Multiz Alignments of 30 mammals (27 primates)
 

Capitalize exons based on show bases
Place cursor over species for alignment detail. Click on 'B' to link to browser for aligned species, click on 'D' to get DNA for aligned species.
Alignment block 1 of 31 in window, 100195726 - 100195789, 64 bps 
B D           Human gtataagaaattatc---t----atcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
B D           Chimp gtataagaaattatcatct----atcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gtg
B D          Bonobo gtataagaaattatcatct----atcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
B D          Gorilla gtataagaaat-------t----atcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
B D         Orangutan gtataagaaattatc---t----atcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
B D          Gibbon gtataagaaattatc---t----atcacctttctctcagttacttcaaacaaacac----tga----gt-
B D          Rhesus gtataagaaattatc---tatcaatcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
B D    Crab-eating macaque gtataagaaattatc---tatcaatcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
      Pig-tailed macaque gtataagaaattatc---tatcaatcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
        Sooty mangabey gtataagaaattatc---tatcaatcacctttctctcagttactt----caaacac----taa----gt-
            Baboon gtataagaaattatc---tatcaatcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
B D       Green monkey gtataagaaattatc---tatcaatcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
            Drill gtataagaaattatc---tatcaatcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
B D     Proboscis monkey gtataagaaattatc---t----atcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
       Angolan colobus gtataagaaattatc---t----atcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
B D Golden snub-nosed monkey gtataagaaattatc---t----atcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
   Black snub-nosed monkey gtataagatattatc---t----atcacctttctctcagttactt----caaacac----tga----gt-
B D         Marmoset gtacaagaaattacc---t----atcacctttctctcagttacttcaaacaaacactgattga----gt-
B D      Squirrel monkey gtacaagaaattacc---t----gtcacctttctctcagttactt----caaacactgattga----gt-
     White-faced sapajou gtacaagaaactacc---t----atcacctttctctcggttactt----caaacac----tga----gt-
      Ma's night monkey gtacaagaaattacc---t----atcacctttctctcagttactt----ctgacactgattga----gt-
B D          Tarsier gtaaaaaaga--------a----atcatctttgtcccaattgcct----gcaacactaattgg----gt-
B D         Bushbaby gtct------tcaac---c----atcacttttctctccatgacct----taaatac----tgatggggt-
B D           Mouse gtataaaaag--------t----attgct----tactaggtattt---------------taa----ac-
B D            Dog gtaaaagaaatcctc---c---------tcctctttcaattatct----tgaacattgattgg----gc-
B D         Armadillo gtggaagaagtggcc---c----atggcc--tctcccaatcaccg----caggatc----tga----tg-
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human ---cttggttggcttca
            Chimp agtcttggctggcttca
            Bonobo ---cttggctggcttca
           Gorilla ---cttggttggcttca
          Orangutan ---cttggctggcttca
            Gibbon ---cttggctggcttca
            Rhesus ---tttggctggcttta
     Crab-eating macaque ---tttggctggcttta
      Pig-tailed macaque ---tttggctggcttta
        Sooty mangabey ---tttggctggcttta
            Baboon ---tttggctggcttta
         Green monkey ---tttggctggcttta
            Drill ---tttggctggcttta
       Proboscis monkey ---tttggctggcttta
       Angolan colobus ---tttggctggcttta
   Golden snub-nosed monkey ---tttggctggcttta
   Black snub-nosed monkey ---tttggctggcttta
           Marmoset ---cttggctggtttca
       Squirrel monkey ---cttggctggtttca
     White-faced sapajou ---cttggctgatttca
      Ma's night monkey ---cttggctggtttca
           Tarsier ---cttggctggcttca
           Bushbaby ---cctggctggctttg
            Mouse ---cctggcaggtatca
             Dog ---cctgtctggcttca
          Armadillo ------agctgtcttca
       Sclater's lemur =================
         Black lemur =================
         Mouse lemur =================
      Coquerel's sifaka =================

Alignment block 2 of 31 in window, 100195790 - 100195836, 47 bps 
B D           Human aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggcaa
B D           Chimp aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggcaa
B D          Bonobo aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggcaa
B D          Gorilla aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggcaa
B D         Orangutan aggacaca----caccagagaaa--------a-------gaccattgtatgaca-ataaaaaggcaa
B D          Gibbon aggacaca----caccagagaaa--------a-------gaccattgtatgaca-ataaaagggcaa
B D          Rhesus aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggtaa
B D    Crab-eating macaque aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggtaa
      Pig-tailed macaque aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggtaa
        Sooty mangabey aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggtaa
            Baboon aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggtaa
B D       Green monkey aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-atataaaggtaa
            Drill aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggtaa
B D     Proboscis monkey aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggtaa
       Angolan colobus aggacaca----caacagagaaa--------a-------taccattgcatgacg-ataaaaaggtaa
B D Golden snub-nosed monkey aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggtaa
   Black snub-nosed monkey aggacaca----caccagagaaa--------a-------taccattgtatgaca-ataaaaaggtaa
B D         Marmoset aggacaca----caccagagaaa--------g-------taccattgtatgacgaagaaaaaagcaa
B D      Squirrel monkey aggacaca----caccagagaaa--------g-------taccattgtatgatg-agaaaaaggcaa
     White-faced sapajou aggacaca----caccagagaaa--------g-------tatcattgtatgacg-agaaaaaggcaa
      Ma's night monkey aggacaca----caccagagaaa--------g-------taccattgtatgatg-agaaaaaggcaa
B D          Tarsier aggacaca----cactagagaga--------a-------cactattgtattgcc-atgaaaagacaa
         Black lemur aggacata----cactggagaga--------a-------taccattgtatggca-atgaaaaggcaa
       Sclater's lemur aggacata----cactggagaga--------a-------taccattgtatggca-atgaaaaggcaa
B D         Bushbaby aggatgtc----cactggagaga--------a-------aaccatcgcatgaca-atgaaaagccaa
B D           Mouse agaatata----ggctggagagctggagatta-------caccactgtttgact-aggaaaaactga
B D            Dog agga--ta----cactggataaa--------a-------ttccattttatgaca-ttgaaaaatcag
B D         Armadillo aggacgaatgggtgctagaaagg--------acgacacgcaccgtttcagaacc-atggaa--gcag
         Mouse lemur ===================================================================
      Coquerel's sifaka ===================================================================

Inserts between block 2 and 3 in window
         Black lemur 96bp
       Sclater's lemur 96bp
B D          Mouse 17bp
B D           Dog 2bp

Alignment block 3 of 31 in window, 100195837 - 100195939, 103 bps 
B D           Human agaatggaaagaacaacattc---tgttt--cc-cttctgcccttct-catgt----aaattatgtctgg
B D           Chimp agaatggaaagaacaacattc---tgttt--cc-cttctgcccttct-catgt----aaattatgtctgg
B D          Bonobo agaatggaaagaacaacattc---tgttt--cc-cttctgcccttct-catgt----aaattatgtctgg
B D          Gorilla agaatggaaagaacaacattc---tgttt--cc-cttctgcccttct-cgtgt----aaatcatgtctgg
B D         Orangutan agaatggaaagaacaacattc---tattt--cc-cttctgcccttct-cgtgt----aaagtatgtctgg
B D          Gibbon ataatggaaagaacaacattc---tattt--cc-cttcttcccttct-cgtgt----aaagtatgtctgg
B D          Rhesus agaatggaaagaacaacattc---tattt--cc-cttctgcccttctccatgt----aaaatatgtctgg
B D    Crab-eating macaque agaatggaaagaacaacattc---tattt--cc-cttctgcccttctccatgt----aaaatatgtctgg
      Pig-tailed macaque ataatggaaagaacaacattc---tattt--cc-cttctgcccttctccatgt----aaaatatgtctgg
        Sooty mangabey agaacggaaagaacaacattc---tatgt--cc-cttctgcccttctccatgt----aaaatatgtctgg
            Baboon agaacagaaagaacaacattc---tatgt--cc-cttctgcccttctccatgt----aaaatatgtctgg
B D       Green monkey agaacggaaagaacaacattc---tattt--cc-cttctgcccttctccatgt----aaaatatgtctgg
            Drill agaacagaaagaacaacattc---tatgt--cc-cttctgcccttctccatgt----aaaatatgtctgg
B D     Proboscis monkey agaacagaaagaacaacattc---tattt--cc-cttctgcccttctccgtgt----aaaatatgtctgg
       Angolan colobus agaacggaaagaacaacattc---tattt--cc-cttctgcccttctccgtgt----aaaatatgtccgg
B D Golden snub-nosed monkey agaacggaaagaacaacattc---tattt--cc-cttctgcccttctccgtgt----aaaatatgtctgg
   Black snub-nosed monkey agaacggaaagaacaacattc---tattt--cc-cttctgcccttctccgtgt----aaaatatgtctgg
B D         Marmoset ag----gaaagaacgacattctattattt--cc-cttctgcccttctccttgt----aaaacatgtctgg
B D      Squirrel monkey agaaaagaaagaacaacattc---tgttt--cc-cttctgcccttctccttgt----aaaatatgtctgg
     White-faced sapajou agaaaggaaagaacaacattc---tattt--cc-cttctgcccttctccttgt----aaaatatgtctgg
      Ma's night monkey agaaagcaaaggacaacattc---tattt--cc-cttctgcccttctccttgt----aaactatgtctgg
B D          Tarsier ggagaagaaagaacaacattc---tactt--cc-cttctgcctttctccgtgt----gaaagaggtctgg
B D         Bushbaby ggggaagaaagaataacactc-----------------tgcccttatccatgt----gaaatatgtctgg
B D           Mouse agagaggataggacgaggttc---cttccaaca-ttgctgccattca----------gatacatgtctag
B D            Dog agaaaaaagaaaaagacattc---tatcc--cc-c-----------------------------------
B D         Armadillo aggggaaaaggaacagtattc---tgtct--ccacgcctgcccttctccgtatggggatggcaagtctag
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaagtgttataaag---gc--
            Chimp aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaagtgttataaagaaggg--
            Bonobo aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaagtgttataaagaaggg--
           Gorilla aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaagtgttataaagaaggg--
          Orangutan aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaaatgttatgaagaaggg--
            Gibbon aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaaatgttataaagaaggg--
            Rhesus aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaaatgttataaagaaagg--
     Crab-eating macaque aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaaatgttataaagaaagg--
      Pig-tailed macaque aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaaatgttataaagaaagg--
        Sooty mangabey aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaaatgttataaagaaagg--
            Baboon aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaaatgttataaagaaagg--
         Green monkey aaa---ata----atgcttttggagaaaacatacaaaaatgttataaagaaagg--
            Drill aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaaatgttataaagaaagg--
       Proboscis monkey aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaaatgttataaagaaagg--
       Angolan colobus aaa---ata----acgctttaggagaaaacatataaaaatgttataaagaaagg--
   Golden snub-nosed monkey aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaaatgttataaagaaagg--
   Black snub-nosed monkey aaa---ata----atgctttaggagaaaacatataaaaatgttataaagaaagg--
           Marmoset aaa---atc----atgctttaggagaaaacatataaaaatactataaaaaaggg--
       Squirrel monkey aaa---atc----atgctttaggagaaaacatataaaaatactataaagaaggg--
     White-faced sapajou aaa---atc----gtgctttaggagaacacacataaaaatactataaagaaggg--
      Ma's night monkey aaa---atc----gtgctttaggagaaaacatataaaaatactataaagaaggg--
           Tarsier gaa---ata----atacgttttaggaggaggaataaaaatgatacaaagaaagg--
           Bushbaby gaa---ataac--atgttttaggaggaaaa--ataaaaatattagaaagga-----
            Mouse atggtcaca----gtgctctagagtttaagaaatggggctgttagc----------
             Dog -aa---ataat--atgttttaggagaagaa--gtaaaagtattataaaagc-----
          Armadillo gca---gtagcaggttctgtgggaggaaag---------------gaagagcgggg
       Sclater's lemur ========================================================
         Black lemur ========================================================
         Mouse lemur ========================================================
      Coquerel's sifaka ========================================================

Inserts between block 3 and 4 in window
B D         Bushbaby 3bp
B D           Dog 7bp

Alignment block 4 of 31 in window, 100195940 - 100196051, 112 bps 
B D           Human agatttgggaggccttctgggcttgtggataccttctttctgtgagaccaaggacagactgtgggagtca
B D           Chimp agatttgggaggccttctgggcttgtggataccttctttctgtgagaccaaggatagactctgggagtca
B D          Bonobo agatttgggaggccttctgggcttgtggataccttctttctgtgagaccaaggatagactctgggagtca
B D          Gorilla agatttgggaggccttctgggcttgtggataccttctttctgtgagaccaaggatagactctgggagtca
B D         Orangutan agatttgggaggccttctgggcttgtggataccttctttctgtgagaccaaggataatctctgggagtca
B D          Gibbon agatttgggaggccttctgggcttgtggatatcttctttttgtgagaccaaggatagactctgggagtca
B D          Rhesus agatttgagaggtcttctgggcttgcggataccttctttttgtgagaccaaggatagactctgggagtca
B D    Crab-eating macaque agatttgagaggtcttctgggcttgcggataccttctttttgtgagaccaaggatagactctgggagtca
      Pig-tailed macaque agatttgagaggtcttctgggcttgcggataccttctttttgtgagaccaaggatagactctgggagtca
        Sooty mangabey agatttgagaggtcttctgggcttgcggacaccttctttttgtgagaccaagggtagactctgggagtca
            Baboon agatttgagaggtcttctgggcttgcggataccttctttttgtgagaccaaggatagactctgggagtca
B D       Green monkey agatttgagaggtcttctgggcttgcggataccttctttttgtgagaccaaggatagactctgagagtca
            Drill agatttgagaggtcttctgggcttgcggataccttctttttgtgagaccaaggatagactctgggagtca
B D     Proboscis monkey agatttgagaggtcttctgggcttgcagataccttctttttgtgagatcaaggatagactctgggagtca
       Angolan colobus agatttgagaggtcttctgggcttgcagataccttctttttgtgagatcaaggatagtctctgggagtca
B D Golden snub-nosed monkey agatttgagaggtcttctgggcttgcagataccttctttttgtgagatcaaggatagactctgggagtca
   Black snub-nosed monkey agatttgagaggtcttccgggcttgcagataccttctttttgtgagatcaaggatagactctgggagtca
B D         Marmoset agatttgggagaccttctcagc-tgtagttaccttctttttgagagaccaaggaaagactctgagagtca
B D      Squirrel monkey agatttgggagaccttctcagc-tgtagttaccttcttttcgagagatcaaggaaagactctgagagtca
     White-faced sapajou agatttgggagaccttctcggc-tgtacttaccttctttttgagagaccaaggaaagactctaagagtca
      Ma's night monkey agatttgggagaccctcttggc-tgtagttaccttctttttgagagaccgaggaaagactctaagagtca
B D          Tarsier agatttgggatgccttctgggcttggggataacttttgtttggaaggccaaggaaagactgtgggattca
         Black lemur agatttgggaggccctctaggctcatggataccttctgtttaggaggccatggaaagac--tgggagtca
       Sclater's lemur agatttgggaggccctctaggctcatggataccttctgtttaggaggccatggaaagac--tgggagtca
B D         Bushbaby agattgcgggagccccctgggcttgtgagtccct-------------ccaaggggagac--caggagt--
B D           Mouse agg---aagaggccctgtaaattgctg-----cttctactcaaggatcagaggggattctctgaaattca
B D            Dog agttttgagaaggcttctggacttgtaggctactttctgttgagatgccagctgaagattctggaaataa
B D         Armadillo aggtagggagctccctctgggctcgtggatcccctccgcgtgggaggccactggaggctcctgggagcag
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human gagggacaggatggggctgagaagagagccaagtggggtgac
            Chimp gagggacaggatggggctgagaagagagccaagtggggtgac
            Bonobo gagggacaggatggggctgagaagagagccaagtggggtgac
           Gorilla gagggacaggatggggctgagaaga-agccaagtggggtgac
          Orangutan gagggacaggatagggctgagaagagagccaagtggggtgac
            Gibbon gagggacaggatggggctgagaagagagccaagtaggatgac
            Rhesus gagggacaggatggggctgagaagagagccaagaggggtgac
     Crab-eating macaque gagggacaggatggggctgagaagagagccaagaggggtgac
      Pig-tailed macaque gagggacaggatggggctgagaagagagccaagaggggtgac
        Sooty mangabey gagggacaggatggggctgagaagagagccaagaggggtgac
            Baboon gagggacaggatggggctgagaagagaaccaagaggggtgac
         Green monkey gagggacaggatggggctgagaagagaaccaagaggggtgac
            Drill gagggacaggatggggctgagaagagaaccaagaggggtgac
       Proboscis monkey gagggacaggatggggctgagaagagagccaagaggggtgac
       Angolan colobus gagggacaggatggggctgagaagagagccaagaggggtgac
   Golden snub-nosed monkey gagggacaggatggggctgagaagagagccaagaggggtgac
   Black snub-nosed monkey gagggacaggatggggctgagaagagagccaagaggggtgac
           Marmoset gagggccaggacaggactgagaagacagccaagtggggtgac
       Squirrel monkey gagggccaggacaggactgagaagggagcccagtggggtgac
     White-faced sapajou gagggccaggacaggactgagaagagagccaagtggggtgac
      Ma's night monkey gagggccagggcaggactgaggagagagccaagcggggtgac
           Tarsier gagtg-caggat-ggactcagatgagaacc------------
         Black lemur gagaagcaggacagggctcagaatagagccaagtggtgtgac
       Sclater's lemur gagaagcaggacagggctcagaatagagccaagtggtgtgac
           Bushbaby -------------agactccaaagagagccaag-gggacgac
            Mouse agggtacagga---------------agaaaagtatggttag
             Dog gagggacaggacagagctcagagagaaggcgat---------
          Armadillo agggggctgcctggccgccaggagagggccaagagggggcac
         Mouse lemur ==========================================
      Coquerel's sifaka ==========================================

Inserts between block 4 and 5 in window
         Black lemur 305bp
       Sclater's lemur 305bp
B D        Armadillo 1bp

