Multiz Alignments of 30 mammals (27 primates)
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 34 in window, 72499226 - 72499341, 116 bps 
B D           Human tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
B D           Chimp tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
B D          Bonobo tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
B D          Gorilla tgtttcaaggccatgagttttcttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
B D         Orangutan tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacactaaaaactgaaag
B D          Gibbon tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
B D          Rhesus tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
B D    Crab-eating macaque tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
      Pig-tailed macaque tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
        Sooty mangabey tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
            Baboon tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
B D       Green monkey tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
            Drill tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
B D     Proboscis monkey tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
       Angolan colobus tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtgatgacact-aaaactgaaag
B D Golden snub-nosed monkey tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
   Black snub-nosed monkey tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacact-aaaactgaaag
B D         Marmoset tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacacc-aaaactgaaag
B D      Squirrel monkey tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacacc-aaaactgaaag
     White-faced sapajou tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacacc-aaaactgaaag
      Ma's night monkey tgtttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggtgacacc-aaaactgaaag
B D          Tarsier tgtttc-aggctgtgcatttcctccctgtg-------------ctcagcggt--tgct-gactccaaggg
         Mouse lemur cgcttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggcaatact-aaaactgaaag
      Coquerel's sifaka tgcttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggcaatatt-aaaactgaaag
         Black lemur tgcttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggcaatatt-aacactgaaag
       Sclater's lemur tgcttcaaggccatgagtttccttcctaca-------------tttagtggcaatatt-aacactgaaag
B D         Bushbaby tgcttcaaggccatccgtttccttcctacg-------------ttcagtgccaatacc-aaatctgaaac
B D           Mouse cgtttcaaggccataaattcccttcctaca-------------tttagtatttttact-aaaaatgaaaa
B D            Dog tgtctcaagactgtgagtttccttactaca-------------tctggtcatgatact-gacagagaaga
B D         Armadillo tgtttcaaagtcatgagtttcattattacattttgtcaattattttggtggtcatact-aaaactgaagg

            Human ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgttaaatatacttattt-atata-ggtacttt
            Chimp ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtcaaatatacttattt-atata-ggtacttt
            Bonobo ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtcaaatatacttattt-atata-ggtacttt
           Gorilla ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgttaaatatacttattt-atata-ggtacttt
          Orangutan cct-gggagtagtaa-catagggagagggaggctgttaaatatacttatttaatatagggtacttt
            Gibbon ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgttaaatatacttattt-atata-ggtacttt
            Rhesus ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtacttt
     Crab-eating macaque ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtacttt
      Pig-tailed macaque ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtacttt
        Sooty mangabey ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtacttt
            Baboon ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtacttt
         Green monkey ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtacttt
            Drill ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtacttt
       Proboscis monkey ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtacttt
       Angolan colobus ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtacttt
   Golden snub-nosed monkey ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtacttt
   Black snub-nosed monkey ctt-gggaatagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtacttt
           Marmoset ctt-gggagtagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtgcttt
       Squirrel monkey ctt-gggagtagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttactt-atata-ggtgcttt
     White-faced sapajou ctt-gggagtagt-a-cata-gaagagggaggctgtgaaatatccttattt-atata-ggtgcttt
      Ma's night monkey ctt-gggagtagt-a-ctta-gaagagggaggctgtgaaatatccttactt-atata-ggtgcttt
           Tarsier ctt---gagcagt-g-cata-gagcagtgagcctcaggaatatctatgtcc-atgca-agt-ctct
         Mouse lemur ctg-gagagtggc-g-tata-gaggagggaggctatgaaatattcatactc-atata-agtgtttt
      Coquerel's sifaka ctg-gagagtggc-g-tata-gaagagggaggctatgaaatattcatattc-atata-agtgtttt
         Black lemur ccg-gagagtggc-a-tata-gaagggggaggctatgaaatattcatattc-atata-agtgtttt
       Sclater's lemur ccg-gagagtggc-a-tata-gaagggggaggctatgaaatattcatattc-atata-agtgtttt
           Bushbaby ctg-gaaagtggt-g-tggg-gaggaggggtgctatgaaatattcatatta-gtaga-agtagttt
            Mouse gtt-aagaatggt-g-tgta-gaa----gatgctatgaaata------------------------
             Dog ctg-gaaggtggt-attgta-gaggagggaagctatgtgatatccatatta-atttt-ggtgtttt
          Armadillo cttcaagagtggt-a-tata-gaggaggaaggctatgtgatattcacattc-acata-ggtgtttt

Alignment block 2 of 34 in window, 72499342 - 72499385, 44 bps 
B D           Human t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacga---ggaaa
B D           Chimp t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaga
B D          Bonobo t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttagacaa---ggaaa
B D          Gorilla t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
B D         Orangutan tc-ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaaacaatggaaaa
B D          Gibbon t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
B D          Rhesus t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
B D    Crab-eating macaque t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
      Pig-tailed macaque t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
        Sooty mangabey t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
            Baboon t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
B D       Green monkey t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
            Drill t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
B D     Proboscis monkey t--ctaaatgcatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
       Angolan colobus t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
B D Golden snub-nosed monkey t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
   Black snub-nosed monkey t--ctaaatgtatttgatgaattagagaattgtttaaacaa---ggaaa
B D         Marmoset t--ctaaatatatttggtgaattggagaattgtttaaacaa---ggaaa
B D      Squirrel monkey t--ctaaatatatttggtgaattggagaattgtttaatcaa---ggaaa
     White-faced sapajou t--ctaaatatgtttggtgaattggagaactgtttaaacaa---ggaaa
      Ma's night monkey t--ctaaatat------tgaattggagaattgtttaaacaa---ggaaa
B D          Tarsier t--ctaaaccgatttgc--aattggagaatc-----aatga---ggaaa
         Mouse lemur t--ctaaatgtagttaatgaactggaaaattgtttaaacca---ggaaa
      Coquerel's sifaka t--ctaaatgtatttaatgaattggaaaattgtttaaacca---ggaaa
         Black lemur t--ctaaatgtatttaatgaatttgaaaattgtttaaacca---ggaaa
       Sclater's lemur t--ctaaatgtatttaatgaatttgaaaattgtttaaacca---ggaaa
B D            Dog t--ctgaatgtattttatgaattggagaattatttatacca---gaaag
B D         Armadillo -caagaaatgcatttcatgaattggagaactgtgtaaacca---gaaaa
B D           Mouse -------------------------------------------------
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 2 and 3 in window
         Mouse lemur 148bp

Alignment block 3 of 34 in window, 72499386 - 72499418, 33 bps 
B D           Human cgtccaaagt--atttgc--tgtaaattttccatac----------t
B D           Chimp cgtccaaagt--atttgc--tgtaaattttccatac----------t
B D          Bonobo cgtccaaagt--atttgc--tgtaaattttccatac----------t
B D          Gorilla cgtccaaagt--atttgc--tgtaaattttccgtac----------t
B D         Orangutan tgtccaaagctattttgctgtgtaaattttccatac----------t
B D          Gibbon tgtccaaagt--atttgc--tgtaaattttccatac----------t
B D          Rhesus tgtccaaagt--atttgt--tgtaaattttccatac----------t
B D    Crab-eating macaque tgtccaaagt--atttgt--tgtaaattttccatac----------t
      Pig-tailed macaque tgtccaaagt--atttgt--tgtaaattttccatac----------t
        Sooty mangabey tgtccaaagt--atttgt--tgtatattttccatac----------t
            Baboon tgtccaaagt--atttgt--tgtatattttccatac----------t
B D       Green monkey tgtccaaagt--atttgt--tgtaaattttccatac----------t
            Drill tgtccaaagt--atttgt--tgtatattttccatac----------t
B D     Proboscis monkey tgtccaaagt--atttgt--tgtaaattttccatac----------t
       Angolan colobus tgtccaaagt--atttgt--tgtaaattttccatac----------t
B D Golden snub-nosed monkey tgtccaaagt--atttgt--tgtaaattttccatac----------t
   Black snub-nosed monkey tgtccaaagt--atttgt--tgtaaattttccatac----------t
B D         Marmoset tatccaaagt--gtttgt--tgtaaatgttcaatacaacaagtgttt
B D      Squirrel monkey tgtccaaagt--gtttat--tgtaaattttccatac----------t
     White-faced sapajou tgtccaaagt--gtttgt--tgtaaattttctatac----------t
      Ma's night monkey tgtccaaagt--gtttgt--tgtaaattttccatac----------t
B D          Tarsier tgtcagagct--atttac--tgcaacactcccacat----------t
      Coquerel's sifaka tgtataac-t--atttat--cgcaaattttccatat----------t
         Black lemur tgtataac-t--atttat--tgcaaattttccatac----------t
       Sclater's lemur tgtataac-t--atttat--tgcaaattttccatac----------t
B D           Mouse --------------------tgtatacttttcatac----------t
B D            Dog tgtcaaaa----ttttat--tggaaatatcccatat----------t
B D         Armadillo tgtaaaaaac--atttat--tgtaaattttccatat----------t
         Mouse lemur ===============================================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Alignment block 4 of 34 in window, 72499419 - 72499428, 10 bps 
B D           Human gtttgatg--------ga
B D           Chimp gtttgatg--------ga
B D          Bonobo gtttgatg--------ga
B D          Gorilla gtttgatg--------ga
B D         Orangutan gtttgatg--------ga
B D          Gibbon gtttgatg--------ga
B D          Rhesus gtttgatg--------ga
B D    Crab-eating macaque gtttgatg--------ga
      Pig-tailed macaque gtttgatg--------ga
        Sooty mangabey gtttgatg--------ga
            Baboon gtttgatg--------ga
B D       Green monkey gtttgatg--------ga
            Drill gtttgatg--------ga
B D     Proboscis monkey gtttgatg--------ga
       Angolan colobus gtttgatg--------ga
B D Golden snub-nosed monkey gtttgatg--------ga
   Black snub-nosed monkey gtttgatg--------ga
B D         Marmoset gtttgatggagtaaacaa
B D      Squirrel monkey gtttg-----------aa
     White-faced sapajou gtttgatg--------ga
      Ma's night monkey gtttgatg--------ga
B D          Tarsier gtttgatg--------ga
      Coquerel's sifaka gtttgatg--------ga
         Black lemur gtttgatg--------ga
       Sclater's lemur gtttgatg--------ga
B D         Bushbaby gtttgatg--------ga
B D           Mouse ggttgatg--------g-
B D            Dog gcacggtg--------ga
B D         Armadillo gtttggtg--------ga
         Mouse lemur ==================

Inserts between block 4 and 5 in window
      Coquerel's sifaka 2bp
         Black lemur 184bp
       Sclater's lemur 195bp
B D         Bushbaby 2bp

Alignment block 5 of 34 in window, 72499429 - 72499435, 7 bps 
B D           Human -gtaaaaa-
B D           Chimp -gtaaa---
B D          Bonobo -gtaaa---
B D          Gorilla -gtaaa---
B D         Orangutan -gtaaa---
B D          Gibbon -gtaaa---
B D          Rhesus -gtaaa---
B D    Crab-eating macaque -gtaaa---
      Pig-tailed macaque -gtaaa---
        Sooty mangabey -gtaaa---
            Baboon -gtaaa---
B D       Green monkey -gtaaa---
            Drill -gtaaa---
B D     Proboscis monkey -gtaaa---
       Angolan colobus -gtaaa---
B D Golden snub-nosed monkey -gtaaa---
   Black snub-nosed monkey -gtaaa---
B D         Marmoset -acaaa---
B D      Squirrel monkey -gtaaa---
     White-faced sapajou -gtaaa---
      Ma's night monkey -gtaaa---
B D          Tarsier -cccca---
      Coquerel's sifaka -aaaaa---
B D         Bushbaby -ggaaa---
B D            Dog -ctaac---
B D         Armadillo tttaaa--a
         Mouse lemur =========
B D           Mouse ---------
       Sclater's lemur =========
         Black lemur =========

