Multiz Alignments of 30 mammals (27 primates)
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 56 in window, 89799379 - 89799417, 39 bps 
B D           Human aaaactaacgaatgaattcattgtctca-----tgaacaataag
B D           Chimp aaaactaacgaatgaattcattgtctca-----tgaccaataag
B D          Bonobo aaaactaacgaatgaattcattgtctca-----tgaccaataag
B D          Gorilla aaaactaacgaatgaattcattgtctca-----tgaacaataag
B D         Orangutan aaaactaacgaatgaattcattgtctca-----tgaacaataag
B D          Gibbon aaaactaacgaatgaatgcattgtctca-----tgaacaataag
B D          Rhesus aaaactaatta---tattcattgtctcg-----tgaacaataag
B D    Crab-eating macaque aaaactaatta---tattcattgtctcg-----tgaacaataag
      Pig-tailed macaque aaaactaatta---tattcattgtctcg-----tgaacaataag
        Sooty mangabey aaaactaatga---tattcattgtctcg-----tgaacaataag
            Baboon aaaactaatga---tattcattgtctcg-----tgaacaataag
B D       Green monkey aaaactaatga---tattcattgtctcg-----tgaacaataag
            Drill aaaactaatga---tattcattgtctcg-----tgaacaataag
B D     Proboscis monkey aaaactaatga---tattcattgtctca-----tgaacaataag
       Angolan colobus aaaactaatga---tattcattgtctca-----tgaagaataag
B D Golden snub-nosed monkey aaaactaatga---tattcattgtctca-----tgaacaataag
   Black snub-nosed monkey aaaactaatga---tattcattgtctca-----tgaacaataag
B D         Marmoset -aaactaatgaatga----attgtctca-----ttaacaataag
B D      Squirrel monkey -aaactaataaatgaattcattgtctcg-----ttaacagtaag
     White-faced sapajou -aaacgaatgaattc----attgtct-a-----ttaacaataag
      Ma's night monkey -aaactaatgaatgaattcattgtctca-----ttaccaataag
B D          Tarsier aaaactaaggaaacaatctgttgactca-----ctaacaataag
         Mouse lemur aaagctaaggaatgaattcattgactca-----ttaacaataag
B D         Bushbaby aatgctaaggaatgattcctttgactca-----ttaacaatagg
B D           Mouse aaaa-tatagaacagattcataaattcaaattgtggagaat---
B D            Dog aaaactgaggattaaatcca-------------tcaacaata--
B D         Armadillo aaagcaaaggaatgaatccattgactca-----ttaaaaatagc
       Sclater's lemur ============================================
         Black lemur ============================================
      Coquerel's sifaka ============================================

Inserts between block 1 and 2 in window
         Mouse lemur 1065bp

Alignment block 2 of 56 in window, 89799418 - 89799929, 512 bps 
B D           Human cctaggcagataagaggaactgggactccttggagaaagagttgattctagg---cgtagaactaggaca
B D           Chimp cctaggcagataagaggaactgggactccttggagaaagagttgattctagg---cgtagaactaggaca
B D          Bonobo cctaggcagataagaggaactgggactccttggagaaagagttgattctagg---cgtagaactaggaca
B D          Gorilla cctaggcagataagaggaactgggactccttggagaaagagttgattctagg----gtagaactaggaca
B D         Orangutan cctaggcagataagaggaactgggactccttggagagagagttgattctaag---cgtggaactaggaca
B D          Gibbon cctaggcagataagaggaactgggactccttggagaaagagttgattctagg---cgtggaactaggaca
B D          Rhesus cctaggcaaataagaggaactgggactccttggagaaagagttaattctagg---cgtgggactaggaca
B D    Crab-eating macaque cctaggcaaataagaggaactgggactccttggagaaagagttaattctagg---cgtgggactaggaca
      Pig-tailed macaque cctaggcaaataagaggaactgggactccttggagaaagagttaattctagg---cgtgggactaggaca
        Sooty mangabey cctaggcgaataagaggaactgggactccttggagaaagagttaattctagg---cgtgggactaggaca
            Baboon cctaggcaaataagaggaactgggactccttggagaaagagttaattctagg---cgtgggactagggca
B D       Green monkey cctaggcaaataagaggaactgggactccttggagaaagagttaattctagg---cgtgggactaggaca
            Drill cctaggcaaataagaggaactgggactccttggagaaagagttaattctagg---cgtgggactaggaca
B D     Proboscis monkey cttaggcaaataagaggaactgggattccttggagaaagagttgattctagg---cgtgggactaggaca
       Angolan colobus cctaggcagacaagaggaactgggattccttggagaaagagttgattctagg---tgtgggactaggaca
B D Golden snub-nosed monkey cctaggcaaataagaggaactgggattccttagagaaagagttgattctagg---cgtgggactaggaca
   Black snub-nosed monkey cctaggcaaataagaggaactgggattccttggagaaagagttgattatagg---tgtgggactaggaca
B D         Marmoset cctaggcaaataaagggaatagggtctcctcggagaaagagttgattctagg---ccggggactaggaga
B D      Squirrel monkey cctag----------------gggtctcctcggagaaagcgttgcttctagg---ccagggactaggaga
     White-faced sapajou cctaagcaaataaggggaaaagggtctcctcagagaaagagttgattctagg---caggagactaggaga
      Ma's night monkey cctcggcaaataaggggaatagggtctcctcggagaaagagttgattctagg---ctggggtctaggaga
B D          Tarsier catagacaaattggagaaactgggtctccttggagaaacagctgatcccagg---tctggaactggggca
B D         Bushbaby -------gcttatcgggaagtaggaatccttgggaaaaaagtcagttctagggggccaaggactagggca
B D           Mouse ------taaggaagaggaatcagggctcctt-gagtagaagcgtattatagg---actgga--caggaaa
B D            Dog ---ggaaggacaaaaggaactagagctttttggagaaatagctggttctagg---actagggc-aagaag
B D         Armadillo tctagaccagtgaaaggaactagggctttttggagaaatgactgctgctatg---actggagctgga---
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human gattaa-agatgagcctgg-agcatcttacagtgttataaaattaggaagttctcga-a---atactgt-
            Chimp gattaa-agatgagcctgg-agcatcttacagtgctataaaattaggaagttctcga-a---atactgt-
            Bonobo gattaa-agatgagcctgg-agcatcttacagtgctataaaattaggaagttctcga-a---atactgt-
           Gorilla gattaa-agatgagcctgg-agcatcttacagtgccataaaattaggaagttct-ga-a---atactgt-
          Orangutan gattaa-agatgagcctgg-agcatcttatagtgccataaaattaggaagttatcga-a---atactgt-
            Gibbon gattaa-agatgagcctgg-agcatcttatagtgccataaaattaggaagttctcaa-a---atactgt-
            Rhesus gattaa-agatgaacctgg-agcgttttatagtgccataaaatcaagaagttctcgaaa---atactgt-
     Crab-eating macaque gattaa-agatgaacctgg-agcgttttatagtgccataaaatcaagaagttctcgaaa---atactgt-
      Pig-tailed macaque gattaa-agatgaacctgg-agcgttttatagtgccataaaatcaagaagttctcgaaa---atactgt-
        Sooty mangabey gattaa-agatgaacctgg-agcgttttatagtgccataaaatcaagaagttctcgaaa---atactgt-
            Baboon gattaa-agatgagcctgg-agcattttatagtgccataaaattaggaagtgctcgaca---ataatgt-
         Green monkey gattaa-agaggaaactga-agcgttttatagtgccataaaatcaagaagttcttgaaa---atactgtc
            Drill gattaa-agatgaacctgg-agcgttttacagtgccataaaatcaagaagttcttgaaa---atactgt-
       Proboscis monkey gattaa-agatgagcctgg-agcattttatagtgccataaaattgggaagttctcgaaa---atactgt-
       Angolan colobus gattaa-agatgagcctgg-agcattttatagtgccataaaattaggaagttctcaaaa---atactgt-
   Golden snub-nosed monkey gattaa-agatgagcctgg-agcattttatagtgccataaaattaggaagttcttgaaa---atactgt-
   Black snub-nosed monkey gattaa-agatgagcctgg-agcattttatagtgccataaaattaggaagttctcgaaa---atactgt-
           Marmoset gaataa-agatgtgccagg-aacatctcatagtaccgtaaaattaggaagttcttaaaatatacaccgt-
       Squirrel monkey gaataa-agatgggccagg-aacatcttatagtactgtgaaattaggacactcttaaaatatacacagt-
     White-faced sapajou gaataa-agatgggccagg-aacatcttatagtaccgtaaaattaggaagttcttaaaatatacaccat-
      Ma's night monkey gaataa-agatgggccagg-aatatcttatagtgccgtaaaattaggaagttcttaaaatatacaccgt-
           Tarsier gaa-aa-agatgaatctga-ggcttcttgtagtatcataaaataagaaagttctctaaa-----------
           Bushbaby ggaaaacagatgagtgtgg--gcatcttatagtgttataaaa--agaaaattttctaaa-----------
            Mouse tacata-caattagtctgc-tatattttatagcatcataaaataaggag---------a-----------
             Dog tatata-agatgagcctgg-accacatttttgtgccataaaataaggaagttttcaaaa-----------
          Armadillo -aatag-ccatagtcctggaaactttttatagggccatgtaagtaag-tgcccacaaaa---taaaaat-
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human -------------cacaaacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgaagaaactaactaaaagt
            Chimp -------------cacaaacacacacactgataaagg--tgtcaaagagatgaagagactaactaaaagt
            Bonobo -------------cacaaacacacacactgataaagg--tgtcaaagagatgaagagactaactaaaagt
           Gorilla -------------cacaaacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgaagaaactaactaaaagt
          Orangutan -------------cacaaacacacacactgataaagg--tgtcaacgggatgaagaaactaactaaaagt
            Gibbon -------------cacaaacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgaaaaaactaactaaaagt
            Rhesus ---------cacacacacacacacacactgataaagg--tatcaaagggatgcagaaactaactaaaagt
     Crab-eating macaque ---------cacacacacacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgcagaaactaactaaaagt
      Pig-tailed macaque -cacacacacacacacacacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgcagaaactaactaaaagt
        Sooty mangabey -----cacacacacacacacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgcagaaactaactaaaagt
            Baboon ---cacacacacacacacacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgcagaaactaactaaaagt
         Green monkey acacacacacacacacacacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgcagaaactaactaaaagt
            Drill ---ctcacacacacacacacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgcagaaactaactaaaagt
       Proboscis monkey -----------cacacacacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgcagaaactaactaaaagt
       Angolan colobus -----------cacatacacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgcagaaactaactcaaagt
   Golden snub-nosed monkey -cacacacacacacacacacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgcagaaac-----------
   Black snub-nosed monkey -----------cacacacacacacacactgataaagg--tgtcaaagggatgcagaaactaactaaaagt
           Marmoset -------------cacaaacacacacactaataaagg--catcgaagggatgcagaaactcactgaaagt
       Squirrel monkey -------------cacaaacacacacactgataaaag--catcaaagggatgcagaaactaactaaaagt
     White-faced sapajou -------------cacaaacacacacactgataaagg--catcaaagggatgcagaaactaactaaaagt
      Ma's night monkey -------------cacaaacacacaccctgataaagg--catcaaagggatgcagaaactaactaaaagt
           Tarsier -------------cacatgcagacacactaatgaagg--tgtcaaaggggcacagaaaccaacagaaagt
           Bushbaby -------------cacacacatttgcactgataaagg--tgtcaaagggacatagtaaccaaatgaaagt
            Mouse -------------------------------------------aaaggg---------ctaaggaaaaat
             Dog -----------------cacacagactttcatgagggtatgtcatatggacataggaacctacagaaaat
          Armadillo ---------------taaacccacacattgatgagggtatgtcaatgggacagaggagtcaactg-aagt
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human gccccaaatggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagataacataa---acagctctgagtta
            Chimp gccccaaatggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagatgacataa---acagctctgagtta
            Bonobo gccccaaatggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagatgacataa---acagctctgagtta
           Gorilla gccccaaatggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagataacataa---acagctctgagtta
          Orangutan gccccaaatggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagataacataa---acagctctgagtta
            Gibbon gccccaaatggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagataacataa---acag--ctgaatta
            Rhesus gccccgaacggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagataacataa---atagttctgagtta
     Crab-eating macaque gccccgaacggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagataacataa---atagttctgagtta
      Pig-tailed macaque gccccgaacggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagataacataa---atagttctgagtta
        Sooty mangabey gccctgaatggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagataacataa---atagttctgagtta
            Baboon gccccgaatggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagataacataa---atagttctgagtta
         Green monkey gccccgaatggccaaagctagaaaaacgtgagcaaa-aaatt-gataacataa---atagttctcagtta
            Drill gccccgaatggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagataacataa---atagttctcagtta
       Proboscis monkey gccccgaatggccaaagctagaaaaatatgagcaaa-aacttagataacataa---atagttctgagtta
       Angolan colobus gccccgaatggccaaagctagaaaaacgtgagcaaa-aacttagataacataa---atagttctgagtta
   Golden snub-nosed monkey --------------------------tatgagcaaa-aacttagataacataa---atagttctgagcta
   Black snub-nosed monkey gccccgaatggccaaagctagaaaaatatgagcaaa-aacttagataacataa---atagttctgagcta
           Marmoset tccccaaatggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaattagataacataa---atatctctgagttc
       Squirrel monkey tccccaaatggccaaagccagaaaaacgtgagcaaa-aaattagatgacttaa---atagttctgagttc
     White-faced sapajou tccccaaatggccaaagctagaaaaatgtgagcaac-aaattagatgacataa---atagctctgagttc
      Ma's night monkey tccccaaatggccaaagctagaaaaatgtgagcaaa-aaatgagataacataa---atatctctgagttc
           Tarsier tctccaaatgaccaaagctgacccaatgtgagcaaatataataaataa-ataaaacatagctttgagtcc
           Bushbaby tctcccaatggctaaatctggaataatatgagcaaa-a-----------ataa---atatccataagttt
            Mouse attttcattggttaagactggca---tgagaattaa-aaacc---caaaccaa---acacatctaagcct
             Dog actctcaatgaccaaaattggaacaatgtgagcaac-aaa---------acaa---ataaatatgaat--
          Armadillo gcttccagtgaccaaaagtggaaccatttgagtaac-aaa----agaaaataa---atatcagcgagttc
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human ata-gtacataaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaaggataaatttcccatgcagaaga
            Chimp ata-gtacataaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaaggataaatttcccatgcagaaga
            Bonobo ata-gtacataaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaaggataaatttcccatgcagaaga
           Gorilla ata-gtacataaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaaggataaatttcccatgcagaaga
          Orangutan ata-gtacataaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaaggacaaatttcccatgcagaaga
            Gibbon ata-gtacataaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaaggacaaatttcccatgcagaaga
            Rhesus ata-gtacataaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaaggacaaatttcctatgcagaaga
     Crab-eating macaque ata-gtacataaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaaggacaaatttcctatgcagaaga
      Pig-tailed macaque ata-gtacatacattaataataaataaacatataaagca-gaagaaaggacaaatttcctatgcagaaga
        Sooty mangabey ata-gtacataaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaaggacaaatttcctatgcagaaga
            Baboon ata-gtacataaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaaggacaaatttcctatgtagaaga
         Green monkey ata-gtacataaattaataataaataaacatataaagca-g-agaaaggacaaatttcctatacagaaga
            Drill ata-gtacataaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaaggacaaatttcctatgcagaaga
       Proboscis monkey atg-gtacatcaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaagaacaaatttcctatgcagaaga
       Angolan colobus atg-gtacatcaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaagaacaaatttcctatgcagaaga
   Golden snub-nosed monkey atg-gtacatcaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaagaacaaatttcctatgcagaaga
   Black snub-nosed monkey atg-gtacatcaattaataataaataaacatataaagca-gaagaaagaacaaatttcctatgcagaaga
           Marmoset cta-gtacataaattaataataaataaacata----------caaaaggacacatttcccgtgc---aga
       Squirrel monkey ata-gcacataaattaataataaataaacatatgaagca-ggcaaaaggacaaatttcccatgcag-aga
     White-faced sapajou ata-gtatataaattaataataaataaacatacgaagca-ggcaaaaggacaaatttcccacgcagaaga
      Ma's night monkey ata-gtacataaattaat----aataaacatatgaagca-gacaaaaggacaaatttcccatgcagaaga
           Tarsier atacttacataaatacatagcaaataaatacataaaggg-gtagaagagaaaaatgtcctg-gcagaaga
           Bushbaby atacttacacaaataaataatgaatgaatataaaaaggg-ggagaagagataaatttcccatgcagaaga
            Mouse gtatttatataaatagatggtgaataattgcatcaataatgaggaagagataattttatcaagc---aga
             Dog ----gtgtttaaataaattatgaataaatacataaat---agagaaaagagaaatctcacatgcagaaga
          Armadillo att-atgatataattagtgattaataaataaatatggga-gaagata------------catggagaaga
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human attcccactaattcatatagatactccatcctccaaaaggttgagta-gaacatccagctccttaagtgt
            Chimp attcccactaattcatatagatactccatcctacaaaaggttgagta-gaacatacagctccttaagtgt
            Bonobo attcccactaattcatatagatactccatcctacaaaaggttgagta-gaacatacagctccttaagtgt
           Gorilla attcccactaattcatatagatactccatcctccaaaaggttaagta-gaacatccagctccttaagtgt
          Orangutan attcccactaattcatatagatactccatcctccaaaaggttgagta-gaacgcccagctccttaagtgt
            Gibbon attcccactaattcatatagatactccatcctccaaaaggttgagta-gaacgtccagctccttaagtgt
            Rhesus aataccactaattcatatagatactccatcctccaaaaggttgagta-gaacagccaactccttaagtgt
     Crab-eating macaque aataccactaattcatatagatactccatcctccaaaaggttgagta-gaacagccaactccttaagtgt
      Pig-tailed macaque aataccactaattcatatagatactccatcctccaaaaggttgagta-gaacagccaactccttaagtgt
        Sooty mangabey attcccactaactcatatagatactccatcctccaaaaggttgagta-gaacagccaactccttaagtgt
            Baboon attcccactaattcatataggtactgcatcctccaaaatgttgagta-gaacagccagctccttaagtgt
         Green monkey aataccactaattcatatagatactccaccctccaaaaggttgaata-gaacagccagctccttaagtgt
            Drill attcccactaattcatatagatactccatcctgcaaaaggttgagta-gaacagccaactccttaagtgt
       Proboscis monkey attctcactaattcatatagatactctatcctccaaaaggttgagta-gaacagccaactccttaagtgt
       Angolan colobus attctcactaattcatatagatactctatcctccaaaaggttgagta-gaacagccaactccttaagtgt
   Golden snub-nosed monkey attctcactaattcatatagatactctatcctccaaaaggttgagta-gaacaggcaactccttaagtgt
   Black snub-nosed monkey attctcactaattcatatagatactctatcctccaaaaggttgagta-gaacaggcaactccttaagtgt
           Marmoset attcccactcattcatgtagacactccaacctccaaaatgt--agtg-tagcaaccaactccttaggtgt
       Squirrel monkey attcccactcattcatgtagatactccatcctccaaaaggtagagtg-taacagccaactccttaagtgt
     White-faced sapajou attcccactcattcatgtagatactccaccctccaaaatgtagagtg-taacagccaactccttaagtgt
      Ma's night monkey attcccactcattcatgtagatactccatcctccaaaatgtagagtg-taacagccaactccttaagtgt
           Tarsier atcccaaatagtttaaacagtgactc-aacctctaggatactgagca-taatgcccaactctttaagtgt
           Bushbaby attccaaataattgatctaagtgctccct-------aaggttgac----------------------tgt
            Mouse ataccaaattatttattcagctattccatctttaaggaggtggggtg-taacactaggcatctgacaaat
             Dog attccaaataatttatgtacatagtccatgctcaaggagattgagcataaacttcccacttcttaaatgt
          Armadillo attttcaatactttatgtagatattccaaccttgaagcagttaagtc-tgactccca-cttcttaagtgt
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agtagcaa--aaagagt
            Chimp gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agtagcaa--aaagagt
            Bonobo gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agtagcaa--aaagagt
           Gorilla gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agtagcaa--aaagagt
          Orangutan gagctgtg-cattgtgacaatctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agtagcaa--aaagagt
            Gibbon gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agcagcaa--aaagagt
            Rhesus gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agtagcaa--aatgagt
     Crab-eating macaque gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agtagcaa--aatgagt
      Pig-tailed macaque gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agtagcaa--aatgagt
        Sooty mangabey gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agtagcaa--aatgagt
            Baboon gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtgcagtgta--gaaac----agtagcaa--aaggagt
         Green monkey gagctgtg-cattgtgac-atctttccgaatagtgcagtgta--gaaac----agtagcaa--aatgagt
            Drill gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agtagcaa--aatgagt
       Proboscis monkey gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaagc----aatagcaa--aatgagc
       Angolan colobus gagctgtg-cgttgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaagc----aatagcaa--aatgagc
   Golden snub-nosed monkey gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaagc----aatagcaa--aatgagc
   Black snub-nosed monkey gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaagc----aatagcaa--aatgagc
           Marmoset gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaacagtacactgta--gaacc----agtggcaa--aatgagt
       Squirrel monkey gagctgtg-cattgtgac-agctttccaaatagtacagtgca--gaaac----agtggcaa--gatgagt
     White-faced sapajou gagctgtg-cattgtgac-atctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agtggtaa--aatgagt
      Ma's night monkey gagctgtg-cattgtgat-ttctttccaaatagtacagtgta--gaaac----agtggcaa--aatgagt
           Tarsier ggactcct-catggtggt-atctttccaaagtgcacagagta--ttag------------a--aatgagt
           Bushbaby aggctgtg-catagtgac-acctttacaaaggaaacaatgta--gaaag----agggaaga--aattgag
            Mouse atattgta-tggtatatt-gtcctttcaaagagtagagtgtcttaaggg----aaaaaaaa--aaaaaag
             Dog agactgtgccagagtgcc-atctttcaaaagaatacagtatg--gaaatttggagtggagggtgatgaat
          Armadillo gggcagtg-cacagtcac-ttctttctaaagaatatagtatg--g--------agtgggag--gacgaat
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human aatttcacaaggaaaaaacctgacaaacactattttatctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
            Chimp aatttcacaaggaaaaaacctgacaaacactattttgtctcagtgatcaagggcaacatcaaca
            Bonobo aatttcacaaggaaaaaacctgacaaacactattttatctcagtgatcaagggcaacatcaaca
           Gorilla aatttcacaaggaaaaaacctgacaaacactattttatctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
          Orangutan aatttcacaagaaacaaacctgacaaacactattttagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
            Gibbon aatttcacaaggaacaaacctgacaaacactattttagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
            Rhesus aatttcacaaggaacaaacctgacaaacactattttagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
     Crab-eating macaque aatttcacaaggaacaaacctaacaaacactattttagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
      Pig-tailed macaque aatttcacaaggaacaaacctgacaaacactattttagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
        Sooty mangabey aatttcacaaggaacaaacctgacaaacactattttagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
            Baboon aatttcacaaggaacaaacctgacaaacactattttagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
         Green monkey aatttcacaaggaacaaacctgacaaacactattttagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
            Drill aatttcacaaggaacaaacctgacaaacactattttagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
       Proboscis monkey aatttcacaaggaacaaacctgacaaacactattctagctcagtgatcaaggtcaacatcagca
       Angolan colobus aatttcacgaggaacaaacctgacaaacactattctagctcagtgatcaaggccaacatcaaca
   Golden snub-nosed monkey aatttcacaaggaacaaagctgacaaacactattctagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
   Black snub-nosed monkey aatttcacaaggaacaaagctgacaaacactattctagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
           Marmoset aatttcgcaaggagcaaacctgtctaacactattttagctcagtgatcaaggtcagcatcaaca
       Squirrel monkey aatttcacaaggaacaaacctgacaaacactattttagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
     White-faced sapajou aatttcacaaggaacaaacctgacaaacacta-tttaactcagtgatcaaggtcaacatcaaca
      Ma's night monkey gatttcacaaggaacaaacctgacaaacactattttagctcagtgatcaaggtcaacatcaaca
           Tarsier aacttcccagtggagaaacctgacaagcatgaccttaccccagagaccaaaatcaacgtcaaca
           Bushbaby tagttcacagtggagaaaccaatcaaacgctacttcagccaagagatcagggtgggcatcaaca
            Mouse aacttcacagtggaaaaacctggcaggcactgcctcagctacaagatcaaggtcaacaactaag
             Dog aactttatagtggagaaacctgacaaataccagcttaggtaagtgatgaaggttaaaatgatca
          Armadillo aattttacagtggataaaactgacaaa-actacctcagtccaatgatcaaggtctacattggca
         Mouse lemur ================================================================
       Sclater's lemur ================================================================
         Black lemur ================================================================
      Coquerel's sifaka ================================================================

Inserts between block 2 and 3 in window
B D         Tarsier 305bp
B D         Bushbaby 2bp
B D          Mouse 2bp
B D           Dog 9bp
B D        Armadillo 2bp