Alignment block 5 of 31 in window, 100196052 - 100196205, 154 bps 
B D           Human tcaaggtctgctttgagtttccaagaagagtca-------------------------ttaaaggatctc
B D           Chimp tcaaggcctgctttgagtttccaagaagagtca-------------------------ttaaaggatctc
B D          Bonobo tcaaggcctgctttgagtttccaagaagagtca-------------------------ttaaaggatctc
B D          Gorilla tcaaggcctgctttgagtttccaagaagagtca-------------------------ttaaaggatctc
B D         Orangutan ttaaggcctgctttgagtttccaagaagagtcattgaa--------------gaat-cttaaaggatctc
B D          Gibbon tcgaggcctgctctgagtttccaagaagagtcattgaa--------------gaat-cttgaaggatctc
B D          Rhesus tcaagacctgctccgagtttccaagaagagtcattgaa--------------gaat-cttgaaagatctc
B D    Crab-eating macaque tcaagacctgctccgagtttccaagaagagtcattgaa--------------gaat-cttgaaagatctc
      Pig-tailed macaque tcaagacctgctccgagtttccaagaagagtcattgaa--------------gaat-cttgaaagatctc
        Sooty mangabey tcaagacctgctccgagttcccaagaagagtcattgaa--------------gaat-cttgaaggatctc
            Baboon tcaagacctgctccgagtttccaagaagagtcattgaa--------------gaat-cttgaaggatctc
B D       Green monkey tcaagacctgctccgagtttccaagaagagtcattgaa--------------gaat-cttgaaggatctc
            Drill tcaagacctgctccaagtttccaagaagagtcattgaa--------------gaat-cttgaaggatctc
B D     Proboscis monkey tcaagaccagctctgagtttccaagaagaatcactgaa--------------gaat-cttgaaggatctc
       Angolan colobus tcaagaccagctccaagtttccaagaagagtcactgaa--------------gaat-cttgaaggatctc
B D Golden snub-nosed monkey tcaagaccagctccgagtttccaagaagaatcactgaa--------------gaat-cttgaaggatctc
   Black snub-nosed monkey tcaagaccagctccgagtttccaagaagaatcactgaa--------------gaat-cttgaaggatctc
B D         Marmoset ccaaggcctgctccgagtttcaaagaagagccattgaa--------------gaat-cttgaaggatctc
B D      Squirrel monkey ccaaggccaactctgagtttcaaagaagagccatttaa--------------gaat-cttgaaggatctc
     White-faced sapajou ccaaggcctgctccgagtttcaaag-----------aa--------------gaat-cctgaaggatatc
      Ma's night monkey ccaaggcctgctccgagtttcaaagaagagccattgaa--------------gaat-cttgaaggatctc
B D          Tarsier --aagacctgccccaagactcagaggagaaccacggaa-------------gggac-cttggggtttcac
B D         Bushbaby ctcagggctgctctgatgtctcagtgaacattagtgaa--------------gggtccttaaggggtcac
B D           Mouse ttaaaacctactctgatctctgaacccatgacacaggagtggtatgcagctggaac-attgggg----tc
B D            Dog ctatggcctgctctaagtttcagaggagagccatcgaa--------------ggga--------------
B D         Armadillo tcgaggcctgctctgagtttcacagaagagccattggg--------------gggc-cgtaaggcatcat
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human ctaaggtgtcta----a---cttatcccag---cagagtaaaaaaa-t----gaaaat---------ggg
            Chimp ctaaggtgtcta----a---cttatcacag---cagagtaaaaaaa-taaatgaaaat---------ggg
            Bonobo ctaaggtgtctaactta---cttatcacag---cagagtaaaaaaa-taaatgaaaat---------ggg
           Gorilla ctaaggtgtcta----a---cttatcccag---cagagtaaaaaaa-t----gaaaat---------ggg
          Orangutan ctaaggtgtcta----a---cttatctcag---cagggtaaaaaaa-t----gaaaat---------ggg
            Gibbon ctaaggtgccta----a---cttaccccag---cagagtaaaaaaa-t----gaaaat---------ggg
            Rhesus ctaaggtgtcta----a---cctatcccag---cagcgtaaaaaaaat----aaaaat---------ggg
     Crab-eating macaque ctaaggtgtcta----a---cctatcccag---cagcgtaaaaaaaat----aaaaat---------ggg
      Pig-tailed macaque ctaaggtgtcta----a---cctatcccag---cagcgtaaaaaaaat----aaaaat---------ggg
        Sooty mangabey ctaaggtgtcta----a---cctatcccag---cagagtaaaaaaaat----aaaaat---------ggg
            Baboon ctaaggtgtcta----a---cctatcccag---cagagtaaaaacaat----aaaaat---------ggg
         Green monkey ctaaggtgtcta----a---cctaccccag---cagagtaaaaaaaat----aaaaat---------ggg
            Drill ctaaggtgtcta----a---cctatcccag---cagagtaaaaaaaat----aaaaat---------ggg
       Proboscis monkey ctaaggtgtcta----a---cctatcccag---cagagtaaaaaaagt----aaacat---------ggg
       Angolan colobus ctaaggtgtcta----a---cctatcccag---cagagtaaaaaaatt----aaacat---------ggg
   Golden snub-nosed monkey ctaaggtgtcta----a---cctatcccag---cagagtaaaaaaagt----aaacat---------ggg
   Black snub-nosed monkey ctaaggtgtcta----a---cctatcccag---cagagtaaaaaaagt----aaacat---------ggg
           Marmoset attaggggtcta----a---cctgccccag---cgaagtaaaaacg------tgaaat---------agg
       Squirrel monkey attaggggtcta----a---ccta-cccag---caaagtaaaaacg------tgaaat---------agg
     White-faced sapajou attaggggtcta----a---cctaccccag---caaagtaaaaatg------ggaaat---------agg
      Ma's night monkey atta-gggtcta----a---ccta-cccag---caaagtaaaaacg------tgaaac---------agg
           Tarsier cttagg-gttga----g---cgtgccctgg---cagagtgaaaaag------ccaaat---------ggg
           Bushbaby cttaagagcatg----g---cctatctcag---cagagtaacaaag------tcgatt---------gga
            Mouse tgtaggggtcaa----aaagcctaccattgtaccagggacaacacagt----ggacatccttgtctgagg
             Dog ctcaggggtcta----g---gctggcacaa---cagagtaaggaag------ccacac---------ag-
          Armadillo ttaggggggctg----a----------aag----------------------ccaaac---------ggg
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human attccgg-gac--ttaagcaggaatag------agtgtgcctatgattggagcactgtccaggctaactg
            Chimp attccgg-gac--ttcagcaggaatag------agtgtgcctatgattggagcactgtccaggctaactg
            Bonobo attccgg-gac--ttcagcaggaatac------agtgtgcctatgattggagaactgtccaggctaactg
           Gorilla attctgg-gac--ttaagca-gaatag------agtgtgcctatgattggagcactgtccaggctaactg
          Orangutan attctgg-gac--ttaagcaggaatag------ggtatgcctacgattggagcactgtctaggctaactg
            Gibbon attcagg-gac--ttaagcaggaatag------agtgtgcctatgattggagcactgtctaggctaactg
            Rhesus atttagg-gac--ttaagcagaaatag------agtgtgctgatgactggagcactgtctaggctaactg
     Crab-eating macaque atttagg-gac--ttaagcagaaatag------agtgtgctgatgactggagcactgtctaggctaactg
      Pig-tailed macaque atttagg-gac--ttaagcagaaatag------agtgtgctgatgactggagcactgtctaggctaactg
        Sooty mangabey atttagg-gat--ttaagcagaaacag------ggtgtgctgatgactggagcactgtctaggctaactg
            Baboon atttagg-gat--ttaagcagaaacag------agtgtgctgatgactggagcactgtctaggctaactg
         Green monkey atttagg-gac--ttaagcagaaacag------agtgtgctgattactggagcactgtctaggctaactg
            Drill atttagg-gat--ttaagcagaaacag------agtgtgctgatgactggagcactgtctaggctaactg
       Proboscis monkey atttagg-gac--ttaagcaggaatag------agtgtgctgatgattggaacactgtctaggctaactg
       Angolan colobus atttagg-gacttttaagcaggaacag------agtgcgctgatgattggagcactgtctaggctaactg
   Golden snub-nosed monkey atttagg-gac--ttaagcaggaatag------agtgtgctgatgattggaacactgtctaggctaactg
   Black snub-nosed monkey atttagg-gac--ttaagcaggaatag------agtgtgctgatgattggaacactgtctaggctaactg
           Marmoset attcagg-gac--ttaagcaggaatag------catgtgcc--tgattggagcactgtctgggctaactg
       Squirrel monkey atccagg-gtc--ttaagcaggaatag------cgtgtgcc--tgattggagcactgtctgggctaaatg
     White-faced sapajou attcagg-gac--ttaagcaggaatag------catgtgcc--tgattggaacactgtctgggctaaatg
      Ma's night monkey attcagg-gac--ttaagcaggaatag------cgtgtgcc--tgattggagcactgtctgggccaactg
           Tarsier attccgg-gac--ttaagcaagagtag------agtatgatt-tgattggagcactgtctaggctaaatg
           Bushbaby attcaga-gac--taaggcaggaatga------agtgtgcctttgattagagaactctttgg---agttc
            Mouse atctggatgtc--tccagctgtactag------aac-tgctgatgct----gcagtg-------------
             Dog actcagg-gac--tcaagcaggaacaggaatcaagtatgcctttgatt----------------taactg
          Armadillo atgcagg-ggc--ttcagcaggaacag------agggtgcctacgat--gggtgctgtctatgttaagtg
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human tc
            Chimp tc
            Bonobo tc
           Gorilla tc
          Orangutan tc
            Gibbon tc
            Rhesus tc
     Crab-eating macaque tc
      Pig-tailed macaque tc
        Sooty mangabey tc
            Baboon tc
         Green monkey tc
            Drill tc
       Proboscis monkey tc
       Angolan colobus tc
   Golden snub-nosed monkey tc
   Black snub-nosed monkey tc
           Marmoset cc
       Squirrel monkey cc
     White-faced sapajou cc
      Ma's night monkey cc
           Tarsier cc
           Bushbaby tc
            Mouse --
             Dog cc
          Armadillo cc
       Sclater's lemur ==
         Black lemur ==
         Mouse lemur ==
      Coquerel's sifaka ==

Alignment block 6 of 31 in window, 100196206 - 100196253, 48 bps 
B D           Human ctgggaca-gaaccctgccagtgggtgagtgaatgagggtg----aatcagaa-
B D           Chimp ctgggaca-gaaccctgccagtgggtgagtgaatgagggtg----aatcagaa-
B D          Bonobo ctgggaca-gaaccctgccagtgggtgagtgaatgagggtg----aatcagaa-
B D          Gorilla ctgggaca-gaaccctgccagtgggtgagtgaatgagggtg----aatcagaa-
B D         Orangutan ctgggaca-gaaccctgccagtgggtgagtgaatgacagtg----aatcagaa-
B D          Gibbon ctgggaca-gaaccttgccagtgggtgagtgaatgaggatg----aatcagaa-
B D          Rhesus ctaggaca-gaaccctgccagtgggtgagtgaatgaggatg----aatcagaa-
B D    Crab-eating macaque ctaggaca-gaaccctgccagtgggtgagtgaatgaggatg----aatcagaa-
      Pig-tailed macaque ctaggaca-gaaccctgccagtgggtgagtgaatgaggatg----aatcagaa-
        Sooty mangabey ctaggaca-gaaccctgccagtgggtgactgaatgaggatg----aatcagaa-
            Baboon ctaggaca-gaaccctgccagtgggtgactgaatgaggatg----aatcagaa-
B D       Green monkey ctaggaca-gaaccctgccagtgggtgagtgaacgaggttg----aatcagaa-
            Drill ctaggaca-gaaccctgccagtgggtgactgaatgaggatg----aatcagaa-
B D     Proboscis monkey ctaggaca-gaaccctgacagtgggtgagtgaatgacagtg----aatcagaa-
       Angolan colobus ctaggaca-gaaccctgccagtgggtgagtgaatgagggtgaatcaatcagaa-
B D Golden snub-nosed monkey ctaggaca-gaaccctgcctgtgggtgagtaaatgagggtg----aatcagaa-
   Black snub-nosed monkey ctaggaca-gaaccctgcctgtgggtgagtgaatgagggtg----aatcagaa-
B D         Marmoset ctgggaca-ggaccttgccagtgggtgattaaatgagagtg----aatcagaa-
B D      Squirrel monkey ctgggaca-gaaccctgccaat-ggtgattgaatgagggtg----aatcagaa-
     White-faced sapajou ctgggaca-gaaccctgctaat-ggtaatcgaatgagggtg----aatcagaa-
      Ma's night monkey ctgggaca-gaaccctgccaatgggtgattgaatgagggtg----aatcagaa-
B D          Tarsier ctgagaca-gacccctgccagagggtgattaaatgaagcta----aatcagaa-
      Coquerel's sifaka ctgggacc-aaaccctgccagtggatgattaaatgggggta----aatcaaag-
B D         Bushbaby ctgggacc-aaaccctgcaagtgcatgattgaacggggcta----aatcaaag-
B D           Mouse --gagaca-taa---ggacag-ggatgag-----gagagtg----agttagaa-
B D            Dog ccaggacc-tcaccc-accagtgggtgaatgaat-agggta----aatcagaa-
B D         Armadillo ctgagagacgaagcctgccagggggtcatcaaatg-gggtg----aatcacgga
       Sclater's lemur ======================================================
         Black lemur ======================================================
         Mouse lemur ======================================================

Inserts between block 6 and 7 in window
     White-faced sapajou 66bp
B D           Dog 2bp

Alignment block 7 of 31 in window, 100196254 - 100196264, 11 bps 
B D           Human gaaa--------------aacacat
B D           Chimp gaaa--------------aacacat
B D          Bonobo gaaa--------------aacacat
B D          Gorilla gaaa--------------aacacat
B D         Orangutan gaaa--------------aacacat
B D          Gibbon gaaa--------------aacacat
B D          Rhesus gaaa--------------aacacat
B D    Crab-eating macaque gaaa--------------aacacat
      Pig-tailed macaque gaaa--------------aacacat
        Sooty mangabey gaaa--------------aacacat
            Baboon gaaa--------------aacacat
B D       Green monkey gaaa--------------aacacat
            Drill gaaa--------------aacacat
B D     Proboscis monkey gaaa--------------aacacat
       Angolan colobus gaaa--------------accacat
B D Golden snub-nosed monkey gaaa--------------aacacat
   Black snub-nosed monkey gaaa--------------aacacat
B D         Marmoset -aaa--------------aacacat
B D      Squirrel monkey -aag--------------aacacat
      Ma's night monkey -gaa--------------aacacat
B D          Tarsier gaga--------------aatgcgt
      Coquerel's sifaka gaga--------------aacacat
B D         Bushbaby gaga--------------aacatgc
B D           Mouse ---a--------------ag-----
B D            Dog gaaa--------------gagaggt
B D         Armadillo gaaagcagaggctccttcagcactt
       Sclater's lemur =========================
         Black lemur =========================
         Mouse lemur =========================
     White-faced sapajou =========================

Inserts between block 7 and 8 in window
      Coquerel's sifaka 81bp
B D           Dog 16bp

Alignment block 8 of 31 in window, 100196265 - 100196335, 71 bps 
B D           Human taccactgcatgaggtaactt-------aaactaactaaacc----tctc-------------aggtggg
B D           Chimp taccactgcatgaggtaactt-------aaacttactaaacc----tctc-------------aggtggg
B D          Bonobo taccactgcatgaggtaactt-------aaacttactaaacc----tctc-------------aggtggg
B D          Gorilla taccactgcatgaggtaactt-------aaactaactaaacc----tctc-------------aggtggg
B D         Orangutan taccactgcatgaggtaactt-------aaactaactaaacc----tctc-------------gggcggg
B D          Gibbon taccactgcatgaggtaactt-------aaactaactaaacc----tctc-------------gggtggg
B D          Rhesus taccactgcatgaggtaacat-------aaattaactaaacc----tctc-------------aagtggg
B D    Crab-eating macaque taccactgcatgaggtaacat-------aaattaactaaacc----tctc-------------aagtggg
      Pig-tailed macaque taccactgcatgaggtaacat-------aaattaactaaacc----tctc-------------aagtggg
        Sooty mangabey taccactgcatgaggtaacat-------aaattaactaaacc----tctc-------------aagtggg
            Baboon taccactgcatgaggtaacat-------aaattaactaaacc----tctc-------------aagtggg
B D       Green monkey taccactgcatgaggtaacat-------aaattaactaaacc----tctc-------------aagtggg
            Drill taccactgcatgaggtaacat-------aaattaactaaacc----tctc-------------aagtggg
B D     Proboscis monkey taccactgcatgaggtaacat-------aaattaact---------------------------------
       Angolan colobus taccactgcaggaggtaacat-------aaattaactaaacc----tctc-------------aagtggg
B D Golden snub-nosed monkey taccactgcatgaggtaacat-------aaattaact---------------------------------
   Black snub-nosed monkey taccactgcatgaggtaacat-------aaattaact---------------------------------
B D         Marmoset taccactgcatgaggtcaaat-------aaattaactaaacc----tctg-------------gggtggg
B D      Squirrel monkey taccactgcatgaggtcaaat-------aaattaactaaacc----tctg-------------gggtggg
      Ma's night monkey tacggctgcatgaggtcaaat-------aaattaactaaacc----tctg-------------gggtggg
B D          Tarsier taccactgcatagcgtaagatctaaaacacattaaccaagtc----tct--------------atgagaa
B D         Bushbaby --ccatttcacagggtgaaat-------aaattaaccaaatt----tcca-------------gggagaa
B D           Mouse ---tatagtataaggtaaaat-------gaactaaccaaatcagagtgaa-------------gagtgaa
B D            Dog taacactgcatagtgtcaagt-------gaatcaaccaactc----tcgcgggggtggggtgggggtggg
B D         Armadillo tagcactgcctagggccaaac-------caaccaatcgattt----tctt--------------------
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
     White-faced sapajou ======================================================================

            Human aaa--aagagataac----------aat--a--------ttttgtat---
            Chimp aaa--aagagataac----------aat--a--------ttt---ag---
            Bonobo aaa--aagagataac----------aat--a--------ttt---ag---
           Gorilla aaa--aagagataac----------aat--a--------ttt---ag---
          Orangutan aaa--aagagataac----------aat--a--------ttt---ag---
            Gibbon aaa--aagagataac----------aat--a--------ttt---ag---
            Rhesus aaa--aagatataac----------aat--a--------ttt---cg---
     Crab-eating macaque aaa--aagatataac----------aat--a--------ttt---cg---
      Pig-tailed macaque aaa--acgatataac----------aat--a--------ttt---cg---
        Sooty mangabey aaa--aagatatga-----------aat--a--------ttt---cg---
            Baboon aaa--aagatataa-----------aat--a--------ttt---cg---
         Green monkey aaa--aagatataac----------aat--a--------ttt---cg---
            Drill aaa--aagatataa-----------aat--a--------ttt---cg---
       Proboscis monkey -----aagagataac----------agt--a--------ttt---ca---
       Angolan colobus aaa--aagagataac----------aat--a--------ttt---ct---
   Golden snub-nosed monkey -----aagagataac----------aat--a--------ttt---cg---
   Black snub-nosed monkey -----aagagataac----------aat--a--------ttt---cg---
           Marmoset aaa--aagagataat----------aat--a--------ttt---ag---
       Squirrel monkey aaa--aagagataat----------aat--a--------ttt---aa---
      Ma's night monkey aaa--aagag---at----------cat--a--------ttt---ag---
           Tarsier gaa--cagagatatc----------agt--ggtcgctatgtt---ta---
           Bushbaby agg--aagagatacc----------agt--g--------tgt---tc---
            Mouse gagtcaggaaataac----------cat--a--------act---aa---
             Dog ggt--gggggagtaccaatgctgttgat--a--------ttt---ag---
          Armadillo -cc--aaaaaatagc----------aatgga--------gtt---gatat
       Sclater's lemur ==================================================
         Black lemur ==================================================
         Mouse lemur ==================================================
      Coquerel's sifaka ==================================================
     White-faced sapajou ==================================================

Inserts between block 8 and 9 in window
B D         Bushbaby 2bp
B D          Mouse 3bp

Alignment block 9 of 31 in window, 100196336 - 100196339, 4 bps 
B D           Human -tatt---
B D           Chimp -tatt---
B D          Bonobo -tatt---
B D          Gorilla -tatt---
B D         Orangutan -tatt---
B D          Gibbon -tatt---
B D          Rhesus -taac---
B D    Crab-eating macaque -tatc---
      Pig-tailed macaque -tatc---
        Sooty mangabey -tatc---
            Baboon -tatc---
B D       Green monkey -tatc---
            Drill -tatc---
B D     Proboscis monkey -tatt---
       Angolan colobus -tatt---
B D Golden snub-nosed monkey -tatt---
   Black snub-nosed monkey -tatt---
B D         Marmoset -tatt---
B D      Squirrel monkey -tatt---
      Ma's night monkey -tatt---
B D          Tarsier -tatc---
         Mouse lemur -tatc---
B D         Bushbaby -ggtt---
B D           Mouse -t------
B D            Dog -catc---
B D         Armadillo ttagcaac
       Sclater's lemur ========
         Black lemur ========
      Coquerel's sifaka ========
     White-faced sapajou ========

Alignment block 10 of 31 in window, 100196340 - 100196384, 45 bps 
B D           Human ttgtag-atgccaaaatatgacttaatgatgttccc-tatttttcaa
B D           Chimp ttgtag-atgccaaaatatgacttaatgatgttccc-tatttttcaa
B D          Bonobo ttgtag-atgccaaaatatgacttaatgatgttccc-tatttttcaa
B D          Gorilla ttgtaa-atgccaaaatatgactta---atgttccc-tatttttcaa
B D         Orangutan ttgtag-atgccaaaatatgacttactaatgttccc-tatttttcaa
B D          Gibbon ttgtag-atgtcagaatatgacttaatgatgttccc-tatttttcaa
B D          Rhesus ttgtag-atgccaaaatatgacttaatgatgttccc-tatttttcag
B D    Crab-eating macaque ttgtag-atgccaaaatatgacttaatgatgttccc-tatttttcaa
      Pig-tailed macaque ttgtag-atgccaaaatatgacttaatgatgttccc-tatttttcaa
        Sooty mangabey ttgtag-atgccaaaatatgacttaatgatgttccc-tatttttcaa
            Baboon ttgtag-atgccaaaatatgacttaatgatgttccc-tatttttcaa
B D       Green monkey ttgtag-atgccaaaatatgacttaatgatgttccc-tatttttcaa
            Drill ttgtag-atgccaaactatgacttaatgatgttccc-tatttttcaa
B D     Proboscis monkey ttgtag-atgccaaaatatgatttaatgatattccc-tatttttcaa
       Angolan colobus ttgtag-atgccaaaatatgatttaatgatattccc-tatttttcaa
B D Golden snub-nosed monkey ttgtag-atgccaaaatatgatttaatgatattccc-tatttttcaa
   Black snub-nosed monkey ttgtag-atgccaaaatatgatttaatgatattccc-tatttttcaa
B D         Marmoset ttgtag-atgccaaaatataacttcatgatgttcct-tatttttcag
B D      Squirrel monkey ttgtag-atgccaaaatataacttcatgatgatcct-tatttttcag
      Ma's night monkey ttgtag-atgccaaaatacaacttgatgatgttcct-tatttttcag
B D          Tarsier ctgtag-atgccaaaatacgatttagtgatgatgctatatttttcaa
         Mouse lemur ttgtag-atgccaaaatatgacttaataatttttct-tagttttcaa
      Coquerel's sifaka ttgtag-atgccaaaatacgacttaatgatctttct-tatttttcaa
         Black lemur ttgtag-atgccaaaatatgatttaatgatctttct-tatttttcaa
       Sclater's lemur ttgtag-atgccaaaatatgatttaatgatctttct-tatttttcaa
B D         Bushbaby -----------aacatcttgacataaggacctttgt-tatttatcta
B D           Mouse ---tagcatctcaacagatta--taacaatggtcct-aactctccaa
B D            Dog ttgtag-gtggcaaaataccgcttcatgaacttctt-tacttttcag
B D         Armadillo ttgtag-aagccaaaatacggcttcatgaagtcctt-tactttcaac
     White-faced sapajou ===============================================

Inserts between block 10 and 11 in window
      Coquerel's sifaka 181bp

Alignment block 11 of 31 in window, 100196385 - 100196385, 1 bps 
B D           Human c
B D           Chimp c
B D          Bonobo c
B D          Gorilla c
B D         Orangutan c
B D          Gibbon c
B D          Rhesus t
B D    Crab-eating macaque t
      Pig-tailed macaque t
        Sooty mangabey t
            Baboon t
B D       Green monkey t
            Drill t
B D     Proboscis monkey t
       Angolan colobus t
B D Golden snub-nosed monkey t
   Black snub-nosed monkey c
B D         Marmoset c
B D      Squirrel monkey c
      Ma's night monkey c
B D          Tarsier t
         Mouse lemur c
         Black lemur c
       Sclater's lemur c
B D         Bushbaby c
B D           Mouse c
B D            Dog c
B D         Armadillo t
      Coquerel's sifaka =
     White-faced sapajou =