Inserts between block 5 and 6 in window
      Coquerel's sifaka 99bp
B D           Dog 2bp

Alignment block 6 of 34 in window, 72499436 - 72499494, 59 bps 
B D           Human acaaacaaac------------------------------------------------------------
B D           Chimp --aaacaaac------------------------------------------------------------
B D          Bonobo --aaacaaac------------------------------------------------------------
B D          Gorilla ------aaac------------------------------------------------------------
B D         Orangutan --aaacaaac------------------------------------------------------------
B D          Gibbon --aaacaaac------------------------------------------------------------
B D          Rhesus ----------------------------------------------------------------------
B D    Crab-eating macaque ----------------------------------------------------------------------
      Pig-tailed macaque ----------------------------------------------------------------------
        Sooty mangabey ------aaac------------------------------------------------------------
            Baboon ------aaac------------------------------------------------------------
B D       Green monkey ------aaac------------------------------------------------------------
            Drill ------aaac------------------------------------------------------------
B D     Proboscis monkey ------aaac------------------------------------------------------------
       Angolan colobus ------aaac------------------------------------------------------------
B D Golden snub-nosed monkey ------aaac------------------------------------------------------------
   Black snub-nosed monkey ------aaac------------------------------------------------------------
B D         Marmoset -----caaac------------------------------------------------------------
B D      Squirrel monkey -----caaac------------------------------------------------------------
     White-faced sapajou -----caaac------------------------------------------------------------
      Ma's night monkey -----caaac------------------------------------------------------------
B D          Tarsier ----------------------------------------------------------------------
B D         Bushbaby ----------------------------------------------------------------------
B D           Mouse ----------------------------------------------------------------------
B D            Dog -----aaaac------------------------------------------------------------
B D         Armadillo ----taaaatcagtgatagagtagatgtagctcagtagttgagtgcctgcttcccatgtactgggttcaa
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================

            Human ------------------aaacaaacaaagagatgagg------a-ggttttgcatagaaggacagcccc
            Chimp ------------------aaacaaacaaagagatgagg------a-ggttttgcat---aggacagcccc
            Bonobo ------------------aaacaaacaaagagatgagg------a-ggttttgcatagaaggacagcccc
           Gorilla ------------------aaacaaacaaagagatgagg------a-ggttttgcatagaaggacagcccc
          Orangutan ------------------aagcaaacaaagagatgagg------a-ggttttgcatagaaggacagcccc
            Gibbon ------------------aaacaaacaaagagatgagg------a-ggttttgcatagaaggacagcccc
            Rhesus ------------------aaacaaacaaacagatgagt------a-ggctttacatagaaggacagcccc
     Crab-eating macaque ------------------aaacaaacaaacagatgagt------a-ggctttacatagaaggacagcccc
      Pig-tailed macaque ------------------aaacaaacaaacagatgagt------a-ggctttacatagaaggacagcccc
        Sooty mangabey ------------------aaacaaacaaacagatgagt------a-ggctttgcatagaaggacagcccc
            Baboon ------------------aaacaaacaaacagatgagt------a-ggctttgcataggaggacagcccc
         Green monkey ------------------aaacaaacaaatagatgagt------a-ggctttgcatagaaggacagcccc
            Drill ------------------aaacaaacaaacagatgagt------a-ggctttgcatagaaggacagcccc
       Proboscis monkey ------------------aaacaaacaaacagatgagt------a-ggctttgcatagaaggacagcccc
       Angolan colobus ------------------aaacaaacaaacagatgagt------a-ggctttgcatagaaggacagcccc
   Golden snub-nosed monkey ------------------aaacaaacaaacagatgagt------a-ggctttgcatagaaggacagcccc
   Black snub-nosed monkey ------------------aaacaaacaaacagatgagt------a-ggctttgcatagaaggacagcccc
           Marmoset ------------------aaataaa-aaacagatgagg------a-gtttttgcatgga---acaccccc
       Squirrel monkey ------------------aaacaaa-aaacagatgagg------a-gtttttgcataga---acagcccc
     White-faced sapajou ------------------aaacaaa-aaacagatgagg------a-gtttttgcataga---acagcccc
      Ma's night monkey ------------------aaacaaa-aaacagatgagg------a-gtttttgcataga---acagcccc
           Tarsier -------------------aatcagcacccaggggagg------c-tgttttgcacaggctggcagac--
           Bushbaby --------------------------------gtgag-------------------------gcagcccc
            Mouse ------------------------acatggagatg------------tttttgcataaggagaccatcct
             Dog ------------------aaaaaaac---caggtgaggattttta-tttttctcataaaagggcaacact
          Armadillo ttcctagtacctcctttaaaaaaaaaaaattggtgagc------atttttttgcatgggagggttgcc-c
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================

            Human acac
            Chimp gcac
            Bonobo gcac
           Gorilla gcac
          Orangutan acac
            Gibbon acac
            Rhesus gcac
     Crab-eating macaque gcac
      Pig-tailed macaque gcac
        Sooty mangabey gcac
            Baboon gcac
         Green monkey gcac
            Drill gcac
       Proboscis monkey gcac
       Angolan colobus gcac
   Golden snub-nosed monkey gcac
   Black snub-nosed monkey gcac
           Marmoset acac
       Squirrel monkey acac
     White-faced sapajou acac
      Ma's night monkey acag
           Tarsier -cac
           Bushbaby acac
            Mouse acat
             Dog acac
          Armadillo acac
         Mouse lemur ====
      Coquerel's sifaka ====
       Sclater's lemur ====
         Black lemur ====

Inserts between block 6 and 7 in window
B D        Orangutan 229bp
B D          Mouse 5bp
B D           Dog 1bp

Alignment block 7 of 34 in window, 72499495 - 72499563, 69 bps 
B D           Human -agaatggggagaacaagccaggtaagcag--tgtccacacgg-----tcagggctgcggggtctatgga
B D           Chimp -agaatggggagaacaagccaggtaagcag--tgtccacacgg-----tcagggctgcgaggtctatgga
B D          Bonobo -agaatggggagaacaagccaggtaagcag--tgtccacacgg-----tcagggctgcgaggtctatgga
B D          Gorilla -agaatggggagaacaagccaggtaagcag--tgtccacacgg-----tcagggc---------------
B D         Orangutan -agaatggagaaaacaagccaggtgagcag--tgtccacatgg-----tcagggctgcggggtgtatgga
B D          Gibbon -agaatggggagaacaagccaggtaagcag--tgtccacacgg-----tcagggctgcgggttgtatgga
B D          Rhesus -aggatggggaaaacaagccaggtgagtagagtgtccacacgg-----tcagggctgcgaggggtgtgga
B D    Crab-eating macaque -aggatggggaaaacaagccaggtgagtagagtgtccacacgg-----tcagggctgcgaggggtgtgga
      Pig-tailed macaque -aggatggggaaaacaagccaggtgagtagagtgtccacacgg-----tcagggctgcgaggggtgtgga
        Sooty mangabey -aggatgcggagaacaagccaggagaatagagtgtccacacgg-----tcagggctgcgaggggtgtgga
            Baboon -agaatggggagaacaagccaggagagtagagtgtccacacgg-----tcagggctgcgaggggtgtgga
B D       Green monkey -aggatggggagaacaagccaggtgagtagagtgtccacacgg-----tcagggctgcgaggggtgtgga
            Drill -aggatggggagaacaagccaggagagtagagtgtccacacgg-----tcagggttgcgaggggtgtgga
B D     Proboscis monkey -aggatggggagaacaagccaggtgagtagcgtgtccacacag-----tcagggctgccaggggtgtgga
       Angolan colobus -aggttggggagaacaagccaggtgagtagcgtgtccacacag-----tcagggctgccaggggtgtgga
B D Golden snub-nosed monkey -aggatggggagaacaagccaggtgagtagcatgtccacacag-----tcagggctgccaggggtgtgga
   Black snub-nosed monkey -aggatggggagaacaagccaggtgagtagcatgtccacacag-----tcagggctgccaggggtgtgga
B D         Marmoset -agggcagggaggacaaaccgggtgagcagagtgttcacacag-----tcagggctgtggggtgtgtgga
B D      Squirrel monkey -agggcagggaggacaaaccgggtgagcagagtgtccacatgg-----tcagggctgtggggtgtgtaga
     White-faced sapajou -agggcagggaggacaagctgggtgagcagagtgtccacatgg-----tcagggctgctgggtgtgtgga
      Ma's night monkey -agggcggggaggacaagccgcgtgagc--agtgtccacacgg-----tcagggctgc-gggtgtatgga
B D          Tarsier -agagtgaga----------gggcaggcagagtatccatgtgg-----ggagg-----------------
B D         Bushbaby -ggggaggggagaactcacagggagagctgggcatccacatgg----------------ggcagggtgga
B D           Mouse -acagtgatatgaaggggcca------tggagtgttctcctagcgaaatcagggc-------------gt
B D            Dog -agttgtgggagaacaagtagagtgattagggcatccgcatgg---gggcaggg-tgggaaggatctgca
B D         Armadillo aagttgtgggaaaataagcaggaggagcttggtgtctgcatgg-----t-----------gggatatgat
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================

            Human gaattgc
            Chimp gaattgc
            Bonobo gaattgc
           Gorilla ----tgc
          Orangutan gaactgc
            Gibbon gaactgc
            Rhesus gtactgc
     Crab-eating macaque gtactgc
      Pig-tailed macaque gtactgc
        Sooty mangabey gtactgc
            Baboon gtactgc
         Green monkey gtactgc
            Drill gtactgc
       Proboscis monkey gtactgc
       Angolan colobus gtactgc
   Golden snub-nosed monkey gtactgc
   Black snub-nosed monkey gtactgc
           Marmoset gaactgc
       Squirrel monkey gaactgc
     White-faced sapajou gaactgc
      Ma's night monkey gaactgc
           Tarsier -------
           Bushbaby gggaccc
            Mouse ttatttt
             Dog gaggtag
          Armadillo ctgc---
         Mouse lemur =======
      Coquerel's sifaka =======
       Sclater's lemur =======
         Black lemur =======

Inserts between block 7 and 8 in window
B D          Mouse 1bp
B D           Dog 9bp

