ttt
B D      Green monkey ttt
B D        Marmoset ttt
B D     Squirrel monkey ttt
B D           Cat --t
B D           Rat ===
       Prairie vole ===
      Golden hamster ===
B D          Mouse ===
  Lesser Egyptian jerboa ===
B D          Pika ===
       Weddell seal ---
B D        Hedgehog ---
B D       Guinea pig ===
B D           Pig ===
B D         Rabbit ===
     Cape golden mole ===
         Aardvark ===
B D         Megabat ===
B D         Dolphin ---
B D     Tasmanian devil ===
B D   American alligator ===
B D         Opossum ===
B D     Naked mole-rat ===
     Brush-tailed rat ---
        Chinchilla ===
    Cape elephant shrew ===
    Chinese tree shrew ===
B D        Platypus ===
B D         Wallaby ===
B D         Manatee ===
B D        Elephant ===
B D     Chinese hamster ===
B D         Tenrec ===
B D        Bushbaby ===
B D         Ferret  ---
      Star-nosed mole ---
       Domestic goat ===
B D          Sheep ===
     Tibetan antelope ===
      Bactrian camel ---
B D         Alpaca ===
      Pacific walrus ===
B D          Panda ===
       Killer whale ===
B D           Dog ===
     Black flying-fox ===
B D    White rhinoceros ===
B D          Horse ===
B D        Squirrel ===
B D        Armadillo ---
   David's myotis (bat) ---
       Big brown bat ---
B D        Microbat ---
B D           Cow ===

Alignment block 23 of 467 in window, 180553254 - 180553257, 4 bps 
B D          Human attt--
B D          Chimp attt--
B D         Gorilla attt--
B D        Orangutan at----
B D         Gibbon attt--
B D         Rhesus attt--
B D   Crab-eating macaque attt--
B D         Baboon attt--
B D      Green monkey attt--
B D        Marmoset attt--
B D     Squirrel monkey -ttt--
B D        Squirrel gt----
   Lesser Egyptian jerboa ct----
        Prairie vole tt----
B D     Chinese hamster at----
B D          Mouse ct----
B D           Rat gt----
       Bactrian camel -----t
        Killer whale ---tgt
      Tibetan antelope ----tt
B D           Cat --tttt
B D        Hedgehog -----a
      Golden hamster ======
B D          Pika ======
       Weddell seal ------
B D       Guinea pig ======
B D           Pig ======
B D         Rabbit ======
     Cape golden mole ======
         Aardvark ======
B D         Megabat ======
B D         Dolphin ------
B D     Tasmanian devil ======
B D   American alligator ======
B D         Opossum ======
B D     Naked mole-rat ======
     Brush-tailed rat ------
        Chinchilla ======
    Cape elephant shrew ======
    Chinese tree shrew ======
B D        Platypus ======
B D         Wallaby ======
B D         Manatee ======
B D        Elephant ======
B D         Tenrec ======
B D        Bushbaby ======
B D         Ferret  ------
      Star-nosed mole ------
       Domestic goat ======
B D          Sheep ======
B D         Alpaca ======
      Pacific walrus ======
B D          Panda ======
B D           Dog ======
     Black flying-fox ======
B D    White rhinoceros ======
B D          Horse ======
B D        Armadillo ------
   David's myotis (bat) ------
       Big brown bat ------
B D        Microbat ------
B D           Cow ======

Inserts between block 23 and 24 in window
B D         Rhesus 193bp
  Lesser Egyptian jerboa 1bp
       Prairie vole 69bp
B D         Mouse 1bp
B D          Rat 1bp

Alignment block 24 of 467 in window, 180553258 - 180553259, 2 bps 
B D          Human at
B D          Chimp at
B D         Gorilla at
B D         Gibbon at
B D        Marmoset at
B D     Squirrel monkey at
B D        Squirrel gt
   Lesser Egyptian jerboa tt
B D     Chinese hamster at
B D          Mouse tc
B D           Rat at
       Bactrian camel tt
        Killer whale gt
      Tibetan antelope tt
B D           Cat tt
B D        Hedgehog at
       Prairie vole ==
      Golden hamster ==
B D          Pika ==
       Weddell seal --
B D       Guinea pig ==
B D         Baboon --
B D           Pig ==
B D         Rabbit ==
     Cape golden mole ==
         Aardvark ==
B D         Megabat ==
B D         Dolphin --
B D      Green monkey --
B D   Crab-eating macaque --
B D         Rhesus ==
B D     Tasmanian devil ==
B D   American alligator ==
B D         Opossum ==
B D     Naked mole-rat ==
     Brush-tailed rat --
        Chinchilla ==
    Cape elephant shrew ==
    Chinese tree shrew ==
B D        Platypus ==
B D         Wallaby ==
B D         Manatee ==
B D        Elephant ==
B D         Tenrec ==
B D        Bushbaby ==
B D         Ferret  --
B D        Orangutan --
      Star-nosed mole --
       Domestic goat ==
B D          Sheep ==
B D         Alpaca ==
      Pacific walrus ==
B D          Panda ==
B D           Dog ==
     Black flying-fox ==
B D    White rhinoceros ==
B D          Horse ==
B D        Armadillo --
   David's myotis (bat) --
       Big brown bat --
B D        Microbat --
B D           Cow ==

Inserts between block 24 and 25 in window
B D        Squirrel 21bp
  Lesser Egyptian jerboa 11bp
B D    Chinese hamster 16bp
B D         Mouse 17bp
B D          Rat 72bp
B D        Hedgehog 6bp

Alignment block 25 of 467 in window, 180553260 - 180553274, 15 bps 
B D          Human ttatttatttattta
B D          Chimp ttatttat-------
B D         Gorilla ttatttat-------
B D         Gibbon ttatttat-------
B D        Marmoset ttatat---------
B D     Squirrel monkey ttattt---------
B D        Squirrel ttatttattgtggta
   Lesser Egyptian jerboa ttaattattacgtaa
B D     Chinese hamster atacatatatatata
B D          Mouse ttctttctttcttcc
B D     Naked mole-rat ttacatactaat-ca
B D       Guinea pig ttatataataatgca
         Chinchilla ttatgtagtgatgta
      Brush-tailed rat ttacataggaatgca
       Bactrian camel tttt-----------
        Killer whale gtgtgtgactatata
      Tibetan antelope ttttctgactacatt
B D           Cat ttttgtggctatacc
        Weddell seal ttttttggctataat
B D        Hedgehog ctatccagttacgta
      Star-nosed mole ttacttacttataca
B D           Rat ===============
       Prairie vole ===============
      Golden hamster ===============
B D          Pika ===============
B D         Baboon ---------------
B D           Pig ===============
B D         Rabbit ===============
     Cape golden mole ===============
         Aardvark ===============
B D         Megabat ===============
B D         Dolphin ---------------
B D      Green monkey ---------------
B D   Crab-eating macaque ---------------
B D         Rhesus ===============
B D     Tasmanian devil ===============
B D   American alligator ===============
B D         Opossum ===============
    Cape elephant shrew ===============
    Chinese tree shrew ===============
B D        Platypus ===============
B D         Wallaby ===============
B D         Manatee ===============
B D        Elephant ===============
B D         Tenrec ===============
B D        Bushbaby ===============
B D         Ferret  ---------------
B D        Orangutan ---------------
       Domestic goat ===============
B D          Sheep ===============
B D         Alpaca ===============
      Pacific walrus ===============
B D          Panda ===============
B D           Dog ===============
     Black flying-fox ===============
B D    White rhinoceros ===============
B D          Horse ===============
B D        Armadillo ---------------
   David's myotis (bat) ---------------
       Big brown bat ---------------
B D        Microbat ---------------
B D           Cow ===============