Inserts between block 11 and 12 in window
         Mouse lemur 220bp

Alignment block 12 of 31 in window, 100196386 - 100196386, 1 bps 
B D           Human -t
B D           Chimp -t
B D          Bonobo -t
B D          Gorilla -t
B D         Orangutan -t
B D          Gibbon -t
B D          Rhesus -t
B D    Crab-eating macaque -t
      Pig-tailed macaque -t
        Sooty mangabey -t
            Baboon -t
B D       Green monkey -t
            Drill -t
B D     Proboscis monkey -t
       Angolan colobus -t
B D Golden snub-nosed monkey -t
   Black snub-nosed monkey -t
B D         Marmoset -t
B D      Squirrel monkey -t
      Ma's night monkey -t
B D          Tarsier -t
         Black lemur -t
       Sclater's lemur -t
B D         Bushbaby -t
B D           Mouse -t
B D            Dog -t
B D         Armadillo a-
         Mouse lemur ==
      Coquerel's sifaka ==
     White-faced sapajou ==

Inserts between block 12 and 13 in window
B D        Orangutan 1bp
B D          Gibbon 1bp
B D          Rhesus 1bp
B D   Crab-eating macaque 1bp
     Pig-tailed macaque 1bp
       Sooty mangabey 1bp
           Baboon 1bp
B D       Green monkey 1bp
            Drill 1bp
B D     Proboscis monkey 1bp
       Angolan colobus 1bp
B D Golden snub-nosed monkey 1bp
   Black snub-nosed monkey 1bp
B D         Marmoset 1bp
B D     Squirrel monkey 1bp
      Ma's night monkey 1bp
B D         Tarsier 1bp
         Black lemur 216bp
       Sclater's lemur 216bp
B D         Bushbaby 5bp
B D          Mouse 1bp
B D           Dog 1bp

Alignment block 13 of 31 in window, 100196387 - 100196465, 79 bps 
B D           Human gtt---------gtactggtatcttttatacaca----gacatta---gcttgcatataaatctctagtc
B D           Chimp gtt---------gtactggtatcttttatacaca----gacatta---gcttgcatataaatctctagtc
B D          Bonobo gtt---------gtactggtatcttttatacaca----gacatta---gcttgcatataaatctctagtc
B D          Gorilla att---------gtactggtatcttttatacaca----gacatta---gcttgcatataaatctctagtc
B D         Orangutan gct---------gtactggtatcttttatacaca----gacatta---gtttgcatataaatctctagtc
B D          Gibbon gtt---------gtactggtatcttttatacaca----gacatta---gtttgcatataaatctctagtc
B D          Rhesus gtt---------gtactgtt---ttttattcaca----gacatta---gttggtagataaagctgtagtc
B D    Crab-eating macaque gtt---------gtactgttatcttttattcaca----gacatta---gtttgtagataaagctgtagtc
      Pig-tailed macaque gtt---------gtactgttatcttttattcaca----gacatta---gtttgtagataaagctgtagtc
        Sooty mangabey gtt---------gtactggtatcttttatacaca----gacatta---gtttgtagataaagctgtagtc
            Baboon gtt---------gtactggtatcttttatataca----gacatta---gtttgtagataaagctgtagtc
B D       Green monkey gtt---------gtactggtatcttttatacaca----gacatta---gtttg----taaagctgtagtc
            Drill gtt---------gtactggtatcttttatacaca----gacatta---gtttgtagataaagctgtagtc
B D     Proboscis monkey gtt---------gtactggtatcttttatacaca----gacatta---gtttgtagatagagctgtagtc
       Angolan colobus gtt---------------gtatcttttatacaca----gacatta---gtttgtagataaagctgtagtc
B D Golden snub-nosed monkey gtt---------gtactggtatcttttatacaca----gacatta---gtttgtagataaagctgtagtc
   Black snub-nosed monkey gtt---------gtactggtatcttttatacaca----gacatta---gtttgtagataaagctgtagtc
B D         Marmoset gtt---------ttactggtatctttcatataca----tacatta---gtttgcagataaagctctagtc
B D      Squirrel monkey gct---------gtactggtatctttcatacaca----tacatta---gtttgcagataaagctctagtc
      Ma's night monkey gct---------gtactggtatatttcatacaca----tacatta---gtttgcagataaagctctagtc
B D          Tarsier att---------g-aatggtgtctttcatacaca----gtcattc---gtgtgtagacaaaacttgaatc
B D         Bushbaby tat---------gtgctggtatcttt-atacacaagccaactaca---gtttatagacaaagcaggagtc
B D           Mouse gctcatttatgagttctataattttt------------tgtattg---gtttataggtaaaagtaca-ta
B D            Dog agt---------gtactgctatcttttatacaca----gccattgtttgtttttttttaagattttattt
B D         Armadillo gtt---------ttactggtatcctttatacaca----cccatgg---atttatagataaaactctaggc
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
     White-faced sapajou ======================================================================

            Human aa-ttatttt----------------------------------------------atgtagccttcata
            Chimp aa-ttatttt----------------------------------------------atgtagccttcata
            Bonobo aa-ttatttt----------------------------------------------atgtagccttcata
           Gorilla aa-ttatttt----------------------------------------------atgtagccttcata
          Orangutan aa-ttatttt----------------------------------------------atgtagccttcata
            Gibbon aa-ttatttt----------------------------------------------atgtagccttcata
            Rhesus aa-ttatttt----------------------------------------------acctagccttcata
     Crab-eating macaque aa-ttatttt----------------------------------------------acctagccttcata
      Pig-tailed macaque aa-ttatttt----------------------------------------------acctagccttcata
        Sooty mangabey aa-ttatttt----------------------------------------------acatagccttcata
            Baboon aa-ttatttt----------------------------------------------acatagccttcata
         Green monkey aa-ttatttt----------------------------------------------acatagcctacata
            Drill aa-ttatttt----------------------------------------------acatagccttcata
       Proboscis monkey aa-ttatttt----------------------------------------------atgtagccttcata
       Angolan colobus aa-ttatttt----------------------------------------------atgtagccttcatg
   Golden snub-nosed monkey aa-ttatttt----------------------------------------------atgtagccttcata
   Black snub-nosed monkey aa-ttatttt----------------------------------------------atgtagccttcata
           Marmoset ca-ttatttt----------------------------------------------atataagcttcata
       Squirrel monkey aa-ttctttc----------------------------------------------atatagccttcata
      Ma's night monkey ag-ttatttt----------------------------------------------atatagccttcata
           Tarsier aa---atttt------------------------------------------------------tgcatg
           Bushbaby ac-attttat----------------------------------------------acgtagtgcacatg
            Mouse aa-tacctgt----------------------------------------------gtagggcttttgta
             Dog at-ttattcatgagagacacagagggaaagagaggcagagacacaggcagagggagaagcaggccccatg
          Armadillo aaaatttttt----------------------------------------------atgtaacccagaaa
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================
     White-faced sapajou ======================================================================

            Human ta
            Chimp ta
            Bonobo ta
           Gorilla ta
          Orangutan ta
            Gibbon ta
            Rhesus tg
     Crab-eating macaque tg
      Pig-tailed macaque tg
        Sooty mangabey tg
            Baboon tg
         Green monkey tg
            Drill tg
       Proboscis monkey ta
       Angolan colobus ta
   Golden snub-nosed monkey ta
   Black snub-nosed monkey ta
           Marmoset ta
       Squirrel monkey ta
      Ma's night monkey ta
           Tarsier ca
           Bushbaby --
            Mouse aa
             Dog ca
          Armadillo ta
       Sclater's lemur ==
         Black lemur ==
         Mouse lemur ==
      Coquerel's sifaka ==
     White-faced sapajou ==

Inserts between block 13 and 14 in window
B D           Dog 112bp

Alignment block 14 of 31 in window, 100196466 - 100196497, 32 bps 
B D           Human caatctatatacaatgtacattgtatacatc----------c
B D           Chimp caatctatttacaatgtacattgtatacatgtatatacatac
B D          Bonobo caatctatttacaatgtacattgtatacatctatatacatac
B D          Gorilla caatctatatacaatgttcattgtatgcatctatatacatac
B D         Orangutan caatctatatacaatgtacattgtatacatctatatacatac
B D          Gibbon caatctatatacaatgtacattgtatacatctatatacatac
B D          Rhesus caatctatatacaatgtacattgtatacatctatatacatat
B D    Crab-eating macaque caatctatatacaatgtacattgtatacatctatatacatat
      Pig-tailed macaque caatctatatacaatgtacattgtatacatctatatacatat
        Sooty mangabey caatctacatacaatgtacattgtatacatctatatacatat
            Baboon caatctatatacaatgtacattgtatacatctatatacatat
B D       Green monkey caatatatatgcaatgtacattgtatacatctatatacatat
            Drill caatctacatacaatgtacattgtatacatctatatacatat
B D     Proboscis monkey caatctatatacaatgtacattgtatacatctatatacatct
       Angolan colobus ca----------------------------------------
B D Golden snub-nosed monkey caatctatatacaatgtacattgtatacatctatatac----
   Black snub-nosed monkey caatctatatacaatgtacattgtatacatctatatac----
B D         Marmoset aaatctatatacaatgtacac--tatacatct----------
B D      Squirrel monkey aaatctatatacaatgtacactgtatacatct----------
      Ma's night monkey aaatctatatacaatgtgcactgtatacatct----------
B D          Tarsier gagtttctg---------------------------------
B D            Dog aaagctgtagaccat---tgttatgtatagct----------
B D         Armadillo -----------aaaggaa------------------------
       Sclater's lemur ==========================================
         Black lemur ==========================================
         Mouse lemur ==========================================
B D           Mouse ------------------------------------------
      Coquerel's sifaka ==========================================
     White-faced sapajou ==========================================
B D         Bushbaby ------------------------------------------

Inserts between block 14 and 15 in window
B D         Marmoset 10bp
B D     Squirrel monkey 10bp
      Ma's night monkey 10bp
B D           Dog 6bp

Alignment block 15 of 31 in window, 100196498 - 100196592, 95 bps 
B D           Human ac----atctatatacaatgcacatttttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
B D           Chimp ac----atctatatacaatgcacatttttatgt---------ttcaaaatagatgattgc-tt-t-ga-c
B D          Bonobo ac----atctatatacaatgcacatttttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-c
B D          Gorilla ac----atctatatacaatgcacatttttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ca-a
B D         Orangutan ac----atctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
B D          Gibbon ac----atctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
B D          Rhesus ac----atctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
B D    Crab-eating macaque ac----atctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
      Pig-tailed macaque ac----atctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
        Sooty mangabey ac----atctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
            Baboon ac----atctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
B D       Green monkey ac----atctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
            Drill ac----atctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
B D     Proboscis monkey atatacatctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
       Angolan colobus ------atctatatacaatgcacattgttattt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
B D Golden snub-nosed monkey ------atctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
   Black snub-nosed monkey ------atctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-ga-a
B D         Marmoset ac----atctgtatacaatgcaca---ttatgt---------tttaaaatagatgatttt----------
B D      Squirrel monkey ac----atctatatacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-gg-a
     White-faced sapajou ac----atctatatacaatgcacactgttatgt---------tttaaaatagctgattgc-tt-t-gg-a
      Ma's night monkey ac----atctatttacaatgcacattgttatgt---------tttaaaatagatgattgc-tt-t-gg-a
B D          Tarsier ac----atctatatacaacgtaca-------------------------aagactatcacttt-t-tg-a
B D         Bushbaby ac----atctacatacaac-ctcactgtcatgt---------tctaaa-tacactagtgc-ttct-gg-a
B D           Mouse ac----atctgcatatattgtgcattgccatgt---------tttacaa-aaacaatggc-ct-tggg-a
B D            Dog ac----atctatatacaatg----ttattatatgcactgctgttttaaataaa--atagc-tt-t-caca
B D         Armadillo ---------gacatgcaaggtgcattgttatct---------tttaaataaaatcttact-tt-t-gg-a
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human ctccatttcaaca----gagtgca----taaacatatgatcacatcaggc
            Chimp ctgcatttcaaca----gagtgca----taaacatatgatcacatcaggc
            Bonobo ctgcatttcaaca----gagtgca----taaacatatgatcacatcaggc
           Gorilla ct-catttcaaca----gagtgca----taaacatatgatcacatcaggc
          Orangutan ctgcatttcaaca----gagtgca----taaacatatgatcacatcaggc
            Gibbon ctgcatttcaaca----gagtgca----taaacatatgatcacatcaggc
            Rhesus ctgcatttcaaca----cggtaca----taaacatatgatcatatcaggc
     Crab-eating macaque ctgcatttcaaca----cggtaca----taaacatatgatcatatcaggc
      Pig-tailed macaque ctgcatttcaaca----tggtaca----taaacatatgatcatatcaggc
        Sooty mangabey ctgcatttcaaca----cggtaca----taaacatatgatcatatcaggc
            Baboon ctgcatttcaaca----tggtaca----taaacatatgatcatatcaggc
         Green monkey ctgcatttcaaca----cggtaca----taaacatatgatcatatcaggc
            Drill ctgcatttcaaca----tggtaca----taaacatatgatcatatcaggc
       Proboscis monkey ctgcatttcaaca----caggaca----taaacgtatgatcacatcaggc
       Angolan colobus ctgcatttcaaca----tagtaca----taaacatatgatcacatcaggc
   Golden snub-nosed monkey ctgcatttcaaca----cagtaca----taaacatatgatcacatcaggc
   Black snub-nosed monkey ctgcatttcaaca----cagtaca----taaacatatgatcacatcaggc
           Marmoset ctgcatttcaaca----gagtaca----taaacacatgatcacatcagtc
       Squirrel monkey ctgcatttcaaca----gagtaca----taaacacatgatcacatcagtc
     White-faced sapajou ctgcatttcaaca----gagtaca----taaacacatgatcacatcagtc
      Ma's night monkey ctgcatttcaaca----gagtaca----taaacacatgatcacatcggtc
           Tarsier ctgcatttcaaga----gagtaag----taaacatataatcacaccaggt
           Bushbaby ctgcatttcaaga----gagtaaa----taaacacctaatcacatcaagt
            Mouse ctgcatttcaaag----gactaaa----aaaaaa----------------
             Dog ctgcattatgagagagtgagtaga----taaacatataatcacatccagt
          Armadillo ctgcatttcaaga----tagtaaataggtaaaaatattatcacaccagtt
       Sclater's lemur ==================================================
         Black lemur ==================================================
         Mouse lemur ==================================================
      Coquerel's sifaka ==================================================

Alignment block 16 of 31 in window, 100196593 - 100196638, 46 bps 
B D           Human taaaaaataa-tag-tattgctttaa----attaaaaattaagtttaaatta
B D           Chimp taaaaaataa-tag-tattgctttaa----attaaaaattatgtttaaatta
B D          Bonobo taaaaaataa-tag-tattgctttaa----attaaaaattatgtttaactta
B D          Gorilla taaaaaataa-tag-tattgctttaa----attaaaaattaaatttaaatta
B D         Orangutan taaaaaataa-tag-tattgctttaa----attaaaaattgtgtttaaatta
B D          Gibbon taaaaaataa-tag-tattg-tttaa----attaaaaattatgtttaaatta
B D          Rhesus taaaa---aa-taa-tattgctttaa----attaaaaattatgtttaaatta
B D    Crab-eating macaque taaaa---aa-taa-tattgctttaa----attaaaaattatgtttaaatta
      Pig-tailed macaque taaaa---aa-taa-tattgctttaa----attaaaaattatgtttaaatta
        Sooty mangabey taaaa---aa-taa-tattgctttaa----attaaaaattatgtttaaatta
            Baboon taaaa---aa-taa-tattgctttaa----gttaaaaattatgtttaaatta
B D       Green monkey taaaa---ga-taa-tattactttaa----attaaaaattatgtttaaatta
            Drill taaaa---aa-taa-tattgctttaa----attaaaaattatatttaaatta
B D     Proboscis monkey taaaatacaa-tag-tattgctttaa----attaaaaattatgtttaaatta
       Angolan colobus taaaaaacaa-tag-tattgctttaa----attaaaaattatgtttaaatta
B D Golden snub-nosed monkey tgaaatacaa-tag-tattgctttaa----attaaaaattatgtttacatta
   Black snub-nosed monkey taaaatacaa-tag-tattgctttaa----attaaaaattatgtttacatta
B D         Marmoset tacaaagtaa-tag-tattgctctaa----attaaaaattatgtttaaatta
B D      Squirrel monkey gacaaagtaa-tag-tattgctctaa----attaaaaattctgtttaaatta
     White-faced sapajou tacaaagtga-tgg-tattgctctaa----attaaaaattctgtttaaatta
      Ma's night monkey tacaaagtaa-tag-tattgctctaa----attaaaaattatgtttaaatta
B D          Tarsier taaaaaa-aa-tag-tattgctttga----a-----------atttaagtta
      Coquerel's sifaka taaaaaataa-tag-tattgctttga----a-----------attgaaaatt
B D         Bushbaby taaaaagtaa-tag-tgttgctttaa----a-----------atttaaatta
B D           Mouse aaaaaaaaga-tga-gattgtgtcaattccataaaaaataacat---aattg
B D            Dog taaaaaaaaa-tagctattccattga----a-----------atttaaatta
B D         Armadillo caaaaaataattga-cattggtagga----a-----------atgtaaatg-
       Sclater's lemur ====================================================
         Black lemur ====================================================
         Mouse lemur ====================================================

Inserts between block 16 and 17 in window
B D          Mouse 3bp

Alignment block 17 of 31 in window, 100196639 - 100196892, 254 bps 
B D           Human aaacattcataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccatg-ttttacaa
B D           Chimp aaacattcataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccatg-ttttacaa
B D          Bonobo aaacattcataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccatg-ttttacaa
B D          Gorilla aaacattcataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccatg-ttttacaa
B D         Orangutan aaacattcataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccatg-ttttacaa
B D          Gibbon aaacattcataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccatg-ttttacaa
B D          Rhesus aaatatgaataatga-aaatgcttcta-ctatttgtgttgccctc------ttaggccatg-ttttac-a
B D    Crab-eating macaque aaatatgaataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccatg-ttttac-a
      Pig-tailed macaque aaatatgaataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccatg-ttttac-a
        Sooty mangabey aaatatgaataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccatg-ttttacaa
            Baboon aaatatgaataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccatg-ttttacaa
B D       Green monkey aaatatgaataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccatg-ttttacaa
            Drill aaatatgagaaatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccatg-ttttacaa
B D     Proboscis monkey aaacatgaataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc-------------------ttacaa
       Angolan colobus aaacatgaataatgataaatgcttcta-ctatttatgttgccctc-------------------ttacaa
B D Golden snub-nosed monkey aaacatgaataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc-------------------ttacaa
   Black snub-nosed monkey aaacatgaataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc-------------------ttacaa
B D         Marmoset aagcattcataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccaag-ttttacaa
B D      Squirrel monkey aagcattaataatga-aaatgcctcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccaac-ttttacaa
     White-faced sapajou aagcattaataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccaag-ttttacaa
      Ma's night monkey aagtattcataatga-aaatgcttcta-ctatttatgttgccctc------ttaggccaag-ttttacaa
B D          Tarsier aaac-------atga-aagcgtttcta-ctatttctcttaccctctttt-cttaggccacatttttacaa
         Mouse lemur aaacatccataatga-aaatgcttcta-ctatttatcttgccctttttc-cttaggccatg-ttttttaa
      Coquerel's sifaka aaacatccgtaatga-aaatgcttcta-ctgtttctcttgccctctttt-cttgggccatg-ttttataa
         Black lemur aaacatccatactga-aaatgcttcta-ccatttctcttgccctctttc-cttgggccatg-ttttataa
       Sclater's lemur aaacatccatactga-aaatgcttcta-ccatttctcttgccctctttc-cttgggccatg-ttttataa
B D         Bushbaby aaacatcttgaatga-aaatgcttcta-ctatttgtcttgtcctctttc-cttaggccat--tttcacaa
B D           Mouse tgacagctatg-----aaatgtttttgtttgcttatcttctttcc------tgaggacttg-ttttacaa
B D            Dog aaacatctataatgg-aaatgtttcta----tttcccttgctcctttttacttactccatg-tttcacaa
B D         Armadillo aaatgcccatcatga-gaatgctcctg----tttccctcgcccac-tttctttaggccatg--tttatac