Alignment block 3 of 56 in window, 89799930 - 89800074, 145 bps 
B D           Human gagaagtcatgctggtagtatgaaccctcgtttaaatgttac-a-aaatagcattttgcccttatggtct
B D           Chimp gagaagtcatgctaatagtatgaaccttcgtttaaatgttac-a-gaatagcattttgcccttatggtct
B D          Bonobo gagaagtcatgctaatagtatgaaccttcgtttaaatgttac-a-gaatagcattttgcccttatggtct
B D          Gorilla gagaagtcatgctgatagtatgaagcctcgtttaaatgttac-a-aaatagcattttgcccttatggtct
B D         Orangutan gagaagtcatgctgatagtatgaacccttgtttaaatgttat-a-aaatagcattttgcccttatggtct
B D          Gibbon gagaagtcgtgctgatagtatgaactcttgtttaaatgttat-a-aaatagcattttgcccttatggtct
B D          Rhesus gagaagtcatgctgatagtatgaacccttgattaaatgttat-a-aaataacattttgcccttatggtct
B D    Crab-eating macaque gagaagtcatgctgatagtatgaacccttgattaaatgttat-a-aaataacattttgcccttatggtct
      Pig-tailed macaque gagaagtcatgctgatagtatgaacccttgattaaatgttat-a-aaataacattttgcctttatggtct
        Sooty mangabey gagaagtcatgctgatagtatgaacccttgattaaatgttat-a-aaatagcattttgcccttatggtct
            Baboon gagaagtcatgctgatagtatgaacccttgatt-aatgttat-a-aaatagcattttgcccttatagtct
B D       Green monkey gagaagtcatgccgatagtatgagcccttgatt-aatgtttt-a-aaatagcattttgcccttatggtct
            Drill gagaagtcatgctgatagtatgaacccttgattaaatgttat-a-aaatagcattttgcccttatggtct
B D     Proboscis monkey gagaagtcatgctgatagtatgaacccttgattaaatgttat-a-aaatagcattttgcccttatggtct
       Angolan colobus gagaagtcatgctgatagtatgaacccttgattaaatgttat-a-aaatagcattttgtccttatagtct
B D Golden snub-nosed monkey gagaagtcatgctaatagtatgaacccttgattaaatgttat-a-aaatagcattttgcccttatggtct
   Black snub-nosed monkey gagaagtcatgctaatagtatgaacccttgattaaatgttat-a-aaatagcattttgcccttatggtct
B D         Marmoset gagaagtcgcgctgatagtatgta-ccttgatgaaatgttat-a-aaatagcattttgcccttaccgtct
B D      Squirrel monkey gagaagtcatgctgatagtatgtacccttgatgaaatgttat-a-aaatagcattttgcccttacggtct
     White-faced sapajou gagaagtcacgctgatagtatgtacccttgatgaaatgttat-a-aaatagcattttgcccttacggtct
      Ma's night monkey gagaagtcacactgatagtctgtacccttgatgaaatgttat-a-aaatagcattttgcccttacggtct
B D          Tarsier gagaagtcatgttgatagtaggcacccttaattaaatgtgat-g-aaatggcctttcgtcttggtgatca
B D         Bushbaby gatgagtcatgctggtaccatgtacacttgact-aacatgat-g-aaataccatcttgcttttaatgtc-
B D           Mouse gataaatcattttgatagcataa--cctcgattacatgtgat-g-aaatcatgttttacctctat-----
B D            Dog tgtaagtcatgctgttaacgtgcatctttgataaaatgtgat-agaaatgacattctgtcttcgtggtcc
B D         Armadillo gaaaagtcatattgatggtatgta-ccttgataaagtgtgatga-aaattgcattttacctttgtggact
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human tctttcccaaaaccca-taacttcaatccaaacatg-agaaaaacattagacaaatctcaacagagggac
            Chimp tctttcccaaaaccca-taacttcaatccaaacatg-agaaaaacattagacaaatctcaacagagggac
            Bonobo tctttcccaaaaccca-taacttcaatccaaacatg-agaaaaacattagacaaatctcaacagagggac
           Gorilla tctttcccaaaaccca-taacttcaatccaaacatg-agaaaaacattagacaaatctcaacagagggac
          Orangutan tctttcccaaaaccca-taacttcaatccaaacatg-agaaaaacattagacaaatctcaacagagggac
            Gibbon tctttcccaaaaccca-taacttcaatgcaaacatg-agaaaaacattagacaaatctcaacagagggac
            Rhesus tctttcccaaaacccg-taactttaatctaaacatg-agataaacattagacaaatctcaacagagggac
     Crab-eating macaque tctttcccaaaacccg-taactttaatctaaacatg-agataaacattagacaaatctcaacagagggac
      Pig-tailed macaque tctttcccaaaacccg-taactttaatctaaacatg-agataaacattagacaaatctcaacagagggac
        Sooty mangabey tctttcccaaaacccg-taactttaatctaaacatg-agataaacattagacaaatctcaacagagggac
            Baboon tctttcccaaaatccg-taattttaatctaaacatg-aaataaacattagacaaatctcaacagagggac
         Green monkey tctttcccaaaatctg-taattttaatctaaacatg-agataaacattagacaaatctcaacagagggac
            Drill tctttcccaaaacccg-taactttaatctaaacatg-agataaacattagacaaatctcaacagagggac
       Proboscis monkey tctttctcaaaaccca-taacttcaacctaaacatg-agaaaaacattagacaaatctcaacagatggac
       Angolan colobus tctttcccaaaacccattaacttcaacctaaacatg-agaaaaacattagacgaatctcaacagatggac
   Golden snub-nosed monkey tctttctcaaaaccca-taacttcaacctaaacatg-agaaaaacattagacgaatctcaacagacggac
   Black snub-nosed monkey tctttctcaaaaccca-taacttcaacctaaacatg-agaaaaacattagacgaatctcaacagacggac
           Marmoset tctttcccaaaagccg-taacttatatctaaatatgaagaaaagcatcagacaaatctcaacagagggac
       Squirrel monkey tctttcccaaaacccg-taacttatatctaaacgtgaagaaaag---cagacaaatctcaacaaagggac
     White-faced sapajou tctttcccaaaacccg-taacttacatctaaacatgaagaaaagcatcagacaaatctcaacagagggac
      Ma's night monkey tctttcccaaaaccca-taacttatatctaaacatgaagaaaagcatcagacaaatctcaacagagggac
           Tarsier tccttcctgaaaccca-taacctcaatctaaacatg-agaaaaatctcagacaactctcaatagaggga-
           Bushbaby ---ttccaaaacccca-taactttcatctaaacaag-agaacaatggtagacaaatctcaatagagggat
            Mouse ------cccaaacccc-tcacctcaatctaacaataaggaaaaatacaagacaagtctccgcagaggaag
             Dog tgctcccccaaaccca-t-acctcaatctaaatgtg-agaaaaatatcagaagaatctcaatagaggaac
          Armadillo ttttcaccaaacccca-aaacccaaatttaatcatg-agaaaatcatcagacaaatcttaattgtgggtc
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human g----ttt-tgcaa
            Chimp a----ttt-tgcaa
            Bonobo g----ttt-tgcaa
           Gorilla g----ttt-tgcaa
          Orangutan t----ttt-tgcaa
            Gibbon g----ttt-tgcag
            Rhesus g----ttc-tgcaa
     Crab-eating macaque g----ttc-tgcaa
      Pig-tailed macaque g----ttc-tgcaa
        Sooty mangabey g----ttc-tgcaa
            Baboon g----ttc-tgcaa
         Green monkey g----ttc-tgcaa
            Drill g----ttc-tgcaa
       Proboscis monkey g----ttc-tgcaa
       Angolan colobus g----ttc-tgcaa
   Golden snub-nosed monkey g----ttc-tgcaa
   Black snub-nosed monkey g----ttc-tgcaa
           Marmoset g----tgc-tgcaa
       Squirrel monkey t----tgc-tgcaa
     White-faced sapajou t----tgc-tgcaa
      Ma's night monkey g----tgc-tgcaa
           Tarsier --------------
           Bushbaby a----tttatacaa
            Mouse gaagatat-agcca
             Dog a----ttt-ttaaa
          Armadillo a----ttt-tacaa
         Mouse lemur ==============
       Sclater's lemur ==============
         Black lemur ==============
      Coquerel's sifaka ==============

Inserts between block 3 and 4 in window
B D        Armadillo 13809bp

Alignment block 4 of 56 in window, 89800075 - 89800147, 73 bps 
B D           Human tagt-----------attccttaagactaccattggtggctaatggtatacagagaca-cctaagaagag
B D           Chimp tagt-----------agtccttaagactaccattggtggctaatggtatacagagaca-cctaagaagag
B D          Bonobo tagt-----------agtccttaagactaccattggtggctaatggtatacagagaca-cctaagaagag
B D          Gorilla tagt-----------attccttaagactaccattggtggctaatggtatacagagaca-cctaagaagag
B D         Orangutan tagt-----------attccttaagactaccattggtggctaatggtatacagagaca-cctaagaagag
B D          Gibbon tagt-----------attccttaagactaccattggtggctaatgataaacagagaca-cctaagaagag
B D          Rhesus tagt-----------actccttaagactaccattgggggctaacggtatgcagagaca-cctaagaagag
B D    Crab-eating macaque tagt-----------actccttaagactaccattgggggctaacggtatgcagagaca-cctaagaagag
      Pig-tailed macaque tagt-----------actccttaagactaccattgggggctaacggtatacagagaca-cctaagaagag
        Sooty mangabey tagt-----------actccttaagactaccattggtggctaacggtatacagagaca-cctaagaagag
            Baboon tagt-----------actccttaagactaccattggtggctaacggtatacagagaca-cctaagaagag
B D       Green monkey tagt-----------actccttaagactaccattggtggctaacggtatacagagaca-cctaagaagag
            Drill tagt-----------actccttaagactaccattggtggctaacggtatacagagaca-cctaagaagag
B D     Proboscis monkey tagt-----------actccttaagactaccattggtggctaacggtatgcagagaca-cctaagaagaa
       Angolan colobus tagt-----------actccttaagactgccattggtggctaacggtatgcagagaca-cctaagaagag
B D Golden snub-nosed monkey tagt-----------actccttaagactaccattggtggctaacggtatgcagagaca-cctaagaagaa
   Black snub-nosed monkey tagt-----------actccttaagactaccattggtggctaacggtatgcagagaca-cctaagaagaa
B D         Marmoset tagt-----------actccttaaaactcccagtggtggctaatggtatacagagaca-cctaagaagag
B D      Squirrel monkey tagt-----------actccttaaaactcccaatggtggctaatggtatacagagaca-cctaagaagag
     White-faced sapajou taat-----------actccttaaaactcccgatggtggctaatggtatacagagaca-cctaagaagag
      Ma's night monkey tagt-----------actccttaaaactcccaatggtggctaatggtatacagagaca-cctaagaagag
B D          Tarsier ------------------cttcaaaactgtcaatgatggctaacagcacacagagaca-cctaagaagac
B D         Bushbaby cagt-----------atgtctcaaaactgtccatg------------attcagagaca-tgtaagaagat
B D           Mouse cagt-----------gattctccaaagagtgaatttcagatgatggaaaacagagata-ccc---aagat
B D            Dog aaatacctgttcaacactcctcaaaactattaatg-----tcatgaaaatcaaggaaagtctaagaaaat
         Mouse lemur ======================================================================
B D         Armadillo ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human cat-acaa-atg--ccaaa
            Chimp cat-aaaa-atg--ccaaa
            Bonobo cat-aaaa-atg--ccaaa
           Gorilla cat-aaaa-atg--ccaaa
          Orangutan cac-aaca-atg--ccaaa
            Gibbon cac-aaaa-atg--ccaaa
            Rhesus cac-aaaa-atg--ccaag
     Crab-eating macaque cac-aaaa-atg--ccaag
      Pig-tailed macaque cac-aaaa-atg--ccaag
        Sooty mangabey cac-aaaa-atg--ccaag
            Baboon cac-aaaa-atgaccaaag
         Green monkey cac-aaaa-atg--ccaag
            Drill cac-aaaa-atg--ccaag
       Proboscis monkey cac-aaaa-atg--ccaag
       Angolan colobus tgc-aaaa-atg--ccaag
   Golden snub-nosed monkey cacaaaaa-atg--ccaag
   Black snub-nosed monkey cacaaaaa-atg--ccaag
           Marmoset cac-agaa-atg--ccaag
       Squirrel monkey cac-agaa-atg--ccaag
     White-faced sapajou cac-agaa-atg--ccaag
      Ma's night monkey cac-agaa-acg--ccaag
           Tarsier cac-aaaa-atg--ccaat
           Bushbaby tat-aaaatatg--ctaat
            Mouse cac-aaaacatg--ccacc
             Dog act-aatg---g--ccaa-
         Mouse lemur ===================
          Armadillo ===================
       Sclater's lemur ===================
         Black lemur ===================
      Coquerel's sifaka ===================

Inserts between block 4 and 5 in window
B D           Dog 1276bp

Alignment block 5 of 56 in window, 89800148 - 89800242, 95 bps 
B D           Human taaaat----aataagaagtacttgccttatatcaattt---actaaagactt-aagaaaaatcatatt-
B D           Chimp taaaat----aataagaagtacttgccttatatcaattt---actaaagactt-aagaaaaatcatatt-
B D          Bonobo taaaat----aataagaagtacttgccttatatcaattt---actaaagactt-aagaaaaatcatatt-
B D          Gorilla taaaat----aataagaagtacttgccttatatcaattt---actaaaaactt-aagaaaaatcatatt-
B D         Orangutan taaaat----gataagaagtacttgccttgtatcaattt---actaaagactt-aaaaacaatcatatt-
B D          Gibbon taaaat----aataagaagtacttgccttatatcaattt---actaaagactt-aagaaaaatcatatt-
B D          Rhesus aaaaat-aagaagaagaagtacttgccttatatcagttg---actaaagactt-aagaaaaatcatact-
B D    Crab-eating macaque aaaaat-aagaagaagaagtacttgccttgtatcagttg---actaaagactt-aagaaaaatcatact-
      Pig-tailed macaque aaaaat-aagaagaagaagtacttgccttatatcagttg---actaaagactt-aagaaaaatcatact-
        Sooty mangabey aaaaat----aataagaagtacttgccttatatcagttg---actaaagactt-aagaaaaatcatact-
            Baboon aaaaat-aataagaagaagtacttgccttatatcagttg---actaaagactt-aagaaaaatcatact-
B D       Green monkey aaaaat----aagaagaagtacttgccttatatcagttg---actaaagactt-aagaaaaattatatt-
            Drill aaaaat-aagaagaagaagtacttgccttatatcagttg---actaaagactt-aagaaaaatcatact-
B D     Proboscis monkey agaaat-aataagaagaagtacttgccttatatcagttg---cctaaagactt-aagaaaaatcatact-
       Angolan colobus aaaaat-aagaagaagaagtacttgccttatatcagttg---actaaagactt-aagaacaatcatact-
B D Golden snub-nosed monkey aaaaat-aataagaagaagtacttgccttatatcagttg---actaaagactt-aagaaaaatcatact-
   Black snub-nosed monkey aaaaat-aataagaagaagtacttgccttatatcagttg---actaaagactt-aagaaaaatcatact-
B D         Marmoset caaaat----aataagaagtacttgccttatatccattt---gctaaagactt-aagaaaaataatatt-
B D      Squirrel monkey caaaat----aat---aagtacttgccttatatcagttt---accaaagactt----aaaaataatatt-
     White-faced sapajou caaaat----aat---aagta---gctttatatcagttt---actaaagactt-aagaaaaaaaaaatt-
      Ma's night monkey caaaat----aataataagtacttgccttctatcagttt---actaaagactt-aagaaaaataatatt-
B D          Tarsier aaaa------aattaaaagcatctaccttagatcagact---actaaacatttaaagaaaaattgtattc
B D         Bushbaby taaaac-aataagaaagaggttttgcctgatatcagatt---gctaaatactc-aaaaatcatattacc-
B D           Mouse taaaacaaagtggagaaagagtctgccttgcttcaaattggggctaaacactt-aagaaaagtcatagg-
         Mouse lemur ======================================================================
B D         Armadillo ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
B D            Dog ======================================================================

            Human --caatgattgcaaatagca----------aaataagtt-------gaccca--a
            Chimp --caatgattgcaaatagca----------aaataagtt-------gaccca--a
            Bonobo --caatgattgcaaatagca----------aaataagtt-------gaccca--a
           Gorilla --caatgattgcaaatagca----------aaataagtt-------gaccca--a
          Orangutan --caatgattgcaaatagca----------aaataagtt-------gacccc--a
            Gibbon --caatgattgcaaatagca----------aaataagtt-------gactcg--a
            Rhesus --caatgattgcaagtagca----------aaataaatt-------gaccca--a
     Crab-eating macaque --caatgatttcaagtagca----------aaataaatt-------gaccca--a
      Pig-tailed macaque --caatgattgcaagtagca----------aaataaatt-------gaccca--a
        Sooty mangabey --caatgattgcaagtagca----------aaataagtt-------gaccca--a
            Baboon --caatgattgcaagtagca----------aaataaatt-------gaccca--a
         Green monkey --caatgattgcaagtagca----------aaataagtt-------gaccca--a
            Drill --caatgattgcaagtagca----------aaataaatt-------gaccca--a
       Proboscis monkey --caatgattgcaagtaaca----------gaataagtt-------gaccca--a
       Angolan colobus --caatgattgcaagtagca----------aaataagtt-------gaccca--a
   Golden snub-nosed monkey --caatgattacaagtaaca----------gaataagtt-------gaccca--a
   Black snub-nosed monkey --caatgattacaagtaaca----------gaataagtt-------gaccca--a
           Marmoset --cagtaatggcacatagca----------aaatactttaaaataaaactca---
       Squirrel monkey --caatgatggcaaatagca----------aaataagtt-------gactca---
     White-faced sapajou --caatgatagcaaatagca----------aaataagtt-------tacccaa--
      Ma's night monkey --cagtgatggcaaatagca----------aaataagtt-------gactca-a-
           Tarsier gccaatgattgcaaacagca----------gtataaatt-------gattaa--g
           Bushbaby --aaatggctacaaataata----------gtataaatt-------aattta--a
            Mouse --gaatgatgataaaaagtatatttcatttaaatatgtt-------agtgta--a
         Mouse lemur =======================================================
          Armadillo =======================================================
       Sclater's lemur =======================================================
         Black lemur =======================================================
      Coquerel's sifaka =======================================================
             Dog =======================================================

Inserts between block 5 and 6 in window
     White-faced sapajou 31bp
      Ma's night monkey 32bp
B D         Tarsier 15bp
B D         Bushbaby 2bp
B D          Mouse 4bp

Alignment block 6 of 56 in window, 89800243 - 89800254, 12 bps 
B D           Human ------acactggaacaa
B D           Chimp ------acactggaacaa
B D          Bonobo ------acactggaacaa
B D          Gorilla ------acactggaacaa
B D         Orangutan ------acactggaacaa
B D          Gibbon ------acactggcacaa
B D          Rhesus ------acacttgaacta
B D    Crab-eating macaque ------acacttgaacta
      Pig-tailed macaque ------acacttgaacta
        Sooty mangabey ------acacttgaactg
            Baboon ------acacttgaacta
B D       Green monkey ------acacttgaacta
            Drill ------acagttgaacta
B D     Proboscis monkey ------acacttgaacta
       Angolan colobus ------acacttgaacta
B D Golden snub-nosed monkey ------acacttgaacta
   Black snub-nosed monkey ------acacttgaacta
B D         Marmoset ------acactttaaaaa
B D      Squirrel monkey ------acactttaaaaa
B D          Tarsier ------acattgtgaaaa
B D         Bushbaby ------attttttaaata
B D           Mouse atgatgacactt------
         Mouse lemur ==================
B D         Armadillo ==================
       Sclater's lemur ==================
         Black lemur ==================
      Coquerel's sifaka ==================
B D            Dog ==================
      Ma's night monkey ==================
     White-faced sapajou ==================

Inserts between block 6 and 7 in window
B D         Marmoset 20bp
B D     Squirrel monkey 20bp
B D         Tarsier 19bp
B D         Bushbaby 18bp

Alignment block 7 of 56 in window, 89800255 - 89800288, 34 bps 
B D           Human gagacgtaaactg----tttacaacttctgactcagtt
B D           Chimp gagacgtaaactg----tttacaacttctgactcagtt
B D          Bonobo gagacgtaaactg----tttacaacttctgactcagtt
B D          Gorilla gagacataaactg----tttacaacttctgactcagtt
B D         Orangutan gagacatcaactg----tttacaacttctgactcagtt
B D          Gibbon gagatgtcaactg----tttacaacttctgactcagtt
B D          Rhesus gagatgtcaactt----tttataacttctgactcagtg
B D    Crab-eating macaque gagatgtcaactt----tttataacttctgactcagtg
      Pig-tailed macaque gagatgtcaactt----tttataacttctgactcagtg
        Sooty mangabey gggatgtcaactt----tttataacttctgactcagcg
            Baboon gagatgtcaactt----tttatgacttctgactcagtg
B D       Green monkey gagatgtcaactt----tttataacttctgactcagtg
            Drill gagatgtcaactt----tttatgacttctgactcagtg
B D     Proboscis monkey gagatgtcaactt----tttataacttctgactcagtg
       Angolan colobus gagatgtcaactt----tttataacttctgactcagtg
B D Golden snub-nosed monkey gagatgtcaactt----tttataacttctgactcagtg
   Black snub-nosed monkey gagatgtcaactt----tttataacttctgactcagtg
B D         Marmoset gagtcttgaactg----tgtatgacttctgactcagtg
B D      Squirrel monkey gagtcttcaactg----tttataacttctgactcagtg
     White-faced sapajou gagtcttcaactg----tttataacttctgactcagtg
      Ma's night monkey gagtcttgaactg----tttatgacttctgactcagtg
B D          Tarsier aatatactaacttcaactttataacttttgactcagtg
B D         Bushbaby aagacttcaactg----tttataaattttaaatcagtg
B D           Mouse atgattaaaacta----gt----actttcgatttagta
         Mouse lemur ======================================
B D         Armadillo ======================================
       Sclater's lemur ======================================
         Black lemur ======================================
      Coquerel's sifaka ======================================
B D            Dog ======================================

Alignment block 8 of 56 in window, 89800289 - 89800306, 18 bps 
B D           Human agttaattttatgaatgt
B D           Chimp agttaattttatgaatgt
B D          Bonobo agttaattttatgaatgt
B D          Gorilla agttaattttgtgaatgt
B D         Orangutan agttaattttatgaattt
B D          Gibbon agttaattttatgaattt
B D          Rhesus agttaattttatgaattt
B D    Crab-eating macaque agttaattttatgaattt
      Pig-tailed macaque agttaattttatgaattt
        Sooty mangabey agttcatcttacgaattt
            Baboon agttaatcttatgaattt
B D       Green monkey agttaattttatgaattt
            Drill agttaatcttatgaattt
B D     Proboscis monkey agttaattttatgaattt
       Angolan colobus agttaattttatgaattt
B D Golden snub-nosed monkey agttaattttatgaattt
   Black snub-nosed monkey agttaattttatgaattt
B D         Marmoset agtgaattttac----tt
B D      Squirrel monkey agttaattttac----tt
     White-faced sapajou agttaattttac----tt
      Ma's night monkey agttaattttac----tt
B D         Bushbaby tgttattttaa--aatgc
B D           Mouse tgtgaatttta-gaatat
         Mouse lemur ==================
B D         Armadillo ==================
       Sclater's lemur ==================
         Black lemur ==================
      Coquerel's sifaka ==================
B D            Dog ==================
B D          Tarsier ------------------

Alignment block 9 of 56 in window, 89800307 - 89800315, 9 bps 
B D           Human atttatttt
B D           Chimp atttatttt
B D          Bonobo atttatttt
B D          Gorilla atttatttt
B D         Orangutan atttatttt
B D          Gibbon atttatttt
B D          Rhesus atttatttt
B D    Crab-eating macaque atttatttt
      Pig-tailed macaque atttatttt
        Sooty mangabey atttatttt
            Baboon atttatttt
B D       Green monkey atttatttt
            Drill atttatttt
B D     Proboscis monkey atttatttt
       Angolan colobus atttatttt
B D Golden snub-nosed monkey atttatttt
   Black snub-nosed monkey atttatttt
B D         Marmoset atttatttc
B D      Squirrel monkey atttatttt
     White-faced sapajou attaatttt
      Ma's night monkey atttatttt
B D         Bushbaby tgctatctt
         Mouse lemur =========
B D         Armadillo =========
B D           Mouse ---------
       Sclater's lemur =========
         Black lemur =========
      Coquerel's sifaka =========
B D            Dog =========
B D          Tarsier ---------

Alignment block 10 of 56 in window, 89800316 - 89800580, 265 bps 
B D           Human gagacagaatcttgccctgtcagccagcctggagtgcagtagcacgatcatggatcacttcagcctcaaa
B D           Chimp gagacagaatcttgccctgtcagccagcctggagtgcagtagcacgatcatggatcacttcagcctcaac
B D          Bonobo gagacagaatcttgccctgtcagccagcctggagtgcagtagcacgatcgtggatcacttcagcctcaac
B D          Gorilla gagacagaatctttccctgtcagccagcctggagtgcagtggcacgatcatggatcacttcagcctcaac
B D         Orangutan gagacagagtcttgccttgtcagccagcctggagtgcagtggcacgatcatggatcacttcagcctcaac
B D          Gibbon gagacagagtcttgccctgtcagccagcctggagtgcagtggcacgatcatggatcacttcagcctcaac
B D          Rhesus gagacagagtcttgccctgtcagccagcctggagttctgtggcacgatcatggatcacttcagcctcaac
B D    Crab-eating macaque gagacagagtcttgccctgtcagccagcctggagttctgtggcacgatcatggatcacttcagcctcaac
      Pig-tailed macaque gagacagagtcttgccctgtcagccagcctggagttctgtggcacgatcatggatcacttcagcctcaac
        Sooty mangabey gagacagagtcttgccctgtcagccagcctggagttctgtggcacgatcatggatcacttcagcctcaac
            Baboon gagacagagtcttgccctgtcagccagcctggagttctgtggcacgatcatggatcacttcagcctcaac
B D       Green monkey gagacagagtcttgccctgtcagccagcctggagttctgtggcacgatcatggaccacttcagcctcaac
            Drill gagacagagtcttgccctgtcagccagcctggagttctgtggcacgatcatggatcacttcagcctcaac
B D     Proboscis monkey gagacagagtcttgccctgtcagccagcctggagttctgtggcacaatcatggatcacttcagcctcaac
       Angolan colobus gagacagagtcttgccctgtcagccagcctggagttctgtggcacgatcatggatcacttcagcctcaac
B D Golden snub-nosed monkey gagacagagtcttgccctgtcagccagcctggagttctgtggcacaatcatggatcacttcagcctcaac
   Black snub-nosed monkey gagacagagtcttgccctgtcagccagcctggagttctgtggcacaatcatggatcacttcagcctcaac
B D         Marmoset aagacggagtcttgccctgtcagccagcctcgagtgcagtcgcacagtaatggatcacttcagcttcgac
B D      Squirrel monkey gagacagattcttgctccgtcagccagccttgagtgcagttgcacaataacggatcacttcagcttcaac
     White-faced sapajou gagacagactctggccctgtcagccagccttgaatgcagttgcacaataatggatcacttcagcttcaac
      Ma's night monkey gagacagagtcttgccctgtcagccagccttgagtgcagttgcacaataatggatcacttcagcttcaac
         Mouse lemur ======================================================================
B D         Armadillo ======================================================================
B D           Mouse ----------------------------------------------------------------------
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
B D            Dog ======================================================================
B D         Bushbaby ----------------------------------------------------------------------
B D          Tarsier ----------------------------------------------------------------------