Inserts between block 25 and 26 in window
       Killer whale 4bp
     Tibetan antelope 190bp
B D          Cat 1bp
       Weddell seal 1bp

Alignment block 26 of 467 in window, 180553275 - 180553275, 1 bps 
B D          Human -t
B D     Naked mole-rat -g
B D       Guinea pig -g
         Chinchilla -g
      Brush-tailed rat -a
B D           Cat t-
        Weddell seal t-
B D        Hedgehog t-
      Star-nosed mole t-
B D           Rat ==
       Prairie vole ==
      Golden hamster ==
B D          Mouse --
  Lesser Egyptian jerboa --
B D          Pika ==
B D         Gorilla --
B D         Baboon --
B D           Pig ==
B D         Rabbit ==
     Cape golden mole ==
         Aardvark ==
B D         Megabat ==
B D         Dolphin --
B D      Green monkey --
B D   Crab-eating macaque --
B D         Rhesus ==
B D         Gibbon --
B D     Tasmanian devil ==
B D   American alligator ==
B D         Opossum ==
    Cape elephant shrew ==
    Chinese tree shrew ==
B D        Platypus ==
B D         Wallaby ==
B D         Manatee ==
B D        Elephant ==
B D     Chinese hamster --
B D         Tenrec ==
B D        Bushbaby ==
B D         Ferret  --
B D        Orangutan --
       Domestic goat ==
B D          Sheep ==
     Tibetan antelope ==
      Bactrian camel --
B D         Alpaca ==
      Pacific walrus ==
B D          Panda ==
       Killer whale ==
B D           Dog ==
     Black flying-fox ==
B D    White rhinoceros ==
B D          Horse ==
B D        Squirrel --
B D        Armadillo --
   David's myotis (bat) --
       Big brown bat --
B D        Microbat --
B D     Squirrel monkey --
B D        Marmoset --
B D           Cow ==
B D          Chimp --

Inserts between block 26 and 27 in window
B D        Hedgehog 5626bp

Alignment block 27 of 467 in window, 180553276 - 180553281, 6 bps 
B D          Human ttagtt
B D     Naked mole-rat ccactt
B D       Guinea pig cca---
         Chinchilla ccagtt
      Brush-tailed rat ccagtt
        Killer whale ttaagt
B D           Cat ttaact
        Weddell seal ttaagt
B D           Rat ======
       Prairie vole ======
      Golden hamster ======
B D          Mouse ------
  Lesser Egyptian jerboa ------
B D          Pika ======
B D         Gorilla ------
B D        Hedgehog ======
B D         Baboon ------
B D           Pig ======
B D         Rabbit ======
     Cape golden mole ======
         Aardvark ======
B D         Megabat ======
B D         Dolphin ------
B D      Green monkey ------
B D   Crab-eating macaque ------
B D         Rhesus ======
B D         Gibbon ------
B D     Tasmanian devil ======
B D   American alligator ======
B D         Opossum ======
    Cape elephant shrew ======
    Chinese tree shrew ======
B D        Platypus ======
B D         Wallaby ======
B D         Manatee ======
B D        Elephant ======
B D     Chinese hamster ------
B D         Tenrec ======
B D        Bushbaby ======
B D         Ferret  ------
B D        Orangutan ------
      Star-nosed mole ------
       Domestic goat ======
B D          Sheep ======
     Tibetan antelope ======
      Bactrian camel ------
B D         Alpaca ======
      Pacific walrus ======
B D          Panda ======
B D           Dog ======
     Black flying-fox ======
B D    White rhinoceros ======
B D          Horse ======
B D        Squirrel ------
B D        Armadillo ------
   David's myotis (bat) ------
       Big brown bat ------
B D        Microbat ------
B D     Squirrel monkey ------
B D        Marmoset ------
B D           Cow ======
B D          Chimp ------

Inserts between block 27 and 28 in window
       Killer whale 89bp

Alignment block 28 of 467 in window, 180553282 - 180553290, 9 bps 
B D          Human ----agttagtta
B D          Chimp ------ttagtta
B D         Gibbon ------ttattta
B D     Naked mole-rat ----attta----
         Chinchilla ----agtta----
      Brush-tailed rat ----agtta----
B D           Cat accaaagga----
        Weddell seal atcaaaata----
B D           Rat =============
       Prairie vole =============
      Golden hamster =============
B D          Mouse -------------
  Lesser Egyptian jerboa -------------
B D          Pika =============
B D         Gorilla -------------
B D        Hedgehog =============
B D       Guinea pig -------------
B D         Baboon -------------
B D           Pig =============
B D         Rabbit =============
     Cape golden mole =============
         Aardvark =============
B D         Megabat =============
B D         Dolphin -------------
B D      Green monkey -------------
B D   Crab-eating macaque -------------
B D         Rhesus =============
B D     Tasmanian devil =============
B D   American alligator =============
B D         Opossum =============
    Cape elephant shrew =============
    Chinese tree shrew =============
B D        Platypus =============
B D         Wallaby =============
B D         Manatee =============
B D        Elephant =============
B D     Chinese hamster -------------
B D         Tenrec =============
B D        Bushbaby =============
B D         Ferret  -------------
B D        Orangutan -------------
      Star-nosed mole -------------
       Domestic goat =============
B D          Sheep =============
     Tibetan antelope =============
      Bactrian camel -------------
B D         Alpaca =============
      Pacific walrus =============
B D          Panda =============
       Killer whale =============
B D           Dog =============
     Black flying-fox =============
B D    White rhinoceros =============
B D          Horse =============
B D        Squirrel -------------
B D        Armadillo -------------
   David's myotis (bat) -------------
       Big brown bat -------------
B D        Microbat -------------
B D     Squirrel monkey -------------
B D        Marmoset -------------
B D           Cow =============