            Human actcagcaatttgactaatttggagtgaatcc--attattggaagtcactgttgaaaggggagaagcaat
            Chimp actcagcaatttgactaatttggagtgaatcc--attattggaagtcactgttgaaaggggagaggcaat
            Bonobo actcagcaatttgactaatttggagtgaatcc--attattggaagtcactgttgaaaggggagaggcaat
           Gorilla actcaacaatttgactaatttggagtgaatcc--attattggaagtcactgttgaaaggggagaagcaat
          Orangutan actcagcaatttgactaatttggagtgaatcc--attattggaagtcactgctgaaaggggagaagcaat
            Gibbon actcatcaatttgactaatttggagtgaatcc--attattggaagtcactgttgaaaggagagaagcaat
            Rhesus attcagcaatttgattaatttggagcgaatcc--attatt-gaagtcaccgttgaaagggaagaagcaat
     Crab-eating macaque attcagcaatttgattaatttggagcgaatcc--attatt-gaagtcaccgttgaaaggggagaagcaat
      Pig-tailed macaque attcagcaatttgattaatttggagcgaatcc--attatt-gaagtcaccgttgaaaggggagaagcaat
        Sooty mangabey attcagcaatttgattaatttggagcgaatcc--attatt-gaagtcaccgttgaaaggggagaagcaat
            Baboon attcagcaatttgattaatttggagcgaatcc--attatt-gaagtcaccgttgaaaggggagaagcaat
         Green monkey attcagcaatttgattaatttggagcgaatcc--attatt-gaagtcaccgttgaaaggggagaagcaat
            Drill attcagcaatttgattaatttggagcgaatcc--attatt-gaagacgccattgaaaggggagaagtaat
       Proboscis monkey actcagcaatttgattaatttggagcgaatcc--attatt-gaagtcactgttgaaaggggagaagcaat
       Angolan colobus actcagcaatttgattaatttggagcaaatcc--attact-gaagtcactgttgaaaggggagaagcaat
   Golden snub-nosed monkey actcagcaatttgattaatttggagcaaatcc--attatt-gaagtcactgttgaaaggggagaagcaat
   Black snub-nosed monkey actcagcaatttgattaatttggagcaaatcc--attatt-gaagtcactgttgaaaggggagaagcaat
           Marmoset acccagcaatttgactgatttggagtgaatcc--attatt-gaagtcactgttgaaaggggacaagcaat
       Squirrel monkey agccagcaatttgactaatttggagtgaatcc--attatt-gaagtcactgttgaaaggggacaagcaat
     White-faced sapajou agccagcaatttgactaatttggagtgaatcc--attatt-gaagtcactgttgaaaggggacaagcaat
      Ma's night monkey acccagcaatttgactaatttggagtgaatcc--attatt-gaagtcactgttgaaaggggacaggcaat
           Tarsier acccagcaatctgactaatttggagtgaatcc--attatt-gaagtcaccgttgaaaggggccaagcaat
         Mouse lemur acccaacaatttgactaatttggagtgaaccc--attact-gaagtcaccattgaaacgggacaagca--
      Coquerel's sifaka acccaacaatttgactaatttggagtgaatcc--attact-gaagtcaccattgaaaggggccaagca--
         Black lemur acccaacaatttgactaatttggagtgaatcc--attact-gaagtcaccattggaaggggccaagga--
       Sclater's lemur acccaacaatttgactaatttggagtgaatcc--attact-gaagtcaccattggaaggggccaagga--
           Bushbaby accccacagtctgactagtttggagtgaatcc--attact-gaagtcacacaggga--ggcccggccc--
            Mouse acctggcaaactggcttattttgagtgagtct---ctacc-aaacacatcactagaaggagccaagcaat
             Dog atccaataatttgactgatttgaagtgaatccaaattact-aaaaccactgttaaaagagtccaagcaat
          Armadillo accccgcgatctgactgtttgggcgcgaatcc--gttact-gaagccaccgttaggaagggccaagcaat

            Human c-----agtt-agtacataaacatttgatccaattcatccaaatccttttt----tttggcaaattttat
            Chimp c-----agtt-aggacataaacatttgatccaattcatccaaatccttttt----tt-ggcaaattttat
            Bonobo c-----agtt-aggacataaacatttgatccaattcatccaaatccttttt----tt-ggcaaattttat
           Gorilla c-----agtt-agtacataaacatttgatccaattcatccaaatccttttt-------ggcaaattttat
          Orangutan c-----aatt-agtacataaacatttgatccaattcatccaaatccttttt----tt-ggcaaatttttt
            Gibbon c-----aatt-agtacataaacatttgatccaattcatccaaatccttttt----tt-ggcaaattttat
            Rhesus c-----aatt-agtacataaacatttgatccaattcattcaaatcctttttgttttt-ggcaaattttat
     Crab-eating macaque c-----aatt-agtacataaacatttgatccaattcattcaaatcctttttgttttt-ggcaaattttat
      Pig-tailed macaque c-----aatt-agtacataaacatttgatccaattcattcaaatcctttttgttttt-ggcaaattttat
        Sooty mangabey c-----aatt-agtacataaacatttgatccaattcattcacatcctttttgttttt-ggcaaattttat
            Baboon c-----aatt-agtacataaacatttgatccaattcattcaaatcctttttgttttt-ggcaaattttat
         Green monkey c-----aatt-agtacataaacatttgatccaattcattcaaatcc-ttttgttttt-ggcaaattttat
            Drill c-----aatt-agtacataaacatttgatccaattcattcaaatcctttttgttttt-ggcaaattttat
       Proboscis monkey c-----aatt-agtacataaacatttgatccaattcattcaaatccgttttgtttgc--gcaaattttat
       Angolan colobus c-----agtt-agtacataaacatttgatccaattcattcaaatcctttttgtttgt--gcaaattttat
   Golden snub-nosed monkey c-----aatt-agtacataaacatttgatccaattcattcaaatcctttttgtttgc--gcaaattttat
   Black snub-nosed monkey c-----aatt-agtacataaacatttgatccaattcattcaaatcctttttgtttgc--gcaaattttat
           Marmoset c-----aatt-cgttcataaacatttgatccaattcatccaaatccttttt-----t-ggcaaattttct
       Squirrel monkey c-----aatt-agttcataaacattcgatccaattcatccaaatccttttt-----t-ggcaaattttct
     White-faced sapajou c-----aatt-agttcataaacatttgatccaattcatccaaatccttttt-----t-ggcaaattttcc
      Ma's night monkey c-----aatt-agttcataaacatttgatctaattcatccaaatccttttt-----t-ggcaaattttct
           Tarsier c-----gatg-aggctgtaaatatctgatccagttcacctaaatcactttt----ct-ggcaaattatat
         Mouse lemur --------tt-agtccataaacattggagccaattcacccaaatcactatt----tt-ggcagactatat
      Coquerel's sifaka --------tt-agtccataaacatttgacccaattcactcaaatcactatt----tt-ggcaaattatat
         Black lemur --------tt-agtccataaacatttgacacaattcacccaaatcactatt----tt-ggcaaattatat
       Sclater's lemur --------tt-agtccataaacatttgacacaattcacccaaatcactatt----tt-ggcaaattatat
           Bushbaby --------cc-agtccatagacgtctgacccaattcattcaaatcactgct----gg-ggcaaattgtat
            Mouse c-----tatc-----cataaatgctccatctgattctacccaatatttttg-------ggcaaatgatat
             Dog ccaattaata-catacataaacatttaatccaattcacccaagtcactttt----tt-gaca-atgatat
          Armadillo c-----aattgagtccaaaaccattcgatccaattcacccaaatcactttt-----t-ggtaaatgatag

            Human ga--ataaactgaatgtgataagctagtgagtatattcttaagattttaaat-ctttttagttctaca
            Chimp ga--ataaactgaatgtgataagctagtgaggatattcttaagattttaaat-ctttttagttctaca
            Bonobo ga--ataaactgaatgtgataagctagtgaggatattcttaagatttaaaat-ctttttagttctaca
           Gorilla ga--ataaactgaatgtgataagctagtgaggatattcttaagattttaaat-ctttttagttctaca
          Orangutan ga--ataaactgaatgtgataggctagtgaggatattcttaagattttaaat-ctttttagttctaca
            Gibbon ga--ataaactgaatgtgataagctagtgaggatattcttaagattttaaat-ctttttagttctaca
            Rhesus ga--ataaactgaatgtaataaactag-----------------ttttaaat-ctttttaattctaca
     Crab-eating macaque ga--ataaactgaatgtaataaactag-----------------ttttaaat-ctttttaattctaca
      Pig-tailed macaque ga--ataaactgaatgtaataaactag-----------------ttttaaat-ctttttaattctaca
        Sooty mangabey ga--ataaactgaatgtaataaactag-----------------ttttaaat-ctttttaattctaca
            Baboon ga--ataaactgaatgtaataaactag-----------------ttttcaat-ctttttaattctaca
         Green monkey ga--ataaactgaatgtaataaactag-----------------ttttaaat--tttttaattctaca
            Drill aa--atacactgaatgtaataaactag-----------------ttttaaat-ctttttaattctaca
       Proboscis monkey ga--ataaactgaatgtaataaactag-----------------ttttaaat-ctttttaattctaca
       Angolan colobus ga--ataaactgaatgtagtaaactag-----------------ttttaaat-ctttttaattctaca
   Golden snub-nosed monkey ga--ataaactgaatgtaataaactag-----------------ttttaaat-ctttttaattctaca
   Black snub-nosed monkey ga--ataaactgaatgtaataaactag-----------------ttttaaat-ctttttaattctaca
           Marmoset ga--ataaactgaatgtcataaactagtgaggatattcttcagattttaaac-cactttatttctaca
       Squirrel monkey ga--ataaactgaatgtgataaactagtgaggatattcttcagattttaaac-cactttatttctgca
     White-faced sapajou ga--ataaactgaatgcgataaactagtgaggatattcttcagattttaaac-cgctttatttctgca
      Ma's night monkey ga--atacattgaatgtgataaactagtgaggatactcttcagattttaaac-cactttatttttaca
           Tarsier ga--atcaactgaatgtggcaaattagtgaggctcttctcaggattttaact-caatgtagttctaca
         Mouse lemur aa--ataagatgaatgcgacaaattagtgaggctattcttaagattttaatt-caatttagttctaca
      Coquerel's sifaka ga--ataagatgaatatggcaaattggtgaggctattctcaagattttaatt-cagtttagttctaca
         Black lemur ga--ataagatgaatgtggcaaattagtgaggctattcttaagagtttaatt-caatttagttctaca
       Sclater's lemur ga--ataagatgaatgtggcaaattagtgaggctattcttaagagtttaatt-caatttagttctaca
           Bushbaby ga--ctgaaatgaacatggcaaa-tagtgagactattcttatgattttaatt-cagtcgagttctaca
            Mouse gactatatattgactagtgaaaaatagtgaatatattcttt---ttttaaaa-ca-tacaatattgta
             Dog ga--attaactaaat-tggcaaattagtgaagctattcttaagatattaatttcagttcagttttaca
          Armadillo aa--gctaactgaatagagctaattagcaaggttcatcttaagattttaatg-gaattcaattccacc

Inserts between block 17 and 18 in window
         Mouse lemur 425bp
      Coquerel's sifaka 338bp
         Black lemur 304bp
       Sclater's lemur 304bp

Alignment block 18 of 31 in window, 100196893 - 100197072, 180 bps 
B D           Human agctaaatgctgttgggggatggggatccaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagca
B D           Chimp agctaaatgctgttgggggatggggatccaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagca
B D          Bonobo agctaaatgctgttggggaatggggatccaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagca
B D          Gorilla agctaaatgctgttgggg-atggggatccaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagca
B D         Orangutan ggctaagtgctgttgggtgatggagatccaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagca
B D          Gibbon agctaagtgctgttgagggatggggatccaaaattaaaggcatagcccttcacacctaagagagagagca
B D          Rhesus agcaaagtgctgttgggggatggggatccaaaataaaaggcatagtccttcacaccta----agacagct
B D    Crab-eating macaque agcaaagtgctgttgggggatggggatccaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagct
      Pig-tailed macaque agcaaagtgctgttgggggatggggatccaaaataaaaggcatagcccttcacactta----agagagct
        Sooty mangabey agcaaagtgctgttgggggatggggatcaaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagct
            Baboon agcaaagtgctgttggaggatggggatcaaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagggct
B D       Green monkey agcaaagtgctgttgggggatggggatccaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagct
            Drill agcaaagtgctgttgggggatggggatcaaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagct
B D     Proboscis monkey agctaagtgctgttgggggatggggatccaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagct
       Angolan colobus agcgaagtgctgttgggggatggggatccaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagct
B D Golden snub-nosed monkey agctaagtgctgttgggggatggggatccaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagct
   Black snub-nosed monkey agctaagtgctgttgggggatggggatccaaaataaaaggcatagcccttcacaccta----agagagct
B D         Marmoset agctaagtgctgttggaggacagggatccaaagtcaaaggcatagcccctcacaccta----agagacca
B D      Squirrel monkey agctaagtgctgttgggggacggggatccaaagtcaaaggcatagcgcctcacaccta----gcagacca
     White-faced sapajou agataagtgctgatgggggacagggatccaaagtgaaaggcatagcccctcacaccta----acagacca
      Ma's night monkey agctaagtgctgttggggtacaggggtccaaagtcaaaggcatagcccctcataccta----agagacca
B D          Tarsier agctaagcattgt--------gggggtccaaagtaaaagacatgaaccttcacctctg----agagaaca
B D         Bushbaby agctaagtgtttg--------ggggatccaaa---caggacaaggcccttcacctcta----agagagca
B D           Mouse agctaagtgacattggggacatacagttcaaa--------tatagtccttcaccctca----aaagagta
B D            Dog aactaagtactaa-gtactgtggaggatcaaagtaaaagactcaggccttgactccta----atagaaca
B D         Armadillo agctaagtgctgt-------gggggatccaaagtgaaagccggagccccctcca-ggg----agagagca
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human ccatttaagggtagaaattgcagtatgggct-atga-tctgctataataaagcta-cacc----------
            Chimp ccatttaagggtagaaattgcagtatgggct-atga-tctgctataataaagcta-cacc----------
            Bonobo ccatttaagggtagaaattgcagtatgggct-atga-tctgctataataaagcta-cacc----------
           Gorilla tcatttaagggtagaaattgcagtatgggct-atga-tctgctataacagagcta-cacc----------
          Orangutan ccatttaggggtagaaattgcagtatgggct-atga-tctgctataatagagcta-cacc----------
            Gibbon ccatttaagggtagaaattgcagtatgggct-atga-tctgctataatagagcta-cacc----------
            Rhesus ccattgaagggtagaaattgcaggatgggct-gtga-tctgctataacagagcta-cacc----------
     Crab-eating macaque ccattgaagggtagaaattgcaggatgggct-gtga-tctgctataacagagcta-cacc----------
      Pig-tailed macaque ccattgaagggtagaaattgcaggatgggct-gtga-tctgctataacagagcta-cacc----------
        Sooty mangabey ccattgaagggtagaaattgcaggatgggct-gtga-tctgctataacagagcta-tacc----------
            Baboon ccattgaagggtagaaattgcaggatgggct-gtga-tctgctataacagagcta-cacc----------
         Green monkey ccattgaagggtagaaattgcagaatgggct-gtga-tctgctataacagagcta-cacc----------
            Drill ccattgaagggtagaaattgcagaatgggct-gtga-tctgctataacagagcta-cacc----------
       Proboscis monkey ctactgaagggtagaaattgcaggatgggct-gtga-tctgctataacagagcta-cacc----------
       Angolan colobus ctactgaagggtagaaattgcaggatgggct-gtga-tctgctataacagagcta-cacc----------
   Golden snub-nosed monkey ctactgaagggtagaaattgcaggatgggct-gtga-tctgctataacagagcta-cacc----------
   Black snub-nosed monkey ctactgaagggtagaaattgcaggatgggct-gtga-tctgctataacagagcta-cacc----------
           Marmoset cgatttaaaggcagaaattgcaggatgggct-aggg-tctgctgtcacagagctaccact----------
       Squirrel monkey ccatctaagggcagaagttgcaggatgggct-acgg-tctgctgtaacagagctaccact----------
     White-faced sapajou ccatttaagggcagaaattgcaggatgggct-acgg-tctgctgtaacagagctaccact----------
      Ma's night monkey ctatttaagggcagaaattgcaggat-ggct-acag-tctgctgtaacagagctaccact----------
           Tarsier cagtttcggggcacaagtagcaggatgagtt-gtgc-tctg-tgcgatggagcta-tcccctggggggcg
           Bushbaby ctgtgtaaggggagagcgtgcagggtggcct-gtga--ctgccacagcagagctgtctgc----------
            Mouse c-----aaatgcaaaaaggtgagaacagg--------tctgttataaca-------catg----------
             Dog cagtttaaggg-atacagtgcaggatgggctagtga-cctgctgtaggagtgttatcacc----------
          Armadillo --------------------------gggct-gtggggccgcggcgaca--gcga-catg----------
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human -----agagaactatgtgcattcagctgtttgttagaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
            Chimp -----agagaactatgtgcattcagctgtt----agaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
            Bonobo -----agagaactatgtgcatttagctgtt----agaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
           Gorilla -----agagaactatgtgcattcagctgtt----agaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
          Orangutan -----agagaactatgtgcatacagctgtt----agaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
            Gibbon -----agagaactatgtgcatacagctgtt----agaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
            Rhesus -----agagaactatgtgcatacagctgtt----acaagggattgg------tatttgaaatggacc--t
     Crab-eating macaque -----agagaactatgtgcatacagctgtt----acaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
      Pig-tailed macaque -----agagaactatgtgcatacagctgtt----acaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
        Sooty mangabey -----agagaactatgtgcatacagctgtt----agaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
            Baboon -----agagaactatgtgcatacagctgtt----agaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
         Green monkey -----agagaactatgtgcatacagctgtt----agaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
            Drill -----agagaactatgtgcatacagctgtt----agaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
       Proboscis monkey -----agagaactacgtgcacacagctgtt----agaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
       Angolan colobus -----agagaactatgtgcatacagctgtt----agaaggggttgg------tatttggaatggacc--t
   Golden snub-nosed monkey -----agagaactacgtgcatacagctgtt----agaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
   Black snub-nosed monkey -----agagaactacgtgcatacagctgtt----agaaggggttgg------tatttgaaatggacc--t
           Marmoset -----ggagaactgtgtgcttatggctgtt----agaaggagttgg------tatctgaaatggacc---
       Squirrel monkey -----caagaactgtgtgcttatagctgtt----agaaggagttgg------taattgaaatggacc---
     White-faced sapajou -----acagaactgtgtgcttatagctgtt----agaaggagttgg------tatttgaaatggacct--
      Ma's night monkey -----agagaactgtgtgcttatagttgtt----agaaggagttgg------tatttgaaatggacc-t-
           Tarsier gggaaggagggctctgtgtcaccaactggt----aggagggggt-g------tatttgagatggagc--t
           Bushbaby -----cgagtacgatgtg--tgcagctggc----acaagttgtccg------tattggaaatggacc--t
            Mouse -----ga-----tataagcatgaagc--------agagagagttgc------tatgtgaaa---------
             Dog -----agagaaccgtgtgggtatggttggc----agaaggagttgg------aatttgaacctgacc--t
          Armadillo -----cgcaggccgcgggcacgtggccgga----gggccgagctggggtccctattt-------------
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

Inserts between block 18 and 19 in window
B D         Marmoset 1bp
B D     Squirrel monkey 1bp
     White-faced sapajou 6bp
      Ma's night monkey 10bp
B D         Tarsier 4bp
B D           Dog 3bp

Alignment block 19 of 31 in window, 100197073 - 100197092, 20 bps 
B D           Human -------ggcctcagatccattcaaat-----
B D           Chimp -------ggcttcaggtccattcaaat-----
B D          Bonobo -------ggcttcaggtccattcaaat-----
B D          Gorilla -------ggcttcaggtccattcaaat-----
B D         Orangutan -------ggct---------------g-----
B D          Gibbon -------ggct---------------g-----
B D          Rhesus -------ggct---------------g-----
B D    Crab-eating macaque -------ggct---------------g-----
      Pig-tailed macaque -------ggct---------------g-----
        Sooty mangabey -------ggct---------------g-----
            Baboon -------ggct---------------g-----
B D       Green monkey -------ggct---------------g-----
            Drill -------ggct---------------g-----
B D     Proboscis monkey -------ggct---------------g-----
       Angolan colobus -------ggct---------------g-----
B D Golden snub-nosed monkey -------ggct---------------g-----
   Black snub-nosed monkey -------ggct---------------g-----
B D         Marmoset -------cact---------------a-----
B D      Squirrel monkey -------cact---------------t-----
B D          Tarsier -------agct---------------------
B D         Bushbaby -------ggat---------------a-----
B D           Mouse -------agct---------------g-----
B D            Dog -------ga-----------------------
B D         Armadillo gcccctgatct---------------gcatgc
       Sclater's lemur ================================
         Black lemur ================================
         Mouse lemur ================================
      Coquerel's sifaka ================================
      Ma's night monkey ================================
     White-faced sapajou ================================

Inserts between block 19 and 20 in window
B D         Marmoset 1bp
B D     Squirrel monkey 1bp
B D         Bushbaby 1bp
B D          Mouse 7bp

Alignment block 20 of 31 in window, 100197093 - 100197097, 5 bps 
B D           Human ---ggaag
B D           Chimp ---ggaag
B D          Bonobo ---ggaag
B D          Gorilla ---ggaag
B D         Orangutan ---ggaag
B D          Gibbon ---ggaag
B D          Rhesus ---ggaaa
B D    Crab-eating macaque ---ggaaa
      Pig-tailed macaque ---ggaaa
        Sooty mangabey ---ggaag
            Baboon ---ggaag
B D       Green monkey ---ggaag
            Drill ---ggaag
B D     Proboscis monkey ---ggcag
       Angolan colobus ---ggaag
B D Golden snub-nosed monkey ---ggaag
   Black snub-nosed monkey ---ggaag
B D         Marmoset ---ggaa-
B D      Squirrel monkey ---ggaa-
     White-faced sapajou ---ggaa-
B D         Bushbaby ---ggcg-
B D           Mouse ---ggcag
B D            Dog ---ggtag
B D         Armadillo cgagg---
       Sclater's lemur ========
         Black lemur ========
         Mouse lemur ========
      Coquerel's sifaka ========
      Ma's night monkey ========
B D          Tarsier --------