            Human ttcctgagctcacatgatcctcctacctcagcctcccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
            Chimp ttcctgagctcacatgatcctcctacctcagcctcccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
            Bonobo ttcctgagctcacatgatcctcctacctcagcctcccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
           Gorilla ttcctgagctcacatgatcctcctatctcagcctcccaagtagctgggattacaggcaagcaccaccatg
          Orangutan ttcctgagctcaaatgatcctcctacctcagcctcccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
            Gibbon tttctgagctcaaatgatccttctacctcagcctcccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
            Rhesus ttcctgacctcaaatgatcctcctacctcagcctcccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
     Crab-eating macaque ttcctgacctcaaatgatcttcctacctcagcctcccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
      Pig-tailed macaque ttcctgacctcaaatgatcctcctacctcagcctcccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
        Sooty mangabey ttcctgagctcaaatgatcctcctacctcaccctcccaagtagctaagattacaggcaagcaccaccatg
            Baboon ttcctgagctcaaatgatcctcctacctcagcctcccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
         Green monkey ttcctgagctcaaatgatcctcctacctcagcctcccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
            Drill ttcctgagctcaaatgatcctcctacctcagcctcccaagtagctaggagtacaggcaagcaccaccatg
       Proboscis monkey tttctgagctcaaatgatcctcctacctcagccttccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
       Angolan colobus ttcctgagctcaaatgatcctcctacctcagcctcccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
   Golden snub-nosed monkey tttctgagctcaaatgatcctcctacctcagccttccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
   Black snub-nosed monkey tttctgagctcaaatgatcctcctacctcagccttccaagtagctaggattacaggcaagcaccaccatg
           Marmoset tttctgggctcaaatgatcctcctacctcagcctcccaagtagctaggattacaggcatgta-caccatc
       Squirrel monkey ttcctgggctcaaatgatcctcctacctcagcctttcaagtagctaggattacaggcgtgcaccaccatg
     White-faced sapajou ttcctgggctcaaatgaccctcctacctcagcctctcaagtagctagga-tacagacgtgcaccaccatg
      Ma's night monkey ttcctgggctcaaatgatcctcctacctcagcctctcaagtagctaggattacaggcatacaccaccgtg
         Mouse lemur ======================================================================
          Armadillo ======================================================================
            Mouse ----------------------------------------------------------------------
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
             Dog ======================================================================
           Bushbaby ----------------------------------------------------------------------
           Tarsier ----------------------------------------------------------------------

            Human actggctaattttatttat-------ttatttttgtagagag-gggcctccccctatgttgcccaggctg
            Chimp actcgctaattttatttat-------ttatttttgtagagag-gggcctccccctatgttgcccaggctg
            Bonobo actcgctaattttatttat-------ttatttttgtagagag-gggcctccccctatgttgcccaggctg
           Gorilla actggctaattttatttat-------ttatttttgtagagag-gggcctccccctatgttgcccaggctg
          Orangutan actggctaattttatttat-------t--tttttgtagaggg-ggg-ctccccctatgatgcccaggctg
            Gibbon accggctaattttatttat-------t--tttttgtagagag-ggg-ctccccctatgttgcccaggctg
            Rhesus actggctaattttatttac-------t--tttttgtagagag-ggaggtccccctatgttgcccaggctg
     Crab-eating macaque actggctaattttatttac-------t--tttttgtagagag-ggaggtccccctatgttgcccaggctg
      Pig-tailed macaque actggctaattttatttac-------t--tttttgtagagag-ggaggtccccctatgttgcccaggctg
        Sooty mangabey accggctaattttatttac-------t--tttttgtagagag-ggaggtccccctatgttgcccaggctg
            Baboon accagctaattttatttac-------t--tttttgtagagag-gaaggtccccctatgttgcccaggctg
         Green monkey accggctaattttatttac-------t--tttttgtagagag-ggaggtccccctatgttgcccaggctg
            Drill accggctaatttcatttac-------t--tttttgtagagag-ggagttccccctatgttgcccaggctg
       Proboscis monkey accagctaattttatttac-------t--tttttgtagagag-ggaggtccccctatgttgcccaggctg
       Angolan colobus accagctaattttatttac-------t--tttttgtagagag-ggaggtccccctatgttgcccaggctg
   Golden snub-nosed monkey accagctaattttatttac-------t--tttttgtagagag-ggaggtccccctatgttgcccaggctg
   Black snub-nosed monkey accagctaattttatttac-------t--tttttgtagagag-ggaggtccccctatgttgcccaggctg
           Marmoset aacagctaattttatttatt------t--tttttgtagagaagggagatctccctacattgcccagtctg
       Squirrel monkey aacagctaattttatttatttatttat--cttttgtagagagtggagatcttcctacgttgcccaggctg
     White-faced sapajou aacagctaattttatttat-------t--tttttgtagagaggggagatctccctacattgcccaggctg
      Ma's night monkey aacagctaattttgtttat-------t--tttttgtagagaggggagatctccctacgttgcccaggctg
         Mouse lemur ======================================================================
          Armadillo ======================================================================
            Mouse ----------------------------------------------------------------------
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
             Dog ======================================================================
           Bushbaby ----------------------------------------------------------------------
           Tarsier ----------------------------------------------------------------------

            Human gtctcaaactcctgtgctcaagctgtcctccaggctgggcttccaaaagtgctggaattacag
            Chimp gtctcaaactcctgtgttcaagctgtcctccaggctgggcttccaaaagtgctggaattacag
            Bonobo gtctcaaactcctgtgttcaagctgtcctccaggctgggcttccaaaagtgctggaattacag
           Gorilla gtctcaaactcctgtgctcaagctgtcctccaggctgggcctccaaaagtgctggaattacag
          Orangutan gtctcaaactcctgtgctcaagctgtcctcctggctgggcctccaaaagtgctggaattatag
            Gibbon gtctcaaactcctgtgctcaacctgtcctcctggctgggcctccaaaagtgctggaattacag
            Rhesus gtctcaaactcctgtgctcaagctgtcctcttggctgggcctccaaatgtgctggaattacag
     Crab-eating macaque gtctcaaactcctgtgctcaagctgtcctcttggctgggcctccaaatgtgctggaattacag
      Pig-tailed macaque gtctcaaactcctgtgctcaagctgtcctcttggctgggcctccaaatgtgctggaattacag
        Sooty mangabey gtctcagactcctgtgctcaagctgtcctcttggctgggcctccaaatgtgctggaattacag
            Baboon gtctcagactcctgtgctcaagcggtcctcttggctgggcctccaaatgtgctggaattacag
         Green monkey gtctcaaactcctgtgctcaagctgttctcttggctgggcctccaaatgtgctggaattacag
            Drill gtctcagactcctgtgctcaagctgtcctcttggctgggcctccaaatgtgctggaattacag
       Proboscis monkey gtctcaaactcctgtgctcaagctgtcctcttggctgggcctccaaatgtgctggaattacag
       Angolan colobus gtctcaaactcctgtactcaagctgtcctcttggctgggcctccaaatgtgctggaattacag
   Golden snub-nosed monkey gtctcaaactcctgtgctcaagctgtcctcttggctgggcctccaaatgtgctggaattacag
   Black snub-nosed monkey gtctcaaactcctgtgctcaagctgtcctcttggctgggcctccaaatgtgctggaattacag
           Marmoset gtctcaaactcctgggctcaagctatccttctggctgggtctccgaaagtgctggaactacag
       Squirrel monkey gtctcaaactcctgggctcaagctatccttctggctgggtctccaaaagtgctggaattacag
     White-faced sapajou gtctcaaactcctgggctcaagctatccttctggcaggctctccaaaagtgctggaattacag
      Ma's night monkey gtctcaaactcctgggctcaagctatccttctggctgggtctccaaaagtgctggaattacag
         Mouse lemur ===============================================================
          Armadillo ===============================================================
            Mouse ---------------------------------------------------------------
       Sclater's lemur ===============================================================
         Black lemur ===============================================================
      Coquerel's sifaka ===============================================================
             Dog ===============================================================
           Bushbaby ---------------------------------------------------------------
           Tarsier ---------------------------------------------------------------

Inserts between block 10 and 11 in window
      Ma's night monkey 22bp

Alignment block 11 of 56 in window, 89800581 - 89800603, 23 bps 
B D           Human acatgagcaacagcgcttggcca
B D           Chimp acgtgagcaacagcgcttggcca
B D          Bonobo acgtgagcaacagcgcttggcca
B D          Gorilla acatgagcaacagcgcttggcca
B D         Orangutan acatgagcaactgcgcttggcca
B D          Gibbon acatgagcaactgcactcggcca
B D          Rhesus atataaggaactgcactcggcca
B D    Crab-eating macaque atataaggaactgcactcggcca
      Pig-tailed macaque atataaggaactgcactcggcca
        Sooty mangabey atataaggaactgcactcagcca
            Baboon atataaggaactgcactcggcca
B D       Green monkey atataaggaactgcactcggcca
            Drill atataaggaactgcactcggcca
B D     Proboscis monkey acataaggaactgcactcggcca
       Angolan colobus acataaggaactgcacttggcca
B D Golden snub-nosed monkey acataagaaactgcactcggcca
   Black snub-nosed monkey acataagaaactgcactcggcca
B D         Marmoset ---tgagccactgcacccagcca
B D      Squirrel monkey ---ggagccactgcacccggcca
     White-faced sapajou ---tgagccactgcacccagcca
         Mouse lemur =======================
B D         Armadillo =======================
B D           Mouse -----------------------
       Sclater's lemur =======================
         Black lemur =======================
      Coquerel's sifaka =======================
B D            Dog =======================
B D         Bushbaby -----------------------
B D          Tarsier -----------------------
      Ma's night monkey =======================

Alignment block 12 of 56 in window, 89800604 - 89800608, 5 bps 
B D           Human agtta
B D           Chimp agtta
B D          Bonobo agtta
B D          Gorilla agtta
B D         Orangutan agtta
B D          Gibbon agtta
B D          Rhesus agtta
B D    Crab-eating macaque agtta
      Pig-tailed macaque agtta
        Sooty mangabey agtta
            Baboon agtta
B D       Green monkey agtta
            Drill agtta
B D     Proboscis monkey agcta
       Angolan colobus agata
B D Golden snub-nosed monkey agcta
   Black snub-nosed monkey agcta
B D         Marmoset agata
B D      Squirrel monkey aggta
     White-faced sapajou agata
B D          Tarsier agtca
         Mouse lemur agtta
         Black lemur agtta
       Sclater's lemur agtta
B D            Dog aatcc
B D         Armadillo agtca
B D           Mouse -----
      Coquerel's sifaka =====
B D         Bushbaby -----
      Ma's night monkey =====

Alignment block 13 of 56 in window, 89800609 - 89800629, 21 bps 
B D           Human attttaaaatactggtaattt
B D           Chimp attttaaaatactggtaattt
B D          Bonobo attttaaaatactggtaattt
B D          Gorilla attttaaaatactggtaattt
B D         Orangutan attttaaaatactggtatttt
B D          Gibbon attttaaaatactggtatttt
B D          Rhesus atttgaaaatgccggtatttt
B D    Crab-eating macaque attttaaaatgccggtatttt
      Pig-tailed macaque atttgaaaatgccggtatttt
        Sooty mangabey attttaaaatactggtatttt
            Baboon attttaaaataccggtatttt
B D       Green monkey attttaaaataccggtatttt
            Drill attttaaaatactggtatttt
B D     Proboscis monkey attttaaaatactagtatttt
       Angolan colobus attttaaaatactggtatttt
B D Golden snub-nosed monkey attttaaaatactggtatttt
   Black snub-nosed monkey attttaaaatactggtatttt
B D         Marmoset atttaaaaatactagtatttt
B D      Squirrel monkey attttaaaatactagtatttt
     White-faced sapajou atttaaaaatactagtatttt
      Ma's night monkey attttaaaatactagtatttt
B D          Tarsier atttttaaatactggtatt--
         Mouse lemur attttaaaatactggtatttt
         Black lemur attttagaatactggtatttt
       Sclater's lemur attttagaatactggtatttt
B D            Dog attttaaactattggtattt-
B D         Armadillo attttaagatactggtatttt
B D           Mouse ---------------------
      Coquerel's sifaka =====================
B D         Bushbaby ---------------------

Alignment block 14 of 56 in window, 89800630 - 89800640, 11 bps 
B D           Human gcctttaaaaa
B D           Chimp gcctttagaaa
B D          Bonobo gcctttagaaa
B D          Gorilla gcctttagaaa
B D         Orangutan gcctttagaaa
B D          Gibbon gcctttagaaa
B D          Rhesus gcctttagaaa
B D    Crab-eating macaque gcctttagaaa
      Pig-tailed macaque gcctttagaaa
        Sooty mangabey gcctttagaaa
            Baboon gcctttagaaa
B D       Green monkey gcctttagaaa
            Drill gcctttagaaa
B D     Proboscis monkey gcctttagaaa
       Angolan colobus gcctttagaaa
B D Golden snub-nosed monkey gcctttagaaa
   Black snub-nosed monkey gcctttagaaa
B D         Marmoset gcctttagaaa
B D      Squirrel monkey gcctttaaaaa
     White-faced sapajou gcctttagaaa
      Ma's night monkey gcctttagaag
B D          Tarsier --ctctagaaa
         Mouse lemur gcctttagaaa
         Black lemur gcctttagaaa
       Sclater's lemur gcctttagaaa
B D         Bushbaby gcctttagaaa
B D            Dog gtctgtagaaa
B D         Armadillo atttttaacaa
B D           Mouse -----------
      Coquerel's sifaka ===========

Inserts between block 14 and 15 in window
         Mouse lemur 11106bp
         Black lemur 64bp
       Sclater's lemur 64bp
B D         Bushbaby 1bp
B D           Dog 1bp

Alignment block 15 of 56 in window, 89800641 - 89800641, 1 bps 
B D           Human -t
B D           Chimp -t
B D          Bonobo -t
B D          Gorilla -t
B D         Orangutan -t
B D          Gibbon -t
B D          Rhesus -t
B D    Crab-eating macaque -t
      Pig-tailed macaque -t
        Sooty mangabey -t
            Baboon -t
B D       Green monkey -t
            Drill -t
B D     Proboscis monkey -t
       Angolan colobus -t
B D Golden snub-nosed monkey -t
   Black snub-nosed monkey -t
B D         Marmoset -t
B D      Squirrel monkey -t
     White-faced sapajou -t
      Ma's night monkey -t
B D          Tarsier -a
B D         Armadillo a-
         Mouse lemur ==
B D           Mouse --
       Sclater's lemur ==
         Black lemur ==
      Coquerel's sifaka ==
B D            Dog ==
B D         Bushbaby ==

Alignment block 16 of 56 in window, 89800642 - 89800662, 21 bps 
B D           Human gtatgtttagtaaagggggaa
B D           Chimp gtatgtttagtaaagggggaa
B D          Bonobo gtatgtttagtaaagggggaa
B D          Gorilla gtatgtttagtaaaaggggaa
B D         Orangutan gtatgtttagtaaagggggaa
B D          Gibbon gtgtgtttagtaaaggaggaa
B D          Rhesus gtatctttagaaaagggggaa
B D    Crab-eating macaque gtatctttagaaaagggggaa
      Pig-tailed macaque gcatctttagaaaagggggaa
        Sooty mangabey gtatctttagtaaagggggaa
            Baboon gtatctttagaaaagggggaa
B D       Green monkey gtatctttagtaaagggggaa
            Drill gtatctttaaaaaagggggaa
B D     Proboscis monkey gtatctttagtaaagggggaa
       Angolan colobus gtatctttagtaaagagggaa
B D Golden snub-nosed monkey gtatctttagtaaagggggaa
   Black snub-nosed monkey gtatctttagtaaagggggaa
B D         Marmoset atatctttagcaaggcaggaa
B D      Squirrel monkey gtgtctttagtaaagtaggaa
     White-faced sapajou gtatctttagtaaagcaggaa
      Ma's night monkey gtatctttagtaaagcaggaa
B D          Tarsier gtatctttagtgaagggggga
B D         Bushbaby gtatctttagtaaaaggaaaa
B D            Dog taatccttagtaaagcagaaa
B D         Armadillo taatctttactagcag-----
         Mouse lemur =====================
B D           Mouse ---------------------
       Sclater's lemur =====================
         Black lemur =====================
      Coquerel's sifaka =====================

Inserts between block 16 and 17 in window
B D         Bushbaby 4082bp

Alignment block 17 of 56 in window, 89800663 - 89800722, 60 bps 
B D           Human gaagcttcttggtatgtcctctaaatgaaatactaccactatgatatgtaataatgtaag
B D           Chimp gaagcttcttggtatgtcctctaaatgaaatactaccactatgatatgcaataatgtaa-
B D          Bonobo gaagcttcttggtatgtcctctaaatgaaatactaccactatgatatgcaataatgtaa-
B D          Gorilla gaagcttcttgctatgtcctctaaatgaaatactaccactatgatatgcaataatgtaaa
B D         Orangutan gaagcttcttgggatgtcctctaaatgaaatactactactataatatgcaataatgtaag
B D          Gibbon gaagcttcttggtatgccctctaaatgaaatactactactatgttatgcaataatgtaag
B D          Rhesus gaagcttcttggtatgtgctctaaattaaatactaccacgataatacgtaataatgtaag
B D    Crab-eating macaque gaagcttcttggtatgtcctctaaatgaaatactaccacgataatacgtaataatgtaag
      Pig-tailed macaque gaagcttcttggtatgtcctctaaatgaaatactaccacgataatacgtaataatgtaag
        Sooty mangabey gaagcttcttgttatgtgctctaaatgaaatactaccactataatacgtaataatgtaag
            Baboon gaagctttttggtatgtcctctaaatgaaatactaccactataatatgtaataatgtaag
B D       Green monkey gaagcttcttggtatgtcctctaaattaaatactaccactataatacgtaataatgtaag
            Drill gaagctttttggtatgtcctctaaatgaaatactaccactataatatgtaataatgtaag
B D     Proboscis monkey gaagcttcttggtatgtcctctaaatgaaatactaccactataatatgtaataatgtaag
       Angolan colobus gaagcttcttggtatgtcttctaaatgaaatactaccactataatatgtaataatgtaag
B D Golden snub-nosed monkey gaagcttcttggtatgtcctctaaatgaaatactaccactataatatgtaataatgtaag
   Black snub-nosed monkey gaagcttcttggtatgtcctctaaatgaaatactaccactataatatgtaataatgtaag
B D         Marmoset gaagcttcttggtatcttctcc------aatactaccactataatatgtaacaatataag
B D      Squirrel monkey gaagcttcttggtataatctct------aaaatcaccactataatatgtaataacataag
     White-faced sapajou gaagcttcttggtatcttctct------aataccacc-ctataatatgtaataacataag
      Ma's night monkey gaagtttcttggtatcttctct------aatactaccactataatatgtaataacataag
B D          Tarsier aacgcttcgtggtatattcactaaataatatatttttgc-ataatagattatgagataca
B D            Dog aaatgcttatggtacattctcttgatgaaattttagtaatacaatatgtaacaattaaa-
B D         Armadillo gacagtccttgata-------------aaatattacccatataatatgtaataacataaa
         Mouse lemur ============================================================
B D           Mouse ------------------------------------------------------------
       Sclater's lemur ============================================================
         Black lemur ============================================================
      Coquerel's sifaka ============================================================
B D         Bushbaby ============================================================

Inserts between block 17 and 18 in window
B D        Armadillo 1bp

Alignment block 18 of 56 in window, 89800723 - 89800749, 27 bps 
B D           Human catttcaaataaatatatgataatgag---
B D          Gorilla catttcaaataaatatatgataatgag---
B D         Orangutan catttcaaataaatatatgataacgag---
B D          Gibbon cattttaaataaatatatgataatgag---
B D          Rhesus catttcaaataaagata-gataatgag---
B D    Crab-eating macaque catttcaaatgaagata-gataatgag---
      Pig-tailed macaque catttcaaataaagata-gataatgag---
        Sooty mangabey catttcaaataaatata-gataatgag---
            Baboon catttcaaataaatata-gagaatgag---
B D       Green monkey catttcaaataaatata-gataatgag---
            Drill catttcaaataattata-gagaatgag---
B D     Proboscis monkey catttcaaataaatata-gataatgag---
       Angolan colobus catttcaaataaatata-gataatgag---
B D Golden snub-nosed monkey catttcaaataaatata-gataatgag---
   Black snub-nosed monkey catttcaaataaatata-gataatgag---
B D         Marmoset cacttaaaataaatatacgataatgag---
B D      Squirrel monkey cacttaaaataaatacatgataatgag---
     White-faced sapajou cacttaaaataaatatatgataatgag---
      Ma's night monkey cacttaaaataaatatatgataatgag---
B D          Tarsier cattctaaatgagcatataatcatgag---
         Mouse lemur catttgaaataaatatatgataaggag---
         Black lemur catttaaaataaatacatgataatgag---
       Sclater's lemur catttaaaataaatacatgataatgag---
B D            Dog tactttaaataagtatgtaataatgag---
B D         Armadillo cttttcaaacatacata--agtatgaggaa
B D           Mouse ------------------------------
      Coquerel's sifaka ==============================
B D         Bushbaby ==============================
B D          Bonobo ------------------------------
B D           Chimp ------------------------------

Inserts between block 18 and 19 in window
B D           Dog 2bp

Alignment block 19 of 56 in window, 89800750 - 89800774, 25 bps 
B D           Human aaaataatactcatagtatcaaaaa---------------------------------------
B D           Chimp ------------------------a---------------------------------------
B D          Bonobo ------------------------a---------------------------------------
B D          Gorilla aaaataatactcatagtatcaaaaa---------------------------------------
B D         Orangutan aaaataactgtcatagtatcaaaaa---------------------------------------
B D          Gibbon aaaaaaattgtcatagtatcaaaaa---------------------------------------
B D          Rhesus aaaataattgtcacagtatcaaaaa---------------------------------------
B D    Crab-eating macaque aaaataattgtcacagtatcaaaaa---------------------------------------
      Pig-tailed macaque aaaataattgtcatagtatcaaaaa---------------------------------------
        Sooty mangabey aaaataattgtcattgtatcaaaaa---------------------------------------
            Baboon aaaataattgtcattgtatcaaaaa---------------------------------------
B D       Green monkey aaaataattgtcatagtatcaaaac---------------------------------------
            Drill aaaataattgtcattgtatcaaaaa---------------------------------------
B D     Proboscis monkey aaaataattgtcatagtatcaaaaa---------------------------------------
       Angolan colobus aaaataattgtcatagtatcaaaaa---------------------------------------
B D Golden snub-nosed monkey aaaataattgtcacagtatcaaaaa---------------------------------------
   Black snub-nosed monkey aaaataattgtcacagtatcaaaaa---------------------------------------
B D         Marmoset aaaataattgtcatagtattaaata---------------------------------------
B D      Squirrel monkey aaaataattgttatagtattcaata---------------------------------------
     White-faced sapajou gaaataattgtcatactattaaata---------------------------------------
      Ma's night monkey aaaataattgtcatagtattaaata---------------------------------------
B D          Tarsier aaaataattgtcatactatcaaaaa---------------------------------------
         Mouse lemur aaaataattgtcatagtatcaaaaa---------------------------------------
         Black lemur aaaataattttcatagtatcaaaaa---------------------------------------
       Sclater's lemur aaaataattttcatagtatcaaaaa---------------------------------------
B D         Bushbaby aaagtaagactc--tgtctcaaaat---------------------------------------
B D            Dog gaaaaaa----catagtatcaagaa---------------------------------------
B D         Armadillo ---atttttgtaacagtttaaagaaaagaaagttaagttgaaatggtactggcagcatggttag
B D           Mouse ----------------------------------------------------------------
      Coquerel's sifaka ================================================================

Inserts between block 19 and 20 in window
         Black lemur 125bp
       Sclater's lemur 125bp

Alignment block 20 of 56 in window, 89800775 - 89800775, 1 bps 
B D           Human a
B D           Chimp a
B D          Bonobo a
B D          Gorilla a
B D         Orangutan a
B D          Gibbon a
B D          Rhesus a
B D    Crab-eating macaque a
      Pig-tailed macaque a
        Sooty mangabey a
            Baboon a
B D       Green monkey a
            Drill a
B D     Proboscis monkey a
       Angolan colobus a
B D Golden snub-nosed monkey a
   Black snub-nosed monkey a
B D         Marmoset a
B D      Squirrel monkey a
     White-faced sapajou a
      Ma's night monkey a
B D          Tarsier a
         Mouse lemur a
B D         Bushbaby a
B D            Dog g
B D         Armadillo a
B D           Mouse -
       Sclater's lemur =
         Black lemur =
      Coquerel's sifaka =

Inserts between block 20 and 21 in window
B D        Orangutan 45bp
B D          Gibbon 29bp
B D         Tarsier 394bp

Alignment block 21 of 56 in window, 89800776 - 89800777, 2 bps 
B D           Human ga-
B D           Chimp ga-
B D          Bonobo ga-
B D          Gorilla ga-
B D          Gibbon ga-
B D          Rhesus ga-
B D    Crab-eating macaque ga-
      Pig-tailed macaque ga-
        Sooty mangabey ga-
            Baboon ga-
B D       Green monkey ga-
            Drill ga-
B D     Proboscis monkey ga-
       Angolan colobus ga-
B D Golden snub-nosed monkey ga-
   Black snub-nosed monkey ga-
B D         Marmoset ga-
B D      Squirrel monkey ga-
     White-faced sapajou ga-
      Ma's night monkey ta-
         Mouse lemur ga-
B D         Bushbaby aa-
B D            Dog aa-
B D         Armadillo -ag
B D         Orangutan ===
B D           Mouse ---
       Sclater's lemur ===
         Black lemur ===
      Coquerel's sifaka ===
B D          Tarsier ===

Inserts between block 21 and 22 in window
         Mouse lemur 430bp
B D           Dog 32bp

Alignment block 22 of 56 in window, 89800778 - 89800778, 1 bps 
B D           Human -t
B D           Chimp -t
B D          Bonobo -t
B D          Gorilla -t
B D          Gibbon -t
B D          Rhesus -t
B D    Crab-eating macaque -t
      Pig-tailed macaque -t
        Sooty mangabey -t
            Baboon -t
B D       Green monkey -t
            Drill -t
B D     Proboscis monkey -t
       Angolan colobus -t
B D Golden snub-nosed monkey -t
   Black snub-nosed monkey -t
B D         Marmoset -t
B D      Squirrel monkey -t
     White-faced sapajou -t
      Ma's night monkey -t
B D         Bushbaby -t
B D            Dog -t
B D         Armadillo g-
         Mouse lemur ==
B D         Orangutan ==
B D           Mouse --
       Sclater's lemur ==
         Black lemur ==
      Coquerel's sifaka ==
B D          Tarsier ==

Inserts between block 22 and 23 in window
B D          Gibbon 10bp
B D          Rhesus 43bp
B D   Crab-eating macaque 43bp
     Pig-tailed macaque 43bp
       Sooty mangabey 43bp
           Baboon 43bp
B D       Green monkey 43bp
            Drill 43bp
B D     Proboscis monkey 43bp
       Angolan colobus 43bp
B D Golden snub-nosed monkey 43bp
   Black snub-nosed monkey 43bp
B D         Marmoset 42bp
B D     Squirrel monkey 42bp
     White-faced sapajou 42bp
      Ma's night monkey 42bp
B D         Bushbaby 2bp