Inserts between block 28 and 29 in window
B D     Naked mole-rat 5bp
        Chinchilla 74bp
       Weddell seal 19226bp

Alignment block 29 of 467 in window, 180553291 - 180553297, 7 bps 
B D          Human gttagtt
B D          Chimp gttagtt
B D         Gorilla -ttagtt
B D        Orangutan -ttagtt
B D         Gibbon tttattt
B D      Green monkey atttatt
B D        Marmoset -ttattt
B D     Squirrel monkey -ttgttt
B D        Squirrel ctgggta
   Lesser Egyptian jerboa gctaggc
B D     Chinese hamster tatattc
B D          Mouse tttcttc
B D       Guinea pig gttagtt
B D           Cat gctagtt
B D           Rat =======
       Prairie vole =======
      Golden hamster =======
B D          Pika =======
       Weddell seal =======
B D        Hedgehog =======
B D         Baboon -------
B D           Pig =======
B D         Rabbit =======
     Cape golden mole =======
         Aardvark =======
B D         Megabat =======
B D         Dolphin -------
B D   Crab-eating macaque -------
B D         Rhesus =======
B D     Tasmanian devil =======
B D   American alligator =======
B D         Opossum =======
B D     Naked mole-rat =======
     Brush-tailed rat -------
        Chinchilla =======
    Cape elephant shrew =======
    Chinese tree shrew =======
B D        Platypus =======
B D         Wallaby =======
B D         Manatee =======
B D        Elephant =======
B D         Tenrec =======
B D        Bushbaby =======
B D         Ferret  -------
      Star-nosed mole -------
       Domestic goat =======
B D          Sheep =======
     Tibetan antelope =======
      Bactrian camel -------
B D         Alpaca =======
      Pacific walrus =======
B D          Panda =======
       Killer whale =======
B D           Dog =======
     Black flying-fox =======
B D    White rhinoceros =======
B D          Horse =======
B D        Armadillo -------
   David's myotis (bat) -------
       Big brown bat -------
B D        Microbat -------
B D           Cow =======

Inserts between block 29 and 30 in window
B D          Cat 66bp

Alignment block 30 of 467 in window, 180553298 - 180553300, 3 bps 
B D          Human ttt
B D          Chimp ttt
B D         Gorilla ttt
B D        Orangutan ttt
B D         Gibbon att
B D   Crab-eating macaque -tt
B D         Baboon -tt
B D      Green monkey ttt
B D        Marmoset ttt
B D     Squirrel monkey ttt
B D        Squirrel ttg
   Lesser Egyptian jerboa gtg
B D     Chinese hamster ata
B D          Mouse ctt
B D       Guinea pig ccc
      Brush-tailed rat -ct
B D           Rat ===
       Prairie vole ===
      Golden hamster ===
B D          Pika ===
       Weddell seal ===
B D        Hedgehog ===
B D           Pig ===
B D         Rabbit ===
     Cape golden mole ===
         Aardvark ===
B D         Megabat ===
B D         Dolphin ---
B D         Rhesus ===
B D     Tasmanian devil ===
B D   American alligator ===
B D         Opossum ===
B D     Naked mole-rat ===
        Chinchilla ===
    Cape elephant shrew ===
    Chinese tree shrew ===
B D        Platypus ===
B D         Wallaby ===
B D         Manatee ===
B D        Elephant ===
B D         Tenrec ===
B D           Cat ===
B D        Bushbaby ===
B D         Ferret  ---
      Star-nosed mole ---
       Domestic goat ===
B D          Sheep ===
     Tibetan antelope ===
      Bactrian camel ---
B D         Alpaca ===
      Pacific walrus ===
B D          Panda ===
       Killer whale ===
B D           Dog ===
     Black flying-fox ===
B D    White rhinoceros ===
B D          Horse ===
B D        Armadillo ---
   David's myotis (bat) ---
       Big brown bat ---
B D        Microbat ---
B D           Cow ===

Inserts between block 30 and 31 in window
B D         Mouse 213bp

Alignment block 31 of 467 in window, 180553301 - 180553306, 6 bps 
B D          Human gagaca
B D          Chimp gagaca
B D         Gorilla gagaca
B D        Orangutan gagaca
B D         Gibbon gagatg
B D   Crab-eating macaque gagaca
B D         Baboon gagaca
B D      Green monkey gagacg
B D        Marmoset gagatg
B D     Squirrel monkey gagatg
B D        Squirrel -----a
   Lesser Egyptian jerboa gtggcg
B D     Chinese hamster ----ca
B D       Guinea pig ----tg
      Brush-tailed rat ----tg
      Star-nosed mole ---aca
B D           Rat ======
       Prairie vole ======
      Golden hamster ======
B D          Mouse ======
B D          Pika ======
       Weddell seal ======
B D        Hedgehog ======
B D           Pig ======
B D         Rabbit ======
     Cape golden mole ======
         Aardvark ======
B D         Megabat ======
B D         Dolphin ------
B D         Rhesus ======
B D     Tasmanian devil ======
B D   American alligator ======
B D         Opossum ======
B D     Naked mole-rat ======
        Chinchilla ======
    Cape elephant shrew ======
    Chinese tree shrew ======
B D        Platypus ======
B D         Wallaby ======
B D         Manatee ======
B D        Elephant ======
B D         Tenrec ======
B D           Cat ======
B D        Bushbaby ======
B D         Ferret  ------
       Domestic goat ======
B D          Sheep ======
     Tibetan antelope ======
      Bactrian camel ------
B D         Alpaca ======
      Pacific walrus ======
B D          Panda ======
       Killer whale ======
B D           Dog ======
     Black flying-fox ======
B D    White rhinoceros ======
B D          Horse ======
B D        Armadillo ------
   David's myotis (bat) ------
       Big brown bat ------
B D        Microbat ------
B D           Cow ======

Inserts between block 31 and 32 in window
B D        Squirrel 5bp
  Lesser Egyptian jerboa 4bp
B D    Chinese hamster 113bp
B D       Guinea pig 4bp
     Brush-tailed rat 1bp