Alignment block 21 of 31 in window, 100197098 - 100197205, 108 bps 
B D           Human gatttcagcaggtgcataggag---aag---ctgcatctcagacagagcgag-cacgttgggcaaacaaa
B D           Chimp gatttcagcaggtgcataggag---aaa---ctgcatctcagacagagcgag-cacgttgggcaaacaaa
B D          Bonobo gatttcagcaggtgcataggag---aaa---ctgcatctcagacagagcgag-cacgttgggcaaacaaa
B D          Gorilla gatttcagcaggtgcctaggag---aaa---ctgcatctcagacagagcgag-caggttgggcaaacaca
B D         Orangutan gatttcaccaggtgcctaggag---aaa---cggcatttcagacagagcgag-caggtcacgcaaacaca
B D          Gibbon gatttcaccaggtgcctaggag---aaa---ctgcatttcagacagagcgag-caggtcgggcaaacaca
B D          Rhesus gatttcaccaggtgcccaggag---aaa---ctgcatttcagacagagcgag-caggtcaggcaaacaca
B D    Crab-eating macaque gatttcaccaggtgcccaggag---aaa---ctgcatttcagacagagcgag-caggtcaggcaaacaca
      Pig-tailed macaque gatttcaccaggtgcccaggag---aaa---ctgcatttcagacagagcgag-caggtcaggcaaacaca
        Sooty mangabey gatttcaccaggtgcctaggag---aaa---ctgcatttcagacagagcgag-caggtcaggcaaacaca
            Baboon gatttcaccaggtgcctaggag---aaa---ctgcatttcagacagagcgag-caggtcaggcaaacaca
B D       Green monkey ggtttcaccagg-gcctaggag---aaa---ctgcatttcagacagagcgag-caggtcaggcaaacaca
            Drill gatttcaccaggtgcctaggag---aaa---ctgcatttcagacagagcgag-caggtcaggcaaacaca
B D     Proboscis monkey gatttcaccaggtgcctaggag---aaa---ctgcatttcagacagggcgag-caggtcgggcaaacaca
       Angolan colobus gatttcaccaggtgcctagaag---aaa---ctgcatttcagacagagcgag-caggtcgggcaaacaca
B D Golden snub-nosed monkey gatttcaccaggtgcctaggag---aaa---ctgcatttcagacagggtgag-caggtcgggcaaacaca
   Black snub-nosed monkey gatttcaccaggtgcctaggag---aaa---ctgcatttcagacagggcgag-caggtcgggcaaacaca
B D         Marmoset gatttcactgggcacttaggag---aaa---gtgcatttcagacagagtgag-caggtccggcaaacaca
B D      Squirrel monkey gatttcatcgggtacttaggag---aaa---gtgcatttcagacagagtgag-caggtcaggcaaacaca
     White-faced sapajou gatttcactgggcacttagcag---aaa---gtgcgtttcagacagagtgac-caggttaggcaaacaca
      Ma's night monkey gactgcaccgcccacttaggtg---aaa---gtgcatttcagacagagtgag-caggtcgggcaaacaca
B D          Tarsier gattttgccaggtaccacagag---aaa---ctgcatttcagacagaatgag-cccgtcaagcaaagaca
B D         Bushbaby gatttttccaggcacctagaag---aaa---ctgcatttcaaacagag------------------gaca
B D           Mouse gatttcactaggtccctacaaa---acat-gcatcatttcaa--agaataaa-caagtcaagtaatagcg
B D            Dog gatcctgccagatggtgaggagaataaa---ctgtatctc----agagcaag-caggtagagcaaagaca
B D         Armadillo ---ctcttccgggggctgggag---gaagagctgcatttcagcccaagagagccaggtcggatgaagaca
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================
      Coquerel's sifaka ======================================================================

            Human gaagggcagaagagctta-gtg-cgtgttttgggaacagtgaggaac
            Chimp gaagggcagaagagctta-gtg-cgtgttttgggaacagtgaggaac
            Bonobo gaagggcagaagagctta-gtg-cgtgttttgggaacagtgaggaac
           Gorilla gaagggcagaagagctta-gtg-cgtgttttgggaacagtgaggaac
          Orangutan gaagggcagaagagctta-gtg-cgtgttttggggacagtgaggaac
            Gibbon gaagggcagaagagctta-gtg-cgtgttttgagaacagtgaggaac
            Rhesus gaagggcagaagagctta-gtg-tgtgttttgggaacagtgaggaac
     Crab-eating macaque gaagggcagaagagctta-gtg-tgtgttttgggaacagtgaggaac
      Pig-tailed macaque gaagggcagaagagctta-gtg-tgtgttttgggaacagtgaggaac
        Sooty mangabey gaagggcagaagagctta-gta-tgtgttttgggaacagtgaggaac
            Baboon gaagggcagaagagctta-gtg-tgtgttttgggaacagtgaggaac
         Green monkey gaagggcagaagagctta-gtg-tgtgttttgggaacagtgaggaac
            Drill gaagggcagaagagctta-gtg-tgtgttttgggaacagtgaggaac
       Proboscis monkey gaagggcagaagagctta-gtg-tgtgttttgggaacagtgaggaac
       Angolan colobus gaagggcagaagagctta-gtg-tgtgttttgggaacagtgaggaac
   Golden snub-nosed monkey gaagggcagaagagctta-gtg-tgtgttttgggaacagtgaggaac
   Black snub-nosed monkey gaagggcagaagagctta-gtg-tgtgttttgggaacagtgaggaac
           Marmoset gaaggtcagaagagcgtctgtg-cgtgttttgagaacagtgaggaac
       Squirrel monkey gaagggcagaagagcctctgtg-cgtgttttgagaacagtgaggaac
     White-faced sapajou gaggggcagaagagcttctgcg-cgtgttttgagaacagtgaggagc
      Ma's night monkey gaagggcagaagagcttctgtg-catgttttgagaacagtgaggaac
           Tarsier gaaaggcagataagcgta-gtgttacgctttaggaagactgagaact
           Bushbaby aagagtcagaagag-tta-gta-tgtatttcagaaacactgaggaag
            Mouse gaaaggcagaatgggtta-tag-catgtcttagaagcaaagaggaaa
             Dog gagaggcagaagagttta-caa-catgtttcaggagcagtgaggaac
          Armadillo gg-----------------ctg-cgtgtttcaaggcaaggaaggagc
       Sclater's lemur ===============================================
         Black lemur ===============================================
         Mouse lemur ===============================================
      Coquerel's sifaka ===============================================

Inserts between block 21 and 22 in window
B D         Tarsier 16bp
B D         Bushbaby 16bp
B D          Mouse 21bp
B D           Dog 17bp
B D        Armadillo 17bp

Alignment block 22 of 31 in window, 100197206 - 100197276, 71 bps 
B D           Human c----agtgagggtgtatagtagacaata-------agtcactgtttgttgaataa----gtttaaagga
B D           Chimp c----agtgagggtgtatagtagacaata-------agtcactatttgttgaataa----gtttaaagga
B D          Bonobo c----agtgagggtgtatagtagacaata-------agtcactatttgttgaataa----gtttaaagga
B D          Gorilla c----agtgagggtgtatagtagaaaata-------agtcactatttgttgaataa----gtttaaagga
B D         Orangutan c----agtgagggtgtgtagcagacaata-------agtcagtatttgttgaataa----gtttaaagga
B D          Gibbon c----agtgagggtgtatggtagacaata-------agtcaatatttgttgaatta----gtttaaagga
B D          Rhesus c----agtgagggtgtatagtagacaata-------aatcaatatttgttgaataa----gtttaaagga
B D    Crab-eating macaque c----agtgagggtgtatagtagacaata-------aatcaatatttgttgaataa----gtttaaagga
      Pig-tailed macaque c----agtgagggtgtatagtagacaata-------aatcaatatttgttgaataa----gtttaaagga
        Sooty mangabey c----agtgagggtatatagtagacaata-------aatcaatatttgttgaataa----gtttaaagga
            Baboon c----agtgagggtatatagtagacaata-------aatcaatatttgttgaataa----gtttaaagga
B D       Green monkey c----agtgagggtgtatagtagacaata-------aatcaatatttgttgaataa----gtttaaagga
            Drill c----agtgagggtgtatagtagacaata-------aatcaatatttgttgaataa----gtttaaagga
B D     Proboscis monkey c----agtgagggtgtatagtagacaata-------aatcaatatttgttgaataa----gtttaaagga
       Angolan colobus c----agtgagggtgtatagtagacaata-------aatcaatacttgttgaataa----gtttaaaggc
B D Golden snub-nosed monkey c----agtgagggtgtatagtagacaata-------aatcaatatttgttgaataa----gtttaaagga
   Black snub-nosed monkey c----agtgagggtgtatagtagataata-------aatcaatatttgttgaataa----gtttaaagga
B D         Marmoset c----agtgagggtatatagtagatggtg-------agtcaacatttgttgaataa----gtttaaagga
B D      Squirrel monkey c----agtgggggtgtacagtagacagta-------agtcaacatttgttaaatgt----gtttatagga
     White-faced sapajou c----agtgagggtgtccagtagatggta-------agtcaacatttgttgaataa----gtttaaagga
      Ma's night monkey cagtgagtgagggtg-atagtagacggta-------agtcaacatttgttgaataa----gtttaaagga
B D          Tarsier c----agtgagggggcacaggagacaata-------agtcagtattt-ttgtataa----atttaagagg
      Coquerel's sifaka c----agtgagggtgcatagtagacaaca-------agtcaatatgtgttgaataa----atttaaagga
         Black lemur c----agtgagggtgcacagtagacaaca-------agtcaatatgtgttggataa----atttaaaggg
       Sclater's lemur c----agtgagggtgcatagtagacaaca-------agtcaatatgtgttggataa----atttaaaggg
B D         Bushbaby c----ggagaggacgtacagcagacaaga-------agtcaatatttgttgaataa----atttaaagga
B D           Mouse c----agtgaagatttgtagtacacaaaa-------ggtcaatactagatgagtaa----cttgaagaga
B D            Dog c----agtgaaggcacatagtacacaata-------agtcaatattt-ttgaatagttgtttttttttta
B D         Armadillo c----agtgcaggcacacggtagaaaacaagagacgagtccatattcattgcctaa----gtttaaagga
         Mouse lemur ======================================================================

            Human aagcagcaga----ggcctc
            Chimp aagcagcaga----ggcctc
            Bonobo aagcagcaga----ggcctc
           Gorilla aagcagcaga----ggcctc
          Orangutan aagcagcaga----ggcctc
            Gibbon aagcagcaga----ggcctc
            Rhesus aagcagcaga----ggcctc
     Crab-eating macaque aagcagcaga----agcctc
      Pig-tailed macaque aagcagcaga----ggcctc
        Sooty mangabey aagcagcaga----ggcctc
            Baboon aagcagcaga----ggcctc
         Green monkey aagcagcaga----ggcctc
            Drill aagcagcaga----ggcctc
       Proboscis monkey aagcagcaga----ggcctc
       Angolan colobus aagcagcaga----ggcctc
   Golden snub-nosed monkey aagcagcaga----ggcctc
   Black snub-nosed monkey aagcagcaga----ggcctc
           Marmoset aagcagcaga----ggcctc
       Squirrel monkey aagcagcaga-----gcctc
     White-faced sapajou aagcagcaga----ggcctc
      Ma's night monkey aggcagcaga----ggcctc
           Tarsier aaacaacagagagaggcctc
      Coquerel's sifaka aggcagcaga----ggcctt
         Black lemur aggcagcaga----ggcctc
       Sclater's lemur aggcagcaga----ggcctc
           Bushbaby aggcagcaga----gtcctc
            Mouse aagtagcagc----agcaac
             Dog aagcagcaga----gacctt
          Armadillo aagcagcagg----ggtctc
         Mouse lemur ====================

Inserts between block 22 and 23 in window
      Coquerel's sifaka 6bp
         Black lemur 6bp
       Sclater's lemur 6bp
B D         Bushbaby 6bp
B D          Mouse 6bp
B D           Dog 6bp
B D        Armadillo 6bp

Alignment block 23 of 31 in window, 100197277 - 100197513, 237 bps 
B D           Human aaaggcactgatttcggagctataaaa---tttg-atttgtattttgagtacagcagggattcacatgat
B D           Chimp caaggcactgatttcggagctataaaaaaatttg-atttgtattttgagtacagcagggattcacatgat
B D          Bonobo caaggcactgatttcagagctataaaaaaatttg-atttgtattttgagtacagcagggattcacatgat
B D          Gorilla caaggcactgatttcagagctataaaa---tttg-atttgtattttgagtacagcagggattcacatgat
B D         Orangutan aaaggcactgatttctgagctataaaa---tttg-atttgtattttgagtacagcagggattcacatgat
B D          Gibbon aaaggcactgatttctgagctataaaa---tttg-atttgtattttgagtacagcagggattcacatgat
B D          Rhesus aaaggcactgatttctgagctgtaaaa---tttg-atttgtattttgagcacaacagggattcacatgat
B D    Crab-eating macaque aaaggcactgatttctgagctgtaaaa---tttg-atttgtattttgagcacaacagggattcacatgat
      Pig-tailed macaque aaaggcactgatttctgagctgtaaaa---tttg-atttgtattttgagcacaacagggattcacatgat
        Sooty mangabey aaaggcactgatttctgagctgtaaag---tttg-atttgtattttgagcacaacagggattcacatgat
            Baboon aaaggcactgatttctgagctgtaaag---tttg-atttgtattttgagcacaacagggattcacatgat
B D       Green monkey aaaggcactgatttctgagctgtaaaa---tttg-atttgtattttgagcacaacagggattcacatgat
            Drill aaaggcactgatttctgagctgtaaaa---tttg-atttgtattttgagcacaacagggattcacatgat
B D     Proboscis monkey aaaggcactgatttctgagctgtaaaa---tttg-atttgtattttgagcacaacagggattcacatgat
       Angolan colobus aaaggcactgatttctgagctgtaaaa---tttg-atttgtattttgagcacaacagagattcacatgat
B D Golden snub-nosed monkey aaaggcactgatttctgagctgtaaaa---tttg-atttgtattttgagcacaacagggattcacatgat
   Black snub-nosed monkey aaaggcactgatttctgagctgtaaaa---tttg-atttgtattttgagcacaacagggattcacatgat
B D         Marmoset aaaggcactgatttctgagctgtaaaa---tttg-agttgtattttgagtgcagcagggattcacatgag
B D      Squirrel monkey aaaggcactgatttatgagctgtaaaa---tttg-agttgtgttttgagtgcagcagggattcacatgag
     White-faced sapajou aaaggcactgatttctgagctgtaaaa---tttg-agttgaattttgagtgcagcagggattcacatgaa
      Ma's night monkey aaaggcactgatttctgagctgtaaaa---ttcg-agttgtattttgagtgcagcagggattcacatgag
B D          Tarsier gaaggccctgatttccgagctgtaaaa---tttg-agttttattttgagtgccgcagaaatccacatgat
         Mouse lemur aaagacactgatttctgagctatagaa---tttg-agttgtcttttgagtgcagcaggtctccatgtgat
      Coquerel's sifaka aaagacactgatttctgagctgtagaa---tttg-agttgtcctttgagtgtagcaggtctccatgtgat
         Black lemur aaagacactgatttccgagcggtagaa---ttta-agttgtattttgagtgcagcaagtctccatgtgat
       Sclater's lemur aaagacactgatttccgagcggtagaa---ttta-agttgtattttgagtgcagcaagtctccatgtgat
B D         Bushbaby aaagacactgatttcttagctgtagga---tctg-agttgtattttgagcgcag-aggaatccatgtggt
B D           Mouse tgaagtattgcttcttaagctctacaa---actgtagttgtatactgaatgtgagtgagaatcatgtggc
B D            Dog aaagacactgattttcaagccatggaa---ctga-ggttgtatttggaatgtagcagag-cccatgtgat
B D         Armadillo aaaggtacccatttccaagctacggaa---tttg-ggttgtaggttgaatgtagcagggag-ctcgtgat

            Human tcagatttg-tttttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----gattggctag-ttt---g
            Chimp tcagatttg-tttttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----gattgactag-ttt---g
            Bonobo tcagatttg-tttttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----gattgactag-ttt---g
           Gorilla tcagatttg-tttttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----gattgactag-ttt---g
          Orangutan tcagatttg-tttttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagggattgattgactag-ttt---g
            Gibbon tcagatttg-tttttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----gattgactag-ttt---g
            Rhesus tcagatttg-tctttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----ggttgactag-ttt---g
     Crab-eating macaque tcagatttg-tctttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----ggttgactag-ttt---g
      Pig-tailed macaque tcagatttg-tctttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----ggttgactag-ttt---g
        Sooty mangabey tcagatttg-tctttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----ggttgactag-ttt---g
            Baboon tcagatttg-tctttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----ggttgactag-ttt---g
         Green monkey tcagatttg-tctttagaaagataattctgacagctgtgtggagcagg----ggttgactag-ttt---g
            Drill tcagatttg-tctttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----ggttgactag-ttt---g
       Proboscis monkey tcagatttg-tctttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----ggttgactag-ttt---g
       Angolan colobus tcagatttg-tctttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----ggttgactag-ttt---g
   Golden snub-nosed monkey tcagatttg-tctttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----ggttgactag-ttt---g
   Black snub-nosed monkey tcagatttg-tctttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----ggttgactag-ttt---g
           Marmoset tcagatttgttttttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----gattgaatag-ttt---g
       Squirrel monkey tcagatttggtttttaggaagataattctgatagctgtgtggagcagg----gattgaatag-ttt---g
     White-faced sapajou tcagatttgttttttaggaagataattctgatagctgtgtagaacagg----gattgaataacttt---g
      Ma's night monkey tcagatttgttttttaggaagataattctgacagctgtgtggagcagg----gattgaatgg-ttt---g
           Tarsier tcagatttgtttttcagggagataattctgacagctgtgtggaccagg----gagtgaatcg-ttt---c
         Mouse lemur tcagatttgcttctaaggaagataattctggcagctgcgtagagcaga----gattgaatag-ctaatag
      Coquerel's sifaka tcagatttgcttcttagaaagataattctgacagctgcgtagagcaga----gattgaatag-ttaatag
         Black lemur tcagatttgcttctaaggaagataattctgacagctgcatagagcaga----gattgaatag-ttaacag
       Sclater's lemur tcagatttgcttctaaggaagataattctgacagctgcatagagcaga----gattgaatag-ttaacag
           Bushbaby tcagatttgctccttaggcagagaattctgacagctgtgcagagcaga----gattggaaag-tttacag
            Mouse tcagatttg-gtttggggaaagacaatcttctaccagtgtagagcagt----gactgagtag-ttg---t
             Dog tcagatttgttttttaggaagacaatttagacagct---------------------------tat---g
          Armadillo tcagattgctgtgtcaggaagatgatactgatagctgcatggagcgaa----gattgcatcg-ttt---g

            Human tggattttacattcagtgtagacctgttaagtagaggt--tataataaggagat-aatcgttg--taagt
            Chimp tggattttacattcagtgtagacctgttaagtagaggt--tataataaggagat-aatcgttg--taagt
            Bonobo tggattttacattcagtgtagacctgttaagtagaggt--tataataaggagat-aatcgttg--taagt
           Gorilla tggattttacattcagtgtagacctgttaagtagaggt--tatcataaggagat-aatcattg--taagt
          Orangutan tgggttttacattcagtgtagacctgttaagtagaggt--tataataaggagat-aatcattg--taagt
            Gibbon tggacttgacattcagtgtagacctgttaagtaaaggt--tattataaggagat-aatcattg--taagt
            Rhesus tggattttacattcagtgtagacctgttaagtacaggt--tataataaggagat-aatcatta--taagt
     Crab-eating macaque tggattttacattcagtgtagacctgttaagtacaggt--tataataaggagat-aatcattg--taagt
      Pig-tailed macaque tggattttacattcagtgtagacctgttaagtacaggt--tataataaggagat-aatcattg--taagt
        Sooty mangabey tggattttacattcagtgtagacctgttaagtagaggt--tataataaggagat-aatcattg--taagt
            Baboon tggattttacattcagtgtagacctgttaagtagaggt--tataataaggagat-aatcattg--taagt
         Green monkey tggattttacattcagtgtagacctgttaagtagaggt--tataataaggagat-aatcattg--taagt
            Drill tagattttacattcaatgtagacctgttaagtacaggt--tataataaggagat-aatcattg--taagt
       Proboscis monkey tggattttacattcagtgtagacctgttaagtagaggt--tataataaggagat-aatcattg--taagt
       Angolan colobus tggattttacattcagcgtagacctgttaagtagaggt--tataataaggagat-aatcattg--taagt
   Golden snub-nosed monkey tggattttacattcagtgtagacctgttaagtagaggt--tataataaagagat-aatcattg--taagt
   Black snub-nosed monkey tggattttacattcagtgtagacctgttaagtagaggt--tataataaagagat-aatcattg--taagt
           Marmoset tggattttacattctgtgtagacccattaagcagaggg--tataataaggtgat-agccattg--taggt
       Squirrel monkey tggattttacattctgtgtggacccattaagcagaggg--tataataaggtgat-agccattg--taagt
     White-faced sapajou tggattttacattctgtgtagacccattaagcagaggg--cataataaggtgat-agccattgtttaagt
      Ma's night monkey tggattttacattctgtgtagacccattaagcaaagggtatataataaggtgat-agccattg--taagt
           Tarsier tagattttacattcagcgtagactggttaagcaaaggt--tacaat---gagac-agccatta--taagc
         Mouse lemur tggattttacattcaatctagattggttaagcagaggt--tacagtaaagaaacaagtcatta--taagc
      Coquerel's sifaka tggattttatattcagtctagattggttaagcacaggt--tatagtaaagagac-agccatta--taagc
         Black lemur tggattttacattcagtctagattggttaagcagaggt--tacagtaaagagac-agccatta--taagc
       Sclater's lemur tggattttacattcagtctagattggttaagcagaggt--tacagtaaagagac-agccatta--taagc
           Bushbaby tggattttacatgtggtctagattcattaagcagaggt--tacagtatag-----agccatta--tgagt
            Mouse taa---ttatatccaattcagactggccgtataaaagt--tacatagaagaaac-ag-----a--caagg
             Dog -----------ttcattctagactgctt---------t--agcaatgaagggtt-gaccatta--aaagc
          Armadillo tggattttactctccttctagatggctt----agaagt--tacagggaagagtc-gattttca--taagc