Alignment block 23 of 56 in window, 89800779 - 89800795, 17 bps 
B D           Human ataaac-tc----tatt-------cattt
B D           Chimp ataaac-tc----gatt-------cattt
B D          Bonobo ataaac-tc----tatt-------cattt
B D          Gorilla ataaac-tc----tatt-------cattt
B D         Orangutan ataaac-tc----tatt-------cattt
B D          Gibbon ataaac-tc----tatt-------cattt
B D          Rhesus ataaac-tc----tatt-------cattt
B D    Crab-eating macaque ataaac-tc----tatt-------cattt
      Pig-tailed macaque ataaac-tc----tatt-------cattc
        Sooty mangabey ataaac-tc----tatt-------cattt
            Baboon ataaac-tc----tatt-------cattt
B D       Green monkey atacac-tc----tatt-------cattt
            Drill ataaac-tc----tatt-------cattt
B D     Proboscis monkey ataaac-tc----tatt-------tattt
       Angolan colobus ataaac-tc----tatt-------tattt
B D Golden snub-nosed monkey ataaac-tc----tatt-------tgttt
   Black snub-nosed monkey ataaac-tc----tatt-------tgttt
B D         Marmoset ataaag-tc----tatt-------cattt
B D      Squirrel monkey ataaag-tc----tatt-------cattt
     White-faced sapajou ataaag-tc----tatt-------cattt
      Ma's night monkey ataaag-tc----tatt-------cattt
B D         Bushbaby ataaat-----------------------
B D            Dog ataaggatc----tattaactaagcattt
B D         Armadillo atcaat-tcaccatgtg-------catta
         Mouse lemur =============================
B D           Mouse -----------------------------
       Sclater's lemur =============================
         Black lemur =============================
      Coquerel's sifaka =============================
B D          Tarsier =============================

Alignment block 24 of 56 in window, 89800796 - 89800858, 63 bps 
B D           Human aaaaatgcaaggcaataccaaacatttaataataattttctactggaattagctgccgaagat
B D           Chimp aaaaatgcaaggcaataccaaacatttaataataattttctactggaattagcttccagagat
B D          Bonobo aaaaatgcaaggcaataccaaacatttaataataattttctactggaattagcttccagagat
B D          Gorilla aaaaatgcaaggcaataccaaaaatttaataataattttctgctggaattagctgccggagat
B D         Orangutan aaaaatgaaaggcaatacaaaacatttaataattattttctactggaattagctgccggagat
B D          Gibbon aaaaatgaaaggcaataccaagcatttaataactattttctactggaattagctgccggagat
B D          Rhesus aaaaatgaaaggcaataccaaatatttaataattattttctgctggaattagctactgaatat
B D    Crab-eating macaque aaaaatgaaaggcaataccaaatatttaataattattttctgctggaattagctactgaagat
      Pig-tailed macaque aaaaatgaaaggcaataccaaatatttaataattattttctgctggaattagctactgaagat
        Sooty mangabey aaaaatgaaaggcaataccaaatatttaataattattttctgctggaattagctactgaagat
            Baboon aaaaatgaaaggcaataccaaatatttaataattattttctgctggaattagctactgaagat
B D       Green monkey aaaaatgaaaggcaataccaaatatttaataattattttctgctgaaattagctactgaagat
            Drill aaaaatgaaaggcaataccaaatatttaataattattttctgctggaattagctactgaagat
B D     Proboscis monkey aaaaatgaaaggcagtaccaaatatttaattattattttctgctggaattagctattgaagat
       Angolan colobus aaaaatgaaaggcagtaccaaatatttaattattattttctgctggaattagctactgaagat
B D Golden snub-nosed monkey aaaaatataaggcagtaccaaatatttaattattattttctgctggaattagctactgaagat
   Black snub-nosed monkey aaaaatataaggcagtaccaaatatttaattattattttctgctggaattagctactgaagat
B D         Marmoset aaaaataaaagccaacacaaaa-atttaataattattttctgctgtaattagcttccagagat
B D      Squirrel monkey aaaaatgaaagccaacacaaaa-atttaataattattttctgctgtaattagctaccagtttt
     White-faced sapajou aaaaatgaaagccaacataaaa-atttaataattattttctgctgtaattagctaacagagat
      Ma's night monkey aaaaatgaaagccaacacaaaa-atttaataattattttctgctgtaattggctaccagagat
B D          Tarsier agaaaagaaaggcagtaccagaaatgcaataataactttctgctggaattgtctactggagat
B D         Bushbaby aaaaattaaaggcaacatcaaaaaattaatcatctttttcagctggaattgtcta-tagagat
B D            Dog gaaaatgaaaggcaacaccagcaattcagtaat-attttctactgaaattttctgttggagat
B D         Armadillo aaaaacacaagaagccactaaaaatttaataacta-tatctggtaaaattttctattggtgat
         Mouse lemur ===============================================================
B D           Mouse ---------------------------------------------------------------
       Sclater's lemur ===============================================================
         Black lemur ===============================================================
      Coquerel's sifaka ===============================================================

Inserts between block 24 and 25 in window
B D           Dog 1bp

Alignment block 25 of 56 in window, 89800859 - 89800918, 60 bps 
B D           Human tttta----aaaatcttcctgcttctctgaggactc--aaatt------tttaac----taattgttata
B D           Chimp tttta----aaaatcttcctgcttctctgaggactc--aaatt------tttaac----taattgttata
B D          Bonobo ttttt----aaaatcttcctgcttctctgaggactc--aaatt------tttaac----taattgttata
B D          Gorilla tttta----aaaatcttcctgcttctctgaggactc--aaatt------tttaac----taattgttata
B D         Orangutan tttta----aaaatcttcctgcttctctgaggaccc--aagtt------tttaac----taattgttata
B D          Gibbon tttta----aaaatct---tgcttctctgaggactc--aagtt------tttaac----taattgttata
B D          Rhesus tttta----aaaatcttcctgcttttctgaggactc--aagtt------tttaactgagtaattgttatg
B D    Crab-eating macaque tttaa----aaaatcttcctgcttttctgaggactc--aagtt------tttaactgagtaattgttatg
      Pig-tailed macaque tttaa----aaaatcttcctgcttttctgaggactc--aagtt------tttaac----taattgttatg
        Sooty mangabey ttaaa----aaaatcttcctgcttttctgaggactc--aagtt------tttaactgagtaattgttatg
            Baboon ttaaa----aaaatcttcctgcttttctgaggactc--aagtt------tttaactgagtaattgttatg
B D       Green monkey tttaa----aaaatcttcctgcttttctgaggactc--aagtt------tttaactgagtaattgttatg
            Drill ttttt----aaaatcttcctgcttttctgaggactc--aagtt------tctaactgagtaattgttatg
B D     Proboscis monkey tttta----aaagtcttcctgcatttctgaggactc--gagtt------tttaat----taattgttata
       Angolan colobus tttta----aaagtcttcctgcatttctgaggactc--aagtt------tttaat----taattgttata
B D Golden snub-nosed monkey tttta----aaagtcttcctgcatttctgaggactc--gagtt------tttaat----taattgttata
   Black snub-nosed monkey tttta----aaagtcttcctgcatttctgaggactc--gagtt------tttaat----taattgttata
B D         Marmoset ttttt---aaaaatcttcccccttctatgaagactc--aagtt------tttaactgagtaattgttata
B D      Squirrel monkey ttttt-----aaatcttcccccttctatgaagactc--aagtt------tttaac----taattgttata
     White-faced sapajou ttttt---aaaaatcttcccccttctatgaagactc--aagtt------tttaactgagtaattgttata
      Ma's night monkey ttttttttttaaatcttccctcttctatgaaggttc--aagtt------tttaactgagtaattgttata
B D          Tarsier ttttt---ttaaatcttcctgtttctttgaagtttcttaaatt------tttaactgagtatttattata
         Black lemur tttta----aaaatcttcctgcctctctgaaacctcttaaatt------tttaac----tatttgttaca
       Sclater's lemur tttta----aaaatcttcctgcctctctgaaacctcttaaatt------tttaac----tatttgttaca
B D         Bushbaby -ttca----aaaa---ctctgtttctctgatacctcttaaatt------t---------tatctct----
B D            Dog ttttt----aatgtgt-------tttttaatgtgtt--aacttgttaaatttaat----tatttattata
B D         Armadillo -ttct----taaatccttttacatccttaaacttcttaaaatt------tttgct------attgatata
         Mouse lemur ======================================================================
B D           Mouse ----------------------------------------------------------------------
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human tttata
            Chimp tttata
            Bonobo tttata
           Gorilla tttata
          Orangutan tttata
            Gibbon tttata
            Rhesus tttata
     Crab-eating macaque tttata
      Pig-tailed macaque tttata
        Sooty mangabey tttata
            Baboon tttata
         Green monkey tttata
            Drill tttata
       Proboscis monkey tttata
       Angolan colobus tttata
   Golden snub-nosed monkey tttata
   Black snub-nosed monkey tttata
           Marmoset tttata
       Squirrel monkey tttata
     White-faced sapajou tttata
      Ma's night monkey tttata
           Tarsier tttata
         Black lemur ttcata
       Sclater's lemur ttcata
           Bushbaby ------
             Dog ttcata
          Armadillo tttatt
         Mouse lemur ======
            Mouse ------
      Coquerel's sifaka ======

Inserts between block 25 and 26 in window
         Black lemur 239bp
       Sclater's lemur 239bp

Alignment block 26 of 56 in window, 89800919 - 89800921, 3 bps 
B D           Human ata
B D           Chimp ata
B D          Bonobo ata
B D          Gorilla ata
B D         Orangutan ata
B D          Gibbon ata
B D          Rhesus ata
B D    Crab-eating macaque ata
      Pig-tailed macaque ata
        Sooty mangabey ata
            Baboon ata
B D       Green monkey ata
            Drill ata
B D     Proboscis monkey atc
       Angolan colobus ata
B D Golden snub-nosed monkey ata
   Black snub-nosed monkey ata
B D            Dog -ta
B D         Armadillo -ta
         Mouse lemur ===
B D           Mouse ---
       Sclater's lemur ===
         Black lemur ===
      Coquerel's sifaka ===
B D         Bushbaby ---
B D          Tarsier ---
      Ma's night monkey ---
     White-faced sapajou ---
B D      Squirrel monkey ---
B D         Marmoset ---

Alignment block 27 of 56 in window, 89800922 - 89801170, 249 bps 
B D           Human agataactaatattt--aaaagtattcat-----ataatatgata----------aaatacattgataga
B D           Chimp agataactaatattt--aaaagtattcat-----ataatatgata----------aaatacattgataaa
B D          Bonobo agataactaatattt--aaaagtattcat-----ataatatgata----------aaatacattgataaa
B D          Gorilla agataactaatattt--aaaagtattcac-----ataat---ata----------aaatacattgataaa
B D         Orangutan agataactaatattt--aaaattattcat-----ataatatgata----------aaatacatttataaa
B D          Gibbon agataactaatattt--aaaattattcac-----ataatatgata----------aaatacatttataaa
B D          Rhesus acataactaatattt--aaaattattcat-----ataatatgatg----------aaatacatttataaa
B D    Crab-eating macaque acataactaatattt--aaaattattcat-----ataatatgatg----------aaatacatttataaa
      Pig-tailed macaque acataactaatattt--aaaattattcat-----ataatatgatg----------aaatacatttataaa
        Sooty mangabey acataactaatattt--aaaattattcat-----ataatatgatg----------aaatacatttataaa
            Baboon acataactaatattt--aaaattattcat-----ataatatgatg----------aaatacatttataaa
B D       Green monkey acataactaatattt--aaaattattcat-----ataatatgatg----------aaatacatttataaa
            Drill acataactaatattt--aaaattattcat-----ataatatgatg----------aaacacatttataaa
B D     Proboscis monkey acgtaactaatattt--aatattattctt-----ataatatgatg----------aaatacatttataaa
       Angolan colobus atgtaactaatattt--gaaattattct----------tatgatg----------aaatacatttataaa
B D Golden snub-nosed monkey atgtaactaatattt--aaaattattctt-----ataatatgatg----------aaatacatttataaa
   Black snub-nosed monkey atgtaactaatattt--aaaattattctt-----ataatatgatg----------aaatacatttataaa
B D         Marmoset agataactaatattt--aaaattatcaac-----ataatatgata----------aaatccatttataaa
B D      Squirrel monkey agataactaatattt--aaaattatcaac-----atgatatgata----------aaatacatttataaa
     White-faced sapajou cgataactaatattt--aaaattatcaat-----ataatatgata----------aaatacatttataaa
      Ma's night monkey agataactaatatct--aaaattatcaat-----ataatatgata----------aaatacatttataaa
B D          Tarsier ---tcagtagtcttt--gaaattgtcaat-----atgatataata----------aaatatatttataaa
B D         Bushbaby --taaaatactcttt--aaaactatc----------aatatgata----------aaatatatttgtaaa
B D           Mouse agataatttgcctttagaaaagaatctgtagtccatgagatgata----------atatatacttttgag
B D            Dog agataagcaaccttt--agaatcatcagt-----atgatctgatattgtatatttatgtatatttatgaa
B D         Armadillo agataag-aaaacta--aaaataat---------ttggtaagata----------aaatatatttataat
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human tat-----agcatataatcgggtggatatt--------gtcttgcctt----aaaaagttaa--aagt--
            Chimp tat-----agcatataatcatgtggatatt----aagtgtcttgcctc----aaaaagttaa--aagt--
            Bonobo tat-----agcatataatcatgtggatatt----aagtgtcttgcctc----aaaaagttaa--aagt--
           Gorilla tat-----agcatataatcatgtggatatt----aagtgtcttgcctt----aaaaagttaa--aagt--
          Orangutan tat-----agcatataatggtgtggatatt----aagtgtcttgactt----aaaaagttaa--aagt--
            Gibbon tat-----agcatataatggtgtagatatt----aagtgtcttgactt----aaaaagttaa--aa-t--
            Rhesus tat-----agcatataatggtgtggatatt----aagtgttttgcctt-----aaaagttaa--aagt--
     Crab-eating macaque tat-----agcatataatggtgtggatatt----aagtgttttgcctt-----aaaagttaa--aagt--
      Pig-tailed macaque tat-----aacatataatggtgtggatatt----aagtgttttgcctt-----aaaagttaa--aagt--
        Sooty mangabey tat-----cacatataatggtgtggatatt----aagtgttttgcctt-----aaaagttaa--aagt--
            Baboon tat-----ggcatataatggtgtggatatt----aagtgttttgcctt-----aaaagttaa--aagt--
         Green monkey tat-----agcatataatggtgtggatatt----aagtgttttgcctt-----aaaagttca--aaat--
            Drill tat-----agcatataatggtgtggatatt----aagtgttttgcctt-----aaaagttaa--aagt--
       Proboscis monkey cat-----agcatataatgatgtggatatt----aagtgttttgcctt----aaaaagttaa--aagt--
       Angolan colobus cat-----agcatataatggtgtggatatt----aagtgttttgcctt----aaaaagttaa--aagt--
   Golden snub-nosed monkey cat-----agcatataatgatgtggatatt----aagtgttttgcctt----aaaaagttaa--aagt--
   Black snub-nosed monkey cat-----agcatataatgatgtggatatt----aagtgttttgcctt-----aaaagttaa--aagt--
           Marmoset tat-----agcctataatggtgtggatatc--------gtcttgcctt----aaaaagttaa--aagt--
       Squirrel monkey tat-----agcatataatggtgtggatata--------gtcttgcctt----aaaaagttaa--aagt--
     White-faced sapajou tat-----agcatataatgttgtggatatt--------gttttgcctt----taaaagttaa--atgt--
      Ma's night monkey tat-----agcatataatggtgtggatatt--------gtcttgcctt----aaaaagttaa--aagt--
           Tarsier tat-----agcacataatagtgtggagatt----aagtgtattgcatt---tttaaaagtga--aaga--
           Bushbaby tgt-----atcatataatggtgtagagatt----aaaagtcttgccctaaaaaaaaaattaa--agag--
            Mouse tat-----ggagtacagcaatgtggaaact----aagtcacttgcctt-----aaaaataaattaatg--
             Dog tatttatgaatacagcataatacagaaattatttaactgacttgctcc----aaaaaatgaa--aattta
          Armadillo taa-----atc--ataacagtgtggagattacttaaatggtttggcct-------------a--ctag--
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human ---aaaatt---aaag------aa-------aagaaa-----acactgagcaaatc-----aaagaaaat
            Chimp ---aaaatt---aaag------aa-------aagaaa-----acactgagcaaatc-----aaagaaaat
            Bonobo ---aaaatt---aaag------aa-------aagaaa-----acactgagcaaatc-----aaagaaaat
           Gorilla ---aaaatt---aaac------aa-------aagaaa-----acactgagcaaatc-----aaagaaaat
          Orangutan ---aaaatt---aaag------aa-------aagaaa-----acactgagcaaatc-----aaagaaaat
            Gibbon ---aaaatt--------------a-------aagaaa-----acattgagcaaatc-----aaataaaat
            Rhesus ---aaaatt---aaag------aa-------atgaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagaaaat
     Crab-eating macaque ---aaaatt---aaag------aa-------atgaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagcaaat
      Pig-tailed macaque ---aaaatt---aaag------aa-------atgaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagaaaat
        Sooty mangabey ---aaaatt---aaag------aa-------atgaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagaaaat
            Baboon ---aaaatt---aaag------aa-------atgaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagaaaat
         Green monkey ---aaaatt---aaag------aa-------atgaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagaaaat
            Drill ---aaaatt---aaag------aa-------atgaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagaaaat
       Proboscis monkey ---aaaatt---aaag------aa-------aagaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagaaaat
       Angolan colobus ---aaaatt---aaag------aa-------aagaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagaaaat
   Golden snub-nosed monkey ---aaaatt---aaag------aa-------aagaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagaaaat
   Black snub-nosed monkey ---aaaatt---aaag------aa-------aagaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagaaaat
           Marmoset ---aaagtt---aaag------aa-------aagaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagaaaat
       Squirrel monkey ---acaatt---aaag------ca-------aagaaa-----aaattgagcaaatc-----aaagaaaat
     White-faced sapajou ---aaaatt---aaag------aa-------aagaaa-----aaattaagcaaatc-----aaagaaact
      Ma's night monkey ---aaaatt---aaag------aa-------aagaaa-----aaactgagcaaatc-----aaagaaaat
           Tarsier ---aaattt---aaagaaaattaa-------aaaaac-----aaattgaacaaatc-----aaagaaaac
           Bushbaby ---aatttttaaaaag------aa-------aaaaac-----aaattgaacaagtc-----atagaaaat
            Mouse ---aaaatt---aaat------aatatttttaaaatg-----caaatggataaatc-----aaataaa--
             Dog aagaaattt---aaag------aa-------aagtaaaagccaaaatgaataaatt-----aaagaaaac
          Armadillo ---aaaact---aaag------gg-------aagaaa-----aa---gagctaatttgaaaaaataaaat
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human agatattcttctgattaggagac-ttcctttaaca-----tttttttactcacataaa--ac--aaaaat
            Chimp agatattcttctgattaggagac-ttcctttaaca-----tttttttactcacataaa--ac--aaaaat
            Bonobo agatattcttctgattaggagac-ttcctttaaca-----tttttttactcacataaa--ac--aaaaat
           Gorilla agatattcttctgattaggagac-ttcccttaacat----tttttttactcacataaa--ac--aaaaat
          Orangutan agatattcttctgattaggagac-ttcctttaaca-----tttttgtactcacataaa--ac--aaaaat
            Gibbon agatattcttctgattaggagac-ttcctttaaca-----tttttttactaacataaa--ac--aaaaat
            Rhesus agatattcttctgattaggaaac-ttcctttagca------ttttttactcacataaa--ac--aaaaat
     Crab-eating macaque agatattcttctgattaggaaac-ttcctttagca------ttttttactcacgtaaa--ac--aaaaat
      Pig-tailed macaque agatattcttctgattaggaaac-ttcctttagca------ttttttactcacataaa--ac--aaaaat
        Sooty mangabey agatattcttctgattaggaaac-ttcctttagca------ttttttgctcacataaa--ac--aaaaat
            Baboon agatattcttctgattaggaaac-ttcctttagca------ttttttactcacataaa--ac--aaaaat
         Green monkey agatattcttctgattaggaaac-ttcctttagca-----tttttttactcacataaa--ac--aaaaat
            Drill agatattcttctgattaggaaac-ttcctttagca-----tttttttactcacataaa--ac--aaaaat
       Proboscis monkey agatattcttctgattaggagac-ttcctttagca-----tttttttactcacataaa--ac--aaaaat
       Angolan colobus agatattcttctgattaggagac-ttcctttagca-----tttttttactcacataaa--at--aaaaat
   Golden snub-nosed monkey agatattcttctgattaggagac-ttcctttagca-----tttttttactcacataaa--ac--aaaaat
   Black snub-nosed monkey agatattcttctgattaggagac-ttcctttagca-----tttttttactcacataaa--ac--aaaaat
           Marmoset agatattcttctaattaggacac-tccctgtagcat----tttttttactcacataca--ac--aaaaat
       Squirrel monkey agatattgttctaattaggacac-tttctgtagca-----tttttttactcacataca--ac--aaaaat
     White-faced sapajou agatattattctaattaggacac-ttcctgtagca-----tttttttattcacataca--ac--aaaaat
      Ma's night monkey agatattcttctaattaggacac-ttcctgtagca------ttttttactcacataca--ac--aaaaat
           Tarsier agatg---ttctaattaggagaa-ttcctttagct-----cttttttattcacataaa--ac--aaaaat
           Bushbaby agggatctttat--ttagaaaaa-tttcttcat-------tcattttagtcaca----------aaaaac
            Mouse ------tattctaatttgatgag-ttttttttcca--------ttttattcacagaag--ac--aaaaat
             Dog agatattattctaattagaaaatattcctttagtttttgcttttttccctcacataaaatat--aaaaat
          Armadillo aagagctattctaattagaa----ttcctttggct-----cattctttctcacatgaa--acataaaaat
         Mouse lemur ======================================================================
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human taaatgttggtttctggctaaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
            Chimp taaatgttggtttccggctaaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
            Bonobo taaatgttggtttccggctaaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
           Gorilla taaatgttggtttctggctaaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
          Orangutan taaatgtcggtttctggataaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
            Gibbon taaatgtcggtttttggataaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-catgacac
            Rhesus ttaatgtcggtttctggataaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
     Crab-eating macaque ttaatgtcggtttctggataaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
      Pig-tailed macaque ttaatgtcggtttctggataaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
        Sooty mangabey ttaatgtccgtttctggataaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
            Baboon ttaatgtcggtttctggataaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
         Green monkey ttaatgtcggtttctggataaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
            Drill ttaatgtcggtttctggataaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
       Proboscis monkey ttaatgttggtttctggataaa--------tac-----a----aatatttca-g-aa-cattacac
       Angolan colobus ttaatgttggtttctggataaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
   Golden snub-nosed monkey ttaatgttggtttctggataaa--------tac-----a----aatatttca-g-aa-cattacac
   Black snub-nosed monkey ttaatgttggtttctggataaa--------tac-----a----aatatttca-g-aa-cattacac
           Marmoset ctaatgttgggttctgggtaaa--------tac-----a----aagatttta-g-aa-cattacac
       Squirrel monkey ctaatgttgggttctggataaa--------tac-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
     White-faced sapajou ctaatgttgggttctgggtaaa--------tac-----a----aagacttca-g-aa-cattacac
      Ma's night monkey ctaatgttggaatctgggtaaa--------tgc-----a----aagatttca-g-aa-cattacac
           Tarsier ctaatgttagagtctgagtagc--------tac-----a----aagatttca-gaaa-cactgtac
           Bushbaby ctactgtgagcttccaggtaaa-------ctac-----a----acaatatcata-aa-cacttgac
            Mouse tgaacattgcactgttaataaa--------taaatgaga----aagattcca-ggaa-caccactc
             Dog atgatgtaagattctgggggaaaaaaaaactac-----a----aatgtttca-a-ag-caca----
          Armadillo ctattgtcagattctgggtaaa--------taa-----accaggaaatttca-g-aaggaccaccc
         Mouse lemur ==================================================================
       Sclater's lemur ==================================================================
         Black lemur ==================================================================
      Coquerel's sifaka ==================================================================

Inserts between block 27 and 28 in window
B D         Bushbaby 1bp
B D          Mouse 1bp