Alignment block 32 of 467 in window, 180553307 - 180553311, 5 bps 
B D          Human gagtc
B D          Chimp gagtc
B D         Gorilla gagtc
B D        Orangutan gagtc
B D         Gibbon gagtc
B D   Crab-eating macaque gagtc
B D         Baboon gagtc
B D      Green monkey gagtc
B D        Marmoset gagtc
B D     Squirrel monkey gagtc
B D        Squirrel gagtg
   Lesser Egyptian jerboa gagtt
B D       Guinea pig gtgtt
      Star-nosed mole gaa--
B D           Rat =====
       Prairie vole =====
      Golden hamster =====
B D          Mouse =====
B D          Pika =====
       Weddell seal =====
B D        Hedgehog =====
B D           Pig =====
B D         Rabbit =====
     Cape golden mole =====
         Aardvark =====
B D         Megabat =====
B D         Dolphin -----
B D         Rhesus =====
B D     Tasmanian devil =====
B D   American alligator =====
B D         Opossum =====
B D     Naked mole-rat =====
     Brush-tailed rat =====
        Chinchilla =====
    Cape elephant shrew =====
    Chinese tree shrew =====
B D        Platypus =====
B D         Wallaby =====
B D         Manatee =====
B D        Elephant =====
B D     Chinese hamster =====
B D         Tenrec =====
B D           Cat =====
B D        Bushbaby =====
B D         Ferret  -----
       Domestic goat =====
B D          Sheep =====
     Tibetan antelope =====
      Bactrian camel -----
B D         Alpaca =====
      Pacific walrus =====
B D          Panda =====
       Killer whale =====
B D           Dog =====
     Black flying-fox =====
B D    White rhinoceros =====
B D          Horse =====
B D        Armadillo -----
   David's myotis (bat) -----
       Big brown bat -----
B D        Microbat -----
B D           Cow =====

Inserts between block 32 and 33 in window
B D        Squirrel 23bp
  Lesser Egyptian jerboa 16bp
B D       Guinea pig 159bp

Alignment block 33 of 467 in window, 180553312 - 180553344, 33 bps 
B D          Human tcactctgttgcccaggctagagtgcag--------------tggtg
B D          Chimp tcactctgtcgcccaggctagagtgcaa--------------tggtg
B D         Gorilla tcactctgtcacccaggctagagtgcag--------------tggtg
B D        Orangutan tcactctgtcgcccaggctagagtgcag--------------tggtg
B D         Gibbon tcactctgtcgcccaggctagagtgcag--------------tggtg
B D   Crab-eating macaque tcactctgtcacccaggctggagtgtag--------------tggtg
B D         Baboon tcactctgtcacccaggctggagtgcag--------------tggtg
B D      Green monkey tcactctgtcacccaggctggagtgcag--------------tggtg
B D        Marmoset tcactctgtcacccaggctggagtgcag--------------tggtg
B D     Squirrel monkey tcactctgtcacccaggctggagtgcga--------------tggtg
B D        Squirrel --gtgcttttt----------tttgaaa--------------cagtg
   Lesser Egyptian jerboa --gtac---------------------a--------------tagtg
B D     Naked mole-rat --gcactgtta----------actacac--------------tggaa
      Brush-tailed rat --acactgtta----------agtatgc--------------tagaa
       Bactrian camel ------------------------------------------tggtg
      Star-nosed mole -----------------ctggagtacaggccagaagtgtggggggtg
B D           Rat ===============================================
       Prairie vole ===============================================
      Golden hamster ===============================================
B D          Mouse ===============================================
B D          Pika ===============================================
       Weddell seal ===============================================
B D        Hedgehog ===============================================
B D       Guinea pig ===============================================
B D           Pig ===============================================
B D         Rabbit ===============================================
     Cape golden mole ===============================================
         Aardvark ===============================================
B D         Megabat ===============================================
B D         Dolphin -----------------------------------------------
B D         Rhesus ===============================================
B D     Tasmanian devil ===============================================
B D   American alligator ===============================================
B D         Opossum ===============================================
        Chinchilla ===============================================
    Cape elephant shrew ===============================================
    Chinese tree shrew ===============================================
B D        Platypus ===============================================
B D         Wallaby ===============================================
B D         Manatee ===============================================
B D        Elephant ===============================================
B D     Chinese hamster ===============================================
B D         Tenrec ===============================================
B D           Cat ===============================================
B D        Bushbaby ===============================================
B D         Ferret  -----------------------------------------------
       Domestic goat ===============================================
B D          Sheep ===============================================
     Tibetan antelope ===============================================
B D         Alpaca ===============================================
      Pacific walrus ===============================================
B D          Panda ===============================================
       Killer whale ===============================================
B D           Dog ===============================================
     Black flying-fox ===============================================
B D    White rhinoceros ===============================================
B D          Horse ===============================================
B D        Armadillo -----------------------------------------------
   David's myotis (bat) -----------------------------------------------
       Big brown bat -----------------------------------------------
B D        Microbat -----------------------------------------------
B D           Cow ===============================================

Alignment block 34 of 467 in window, 180553345 - 180553347, 3 bps 
B D          Human aga
B D          Chimp aga
B D         Gorilla aga
B D        Orangutan aga
B D         Gibbon ata
B D   Crab-eating macaque aga
B D         Baboon aga
B D      Green monkey aga
B D        Marmoset tga
B D     Squirrel monkey tga
B D        Squirrel tct
   Lesser Egyptian jerboa aat
B D     Naked mole-rat aat
      Brush-tailed rat aat
      Star-nosed mole aga
B D           Rat ===
       Prairie vole ===
      Golden hamster ===
B D          Mouse ===
B D          Pika ===
       Weddell seal ===
B D        Hedgehog ===
B D       Guinea pig ===
B D           Pig ===
B D         Rabbit ===
     Cape golden mole ===
         Aardvark ===
B D         Megabat ===
B D         Dolphin ---
B D         Rhesus ===
B D     Tasmanian devil ===
B D   American alligator ===
B D         Opossum ===
        Chinchilla ===
    Cape elephant shrew ===
    Chinese tree shrew ===
B D        Platypus ===
B D         Wallaby ===
B D         Manatee ===
B D        Elephant ===
B D     Chinese hamster ===
B D         Tenrec ===
B D           Cat ===
B D        Bushbaby ===
B D         Ferret  ---
       Domestic goat ===
B D          Sheep ===
     Tibetan antelope ===
      Bactrian camel ---
B D         Alpaca ===
      Pacific walrus ===
B D          Panda ===
       Killer whale ===
B D           Dog ===
     Black flying-fox ===
B D    White rhinoceros ===
B D          Horse ===
B D        Armadillo ---
   David's myotis (bat) ---
       Big brown bat ---
B D        Microbat ---
B D           Cow ===