            Human gttgacc---ttaaataaccatcctgtaaccaaataaaagcatttact
            Chimp gttgacc---ttaaataaccatcctgtaaccaaataaaagcatttact
            Bonobo gttgacc---ttaaataaccatcctgtaaccaaataaaagcatttact
           Gorilla gttgacc---ttaaataaccatcctgtaaccaaataaaagcatttact
          Orangutan gttgacc---ttaaataaccatcctgtaaccaaataaaagcatttact
            Gibbon gttgacc---ttaaataaccaacctggaaccaaataaaagcatttact
            Rhesus gttgacc---ttaaataaccatcctgtaactaaataaaagcatttact
     Crab-eating macaque gttgacc---ttaaataaccatcctgtaactaaataaaagcatttact
      Pig-tailed macaque gttgacc---ttaaataaccatcctgtaactaaataaaagcatttact
        Sooty mangabey gttgacc---ttaaataaccatcctgtaactaaataaaagcatttact
            Baboon gttgacc---ttaaataaccatcctgtaactaaataaaagcatttact
         Green monkey gttgacc---ttaaataaccatcctgtaactaaataaaagcatttact
            Drill ggtgacc---ttaaataaccatcctgaaactaaataaaataatttact
       Proboscis monkey gttgact---ttaaataaccatcctctaactaaataaaagcatttact
       Angolan colobus gttgact---ttaaataaccatcctctaactaaatcaaagcatttact
   Golden snub-nosed monkey gttgact---ttaaataaccatcctctaactaaataaaagcatttact
   Black snub-nosed monkey gttgact---ttaaataaccatcctctaactaaataaaagcatttact
           Marmoset gttggcc---ttaaataaccatcttgttatcaaataaaagtgtttact
       Squirrel monkey gttgacc---ttaaataaccatcttgttatcaaataaaagtatttact
     White-faced sapajou gttgacc---ttaaataaccatcttgttatcaaataaaagtaaatact
      Ma's night monkey gttgacctttttaaataaccatcttgttatcaaataaaagtgtttact
           Tarsier ttcaacc---tt-cataaccaggcttttatcaaatacaatcatttatg
         Mouse lemur tttgacc---ttaaataaccgtcctgttatcaaataaaagctcttagg
      Coquerel's sifaka tttgacc---ttaaataaccatcctgttatcaaataaaaccacttacg
         Black lemur tttgacc---ttaaataaccatcctgttatcaaacaaaagcacttaca
       Sclater's lemur tttgacc---ttaaataaccatcctgttatcaaacaaaagcacttaca
           Bushbaby tttgacc---ttaaatcaccatcctgttatcaaataagaacactga--
            Mouse attgtct---acagataaccatgttcctgtcaaataaaaatattgaca
             Dog tttggtg---ttaaataaccatcttattatcaaataag-gcatttgca
          Armadillo tttagcc---ttaaataaccatgcagttatcaaataaaagcatttacg

Alignment block 24 of 31 in window, 100197514 - 100197527, 14 bps 
B D           Human ----------------atggtgtcctgact
B D           Chimp ----------------atggtgtcctgact
B D          Bonobo ----------------atggtgtcctgact
B D          Gorilla ----------------atggtgtcctgaca
B D         Orangutan ----------------atggtgtgctgaca
B D          Gibbon ----------------atggtgtcctgaca
B D          Rhesus ----------------attgtgtcctgaca
B D    Crab-eating macaque ----------------attgtgtcttgaca
      Pig-tailed macaque ----------------attgtgtcttgaca
        Sooty mangabey ----------------attgtgtcttgaca
            Baboon ----------------attgtgtcttgaca
B D       Green monkey ----------------attgtgtcttgaca
            Drill ----------------attgtgtcttgaca
B D     Proboscis monkey ----------------attgtgtcttgaca
       Angolan colobus ----------------attgtgtcttgaca
B D Golden snub-nosed monkey ----------------attgtgtcttgaca
   Black snub-nosed monkey ----------------attgtgtcttgaca
B D         Marmoset ------------------attatcttgaca
     White-faced sapajou ------------------attatcttaaca
      Ma's night monkey ------------------attatcttgaca
B D          Tarsier ----------------cttgtgttttgaca
         Mouse lemur ----------------attgtgt-ttgacg
      Coquerel's sifaka ----------------attgtgt-ttgaca
         Black lemur ----------------attgtgt-ttgaca
       Sclater's lemur ----------------attgtgt-ttgaca
B D           Mouse ------------------gttactgagaca
B D            Dog ----------------gttgtgt-ttgaca
B D         Armadillo gttgtggttttttaaaattattttttgaat
B D      Squirrel monkey ------------------------------
B D         Bushbaby ------------------------------

Inserts between block 24 and 25 in window
B D        Armadillo 163bp

Alignment block 25 of 31 in window, 100197528 - 100197641, 114 bps 
B D           Human tga----gagtttatgttg-------------------gtc-----------------------------
B D           Chimp tga----gagtttatgttg-------------------gtc-----------------------------
B D          Bonobo tga----gagtttatgttg-------------------gtc-----------------------------
B D          Gorilla tga----gagtttatgttg-------------------gtc-----------------------------
B D         Orangutan tga----gagtttatgttg-------------------atc-----------------------------
B D          Gibbon tga----gagtttatgttg-------------------gtc-----------------------------
B D          Rhesus tga----gagtttatgctg-------------------gtc-----------------------------
B D    Crab-eating macaque tga----gagtttatgctg-------------------gtc-----------------------------
      Pig-tailed macaque tga----gagtttatgctg-------------------gtc-----------------------------
        Sooty mangabey tga----gagtttatgctg-------------------gtc-----------------------------
            Baboon tga----gagtttatgctg-------------------gtc-----------------------------
B D       Green monkey tga----gagtttatgctg-------------------gtc-----------------------------
            Drill tga----gagtttatgctg-------------------gtc-----------------------------
B D     Proboscis monkey tga----gagtttatgctg-------------------gtc-----------------------------
       Angolan colobus tga----gagtttatgctg-------------------gtc-----------------------------
B D Golden snub-nosed monkey tga----gagtttatgctg-------------------gtc-----------------------------
   Black snub-nosed monkey tga----gagtttatgctg-------------------gtc-----------------------------
B D         Marmoset tga--------ttgtgttg-------------------gtc-----------------------------
     White-faced sapajou tga----ttgtttgtgttg-------------------atc-----------------------------
      Ma's night monkey tgattgtttgtttgtggtg-------------------gtc-----------------------------
B D          Tarsier caa----tgttggatgttg-------------------acc-----------------------------
         Mouse lemur caa----ttgtttatgttg-------------------atc-----------------------------
      Coquerel's sifaka caa----ttgtttatgttg-------------------gtc-----------------------------
         Black lemur caa----ttgtttatgttg-------------------gtc-----------------------------
       Sclater's lemur caa----ttgtttatgttg-------------------gtc-----------------------------
B D         Bushbaby caa----ttgtttgtgttg-------------------gtc-----------------------------
B D           Mouse tgg-------ttcccatta-------------------gtc-----------------------------
B D            Dog tg-----ttgtttataatg-------------------gtc-----------------------------
B D         Armadillo tta----gagtttacgttgtagtttacactctctcccagtccattctgtacagttgtgttttgacacaac
B D      Squirrel monkey ----------------------------------------------------------------------

            Human --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcaggatatctgaatagcatctgagcta
            Chimp --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcaggatatctgaatagcatctgagcta
            Bonobo --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcaggatatctgaatagcatctgagcta
           Gorilla --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcaggatatctgaatagcatctgagcta
          Orangutan --------------agaggtctgcaagaacctctgattcctctcaggatatctgaatagcatctgagcta
            Gibbon --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcaggatatctgaatagcatctgagcta
            Rhesus --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcgggatgtctgaatagcatctgagcta
     Crab-eating macaque --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcgggatgtctgaatagcatctgagcta
      Pig-tailed macaque --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcgggatgtctgaatagcatctgagcta
        Sooty mangabey --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcgggatgtctgaatagcatctgagcta
            Baboon --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcgggatgtctgaatagcatctgagcta
         Green monkey --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcggggtgtctgaatagcatctgagcta
            Drill --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcgggatgtctgaatagcatctgagcta
       Proboscis monkey --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcgggatgtctgaatagcatctgagcta
       Angolan colobus --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcgggatgtctgaatagcatctgagcta
   Golden snub-nosed monkey --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcgggatgtctgaatagcatctgagcta
   Black snub-nosed monkey --------------agaggtctacaagaacctctgattcctctcgggatgtctgaatagcatctgagcta
           Marmoset --------------agaggtctacaagaacctctggttcctctcaggatatccgaatagcatc-------
     White-faced sapajou --------------agaggtctacaagaacctcttgttcctctcaggatatccgaatagcatc-------
      Ma's night monkey --------------agaggtctacaagaacctcttattcctctcaggatatccaaatagcatc-------
           Tarsier --------------agaggtctgcaggaatccctttttcccctcagaatgtcc-actagtagcta----a
         Mouse lemur --------------agaggtctgcaagaacctcttattcctctcaggatgtctcaatagcacc-------
      Coquerel's sifaka --------------agaggtctgccagaaccccttattcctcccaggatgtctcaatagcacc-------
         Black lemur --------------agaggtctgcaagaacctcttattcctctcaggatgtctcagtagcacc-------
       Sclater's lemur --------------agaggtctgcaagaacctcttattcctctcaggatgtctcagtagcacc-------
           Bushbaby --------------agaggtctgcaagagcctcctattcttctcaggatgtctcaggagcacc-------
            Mouse --------------agcagtctccagaaatctcta----ctctcaggctgtttgaactgcatctg-----
             Dog --------------aggagtctgcaaga-cctcttaatcct-ttaggctgtctggacagcacc-------
          Armadillo cgtttctggcgacgggaggtctacggga-cctctc-ctgctctcagggtgcctgagcagcacc-------
       Squirrel monkey ----------------------------------------------------------------------

            Human ttgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttaatg
            Chimp ttgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttaatg
            Bonobo ttgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttaatg
           Gorilla ttgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttaatg
          Orangutan ttgagcattgtcatgtggccccagagccacagtcttaatg
            Gibbon ttgagcattgccatgtggccccagagcccccgtaggaatg
            Rhesus ttgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttcatg
     Crab-eating macaque ttgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttcatg
      Pig-tailed macaque ttgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttcatg
        Sooty mangabey ttgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttcatg
            Baboon ttgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttcatg
         Green monkey ttgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttcatg
            Drill ttgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttcatg
       Proboscis monkey ttgagcattgtcatgtggccccagagccacagtcttactg
       Angolan colobus ttgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttaatg
   Golden snub-nosed monkey ttgagcattgtcatgtggccccagagccacagtcttaatg
   Black snub-nosed monkey ttgagcattgtcatgtggccccagagccacagtcttaatg
           Marmoset -tgagcattgccatgtggccccagagccacagtcttaatg
     White-faced sapajou -tgagcattgccttgtggccccagagccacagtcttaatg
      Ma's night monkey -tgagcattgccatgcggccc-----------tcttaatg
           Tarsier ctaagcattgcactgtggccccaaagtcacagtctccatg
         Mouse lemur -tgagcattgcaagggggccccaaa-ccacagtcttaatg
      Coquerel's sifaka -tgagcat------gagaccccaaa-ccacagtcttaatg
         Black lemur -taagcattgccatgagacctgaaa-ccacagtcttaatg
       Sclater's lemur -taagcattgccatgagacctgaaa-ccacagtcttaatg
           Bushbaby -tgaaccctgtctcccgaccc-aaa-cctcagtc--gat-
            Mouse ----tcactgtcatatgagtccagagttttagtccccatg
             Dog -tgaacatggtcaggtagccccaaagctgcagtcttaaaa
          Armadillo -tgcgcatctccagaccactcggaagccctggtgccagtg
       Squirrel monkey ----------------------------------------

Inserts between block 25 and 26 in window
B D          Mouse 6595bp
B D           Dog 1bp

Alignment block 26 of 31 in window, 100197642 - 100197769, 128 bps 
B D           Human gaggactgtgctgagccactgttttccagtgacttgaagtcctctaattattcaaataggatataagaaa
B D           Chimp gaggactgtgctgagccactgttttccagtgacttgaagtcctctaactattcaaataggatataagaaa
B D          Bonobo gaggactgtgctgagccactgttttccagtgacttgaagtcctctaactattcaaataggatataagaaa
B D          Gorilla gaggactgtgctgagccactgttttccagtgacttgaaatcctctaattattcgtataggatataagaaa
B D         Orangutan gaggactgtggtgagccactgttttccagtgacttgaaatcctctaattattcatataggatataagaaa
B D          Gibbon gaaggctatggtgagccactgttttccaatgacttgaaatcctctaattattcatataggatataagaaa
B D          Rhesus gaggactgtggtgagccactgttttccagtgacttgaaatcctctaattattcatataggagataagaaa
B D    Crab-eating macaque gaggactgtggtgagccactgttttccagtgacttgaaatcctctaattattcatataggagataagaaa
      Pig-tailed macaque gaggactgtggtgagccactgttttccagtgacttgaaatcctctaattattcatataggagataagaaa
        Sooty mangabey gaggactgtggtgagccactgttttccagtgacttgaaatcctctaattattcatataggatataagaaa
            Baboon gaggactgtggtgagccactgttttccagtgacttgaaatcctctaattattcatatagaatataagaaa
B D       Green monkey gaggactgtggtgagccactgttttccagtgacttgaaatcctctaattattcatataggatataagaaa
            Drill gaggactgtggtgagccactgttttccagtgacttgaaatcctctaattattcatataggatataagaaa
B D     Proboscis monkey gaggactgtggtgagccactgttttctagtgacttgaaatcctctaattattcatataggatataagaaa
       Angolan colobus gaggactgtggtgagccactgttttccagtgacttgaaatcctctaattattcatataggatataagaaa
B D Golden snub-nosed monkey gaggactgtggtgagccactgttttctagtgacttgaaatcctctaattattcatataggatataagaaa
   Black snub-nosed monkey gaggactgtggtgagccactgttttctagtgacttgaaatcctctaattattcatataggatataagaaa
B D         Marmoset gaggactgtggtgagccactgttttctagtgacttgaaatcctctagttattcatatgagatataagaaa
     White-faced sapajou gaggactgtggtgagccattgtcttccagtgacttgaaatcctctaattattcatatgagatataagaaa
      Ma's night monkey gaggactgtggtgagccattgttttccagtgacttgaaatcctctaattattcatatgagatataagaaa
B D          Tarsier caggactgtggtgatccattattttccagtgacttgaaatcttgtaattgttcctatgggatataagcac
         Mouse lemur gaggactgtagtcagccattatttttcagtgatttgaaattgtctaattattcatatggtatataagcaa
      Coquerel's sifaka gaggacagtggtgagccattgttttccagtgatttgaaatcgtctaattattcatatggtatataagcaa
         Black lemur gaggattgtggtgagccatt-ttttctagtgatttgaaatcacctaattattcatatggtatataagcaa
       Sclater's lemur gaggattgtggtgagccatt-ttttctagtgatttgaaatcacctaattattcatatggtatataagcaa
B D         Bushbaby gaggactgtggtgaaccatggttttccagtgacttgaaatcctctaat--tccatgtggcatataagcaa
B D            Dog gaaaactgtagtcatgcattgtttttcagagatttgaaattc-ctaattattcattacacatgtaagcta
B D         Armadillo gagga--atggtgagacggtgtcttccagagacgtgaaagc-tctagttgttcatttgagatacaagcaa
B D           Mouse ======================================================================
B D      Squirrel monkey ----------------------------------------------------------------------

            Human gtttctatccttataatgcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
            Chimp gtttctatccttataatgcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
            Bonobo gtttctatccttgtaatgcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
           Gorilla gtttctatccttataatgcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
          Orangutan gtttctatctttataatgcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
            Gibbon gtttctatccttataatgcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcattcaa
            Rhesus gtttctatccttacaatgcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
     Crab-eating macaque gtttctatccttacaatgcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
      Pig-tailed macaque gtttctatccttacaatgcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
        Sooty mangabey gtttctatccttacaatgcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
            Baboon gtttctatccttacaatgcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
         Green monkey gtttctatccttacaatgcataaagaagtgttatactgaatatcatggtggcctgcaa
            Drill gtttctatccttacaatgcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
       Proboscis monkey gtttctatccttataatgcataaagaagtgtta-actgaatatcatggtggcctgcaa
       Angolan colobus gtttctatccttataatgcataaaaaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
   Golden snub-nosed monkey gtttctatccttataatgcataaagaagtgtta-actgaatatcatggtggcctgcaa
   Black snub-nosed monkey gtttctatccttataatgcataaagaagtgtta-actgaatatcatggtggcctgcaa
           Marmoset gtttcaatc-ttataattcataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
     White-faced sapajou gtgtcaatc-ttacaatacataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
      Ma's night monkey gtttcaatc-ttataatacataaagaagtgttacactgaatatcatggtggcctgcaa
           Tarsier gtttcaattcctatgaggcataaggaactgttacactgaatatcatggcagcctgtaa
         Mouse lemur gttttaatccttataatgcataaagaactggtattctgaatatcatagcagcctgaaa
      Coquerel's sifaka gtttcaatccttataatgcataaagacctgttattctgaatatcatggcagcgtgcaa
         Black lemur gtttcaatccttgtaatgcataaagaactgttattctgaatatcgtggcagcctgcaa
       Sclater's lemur gtttcaatccttgtaatgcataaagaactgttattctgaatatcgtggcagcctgcaa
           Bushbaby gtttcagtcctcataatgcgtaatgaactgttatactgaatgtcatggtagcctgcaa
             Dog tttttaatcattatgatatgtaaagaacagttatgctcaatattatggcagcctgcaa
          Armadillo gttttaatctttataaggtatgaagaacagtttcacagaataccgtggcatcctgcaa
            Mouse ==========================================================
       Squirrel monkey ----------------------------------------------------------

Inserts between block 26 and 27 in window
B D         Marmoset 2bp
B D         Tarsier 10bp

Alignment block 27 of 31 in window, 100197770 - 100197978, 209 bps 
B D           Human -tttgctgctttttt--aacacagaaaaatatctcacgcatttgttgtcagaatggtccactagagaaga
B D           Chimp -tttgctgctttttt--aacacagaaaaatatctcacgcatttgttgtcagaatggtccactagagaaga
B D          Bonobo -tttgctgctttttt--aacacagaaaaatatctcacgcatttgttgtcagaatggtccactagagaaga
B D          Gorilla -tttgctgctttttt--aacacagaaaaatatctcatgcatttgttgtcagaatggtccactagagaaga
B D         Orangutan -tttgctgctttttt--aacacagaagaatatctcatgcatttgttgtcagaatggtccactagagaaga
B D          Gibbon -tttgctgctttttt--aacacagaaaaatatctcatgcatttgtcattggaatggtccactag---aga
B D          Rhesus -tttgctgctttttt--aacagagaaaaatatctcatgcatttgtcgtcagaatggtccactagagaaga
B D    Crab-eating macaque -tttgctgctttttt--aacagagaaaaatatctcatgcatttgtcgtcagaatggtccactagagaaga
      Pig-tailed macaque -tttgctgctttttt--aacagagaaaaatatctcatgcatttgtcgtcagaatggtccactagagaaga
        Sooty mangabey -tttgctgctttttt--aacagagaaaaatatctcatgcatttgtcgtcagaatggtccactagagaaga
            Baboon -tttgctgctttttt--aacagagaaaaatatctcatgcatttgtcgtcagaatggtccactagagaaga
B D       Green monkey -tttgctgctttttt--aacagagaaaaatatctcatgcatttgtagtcagaatggtccactagagaaga
            Drill -tttgctgctttttt--aacagagaaaaatatctcatgcatttgtcgtcagaatggtccactagagaaga
B D     Proboscis monkey -tgtgttgctttttt--aacagagaaaaatatttcatgcatttgtcatgagaatggtccactagagaaga
       Angolan colobus -tgtgttgctttttt--aacagagaaaaatatctcatgcctttgtcattagaatggtccgctagagaaga
B D Golden snub-nosed monkey -tgtgttgctttttt--aacagagaaaaatatttcatgcatttgtcattagaatggtccgctagagaaga
   Black snub-nosed monkey -tgtgttgctttttt--aacagagaaaaatatttcatgcatttgtcattagaatggtccgctagagaaga
B D         Marmoset -catgactttttttt--aacacagaaatatatc-------------gtcagactagtccactagagaaga
B D      Squirrel monkey -tttgcatctttttt--aacacagaaaaatatc-------------gtcagaatagtccactagagaaga
     White-faced sapajou -tttgcaactttttt--aacacagaaaaatgtc-------------gtcagaatagtccactagagaaga
      Ma's night monkey -tttgcgacttttct--aacacagaaaaatatc-------------atcagaatagtccactagagaaga
B D          Tarsier -tgttttgtttttttcaagcacagataaatatctcccatatgtgtcatcagaatggcctac---atgaga
         Mouse lemur -tttgctgggcttgt--agaaaagaaaaaaa-ctcacacgtttgtcatcaggatggtctgctggagaaaa
      Coquerel's sifaka -tttcctgggttttt--agaaaagaaaaaaa-ctcacacgtttgtcatcaggatggtctgctagagaaga
         Black lemur -tttgctgggttttt--agaagagaaaaaaa-ctcacacacttgtcatcagcatgatctgctagagaaga
       Sclater's lemur -tttgctgggttttt--agaagagaaaaaaa-ctcacacacttgtcatcagcatgatctgctagagaaga
B D         Bushbaby -ttgggtaggttttt--ggaagagaaaagaatctcacatatttgtcatcaggatggtctgctag------
B D            Dog -tctgctccgttttt--tgga-agagtaataacttaaacatttgtaatcaggatggtctgctaaagaaga
B D         Armadillo ttttctttgtatttt--ggcagtgaaaaaaatcccaaccatttgtcagcagactggtctgctaaagaa-a
B D           Mouse ======================================================================