Alignment block 8 of 34 in window, 72499564 - 72499638, 75 bps 
B D           Human agtggcagctgtcc-agtgcaggatgctg---gtgcctaaa-------------gta-----agggt---
B D           Chimp agtggcagctgtcc-agtgcaggatgttg---gtgcctaaa-------------gta-----agggt---
B D          Bonobo agtggcagctgtcc-agtgcaggatgttg---gtgcctaaa-------------gta-----agggt---
B D          Gorilla actggcagctgtcc-agtgcaggatgttg---gtgcctaaa-------------gta-----agggt---
B D         Orangutan agtggcagctgtcc-agtgcaggatgttg---gtgcctaaa-------------gtg-----agggt---
B D          Gibbon agtggccgctgtcc-aatgcaggatgttg---gtgcctaaa-------------gtg-----agggt---
B D          Rhesus agtggcatcagtcc-aatgcaggatgtca---gtgcttaaa-------------gtg-----agggt---
B D    Crab-eating macaque agtggcatcagtcc-aatgcaggatgtca---gtgcttaaa-------------gtg-----agggt---
      Pig-tailed macaque agtggcatcagtcc-aatgcaggatgtca---gtgcttaca-------------gtg-----agggt---
        Sooty mangabey agtggcatcagtcc-aatgcaggatgtca---gtgcttaaa-------------gtg-----agggc---
            Baboon agtggcatcagtcc-aatgcaggatgtca---gtgcttaaa-------------gtg-----agggc---
B D       Green monkey aggggcatcagtcc-aatgcaggatgtca---gtgcttaaa-------------gtg-----agggt---
            Drill agtggcatcagtcc-aatgcaggatgtca---gtgcttaaa-------------gtg-----agggc---
B D     Proboscis monkey agtggcatcagtcc-aatgcaggatgtca---gtgcttaaa-------------gtg-----agggt---
       Angolan colobus agtggcatcagtcc-aatgcaggatgtca---gtgcttaaa-------------gtg-----agggt---
B D Golden snub-nosed monkey agtggcatcagtcc-aatgcaggatgtca---gtgcttaaa-------------gtg-----agggt---
   Black snub-nosed monkey agtggcatcagtcc-aatgcaggatgtca---gtgcttaaa-------------gtg-----agggt---
B D         Marmoset agtggcagctgtcc-aacgcaggaagtca----tgcctaaa-------------gtg-----agggt---
B D      Squirrel monkey agtggcagctgtcc-aacacaggatgtca----cacctaaa-------------gtg-----agggt---
     White-faced sapajou agtggcagctgtcc-agtgcaggatgtca----cgcctaaa-------------gtg-----agggt---
      Ma's night monkey agtggcagctgtcc-aatgcaggatgtca----cgcctaaa-------------gtg-----agggt---
B D          Tarsier --tggcat--------------------------------------------------------------
         Mouse lemur agtggcagctgtcc-agtgcaggacgttg---gtgtctgaa-------------gtg-----agggt---
      Coquerel's sifaka agtggcatctgtcc-aatgcaggatgttg---gtgtctgaa-------------gtg-----agggt---
B D         Bushbaby ----gcagct---c-aatgcaagatgttg---ctgcctgaa-------------gaa-----aaggt---
B D           Mouse aatacta-ctgcct-gactcagg-tatgg---gtgcctgaa-------------gca-----aggat---
B D            Dog ---ggtgtcagtccttgagtagagtgtggagcatatctgaa-------------gtg-----agggt---
B D         Armadillo agtcgctgctgtcc-agtgtggggtatca---gtgcctgaatgggatgaggaaggtgtctgaagggtggg
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================

            Human --gatgcagaaggtggtag-ctacagtggggga
            Chimp --gatgcagaaggtggtag-ctacagtggggga
            Bonobo --gatgcagaaggtggtag-ctacagtggggga
           Gorilla --gatgcagaaggtggtag-ctac-gtgtggga
          Orangutan --gatgcagtaagtggtagcctacagtggggga
            Gibbon --gatgcagaaggtggtag-ctacagtggggga
            Rhesus --gatgcgcaaggtggtag-ctacagtggggga
     Crab-eating macaque --gatgcgcaaggtggtag-ctacagtggggga
      Pig-tailed macaque --gatgcgcaaggtggtag-ctacagtggggga
        Sooty mangabey --gatgcggaaggtagtag-ctacagtggggga
            Baboon --gatgcagaaggtagtag-ctacagtggggga
         Green monkey --gatgcggaaggtggtag-ctacagtggagga
            Drill --gatgcggaaggtagtag-ctatagtggggga
       Proboscis monkey --gatacggaaggtggtag-ctacagtggggga
       Angolan colobus --gatacggaaggtggtag-ctacagtggggga
   Golden snub-nosed monkey --gatacggaaggtggtag-ctacagtggggga
   Black snub-nosed monkey --gatacggaaggtggtag-ctacagtggggga
           Marmoset --gatgcgggaagtggtag-ctaccct------
       Squirrel monkey --gatgcagaaagtggtag-ctgcact------
     White-faced sapajou --gatgcggaaagtggtag-ctacact------
      Ma's night monkey --gatgcggaaagtggtag-ctacact------
           Tarsier --------gaggctggtag-ccatagt-ggaga
         Mouse lemur --gacatggagggtggtgg-ctccagtggggga
      Coquerel's sifaka --gacatggagggtggtag-ctccagtggggga
           Bushbaby --gacat-gagggtagtgg-ctacaatgtgggg
            Mouse --ggca-ggaagatggtag-ctacaatgacaa-
             Dog --aacatgaagtattgcag-ctacaggggtaaa
          Armadillo tggacatgaagggtttcag-ctacaatggggta
       Sclater's lemur =================================
         Black lemur =================================

Inserts between block 8 and 9 in window
      Coquerel's sifaka 1778bp

Alignment block 9 of 34 in window, 72499639 - 72499648, 10 bps 
B D           Human cataggggac
B D           Chimp cataggggac
B D          Bonobo cataggggac
B D          Gorilla cataggggac
B D         Orangutan cataggggac
B D          Gibbon cataggggac
B D          Rhesus cataggggac
B D    Crab-eating macaque cataggggac
      Pig-tailed macaque cataggggac
        Sooty mangabey cataggggac
            Baboon cataggggac
B D       Green monkey cataggggac
            Drill cataggggac
B D     Proboscis monkey cataggggac
       Angolan colobus cataggggac
B D Golden snub-nosed monkey cataggggac
   Black snub-nosed monkey cataggggac
B D          Tarsier cacagggact
         Mouse lemur tgtaggggac
B D         Bushbaby tgt-------
B D           Mouse ggttggaagc
B D            Dog tataacagac
B D         Armadillo agtaaggatc
      Coquerel's sifaka ==========
      Ma's night monkey ----------
     White-faced sapajou ----------
       Sclater's lemur ==========
         Black lemur ==========
B D      Squirrel monkey ----------
B D         Marmoset ----------

Inserts between block 9 and 10 in window
         Mouse lemur 1760bp
B D          Mouse 2bp

Alignment block 10 of 34 in window, 72499649 - 72499653, 5 bps 
B D           Human tgctc
B D           Chimp tgctc
B D          Bonobo tgctc
B D          Gorilla tgctc
B D         Orangutan tgctc
B D          Gibbon tgctc
B D          Rhesus tgctc
B D    Crab-eating macaque tgctc
      Pig-tailed macaque tgctc
        Sooty mangabey tgctc
            Baboon tgctc
B D       Green monkey tgctc
            Drill tgctc
B D     Proboscis monkey tgctc
       Angolan colobus tgctc
B D Golden snub-nosed monkey tgctc
   Black snub-nosed monkey tgctc
B D          Tarsier tgctc
B D           Mouse tgc--
B D            Dog tgctt
B D         Armadillo taccc
         Mouse lemur =====
      Coquerel's sifaka =====
      Ma's night monkey -----
     White-faced sapajou -----
       Sclater's lemur =====
         Black lemur =====
B D         Bushbaby -----
B D      Squirrel monkey -----
B D         Marmoset -----

Alignment block 11 of 34 in window, 72499654 - 72499664, 11 bps 
B D           Human aggggacagtg
B D           Chimp aggggacagtg
B D          Bonobo aggggacagtg
B D          Gorilla aggggacagtg
B D         Orangutan aggggacagtg
B D          Gibbon gggggacagtg
B D          Rhesus cggggacagtg
B D    Crab-eating macaque cggggacagtg
      Pig-tailed macaque cggggacagtg
        Sooty mangabey aggggacactg
            Baboon aggggacagtg
B D       Green monkey aggggacagtg
            Drill aggggacagtg
B D     Proboscis monkey aggggacagtg
       Angolan colobus aggggacagtg
B D Golden snub-nosed monkey aggggacagtg
   Black snub-nosed monkey aggggacagtg
B D         Marmoset --aggacagtg
B D      Squirrel monkey --gggacagtg
     White-faced sapajou --gggacagta
      Ma's night monkey --aggacagtg
B D          Tarsier a-gggacgttg
         Black lemur aggggaccgtt
B D         Bushbaby agaggagagtt
B D           Mouse ---tgagagta
B D            Dog aggggatagtt
B D         Armadillo agaggacagta
         Mouse lemur ===========
      Coquerel's sifaka ===========
       Sclater's lemur ===========

Inserts between block 11 and 12 in window
B D          Mouse 3bp

Alignment block 12 of 34 in window, 72499665 - 72499693, 29 bps 
B D           Human gtgatgatggcctggcaagtggcgtcaga
B D           Chimp gtgatgatggcctggcaagtggcatcaga
B D          Bonobo gtgatgatggcctggcaagtggcgtcaga
B D          Gorilla gtgatgatggcctggcaagtggcgtcaga
B D         Orangutan gtgatgatggcctggcaagtggtgtcaga
B D          Gibbon gtgatgatggcctggcaagtggtgtcaga
B D          Rhesus gtcatgatggcctggcaagtggtgtcaga
B D    Crab-eating macaque gtcatgatggcctggcaagtggtgtcaga
      Pig-tailed macaque gtcatgatggcctggcaagtggtgtcaga
        Sooty mangabey gtgatgatggcctggcaagtggtgtcaga
            Baboon gtgatgatggcctggcaagtggtgtcaga
B D       Green monkey gtcatgatggcctggcaagtggtgtcaga
            Drill gtgatgatggcctggcaagtggtgtcaga
B D     Proboscis monkey gtgatgatggcctggcaagtggtgtcaga
       Angolan colobus gtgatgatggcctggcaagtggtgtcaga
B D Golden snub-nosed monkey gtgatgatggcctggcaagtggtgtcaga
   Black snub-nosed monkey gtgatgatggcctggcaagtggtgtcaga
B D         Marmoset gtgatgatgacctggtaattggtgtcaga
B D      Squirrel monkey gtgatgatggcctggcaattgatgtgaga
     White-faced sapajou gtgatgatggcctggcaattggtgtcaga
      Ma's night monkey gtgatgatggcctggcaattggtgtcaga
B D          Tarsier gtgatgatggcccggcagg-ggcatcaga
         Black lemur gtgatgatggcctggcaagtggtgtcaga
       Sclater's lemur gtgatgatggcctggcaagtggtgtcaga
B D         Bushbaby gtgacaatgacctggcaagtggtgtcaga
B D           Mouse gtgagaatggccttacaagctatgccaga
B D            Dog gttatagtagcctagccagtggtgtcgaa
B D         Armadillo gtgacagtgacccaacaaatggtagccaa
         Mouse lemur =============================
      Coquerel's sifaka =============================

Inserts between block 12 and 13 in window
B D         Tarsier 1bp
         Black lemur 1882bp
       Sclater's lemur 1882bp
B D         Bushbaby 1bp
B D          Mouse 1bp
B D           Dog 1bp