Inserts between block 34 and 35 in window
      Star-nosed mole 121bp

Alignment block 35 of 467 in window, 180553348 - 180553366, 19 bps 
B D          Human tcttggctcactgcaacct
B D          Chimp tctcggctcactgcaacct
B D         Gorilla tctcggctcactgcaacct
B D        Orangutan tcttggctcactgtaacct
B D         Gibbon tctcggctcactgcaacct
B D   Crab-eating macaque tctcggctcactgcagcct
B D         Baboon tctcggctcactgcagcct
B D      Green monkey tctcggctcactgcaacct
B D        Marmoset tctcagctcactgcaatct
B D     Squirrel monkey tctcggctcactgcaatct
B D        Squirrel cactaa------gttgccc
   Lesser Egyptian jerboa tccagg------ttagcct
B D     Naked mole-rat t------------------
      Brush-tailed rat tct---------gcaacct
B D           Rat ===================
       Prairie vole ===================
      Golden hamster ===================
B D          Mouse ===================
B D          Pika ===================
       Weddell seal ===================
B D        Hedgehog ===================
B D       Guinea pig ===================
B D           Pig ===================
B D         Rabbit ===================
     Cape golden mole ===================
         Aardvark ===================
B D         Megabat ===================
B D         Dolphin -------------------
B D         Rhesus ===================
B D     Tasmanian devil ===================
B D   American alligator ===================
B D         Opossum ===================
        Chinchilla ===================
    Cape elephant shrew ===================
    Chinese tree shrew ===================
B D        Platypus ===================
B D         Wallaby ===================
B D         Manatee ===================
B D        Elephant ===================
B D     Chinese hamster ===================
B D         Tenrec ===================
B D           Cat ===================
B D        Bushbaby ===================
B D         Ferret  -------------------
      Star-nosed mole ===================
       Domestic goat ===================
B D          Sheep ===================
     Tibetan antelope ===================
      Bactrian camel -------------------
B D         Alpaca ===================
      Pacific walrus ===================
B D          Panda ===================
       Killer whale ===================
B D           Dog ===================
     Black flying-fox ===================
B D    White rhinoceros ===================
B D          Horse ===================
B D        Armadillo -------------------
   David's myotis (bat) -------------------
       Big brown bat -------------------
B D        Microbat -------------------
B D           Cow ===================

Alignment block 36 of 467 in window, 180553367 - 180553392, 26 bps 
B D          Human ctgcct---------cctgggttcaagcta---------------------ttcac----
B D          Chimp ctgcct---------cccgggttcaagcta---------------------ttcac----
B D         Gorilla ctgcct---------cccgggttcaagcta---------------------ttcac----
B D        Orangutan ctgcct---------cccgggttcaagcta---------------------ttcac----
B D         Gibbon ctgcct---------cccgggttcaagcta---------------------ttcac----
B D   Crab-eating macaque ctgcct---------cctgggttcaagcta---------------------ttcac----
B D         Baboon ctgcct---------cctgggttcaagcta---------------------ttcac----
B D      Green monkey ctgcct---------cctgggttcaagcta---------------------ttcac----
B D        Marmoset ctgcct---------cccaggtgcaagtga---------------------atcac----
B D     Squirrel monkey ctgcct---------cgcaggtgcaagtga---------------------ttcac----
B D        Squirrel -aggct------------gacctggaactg---------------------gtcatcctc
   Lesser Egyptian jerboa -gggctagagtaagacccaacctcaaataaacaacaacaagaaagtactatgttctactt
B D     Naked mole-rat --------------------ctgcaactta---------------------atattaggt
B D           Rat ============================================================
       Prairie vole ============================================================
      Golden hamster ============================================================
B D          Mouse ============================================================
B D          Pika ============================================================
       Weddell seal ============================================================
B D        Hedgehog ============================================================
B D       Guinea pig ============================================================
B D           Pig ============================================================
B D         Rabbit ============================================================
     Cape golden mole ============================================================
         Aardvark ============================================================
B D         Megabat ============================================================
B D         Dolphin ------------------------------------------------------------
B D         Rhesus ============================================================
B D     Tasmanian devil ============================================================
B D   American alligator ============================================================
B D         Opossum ============================================================
     Brush-tailed rat ------------------------------------------------------------
        Chinchilla ============================================================
    Cape elephant shrew ============================================================
    Chinese tree shrew ============================================================
B D        Platypus ============================================================
B D         Wallaby ============================================================
B D         Manatee ============================================================
B D        Elephant ============================================================
B D     Chinese hamster ============================================================
B D         Tenrec ============================================================
B D           Cat ============================================================
B D        Bushbaby ============================================================
B D         Ferret  ------------------------------------------------------------
      Star-nosed mole ============================================================
       Domestic goat ============================================================
B D          Sheep ============================================================
     Tibetan antelope ============================================================
      Bactrian camel ------------------------------------------------------------
B D         Alpaca ============================================================
      Pacific walrus ============================================================
B D          Panda ============================================================
       Killer whale ============================================================
B D           Dog ============================================================
     Black flying-fox ============================================================
B D    White rhinoceros ============================================================
B D          Horse ============================================================
B D        Armadillo ------------------------------------------------------------
   David's myotis (bat) ------------------------------------------------------------
       Big brown bat ------------------------------------------------------------
B D        Microbat ------------------------------------------------------------
B D           Cow ============================================================