            Human attgccc-----------------------tttcattgtg--------------a--------acttg--
            Chimp attgccc-----------------------tttcattgtg--------------a--------acttg--
            Bonobo attgccc-----------------------tttcattgtg--------------a--------acttg--
           Gorilla attgccc-----------------------tttcattgtg--------------a--------acttg--
          Orangutan attgccc----------------------ttttcattgcg--------------a--------acttg--
            Gibbon attgccc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acttg--
            Rhesus actgccc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acttg--
     Crab-eating macaque actgccc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acttg--
      Pig-tailed macaque actgccc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acttg--
        Sooty mangabey actgccc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acctg--
            Baboon actgccc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acctg--
         Green monkey actgccc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acttg--
            Drill actgccc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acctg--
       Proboscis monkey attgccc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acttg--
       Angolan colobus attgccc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acttg--
   Golden snub-nosed monkey attgccc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acttg--
   Black snub-nosed monkey attgccc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acttg--
           Marmoset aattacc----------------------ttttcgttgtg--------------a--------acttg--
       Squirrel monkey aattacc----------------------ttttcattgtg--------------a--------acttg--
     White-faced sapajou aattacc----------------------ttttcgttgtg--------------a--------acctg--
      Ma's night monkey aattacc----------------------ttttcgttgtg--------------a--------acttg--
           Tarsier attgccc----------------------ttttcattgggaacattccactggaa--------acttg--
         Mouse lemur attgctc--------tttctgttgtgcatttttcattatg--------------a--------acttg--
      Coquerel's sifaka atggccc--------ttttcattgtgcacttttcattatg--------------a--------actta--
         Black lemur acggccc--------tttccattgcgcacttttcattatg--------------a--------acttg--
       Sclater's lemur acggccc--------tttccattgcgcacttttcattatg--------------a--------acttg--
           Bushbaby ---gcccctttcctgtttccactgtgaa-ttcccactctg--------------a--------acgtg--
             Dog attgccc----------------------tttccactgtg--------------a--------atttgcc
          Armadillo attgccc----------------------tttccctggca--------------actcttcagacttg--
            Mouse ======================================================================

            Human -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgtat----
            Chimp -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgtat----
            Bonobo -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgtat----
           Gorilla -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgtat----
          Orangutan -------ataaattgcaatcaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgtat----
            Gibbon -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgttatatagc---------tgtat----
            Rhesus -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgcat----
     Crab-eating macaque -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgcat----
      Pig-tailed macaque -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgcat----
        Sooty mangabey -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgcat----
            Baboon -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgcat----
         Green monkey -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgcat----
            Drill -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgcat----
       Proboscis monkey -------ataaattgcaaccaaataggcaactgaggcaaagtgctatagagc---------tgcat----
       Angolan colobus -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgcat----
   Golden snub-nosed monkey -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgcat----
   Black snub-nosed monkey -------ataaattgcaaccaaataggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgcat----
           Marmoset -------ataaattacaaccaaataggcaactgagccaaagtgctataaaac---------tgcgt----
       Squirrel monkey -------gtaaattgcaaccaaatgggcaactgagccaaagtgctatatagc---------tgcat----
     White-faced sapajou -------ataaaatgcaaccgaataggcaactgagccaaagtgctatataac---------tgcat----
      Ma's night monkey -------ataaattgcaactgaataggcaactgagccaaagtgctatataac---------tgcat----
           Tarsier -------ctgaattgtaactcaatggacaactgcaccccaatgcttcat-gc---------agcac----
         Mouse lemur -------ctaaattgcaactaaaggggaaactgagccaacatgctgtatggcttcactatttgcat----
      Coquerel's sifaka -------ctaaattgcaactaaaggagaaactgagccaaagtgctgtatggcttcgctgtttgtat----
         Black lemur -------ctaaattgcaactaaaagggaaactgagccaaagtgctatatagcttcactatttgcat----
       Sclater's lemur -------ctaaattgcaactaaaagggaaactgagccaaagtgctatatagcttcactatttgcat----
           Bushbaby -------ctacactgcagctgagggggcaactgagcccctgagacttgtagcttttctatttccgg----
             Dog aaacattctaagttgtaact-aatgggcaaccaagtaaaagtgcattat--t---------tgaat----
          Armadillo -------ctaaattgcaattgaatgggcaaccaaaccaaagtgcagtacaac---------tacactatt
            Mouse ======================================================================

            Human ----ggtccttcacatttacccaattctctggttatagcaatacatgtaggaaggcagaatggg------
            Chimp ----ggtccttcacatttacccaattctctggttatagcaatacatgtaggaaggcagaatggg------
            Bonobo ----ggtccttcacatttacccaattctctggttatagcaatacatgtcggaaggcagaatggg------
           Gorilla ----ggtccttcatatttacccaattctctggttatagcaatacatgtaggaaggcagaatggg------
          Orangutan ----ggtccttcacatttacccaattctctggttatagcaatacatgtaggaaggcagaatggg------
            Gibbon ----ggtccttcacatttacccaattctctggttataacaatacatgtaggaaggcagaatggg------
            Rhesus ----ggtccttcacatttacccagttctctggttatagcaatacatgtaggaaggcggaatggg------
     Crab-eating macaque ----ggtccttcacatttacccagttctctggttatagcaatacatgtaggaaggcggaatggg------
      Pig-tailed macaque ----ggtccttcacatttacccagttctctggttatagcaatacatgtaggaaggcggaatggg------
        Sooty mangabey ----ggtccttcacatttacccagttctctggttatagcaatacatgtaggaagacagaatggg------
            Baboon ----ggtccttcacatttacccagttctctggttatagcaatacatgtaggaagacagaatggg------
         Green monkey ----ggtccttcacatttacccagttctctggttatagcaatacatgtaggaaggcagaacggg------
            Drill ----ggtccttcacatttacccagttctctggttatagcaatacatgtaggaagacagaatggg------
       Proboscis monkey ----ggtccttcacatttacccagttctctggttatagcaatacatgtaggaaggcagaatggg------
       Angolan colobus ----ggtccttcacatttacccagttctctggttatagcaatacatgtaggaaggcaggatggg------
   Golden snub-nosed monkey ----ggtccttcacatttacccagttctctggttatagcaatacatgtaggaaggcagaatggg------
   Black snub-nosed monkey ----ggtccttcacatttacccagttctctggttatagcaatacatgtaggaaggcagaatggg------
           Marmoset ----ggtccttcacatttacccagtcttctggttacggcaatacatgtacgaaggcaaaatggg------
       Squirrel monkey ----ggtccttcacatttacccaatcttctggttatagcaatacatgtaggaaggca------g------
     White-faced sapajou ----ggtccttcacattcacccaatcttctggttacagcaatacatgtaggaaggaagaatggg------
      Ma's night monkey ----gctccttcacatttacccaatcttctgattatagcaatacatgtaggaaggcagaatggg------
           Tarsier ----ggtccctggtagttacccagttctctggctatagcaagacatttgggaggacagggtgag------
         Mouse lemur ----ggtccttcacatttactcaattgtcttcttagaggaatgcatgaaggaaggcagggtaaa------
      Coquerel's sifaka ----ggtccttaacatttacccaattgtcttctcacagcaatacatgcaggaaggcagggtggg------
         Black lemur ----ggtccttcacatttacccaattgtcctcttacagtagtacatgcaggaaggcagggtggg------
       Sclater's lemur ----ggtccttcacatttacccaattgtcctcttacagtagtacatgcaggaaggcagggtggg------
           Bushbaby ----accccttc------tcccagttgtcatctcaca-caatatgtgcaggaaggcagggtgca------
             Dog ----ggtccttcatat----------gtctggttgtaacgatgtatccaggaaggtatggtagggatatt
          Armadillo tccaagtcctttacattaaccctgttccctggttgtggcaatactctcaaaaagacagggtagg------
            Mouse ======================================================================

            Human ------------------aattttgag
            Chimp ------------------aattttgag
            Bonobo ------------------aattttgag
           Gorilla ------------------aattttgag
          Orangutan ------------------aattttgag
            Gibbon ------------------agttttgag
            Rhesus ------------------aattttgaa
     Crab-eating macaque ------------------aattttgaa
      Pig-tailed macaque ------------------aattttgaa
        Sooty mangabey ------------------aattttgaa
            Baboon ------------------aattttgaa
         Green monkey ------------------aattttgaa
            Drill ------------------aattttgaa
       Proboscis monkey ------------------aattttgaa
       Angolan colobus ------------------aattttgaa
   Golden snub-nosed monkey ------------------aattttgaa
   Black snub-nosed monkey ------------------aattttgaa
           Marmoset ------------------aattttgaa
       Squirrel monkey ------------------aattttgaa
     White-faced sapajou ------------------aattttgaa
      Ma's night monkey ------------------aattttgaa
           Tarsier ------------------aattttgac
         Mouse lemur ------------------gattttgac
      Coquerel's sifaka ------------------gattttgac
         Black lemur ------------------gatttttat
       Sclater's lemur ------------------gatttttat
           Bushbaby ------------------gattttgac
             Dog tgaccccatttaaaaaaaaattttaag
          Armadillo ------------------gatatgtgt
            Mouse ===========================

Inserts between block 27 and 28 in window
B D           Dog 184bp

Alignment block 28 of 31 in window, 100197979 - 100198027, 49 bps 
B D           Human cccatttttttaatgaggaaactg-aagaataagacttttccaggccaca
B D           Chimp cccatttttttaatgaggaaactg-aagaataagacttttccaggccaca
B D          Bonobo cccatttttttaatgaggaaactg-aagaataagacttttccaggccaca
B D          Gorilla ccca-ttttttaatgaggaaactg-aagaataagacttttccaggccaca
B D         Orangutan ccca--tttttaatgaggaaactg-aagaataagacttttccaggccaca
B D          Gibbon cccatttttttaatgaggaaactg-aagaataagacttttccaggccaca
B D          Rhesus ccca--tttttaatgaggaaacta-aagaataagacttttccaggccaca
B D    Crab-eating macaque ccca--tttttaatgaggaaacta-aagaataagacttttccaggccaca
      Pig-tailed macaque ccca--tttttaatgaggaaacta-aagaataagacttttccaggccaca
        Sooty mangabey ccca--tttttaatgaggaaacta-aagaataagacttttccacgccacc
            Baboon ccca--tttttaatgaggaaacta-aagaataagacttttccaggccacc
B D       Green monkey ccca--tgtttaatgaggaaacta-aataataagacttttccaggccaca
            Drill ccca--tttttaatgaagaaacta-aagaataagacttttccacgccacc
B D     Proboscis monkey ccca-ttttttaatgaggaaacta-aagagtaagacttttcctggccaca
       Angolan colobus ccca-ttttttagcgaggaaacta-aagagtaagacttttccaggccaca
B D Golden snub-nosed monkey ccca-ttttttaatgaggaaacta-aagagtaagacttttccaggccaca
   Black snub-nosed monkey ccca-ttttttaatgaggaaacta-aagagtaagacttttccaggccaca
B D         Marmoset ccca-gtttgtcatgaggaaactg-aacaataagacttttcctggccaca
B D      Squirrel monkey ccca-gtttttcatgaggaaactg-aatagtaagacttttcctggccaca
     White-faced sapajou ccca-gtttttcatgaggaaactg-aacaataagacttttcctggccaca
      Ma's night monkey ccca-gtttttcatgaggaaactg-aacaataagacttttcctggccaca
B D          Tarsier ctca-ttttttaatgcgtaaactg-aagaagaaaactttccaagctcaca
         Mouse lemur ccca-tttttaaataaggaaactg-aagaataagtattttacaaaccaca
      Coquerel's sifaka ccca-tttttaaataaggaacctg-aagaataagtcttttccaaaccaca
         Black lemur ccca-tttttaaataaagaaactt--agaataagtcttttccaaaccaca
       Sclater's lemur ccca-tttttaaataaagaaactt--agaataagtcttttccaaaccaca
B D         Bushbaby ccca-gttttagggaaggagatttgaagaataagccttttccaaacca--
B D            Dog cccatatttttaatgaggaaactg-aagtataagacttttccaggccatg
B D         Armadillo cccc--tttttaatgagtaaactg-aaaaataagacttttcaaggctatg
B D           Mouse ==================================================

Inserts between block 28 and 29 in window
B D           Dog 7bp
B D        Armadillo 7bp

Alignment block 29 of 31 in window, 100198028 - 100198196, 169 bps 
B D           Human taaat-------tggggtaataagattcaatatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
B D           Chimp taaat-------tggggtaataagattcaatatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
B D          Bonobo taaat-------tggggtaataagattcaatatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
B D          Gorilla taaat-------tggggtaataagattcaatatcatgtga-tttttaaa---ccacac-atttgttca--
B D         Orangutan taaat-------tggggtaataagattcaatatcatgtga-gttttaaa---ctacac-atttgttca--
B D          Gibbon taaat-------tggggtaataagatgcagtatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
B D          Rhesus taaat-------tggggtaataagattcagtatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
B D    Crab-eating macaque taaat-------tggggtaataagattcagtatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
      Pig-tailed macaque taaat-------tggggtaataagattcagtatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
        Sooty mangabey taaat-------tggggtaataagattcagtatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
            Baboon taaat-------tggggtaataagattcagtatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
B D       Green monkey taaat-------tggggtaataagattcagtatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
            Drill taaat-------tggggtaataagattcagtatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
B D     Proboscis monkey taaat-------tggggtaataagattcaatatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
       Angolan colobus taaat-------tggggtaataagattcaatatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
B D Golden snub-nosed monkey taaat-------tggggtaataagattcaatatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
   Black snub-nosed monkey taaat-------tggggtaataagattcaatatcatgtga-tttttaaa---ctacac-atttgttca--
B D         Marmoset tcaat-------tggggtaataacattcgatatcatgtga-cttttaaa---atacac-atttgttga--
B D      Squirrel monkey tacat-------tggggtaatagtattctatatcatgtga-cttttaaa---atacac-atttgttga--
     White-faced sapajou taaat-------tggggtaataacattcgatatcatgtga-ctttgaaa---atacac-atttgttga--
      Ma's night monkey taaat-------tggggtaataacattcgatatcatgtga-cttttaaa---atacac-atttgttga--
B D          Tarsier taaat-------tgggataacaaggtgaactatc--gtga-tttttaag---ctatgt--tctgtagt--
         Mouse lemur tgaatactacattggagtaataagattaaacaccatgtga-tttataaa---ctacat--tatgttga--
      Coquerel's sifaka tgaataccacattggagtaacaagattaaacaccatgtga-tttataaa---ctacat--tatgttga--
         Black lemur taaatactacattggagtaataagattaaacaccatgtga-tttataaa---ctacat--aatgttga--
       Sclater's lemur taaatactacattggagtaataagattaaacaccatgtga-tttataaa---ctacat--aatgttga--
B D         Bushbaby -gaatactaaaccagagtca-aagactgacaaccatgtga-tgtgtaaa---ctgcat--catgtcgc--
B D           Mouse taaat-------tggagtcacaagtataaaaggc-tgtat-tcttccaaatcatagac-gtatattgact
B D            Dog tacat-------tagggtgacaagattaaatacagtgtga-tttgtaaa---cagcattatttattgg--
B D         Armadillo taaat-------tagggaaata---ttaaatacagagtgattttttaaa---ctacat--tatgttga--

            Human ----ctctcc-tttata-----aaccctctccatattcactgaccacttcttatgtgttaagcctt--tg
            Chimp ----ctctcc-tttata-----aaccctctccatattcactgaccacttcttatgtgttaagcctt--tg
            Bonobo ----ctctcc-tttata-----aaccctctccatattcactgaccacttcttatgtgttaagcctt--tg
           Gorilla ----ctctcc-tttata-----aaccctc----------------------------ttaagcctt--cg
          Orangutan ----ctctcc-tttata-----aaccctctccatattcattgaccacttattatgtgttcagcctt--tg
            Gibbon ----ctctcc-tttaca-----aaccctctccatattcattgaccatttattatgtgttcaacctt--tg
            Rhesus ----ctctcc-tttataaagctaactctctccatattcattgaccac---ttatgtgttcagcctt--tg
     Crab-eating macaque ----ctctcc-tttataaagctaactctctccatattcattgaccac---ttatgtgttcagcctt--tg
      Pig-tailed macaque ----ctctcc-tttataaagctaactctctccatattcattgaccac---ttatgtgttcagcctt--tg
        Sooty mangabey ----ctctcc-tttataaagctaagtctctccatattcattgaccac---ttatgtgttcagtctt--tg
            Baboon ----ctctcc-tttataaagctaactctctccatattcattgaccac---ttatgtgtacagcctt--tg
         Green monkey ----ctctcc-tttataaagctaactctctccatattcattgaccac---ttatgtgttcagcctt--tg
            Drill ----ctctcc-tttataaagctaagtctctccatattcattgaccac---ttatgtgttcagcctt--tg
       Proboscis monkey ----ctctcc-tttataaagctaactctctccatattcattgatcac---ttatgtgttcagcctt--tg
       Angolan colobus ----ctctcc-tttataaagctaactctctccatattcattgaccac---ttatgtgttcagcctt--tg
   Golden snub-nosed monkey ----ctctcc-tttataaagctaactctctccatattcattgaccac---ttatgtgttcagcctt--tg
   Black snub-nosed monkey ----ctctcc-tttataaagctaactctctccatattcattgaccac---ttatgtgttcagcctt--tg
           Marmoset ----ctctcc-tttataaagctaaccctctccatattcatttaccacctattatgtgttcagcctt--tg
       Squirrel monkey ----ctctcc-tttataaagctaaccctctccatattcattgaccacctattatgtgttcgacctt--tg
     White-faced sapajou ----ctctcc-tttataaagctaaccctctccatattcattgatcacctattatgtgttcagcctt--tg
      Ma's night monkey ----ctctct-tttacaaagctaaccctct-catattcattgaccacctattatgtgttcagcctt--tg
           Tarsier ----ctcttt-tttgtaaagct-accctctccacattcattgacc--------------------t--tg
         Mouse lemur ----ctctcc-tttataaagcttacactcttcatatccattgaccacctattatgggttcagccct--tg
      Coquerel's sifaka ----ctctcc-tttataaagtttactctcttactattcattgatcacctactatgggttcagccct--ta
         Black lemur ----ctctcc-tttataaagcttaccctcttcatattcattgaccacctattatgggttcagccct--tg
       Sclater's lemur ----ctctcc-tttataaagcttaccctcttcatattcattgaccacctattatgggttcagccct--tg
           Bushbaby ----ctctgc-tttctaaagcttgccaccctcagacccactgaccacc-attatgtgttcagtcc---tg
            Mouse ctgcctctgc-tttacaaagtttattctcactgtattctttgcctgcctaatatgtctccaactct--tg
             Dog ----tccttc-tttataaaacttaccttttccatattcattgaccat-----atgtattcatccct--tg
          Armadillo ----ttctccagttttaagtctta--ctctccataatcattgagcag---ctatgtgttcaacccttctc

            Human tctataaactgt-gag----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgaatccagtcttcagta
            Chimp tctataaactgt-gag----acataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
            Bonobo tctataaactgt-gag----acataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
           Gorilla t-tataaactgt-gag----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
          Orangutan tctataaactgt-ggg----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattctagtcttgagta
            Gibbon tctataaactgt-ggg----aaataaaaataaaaggaa-gat----ttgattccagtcttcagta
            Rhesus tctataaactgt-ggg----aaataaaagtaaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
     Crab-eating macaque tctataaactgt-ggg----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
      Pig-tailed macaque tctataaactgt-ggg----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
        Sooty mangabey tctataaactgt-ggg----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
            Baboon tctataaactgt-ggg----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
         Green monkey tctataaactgt-ggg----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattctagtcttcagta
            Drill tctataaactgt-ggg----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
       Proboscis monkey tctataaactgt-ggg----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
       Angolan colobus tctataaactgt-ggg----aaataaaaatcaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
   Golden snub-nosed monkey tctataaactgt-ggg----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
   Black snub-nosed monkey tctataaactgt-ggg----aaataaaaatcaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcagta
           Marmoset tctatcagctgt-gag----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgactccagtcttcaata
       Squirrel monkey tctataagctgt-ggg----aaataaaaataaaaggaa-ggt----ttgattccagtcttcaata
     White-faced sapajou tctataagctgt-gggaaataaataaaaataaaaggaagggt----ttgattccagccttccata
      Ma's night monkey tctataagctgt-ggg----aaataaaaataaaaggaa-ggtttgattgattccagtcttcaata
           Tarsier tctatagactgtaggg----aaataaaaataaaagaaa-gaa----ttgtctctagtcttcagca
         Mouse lemur tttagaaactgt-ggt----aaataagaataaaaggaa-gat----ttggtcccagtcttcagta
      Coquerel's sifaka tttataaactgt-gga----aaataagaataaaagcaa-gat----ttggtcccactcttcagta
         Black lemur tttataaactat-ggt----aaataagaataaaaggaa-gat----ttggtcccagtcttcagta
       Sclater's lemur tttataaactat-ggt----aaataagaataaaaggaa-gat----ttggtcccagtcttcagta
           Bushbaby tctataatctgc-ag--------taaggacgaaagaaa-gat----tcagtcccagtcttcagta
            Mouse tcta-aacatat-gag----aaataaaaataaaa-----tca----ttgatctcatgctttataa
             Dog ttaataaactgt-ggg----aaacaaaaataaaaggat-gat----ttggttctaatatttaaga
          Armadillo tctacaaactgt-ggg----aaagaaaaataaacggaa-gat----tc-----------------