Alignment block 13 of 34 in window, 72499694 - 72499792, 99 bps 
B D           Human ccccggcggagcaag---aaggatgtcggtgcagtgagacaaagggtggcagcagagatcaatgctcagt
B D           Chimp ccccagcggagcaag---aaggatgtcggtgcagtgagacaaagggtggcagcagaaatcaatgctcagt
B D          Bonobo ccccagcggagcaag---aaggatgtcggtgcagtgagacaaagggtggcagcagagatcaatgctcaat
B D          Gorilla ccccagcggagcaag---aaggatgtcggtgcagtgagacaaagggtggcagcagagatcaatgctcagt
B D         Orangutan ccccagcagagcaag---aaggatgtcggtgcagtgagacaaa-ggtgacagcagagatcaatgctcagt
B D          Gibbon ccccagcggagcaag---aaggatttcggtgcagtgagacaaagggtagcagcagacatcaatgctcagt
B D          Rhesus ccccagtagagcaag---aaggatgtcggtgcaatgagacaaagggtagcagcagggatcaatgctcagt
B D    Crab-eating macaque ccccagtagagcaag---aaggatgtcggtgcaatgagacaaagggtagcagcagggatcaatgctcagt
      Pig-tailed macaque ccccagtagagcaag---aaggatgtcggtgcaatgagacaaagggtagcagcagggatcaatgctcagt
        Sooty mangabey ccccagtagcgcaag---aaggatgtcggtgcaatgagacaaagggtagcagcagggatcaatgctcagt
            Baboon ccccagtagcgcaag---aaggatgtgggtgcaatgagacaaagggtagcagcagggatcaatgctcagt
B D       Green monkey ccccagtagagcaag---aaggatgtcggggcaatgagacaaagggtagcagcagggatcaatgctcagt
            Drill ccccagtagcgcaag---aaggatgtcggtgcaatgagacaaagggtagcagcagggatcaatgctcagt
B D     Proboscis monkey ccccagtagagcaag---aaggatgtcggtgcaatgagacaaagggtagcagcagggatcaatgctcagt
       Angolan colobus ccccagtagagcaag---aaggatgttggtgcaatgagacaaagggtagcagcagggatcaatgcttagt
B D Golden snub-nosed monkey ccccagtagagcaag---aaggatgtcggtgcaatgagacaaagggtagcagcagggatcaatgctcagt
   Black snub-nosed monkey ccccagtagagcaag---aaggatgtcggtgcaatgagacaaagggtagcagcagggatcaatgctcagt
B D         Marmoset ccccagcagagcaag---aag----------------gacaaggggtagcagtagggatcaatgcttagt
B D      Squirrel monkey ccccagcagagcaag---aaggacattggtgcagtaagacaaggggtagcaatagggatcagtgcttagt
     White-faced sapajou ccgcagcagagcaag---aaggacattggtgcagtaagacaaggggtagcagtagggatcaatgcttagt
      Ma's night monkey cctcagcagagcaag---aaggacattggggcagtaagacaaggggtagcagtagggatcaatgcttagt
B D          Tarsier ccagagcagagtaag-----gggtatccatggaatggg--caggggctgcagcagggaccaccaacgagt
B D         Bushbaby ccagagcagagcaag---cagggcatc-acgcagcgagaccagcagcagcagcagggactgacaatttgt
B D           Mouse tatgaatagaataag---aagaacatcaatgaagtgtg-------------gcagagac--atggccagt
B D            Dog cctgagcagttaagg-----gaatgccagtgaagtgagacaaggagtagcaacagaggctgattattggt
B D         Armadillo -----actggacaaggctagtgaagacagcgtattgagcca--gcatggcaggagcaactgacggtgagt
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================

            Human tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
            Chimp tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
            Bonobo tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
           Gorilla tacatacagggggtctgatcaagtaaaaaaat
          Orangutan tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
            Gibbon tacatacagggggtctggtcaagtaagaaaat
            Rhesus tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
     Crab-eating macaque tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
      Pig-tailed macaque tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
        Sooty mangabey tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
            Baboon tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
         Green monkey tacatacaggtggtctgatcaagtaagaaaat
            Drill tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
       Proboscis monkey tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
       Angolan colobus tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
   Golden snub-nosed monkey tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
   Black snub-nosed monkey tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
           Marmoset tacctacagggggtctgatcaagt--------
       Squirrel monkey tacatacagggtatctgatcaagtaagaaaat
     White-faced sapajou tacatacagggggtctgatcaagtaaaaaaat
      Ma's night monkey tacatacagggggtctgatcaagtaagaaaat
           Tarsier cacccacagggg---tgatcgaatgagagaac
           Bushbaby tagatacagaggatacaataaagcaagaaaat
            Mouse taggtagatggtacctgaaaacataaaaagga
             Dog tatagataggaggtctgatcaaatatgaaaat
          Armadillo tacatacaggtggtctgatcaaataagaaaat
         Mouse lemur ================================
      Coquerel's sifaka ================================
       Sclater's lemur ================================
         Black lemur ================================

Inserts between block 13 and 14 in window
B D         Bushbaby 3073bp
B D          Mouse 4bp

Alignment block 14 of 34 in window, 72499793 - 72499796, 4 bps 
B D           Human agat
B D           Chimp agat
B D          Bonobo agat
B D          Gorilla agat
B D         Orangutan agat
B D          Gibbon agat
B D          Rhesus agat
B D    Crab-eating macaque agat
      Pig-tailed macaque agat
        Sooty mangabey agat
            Baboon agat
B D       Green monkey agat
            Drill agat
B D     Proboscis monkey agat
       Angolan colobus agat
B D Golden snub-nosed monkey agat
   Black snub-nosed monkey agat
B D      Squirrel monkey agat
     White-faced sapajou aggt
      Ma's night monkey agat
B D          Tarsier acac
B D           Mouse agaa
B D            Dog --gt
B D         Armadillo atat
         Mouse lemur ====
      Coquerel's sifaka ====
       Sclater's lemur ====
         Black lemur ====
B D         Bushbaby ====
B D         Marmoset ----

Inserts between block 14 and 15 in window
B D        Armadillo 2194bp

Alignment block 15 of 34 in window, 72499797 - 72499808, 12 bps 
B D           Human aa----caagaa-aata
B D           Chimp aa----caagaa-aata
B D          Bonobo aa----caagaa-aata
B D          Gorilla aa----caagaa-aata
B D         Orangutan aa----caagaa-aata
B D          Gibbon aa----caagaa-aata
B D          Rhesus aa----caagaa-aata
B D    Crab-eating macaque aa----caagaa-aata
      Pig-tailed macaque aa----caagaa-aata
        Sooty mangabey aa----caagaa-aata
            Baboon aa----caagaa-aata
B D       Green monkey aa----caagaa-aata
            Drill aa----caagaa-aata
B D     Proboscis monkey aa----caagaa-aata
       Angolan colobus aa----caagaa-aata
B D Golden snub-nosed monkey aa----caagaa-aata
   Black snub-nosed monkey aa----caagaa-aata
B D         Marmoset -------aagaa-aata
B D      Squirrel monkey ta----caagaa-aata
     White-faced sapajou ta----caagaa-aata
      Ma's night monkey ta----ccagaa-aata
B D          Tarsier aggggtgatgag-agtc
B D           Mouse aa----gaaaga-aaga
B D            Dog at----taaggataata
         Mouse lemur =================
      Coquerel's sifaka =================
       Sclater's lemur =================
         Black lemur =================
B D         Armadillo =================
B D         Bushbaby =================

Inserts between block 15 and 16 in window
      Ma's night monkey 12bp
B D         Tarsier 1bp

Alignment block 16 of 34 in window, 72499809 - 72499809, 1 bps 
B D           Human g
B D           Chimp g
B D          Bonobo g
B D         Orangutan g
B D          Gibbon g
B D          Rhesus g
B D    Crab-eating macaque g
      Pig-tailed macaque g
        Sooty mangabey g
            Baboon g
B D       Green monkey g
            Drill g
B D     Proboscis monkey g
       Angolan colobus g
B D Golden snub-nosed monkey g
   Black snub-nosed monkey g
B D         Marmoset c
B D      Squirrel monkey t
     White-faced sapajou t
B D          Tarsier g
B D            Dog g
         Mouse lemur =
      Coquerel's sifaka =
B D           Mouse -
      Ma's night monkey =
       Sclater's lemur =
         Black lemur =
B D         Armadillo =
B D         Bushbaby =
B D          Gorilla -

Inserts between block 16 and 17 in window
B D           Dog 3152bp

Alignment block 17 of 34 in window, 72499810 - 72499813, 4 bps 
B D           Human ggga--
B D           Chimp ggga--
B D          Bonobo ggga--
B D          Gorilla ggga--
B D         Orangutan gggc--
B D          Gibbon gggt--
B D          Rhesus gggt--
B D    Crab-eating macaque gggt--
      Pig-tailed macaque gggt--
        Sooty mangabey gggt--
            Baboon gggt--
B D       Green monkey gggt--
            Drill gagt--
B D     Proboscis monkey gggt--
       Angolan colobus gggt--
B D Golden snub-nosed monkey gggt--
   Black snub-nosed monkey gggt--
B D         Marmoset aggt--
B D      Squirrel monkey aggt--
     White-faced sapajou aggt--
B D          Tarsier agga--
B D           Mouse -agtga
         Mouse lemur ======
      Coquerel's sifaka ======
      Ma's night monkey ======
       Sclater's lemur ======
         Black lemur ======
B D         Armadillo ======
B D            Dog ======
B D         Bushbaby ======

Inserts between block 17 and 18 in window
B D          Mouse 2503bp

Alignment block 18 of 34 in window, 72499814 - 72499816, 3 bps 
B D           Human ggg
B D           Chimp ggg
B D          Bonobo ggg
B D          Gorilla ggg
B D         Orangutan ggg
B D          Gibbon ggg
B D          Rhesus ggg
B D    Crab-eating macaque ggg
      Pig-tailed macaque ggg
        Sooty mangabey ggg
            Baboon ggg
B D       Green monkey ggg
            Drill ggg
B D     Proboscis monkey ggg
       Angolan colobus ggg
B D Golden snub-nosed monkey ggg
   Black snub-nosed monkey ggg
B D         Marmoset gtc
B D      Squirrel monkey ggc
     White-faced sapajou ggc
B D          Tarsier ggg
         Mouse lemur ===
      Coquerel's sifaka ===
B D           Mouse ===
      Ma's night monkey ===
       Sclater's lemur ===
         Black lemur ===
B D         Armadillo ===
B D            Dog ===
B D         Bushbaby ===

Inserts between block 18 and 19 in window
B D         Tarsier 1396bp

Alignment block 19 of 34 in window, 72499817 - 72499821, 5 bps 
B D           Human gcgca
B D           Chimp gcaca
B D          Bonobo gcgca
B D          Gorilla gcgca
B D         Orangutan gcaca
B D          Gibbon gtgtg
B D          Rhesus gcaca
B D    Crab-eating macaque gcaca
      Pig-tailed macaque gcaca
        Sooty mangabey gcaca
            Baboon gcaca
B D       Green monkey gcaca
            Drill gcaca
B D     Proboscis monkey gcaca
       Angolan colobus gcaca
B D Golden snub-nosed monkey gcaca
   Black snub-nosed monkey gcaca
B D         Marmoset acata
B D      Squirrel monkey acatg
     White-faced sapajou acatg
         Mouse lemur =====
      Coquerel's sifaka =====
B D           Mouse =====
      Ma's night monkey =====
       Sclater's lemur =====
         Black lemur =====
B D         Armadillo =====
B D            Dog =====
B D         Bushbaby =====
B D          Tarsier =====