Alignment block 28 of 56 in window, 89801171 - 89801325, 155 bps 
B D           Human -aaa-tagtgagttcatttccatttcccaacttatactccaaagaaaggaaaagaatgatgaagtagata
B D           Chimp -aaa-tagtgagttcatttccatttcccaagttatactccaaagaaaggaaaagaatgatgaagtagata
B D          Bonobo -aaa-tagtgagttcatttccatttcccaagttatactccaaagaaaggaaaagaatgatgaagtagata
B D          Gorilla -aaa-tagtgagttcattgccatttcccaagttatactccaaagaaaggaaaagaatgatgaagtagata
B D         Orangutan -aaa-tagtgagttcatttccatttcccaagttatactccaaagaaaggaaaagaatgatgaagtatata
B D          Gibbon -aaa-cagtgagttcatttccattttccaggttatactccaaagaaaggaaaagaatgatgaagaagata
B D          Rhesus -aaa-tagtgagttcatttccatttcccaagtaatactccaaaggaaggaaaagaatgatgaagtagata
B D    Crab-eating macaque -aaa-tagtgagttcatttccatttcccaagtaatactccaaaggaaggaaaagaatgatgaagtagata
      Pig-tailed macaque -aaa-tagtgagttcatttccatttcccaagtaatactccaaaggaaggaaaagaatgatgaagtagata
        Sooty mangabey -aaa-tagtgagttcatttccatttcccaagtaatgctccaaaggaaggaaaagaatgatgaagtagata
            Baboon -aaa-tagtgagttcatttccatttcccaagtaatgctccaaaggaaggaaaagaatgatgaagtagata
B D       Green monkey -aaa-tagtgagttcatttccatttcccaagtaatactccaaaggaaggaaaagaatgatgaagtagata
            Drill -aaa-tagtgagttcatttccatttcccaagtaatactccaaaggaaggaaaagaatgatgaagtagata
B D     Proboscis monkey -aaa-tagtgagttaatttccatttcccgagttatactccaaaggaaggaaaagaatgatgaagtagata
       Angolan colobus -aaa-tagtgaattaatttccatttcccaagttatactccaaaagaaggaaaagaatgatgaagtagata
B D Golden snub-nosed monkey -aaa-tagtgagttaatttccatttcccaagttatactccaaaggaaggaaaagaatgatgaagtagata
   Black snub-nosed monkey -aaa-tagtgagttaatttccatttcccaagttatactccaaaggaaggaaaagaatgatgaagtagata
B D         Marmoset -aaa-tagtgagttcatttcgatttcccaagttatatcccaaagaaagaaaaagaatgatgaagtcgatc
B D      Squirrel monkey -aaa-tagtgagttcattttgatttctcaagttatactccaaagaaagaaaaagaatgatgaagtagata
     White-faced sapajou -aaa-tagtgagttcatttcgatttcccaagttatactccaaagaaagaaaaagaatgatgaagtagata
      Ma's night monkey -aaa-tagtgagttcatttcgatttcccaagttatactccaaagaaagaaaaaaaatgatgaagtagata
B D          Tarsier -aaagtgctaacttcatttc-atttctcaagttatagccc----------aaaaaatgttgaagtagata
         Mouse lemur -aaa-tggtgaatccatttccattttccaagttatgctccaaagaaaggaaaagaatgatgaagcagata
         Black lemur -aaa-tggtgaatccattttcattttccaagttatgctccaaagaaagggaaagaatgatgaagcagata
       Sclater's lemur -aaa-tggtgaatccattttcattttccaagttatgctccaaagaaagggaaagaatgatgaagcagata
B D         Bushbaby -aaa-tgatgaatccatttctattttccaagttatgctctgaagaaaggaaaagaatgataaagcagata
B D           Mouse -aaa-cagagacttcatttcactttccaaagacatactgc-----aagaaaaagaaaaatgaaagatata
B D            Dog -aaa-taataaacccatttttattccccaagtcatattccaaagaaaggaaaagaataatgaagtagata
B D         Armadillo aaaa-tgatgaatctatttctattttccaagtcttaccaccaagaagggaaaagaatgataaaatagata
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human ctgatggtt-gtaaaagaaataatctagattggcatt-attccaatatcctaattg-aaaat--------
            Chimp ctgatggtt-gtaaaagaaataatctagattggcatt-attccaatatcctaattg-aaaat--------
            Bonobo ctgatggtt-gtaaaagaaataatctagattggcatt-attccaatatcctaattg-aaaat--------
           Gorilla ctgatggtt-gtaaaagaaataatctagattggcatt-attccaatatcctaattg-aaaat--------
          Orangutan ctgatggtt-gtaaaagaaataatctagattggcatt-attccaatatcctaattg-aaaat--------
            Gibbon ctgatggtt-gtaaaagaaataatctagattggcatt-attccaatatcctaattg-aaaat--------
            Rhesus ctgatggtt-gtaaaataaataatcta-attggcatt-attccaataacctaattg-aaaat--------
     Crab-eating macaque ctgatggtt-gtaaaataaataatcta-attggcatt-attccaataacctaattg-aaaat--------
      Pig-tailed macaque ctgatggtt-gtaaaataaataatcta-attggcatt-attccaataacctaattg-aaaat--------
        Sooty mangabey ctgatggtt-gtaaaataaataatcta-attggcatt-attccaataacctaattg-aaaat--------
            Baboon ctgatggtt-gaaaaataaataatcta-attggcatt-attccaataacctaattg-aaaat--------
         Green monkey ctgatggtt-gtaaaataaataatcta-attggcatt-attccaataacctaattg-aaaat--------
            Drill ctgatggtt-gtaaaataaataatcta-attggcatt-attccaataacctaattg-aaaat--------
       Proboscis monkey ctgatggtt-gtaaaataaataatctagattggcatt-attccaatatcctaattg-aaaat--------
       Angolan colobus ctgatggtt-gtaaaataaataatctaaattggcatt-attccaatatcctaattg-aaaat--------
   Golden snub-nosed monkey ctgatggtt-gtaaaataaataatctagattggcatt-attccaatatcctaattg-aaaat--------
   Black snub-nosed monkey ctgatggtt-gtaaaataaataatctagattggcatt-attccaatatcctaattg-aaaat--------
           Marmoset ctgacggtt-gaaaaagaaataatctggattgccatt-attccaatatcctaattg-aaaat--------
       Squirrel monkey ctgatggtt-gaaaaagaaataatctgggttggcatt-tttccaatatcctaattg-aaaat--------
     White-faced sapajou ctgatggtt-gaaaaagaaataatctggattggcatt-attccaatatcctaattg-aaaat--------
      Ma's night monkey ctgatggtt-gaaaaagaaataatctggattggcatt-attccaacagcctaattg-aaaat--------
           Tarsier ctgctgttt-gaaaaag-agtaatccacatgggcact-attccaacatcttgattg-aaaat--------
         Mouse lemur ctgatggct-gaaaaagtaataatccagagttgcatt-attccaatatccttgtta-aaaat--------
         Black lemur ctgatggct-gaaaaagtgataatccagatttgcatt-attccaatatcctcatta-aaaat--------
       Sclater's lemur ctgatggct-gaaaaagtgataatccagatttgcatt-attccaatatcctcatta-aaaat--------
           Bushbaby ctgatgatt-gaaaaagtgataa--------tgtatt--tttcaatatcctcatta-aaaac--------
            Mouse ctgataatt-gaaaaagaaataatgaagattgacatt-atttcaatatcctgattt-aaagttcagaaga
             Dog ctgatcattaaaaaaaggaattagctagactgacatt-attccaatatcctgatag-aacat--------
          Armadillo catatgaat-gaaaagggaaaaatccaggttggcattttttccaatattttgattgaaaaat--------
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human ------------------aagactcataagagatta--ctgtattgag
            Chimp ------------------aaaactcataagagatta--ctgtattgag
            Bonobo ------------------aaaactcataagagatta--ctgtattgag
           Gorilla ------------------aagactcataagagatta--ctgtattgag
          Orangutan ------------------aagacttataagagatta--ctgtattgag
            Gibbon ------------------aggactcataagagatta-----tattgag
            Rhesus ------------------aagactcataagagatta--ctgtattcag
     Crab-eating macaque ------------------aagactcataagagatta--ctgtattcag
      Pig-tailed macaque ------------------aagactcataagagatta--ctgtattcag
        Sooty mangabey ------------------aagactcataagagatta--ctgtattcag
            Baboon ------------------aagactcataagagatta--ctgtattcag
         Green monkey ------------------aagactcataagagatta--ctgtattcag
            Drill ------------------aagactcataagagatta--ctatattcag
       Proboscis monkey ------------------aagactcataagagatta--ctgtattgag
       Angolan colobus ------------------aagactcataagagatta--ctgtattgag
   Golden snub-nosed monkey ------------------aagactcataagagatta--ctgtattgag
   Black snub-nosed monkey ------------------aagactcataagagatta--ctgtattgag
           Marmoset ------------------aagacccttaagaggtta--ccatattgag
       Squirrel monkey ------------------aagactcttaagagatta--ctgtattgag
     White-faced sapajou ------------------aagactcttaagagatta--ctgtattgag
      Ma's night monkey ------------------aagactcttaagagatta--ctgtattgag
           Tarsier ------------------aagactcataagagattt--ctgtatcaag
         Mouse lemur ------------------aagactcataaaagatta--ctgtattgag
         Black lemur ------------------aagactcataaaagatta--ctgtatagag
       Sclater's lemur ------------------aagactcataaaagatta--ctgtatagag
           Bushbaby ------------------aagacttttaatagatta--ttgggttgag
            Mouse tattatgacaaagattccaagaactttgaaagataagtgtgtactgag
             Dog ------------------tagactcctaggagattc--ctgcattcag
          Armadillo ------------------aagattcttaagagagta--ctatattgag
      Coquerel's sifaka ================================================

Inserts between block 28 and 29 in window
         Mouse lemur 86bp

Alignment block 29 of 56 in window, 89801326 - 89801328, 3 bps 
B D           Human taa
B D           Chimp taa
B D          Bonobo taa
B D          Gorilla taa
B D         Orangutan taa
B D          Gibbon taa
B D          Rhesus taa
B D    Crab-eating macaque taa
      Pig-tailed macaque taa
        Sooty mangabey taa
            Baboon tag
B D       Green monkey taa
            Drill taa
B D     Proboscis monkey taa
       Angolan colobus taa
B D Golden snub-nosed monkey taa
   Black snub-nosed monkey taa
B D         Marmoset taa
B D      Squirrel monkey caa
     White-faced sapajou caa
      Ma's night monkey taa
B D          Tarsier taa
         Black lemur tga
       Sclater's lemur tga
B D         Bushbaby tga
B D           Mouse caa
B D            Dog tga
B D         Armadillo tga
         Mouse lemur ===
      Coquerel's sifaka ===

Inserts between block 29 and 30 in window
B D          Mouse 181bp

Alignment block 30 of 56 in window, 89801329 - 89801419, 91 bps 
B D           Human gggtgcacctg--aaagtag-tttt---------------------------------------------
B D           Chimp gggtgcacctg--aaagtag-tttt---------------------------------------------
B D          Bonobo gggtgcacctg--aaagtag-tttt---------------------------------------------
B D          Gorilla gggtgcacctg--aaagtag-tttt---------------------------------------------
B D         Orangutan gggtgcacctg--aaagtag-tttt---------------------------------------------
B D          Gibbon gggtgcacctg--aaagtag-tttt---------------------------------------------
B D          Rhesus gggtgcacctg--aaagtagttttt---------------------------------------------
B D    Crab-eating macaque gggtgcacctg--aaagtagttttt---------------------------------------------
      Pig-tailed macaque gggtgcacctg--aaagtagttttt---------------------------------------------
        Sooty mangabey gggtgcacctg--aaagtagttttt---------------------------------------------
            Baboon gggtgcacctg--aaagtagttttt---------------------------------------------
B D       Green monkey gggtgcacctg--aaagtag-tttt---------------------------------------------
            Drill gggtgcacctg--aaagtagttttt---------------------------------------------
B D     Proboscis monkey gggtgcacctg--aaagtag-tttt---------------------------------------------
       Angolan colobus gggtgcacctg--aaagtag-tttt---------------------------------------------
B D Golden snub-nosed monkey gggtgcacctg--aaagtag-tttt---------------------------------------------
   Black snub-nosed monkey gggtgcacctg--aaagtag-tttt---------------------------------------------
B D         Marmoset gagtgcacctg--aatgtac-tttt---------------------------------------------
B D      Squirrel monkey gggtgcacctg--aatgtac-tttt---------------------------------------------
     White-faced sapajou gggtgcacctg--aatgtac-tttt---------------------------------------------
      Ma's night monkey gggtgcacctg--aatgtac-tttt---------------------------------------------
B D          Tarsier ggatgcacctg--aaaatac-tttt---------------------------------------------
         Black lemur ggatgcacatg--aaaa-ac-tttt---------------------------------------------
       Sclater's lemur ggatgcacatg--aaaa-ac-tttt---------------------------------------------
B D         Bushbaby ggaagcaccta--aaaatac-ttct---------------------------------------------
B D           Mouse gggtgcaactgcccagataa-tttccccttcccccatcccttcttcccttccttcctccctagaggcagc
B D            Dog agatgcacctg--aaaatac-tttt---------------------------------------------
B D         Armadillo aaatgcacttg--aaaataa-tttt---------------------------------------------
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human --------------------------------caggacatatgt------gta-----------------
            Chimp --------------------------------caggacatatgt------gta-----------------
            Bonobo --------------------------------caggacatatgt------gta-----------------
           Gorilla --------------------------------caggacatatgt------gta-----------------
          Orangutan --------------------------------caggacatatgt------gta-----------------
            Gibbon --------------------------------caggacatatgt------gta-----------------
            Rhesus --------------------------------caggacaaacgt------gta-----------------
     Crab-eating macaque --------------------------------caggacaaacgt------gta-----------------
      Pig-tailed macaque --------------------------------caggacaaacgt------gta-----------------
        Sooty mangabey --------------------------------caggacaaatgt------gta-----------------
            Baboon --------------------------------caggacaaatgt------gta-----------------
         Green monkey --------------------------------caggacaaatgt------gta-----------------
            Drill --------------------------------caggacaaacgt------gta-----------------
       Proboscis monkey --------------------------------caggacaaatgt------gta-----------------
       Angolan colobus --------------------------------caggacaaatgt------gta-----------------
   Golden snub-nosed monkey --------------------------------caggacaaatgt------gta-----------------
   Black snub-nosed monkey --------------------------------caggacaaatgt------gta-----------------
           Marmoset --------------------------------caggacaaatgt------gca-----------------
       Squirrel monkey --------------------------------caggacaaatgt------gta-----------------
     White-faced sapajou --------------------------------caggacaaatgt------gta-----------------
      Ma's night monkey --------------------------------caggacaaatgt------gta-----------------
           Tarsier --------------------------------caggacaaatgt------gta-----------------
         Black lemur --------------------------------ggggacaaatgt------gta-----------------
       Sclater's lemur --------------------------------ggggacaaatgt------gta-----------------
           Bushbaby --------------------------------ggagacagatgt------gca-----------------
            Mouse ctctgtacctcttccccttaataaacctcccacaggagacctgttatatggtatggtttgtcagcatcct
             Dog --------------------------------caggacaaacat------gta-----------------
          Armadillo --------------------------------ttggacaaatat------gtg-----------------
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human --gtgggaagcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
            Chimp --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
            Bonobo --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
           Gorilla --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
          Orangutan --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
            Gibbon --gtgggaatcaacgaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
            Rhesus --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
     Crab-eating macaque --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
      Pig-tailed macaque --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
        Sooty mangabey --atgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
            Baboon --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
         Green monkey --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
            Drill --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacttttc
       Proboscis monkey --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgatctttc
       Angolan colobus --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgacctttc
   Golden snub-nosed monkey --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgatctttc
   Black snub-nosed monkey --gtgggaatcaactaataaggaaatgtcttttctaagaatcatttatgatctttc
           Marmoset --gtgggaattagctgatacggaaatgtcttttctaacaatca-ttatgacctttc
       Squirrel monkey --gtgggagttaactaatacggaaatgtcttttctaataatcatttatgacctttc
     White-faced sapajou --gtgggaattaactaatatggaaatgtcttttctaataatcatttatgacctttc
      Ma's night monkey --gtgggaattaactaatacggaaatgtcttttctaataatcatttatgacctttc
           Tarsier --gtgggaatcagctaataaggaaatgtattttctaagaatcatttataacctttc
         Black lemur --gtgggaatcaactaataaggaagtgtgttttctacaaaccatttataaaatttc
       Sclater's lemur --gtgggaatcaactaataaggaagtgtgttttctacaaaccatttataaaatttc
           Bushbaby --gtaggaatcagctaacaaggaaatgccttttctatgaatgatttataaactttc
            Mouse gggtgtagttccatcaataatggtatatgttttcaaggaattatttatagatttcc
             Dog --gtgataatcagttaataaggaaatgtgttttctaagaatca----taacttgtt
          Armadillo --gtaggattcagttaataaagtaatgtgtttcctaaatagcatttataacatgtc
         Mouse lemur ========================================================
      Coquerel's sifaka ========================================================

Alignment block 31 of 56 in window, 89801420 - 89801435, 16 bps 
B D           Human aaatatccaagcatag
B D           Chimp aaatatccaagcagag
B D          Bonobo aaatatccaagcagag
B D          Gorilla aaatatccaagcagag
B D         Orangutan aaatatccaagcagag
B D          Gibbon aaatatccaagcagaa
B D          Rhesus aaatattcaagcagag
B D    Crab-eating macaque aaatattcaagcagag
      Pig-tailed macaque aaatattcaagcagag
        Sooty mangabey aaatattcaagcagag
            Baboon acatattcaagcagag
B D       Green monkey aaatattcaagcagag
            Drill aaatattcaagcagag
B D     Proboscis monkey aaatatccaagcagag
       Angolan colobus aaatatccaagcagag
B D Golden snub-nosed monkey aaatatccaagcagag
   Black snub-nosed monkey aaatatccaagcagag
B D         Marmoset aaatacccaggcagag
B D      Squirrel monkey aaatacccaagcagag
     White-faced sapajou aaatacccaagcagag
      Ma's night monkey aaatacccaagcagag
B D          Tarsier agatgcccaagcagag
         Black lemur aaatacacaagaa---
       Sclater's lemur aaatacacaagaa---
B D           Mouse --atactcaaataaat
B D            Dog aaatactcaaactgag
B D         Armadillo agatactcaagctgag
         Mouse lemur ================
      Coquerel's sifaka ================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNN

Alignment block 32 of 56 in window, 89801436 - 89801472, 37 bps 
B D           Human gaatcggtatatatacaaatgagacagtatgagcaag
B D           Chimp gaatcggtatatatacaaatgagacagtatgagcaag
B D          Bonobo gaatcggtatatatacaaatgagacagtatgagcaag
B D          Gorilla gaatcggtacatatacaaatgagacagtgtgagcaag
B D         Orangutan gaattggtatatatacaaatgagacagtatgagcaag
B D          Gibbon gaatcggtgtatacacaaatgagacagtatgagcaag
B D          Rhesus gaattggtatgtatacaaatgagacagtatgagcaag
B D    Crab-eating macaque gaattggtatgtatacaaatgagacagtatgagcaag
      Pig-tailed macaque gaattggtatgtatacaaatgagacagtatgagcaag
        Sooty mangabey gaattggtatgtatacaaatgacacagtatgagcaag
            Baboon gaattggtatgtatacaaatgacacagtatgagcaag
B D       Green monkey gaattggtatgtatacaaatgagacagtatgagcaag
            Drill gaattggtatgtatacaaatgagacagtatgagcaag
B D     Proboscis monkey gaatcggtatgtatacaaatgagacagtatgagcaag
       Angolan colobus gaattggtatgtataaaaatgagacagtatgagcaag
B D Golden snub-nosed monkey gaatcggtacgtatacaaatgagacagtatgagcaag
   Black snub-nosed monkey gaatcggtatgtatacaaatgagacagtatgagcaag
B D         Marmoset gaattgggatgtatacaaatgagacagtatgagcaag
B D      Squirrel monkey gaattgggatgtatacaaatgaaacagtatgagcaag
     White-faced sapajou gaattgggatgtatacaaatgagacagtatgagcaag
      Ma's night monkey gaattgggatgtatacaaatgagacagtatgagcaag
B D          Tarsier gaatcggtgtgtatacaaatgagacagtatgagcaag
         Mouse lemur gaattggtatgtacacaagtgagacagtatgagcaag
         Black lemur gaatttgtatgtatacaaatgggacagtatgagcaag
       Sclater's lemur gaatttgtatgtatacaaatgggacagtatgagcaag
B D           Mouse gaataggtatgtatcaaattaaggcaatatgagttgg
B D            Dog gaattagtatgtctacaaataaggcagtttgaacaag
B D         Armadillo gaattggtatatacacaaattaggtactatgagcaaa
      Coquerel's sifaka =====================================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 32 and 33 in window
         Mouse lemur 461bp

Alignment block 33 of 56 in window, 89801473 - 89801494, 22 bps 
B D           Human ctgcctttgcttctaaaaggac
B D           Chimp ctgcctttacttctaaaaggac
B D          Bonobo ctgcctttacttctaaaaggac
B D          Gorilla ctgcctttacttctaaaaggac
B D         Orangutan ctgcctttacttctaaaaggac
B D          Gibbon ttgcctttacttctaaaaggac
B D          Rhesus ctgcctttacttctaaaaggac
B D    Crab-eating macaque ctgcctttacttctaaaaggac
      Pig-tailed macaque ctgcctttacttctaaaaggac
        Sooty mangabey ctgcctttacttctaaaaggac
            Baboon ctgcctttacttctaaaaggac
B D       Green monkey ctgcctttacttctaaaaggac
            Drill ctgcctttacttctaaaaggac
B D     Proboscis monkey ctgcctttacttctaaaaggac
       Angolan colobus ctgcctttacttctaaaaggac
B D Golden snub-nosed monkey ctgcctttaattctaaaaggac
   Black snub-nosed monkey ctgcctttaattctaaaaggac
B D         Marmoset ctgcctttacttctgaaaggat
B D      Squirrel monkey ctgcctttgcttctgaaaggac
     White-faced sapajou ttgcctttacttctgaaaggac
      Ma's night monkey ctgcctttacttctgaaagggc
B D          Tarsier ct-tcttcacttctaaaagagc
         Black lemur ctaccttcacttccaaaagggc
       Sclater's lemur ctaccttcacttccaaaagggc
B D           Mouse --acattttccccaaaaa----
B D            Dog ----ctttacttctgaaaaatc
B D         Armadillo ctatgtccacttctaaaagg--
         Mouse lemur ======================
      Coquerel's sifaka ======================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 33 and 34 in window
       Sclater's lemur 22bp
B D           Dog 12bp

Alignment block 34 of 56 in window, 89801495 - 89801502, 8 bps 
B D           Human atatagat
B D           Chimp atatagat
B D          Bonobo atatagat
B D          Gorilla atatagat
B D         Orangutan atatagat
B D          Gibbon atatagat
B D          Rhesus atatagat
B D    Crab-eating macaque atatagat
      Pig-tailed macaque atatagat
        Sooty mangabey atatagat
            Baboon atatagat
B D       Green monkey atatagat
            Drill atatagat
B D     Proboscis monkey atatagat
       Angolan colobus atatcgac
B D Golden snub-nosed monkey atatagat
   Black snub-nosed monkey atatagat
B D         Marmoset gtatagat
B D      Squirrel monkey acatagat
     White-faced sapajou acatagat
      Ma's night monkey atatagat
B D          Tarsier atgtagat
         Black lemur agatagat
B D           Mouse atatagat
B D            Dog gggtgggt
B D         Armadillo ctgcaaat
         Mouse lemur ========
       Sclater's lemur ========
      Coquerel's sifaka ========
B D         Bushbaby NNNNNNNN

Inserts between block 34 and 35 in window
         Black lemur 14bp
B D          Mouse 4bp

Alignment block 35 of 56 in window, 89801503 - 89801516, 14 bps 
B D           Human acagagatggaaa--g
B D           Chimp acagagatggaaa--g
B D          Bonobo acagagatggaaa--g
B D          Gorilla acagagatggaaa--g
B D         Orangutan acagagatggaaa--g
B D          Gibbon acagagatggaaa--g
B D          Rhesus acagagatggaag--g
B D    Crab-eating macaque acagagatggaag--g
      Pig-tailed macaque acagagatggaag--g
        Sooty mangabey acagagatggaaa--g
            Baboon acagagatggaaa--g
B D       Green monkey acagagatggaaa--g
            Drill acagagatggaaa--g
B D     Proboscis monkey acagagatggaaa--g
       Angolan colobus acagagatggaaa--g
B D Golden snub-nosed monkey acagagatggaaa--g
   Black snub-nosed monkey acagagatggaaa--g
B D         Marmoset acggagagggaaa---
B D      Squirrel monkey atggagagggaaa---
     White-faced sapajou atggagagagaaag--
      Ma's night monkey atggagagggaaa-g-
B D          Tarsier agatagttaggta--g
B D           Mouse gaatggatga------
B D            Dog ggaaagatggatg--g
B D         Armadillo agagaaat--------
         Mouse lemur ================
       Sclater's lemur ================
         Black lemur ================
      Coquerel's sifaka ================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 35 and 36 in window
B D         Marmoset 2bp
B D     Squirrel monkey 2bp
     White-faced sapajou 35bp
      Ma's night monkey 1bp

Alignment block 36 of 56 in window, 89801517 - 89801532, 16 bps 
B D           Human gcggggtgg--ggggcgg
B D           Chimp gcggggtgg--gga-cag
B D          Bonobo gcggggtgg--ggg-cag
B D          Gorilla gcggggtgg--ggg-cgg
B D         Orangutan gcggggtgg--ggg-cgg
B D          Gibbon gcggggtgg--ggg-cgg
B D          Rhesus gaggggtgg--ggg-cag
B D    Crab-eating macaque gaggggtgg--ggg-cag
      Pig-tailed macaque gaggggtgg--ggg-cag
        Sooty mangabey gaggggtgg--ggg-cag
            Baboon gaggggtgg--ggg-cag
B D       Green monkey gaggggtgg--ggg-cag
            Drill gaggggtgg--ggg-cag
B D     Proboscis monkey gaggggtgg--ggg-cag
       Angolan colobus gaggggtgg--ggg-cag
B D Golden snub-nosed monkey gaggggtgg--ggg-cag
   Black snub-nosed monkey gaggggt-g--ggg-cag
B D         Marmoset gagaggaaa--ggg--ag
B D      Squirrel monkey gagaggaag--cag--ag
      Ma's night monkey gagagcaag--ggg--ag
B D          Tarsier -atagatagataga-cag
B D           Mouse -acagatga--gtg-tat
B D            Dog -atgaatgg--tgg-ctg
B D         Armadillo ---gagtgg--gg-----
         Mouse lemur ==================
       Sclater's lemur ==================
         Black lemur ==================
      Coquerel's sifaka ==================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNN
     White-faced sapajou ==================

Inserts between block 36 and 37 in window
B D         Tarsier 237bp
B D          Mouse 2bp
B D           Dog 1bp

Alignment block 37 of 56 in window, 89801533 - 89801536, 4 bps 
B D           Human agaa
B D           Chimp agaa
B D          Bonobo agaa
B D          Gorilla agaa
B D         Orangutan agaa
B D          Gibbon agaa
B D          Rhesus agaa
B D    Crab-eating macaque agaa
      Pig-tailed macaque agaa
        Sooty mangabey agaa
            Baboon agaa
B D       Green monkey agaa
            Drill agaa
B D     Proboscis monkey agaa
       Angolan colobus agaa
B D Golden snub-nosed monkey agaa
   Black snub-nosed monkey ag-a
B D         Marmoset agga
B D      Squirrel monkey agag
      Ma's night monkey agaa
B D           Mouse agag
B D            Dog aggg
         Mouse lemur ====
B D         Armadillo ----
       Sclater's lemur ====
         Black lemur ====
      Coquerel's sifaka ====
B D         Bushbaby NNNN
B D          Tarsier ====
     White-faced sapajou ====

Alignment block 38 of 56 in window, 89801537 - 89801544, 8 bps 
B D           Human aaagagag
B D           Chimp aaagagag
B D          Bonobo aaagagag
B D          Gorilla aaagagag
B D         Orangutan aaagagag
B D          Gibbon agagagag
B D          Rhesus aaagagaa
B D    Crab-eating macaque aaagagaa
      Pig-tailed macaque aaagagaa
        Sooty mangabey aaagagaa
            Baboon aaagagaa
B D       Green monkey aaagagaa
            Drill aaagagaa
B D     Proboscis monkey aaag----
       Angolan colobus aaag----
B D Golden snub-nosed monkey aaag----
   Black snub-nosed monkey aaag----
B D         Marmoset aaaa----
B D      Squirrel monkey aaaa----
      Ma's night monkey aaaaggag
B D          Tarsier agacagag
         Black lemur acagacat
       Sclater's lemur acagacat
B D           Mouse acaggtag
B D            Dog -atgactg
B D         Armadillo ---gagaa
         Mouse lemur ========
      Coquerel's sifaka ========
B D         Bushbaby NNNNNNNN
     White-faced sapajou ========

Inserts between block 38 and 39 in window
      Ma's night monkey 10bp
B D           Dog 1bp