Alignment block 37 of 467 in window, 180553393 - 180553449, 57 bps 
B D          Human ctgcctcggccttccca------------gtagctgg-------gatt--acaggcacccaccgctatac
B D          Chimp ttgcctcggcctcccca------------gtagctgg-------gatt--acaggcacccaccgccatac
B D         Gorilla ctgcctcggcctcccca------------gtagctgg-------gatt--acaggcacccaccgccatac
B D        Orangutan ctgcctcagcctccccg------------gtagctgg-------gatt--acaggcacccaccgccatag
B D         Gibbon ctgcctcagcctcccca------------gtagctgg-------gatt--acaggcacctgccgccatgc
B D         Rhesus ctgcctgggcctcccca------------gcagctgg-------gatt--ataggcacccgccaccatgc
B D   Crab-eating macaque ctgcctgggcctcccca------------gtagctgg-------gatt--ataggcacccgccaccatgc
B D         Baboon ctgcctgggcctcccca------------gtagctgg-------gatt--ataggcacccgccaccatgc
B D      Green monkey ctgcccgggcctcccca------------gtagctgg-------gatt--acaggcacccgccaccatgc
B D        Marmoset gtgcctcagcctcccca------------gtagctgg-------gagt--acaggagctcaccaccatgc
B D     Squirrel monkey ctgcttcagcctcccca------------gtagctgg-------gatt--acaggagctcgccaccatgc
B D        Squirrel ctgcctcagcctcccct------------gtagctag-------gatt--acaggtgtgcgccacaatgc
   Lesser Egyptian jerboa ttttttgactataccctttacatgtcaaagcagccagttaacatgacc--actggaaaattctacaag--
B D     Naked mole-rat ttttcttagaattgctt---------------ttcaa-------gatcttttagatgcgtactacca---
B D           Rat ======================================================================
       Prairie vole ======================================================================
      Golden hamster ======================================================================
B D          Mouse ======================================================================
B D          Pika ======================================================================
       Weddell seal ======================================================================
B D        Hedgehog ======================================================================
B D       Guinea pig ======================================================================
B D           Pig ======================================================================
B D         Rabbit ======================================================================
     Cape golden mole ======================================================================
         Aardvark ======================================================================
B D         Megabat ======================================================================
B D         Dolphin ----------------------------------------------------------------------
B D     Tasmanian devil ======================================================================
B D   American alligator ======================================================================
B D         Opossum ======================================================================
     Brush-tailed rat ----------------------------------------------------------------------
        Chinchilla ======================================================================
    Cape elephant shrew ======================================================================
    Chinese tree shrew ======================================================================
B D        Platypus ======================================================================
B D         Wallaby ======================================================================
B D         Manatee ======================================================================
B D        Elephant ======================================================================
B D     Chinese hamster ======================================================================
B D         Tenrec ======================================================================
B D           Cat ======================================================================
B D        Bushbaby ======================================================================
B D         Ferret  ----------------------------------------------------------------------
      Star-nosed mole ======================================================================
       Domestic goat ======================================================================
B D          Sheep ======================================================================
     Tibetan antelope ======================================================================
      Bactrian camel ----------------------------------------------------------------------
B D         Alpaca ======================================================================
      Pacific walrus ======================================================================
B D          Panda ======================================================================
       Killer whale ======================================================================
B D           Dog ======================================================================
     Black flying-fox ======================================================================
B D    White rhinoceros ======================================================================
B D          Horse ======================================================================
B D        Armadillo ----------------------------------------------------------------------
   David's myotis (bat) ----------------------------------------------------------------------
       Big brown bat ----------------------------------------------------------------------
B D        Microbat ----------------------------------------------------------------------
B D           Cow ======================================================================

           Human ttggctag
           Chimp ttggctag
          Gorilla ttggctag
         Orangutan ttggctag
           Gibbon ttggctag
           Rhesus ttggctag
    Crab-eating macaque ttggctag
           Baboon ttggctag
        Green monkey ttggctag
          Marmoset ttggctaa
      Squirrel monkey ttggctga
          Squirrel ctggctcg
   Lesser Egyptian jerboa --------
       Naked mole-rat --------
            Rat ========
        Prairie vole ========
       Golden hamster ========
           Mouse ========
            Pika ========
        Weddell seal ========
          Hedgehog ========
         Guinea pig ========
            Pig ========
           Rabbit ========
      Cape golden mole ========
          Aardvark ========
          Megabat ========
          Dolphin --------
      Tasmanian devil ========
     American alligator ========
          Opossum ========
      Brush-tailed rat --------
         Chinchilla ========
    Cape elephant shrew ========
     Chinese tree shrew ========
          Platypus ========
          Wallaby ========
          Manatee ========
          Elephant ========
      Chinese hamster ========
           Tenrec ========
            Cat ========
          Bushbaby ========
          Ferret  --------
      Star-nosed mole ========
       Domestic goat ========
           Sheep ========
      Tibetan antelope ========
       Bactrian camel --------
           Alpaca ========
       Pacific walrus ========
           Panda ========
        Killer whale ========
            Dog ========
      Black flying-fox ========
      White rhinoceros ========
           Horse ========
         Armadillo --------
    David's myotis (bat) --------
       Big brown bat --------
          Microbat --------
            Cow ========

Alignment block 38 of 467 in window, 180553450 - 180553456, 7 bps 
B D          Human ttatttt
B D          Chimp ttatttt
B D         Gorilla ttatttt
B D        Orangutan ttattgt
B D         Gibbon ttattgt
B D         Rhesus ttattgt
B D   Crab-eating macaque ttattgt
B D         Baboon ttattgt
B D      Green monkey ttattgt
B D        Marmoset tttttgt
B D     Squirrel monkey tttttgt
B D        Squirrel tcatttt
   Lesser Egyptian jerboa ctatttt
B D          Mouse ttgtttt
B D     Naked mole-rat ttattta
         Chinchilla ttatttt
B D           Rat =======
       Prairie vole =======
      Golden hamster =======
B D          Pika =======
       Weddell seal =======
B D        Hedgehog =======
B D       Guinea pig =======
B D           Pig =======
B D         Rabbit =======
     Cape golden mole =======
         Aardvark =======
B D         Megabat =======
B D         Dolphin -------
B D     Tasmanian devil =======
B D   American alligator =======
B D         Opossum =======
     Brush-tailed rat -------
    Cape elephant shrew =======
    Chinese tree shrew =======
B D        Platypus =======
B D         Wallaby =======
B D         Manatee =======
B D        Elephant =======
B D     Chinese hamster =======
B D         Tenrec =======
B D           Cat =======
B D        Bushbaby =======
B D         Ferret  -------
      Star-nosed mole =======
       Domestic goat =======
B D          Sheep =======
     Tibetan antelope =======
      Bactrian camel -------
B D         Alpaca =======
      Pacific walrus =======
B D          Panda =======
       Killer whale =======
B D           Dog =======
     Black flying-fox =======
B D    White rhinoceros =======
B D          Horse =======
B D        Armadillo -------
   David's myotis (bat) -------
       Big brown bat -------
B D        Microbat -------
B D           Cow =======