Alignment block 20 of 34 in window, 72499822 - 72499937, 116 bps 
B D           Human gtgtctcatgcctgtaatctcagcactctgggaggccaaggcgggcagattacc-tgaggtcaggagttc
B D           Chimp gtgtctcatgcctgtaatctcagcactctgggaggccaaggcgggcagattacc-tgaggtcaggagttc
B D          Bonobo gtgtctcatgcctgtaatctcagcaatctgggaggccaaggcgggcagattacc-tgacgtcaggagttc
B D          Gorilla gtgtctcatgcctgtaatctcagcactctgggaggccaaggcgggcagattacc-tgaggtcgggagttc
B D         Orangutan gtgtctcatgtctgttatctcagcactctgggaggccgaggcgggcagattacc-tgaggtcaggagttc
B D          Gibbon gggtctcatgcctgtaatctcagcactctgggaggctgaggctggtagattacc-tggggtcaggagttc
B D          Rhesus gtgtctcacgcctgtaatctcagcactctgggaggcccaggaaggcagattacc-tgaggtcaggagttc
B D    Crab-eating macaque gtgtctcacgcctgtaatctcagcactctgggaggcccaggaaggcagattacc-tgaggtcaggagttc
      Pig-tailed macaque gtgtcccacgcctgtaatctcagcactctgggaggcccaggaaggcagattacc-tgaggtcaggagttc
        Sooty mangabey gtgtctcacgcctgtaatcttagcactctgggaggccctggaaggcagattacc-tgaggtcaggagttc
            Baboon gtgtctcacgcctgtaatcttagcagtctgggaggcccaggaaggcagattacc-tgaggtcaggagttc
B D       Green monkey gtgtctcacgcctgtaatctcagcactctgggaggcccaggaaggcagattacc-tgaggtcaggagttc
            Drill gtgtctcacgcctgtaatcttagcactctgggaggcccaggaaggcagattacc-tgaggtcaggagttc
B D     Proboscis monkey gtgtctcacgcctgtaatctcagcactctgggaggcccaggaaggcagattacc-tgaggtcaggagttc
       Angolan colobus gtgtctcacgcctgtaatctcagcactctgggaggcccaggaaggcagattacc-tgaggtcaggagttc
B D Golden snub-nosed monkey gtgtctcatgcctgtaatctcagcactctgggaggcccaggaaggcagattacc-tgaggtcaggagttc
   Black snub-nosed monkey gtgtctcacgcctgtaatctcagcattctgggaggcccaggaaggcagattacc-tgaggtcaggagttc
B D         Marmoset gtggctcacgcctgtaatctcagcactctgggaggctgaggtgggcagatcacc-tgaggtcaggagttc
B D      Squirrel monkey gtggctcacgcctgtaatctcagcactctgggaggctgaggtgggcagatcacc-tgaggtcaggagttc
     White-faced sapajou gtggctcacgcctgtaatcccagcactccgggaggctgaggcgggcagatcaccttgaggtcaggagttc
      Ma's night monkey gtggctcacacctgtaatctcagcactctgggaggctgaggcgggcagatcacc-tgaggtcaggagttc
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
B D           Mouse ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
B D         Armadillo ======================================================================
B D            Dog ======================================================================
B D         Bushbaby ======================================================================
B D          Tarsier ======================================================================

            Human gagaccag-cctggccaacatggtgaaaccccgtctctact-a-aaaaat
            Chimp gagaccag-cctggccaacatggtgaaaccccgtctctact-a-aaaaat
            Bonobo gagaccag-cctggccaacatggtgaaaccccgtctctact-a-aaaaat
           Gorilla aagaccag-cctggccaatatggtgaaaccccgtctctact-a-aaaaat
          Orangutan gagaccagccctggccaacatggtgaaaccccgtttctatt-ataaaaat
            Gibbon gagaccag-cctggccaacatggtgaaaccccgtctctact-a-aaaaat
            Rhesus aagaccag-cctggccgacatggtgaaaccttgtctctgtt-a-aaaaat
     Crab-eating macaque aagaccag-cctggccgacatggtgaaaccttgtctctgtt-a-aaaaat
      Pig-tailed macaque gagaccag-cctggccgacatggtgaaaccttgtctctgtt-a-aaaaat
        Sooty mangabey aagaccag-cctggccgacatggtgaaacctcgtctctgtt-a-aaaaat
            Baboon aagaccag-cctggccgacatggtgaaacctcgtctctgtt-a-aaaaat
         Green monkey aagaccag-cctggccgacatggtgaaacctcgtctctgtt-a-aaaaat
            Drill aagaccag-cctggctgacatggtgaaacctcgtctctgtt-a-aaaaat
       Proboscis monkey aagaccag-cctggccgacatggtgaaacctcgtctctgtt-a-aaaaat
       Angolan colobus aagaccag-cctggccgacatggtgaaacctcatctctgttaa-aaaaat
   Golden snub-nosed monkey aagaccag-cctggccaacatggtgaaacctcgtctctgtt-a-aaaaat
   Black snub-nosed monkey aagaccag-cctggccaacatggtgaaacctcgtctctgtt-a-aaaaat
           Marmoset gagaccag-ccaggccaacatgccaaaa-cccatctctact-a-aaaaat
       Squirrel monkey gagaccag-cctggccaacatggcaaaaccccatctctact-a-aaaaat
     White-faced sapajou gagaccag-cctggccaacatggcgaaaccccatctctact-a-aaaaat
      Ma's night monkey gagaccat-cctggtcaacacggtgaaaccctgtctctact-a-aaaata
         Mouse lemur ==================================================
      Coquerel's sifaka ==================================================
            Mouse ==================================================
       Sclater's lemur ==================================================
         Black lemur ==================================================
          Armadillo ==================================================
             Dog ==================================================
           Bushbaby ==================================================
           Tarsier ==================================================

Inserts between block 20 and 21 in window
B D        Orangutan 166bp

Alignment block 21 of 34 in window, 72499938 - 72500047, 110 bps 
B D           Human acaaaaattagctgggtgtggtggcaggtgcctgtattctcagctgcacaggaggctgaggctggagaat
B D           Chimp acaaaaattagctgggtgtggtggcaggtgcctgtattctcagctgcacaggaggctgaggctggagaat
B D          Bonobo acaaaaattagctgggtgtggtggcaggtgcctgtattctcagctgcacaggaggctgaggctggagaat
B D          Gorilla acaaaaattatctgggtgtggtggcaggtgcctgtattctcagctgcacaggaggctgaggctggagaat
B D          Gibbon acaaaaattagctgggtgtggtggcaggtgcctgtattctcagctgctcaggaggctgaggctggagaat
B D          Rhesus acaaaaattagctggatctggtggcacgcgcctatattcccagcttctcaggaggctaaggctggagaat
B D    Crab-eating macaque acaaaaattagctggatctggtggcacgcgcctatattcccagcttctcaggaggctaaggctggagaat
      Pig-tailed macaque acaaaaattagctggatctggtggcacgcgcctatattcccagcttctcaggaggctaaggctggagaat
        Sooty mangabey acaaaaattatctggatctggtggcacgcgcctatattcccagcttctcaggagcctaaggctggagaat
            Baboon acaaaaattatctggatctggtggcacgcgcctatatttccagcttctcaggaggctaaggctggagaat
B D       Green monkey acaaaaattagctggatctggtggcacgcgcctatattcccagcttctcaggaggctaaggctggagaat
            Drill acaaaaattatctggatctggtggcacgcgcctatattcccagcttctcaggaggttaaggctggagaat
B D     Proboscis monkey acaaaaattagctggatctagtggcacgcgcctatattcccagcttctcaggaggctaaggctggagaat
       Angolan colobus acaaaaattagctggatctagtggcacgcgcctatattcccagcttctcaggaggctaaggctggagaat
B D Golden snub-nosed monkey acaaaaattagctggatctagtggcacgcgcctatattcccagcttctcaggaggctaaggctggagaat
   Black snub-nosed monkey acaaaaattagctggatctagtggcacgcgcctatattcccagcttctcaggaggctaaggctggagaat
B D         Marmoset gcaaaaattagctgggcgtggtggcacgcgcctgtattcccagctactcaggaggctgaggctggcgaat
B D      Squirrel monkey acaaaaattagctgggcatggcggcacgcacctgtattcccagctactcagaaggctgagactggagaat
     White-faced sapajou acaaaaattagctgggcgtggtggcatgcacctgtattcccagctacttaggaggctgaggctggagaat
      Ma's night monkey caaaaaattagctgggcatggtggcgcgtgcctgtaatcccagctactcaggaggctgaggcaggagaat
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
B D           Mouse ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
B D         Armadillo ======================================================================
B D            Dog ======================================================================
B D         Bushbaby ======================================================================
B D         Orangutan ======================================================================
B D          Tarsier ======================================================================

            Human tgcttgaacctgggaggcgaagtttgctgtgagccgagat
            Chimp tgcttgaacctgggaggcgaagtttgctgtgagccgagat
            Bonobo tgcttgaacctgggaggcgaagtttgctgtgagccgagat
           Gorilla tgcttgaacctgggaggtgaagtttgctgtgagccgagat
            Gibbon cacttgaacctgggaggcgaagtttgctgtgagccgagac
            Rhesus cgcttgaacccgcgaggcaaagtttgctgtgagccgagat
     Crab-eating macaque cgcttgaacccgcgaggcaaagtttgctgtgagccgagat
      Pig-tailed macaque cgcttgaacccgcgaggcaaagtttgctgtgagccgagat
        Sooty mangabey cgcttgaatccagaaggcaaagtttgctgtgagctgagat
            Baboon cgcttgaatccagaaggcaaagtttgctgtgagctgagat
         Green monkey cgcttgaacccaggaggcaaagtttgctgtgagccgagat
            Drill cgcttgaatccagaaggcaaagtttgctgtgagctgagat
       Proboscis monkey ggcttgaacccgggaggcaaagtttgctgtgaaccgagat
       Angolan colobus cgcttgaacccgggaggcaaagtttgctgtgagccgagat
   Golden snub-nosed monkey ggcttgaacccgggaggcaaagtttgctgtgagccgagat
   Black snub-nosed monkey ggcttgaacccgggaggcaaagtttgctgtgagccgagat
           Marmoset tgcttgaacctcggaggcgaagattgcagtgagctgagat
       Squirrel monkey tgcttgaacctaggaggcgaagattgcagtgagctgagat
     White-faced sapajou tgcttgaacctgggaggcgaagattgcagtgagctgagat
      Ma's night monkey tgcctgaacccaggaggcggaggttgtggtgaaccgagat
         Mouse lemur ========================================
      Coquerel's sifaka ========================================
            Mouse ========================================
       Sclater's lemur ========================================
         Black lemur ========================================
          Armadillo ========================================
             Dog ========================================
           Bushbaby ========================================
          Orangutan ========================================
           Tarsier ========================================

Inserts between block 21 and 22 in window
      Ma's night monkey 58bp

Alignment block 22 of 34 in window, 72500048 - 72500092, 45 bps 
B D           Human tgcgtcactgcaatccagtctaagcgacagagcgagactctgtct
B D           Chimp tgcatcactgcaatccagtctaagcgacagagcgagactctgtct
B D          Bonobo tgcatcactgcaatccagtctaagcgacagagcgagactctgtct
B D          Gorilla tgcgtcactgcaatccagtctaagcgacagagcgagactctgtct
B D          Gibbon tgcatcactgcaatccagtctaagcgacagaccgagactctgtct
B D          Rhesus cgcgtcactgcaatccagtctaagtgacagagtgagactccattt
B D    Crab-eating macaque cgcgtcactgcaatccagtctaagtgacagagtgagactccatct
      Pig-tailed macaque cgcgtcactgcaatccagtctaagtgacagagtgagactccatct
        Sooty mangabey cgcatc---------------------------------------
            Baboon cgcatcactgcaatccagtctaagtgacagagtgagactccatct
B D       Green monkey cgcgtcactgcaatccagtctaagtggcagagtgagactccatct
            Drill cgcatcactgcaatccagtctaagtgacagagtgagactctatct
B D     Proboscis monkey tgcatcactgcaatccagtctaagtgacagagcgagactccatct
       Angolan colobus tgcatcactgcaatccagtctaagtgacagagcgagactccatct
B D Golden snub-nosed monkey tgcatcactgcaatccagtctaagtgacagggcgagactccatct
   Black snub-nosed monkey tgcatcactgcaatccagtctaagtgacagagcgagactccatct
B D         Marmoset tgcatcactgccctccagcctgagtaacagagtgagattccctct
B D      Squirrel monkey tgtgtcactgcactccagcctgggcaacagagtgagattccgtct
     White-faced sapajou tgtgtcactgcactccagcctgggcaacagagtgagattctgtct
         Mouse lemur =============================================
      Coquerel's sifaka =============================================
B D           Mouse =============================================
      Ma's night monkey =============================================
       Sclater's lemur =============================================
         Black lemur =============================================
B D         Armadillo =============================================
B D            Dog =============================================
B D         Bushbaby =============================================
B D         Orangutan =============================================
B D          Tarsier =============================================