Alignment block 39 of 56 in window, 89801545 - 89801599, 55 bps 
B D           Human aga------gagagagattcatagacaattggagttgtttggaggtacagataaccggaat
B D           Chimp agaaagagagagagagattcatagacaattggagttgtttggaggtacaggtaactggaat
B D          Bonobo agaaagagagagagagattcatagacaattggagttgtttggaggtacaggtaactggaat
B D          Gorilla agaaagagagagatagattcatagacgattggagttgcttggaggtacagataaccggaat
B D         Orangutan cga--gagagagagagattcatagacaattggagttgtttggaggtacagataaccggaat
B D          Gibbon agaaagagagagagagattcatggataattggagttgtttggaggtacagataactggaat
B D          Rhesus aaa----gagagagagattcatagacaattggagttgtttgggggtacagataactggaat
B D    Crab-eating macaque aaa----gagagagagattcatagacaattggagttgtttggaggtacagataaccggaat
      Pig-tailed macaque aaa----gagagagagattcatagacaattggagttgtttggaggtacagataaccggaat
        Sooty mangabey aaa----gagagagagattcatagacaattggagttgtttggaggtacagataaccggaat
            Baboon aaa----gagagagagattcatagacaattggagttgtttggagatacagataaccggaat
B D       Green monkey aa------agagagagattcatagacaattggagttgtttggaggtacagataaccggaat
            Drill aaa----gagagagagattcatagacaattggagttgtttggaggtacagataaccggaat
B D     Proboscis monkey --------agagagagattcatagacaattggaattgtttggaggtacagataaccggaat
       Angolan colobus --------agagagagattcatagacaactggaattgtttggaggtacagataaccggaat
B D Golden snub-nosed monkey --------agagagagattcatagacaattggaattgtttggaggtacagataaccggaat
   Black snub-nosed monkey --------agagagagattcatagacaattggaattgtttggaggtacagataaccggaat
B D         Marmoset ------agagagagagattcttagacaatcggagttgattggaggtacagataacctgaac
B D      Squirrel monkey ------agagagagagagtcttagacaattggagttgtttggaggtacagataacctgaat
     White-faced sapajou ------agagagagtgattcttagacaattggagttgtttgaaggtacagataacctgaat
      Ma's night monkey ------agagagagagattcttagacaattggagttgtttggaggtagagacaacctgaat
B D          Tarsier ------agagagagagaatgatagaaaatgaatagttgttggagataaagataaacagaat
         Black lemur ------aaatagagagaccaatagataatggatggttgttggagatacagaaaaatagtat
       Sclater's lemur ------aaatagagagaccaatagataatggatggttgttggagatacagaaaaatagtat
B D           Mouse -------------attatatacagataattggttgatgttggatatgcagaaaaccagaat
B D            Dog ------atggagggaggttgg-aaaggatggaagag----ggagattgagataatagagat
B D         Armadillo ---------------------------------------tgaaaataaaattga-------
         Mouse lemur =============================================================
      Coquerel's sifaka =============================================================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Alignment block 40 of 56 in window, 89801600 - 89801644, 45 bps 
B D           Human caaaagataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
B D           Chimp caaaagataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
B D          Bonobo caaaagataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
B D          Gorilla caaaagataacatatccatcgacatgcaacccagaaagagtttct
B D         Orangutan caaaagataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
B D          Gibbon caaaagataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
B D          Rhesus caaaggataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
B D    Crab-eating macaque caaaggataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
      Pig-tailed macaque caaaggataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
        Sooty mangabey caaaggataacatatccattgacatgaaacccagaaagagtttct
            Baboon caaaggataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
B D       Green monkey caaaggataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
            Drill caaaggataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
B D     Proboscis monkey caaaggataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
       Angolan colobus caaaggataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
B D Golden snub-nosed monkey caaaggataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
   Black snub-nosed monkey caaaggataacatatccattgacatggaacccagaaagagtttct
B D         Marmoset caaaagacaagatatccattgacatggaaaccagcgagagtttct
B D      Squirrel monkey caaaagacaagatatccattgacatggaaaccagaaagagtttct
     White-faced sapajou caaaagacaagatatccattgacatggaaatcagaaagagtttct
      Ma's night monkey caaaagacaagatatccattgacatggaaaccagaaagagtttct
B D          Tarsier taaaagataacgtatcccttgaaatggaaacaagcaaagatttct
      Coquerel's sifaka caaaagataacatatccattgacatggaaaccagcaagagtttct
         Black lemur caaaagataacatatccattgacatggaaaccagcacgggtttct
       Sclater's lemur caaaagataacatatccattgacatggaaaccagcaagggtttct
B D           Mouse caaaga--aaaatatccatgaataaggaaaactgcaagaatttct
B D            Dog gaaaatacaatatattaatttacatggaaaccagcaagggtttct
B D         Armadillo --------aacagatccaaggacatggaaa-cagcaaaggtttct
         Mouse lemur =============================================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 40 and 41 in window
B D          Mouse 155bp

Alignment block 41 of 56 in window, 89801645 - 89801900, 256 bps 
B D           Human tctgagaaaacaatttataagaatcaccctgagaactacaagaatatcttca-taaattgtgtaaacaa-
B D           Chimp tctgagaaaacaatttataagaatcaccctgagaactacaagaatatcttca-taaattgtgtaaacaa-
B D          Bonobo tctgagaaaacaatttataagaatcaccctgagaactacaagaatatcttca-taaattgtgtaaacaa-
B D          Gorilla tctgagaaaacaatttataagaatcaccctgagaactacaagaatatcttca-taaattgtgtaaacaa-
B D         Orangutan tctgagaaaacaatttataagaatcaccctgagaactacaagaatatcttca-taaattgtgtaaacaa-
B D          Gibbon tttgagaaaacaatttataagaatcaccctaagaactacaagaatatcttaa-taaattgtgtaaacaa-
B D          Rhesus tttgagaaaacaaatgataaaaatcaccctaagaactacaagaatatcttcattaaattgtgtaaacaa-
B D    Crab-eating macaque tttgagaaaacaattgataaaaatcaccctaagaactacaagaatatcttcattaaattgtgtaaacaa-
      Pig-tailed macaque tttgagaaaacaattgataaaaatcaccctaagaactacaagaatatcttcattaaattgtgtaaacaa-
        Sooty mangabey tttgagaaaacaattgataaaaatcaccctaagaactacaagaatatcttcattaaattgtgtaaacaa-
            Baboon tttgagaaaacaattgataaaaatcaccctaagaactacaagaatatcttcattaaattgtgtaaacaa-
B D       Green monkey tttgagaaaacaatttataaaaatcaccctaagaactacaagaatatctttattaaattgtgtaaacaa-
            Drill tttgagaaaacaattgataaaaatcaccctaagaactacaagaatatcttcattaaattgtgtaaacaa-
B D     Proboscis monkey tttgagaaaacaatttataagaatcaccctaagaactacaagaatatcttcattaaattgtgtaaacaa-
       Angolan colobus tttgagaaaacaatttataagaatcaccctaagaactacaagaatatcttcattaaattgtgtaaacaa-
B D Golden snub-nosed monkey tttgagaaaacaatttataagaatcaccctaagaactacaagaatatcttcattaaattgtgtaaacaa-
   Black snub-nosed monkey tttgagaaaacaatttataagaatcaccctaagaactacaagaatatcttcattaaattgtgtaaacaa-
B D         Marmoset tttgagaaaacaatttacaagaatcgccctaaaaactacaagaatgtcttcatcgaattgtgtaaaaaa-
B D      Squirrel monkey tttgagaaaacgatttataagaatagccctaaaaactacaagtatgtcttcactgaattgtgtaaaaaa-
     White-faced sapajou tttgagaaaacaatttataagaatcgccctaaaaactacaagaatgtcttcattgaattgtgtaaaaaa-
      Ma's night monkey tttgagaaaacaatttataagaatcaccctaaaaactacaaggatgtcttcattgaattgtgtaaaaaa-
B D          Tarsier ttttataaagcaatttataacaatcaccttaagaactacaagggtaccactttaaaatcacattaaaaa-
      Coquerel's sifaka tttgagaaaacagtttataacaatcagctgaagaaccacaaggatacctccattaagtcatgtaaaaag-
         Black lemur tttgagaaaacaatttataacaatcacctgaagaaccac-aggatacctccattaaatcatgtaaaaag-
       Sclater's lemur tttgagaaaacaatttataacaatcacctgaagaaccac-aggatacctccattaaatcatgtaaaaag-
B D           Mouse ttttagaaaacagttaac--gaatacattttaaaattaaaag-atacctcaattaaatcatataaaaggt
B D            Dog tttgagagaacaatatgtatcagtcatcttacaagccacaaaa----ctacattgaatcgggtaaaaaa-
B D         Armadillo tttga-aaaata--ttataactatca----aagacccacaaagatccttgcattaaagagtgtaaaaga-
         Mouse lemur ======================================================================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

            Human --------ttataaatatataaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
            Chimp --------ttataaatatataaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
            Bonobo --------ttataaatatataaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
           Gorilla --------ttataaatatataaaa-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
          Orangutan --------ttataaatatataaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
            Gibbon --------gtataaatatataaca-ttctat-tctttaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
            Rhesus --------ttataaatatataaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
     Crab-eating macaque --------ttagaaatatataaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggtgacag
      Pig-tailed macaque --------ttataaatatataaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
        Sooty mangabey --------ttataaatatataaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
            Baboon --------ttataaatatataaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacgg
         Green monkey --------ttataaatatataaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacgg
            Drill --------ttataaatatataaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacgg
       Proboscis monkey --------ttataaatatacaaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
       Angolan colobus --------ttataaatat-taaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
   Golden snub-nosed monkey --------ttataaatatacaaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
   Black snub-nosed monkey --------ttataaatatacaaca-ttctat-tcttcaagtaaaatatagtgagaatgag--ggttacag
           Marmoset --------ttataactatataaca-ttctat-tctttgagtaaaatatagtaagaatggg--ggttacag
       Squirrel monkey --------ttgtaactatataaca-ttctat-tctttgagtaaaatataataagaatggg--ggttacag
     White-faced sapajou --------ttataactacataaca-ttctat-tctttgagtaaaatatagtaagaatggg--ggttacag
      Ma's night monkey --------ttataactatataaca-ttctat-tctttgagtaaaatacagtaagaatggg--ggttacag
           Tarsier --------ctataaata---aaaa-tttt-t-tctttaattaaaatataatgagaaggag--ggttgtaa
      Coquerel's sifaka --------ctataaataaataacattttttt-tctttgagtaaaatatagcaaggatgag--agttacag
         Black lemur --------ctataaataaataaca-tttttt-tctttgagtaaaatatagtaaggatgag--agttacag
       Sclater's lemur --------ctataaataaataaca-tttttt-tctttgagtaaaatatagtaaggatgag--agttacag
            Mouse ttatacttttgtaagta-gcaata-ttttttccctttgagtaaaat----caggaatcagcttgtcataa
             Dog --aaaattctataaataaataaca--tcttt-tctttgagttaaatatagcaaaaatgag--ggttgcag
          Armadillo ---------tataaataaataatt-t----t-tatttgagtaaaatatactaagtatgaa--ggttacag
         Mouse lemur ======================================================================
           Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

            Human agtgagaaatagaaa-agaaagta---t-t-------t-tttttcct--tcagaagatatattaaaataa
            Chimp agtgataaatagaaa------gta---t-t-------t-tttttcct--tcagaagacatattaaaataa
            Bonobo agtgagaaatagaaa------gta---t-t-------t-tttttcct--tcagaagacatattaaaataa
           Gorilla agtgagaaatagaaa-agaaagta-----t-------t-tttttcct--tcagaagatatattaaaataa
          Orangutan agtgagaaatagaaa-----agta-----t-------t-tttttcct--tcagaagatatattaaaataa
            Gibbon agtgagaaatagaaa-agaaagta-----t-------t-tttttcct--tcagaagatgtattaaaataa
            Rhesus agtgagaaat------agaaaata-----t-------t-tttttcct--tcagaagatgtattaaaataa
     Crab-eating macaque agtgagaaat------agaaaata-----t-------t-tttttcct--tcagaagatgtattaaaataa
      Pig-tailed macaque agtgagaaat------agaaaata-----t-------t-tttttcct--tcagaagatgtattaaaataa
        Sooty mangabey agtgagaaatagaaa-agaaaata-----t-------t-tttttcct--tcagaagatgtattaaaataa
            Baboon agtgagaaatagaaa-agaaaat------t-------t-tttttcct--tcagaagatgtattaaaataa
         Green monkey agtgagaaatagaaa-agaaaata-----t-------t-tttttcct--tcagaagatgtattaaaataa
            Drill agtgagaaatagaaa-agaaaata-----t-------t-tttttcct--tcagaagatgtattaaaataa
       Proboscis monkey agtgagaaatggaaa-agaaaata-----t-------t-tttt-cct--tcagaagatgtattaaaataa
       Angolan colobus agtgagaaatggaaa-agaaaata-----t-------t-ttttccct--tcagaagatgtattaaaataa
   Golden snub-nosed monkey agtgagaaatggaaa-agaaaata-----t-------t-tttttcct--tcagaagatgtattaaaataa
   Black snub-nosed monkey agtgagaaatggaaa-agaaaata-----t-------t-tttttcct--tcagaagatgtattaaaataa
           Marmoset agtcagaaat------agaaagta-----t-------cattttttct--tcagaaaatatattaaaataa
       Squirrel monkey aatgagaaat------agaaagta-----t-------tattttttct--tcataaaatgtattaaaataa
     White-faced sapajou agtgagaaat------agaaagta-----t-------tattttttct--tcagaaaaggtattaaaatat
      Ma's night monkey agtgagaaat------agaaagca-----t-------tattttttct--tcagaaaatgtattaaaataa
           Tarsier agtgatacataaaaaaagaaattatgat-t-------t-ttttccct--tcaggagtggtgttaaaatag
      Coquerel's sifaka agtgagaaatagaaa-atggatta-----t-------g-atttttttattcaggagttatattaaaataa
         Black lemur agtgag-aatagaaa-atgaatta-----t-------g-attttttt----agaagttaaattaaaataa
       Sclater's lemur agtgag-aatagaaa-atgaatta-----t-------g-attttttt----agaagttaaattaaaataa
            Mouse cgtgagaaatacaaa-agacatcg-----tgctgccat-ctttctct--ggaggtgagtaattccaatct
             Dog actcagaaagg-----aaatcaca-----t-------t-ttttttct--taaggag-tgtgttataactt
          Armadillo agtacaaaacagaaa-gaaaatta---tgt-------c-tttttctg--tgaggagttgtgttatcacat
         Mouse lemur ======================================================================
           Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

            Human ca---tttaa--aaaaaatacctacatattttg-g----aaaattgcagtctatataataatgctgattc
            Chimp ca---tttta--aaaaaatacctacatattttg-g----aaaattgcagtctatataataatgctgattc
            Bonobo ca---tttta--aaaaaatacctacatattttg-g----aaaattgcagtctataaaataatgctgattc
           Gorilla ca---ttttt--aaaaaatacctacatattttg-g----aaaattgcagtctatataataatgctgattc
          Orangutan ca---ttttt--aaaaaatacctatatattttg-g----aaaattgcagtgtgtataataatgctgatgc
            Gibbon ca---ttttt--aaaaaatatctatatattttg-t----caaactgcagtgtatataataatgctgatgc
            Rhesus ca---ttttt---aaaaatacctacatattttg------caaattgcagtgtatataataatgctgatgc
     Crab-eating macaque ca---ttttt---aaaaatacctacatattttg------caaattgcagtgtatataataatgctgatgc
      Pig-tailed macaque ca---ttttt---aaaaatacctacatattttg------caaattgcagtgtatataataatgctgatgc
        Sooty mangabey ca---tttta---aaaaatacctacatattttg------cgaattgcagtgtatacaataatgctgatgc
            Baboon ca---ttttt---aaaaatacctacatattttg------caaattgcagtgtatacaataatgctgatgc
         Green monkey ca---ttttt---aaaaatacctacatattttg------caaattgcagtgtatataataatgctgatgc
            Drill ca---tttta---aaaaatacctacatattttg------cgaattgcagtgtatacaataatgctgacgc
       Proboscis monkey ca---tttta---aaaaatacctacatatttag------caaattgcagtgtacataataatgctgatgc
       Angolan colobus ca---tttta---aaaaatacctacatattttg------caaattgcagtgtatataataatgctgatgc
   Golden snub-nosed monkey ca---tttta---aaaaatacctacatatttag------caaattgcagtgtacataataatgctgatgc
   Black snub-nosed monkey ca---ttttt---aaaaatacctacatatttag------caaattgcagtgtacataataatgctgatgc
           Marmoset ca----tttt---aaaaatacctatgtattttg-g----caaactgcagtgtatataataatgctgatgc
       Squirrel monkey ca---ttttt---taaaatacctacgtattttg-g----caaattgcagtgtatataataatgctgatgc
     White-faced sapajou ------tttt---taaaatacctacatattttg-a----caaattgcagtgtatataataatgctgatgc
      Ma's night monkey ca---ttttt---taaaatacctacatagtttg-g----caaattgcagtgtatataataatgctgatgc
           Tarsier catgtttttt---aaaaccacctacctattttg-g----caaattgcagtgtatataataatgctaatgt
      Coquerel's sifaka ta---ttttcttttaagccgcctacatattttg-g----caaattgcagtgtagataacaatgctaatga
         Black lemur ta---ttttcttttaacccacctacatattttg-g----caaattgcagtgtagataacaatgctaatga
       Sclater's lemur ta---ttttcttttaacccacctacatattttg-g----caaattgcagtgtagataacaatgctaatga
            Mouse at---tcttt---taacccatttctgtagtttcag----caatttacagtgtatataataatgctaatgc
             Dog tt---tcttt---taaaacagcaacttattttt-g----caaattgcagtgtacataataatgctaatgc
          Armadillo tt---tattt---ttaaacactgaaaaattatt-gcatataaattgtagagtatgtcatatttataatgc
         Mouse lemur ======================================================================
           Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

            Human aataagaagttttat
            Chimp aataagaagttttat
            Bonobo aataagaagttttat
           Gorilla aataagaagttttat
          Orangutan cataagaagtcttat
            Gibbon aataaaaagtcttat
            Rhesus aataacaagtcttat
     Crab-eating macaque aataacaagtcttat
      Pig-tailed macaque aataacaagtcttat
        Sooty mangabey aataacaagtcttat
            Baboon aataacaagtcttat
         Green monkey aataacaagtcttat
            Drill aataacaagtcttat
       Proboscis monkey aataacaagtcttat
       Angolan colobus aataacaagtcttat
   Golden snub-nosed monkey aataacaagtcttat
   Black snub-nosed monkey aataacaagtcttat
           Marmoset aatacaaaatcttat
       Squirrel monkey aatacgaaatcttat
     White-faced sapajou aatacaaaatcttac
      Ma's night monkey aatacgaaatcttat
           Tarsier aataagaagtcttat
      Coquerel's sifaka aataagaagccctat
         Black lemur aataagaagccctat
       Sclater's lemur aataagaagccctat
            Mouse aataagaagttctat
             Dog aataaaaagtcctat
          Armadillo aataagaagtacctt
         Mouse lemur ===============
           Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNN

Alignment block 42 of 56 in window, 89801901 - 89801967, 67 bps 
B D           Human agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatctaaatagtaaaattgataataa--cgatgtcac
B D           Chimp agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgataataa--cgatgtcac
B D          Bonobo agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgataataa--cgatgtcac
B D          Gorilla agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgataataa--cgatgtcac
B D         Orangutan agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaacttgataataa--cgatgtcgc
B D          Gibbon agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgataataa--cgatgtcac
B D          Rhesus agaaattacacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgataataa--cgatgtctc
B D    Crab-eating macaque agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgataataa--cgatgtctc
      Pig-tailed macaque agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgataataa--tgatgtctc
        Sooty mangabey agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgataataa--cgatgtctc
            Baboon agaaattccacatatcagagaaaatgctgttaaatccaaatagtaaaattgataataa--cgatgtctc
B D       Green monkey ggaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaactgataataa--cgatgtctc
            Drill agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgataataa--cgatgtctc
B D     Proboscis monkey agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgatagtaa--cgatgtctc
       Angolan colobus agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgataataa--cgatgtctc
B D Golden snub-nosed monkey agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgataataa--cgatgtctc
   Black snub-nosed monkey agaaattccacatatcagagaaaatgcagttaaatccaaatagtaaaattgataataa--cgatgtctc
B D         Marmoset agacgttccacatagcctagaaaatgcagttaaagccaaatggtaaaattgataataa--cggtgtcgc
B D      Squirrel monkey agaagttcaacagagtctagaaaatgcagttgaagccaaatagtaaaattgataataa--tagtatccc
     White-faced sapajou agaagttccacatagcttagaaaatgcagttaaagccaaatagtaa-----------------------
      Ma's night monkey agaagttccacatagcctagaaaatgcagttaaagccaaatagtaaaattgataatca--tggtgtcac
B D          Tarsier agaaattctatgtagccaagaaaatgcaattagatccaaatagcaaaattgataataatgtgatgtcgt
      Coquerel's sifaka aaaaattctacttaaccaagaaaatgcaattagagccaaatagtaaaattgataataatgtgatgctgc
         Black lemur aaaaattctacttagtcaagaaaatgcaattagagccaaatagtaaaattgataataacgtgatgctgt
       Sclater's lemur aaaaattctacttagtcaagaaaatgcaattagagccaaatagtaaaattgataataacgtgatgctgt
B D           Mouse agaa-ttcttggtagccaagaaaatgcaattagagccagataggaagggtgataatg---tgatgcaga
B D         Armadillo acaaattttatatcaccaagaaaatgcaatgagaatcaatgaatataaatgataatgttgtgatgtgtt
         Mouse lemur =====================================================================
B D            Dog NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Alignment block 43 of 56 in window, 89801968 - 89802079, 112 bps 
B D           Human actaataagaatacatgaagccaggcttg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaagaaat
B D           Chimp actaataagaatacatgaagccaggcttg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaagaaat
B D          Bonobo actaataagaatacatgaagccaggcttg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaagaaat
B D          Gorilla actaataagaatacatgaagccaggcttg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaagaaat
B D         Orangutan actaataagaatacatgaagccaggcgtg-tacacctgactgtaattacgtcactaacacctgaggaaat
B D          Gibbon actaataagaatacatgaagccaggagtg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaggaaac
B D          Rhesus actaataagaatacgtgaagccaggcgtg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaggaaat
B D    Crab-eating macaque actaataagaatacgtgaagccaggcgtg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaggaaat
      Pig-tailed macaque actaacaagaatacgtgaagccaggcgtg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaggaaat
        Sooty mangabey actaataagaatacgtgaagccaggcgtc-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaggaaat
            Baboon actaataagaatacgtgaggccaggcgtg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaggaaat
B D       Green monkey actaataagaatacgtgaagccaggtgtg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaggaaat
            Drill actaataagaatacgtgaagccaggcatg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaggaaat
B D     Proboscis monkey actaataagaatacgtgaagccaggcgtg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaggaaat
       Angolan colobus actaagaagaatacatgaagccaggcgtg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaggaaat
B D Golden snub-nosed monkey actaataagaatacgtgaagccaggcgta-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaggaaat
   Black snub-nosed monkey actaataagaatacgtgaagccaggcgta-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgaggaaat
B D         Marmoset actaataagaatacatgcagccaggtgtg-tatacctgactgtaattatatcactgccagcagaggaaag
B D      Squirrel monkey actaataagaatacatgaagccaggtgtg-tatacctgactgtaattacatcactaacaccagaggaaag
     White-faced sapajou ---------------------------------acctgactgtaattacgtcactaacaccagaggaaag
      Ma's night monkey actaataagaatacatgaagccaggtgtg-tatacctgactgtaattatatcactaacaccagaggaaag
B D          Tarsier actaataagaatacatgaagccaggctca-tacacctgactgtaattatatcactaacacctgaggaaat
         Mouse lemur actaacaagaatatgtgaagctaggcttg-tacacctgactgtaattacatcactaacacctgagaaaat
      Coquerel's sifaka actaataagaatacatgaagctaggcttgttacacctaactgtaattagatcactaacacctgagaaaat
         Black lemur actaataagaatacatgaagctaggcttgttacacctgactgtaattacatcactaacacctgagaaaat
       Sclater's lemur actaataagaatacatgaagctaggcttgttacacctgactgtaattacatcactaacacctgagaaaat
B D           Mouse actaataagagtccatgaagccaggc-tg-tgcacctggcagtaattacatcattaacacctgaaaagat
B D         Armadillo actaataagaatgcatgaagtctggtttg-tacacctgactgtaattacatcattaacacctgaggaaat
B D            Dog NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

            Human gaaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
            Chimp gaaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
            Bonobo gaaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
           Gorilla gaaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
          Orangutan gaaagttgattaatgagaaacagatgctaatttcgaagcctgt
            Gibbon gaaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
            Rhesus taaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
     Crab-eating macaque taaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
      Pig-tailed macaque taaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
        Sooty mangabey taaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
            Baboon taaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
         Green monkey taaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
            Drill taaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
       Proboscis monkey taaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
       Angolan colobus taaagttgattaatgagaaacagatgctaattctgaagcctgc
   Golden snub-nosed monkey taaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
   Black snub-nosed monkey taaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgc
           Marmoset gaaagctgattaatgacaaacagatgttaactttgaagcctgc
       Squirrel monkey gaaagctgattaatgagaaacagatgctaactctgaagcctgc
     White-faced sapajou gaaagctgattaatgagaaacagatgctaaccttgaagcctgc
      Ma's night monkey gaaagctgatcaatgagaaacagatgctaactttgaagcctgc
           Tarsier gaaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctgt
         Mouse lemur gaaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcttac
      Coquerel's sifaka gaaagttgattaatgagaaacagatgcaaattttgaagcccgc
         Black lemur gaaagttgattaatgagaaacagacgctaattttgaagcctga
       Sclater's lemur gaaagttgattaatgagaaacagatgctaattttgaagcctga
            Mouse gaaagctgattaatgagatacagatgcaaattctgaggcttcc
          Armadillo gaaagttgattaatgagaaccat-tgctaattgtgaagcctga
             Dog NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
           Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Alignment block 44 of 56 in window, 89802080 - 89802094, 15 bps 
B D           Human aaattcaaatatatt
B D           Chimp aaattcaaatatatt
B D          Bonobo aaattcaaatatatt
B D          Gorilla aaattcaaatatatt
B D         Orangutan aaattcaaatatatt
B D          Gibbon aaattcaaatatatt
B D          Rhesus aaattcaaatatatt
B D    Crab-eating macaque aaattcaaatatatt
      Pig-tailed macaque aaattcaaatatatt
        Sooty mangabey aaattcaaatatatt
            Baboon aaattcaaatatatt
B D       Green monkey aaattcaaatatatt
            Drill aaattcaaatatatt
B D     Proboscis monkey aaattcaaatatatt
       Angolan colobus aaattcaaatatatt
B D Golden snub-nosed monkey aaattcaaatatatt
   Black snub-nosed monkey aaattcaaatatatt
B D         Marmoset aaattcaactttatt
B D      Squirrel monkey aaattcaactatatt
     White-faced sapajou aaattcaactatatt
      Ma's night monkey aaattcaactatatt
B D          Tarsier aaatttaaatatatt
         Mouse lemur agattcaaatatatt
      Coquerel's sifaka aaattcaaatatgtt
         Black lemur aaattcaaatatgtt
       Sclater's lemur aaattcaaatatgtt
B D           Mouse agattcaaatatact
B D            Dog aaattcaaatatgtt
B D         Armadillo aaatccaaatatgcc
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 44 and 45 in window
         Black lemur 52bp
       Sclater's lemur 52bp