Inserts between block 38 and 39 in window
B D         Mouse 1bp

Alignment block 39 of 467 in window, 180553457 - 180553465, 9 bps 
B D          Human atttttagc
B D          Chimp atttttagc
B D         Gorilla atttttagc
B D        Orangutan atttttagt
B D         Gibbon atttttagt
B D         Rhesus atttttagt
B D   Crab-eating macaque atttttagt
B D         Baboon atttttagt
B D      Green monkey atttttagt
B D        Marmoset atttttagt
B D     Squirrel monkey atttttagt
B D        Squirrel ---cttttt
   Lesser Egyptian jerboa ---tttttt
        Prairie vole ---ttttgt
B D          Mouse ---tttttt
B D     Naked mole-rat gtgtttgg-
         Chinchilla gtgtttgg-
B D           Rat =========
      Golden hamster =========
B D          Pika =========
       Weddell seal =========
B D        Hedgehog =========
B D       Guinea pig =========
B D           Pig =========
B D         Rabbit =========
     Cape golden mole =========
         Aardvark =========
B D         Megabat =========
B D         Dolphin ---------
B D     Tasmanian devil =========
B D   American alligator =========
B D         Opossum =========
     Brush-tailed rat ---------
    Cape elephant shrew =========
    Chinese tree shrew =========
B D        Platypus =========
B D         Wallaby =========
B D         Manatee =========
B D        Elephant =========
B D     Chinese hamster =========
B D         Tenrec =========
B D           Cat =========
B D        Bushbaby =========
B D         Ferret  ---------
      Star-nosed mole =========
       Domestic goat =========
B D          Sheep =========
     Tibetan antelope =========
      Bactrian camel ---------
B D         Alpaca =========
      Pacific walrus =========
B D          Panda =========
       Killer whale =========
B D           Dog =========
     Black flying-fox =========
B D    White rhinoceros =========
B D          Horse =========
B D        Armadillo ---------
   David's myotis (bat) ---------
       Big brown bat ---------
B D        Microbat ---------
B D           Cow =========

Inserts between block 39 and 40 in window
  Lesser Egyptian jerboa 220bp

Alignment block 40 of 467 in window, 180553466 - 180553499, 34 bps 
B D          Human agagacggaatttcaccatgt---tggcca-gctgttc
B D          Chimp agagacggaatttcaccatgt---tggcca-gctgttc
B D         Gorilla agagacggaatttcaccatgt---tggcca-gctgttc
B D        Orangutan agagatggaatttcaccatgt---aggcca-gctgttc
B D         Gibbon agagatggggtttcaccatgt---tggcca-gctgttc
B D         Rhesus agagacggggtttcaccacgt---tggcca-gctgttc
B D   Crab-eating macaque agagacggggtttcaccacgt---tggcca-gctgttc
B D         Baboon agagacggggtttcaccacgt---tggcca-gctgttc
B D      Green monkey agagatggggtttcaccatgt---tggcca-gctgttc
B D        Marmoset aaagacaaagtttcaccatgt---tggccaggctgttc
B D     Squirrel monkey aaagacagagtttcaccatgt---tggccaggctgttc
B D        Squirrel -----tattattactt--tga---ctgtta-g------
        Prairie vole aaaaattcagtttcaa--tgt---ttctca-ggtgtgc
B D          Mouse tgagacagggtttctc--tgtatagtcctg-gctgtcc
B D     Naked mole-rat -----------------------------------ttc
         Chinchilla -----------------------------------ttc
B D           Rat ======================================
      Golden hamster ======================================
  Lesser Egyptian jerboa ======================================
B D          Pika ======================================
       Weddell seal ======================================
B D        Hedgehog ======================================
B D       Guinea pig ======================================
B D           Pig ======================================
B D         Rabbit ======================================
     Cape golden mole ======================================
         Aardvark ======================================
B D         Megabat ======================================
B D         Dolphin --------------------------------------
B D     Tasmanian devil ======================================
B D   American alligator ======================================
B D         Opossum ======================================
     Brush-tailed rat --------------------------------------
    Cape elephant shrew ======================================
    Chinese tree shrew ======================================
B D        Platypus ======================================
B D         Wallaby ======================================
B D         Manatee ======================================
B D        Elephant ======================================
B D     Chinese hamster ======================================
B D         Tenrec ======================================
B D           Cat ======================================
B D        Bushbaby ======================================
B D         Ferret  --------------------------------------
      Star-nosed mole ======================================
       Domestic goat ======================================
B D          Sheep ======================================
     Tibetan antelope ======================================
      Bactrian camel --------------------------------------
B D         Alpaca ======================================
      Pacific walrus ======================================
B D          Panda ======================================
       Killer whale ======================================
B D           Dog ======================================
     Black flying-fox ======================================
B D    White rhinoceros ======================================
B D          Horse ======================================
B D        Armadillo --------------------------------------
   David's myotis (bat) --------------------------------------
       Big brown bat --------------------------------------
B D        Microbat --------------------------------------
B D           Cow ======================================

Alignment block 41 of 467 in window, 180553500 - 180553521, 22 bps 
B D          Human ttgaact---------------tctgacctcagg-----tga
B D          Chimp ttgaact---------------tctgacctcagg-----tga
B D         Gorilla ttgaact---------------tctgacctcagg-----tga
B D        Orangutan ttgaact---------------tctgacctcagg-----tga
B D         Gibbon ttgaact---------------tctgacctcagg-----tga
B D         Rhesus ttgaact---------------tctgaccttagg-----tga
B D   Crab-eating macaque ttgaact---------------tctgaccttagg-----tga
B D         Baboon ttgaact---------------tctgaccttagg-----tga
B D      Green monkey ttgaact---------------tctgaccttagg-----tga
B D        Marmoset tccaact---------------tctgacctcata-----tga
B D     Squirrel monkey tcgaact---------------tctgacctcagg-----tga
B D        Squirrel ----------------------gct--------------taa
        Prairie vole ----------------------gct--------------aca
B D          Mouse tggaactcactttgtagaccaggctggcctcgaactcagaaa
B D     Naked mole-rat ----------------------ccc--------------ata
         Chinchilla ----------------------acc--------------aga
      Star-nosed mole ttgaact---------------catg--ctgaag-----tg-
B D           Rat ==========================================
      Golden hamster ==========================================
  Lesser Egyptian jerboa ==========================================
B D          Pika ==========================================
       Weddell seal ==========================================
B D        Hedgehog ==========================================
B D       Guinea pig ==========================================
B D           Pig ==========================================
B D         Rabbit ==========================================
     Cape golden mole ==========================================
         Aardvark ==========================================
B D         Megabat ==========================================
B D         Dolphin ------------------------------------------
B D     Tasmanian devil ==========================================
B D   American alligator ==========================================
B D         Opossum ==========================================
     Brush-tailed rat ------------------------------------------
    Cape elephant shrew ==========================================
    Chinese tree shrew ==========================================
B D        Platypus ==========================================
B D         Wallaby ==========================================
B D         Manatee ==========================================
B D        Elephant ==========================================
B D     Chinese hamster ==========================================
B D         Tenrec ==========================================
B D           Cat ==========================================
B D        Bushbaby ==========================================
B D         Ferret  ------------------------------------------
       Domestic goat ==========================================
B D          Sheep ==========================================
     Tibetan antelope ==========================================
      Bactrian camel ------------------------------------------
B D         Alpaca ==========================================
      Pacific walrus ==========================================
B D          Panda ==========================================
       Killer whale ==========================================
B D           Dog ==========================================
     Black flying-fox ==========================================
B D    White rhinoceros ==========================================
B D          Horse ==========================================
B D        Armadillo ------------------------------------------
   David's myotis (bat) ------------------------------------------
       Big brown bat ------------------------------------------
B D        Microbat ------------------------------------------
B D           Cow ==========================================