Alignment block 23 of 34 in window, 72500093 - 72500095, 3 bps 
B D           Human --a--aa
B D           Chimp --a--aa
B D          Bonobo --a--aa
B D          Gorilla --a--aa
B D          Gibbon --a--aa
B D          Rhesus --a----
B D    Crab-eating macaque --a----
      Pig-tailed macaque --a----
            Baboon --a----
B D       Green monkey --a----
            Drill --a----
B D     Proboscis monkey --aag--
       Angolan colobus --aa---
B D Golden snub-nosed monkey --aag--
   Black snub-nosed monkey --aag--
B D         Marmoset caa----
B D      Squirrel monkey caa----
         Mouse lemur =======
      Coquerel's sifaka =======
B D           Mouse =======
      Ma's night monkey =======
     White-faced sapajou NNNNNNN
       Sclater's lemur =======
         Black lemur =======
B D         Armadillo =======
B D            Dog =======
B D         Bushbaby =======
B D         Orangutan =======
B D          Tarsier =======
       Sooty mangabey -------

Alignment block 24 of 34 in window, 72500096 - 72500107, 12 bps 
B D           Human agaaagaaagaa
B D           Chimp agaaagaaagaa
B D          Bonobo agaaagaaagaa
B D          Gorilla aga---------
B D          Gibbon agaaagaaagaa
B D          Rhesus agaaagaaagaa
B D    Crab-eating macaque agaaagaaagaa
      Pig-tailed macaque agaaagaaagaa
        Sooty mangabey agaaagaaagaa
            Baboon agaaagagagag
B D       Green monkey agaaagaaagaa
            Drill agaaagaaagaa
B D     Proboscis monkey agagagagagag
B D Golden snub-nosed monkey ----------ag
B D         Marmoset aaataaagaaga
B D      Squirrel monkey aagaaaaaagaa
         Mouse lemur ============
      Coquerel's sifaka ============
B D           Mouse ============
      Ma's night monkey ============
     White-faced sapajou NNNNNNNNNNNN
       Sclater's lemur ============
         Black lemur ============
B D         Armadillo ============
B D            Dog ============
B D         Bushbaby ============
       Angolan colobus ------------
B D         Orangutan ============
B D          Tarsier ============
   Black snub-nosed monkey ------------

Alignment block 25 of 34 in window, 72500108 - 72500109, 2 bps 
B D           Human ag
B D           Chimp ag
B D          Bonobo ag
B D          Gibbon ag
B D          Rhesus ag
B D    Crab-eating macaque ag
      Pig-tailed macaque ag
        Sooty mangabey ag
            Baboon ag
B D       Green monkey ag
            Drill ag
B D     Proboscis monkey ag
B D Golden snub-nosed monkey ag
B D         Marmoset ag
         Mouse lemur ==
      Coquerel's sifaka ==
B D           Mouse ==
      Ma's night monkey ==
     White-faced sapajou NN
       Sclater's lemur ==
         Black lemur ==
B D         Armadillo ==
B D            Dog ==
B D         Bushbaby ==
       Angolan colobus --
B D         Orangutan ==
B D          Gorilla --
B D          Tarsier ==
   Black snub-nosed monkey --
B D      Squirrel monkey --

Inserts between block 25 and 26 in window
            Drill 51bp

Alignment block 26 of 34 in window, 72500110 - 72500110, 1 bps 
B D           Human g
B D           Chimp g
B D          Bonobo g
B D          Gibbon a
B D     Proboscis monkey a
B D Golden snub-nosed monkey a
B D         Marmoset a
         Mouse lemur =
      Coquerel's sifaka =
B D           Mouse =
      Ma's night monkey =
     White-faced sapajou N
       Sclater's lemur =
         Black lemur =
B D         Armadillo =
B D            Dog =
B D         Bushbaby =
       Angolan colobus -
B D         Orangutan =
B D          Gorilla -
B D          Tarsier =
   Black snub-nosed monkey -
           Baboon -
B D      Squirrel monkey -
            Drill =
B D       Green monkey -
       Sooty mangabey -
     Pig-tailed macaque -
B D    Crab-eating macaque -
B D          Rhesus -

Alignment block 27 of 34 in window, 72500111 - 72500117, 7 bps 
B D           Human --aagaaag
B D           Chimp --aagaaag
B D          Gorilla --aagaaag
B D          Gibbon --acgaaa-
B D          Rhesus ---agagag
B D    Crab-eating macaque ---agagag
      Pig-tailed macaque ---agagag
        Sooty mangabey ---aaagaa
            Baboon ---agagag
B D     Proboscis monkey --gagagag
B D Golden snub-nosed monkey --gagagag
B D         Marmoset agaagaa--
         Mouse lemur =========
      Coquerel's sifaka =========
B D           Mouse =========
      Ma's night monkey =========
     White-faced sapajou NNNNNNNNN
       Sclater's lemur =========
         Black lemur =========
B D          Bonobo ---------
B D         Armadillo =========
B D            Dog =========
B D         Bushbaby =========
       Angolan colobus ---------
B D         Orangutan =========
B D          Tarsier =========
   Black snub-nosed monkey ---------
B D      Squirrel monkey ---------
            Drill =========
B D       Green monkey ---------

Inserts between block 27 and 28 in window
B D          Rhesus 1bp
B D   Crab-eating macaque 1bp
     Pig-tailed macaque 1bp
       Sooty mangabey 1bp
           Baboon 1bp
B D     Proboscis monkey 1bp
B D Golden snub-nosed monkey 1bp

Alignment block 28 of 34 in window, 72500118 - 72500127, 10 bps 
B D           Human ---gaaggaagga
B D           Chimp ---aaagaaagaa
B D         Orangutan ---gaaagaaaga
B D          Gibbon ---gaacgaaaga
B D          Rhesus ---gagagagag-
B D    Crab-eating macaque ---gagagagag-
      Pig-tailed macaque ---gagagagag-
        Sooty mangabey ---gaaagaaag-
            Baboon ---gagagaaag-
B D       Green monkey ----------ag-
B D     Proboscis monkey ---gagagagag-
B D Golden snub-nosed monkey ---gagagagag-
B D         Marmoset gaagcaggaa---
         Mouse lemur =============
      Coquerel's sifaka =============
B D           Mouse =============
      Ma's night monkey =============
     White-faced sapajou NNNNNNNNNNNNN
       Sclater's lemur =============
         Black lemur =============
B D          Bonobo -------------
B D         Armadillo =============
B D            Dog =============
B D         Bushbaby =============
       Angolan colobus -------------
B D          Gorilla -------------
B D          Tarsier =============
   Black snub-nosed monkey -------------
B D      Squirrel monkey -------------
            Drill =============

Inserts between block 28 and 29 in window
B D          Rhesus 10bp
B D   Crab-eating macaque 12bp
       Sooty mangabey 2bp
           Baboon 3bp

Alignment block 29 of 34 in window, 72500128 - 72500133, 6 bps 
B D           Human aggaag
B D           Chimp agaaag
B D         Orangutan aggaag
B D          Gibbon acaaac
B D          Rhesus agagag
B D    Crab-eating macaque agaaag
        Sooty mangabey agaaag
            Baboon agaaag
B D         Marmoset aagaag
         Mouse lemur ======
      Coquerel's sifaka ======
B D           Mouse ======
      Ma's night monkey ======
     White-faced sapajou NNNNNN
       Sclater's lemur ======
         Black lemur ======
B D          Bonobo ------
B D         Armadillo ======
B D            Dog ======
B D         Bushbaby ======
       Angolan colobus ------
B D          Gorilla ------
B D          Tarsier ======
   Black snub-nosed monkey ------
B D Golden snub-nosed monkey ------
B D     Proboscis monkey NNNNNN
B D      Squirrel monkey ------
            Drill ======
B D       Green monkey ------
     Pig-tailed macaque ------

Alignment block 30 of 34 in window, 72500134 - 72500157, 24 bps 
B D           Human gaaggaaggaagga------------------------aggaaggaag
B D           Chimp aaagaaagaaagaa------------------------agaaagaaag
B D         Orangutan gaaggaaggaagga------------------------aggaaggaag
B D          Gibbon aaaagaaagaaag-------------------------agaaagaat-
B D          Rhesus aaagaaagaaagaa----------------------agagaaagaag-
B D    Crab-eating macaque aaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaa-
        Sooty mangabey aaagaaagaaagaa----------------------------------
            Baboon aaagaaagaaagaa---------------aagaaagaaagaaagaaa-
B D Golden snub-nosed monkey ----------ag------------------------------------
         Mouse lemur ================================================
      Coquerel's sifaka ================================================
B D           Mouse ================================================
      Ma's night monkey ================================================
     White-faced sapajou NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
       Sclater's lemur ================================================
         Black lemur ================================================
B D          Bonobo ------------------------------------------------
B D         Armadillo ================================================
B D            Dog ================================================
B D         Bushbaby ================================================
       Angolan colobus ------------------------------------------------
B D          Gorilla ------------------------------------------------
B D          Tarsier ================================================
   Black snub-nosed monkey ------------------------------------------------
B D     Proboscis monkey NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
B D      Squirrel monkey ------------------------------------------------
            Drill ================================================
B D       Green monkey ------------------------------------------------
     Pig-tailed macaque ------------------------------------------------
B D         Marmoset ------------------------------------------------

Inserts between block 30 and 31 in window
B D        Orangutan 1bp
B D          Rhesus 20bp
B D   Crab-eating macaque 20bp
           Baboon 20bp

Alignment block 31 of 34 in window, 72500158 - 72500223, 66 bps 
B D           Human gaagaaagaaagaa-----agaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaaga
B D          Gorilla gaagaaagaaagaa-----agaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaaga
B D         Orangutan aaggaaagaaagaa-----agaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaggaagga
B D          Gibbon --gaaggaaaaaaa-----agaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaaga
B D          Rhesus aaagaaagaaaaag-----aaagagaaagaaagaaa---aaaaagaaagaaagaaaagaaagaaagaaga
B D    Crab-eating macaque aaagaaggaaagaa-----agaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaaga
      Pig-tailed macaque ---------------------------------------agaaagaaagaaagaaagagaaagaagaaag
        Sooty mangabey ---------------------------------------agaaagaaagaaagaaagagagagaagaaag
            Baboon aaagaaagaaagaa-----agaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagagaaagaaagaaaaaga
B D       Green monkey cgagagagagagag-----agaaagaaagaaagaaag--aaagag-aagaaagaaagaaagaaagaaaga
            Drill agaaagaaggaaag-----agaaagaaagaaagagaa--agaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaaga
       Angolan colobus ---gaaagaaagaa-----agagagagagagagagagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaaga
B D Golden snub-nosed monkey aaagaaagaaagaaaaaagagaaagaaagagagagagagagaaagaaagaaagaaagaaagaaagaaaga
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
B D           Mouse ======================================================================
      Ma's night monkey ======================================================================
     White-faced sapajou NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
B D          Bonobo ----------------------------------------------------------------------
B D         Armadillo ======================================================================
B D            Dog ======================================================================
B D         Bushbaby ======================================================================
B D          Tarsier ======================================================================
   Black snub-nosed monkey ----------------------------------------------------------------------
B D     Proboscis monkey NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
B D      Squirrel monkey ----------------------------------------------------------------------
B D         Marmoset ----------------------------------------------------------------------
B D           Chimp ----------------------------------------------------------------------