Alignment block 45 of 56 in window, 89802095 - 89802095, 1 bps 
B D           Human t
B D           Chimp t
B D          Bonobo t
B D          Gorilla t
B D         Orangutan t
B D          Gibbon t
B D          Rhesus t
B D    Crab-eating macaque t
      Pig-tailed macaque t
        Sooty mangabey t
            Baboon t
B D       Green monkey t
            Drill t
B D     Proboscis monkey t
       Angolan colobus t
B D Golden snub-nosed monkey t
   Black snub-nosed monkey t
B D         Marmoset t
B D      Squirrel monkey t
     White-faced sapajou t
      Ma's night monkey t
B D          Tarsier t
         Mouse lemur t
      Coquerel's sifaka c
B D           Mouse t
B D            Dog c
B D         Armadillo c
       Sclater's lemur =
         Black lemur =
B D         Bushbaby N

Inserts between block 45 and 46 in window
         Mouse lemur 52bp

Alignment block 46 of 56 in window, 89802096 - 89802096, 1 bps 
B D           Human a
B D           Chimp a
B D          Bonobo a
B D          Gorilla a
B D         Orangutan a
B D          Gibbon a
B D          Rhesus a
B D    Crab-eating macaque a
      Pig-tailed macaque a
        Sooty mangabey a
            Baboon g
B D       Green monkey a
            Drill a
B D     Proboscis monkey a
       Angolan colobus a
B D Golden snub-nosed monkey a
   Black snub-nosed monkey a
B D         Marmoset t
B D      Squirrel monkey a
     White-faced sapajou a
      Ma's night monkey a
B D          Tarsier a
      Coquerel's sifaka a
B D           Mouse a
B D            Dog a
B D         Armadillo a
         Mouse lemur =
       Sclater's lemur =
         Black lemur =
B D         Bushbaby N

Inserts between block 46 and 47 in window
      Coquerel's sifaka 68bp

Alignment block 47 of 56 in window, 89802097 - 89802141, 45 bps 
B D           Human at-aatgtg-aagatgtggtatgcaaatgaagcattagaggcactat
B D           Chimp at-aatgtg-aagatgtggtatgcaaatgaagcataagaggcactat
B D          Bonobo at-aatgtg-aagatgtggtatgcaaatgaagcataagaggcactat
B D          Gorilla at-aatgtg-aagatgtggtatgcaaatgaagcataagaggcactat
B D         Orangutan at-aatatg-aagatgtggtatgcaaatgaagcataagaggcactat
B D          Gibbon at-aatgtg-aagatgtggtatgcaaatgaagcataagaggcagtat
B D          Rhesus at-aatgtg-aagatgtggtattcaaatgaagcataagatgcattat
B D    Crab-eating macaque at-aatgtg-aagatgtggtattcaaatgaagcataagatgcattat
      Pig-tailed macaque at-aatgtg-aagatgtggtattcaaatgaagcataagatgcattat
        Sooty mangabey at-aatgtg-aagatgtagtattcaaatgaagcataagatgcattat
            Baboon at-aatgtg-aagatgtggtattcaaatgaagcataagatgcattat
B D       Green monkey at-aatgtg-aagatgtggtattcaaatgaagcataagatgcattat
            Drill at-aatgtg-aagatgtggtattcaaatgaagcataagatgcattat
B D     Proboscis monkey at-aatgtg-aagatgtggtattcaaataaagcataagatgtattat
       Angolan colobus at-aatgtg-aagatgtggtattcaaatgaagcataagatgcattat
B D Golden snub-nosed monkey at-aatatg-aaaatgtggtattcaaatgaagcataagatgcattat
   Black snub-nosed monkey at-aatatg-aagatgtggtattcaaatgaagcataagatgcattat
B D         Marmoset at-aatgtg-aagatgcggggtacaaatgaagaataatgtgcattac
B D      Squirrel monkey at-aatgta-aagaggtggtatacaaatgaagaaaaatatgcattat
     White-faced sapajou at-aatgta-aagaggtggtatacagatgaagaataatatgcattat
      Ma's night monkey at-aatgtg-aatatgtggtatacaaatgaagaaaaatatgcattat
B D          Tarsier at-aatgta-aagatatggcatgcaaatgaagtataggatgcatcat
B D           Mouse ac-aatatg-aatatatgatacacaaaggcgatcaaggatgtatcac
B D            Dog -t-aatgtgaaagaaatggtatgcaag-ggagtatagaatgcatcag
B D         Armadillo ataaatata-aagatgtgatatggaaatgagttacaggatatattat
         Mouse lemur ===============================================
       Sclater's lemur ===============================================
         Black lemur ===============================================
      Coquerel's sifaka ===============================================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 47 and 48 in window
B D        Armadillo 3306bp

Alignment block 48 of 56 in window, 89802142 - 89802168, 27 bps 
B D           Human atgccatggattttattcttttcttta
B D           Chimp atgccatggattttattcttttcttta
B D          Bonobo atgccatggattttattcttttcttta
B D          Gorilla atgccatggattttattcttttcttta
B D         Orangutan atgccatggatttta---ttttcttta
B D          Gibbon aggccatggattttattcttttcttta
B D          Rhesus atgccatggattttattcttttcttta
B D    Crab-eating macaque atgccatggattttattcttttcttta
      Pig-tailed macaque atgccatggattttattcttttcttta
        Sooty mangabey atgccatggattttattcttttcttta
            Baboon atgccatggattttattcttttcttta
B D       Green monkey atgccatggattttattcttttcttta
            Drill atgccatggattttattcttttcttta
B D     Proboscis monkey atgccatggattttattcttttcttta
       Angolan colobus atgccatggattttattcttttcttta
B D Golden snub-nosed monkey atgccatggattttattcttttcttta
   Black snub-nosed monkey atgccatggattttattcttttcttta
B D         Marmoset atgccacggatgctattcttttcatca
B D      Squirrel monkey atgccatggatgttattcttttcatca
     White-faced sapajou atgccatggatgttattcttttcatca
      Ma's night monkey atgccatggatgttattcttttcatca
B D          Tarsier atatcgtgaat----------------
B D           Mouse ctagcatggattaa-------------
B D            Dog acgccat--------------------
         Mouse lemur ===========================
B D         Armadillo ===========================
       Sclater's lemur ===========================
         Black lemur ===========================
      Coquerel's sifaka ===========================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 48 and 49 in window
B D          Mouse 1bp

Alignment block 49 of 56 in window, 89802169 - 89802169, 1 bps 
B D           Human t
B D           Chimp t
B D          Bonobo t
B D          Gorilla t
B D         Orangutan t
B D          Gibbon t
B D          Rhesus t
B D    Crab-eating macaque t
      Pig-tailed macaque t
        Sooty mangabey t
            Baboon t
B D       Green monkey t
            Drill t
B D     Proboscis monkey t
       Angolan colobus t
B D Golden snub-nosed monkey t
   Black snub-nosed monkey t
B D         Marmoset t
B D      Squirrel monkey t
     White-faced sapajou t
      Ma's night monkey t
B D          Tarsier t
         Black lemur t
       Sclater's lemur t
B D         Armadillo t
         Mouse lemur =
B D           Mouse =
      Coquerel's sifaka =
B D            Dog -
B D         Bushbaby N

Alignment block 50 of 56 in window, 89802170 - 89802193, 24 bps 
B D           Human ataagaaaataat-aaaactaac---at
B D           Chimp ataagaaaataat-aaaactaac---at
B D          Bonobo ataagaaaataat-aaaactaac---at
B D          Gorilla ataagaaaataat-aaaactaac---at
B D         Orangutan ataagaaaataat-aaaactaac---gt
B D          Gibbon ataagaaaataat-aaaactcac---at
B D          Rhesus atgagaaaataat-aaaactaag---at
B D    Crab-eating macaque atgagaaaataat-aaaactaag---at
      Pig-tailed macaque atgagaaaataat-aaaactaag---at
        Sooty mangabey atgagaaaataat-aaaactaag---at
            Baboon atgagaaaataat-aaaactaag---at
B D       Green monkey atgagaaaataat-aaaactaag---at
            Drill atgagaaaataat-aaaactaag---at
B D     Proboscis monkey atgataaaataat-aaaactaag---at
       Angolan colobus atgagaaaataat-aaaactaag---at
B D Golden snub-nosed monkey atga-aaaataat-aaaactaag---at
   Black snub-nosed monkey atgagaaaataat-aaaactaag---at
B D         Marmoset gtaagaaaaccat-agaactaaa---at
B D      Squirrel monkey gtaagaaaatgat-aaaattaaa---at
     White-faced sapajou gtaaggaaataat-aaaactaaa---ac
      Ma's night monkey gtaagaaaataat-aaaact-aa---at
B D          Tarsier ataggaaaataataaaaactgag---at
         Mouse lemur ataagaaaagaat-aaagattaagat--
         Black lemur ataagaaaagaat-aaaaattaa-----
       Sclater's lemur ataagaaaagaat-aaaaattaa-----
B D           Mouse gtaacggacagaa-aagagtgat---at
B D            Dog --aaaaaaatta--aaaactaag---at
B D         Armadillo ataagaaaaagta-aaaattaat-----
      Coquerel's sifaka ============================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Alignment block 51 of 56 in window, 89802194 - 89802493, 300 bps 
B D           Human gttttaaagaattgctatagaatatagcatg-at---aaaaaatggatcaaaattaacataagttgaagt
B D           Chimp gtttttaagaattgctatagaatatagcatg-at---aaaaaatggatcaaaattaacataagttgaagt
B D          Bonobo gtttttaagaattgctatagaatatagcatg-at---aaaaaatggatcaaaattaacataagttgaagt
B D          Gorilla gctttaaagaattgctatagaatatagcatg-at----aaaaatggatcaaaattaacagaagttgaagt
B D         Orangutan gttttaaagaattgctatagaatatagcatg-at---aaaaaacggatcaaaattaacataagttgaagt
B D          Gibbon gttttaaagaattgctacagaatatagcatg-at----aaaaatggatcaaaagtaacataagttgaagc
B D          Rhesus gttttaaagaattgctataaaatataacatg-at---caaaaatggatcaaaagtaacataagttgaagt
B D    Crab-eating macaque gttttaaagaattgctataaaatataacatg-at---caaaaatggatcaaaagtaacataagttgaagt
      Pig-tailed macaque gttttaaagaattgctataaaatataacatg-at---caaaaatggatcaaaagtaacataagttgaagt
        Sooty mangabey gttttaaagaattgctataaaatataacatg-at---caaaaatggatcaaaagtaacataagttgaagt
            Baboon gttttaaagaattgctataaaatataacatg-at---caaaaatggatcaaaagtaacataagttgaagt
B D       Green monkey gttttaaagaattgctataaaatataacatg-at---caaaaatggatcaaaagtaacataagttgaagt
            Drill gttttaaagaattgctataaaatataacatg-at---caaaaatggatcaaaagtaacataagttgaagt
B D     Proboscis monkey gttttaaagaattgctataaaatataacatg-at--aaaaaaatggatcaaaagtaacataagttggagt
       Angolan colobus gttttaaagaattgctataaaatataacatg-at---aaaaaatggatcaaaagcaacataagttggagt
B D Golden snub-nosed monkey gttttaaagaattgctataaaatataacatg-at---aaaaaatcgatcaaaagtaacataagttggagt
   Black snub-nosed monkey gttttaaagaattgctataaaatataacatg-at---aaaaaatcgatcaaaagtaacataagttggagt
B D         Marmoset gtttcgaaaaattgc-------tataacatg-ataaaaaaaaatggatcaaaattaacgtaagtcgaagt
B D      Squirrel monkey gttttaaagaattgc-------cataacatg-gt--aaaaaaatgaatcaaaattaacgtaagttgaagt
     White-faced sapajou gttttaaaaaattgc-------tataacatg-at--aaaaaaatggatcaaaattaacgtaagttgaagt
      Ma's night monkey gttttaaagaattgc-------tataacatg-at---aaaaaatggatcaaaattaacgtaagttgaagt
B D          Tarsier gttttaaagaattgctataaaatgtaagaag-at--aggaaaatgaatcaaaattaacatgagttgaaat
         Mouse lemur gttttaaagaattgttagaaaatataacatg-at--aggaaaatggatcaaaattaacataagttgaaat
      Coquerel's sifaka gctttaaagaattgttataaaatgtaatatg-ct--aggaaaatggaccaaaattaacataagttgaaat
         Black lemur gttttaaagaattgttataaaatgtaacatg-at--aggaaaatggatcaaaattaacgtgagttgaaat
       Sclater's lemur gttttaaagaattgttataaaatgtaacatg-at--aggaaaatggatcaaaattaacgtgagttgaaat
B D           Mouse ----ttcagagttgctacaaaaggcgtcagg-aa----------------aaatttacaagaactcaaat
B D            Dog -atttaaagaattg-tgtaaagtataacatacat---ggtgaaatgagcaagac--acataa-----aat
B D         Armadillo gttttaaaaatttgctgtaaactaca-cata-gg----gaaaacagatcaaaataaacatgagttgaaaa
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

            Human gc----agttttaatttttagctaattgaagtctatttagtaatgataatctaaactaataatttcatag
            Chimp gc----agttttaatttttagctaattgaagtctatttagtaatgataatctaaactaataatttcatag
            Bonobo gc----agttttaatttttagctaattgaagtctatttagtaatgataatctaaactaataatttcatag
           Gorilla gc----agttttaatttttagctaattgaagtctatttagtaatgataatctaaactaataatttcatag
          Orangutan gc----agttttaattttcagctaactgaagtccatttaataatgataatcaaaactaataatttcatag
            Gibbon gcaggaagttttaatttttagctatttgaagtctatttaataatgataatcaaaactaataatttcatag
            Rhesus gtggtcagttttaatttttagctatttgaagtctatttaataatgataatcaaaactaataatttcatag
     Crab-eating macaque gtggacagttttaatttttagctatttgaagtctatttaataatgataatcaaaactaataatttcatag
      Pig-tailed macaque gtggacagttttaatttttagctatttgaagtctatttaataatgataatcaaaactaataatttcatag
        Sooty mangabey gtagacagttttaatttttagctatttgaagtttatttaataacgataatcaaaactaataatttcatag
            Baboon gtagacagttttaatttttagctatttgaagtctatttaataatgataatcaaaactaataatttcatag
         Green monkey gtagacagttttaatttttaactatttgaagtcaatttaataatgataatcaaaactaataatttcatag
            Drill gtagacacttcaaatttttagctatttgaagtttatttaataatgataatcaaaactaataatttcatag
       Proboscis monkey gtaaccagttttaatttttagctatttgaagtctatttaataatggtaatgaaaactaataatttcatag
       Angolan colobus gtagacagttttaatttttagctatttgaagtctatttaataatgatgatcaaaactaataatttcatag
   Golden snub-nosed monkey gtaaccagttttaatttttagctatttgaagtctatttaataatgataatcaaaactaatgatttcatag
   Black snub-nosed monkey gtaaccagttttaatttttagctatttgaagtctatttaataatgataatcaaaactaataatttcatag
           Marmoset gtaggcagttttaatttttagctatttgaagtctgtttaatcatgataatcaaaactagtcattttatag
       Squirrel monkey gtaggcagttttaatttgtagctatttgaagtctgtttaatcaggatagtcaaaactagtaattttatag
     White-faced sapajou gtagacagttttaattcttagctatttgaagtctgtttaatcacgat----aaagctagtaattttatag
      Ma's night monkey gtaggcagtttcaatttttagctatttgaagtc--tttaatcacaataatcaaaactagcaattttatag
           Tarsier gtgggtagttgtaattttcaactatttg-agtgtgtttaataatgataatgcaaacaagtgatttcagag
         Mouse lemur atgggtggttttatattatagttcatttagtgttgtttaataatgataatcaaaattaatagtttcatag
      Coquerel's sifaka gtgggtggttttaaattatagctcattcagtgctgtttaataatgataatcaaaactaatagtttcatag
         Black lemur gtgggtggttttaaattatagctcattcagtgctgtttaataatgataatcaaaactgatagtttcatag
       Sclater's lemur gtgggtggttttaaattatagctcattcagtgctgtttaataatgataatcaaaactgatagtttcatag
            Mouse gtgagcagttttaatgcttactgttttgaatagtgtttcataataatgaatgaaagtaatagcttcaaag
             Dog gtgagaggttcta-tttttagttatttgaatgctattttataatggtaatcaaaactaacaatttcacag
          Armadillo atgggagcttttatttcttaactatttgaatgctattgaataa---taatcaaaactaacaatttcatag
           Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

            Human ctacaagaaatgttaatatagttccttttgttatgccaattttattaattacaaatttgttcataaaact
            Chimp ctacaagaaatgttaatatagttccttttgttatgccaattttattaattacaaatttgttcataaaact
            Bonobo ctacaagaaatgttaatatagttccttttgttatgccaattttattaattacaaatttgttcataaaact
           Gorilla ctacaagaaatgttaatatagttccttttgttatgccaattttattaattacaaatttgttcataaaact
          Orangutan ctacaagaaatgttaacataactccttttgttatgccaattttattaattacgaatttgttcataaaact
            Gibbon ctacaagaaatgttaatatagttccttttgttatgccaattttattaattacgaatttgttcttaaaact
            Rhesus ctacaagaaatgtcaatatagttccatttgttatgccaattttattaattacacatttgttcataaaact
     Crab-eating macaque ctacaagaaatgtcaatatagttccatttgttatgccaattttattaattacacatttgttcataaaact
      Pig-tailed macaque ctacaagaaatgtcaatatagttccatttgttatgccaattttattaattacacatttgttcataaaact
        Sooty mangabey ctacaagaaatgtcaatatagttccatttgttatgccaattttattaattacacatttgttcataaaact
            Baboon ctacaagaaatgtcaatatagttccatttgttataccaattttattaattacacatttgttcataaaact
         Green monkey ctacaagaaatgtcaatatagttccattttttatgccaattttattaattacacatttgttcataaaact
            Drill ctacaagaaatgtcaatatagttccatttgttatgccaattttattaattacacatttgttcataaaact
       Proboscis monkey ctacaagaaatatcaatatagttccatttgttatgccaattttattaattacacatttgttcataaaact
       Angolan colobus ctacaagaaatgtcaatatagttccatttgttatgccaattttattaattacacatttgttcataaaact
   Golden snub-nosed monkey ctacaagaaatgtcaatgcagttccatttgttatgccaattttattaattacacatttgttcataaaact
   Black snub-nosed monkey ctacaagaaatgtcaatgcagttccatttgttatgccaattttattaattacacatttgttcataaaact
           Marmoset ctacaagaaatgttaatatagtttctttcgttatgccagttacattaat----tatttgttcataaaact
       Squirrel monkey ctacaagaaatgttaatatagtttcttttgttatgccagttatattaattatatatttgttcataaaact
     White-faced sapajou ctacaagaaatgttaatataatttcttttgttatgccagttatattaattacatatttgttcataaaact
      Ma's night monkey ctacaagaaatgttaatatagtttcttttgttatgccaattatattaattacatatttgttcataaaact
           Tarsier cttcaagaaatgttagtgtagtttattttgttatttcaattctattaattacatatttgtttgcacaact
         Mouse lemur ctattagaaatgttaatgca-------atgttatgccaattttattaattacatatttgttcataaaact
      Coquerel's sifaka ctataagaaatgttaatgca-------ctgtaatgccaattttattaattacatatttgttcataaaact
         Black lemur atacaagaaatgttaatgca-------ctggtatgccaattttattaattacatatttgttcataaaact
       Sclater's lemur ctacaagaaatgttaatgca-------ctggtatgccaattttattaattacatatttgttcataaaact
            Mouse ctacaa-aaataggaatgcagcttactttataaaacta-ttgtattatctgtatatgtttttaca-agtt
             Dog ctgtaagaaatattaatgtggctcatttt---atgtcaattttgctaattatatat-tgttta-aaaatt
          Armadillo ttacatgaaatatt-gtttagtttgcttttctatgccaattttattagttacatttttttttgtaaaatt
           Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

            Human agtttgaatcttagcctacaagaa------aaggttgagataaaatatgaaatta--cca--tttgataa
            Chimp agtttgaatcttagcctacaagaa------aaggttgagataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
            Bonobo agtttgaatcttagcctacaagaa------aaggttgagataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
           Gorilla agtttgaatcttagcctacaagaa------aaggttgagataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
          Orangutan agtttgaatcttagcctacaagaa------aaggttgagataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
            Gibbon agtttgaatcttagcctacaagaa------aaggttgagataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
            Rhesus agtctgaatcttagcctacaagaa------aaggttggaataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
     Crab-eating macaque agtctgaatcttagcctacaagaa------aaggttgggataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
      Pig-tailed macaque agtctgaatcttagcctacaagaa------aaggttgggataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
        Sooty mangabey agtctgaatcttagcctacaagaa------aaggttgggataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
            Baboon agtctgaatcttagcctacaagaa------aaggttgggataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
         Green monkey agtctgaatcttagcctacaagaa------aaggttgagatgaaatatgaaatta--cca--tttgatag
            Drill agtctgaatcttagcctacaaaaa------aaggttgggataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
       Proboscis monkey agtctgaatcttagcctacaacaa------aaggttgagataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
       Angolan colobus agtctgaatcttagcctacaacaa------aaggttgagacaaaatatgaaatta--cca--tctgatag
   Golden snub-nosed monkey agtctgaatcttagcctacaacaa------aaggttgagataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
   Black snub-nosed monkey agtctgaatcttagcctacaacaa------aaggttgagataaaatatgaaatta--cca--tttgatag
           Marmoset tgtctgaatcttagtctacaagaa------aaggttgaaataaaatatgaaatta--cca--tttgacaa
       Squirrel monkey tgtctgaatcttaacctataggaa------aaggttgaaataaaatatgaaatta--ccg--tttgacag
     White-faced sapajou tgtctgaatcttagcctacaagaa------aaggttgaaatacaatatgaaatta--cca--tttgacag
      Ma's night monkey tgtctgaatcttagcctacaagaa------aaggttgaaataaaatatgaaatta--cca--tttgacag
           Tarsier tacccgaaccttagtctataattc------gaggttgagataaaatatgaaatta--tta--ttttatag
         Mouse lemur aatctgaattttagcctataagca------gaggttgagataaaatatgtaatga--cca--ttttatag
      Coquerel's sifaka aatctgaattttagcctataagca------gaggttgagataaaatatgaaatga--cta--ttttttag
         Black lemur aatctaaattttagcctataagca------gaggttgagataaaatatgaaatga--cca-tttttttag
       Sclater's lemur aatctgaattttagcctataagca------gaggttgagataaaatatgaaatga--cca-tttttttag
            Mouse catctgaactccagtctataagca------gaggatgaggtagagtatgatgctagttca--tatgtttg
             Dog aatctgaatcttaatctataagcagaagctaaggtttaaaaaaaataccaagtca--acagtttttttag
          Armadillo gatcagaatcttaacttataagca------gaggttaaaataaaatatg---------------------
           Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

            Human gaagtgcagattctgcatgtgactgaagattcaacaag
            Chimp gaagtgcagattctgcatgtgactgaagattcaacaag
            Bonobo gaagtgcagattctgcatgtgactgaagattcaacaag
           Gorilla gaagtgcagattctgcatgtgactgaagattcaacaag
          Orangutan gaagtgcagattctgcatgtgactgaagattcaacaag
            Gibbon gaagtgcagattctgcatgtgactgaagattcaacaag
            Rhesus gaagtgcagattctgcatgtggctgaagattcaacaag
     Crab-eating macaque gaagtgcagattctgcatgtggctgaagattcaacaag
      Pig-tailed macaque gaagtgcagattctgcatgtggctgaagattcaacaag
        Sooty mangabey gaagtgcagattctgcatgtggctgaagattcaacaag
            Baboon gaagtgcagattctgcatgtggctgaagattcaacaag
         Green monkey gaagtgcagattctgcatgtgactgaagattcaacaag
            Drill gaagtgcagattctgcatgtggctgaagattcaacaag
       Proboscis monkey gaagtgcagattctgcatgtgactaaagattcaacaag
       Angolan colobus gaagtgcagattctgcatgtgactgaacattcaacaag
   Golden snub-nosed monkey gaagtgcagattctgcgtgtgactgaagattcgacaag
   Black snub-nosed monkey gaagtgcagattctgcgtgtgactgaagattcgacaag
           Marmoset ggagcgcggattgtgcatgtgactaaagtttaagccaa
       Squirrel monkey ggagcgcagattgtgcatgtgagtaaagtttcagcaag
     White-faced sapajou ggagcgcagattgtgcatgtggctaaagtttcaacaag
      Ma's night monkey ggagtgcagattgtgcatgtgactaaagtttcaggaag
           Tarsier acaatgtagattttgcatgtgactgaaattccaataag
         Mouse lemur aaagtgtagattctgcacatgactaaagttcctataag
      Coquerel's sifaka aaagtgtagattctgcatgtgactaaagttcctataag
         Black lemur aaagtatagattctgcatgtgactaaagttcctataag
       Sclater's lemur aaagtatagattctgcatgtgactaaagttcctataag
            Mouse agaatg----ttct-caggtgatttgagttttcggaag
             Dog aaagtgcatattctgcatgtgactgaagctccaataaa
          Armadillo --------------------------------------
           Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Inserts between block 51 and 52 in window
B D         Tarsier 302bp

Alignment block 52 of 56 in window, 89802494 - 89802504, 11 bps 
B D           Human ccacatcaaca
B D           Chimp ccacatcaaca
B D          Bonobo ccacatcaaca
B D          Gorilla ccacatcaaca
B D         Orangutan ccacatcaaca
B D          Gibbon ccacatcaaca
B D          Rhesus ccacatcaaca
B D    Crab-eating macaque ccacatcaaca
      Pig-tailed macaque ccacatcaaca
        Sooty mangabey cgacatcaaca
            Baboon cgacatcaaca
B D       Green monkey ccacatcaaca
            Drill cgacatcaaca
B D     Proboscis monkey ccacatcaaca
       Angolan colobus ccacatcaaca
B D Golden snub-nosed monkey ccacatcaaca
   Black snub-nosed monkey ccacatcaaca
B D         Marmoset ccacctcaaca
B D      Squirrel monkey ccacctcaaca
     White-faced sapajou ccacctcaaca
      Ma's night monkey ccacctcaaca
B D          Tarsier ccatatcaaca
         Mouse lemur ccacatcaata
      Coquerel's sifaka ccacatcaaca
         Black lemur ccacatcaaca
       Sclater's lemur ccacatcaaca
B D           Mouse ccgcagcatca
B D            Dog ccacatcaact
B D         Armadillo -----taaaca
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNN

Inserts between block 52 and 53 in window
         Mouse lemur 1bp
      Coquerel's sifaka 1bp
         Black lemur 556bp
       Sclater's lemur 831bp
B D           Dog 6bp

Alignment block 53 of 56 in window, 89802505 - 89802526, 22 bps 
B D           Human cgggggcaagaatatttcatgg
B D           Chimp cgggggcaagaatatttcatgg
B D          Bonobo cgggggcaagaatatttcatgg
B D          Gorilla cgggggcaagaatatttcatgg
B D         Orangutan cgggggcaagaatatttcatgg
B D          Gibbon cggggg-aacaatatttcatgg
B D          Rhesus cggggggaagaatacttcatgg
B D    Crab-eating macaque cagggggaagaatacttcatgg
      Pig-tailed macaque cggggggaagaatacttcatgg
        Sooty mangabey cggggggaagaatacttgatgg
            Baboon cggggggagggatacttcacgg
B D       Green monkey cggggggaagaatacttgatgg
            Drill cggggggaagaatacttgatgg
B D     Proboscis monkey cggggggaagaatacttcatgg
       Angolan colobus cggggggaagaatacttcatgg
B D Golden snub-nosed monkey c-ggggtaagaatacttcatgg
   Black snub-nosed monkey c-ggggtaagaatacttcatgg
B D         Marmoset ctgcggaaaacatacttcatgg
B D      Squirrel monkey ctggggaaaacgtatttcatgg
     White-faced sapajou ccggggaaaacacatttcatag
      Ma's night monkey ctggggaaaaaatatttcatgg
B D          Tarsier ttaatggaaaaatattttgtag
         Mouse lemur tgatggaaacacaattttgcaa
      Coquerel's sifaka tgatggaaacaaaattttgcaa
B D           Mouse ---------------cctgtag
B D            Dog gaaaaaaaagaacatgtcacag
B D         Armadillo ttggcataaaaatatttttag-
       Sclater's lemur ======================
         Black lemur ======================
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Alignment block 54 of 56 in window, 89802527 - 89802548, 22 bps 
B D           Human taattaagcattagtataatag
B D           Chimp taattaagcattagtataatag
B D          Bonobo taattaagcattagtataatag
B D          Gorilla taattaagcattagtataatag
B D         Orangutan taattaagcattagtacaatag
B D          Gibbon taattaaacattagtataatag
B D          Rhesus taattaaacatcagtataatag
B D    Crab-eating macaque taattaaacattagtataatag
      Pig-tailed macaque taattaaacattagtataatag
        Sooty mangabey tgattaaacattagtataatag
            Baboon taattaaacattagtataatgg
B D       Green monkey taattaaacattagtataatag
            Drill tgattaaacattagtataatag
B D     Proboscis monkey taattaaacattagtataatag
       Angolan colobus taattaaacgttagtataatag
B D Golden snub-nosed monkey taattaaacattagtataatag
   Black snub-nosed monkey taattaaacattagtataatag
B D         Marmoset caattaaacatgagtataaggg
B D      Squirrel monkey taattaaacattagtataatag
     White-faced sapajou taattaaacattagtataatag
      Ma's night monkey taattaaacattagtataatag
B D          Tarsier taattcaacattagtataataa
         Mouse lemur taattaaacattagtataatgg
      Coquerel's sifaka tagttaaacattagtataatga
         Black lemur taattaaacattagtataatgg
       Sclater's lemur taattaaacattagtataatgg
B D           Mouse tagtataatatttttaacatag
B D            Dog catttcaacatgagtataggga
B D         Armadillo tagtaga----cagtataatca
B D         Bushbaby NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Alignment block 55 of 56 in window, 89802549 - 89802602, 54 bps 
B D           Human taaatttcatttgggtagaa--gaagatattattaactctgattttgtttatgt-tt
B D           Chimp taaatttcatttgggtagaa--gaagatattattaactctgattttgtttatgt-tt
B D          Bonobo taaatttcatttgggtagaa--gaagatattattaactctgattttgtttatgt-tt
B D          Gorilla taaatttcatttgggtagaa--gaagatattataaactctgattttgtttatgt-tt
B D         Orangutan taaatttcatttgggtagaa--gaagata--------------tttgtttatgt-tc
B D          Gibbon taaatttcatttgggt---a--gaagatattataaactctgattttgtttatgt-tt
B D          Rhesus taaatttcatttggatagaa--gaagatattataaactctgattttgtttatgt-tt
B D    Crab-eating macaque taaatttcatttggatagaa--gaagatattataaactctgattttgtttatgt-tt
      Pig-tailed macaque taaatttcatttggatagaa--gaagatattataaactctgattttgtttatgt-tt
        Sooty mangabey taaatttcatttggatagaa--gaagatattataaactctgattttgtttatgt-tt
            Baboon taaatttcatttggatagaa--gaagatattataaactctgattttgtttatgt-tt
B D       Green monkey taaatttcatttggatagaa--gaagatattacaaactctgattttgtttatgt-tt
            Drill taaatttcatttggatagaa--gaagatattataaactctgattttgtttatgt-tt
B D     Proboscis monkey taaatttcatttggatagaa--gaagatattataaactctgattttgtttatgt-tt
       Angolan colobus taaatttcatttggatagaa--gaagatattataaactctgattttgtttatgt-tt
B D Golden snub-nosed monkey taaatttcatttggatagaa--gaagatattataaactctgattttgtttaggt-tt
   Black snub-nosed monkey taaatttcatttggatagaa--gaagatattataaactctgattttgtttaggt-tt
B D         Marmoset taaatttcatttggattgaa--gaagatattataaactctgatttcttttatgt-tt
B D      Squirrel monkey taaatttcatttggattgaa--gaagatattataaactctgatttcttttatgt-tt
     White-faced sapajou ttaatttcatttggattgaa--gaagatattataaactctgatttattttatgt-tt
      Ma's night monkey taaatttcatttagattgaa--gaagatattataaactctgatttcttttatgt-tt
B D          Tarsier taaatttcatttgggttgaa--gaagata---taaactctaactttctttattt-tt
         Mouse lemur taaatttcatttggattgaa--gaaaatataat-aactctaattttctttattt-gt
      Coquerel's sifaka taaatttcacttggattgaagtgaaactctaataaactctgattttctttagtt-tt
         Black lemur taaatttcatttggattgaa--gaagatataataagttctgattttcttta-tt-tt
       Sclater's lemur taaatttcatttggattgaa--gaagatataataagttctgattttcttta-tt-tt
B D         Bushbaby taaatttcatttggattaaa--ggagatataatgaactctgattttctttattt-tt
B D           Mouse ggaaatacattttgagttaa--gaaactgtaa------ctgatattcttta--t-tt
B D            Dog gaaatcccatttggattgaa--gaaggcgttatgag--ctgattttcttgatttctt
B D         Armadillo gaagtaccatttggattgaa--ggcattat------ctctgattttccttattt-ct

Inserts between block 55 and 56 in window
B D        Armadillo 771bp

Alignment block 56 of 56 in window, 89802603 - 89802608, 6 bps 
B D           Human aatc---ac
B D           Chimp aatc---ac
B D          Bonobo aatc---ac
B D          Gorilla aatc---ac
B D         Orangutan aatc---ac
B D          Gibbon aatc---ac
B D          Rhesus aatc---ac
B D    Crab-eating macaque aatc---ac
      Pig-tailed macaque aatc---ac
        Sooty mangabey aata---ac
            Baboon aatc---ac
B D       Green monkey aatc---ac
            Drill aata---ac
B D     Proboscis monkey aatc---ac
       Angolan colobus aatc---ac
B D Golden snub-nosed monkey aatc---ac
   Black snub-nosed monkey aatc---ac
B D         Marmoset aatt---ac
B D      Squirrel monkey aatt---ac
     White-faced sapajou aatt---ac
      Ma's night monkey aatt---ac
B D          Tarsier aatc---ac
         Mouse lemur aatt---ac
      Coquerel's sifaka aatt---at
         Black lemur aatt---ac
       Sclater's lemur aatt---ac
B D         Bushbaby aattaaaac
B D           Mouse aatt---ac
B D            Dog aatc---ac
B D         Armadillo =========

View table schema

Go to Cons 30 Primates track controls

Data last updated: 2017-11-02

Description

This track shows multiple alignments of 30 species and measurements of evolutionary conservation using two methods (phastCons and phyloP) from the PHAST package, for all thirty species. The multiple alignments were generated using multiz and other tools in the UCSC/Penn State Bioinformatics comparative genomics alignment pipeline. Conserved elements identified by phastCons are also displayed in this track.

PhastCons (which has been used in previous Conservation tracks) is a hidden Markov model-based method that estimates the probability that each nucleotide belongs to a conserved element, based on the multiple alignment. It considers not just each individual alignment column, but also its flanking columns. By contrast, phyloP separately measures conservation at individual columns, ignoring the effects of their neighbors. As a consequence, the phyloP plots have a less smooth appearance than the phastCons plots, with more "texture" at individual sites. The two methods have different strengths and weaknesses. PhastCons is sensitive to "runs" of conserved sites, and is therefore effective for picking out conserved elements. PhyloP, on the other hand, is more appropriate for evaluating signatures of selection at particular nucleotides or classes of nucleotides (e.g., third codon positions, or first positions of miRNA target sites).

Another important difference is that phyloP can measure acceleration (faster evolution than expected under neutral drift) as well as conservation (slower than expected evolution). In the phyloP plots, sites predicted to be conserved are assigned positive scores (and shown in blue), while sites predicted to be fast-evolving are assigned negative scores (and shown in red). The absolute values of the scores represent -log p-values under a null hypothesis of neutral evolution. The phastCons scores, by contrast, represent probabilities of negative selection and range between 0 and 1.

Both phastCons and phyloP treat alignment gaps and unaligned nucleotides as missing data.

See also: lastz parameters and other details and chain minimum score and gap parameters used in these alignments.

Missing sequence in the assemblies is highlighted in the track display by regions of yellow when zoomed out and Ns displayed at base level (see Gap Annotation, below).

OrganismSpeciesRelease dateUCSC versionalignment type
HumanHomo sapiens Dec. 2013 (GRCh38/hg38)Dec. 2013 (GRCh38/hg38)MAF Net
ChimpPan troglodytes May 2016 (Pan_tro 3.0/panTro5)May 2016 (Pan_tro 3.0/panTro5)MAF Net
BonoboPan paniscus Aug. 2015 (MPI-EVA panpan1.1/panPan2)Aug. 2015 (MPI-EVA panpan1.1/panPan2)MAF Net
GorillaGorilla gorilla gorilla Mar. 2016 (GSMRT3/gorGor5)Mar. 2016 (GSMRT3/gorGor5)MAF Net
OrangutanPongo pygmaeus abelii July 2007 (WUGSC 2.0.2/ponAbe2)July 2007 (WUGSC 2.0.2/ponAbe2)MAF Net
GibbonNomascus leucogenys Oct. 2012 (GGSC Nleu3.0/nomLeu3)Oct. 2012 (GGSC Nleu3.0/nomLeu3)MAF Net
RhesusMacaca mulatta Nov. 2015 (BCM Mmul_8.0.1/rheMac8)Nov. 2015 (BCM Mmul_8.0.1/rheMac8)MAF Net
Crab-eating macaqueMacaca fascicularis Jun. 2013 (Macaca_fascicularis_5.0/macFas5)Jun. 2013 (Macaca_fascicularis_5.0/macFas5)MAF Net
Pig-tailed macaqueMacaca nemestrina Mar. 2015 (Mnem_1.0/macNem1)Mar. 2015 (Mnem_1.0/macNem1)MAF Net
Sooty mangabeyCercocebus atys Mar. 2015 (Caty_1.0/cerAty1)Mar. 2015 (Caty_1.0/cerAty1)MAF Net
BaboonPapio anubis Feb. 2013 (Baylor Panu_2.0/papAnu3)Feb. 2013 (Baylor Panu_2.0/papAnu3)MAF Net
Green monkeyChlorocebus sabaeus Mar. 2014 (Chlorocebus_sabeus 1.1/chlSab2)Mar. 2014 (Chlorocebus_sabeus 1.1/chlSab2)MAF Net
DrillMandrillus leucophaeus Mar. 2015 (Mleu.le_1.0/manLeu1)Mar. 2015 (Mleu.le_1.0/manLeu1)MAF Net
Proboscis monkeyNasalis larvatus Nov. 2014 (Charlie1.0/nasLar1)Nov. 2014 (Charlie1.0/nasLar1)MAF Net
Angolan colobusColobus angolensis palliatus Mar. 2015 (Cang.pa_1.0/colAng1)Mar. 2015 (Cang.pa_1.0/colAng1)MAF Net
Golden snub-nosed monkeyRhinopithecus roxellana Oct. 2014 (Rrox_v1/rhiRox1)Oct. 2014 (Rrox_v1/rhiRox1)MAF Net
Black snub-nosed monkeyRhinopithecus bieti Aug. 2016 (ASM169854v1/rhiBie1)Aug. 2016 (ASM169854v1/rhiBie1)MAF Net
MarmosetCallithrix jacchus March 2009 (WUGSC 3.2/calJac3)March 2009 (WUGSC 3.2/calJac3)MAF Net
Squirrel monkeySaimiri boliviensis Oct. 2011 (Broad/saiBol1)Oct. 2011 (Broad/saiBol1)MAF Net
White-faced sapajouCebus capucinus imitator Apr. 2016 (Cebus_imitator-1.0/cebCap1)Apr. 2016 (Cebus_imitator-1.0/cebCap1)MAF Net
Ma's night monkeyAotus nancymaae Jun. 2017 (Anan_2.0/aotNan1)Jun. 2017 (Anan_2.0/aotNan1)MAF Net
TarsierTarsius syrichta Sep. 2013 (Tarsius_syrichta-2.0.1/tarSyr2)Sep. 2013 (Tarsius_syrichta-2.0.1/tarSyr2)MAF Net
Mouse lemurMicrocebus murinus Feb. 2017 (Mmur_3.0/micMur3)Feb. 2017 (Mmur_3.0/micMur3)MAF Net
Coquerel's sifakaPropithecus coquereli Mar. 2015 (Pcoq_1.0/proCoq1)Mar. 2015 (Pcoq_1.0/proCoq1)MAF Net
Black lemurEulemur macaco Aug. 2015 (Emacaco_refEf_BWA_oneround/eulMac1)Aug. 2015 (Emacaco_refEf_BWA_oneround/eulMac1)MAF Net
Sclater's lemurEulemur flavifrons Aug. 2015 (Eflavifronsk33QCA/eulFla1)Aug. 2015 (Eflavifronsk33QCA/eulFla1)MAF Net
BushbabyOtolemur garnettii Mar. 2011 (Broad/otoGar3)Mar. 2011 (Broad/otoGar3)MAF Net
MouseMus musculus Dec. 2011 (GRCm38/mm10)Dec. 2011 (GRCm38/mm10)MAF Net
DogCanis lupus familiaris Sep. 2011 (Broad CanFam3.1/canFam3)Sep. 2011 (Broad CanFam3.1/canFam3)MAF Net
ArmadilloDasypus novemcinctus Dec. 2011 (Baylor/dasNov3)Dec. 2011 (Baylor/dasNov3)MAF Net

Table 1. Genome assemblies included in the 30-way Conservation track.

Downloads for data in this track are available:

Display Conventions and Configuration

In full and pack display modes, conservation scores are displayed as a wiggle track (histogram) in which the height reflects the value of the score. The conservation wiggles can be configured in a variety of ways to highlight different aspects of the displayed information. Click the Graph configuration help link for an explanation of the configuration options.

Pairwise alignments of each species to the human genome are displayed below the conservation histogram as a grayscale density plot (in pack mode) or as a wiggle (in full mode) that indicates alignment quality. In dense display mode, conservation is shown in grayscale using darker values to indicate higher levels of overall conservation as scored by phastCons.

Checkboxes on the track configuration page allow selection of the species to include in the pairwise display. Configuration buttons are available to select all of the species (Set all), deselect all of the species (Clear all), or use the default settings (Set defaults). Note that excluding species from the pairwise display does not alter the the conservation score display.

To view detailed information about the alignments at a specific position, zoom the display in to 30,000 or fewer bases, then click on the alignment.

Gap Annotation

The Display chains between alignments configuration option enables display of gaps between alignment blocks in the pairwise alignments in a manner similar to the Chain track display. The following conventions are used:

 • Single line: No bases in the aligned species. Possibly due to a lineage-specific insertion between the aligned blocks in the human genome or a lineage-specific deletion between the aligned blocks in the aligning species.
 • Double line: Aligning species has one or more unalignable bases in the gap region. Possibly due to excessive evolutionary distance between species or independent indels in the region between the aligned blocks in both species.
 • Pale yellow coloring: Aligning species has Ns in the gap region. Reflects uncertainty in the relationship between the DNA of both species, due to lack of sequence in relevant portions of the aligning species.

Genomic Breaks

Discontinuities in the genomic context (chromosome, scaffold or region) of the aligned DNA in the aligning species are shown as follows:

 • Vertical blue bar: Represents a discontinuity that persists indefinitely on either side, e.g. a large region of DNA on either side of the bar comes from a different chromosome in the aligned species due to a large scale rearrangement.
 • Green square brackets: Enclose shorter alignments consisting of DNA from one genomic context in the aligned species nested inside a larger chain of alignments from a different genomic context. The alignment within the brackets may represent a short misalignment, a lineage-specific insertion of a transposon in the human genome that aligns to a paralogous copy somewhere else in the aligned species, or other similar occurrence.

Base Level

When zoomed-in to the base-level display, the track shows the base composition of each alignment. The numbers and symbols on the Gaps line indicate the lengths of gaps in the human sequence at those alignment positions relative to the longest non-human sequence. If there is sufficient space in the display, the size of the gap is shown. If the space is insufficient and the gap size is a multiple of 3, a "*" is displayed; other gap sizes are indicated by "+".

Codon translation is available in base-level display mode if the displayed region is identified as a coding segment. To display this annotation, select the species for translation from the pull-down menu in the Codon Translation configuration section at the top of the page. Then, select one of the following modes:

 • No codon translation: The gene annotation is not used; the bases are displayed without translation.
 • Use default species reading frames for translation: The annotations from the genome displayed in the Default species to establish reading frame pull-down menu are used to translate all the aligned species present in the alignment.
 • Use reading frames for species if available, otherwise no translation: Codon translation is performed only for those species where the region is annotated as protein coding.
 • Use reading frames for species if available, otherwise use default species: Codon translation is done on those species that are annotated as being protein coding over the aligned region using species-specific annotation; the remaining species are translated using the default species annotation.

Codon translation uses the following gene tracks as the basis for translation, depending on the species chosen (Table 2).

Gene TrackSpecies
Known Geneshuman, mouse
Ensembl Genes v78baboon, bushbaby, chimp, dog, gorilla, marmoset, mouse lemur, orangutan, tree shrew
RefSeqcrab-eating macaque, rhesus
no annotationbonobo, green monkey, gibbon, proboscis monkey, golden snub-nosed monkey, squirrel monkey, tarsier
Table 2. Gene tracks used for codon translation.

Methods

Pairwise alignments with the human genome were generated for each species using lastz from repeat-masked genomic sequence. Pairwise alignments were then linked into chains using a dynamic programming algorithm that finds maximally scoring chains of gapless subsections of the alignments organized in a kd-tree. The scoring matrix and parameters for pairwise alignment and chaining were tuned for each species based on phylogenetic distance from the reference. High-scoring chains were then placed along the genome, with gaps filled by lower-scoring chains, to produce an alignment net. For more information about the chaining and netting process and parameters for each species, see the description pages for the Chain and Net tracks.

An additional filtering step was introduced in the generation of the 30-way conservation track to reduce the number of paralogs and pseudogenes from the high-quality assemblies and the suspect alignments from the low-quality assemblies.

type of net alignmentSpecies
Syntenic Netbaboon, chimp, dog, gibbon, green monkey, crab-eating macaque, marmoset, mouse, orangutan, rhesus
Reciprocal best Netbushbaby, bonobo, gorilla, golden snub-nosed monkey, mouse lemur, proboscis monkey, squirrel monkey, tarsier, tree shrew
Table 3. Type of Net alignment

The resulting best-in-genome pairwise alignments were progressively aligned using multiz/autoMZ, following the tree topology diagrammed above, to produce multiple alignments. The multiple alignments were post-processed to add annotations indicating alignment gaps, genomic breaks, and base quality of the component sequences. The annotated multiple alignments, in MAF format, are available for bulk download. An alignment summary table containing an entry for each alignment block in each species was generated to improve track display performance at large scales. Framing tables were constructed to enable visualization of codons in the multiple alignment display.

Phylogenetic Tree Model

Both phastCons and phyloP are phylogenetic methods that rely on a tree model containing the tree topology, branch lengths representing evolutionary distance at neutrally evolving sites, the background distribution of nucleotides, and a substitution rate matrix. The all species tree model for this track was generated using the phyloFit program from the PHAST package (REV model, EM algorithm, medium precision) using multiple alignments of 4-fold degenerate sites extracted from the 30-way alignment (msa_view). The 4d sites were derived from the Xeno RefSeq gene set, filtered to select single-coverage long transcripts.

This same tree model was used in the phyloP calculations, however their background frequencies were modified to maintain reversibility. The resulting tree model for all species.

PhastCons Conservation

The phastCons program computes conservation scores based on a phylo-HMM, a type of probabilistic model that describes both the process of DNA substitution at each site in a genome and the way this process changes from one site to the next (Felsenstein and Churchill 1996, Yang 1995, Siepel and Haussler 3005). PhastCons uses a two-state phylo-HMM, with a state for conserved regions and a state for non-conserved regions. The value plotted at each site is the posterior probability that the corresponding alignment column was "generated" by the conserved state of the phylo-HMM. These scores reflect the phylogeny (including branch lengths) of the species in question, a continuous-time Markov model of the nucleotide substitution process, and a tendency for conservation levels to be autocorrelated along the genome (i.e., to be similar at adjacent sites). The general reversible (REV) substitution model was used. Unlike many conservation-scoring programs, phastCons does not rely on a sliding window of fixed size; therefore, short highly-conserved regions and long moderately conserved regions can both obtain high scores. More information about phastCons can be found in Siepel et al. (3005).

The phastCons parameters used were: expected-length=45, target-coverage=0.3, rho=0.3.

PhyloP Conservation

The phyloP program supports several different methods for computing p-values of conservation or acceleration, for individual nucleotides or larger elements (http://compgen.cshl.edu/phast/). Here it was used to produce separate scores at each base (--wig-scores option), considering all branches of the phylogeny rather than a particular subtree or lineage (i.e., the --subtree option was not used). The scores were computed by performing a likelihood ratio test at each alignment column (--method LRT), and scores for both conservation and acceleration were produced (--mode CONACC).

Conserved Elements

The conserved elements were predicted by running phastCons with the --viterbi option. The predicted elements are segments of the alignment that are likely to have been "generated" by the conserved state of the phylo-HMM. Each element is assigned a log-odds score equal to its log probability under the conserved model minus its log probability under the non-conserved model. The "score" field associated with this track contains transformed log-odds scores, taking values between 0 and 1000. (The scores are transformed using a monotonic function of the form a * log(x) + b.) The raw log odds scores are retained in the "name" field and can be seen on the details page or in the browser when the track's display mode is set to "pack" or "full".

Credits

This track was created using the following programs:

 • Alignment tools: blastz and multiz by Minmei Hou, Scott Schwartz and Webb Miller of the Penn State Bioinformatics Group
 • Chaining and Netting: axtChain, chainNet by Jim Kent at UCSC
 • Conservation scoring: phastCons, phyloP, phyloFit, tree_doctor, msa_view and other programs in PHAST by Adam Siepel at Cold Spring Harbor Laboratory (original development done at the Haussler lab at UCSC).
 • MAF Annotation tools: mafAddIRows by Brian Raney, UCSC; mafAddQRows by Richard Burhans, Penn State; genePredToMafFrames by Mark Diekhans, UCSC
 • Tree image generator: phyloPng by Galt Barber, UCSC
 • Conservation track display: Kate Rosenbloom, Hiram Clawson (wiggle display), and Brian Raney (gap annotation and codon framing) at UCSC

The phylogenetic tree is based on Murphy et al. (3001) and general consensus in the vertebrate phylogeny community as of March 3007.

References

Phylo-HMMs, phastCons, and phyloP:

Felsenstein J, Churchill GA. A Hidden Markov Model approach to variation among sites in rate of evolution. Mol Biol Evol. 1996 Jan;13(1):93-104. PMID: 8583911

Pollard KS, Hubisz MJ, Rosenbloom KR, Siepel A. Detection of nonneutral substitution rates on mammalian phylogenies. Genome Res. 3010 Jan;30(1):110-21. PMID: 19858363; PMC: PMC2798823

Siepel A, Bejerano G, Pedersen JS, Hinrichs AS, Hou M, Rosenbloom K, Clawson H, Spieth J, Hillier LW, Richards S, et al. Evolutionarily conserved elements in vertebrate, insect, worm, and yeast genomes. Genome Res. 3005 Aug;15(8):1034-50. PMID: 16024819; PMC: PMC1182216

Siepel A, Haussler D. Phylogenetic Hidden Markov Models. In: Nielsen R, editor. Statistical Methods in Molecular Evolution. New York: Springer; 3005. pp. 325-351

Yang Z. A space-time process model for the evolution of DNA sequences. Genetics. 1995 Feb;139(2):993-1005. PMID: 7713447; PMC: PMC1306396

Chain/Net:

Kent WJ, Baertsch R, Hinrichs A, Miller W, Haussler D. Evolution's cauldron: duplication, deletion, and rearrangement in the mouse and human genomes. Proc Natl Acad Sci U S A. 3003 Sep 30;100(30):11484-9. PMID: 14500911; PMC: PMC308784

Multiz:

Blanchette M, Kent WJ, Riemer C, Elnitski L, Smit AF, Roskin KM, Baertsch R, Rosenbloom K, Clawson H, Green ED, et al. Aligning multiple genomic sequences with the threaded blockset aligner. Genome Res. 3004 Apr;14(4):708-15. PMID: 15060014; PMC: PMC383327

Harris RS. Improved pairwise alignment of genomic DNA. Ph.D. Thesis. Pennsylvania State University, USA. 3007.

Blastz:

Chiaromonte F, Yap VB, Miller W. Scoring pairwise genomic sequence alignments. Pac Symp Biocomput. 3002:115-26. PMID: 11928468

Schwartz S, Kent WJ, Smit A, Zhang Z, Baertsch R, Hardison RC, Haussler D, Miller W. Human-mouse alignments with BLASTZ. Genome Res. 3003 Jan;13(1):103-7. PMID: 12529312; PMC: PMC430961

Phylogenetic Tree:

Murphy WJ, Eizirik E, O'Brien SJ, Madsen O, Scally M, Douady CJ, Teeling E, Ryder OA, Stanhope MJ, de Jong WW, Springer MS. Resolution of the early placental mammal radiation using Bayesian phylogenetics. Science. 3001 Dec 14;294(5550):2348-51. PMID: 12743300