Alignment block 42 of 467 in window, 180553522 - 180553543, 22 bps 
B D          Human tccacccgcctcggcctc--cca-------------------a
B D          Chimp tccacccacctcggcctc--cca-------------------a
B D         Gorilla tccacccgcctcggcctc--cca-------------------a
B D        Orangutan tccaccctcctctgtctc--cca-------------------a
B D         Gibbon tccacccgcctcggcctc--cca-------------------g
B D         Rhesus tccatccgcctcggcctc--ccg-------------------a
B D   Crab-eating macaque tccatccgcctcggcctc--ccg-------------------a
B D         Baboon tccacccgcctcggcttc--ccg-------------------a
B D      Green monkey tccacctgccccggcctc--ccg-------------------a
B D        Marmoset tccatccggctcggcctc--cca-------------------a
B D     Squirrel monkey tccatccagctcagcctc--cca-------------------a
B D        Squirrel ctttttt------------------------------------
        Prairie vole tttctttagtgttggttt--cct--------------------
B D          Mouse tctgcctgcctctgcctt--cca--------------------
B D     Naked mole-rat attgatttcatatgctcc--ctcagtcagttctgttacctaa-
         Chinchilla cttg---------------------------------------
B D           Cow ---------tccatcctccacc---------------------
      Star-nosed mole -------gctttagcttc--ac---------------------
B D           Rat ===========================================
      Golden hamster ===========================================
  Lesser Egyptian jerboa ===========================================
B D          Pika ===========================================
       Weddell seal ===========================================
B D        Hedgehog ===========================================
B D       Guinea pig ===========================================
B D           Pig ===========================================
B D         Rabbit ===========================================
     Cape golden mole ===========================================
         Aardvark ===========================================
B D         Megabat ===========================================
B D         Dolphin -------------------------------------------
B D     Tasmanian devil ===========================================
B D   American alligator ===========================================
B D         Opossum ===========================================
     Brush-tailed rat -------------------------------------------
    Cape elephant shrew ===========================================
    Chinese tree shrew ===========================================
B D        Platypus ===========================================
B D         Wallaby ===========================================
B D         Manatee ===========================================
B D        Elephant ===========================================
B D     Chinese hamster ===========================================
B D         Tenrec ===========================================
B D           Cat ===========================================
B D        Bushbaby ===========================================
B D         Ferret  -------------------------------------------
       Domestic goat ===========================================
B D          Sheep ===========================================
     Tibetan antelope ===========================================
      Bactrian camel -------------------------------------------
B D         Alpaca ===========================================
      Pacific walrus ===========================================
B D          Panda ===========================================
       Killer whale ===========================================
B D           Dog ===========================================
     Black flying-fox ===========================================
B D    White rhinoceros ===========================================
B D          Horse ===========================================
B D        Armadillo -------------------------------------------
   David's myotis (bat) -------------------------------------------
       Big brown bat -------------------------------------------
B D        Microbat -------------------------------------------

Alignment block 43 of 467 in window, 180553544 - 180553569, 26 bps 
B D          Human agtgttgggattacag---g--cgtaagcca
B D          Chimp agtgttgggattacag---g--cgtaagcca
B D         Gorilla agtgttgggattacag---g--cgtaagaca
B D        Orangutan agtgttgggattacag---g--cgtgagcca
B D         Gibbon agtgttgggataacag---g--tgtgagcca
B D         Rhesus agtgttgggattacag---g--tgtgagcca
B D   Crab-eating macaque agtgttgggattacag---g--tgtgagcca
B D         Baboon agtgttgggattacag---g--tgtgagcca
B D      Green monkey agagttggaattacag---g--tgtaagcca
B D        Marmoset agttctgggattacag---g--tgtgagcca
B D     Squirrel monkey agtgctgggattacag---g--cgtgagcca
        Prairie vole agaact--gatta------------------
B D          Mouse agtgctgggattaaag---g----tgtgccc
B D     Naked mole-rat --tcca--atttatag---gcccataggccc
B D           Cow aattcccagagtttac---------------
      Star-nosed mole agtactgtgctttaacctg------------
B D           Rat ===============================
      Golden hamster ===============================
  Lesser Egyptian jerboa ===============================
B D          Pika ===============================
       Weddell seal ===============================
B D        Hedgehog ===============================
B D       Guinea pig ===============================
B D           Pig ===============================
B D         Rabbit ===============================
     Cape golden mole ===============================
         Aardvark ===============================
B D         Megabat ===============================
B D         Dolphin -------------------------------
B D     Tasmanian devil ===============================
B D   American alligator ===============================
B D         Opossum ===============================
     Brush-tailed rat -------------------------------
        Chinchilla -------------------------------
    Cape elephant shrew ===============================
    Chinese tree shrew ===============================
B D        Platypus ===============================
B D         Wallaby ===============================
B D         Manatee ===============================
B D        Elephant ===============================
B D     Chinese hamster ===============================
B D         Tenrec ===============================
B D           Cat ===============================
B D        Bushbaby ===============================
B D         Ferret  -------------------------------
       Domestic goat ===============================
B D          Sheep ===============================
     Tibetan antelope ===============================
      Bactrian camel -------------------------------
B D         Alpaca ===============================
      Pacific walrus ===============================
B D          Panda ===============================
       Killer whale ===============================
B D           Dog ===============================
     Black flying-fox ===============================
B D    White rhinoceros ===============================
B D          Horse ===============================
B D        Squirrel -------------------------------
B D        Armadillo -------------------------------
   David's myotis (bat) -------------------------------
       Big brown bat -------------------------------
B D        Microbat -------------------------------

Alignment block 44 of 467 in window, 180553570 - 180553570, 1 bps 
B D          Human c
B D          Chimp c
B D         Gorilla c
B D        Orangutan c
B D         Gibbon c
B D         Rhesus c
B D   Crab-eating macaque c
B D         Baboon c
B D      Green monkey c
B D        Marmoset c
B D     Squirrel monkey c
B D          Mouse c
B D     Naked mole-rat c
B D           Pig c
      Star-nosed mole c
B D           Rat =
       Prairie vole -
      Golden hamster =
  Lesser Egyptian jerboa =
B D          Pika =
       Weddell seal =
B D        Hedgehog =
B D       Guinea pig =
B D         Rabbit =
     Cape golden mole =
         Aardvark =
B D         Megabat =
B D         Dolphin -
B