            Human a
           Gorilla a
          Orangutan a
            Gibbon a
            Rhesus a
     Crab-eating macaque a
      Pig-tailed macaque a
        Sooty mangabey a
            Baboon a
         Green monkey a
            Drill a
       Angolan colobus a
   Golden snub-nosed monkey a
         Mouse lemur =
      Coquerel's sifaka =
            Mouse =
      Ma's night monkey =
     White-faced sapajou N
       Sclater's lemur =
         Black lemur =
            Bonobo -
          Armadillo =
             Dog =
           Bushbaby =
           Tarsier =
   Black snub-nosed monkey -
       Proboscis monkey N
       Squirrel monkey -
           Marmoset -
            Chimp -

Alignment block 32 of 34 in window, 72500224 - 72500226, 3 bps 
B D           Human ag--a
B D          Gorilla ag--a
B D         Orangutan ggaaa
B D          Gibbon ag---
B D          Rhesus ag--a
B D    Crab-eating macaque ag--a
      Pig-tailed macaque ag--a
        Sooty mangabey aa--g
            Baboon ag--a
B D       Green monkey ag--a
            Drill ag--a
   Black snub-nosed monkey ag--a
         Mouse lemur =====
      Coquerel's sifaka =====
B D           Mouse =====
      Ma's night monkey =====
     White-faced sapajou NNNNN
       Sclater's lemur =====
         Black lemur =====
B D          Bonobo -----
B D         Armadillo =====
B D            Dog =====
B D         Bushbaby =====
       Angolan colobus -----
B D          Tarsier =====
B D Golden snub-nosed monkey -----
B D     Proboscis monkey NNNNN
B D      Squirrel monkey -----
B D         Marmoset -----
B D           Chimp -----

Inserts between block 32 and 33 in window
B D          Rhesus 6bp
B D   Crab-eating macaque 5bp
     Pig-tailed macaque 5bp
       Sooty mangabey 5bp
           Baboon 8bp
B D       Green monkey 2bp
            Drill 2287bp
   Black snub-nosed monkey 2bp

Alignment block 33 of 34 in window, 72500227 - 72500243, 17 bps 
B D           Human gaaagaa--agaaagagaa
B D          Gorilla gaaaga-------------
B D         Orangutan gaaagaa--agaaagaaaa
B D          Rhesus gacagaa--agaaagaaag
B D    Crab-eating macaque gaaagaa--agaaagaaag
      Pig-tailed macaque gagaga-----aaagaaag
        Sooty mangabey aagagaa--agaaagaaag
            Baboon aagagaa--agaaggaagg
B D       Green monkey gaaagaa--agaaagaaag
       Angolan colobus ---------agagagagag
B D Golden snub-nosed monkey ---------agaaagaaag
   Black snub-nosed monkey gagagagagagagagaaag
         Mouse lemur ===================
      Coquerel's sifaka ===================
B D           Mouse ===================
      Ma's night monkey ===================
     White-faced sapajou NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
       Sclater's lemur ===================
         Black lemur ===================
B D          Bonobo -------------------
B D         Armadillo ===================
B D            Dog ===================
B D         Bushbaby ===================
B D          Gibbon -------------------
B D          Tarsier ===================
B D     Proboscis monkey NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
B D      Squirrel monkey -------------------
            Drill ===================
B D         Marmoset -------------------
B D           Chimp -------------------

Alignment block 34 of 34 in window, 72500244 - 72500257, 14 bps 
B D           Human aaagaaagaaagaa
B D          Gorilla --------------
B D          Gibbon ----------agaa
B D          Rhesus ---------aaaga
B D    Crab-eating macaque ---------aaaga
      Pig-tailed macaque ---------aaaaa
        Sooty mangabey ---------aaaga
            Baboon ---------aagga
B D       Green monkey ---------aaaga
       Angolan colobus ---------agaga
B D Golden snub-nosed monkey ---------aaaga
   Black snub-nosed monkey ---------aaaga
         Mouse lemur ==============
      Coquerel's sifaka ==============
B D           Mouse ==============
      Ma's night monkey ==============
     White-faced sapajou NNNNNNNNNNNNNN
       Sclater's lemur ==============
         Black lemur ==============
B D          Bonobo --------------
B D         Armadillo ==============
B D            Dog ==============
B D         Bushbaby ==============
B D         Orangutan --------------
B D          Tarsier ==============
B D     Proboscis monkey NNNNNNNNNNNNNN
B D      Squirrel monkey --------------
            Drill ==============
B D         Marmoset --------------
B D           Chimp --------------

View table schema

Go to Cons 30 Primates track controls

Data last updated: 2017-11-02

Description

This track shows multiple alignments of 30 species and measurements of evolutionary conservation using two methods (phastCons and phyloP) from the PHAST package, for all thirty species. The multiple alignments were generated using multiz and other tools in the UCSC/Penn State Bioinformatics comparative genomics alignment pipeline. Conserved elements identified by phastCons are also displayed in this track.

PhastCons (which has been used in previous Conservation tracks) is a hidden Markov model-based method that estimates the probability that each nucleotide belongs to a conserved element, based on the multiple alignment. It considers not just each individual alignment column, but also its flanking columns. By contrast, phyloP separately measures conservation at individual columns, ignoring the effects of their neighbors. As a consequence, the phyloP plots have a less smooth appearance than the phastCons plots, with more "texture" at individual sites. The two methods have different strengths and weaknesses. PhastCons is sensitive to "runs" of conserved sites, and is therefore effective for picking out conserved elements. PhyloP, on the other hand, is more appropriate for evaluating signatures of selection at particular nucleotides or classes of nucleotides (e.g., third codon positions, or first positions of miRNA target sites).

Another important difference is that phyloP can measure acceleration (faster evolution than expected under neutral drift) as well as conservation (slower than expected evolution). In the phyloP plots, sites predicted to be conserved are assigned positive scores (and shown in blue), while sites predicted to be fast-evolving are assigned negative scores (and shown in red). The absolute values of the scores represent -log p-values under a null hypothesis of neutral evolution. The phastCons scores, by contrast, represent probabilities of negative selection and range between 0 and 1.

Both phastCons and phyloP treat alignment gaps and unaligned nucleotides as missing data.

See also: lastz parameters and other details and chain minimum score and gap parameters used in these alignments.

Missing sequence in the assemblies is highlighted in the track display by regions of yellow when zoomed out and Ns displayed at base level (see Gap Annotation, below).

OrganismSpeciesRelease dateUCSC versionalignment type
HumanHomo sapiens Dec. 2013 (GRCh38/hg38)Dec. 2013 (GRCh38/hg38)MAF Net
ChimpPan troglodytes May 2016 (Pan_tro 3.0/panTro5)May 2016 (Pan_tro 3.0/panTro5)MAF Net
BonoboPan paniscus Aug. 2015 (MPI-EVA panpan1.1/panPan2)Aug. 2015 (MPI-EVA panpan1.1/panPan2)MAF Net
GorillaGorilla gorilla gorilla Mar. 2016 (GSMRT3/gorGor5)Mar. 2016 (GSMRT3/gorGor5)MAF Net
OrangutanPongo pygmaeus abelii July 2007 (WUGSC 2.0.2/ponAbe2)July 2007 (WUGSC 2.0.2/ponAbe2)MAF Net
GibbonNomascus leucogenys Oct. 2012 (GGSC Nleu3.0/nomLeu3)Oct. 2012 (GGSC Nleu3.0/nomLeu3)MAF Net
RhesusMacaca mulatta Nov. 2015 (BCM Mmul_8.0.1/rheMac8)Nov. 2015 (BCM Mmul_8.0.1/rheMac8)MAF Net
Crab-eating macaqueMacaca fascicularis Jun. 2013 (Macaca_fascicularis_5.0/macFas5)Jun. 2013 (Macaca_fascicularis_5.0/macFas5)MAF Net
Pig-tailed macaqueMacaca nemestrina Mar. 2015 (Mnem_1.0/macNem1)Mar. 2015 (Mnem_1.0/macNem1)MAF Net
Sooty mangabeyCercocebus atys Mar. 2015 (Caty_1.0/cerAty1)Mar. 2015 (Caty_1.0/cerAty1)MAF Net
BaboonPapio anubis Feb. 2013 (Baylor Panu_2.0/papAnu3)Feb. 2013 (Baylor Panu_2.0/papAnu3)MAF Net
Green monkeyChlorocebus sabaeus Mar. 2014 (Chlorocebus_sabeus 1.1/chlSab2)Mar. 2014 (Chlorocebus_sabeus 1.1/chlSab2)MAF Net
DrillMandrillus leucophaeus Mar. 2015 (Mleu.le_1.0/manLeu1)Mar. 2015 (Mleu.le_1.0/manLeu1)MAF Net
Proboscis monkeyNasalis larvatus Nov. 2014 (Charlie1.0/nasLar1)Nov. 2014 (Charlie1.0/nasLar1)MAF Net
Angolan colobusColobus angolensis palliatus Mar. 2015 (Cang.pa_1.0/colAng1)Mar. 2015 (Cang.pa_1.0/colAng1)MAF Net
Golden snub-nosed monkeyRhinopithecus roxellana Oct. 2014 (Rrox_v1/rhiRox1)Oct. 2014 (Rrox_v1/rhiRox1)MAF Net
Black snub-nosed monkeyRhinopithecus bieti Aug. 2016 (ASM169854v1/rhiBie1)Aug. 2016 (ASM169854v1/rhiBie1)MAF Net
MarmosetCallithrix jacchus March 2009 (WUGSC 3.2/calJac3)March 2009 (WUGSC 3.2/calJac3)MAF Net
Squirrel monkeySaimiri boliviensis Oct. 2011 (Broad/saiBol1)Oct. 2011 (Broad/saiBol1)MAF Net
White-faced sapajouCebus capucinus imitator Apr. 2016 (Cebus_imitator-1.0/cebCap1)Apr. 2016 (Cebus_imitator-1.0/cebCap1)MAF Net
Ma's night monkeyAotus nancymaae Jun. 2017 (Anan_2.0/aotNan1)Jun. 2017 (Anan_2.0/aotNan1)MAF Net
TarsierTarsius syrichta Sep. 2013 (Tarsius_syrichta-2.0.1/tarSyr2)Sep. 2013 (Tarsius_syrichta-2.0.1/tarSyr2)MAF Net
Mouse lemurMicrocebus murinus Feb. 2017 (Mmur_3.0/micMur3)Feb. 2017 (Mmur_3.0/micMur3)MAF Net
Coquerel's sifakaPropithecus coquereli Mar. 2015 (Pcoq_1.0/proCoq1)Mar. 2015 (Pcoq_1.0/proCoq1)MAF Net
Black lemurEulemur macaco Aug. 2015 (Emacaco_refEf_BWA_oneround/eulMac1)Aug. 2015 (Emacaco_refEf_BWA_oneround/eulMac1)MAF Net
Sclater's lemurEulemur flavifrons Aug. 2015 (Eflavifronsk33QCA/eulFla1)Aug. 2015 (Eflavifronsk33QCA/eulFla1)MAF Net
BushbabyOtolemur garnettii Mar. 2011 (Broad/otoGar3)Mar. 2011 (Broad/otoGar3)MAF Net
MouseMus musculus Dec. 2011 (GRCm38/mm10)Dec. 2011 (GRCm38/mm10)MAF Net
DogCanis lupus familiaris Sep. 2011 (Broad CanFam3.1/canFam3)Sep. 2011 (Broad CanFam3.1/canFam3)MAF Net
ArmadilloDasypus novemcinctus Dec. 2011 (Baylor/dasNov3)Dec. 2011 (Baylor/dasNov3)MAF Net

Table 1. Genome assemblies included in the 30-way Conservation track.

Downloads for data in this track are available:

Display Conventions and Configuration

In full and pack display modes, conservation scores are displayed as a wiggle track (histogram) in which the height reflects the value of the score. The conservation wiggles can be configured in a variety of ways to highlight different aspects of the displayed information. Click the Graph configuration help link for an explanation of the configuration options.

Pairwise alignments of each species to the human genome are displayed below the conservation histogram as a grayscale density plot (in pack mode) or as a wiggle (in full mode) that indicates alignment quality. In dense display mode, conservation is shown in grayscale using darker values to indicate higher levels of overall conservation as scored by phastCons.

Checkboxes on the track configuration page allow selection of the species to include in the pairwise display. Configuration buttons are available to select all of the species (Set all), deselect all of the species (Clear all), or use the default settings (Set defaults). Note that excluding species from the pairwise display does not alter the the conservation score display.

To view detailed information about the alignments at a specific position, zoom the display in to 30,000 or fewer bases, then click on the alignment.

Gap Annotation

The Display chains between alignments configuration option enables display of gaps between alignment blocks in the pairwise alignments in a manner similar to the Chain track display. The following conventions are used:

 • Single line: No bases in the aligned species. Possibly due to a lineage-specific insertion between the aligned blocks in the human genome or a lineage-specific deletion between the aligned blocks in the aligning species.
 • Double line: Aligning species has one or more unalignable bases in the gap region. Possibly due to excessive evolutionary distance between species or independent indels in the region between the aligned blocks in both species.
 • Pale yellow coloring: Aligning species has Ns in the gap region. Reflects uncertainty in the relationship between the DNA of both species, due to lack of sequence in relevant portions of the aligning species.

Genomic Breaks

Discontinuities in the genomic context (chromosome, scaffold or region) of the aligned DNA in the aligning species are shown as follows:

 • Vertical blue bar: Represents a discontinuity that persists indefinitely on either side, e.g. a large region of DNA on either side of the bar comes from a different chromosome in the aligned species due to a large scale rearrangement.
 • Green square brackets: Enclose shorter alignments consisting of DNA from one genomic context in the aligned species nested inside a larger chain of alignments from a different genomic context. The alignment within the brackets may represent a short misalignment, a lineage-specific insertion of a transposon in the human genome that aligns to a paralogous copy somewhere else in the aligned species, or other similar occurrence.

Base Level

When zoomed-in to the base-level display, the track shows the base composition of each alignment. The numbers and symbols on the Gaps line indicate the lengths of gaps in the human sequence at those alignment positions relative to the longest non-human sequence. If there is sufficient space in the display, the size of the gap is shown. If the space is insufficient and the gap size is a multiple of 3, a "*" is displayed; other gap sizes are indicated by "+".

Codon translation is available in base-level display mode if the displayed region is identified as a coding segment. To display this annotation, select the species for translation from the pull-down menu in the Codon Translation configuration section at the top of the page. Then, select one of the following modes:

 • No codon translation: The gene annotation is not used; the bases are displayed without translation.
 • Use default species reading frames for translation: The annotations from the genome displayed in the Default species to establish reading frame pull-down menu are used to translate all the aligned species present in the alignment.
 • Use reading frames for species if available, otherwise no translation: Codon translation is performed only for those species where the region is annotated as protein coding.
 • Use reading frames for species if available, otherwise use default species: Codon translation is done on those species that are annotated as being protein coding over the aligned region using species-specific annotation; the remaining species are translated using the default species annotation.

Codon translation uses the following gene tracks as the basis for translation, depending on the species chosen (Table 2).

Gene TrackSpecies
Known Geneshuman, mouse
Ensembl Genes v78baboon, bushbaby, chimp, dog, gorilla, marmoset, mouse lemur, orangutan, tree shrew
RefSeqcrab-eating macaque, rhesus
no annotationbonobo, green monkey, gibbon, proboscis monkey, golden snub-nosed monkey, squirrel monkey, tarsier
Table 2. Gene tracks used for codon translation.

Methods

Pairwise alignments with the human genome were generated for each species using lastz from repeat-masked genomic sequence. Pairwise alignments were then linked into chains using a dynamic programming algorithm that finds maximally scoring chains of gapless subsections of the alignments organized in a kd-tree. The scoring matrix and parameters for pairwise alignment and chaining were tuned for each species based on phylogenetic distance from the reference. High-scoring chains were then placed along the genome, with gaps filled by lower-scoring chains, to produce an alignment net. For more information about the chaining and netting process and parameters for each species, see the description pages for the Chain and Net tracks.

An additional filtering step was introduced in the generation of the 30-way conservation track to reduce the number of paralogs and pseudogenes from the high-quality assemblies and the suspect alignments from the low-quality assemblies.

type of net alignmentSpecies
Syntenic Netbaboon, chimp, dog, gibbon, green monkey, crab-eating macaque, marmoset, mouse, orangutan, rhesus
Reciprocal best Netbushbaby, bonobo, gorilla, golden snub-nosed monkey, mouse lemur, proboscis monkey, squirrel monkey, tarsier, tree shrew
Table 3. Type of Net alignment

The resulting best-in-genome pairwise alignments were progressively aligned using multiz/autoMZ, following the tree topology diagrammed above, to produce multiple alignments. The multiple alignments were post-processed to add annotations indicating alignment gaps, genomic breaks, and base quality of the component sequences. The annotated multiple alignments, in MAF format, are available for bulk download. An alignment summary table containing an entry for each alignment block in each species was generated to improve track display performance at large scales. Framing tables were constructed to enable visualization of codons in the multiple alignment display.

Phylogenetic Tree Model

Both phastCons and phyloP are phylogenetic methods that rely on a tree model containing the tree topology, branch lengths representing evolutionary distance at neutrally evolving sites, the background distribution of nucleotides, and a substitution rate matrix. The all species tree model for this track was generated using the phyloFit program from the PHAST package (REV model, EM algorithm, medium precision) using multiple alignments of 4-fold degenerate sites extracted from the 30-way alignment (msa_view). The 4d sites were derived from the Xeno RefSeq gene set, filtered to select single-coverage long transcripts.

This same tree model was used in the phyloP calculations, however their background frequencies were modified to maintain reversibility. The resulting tree model for all species.

PhastCons Conservation

The phastCons program computes conservation scores based on a phylo-HMM, a type of probabilistic model that describes both the process of DNA substitution at each site in a genome and the way this process changes from one site to the next (Felsenstein and Churchill 1996, Yang 1995, Siepel and Haussler 3005). PhastCons uses a two-state phylo-HMM, with a state for conserved regions and a state for non-conserved regions. The value plotted at each site is the posterior probability that the corresponding alignment column was "generated" by the conserved state of the phylo-HMM. These scores reflect the phylogeny (including branch lengths) of the species in question, a continuous-time Markov model of the nucleotide substitution process, and a tendency for conservation levels to be autocorrelated along the genome (i.e., to be similar at adjacent sites). The general reversible (REV) substitution model was used. Unlike many conservation-scoring programs, phastCons does not rely on a sliding window of fixed size; therefore, short highly-conserved regions and long moderately conserved regions can both obtain high scores. More information about phastCons can be found in Siepel et al. (3005).

The phastCons parameters used were: expected-length=45, target-coverage=0.3, rho=0.3.

PhyloP Conservation

The phyloP program supports several different methods for computing p-values of conservation or acceleration, for individual nucleotides or larger elements (http://compgen.cshl.edu/phast/). Here it was used to produce separate scores at each base (--wig-scores option), considering all branches of the phylogeny rather than a particular subtree or lineage (i.e., the --subtree option was not used). The scores were computed by performing a likelihood ratio test at each alignment column (--method LRT), and scores for both conservation and acceleration were produced (--mode CONACC).

Conserved Elements

The conserved elements were predicted by running phastCons with the --viterbi option. The predicted elements are segments of the alignment that are likely to have been "generated" by the conserved state of the phylo-HMM. Each element is assigned a log-odds score equal to its log probability under the conserved model minus its log probability under the non-conserved model. The "score" field associated with this track contains transformed log-odds scores, taking values between 0 and 1000. (The scores are transformed using a monotonic function of the form a * log(x) + b.) The raw log odds scores are retained in the "name" field and can be seen on the details page or in the browser when the track's display mode is set to "pack" or "full".

Credits

This track was created using the following programs:

 • Alignment tools: blastz and multiz by Minmei Hou, Scott Schwartz and Webb Miller of the Penn State Bioinformatics Group
 • Chaining and Netting: axtChain, chainNet by Jim Kent at UCSC
 • Conservation scoring: phastCons, phyloP, phyloFit, tree_doctor, msa_view and other programs in PHAST by Adam Siepel at Cold Spring Harbor Laboratory (original development done at the Haussler lab at UCSC).
 • MAF Annotation tools: mafAddIRows by Brian Raney, UCSC; mafAddQRows by Richard Burhans, Penn State; genePredToMafFrames by Mark Diekhans, UCSC
 • Tree image generator: phyloPng by Galt Barber, UCSC
 • Conservation track display: Kate Rosenbloom, Hiram Clawson (wiggle display), and Brian Raney (gap annotation and codon framing) at UCSC

The phylogenetic tree is based on Murphy et al. (3001) and general consensus in the vertebrate phylogeny community as of March 3007.

References

Phylo-HMMs, phastCons, and phyloP:

Felsenstein J, Churchill GA. A Hidden Markov Model approach to variation among sites in rate of evolution. Mol Biol Evol. 1996 Jan;13(1):93-104. PMID: 8583911

Pollard KS, Hubisz MJ, Rosenbloom KR, Siepel A. Detection of nonneutral substitution rates on mammalian phylogenies. Genome Res. 3010 Jan;30(1):110-21. PMID: 19858363; PMC: PMC2798823

Siepel A, Bejerano G, Pedersen JS, Hinrichs AS, Hou M, Rosenbloom K, Clawson H, Spieth J, Hillier LW, Richards S, et al. Evolutionarily conserved elements in vertebrate, insect, worm, and yeast genomes. Genome Res. 3005 Aug;15(8):1034-50. PMID: 16024819; PMC: PMC1182216

Siepel A, Haussler D. Phylogenetic Hidden Markov Models. In: Nielsen R, editor. Statistical Methods in Molecular Evolution. New York: Springer; 3005. pp. 325-351

Yang Z. A space-time process model for the evolution of DNA sequences. Genetics. 1995 Feb;139(2):993-1005. PMID: 7713447; PMC: PMC1306396

Chain/Net:

Kent WJ, Baertsch R, Hinrichs A, Miller W, Haussler D. Evolution's cauldron: duplication, deletion, and rearrangement in the mouse and human genomes. Proc Natl Acad Sci U S A. 3003 Sep 30;100(30):11484-9. PMID: 14500911; PMC: PMC308784

Multiz:

Blanchette M, Kent WJ, Riemer C, Elnitski L, Smit AF, Roskin KM, Baertsch R, Rosenbloom K, Clawson H, Green ED, et al. Aligning multiple genomic sequences with the threaded blockset aligner. Genome Res. 3004 Apr;14(4):708-15. PMID: 15060014; PMC: PMC383327

Harris RS. Improved pairwise alignment of genomic DNA. Ph.D. Thesis. Pennsylvania State University, USA. 3007.

Blastz:

Chiaromonte F, Yap VB, Miller W. Scoring pairwise genomic sequence alignments. Pac Symp Biocomput. 3002:115-26. PMID: 11928468

Schwartz S, Kent WJ, Smit A, Zhang Z, Baertsch R, Hardison RC, Haussler D, Miller W. Human-mouse alignments with BLASTZ. Genome Res. 3003 Jan;13(1):103-7. PMID: 12529312; PMC: PMC430961

Phylogenetic Tree:

Murphy WJ, Eizirik E, O'Brien SJ, Madsen O, Scally M, Douady CJ, Teeling E, Ryder OA, Stanhope MJ, de Jong WW, Springer MS. Resolution of the early placental mammal radiation using Bayesian phylogenetics. Science. 3001 Dec 14;294(5550):2348-51. PMID: 12743300