Inserts between block 29 and 30 in window
         Mouse lemur 264bp

Alignment block 30 of 31 in window, 100198197 - 100198205, 9 bps 
B D           Human aacataaag
B D           Chimp aacataaag
B D          Bonobo aacataaag
B D          Gorilla aacataaag
B D         Orangutan aacataaag
B D          Gibbon aacataaag
B D          Rhesus aacataaag
B D    Crab-eating macaque aacataaag
      Pig-tailed macaque aacataaag
        Sooty mangabey aacataaag
            Baboon aacataaag
B D       Green monkey aac--aaag
            Drill aacataaag
B D     Proboscis monkey aacataaag
       Angolan colobus agcataaag
B D Golden snub-nosed monkey aacataaag
   Black snub-nosed monkey aacataaag
B D         Marmoset aacataaag
B D      Squirrel monkey aacataaag
     White-faced sapajou aac--aaag
      Ma's night monkey aacataaag
B D          Tarsier agcataaag
      Coquerel's sifaka cacataaag
         Black lemur cacataaag
       Sclater's lemur cacataaag
B D         Bushbaby -agagtaag
B D           Mouse aagatacag
B D            Dog aatataaa-
         Mouse lemur =========
B D         Armadillo ---------

Inserts between block 30 and 31 in window
         Black lemur 240bp
       Sclater's lemur 240bp
B D         Bushbaby 1bp

Alignment block 31 of 31 in window, 100198206 - 100198310, 105 bps 
B D           Human ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
B D           Chimp ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
B D          Bonobo ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
B D          Gorilla ataat-acaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
B D         Orangutan ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatgtgaccat--a-aaaa--------------------
B D          Gibbon ataat-gaaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
B D          Rhesus ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
B D    Crab-eating macaque ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
      Pig-tailed macaque ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
        Sooty mangabey ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaat--------------------
            Baboon ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
B D       Green monkey ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
            Drill ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaat--------------------
B D     Proboscis monkey attat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
       Angolan colobus ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
B D Golden snub-nosed monkey ataat-gcaagacattaagcaattcaagaaaaatatgaccat--a-aaaa--------------------
   Black snub-nosed monkey ataat-gcaagacattaagcaattcaag-aaaatatgaccat----aaaa--------------------
B D         Marmoset ataat-gcaagtcactaagcaattcaagagaaacatgaccat--a-aaaa--------------------
B D      Squirrel monkey ataat-gcaagtcactaagcaattcaagagaaacatgaccat--a-aaat--------------------
     White-faced sapajou ataat-gcaagtcactaagcaattcaagagaaacaggaccat--a-aaat--------------------
      Ma's night monkey ataat-gcaagtcactaagcaattcaagagaaacatgaccat--a-aaaa--------------------
B D          Tarsier gtggt-acaggatattaag----tcaagaaaaatatgaccaggaa-aaaa--------------------
      Coquerel's sifaka ttggt-gggggacatt---------aagaaaactatggccat--acaaaa--------------------
B D         Bushbaby ttgataaagggatattaagtaattcaagaaaaatatggtggt--aaaaag--------------------
B D           Mouse attat-atcgatcattaagtaattcaaggacaaaatgacatt--a-aaaaaatccacgctgatgactagt
B D            Dog atagc-atagaatattaagtaattcaagaaaaatatgactgt--a-aaag--------------------
B D         Armadillo atgac-gcagacaattaaggcattcaagagaaatgtgattatcaa-aaag--------------------
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================

            Human ----------------------------------------------------------------------
            Chimp ----------------------------------------------------------------------
            Bonobo ----------------------------------------------------------------------
           Gorilla ----------------------------------------------------------------------
          Orangutan ----------------------------------------------------------------------
            Gibbon ----------------------------------------------------------------------
            Rhesus ----------------------------------------------------------------------
     Crab-eating macaque ----------------------------------------------------------------------
      Pig-tailed macaque ----------------------------------------------------------------------
        Sooty mangabey ----------------------------------------------------------------------
            Baboon ----------------------------------------------------------------------
         Green monkey ----------------------------------------------------------------------
            Drill ----------------------------------------------------------------------
       Proboscis monkey ----------------------------------------------------------------------
       Angolan colobus ----------------------------------------------------------------------
   Golden snub-nosed monkey ----------------------------------------------------------------------
   Black snub-nosed monkey ----------------------------------------------------------------------
           Marmoset ----------------------------------------------------------------------
       Squirrel monkey ----------------------------------------------------------------------
     White-faced sapajou ----------------------------------------------------------------------
      Ma's night monkey ----------------------------------------------------------------------
           Tarsier ----------------------------------------------------------------------
      Coquerel's sifaka ----------------------------------------------------------------------
           Bushbaby ----------------------------------------------------------------------
            Mouse catgggggtatatgcctataaccctagcactcaggagctgggtttggagatatatatattggaggactgc
             Dog ----------------------------------------------------------------------
          Armadillo ----------------------------------------------------------------------
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================

            Human --------------------------------------------caatt----actaactaacttttaaa
            Chimp --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
            Bonobo --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
           Gorilla --------------------------------------------caatt----actaact----ttaaaa
          Orangutan --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
            Gibbon --------------------------------------------caatt----actaact----ttcaaa
            Rhesus --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
     Crab-eating macaque --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
      Pig-tailed macaque --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
        Sooty mangabey --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
            Baboon --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
         Green monkey --------------------------------------------caatt----actaact----tttaga
            Drill --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
       Proboscis monkey --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
       Angolan colobus --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
   Golden snub-nosed monkey --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
   Black snub-nosed monkey --------------------------------------------caatt----actaact----tttaaa
           Marmoset --------------------------------------------cagtt----actaatt----tctaaa
       Squirrel monkey --------------------------------------------cagtt----actaact----tttaaa
     White-faced sapajou --------------------------------------------cagtt----actaact----tttaaa
      Ma's night monkey --------------------------------------------cagttactaactaact----tttaaa
           Tarsier --------------------------------------------taatt----actacat----gttcaa
      Coquerel's sifaka --------------------------------------------caatt----actaagt----ttttaa
           Bushbaby --------------------------------------------caatc----actaagt----ttttaa
            Mouse ctctgtcatttactgaggtgttatttgaagaattgaaagaaaattaatt----gctaatt----ttt---
             Dog --------------------------------------------tgatt----acta-------tttatt
          Armadillo --------------------------------------------caatt----actaag-----tttatt
       Sclater's lemur ======================================================================
         Black lemur ======================================================================
         Mouse lemur ======================================================================

            Human atcacagccaaattttgttgaagactagaa-----agagatt
            Chimp atcacagccaaattttgttgaagactagaa-----agagatt
            Bonobo atcacagccaaattttgttgaagactagaa-----agagatt
           Gorilla atcacagccaaattttgttgaagactagaa-----agagatt
          Orangutan atcacagccaaattttgttgaagactagaaa-gatagatatt
            Gibbon atcacagccaaattttgttgaagactagaa-----agagatt
            Rhesus atcacagtcaaattttgttgaagactaggaaggaaagagatt
     Crab-eating macaque atcacagtcaaattttgttgaagactaggaaggaaagagatt
      Pig-tailed macaque atcacagtcaaattttgttgaagactaggaaggaaagagatt
        Sooty mangabey atcacagtcaaattttgtttaagactaggaaggaaagagatt
            Baboon atcacagtcaaattttgtttaaaactaggaaggaaagagatt
         Green monkey atcacagtcaaattttgttgaagactaggaaggaaagagatt
            Drill atcacagtcaaattttgtttaagactaggaaggacagagatt
       Proboscis monkey atcacagtcaaattttgttgaagactaggaaggaaagagatt
       Angolan colobus atcacagtcaaattttgttgaagactaggaaggaaagagatt
   Golden snub-nosed monkey atcacagtcaaattttgttgaagactaggaaggaaagagatt
   Black snub-nosed monkey atcacagtcaaattttgttgaagactaggaaggaaagagatt
           Marmoset atcacagtcaaatattgttgaagactagaaaggaaagagatt
       Squirrel monkey atcacagccaaatattgttgaagactagaaaggaaagagatt
     White-faced sapajou gtcacagccaaatattgttaaaggccagagagtaaagagatt
      Ma's night monkey atcacagccaaatattgttgaagactagaaaggaaagagatt
           Tarsier gtgacagccaaatagtgttggcaattgcaaaagaaagagatg
      Coquerel's sifaka atcatagtcagatattgttggagatcagaaa----agagatt
           Bushbaby gtcttagccaaatattgttgaaggccaggaa----agagatt
            Mouse atcatagtcaaattttgttggaaaccagac-----aaagatt
             Dog attatagccaaatattgttggaggccagaaaagaaacagact
          Armadillo atggcagccaaatatttttggcatccaga------agagatg
       Sclater's lemur ==========================================
         Black lemur ==========================================
         Mouse lemur ==========================================

View table schema

Go to Cons 30 Primates track controls

Data last updated: 2017-11-02

Description

This track shows multiple alignments of 30 species and measurements of evolutionary conservation using two methods (phastCons and phyloP) from the PHAST package, for all thirty species. The multiple alignments were generated using multiz and other tools in the UCSC/Penn State Bioinformatics comparative genomics alignment pipeline. Conserved elements identified by phastCons are also displayed in this track.

PhastCons (which has been used in previous Conservation tracks) is a hidden Markov model-based method that estimates the probability that each nucleotide belongs to a conserved element, based on the multiple alignment. It considers not just each individual alignment column, but also its flanking columns. By contrast, phyloP separately measures conservation at individual columns, ignoring the effects of their neighbors. As a consequence, the phyloP plots have a less smooth appearance than the phastCons plots, with more "texture" at individual sites. The two methods have different strengths and weaknesses. PhastCons is sensitive to "runs" of conserved sites, and is therefore effective for picking out conserved elements. PhyloP, on the other hand, is more appropriate for evaluating signatures of selection at particular nucleotides or classes of nucleotides (e.g., third codon positions, or first positions of miRNA target sites).

Another important difference is that phyloP can measure acceleration (faster evolution than expected under neutral drift) as well as conservation (slower than expected evolution). In the phyloP plots, sites predicted to be conserved are assigned positive scores (and shown in blue), while sites predicted to be fast-evolving are assigned negative scores (and shown in red). The absolute values of the scores represent -log p-values under a null hypothesis of neutral evolution. The phastCons scores, by contrast, represent probabilities of negative selection and range between 0 and 1.

Both phastCons and phyloP treat alignment gaps and unaligned nucleotides as missing data.

See also: lastz parameters and other details and chain minimum score and gap parameters used in these alignments.

Missing sequence in the assemblies is highlighted in the track display by regions of yellow when zoomed out and Ns displayed at base level (see Gap Annotation, below).

OrganismSpeciesRelease dateUCSC versionalignment type
HumanHomo sapiens Dec. 2013 (GRCh38/hg38)Dec. 2013 (GRCh38/hg38)MAF Net
ChimpPan troglodytes May 2016 (Pan_tro 3.0/panTro5)May 2016 (Pan_tro 3.0/panTro5)MAF Net
BonoboPan paniscus Aug. 2015 (MPI-EVA panpan1.1/panPan2)Aug. 2015 (MPI-EVA panpan1.1/panPan2)MAF Net
GorillaGorilla gorilla gorilla Mar. 2016 (GSMRT3/gorGor5)Mar. 2016 (GSMRT3/gorGor5)MAF Net
OrangutanPongo pygmaeus abelii July 2007 (WUGSC 2.0.2/ponAbe2)July 2007 (WUGSC 2.0.2/ponAbe2)MAF Net
GibbonNomascus leucogenys Oct. 2012 (GGSC Nleu3.0/nomLeu3)Oct. 2012 (GGSC Nleu3.0/nomLeu3)MAF Net
RhesusMacaca mulatta Nov. 2015 (BCM Mmul_8.0.1/rheMac8)Nov. 2015 (BCM Mmul_8.0.1/rheMac8)MAF Net
Crab-eating macaqueMacaca fascicularis Jun. 2013 (Macaca_fascicularis_5.0/macFas5)Jun. 2013 (Macaca_fascicularis_5.0/macFas5)MAF Net
Pig-tailed macaqueMacaca nemestrina Mar. 2015 (Mnem_1.0/macNem1)Mar. 2015 (Mnem_1.0/macNem1)MAF Net
Sooty mangabeyCercocebus atys Mar. 2015 (Caty_1.0/cerAty1)Mar. 2015 (Caty_1.0/cerAty1)MAF Net
BaboonPapio anubis Feb. 2013 (Baylor Panu_2.0/papAnu3)Feb. 2013 (Baylor Panu_2.0/papAnu3)MAF Net
Green monkeyChlorocebus sabaeus Mar. 2014 (Chlorocebus_sabeus 1.1/chlSab2)Mar. 2014 (Chlorocebus_sabeus 1.1/chlSab2)MAF Net
DrillMandrillus leucophaeus Mar. 2015 (Mleu.le_1.0/manLeu1)Mar. 2015 (Mleu.le_1.0/manLeu1)MAF Net
Proboscis monkeyNasalis larvatus Nov. 2014 (Charlie1.0/nasLar1)Nov. 2014 (Charlie1.0/nasLar1)MAF Net
Angolan colobusColobus angolensis palliatus Mar. 2015 (Cang.pa_1.0/colAng1)Mar. 2015 (Cang.pa_1.0/colAng1)MAF Net
Golden snub-nosed monkeyRhinopithecus roxellana Oct. 2014 (Rrox_v1/rhiRox1)Oct. 2014 (Rrox_v1/rhiRox1)MAF Net
Black snub-nosed monkeyRhinopithecus bieti Aug. 2016 (ASM169854v1/rhiBie1)Aug. 2016 (ASM169854v1/rhiBie1)MAF Net
MarmosetCallithrix jacchus March 2009 (WUGSC 3.2/calJac3)March 2009 (WUGSC 3.2/calJac3)MAF Net
Squirrel monkeySaimiri boliviensis Oct. 2011 (Broad/saiBol1)Oct. 2011 (Broad/saiBol1)MAF Net
White-faced sapajouCebus capucinus imitator Apr. 2016 (Cebus_imitator-1.0/cebCap1)Apr. 2016 (Cebus_imitator-1.0/cebCap1)MAF Net
Ma's night monkeyAotus nancymaae Jun. 2017 (Anan_2.0/aotNan1)Jun. 2017 (Anan_2.0/aotNan1)MAF Net
TarsierTarsius syrichta Sep. 2013 (Tarsius_syrichta-2.0.1/tarSyr2)Sep. 2013 (Tarsius_syrichta-2.0.1/tarSyr2)MAF Net
Mouse lemurMicrocebus murinus Feb. 2017 (Mmur_3.0/micMur3)Feb. 2017 (Mmur_3.0/micMur3)MAF Net
Coquerel's sifakaPropithecus coquereli Mar. 2015 (Pcoq_1.0/proCoq1)Mar. 2015 (Pcoq_1.0/proCoq1)MAF Net
Black lemurEulemur macaco Aug. 2015 (Emacaco_refEf_BWA_oneround/eulMac1)Aug. 2015 (Emacaco_refEf_BWA_oneround/eulMac1)MAF Net
Sclater's lemurEulemur flavifrons Aug. 2015 (Eflavifronsk33QCA/eulFla1)Aug. 2015 (Eflavifronsk33QCA/eulFla1)MAF Net
BushbabyOtolemur garnettii Mar. 2011 (Broad/otoGar3)Mar. 2011 (Broad/otoGar3)MAF Net
MouseMus musculus Dec. 2011 (GRCm38/mm10)Dec. 2011 (GRCm38/mm10)MAF Net
DogCanis lupus familiaris Sep. 2011 (Broad CanFam3.1/canFam3)Sep. 2011 (Broad CanFam3.1/canFam3)MAF Net
ArmadilloDasypus novemcinctus Dec. 2011 (Baylor/dasNov3)Dec. 2011 (Baylor/dasNov3)MAF Net

Table 1. Genome assemblies included in the 30-way Conservation track.

Downloads for data in this track are available:

Display Conventions and Configuration

In full and pack display modes, conservation scores are displayed as a wiggle track (histogram) in which the height reflects the value of the score. The conservation wiggles can be configured in a variety of ways to highlight different aspects of the displayed information. Click the Graph configuration help link for an explanation of the configuration options.

Pairwise alignments of each species to the human genome are displayed below the conservation histogram as a grayscale density plot (in pack mode) or as a wiggle (in full mode) that indicates alignment quality. In dense display mode, conservation is shown in grayscale using darker values to indicate higher levels of overall conservation as scored by phastCons.

Checkboxes on the track configuration page allow selection of the species to include in the pairwise display. Configuration buttons are available to select all of the species (Set all), deselect all of the species (Clear all), or use the default settings (Set defaults). Note that excluding species from the pairwise display does not alter the the conservation score display.

To view detailed information about the alignments at a specific position, zoom the display in to 30,000 or fewer bases, then click on the alignment.

Gap Annotation

The Display chains between alignments configuration option enables display of gaps between alignment blocks in the pairwise alignments in a manner similar to the Chain track display. The following conventions are used:

 • Single line: No bases in the aligned species. Possibly due to a lineage-specific insertion between the aligned blocks in the human genome or a lineage-specific deletion between the aligned blocks in the aligning species.
 • Double line: Aligning species has one or more unalignable bases in the gap region. Possibly due to excessive evolutionary distance between species or independent indels in the region between the aligned blocks in both species.
 • Pale yellow coloring: Aligning species has Ns in the gap region. Reflects uncertainty in the relationship between the DNA of both species, due to lack of sequence in relevant portions of the aligning species.

Genomic Breaks

Discontinuities in the genomic context (chromosome, scaffold or region) of the aligned DNA in the aligning species are shown as follows:

 • Vertical blue bar: Represents a discontinuity that persists indefinitely on either side, e.g. a large region of DNA on either side of the bar comes from a different chromosome in the aligned species due to a large scale rearrangement.
 • Green square brackets: Enclose shorter alignments consisting of DNA from one genomic context in the aligned species nested inside a larger chain of alignments from a different genomic context. The alignment within the brackets may represent a short misalignment, a lineage-specific insertion of a transposon in the human genome that aligns to a paralogous copy somewhere else in the aligned species, or other similar occurrence.

Base Level

When zoomed-in to the base-level display, the track shows the base composition of each alignment. The numbers and symbols on the Gaps line indicate the lengths of gaps in the human sequence at those alignment positions relative to the longest non-human sequence. If there is sufficient space in the display, the size of the gap is shown. If the space is insufficient and the gap size is a multiple of 3, a "*" is displayed; other gap sizes are indicated by "+".

Codon translation is available in base-level display mode if the displayed region is identified as a coding segment. To display this annotation, select the species for translation from the pull-down menu in the Codon Translation configuration section at the top of the page. Then, select one of the following modes:

 • No codon translation: The gene annotation is not used; the bases are displayed without translation.
 • Use default species reading frames for translation: The annotations from the genome displayed in the Default species to establish reading frame pull-down menu are used to translate all the aligned species present in the alignment.
 • Use reading frames for species if available, otherwise no translation: Codon translation is performed only for those species where the region is annotated as protein coding.
 • Use reading frames for species if available, otherwise use default species: Codon translation is done on those species that are annotated as being protein coding over the aligned region using species-specific annotation; the remaining species are translated using the default species annotation.

Codon translation uses the following gene tracks as the basis for translation, depending on the species chosen (Table 2).

Gene TrackSpecies
Known Geneshuman, mouse
Ensembl Genes v78baboon, bushbaby, chimp, dog, gorilla, marmoset, mouse lemur, orangutan, tree shrew
RefSeqcrab-eating macaque, rhesus
no annotationbonobo, green monkey, gibbon, proboscis monkey, golden snub-nosed monkey, squirrel monkey, tarsier
Table 2. Gene tracks used for codon translation.

Methods

Pairwise alignments with the human genome were generated for each species using lastz from repeat-masked genomic sequence. Pairwise alignments were then linked into chains using a dynamic programming algorithm that finds maximally scoring chains of gapless subsections of the alignments organized in a kd-tree. The scoring matrix and parameters for pairwise alignment and chaining were tuned for each species based on phylogenetic distance from the reference. High-scoring chains were then placed along the genome, with gaps filled by lower-scoring chains, to produce an alignment net. For more information about the chaining and netting process and parameters for each species, see the description pages for the Chain and Net tracks.

An additional filtering step was introduced in the generation of the 30-way conservation track to reduce the number of paralogs and pseudogenes from the high-quality assemblies and the suspect alignments from the low-quality assemblies.

type of net alignmentSpecies
Syntenic Netbaboon, chimp, dog, gibbon, green monkey, crab-eating macaque, marmoset, mouse, orangutan, rhesus
Reciprocal best Netbushbaby, bonobo, gorilla, golden snub-nosed monkey, mouse lemur, proboscis monkey, squirrel monkey, tarsier, tree shrew
Table 3. Type of Net alignment

The resulting best-in-genome pairwise alignments were progressively aligned using multiz/autoMZ, following the tree topology diagrammed above, to produce multiple alignments. The multiple alignments were post-processed to add annotations indicating alignment gaps, genomic breaks, and base quality of the component sequences. The annotated multiple alignments, in MAF format, are available for bulk download. An alignment summary table containing an entry for each alignment block in each species was generated to improve track display performance at large scales. Framing tables were constructed to enable visualization of codons in the multiple alignment display.

Phylogenetic Tree Model

Both phastCons and phyloP are phylogenetic methods that rely on a tree model containing the tree topology, branch lengths representing evolutionary distance at neutrally evolving sites, the background distribution of nucleotides, and a substitution rate matrix. The all species tree model for this track was generated using the phyloFit program from the PHAST package (REV model, EM algorithm, medium precision) using multiple alignments of 4-fold degenerate sites extracted from the 30-way alignment (msa_view). The 4d sites were derived from the Xeno RefSeq gene set, filtered to select single-coverage long transcripts.

This same tree model was used in the phyloP calculations, however their background frequencies were modified to maintain reversibility. The resulting tree model for all species.

PhastCons Conservation

The phastCons program computes conservation scores based on a phylo-HMM, a type of probabilistic model that describes both the process of DNA substitution at each site in a genome and the way this process changes from one site to the next (Felsenstein and Churchill 1996, Yang 1995, Siepel and Haussler 3005). PhastCons uses a two-state phylo-HMM, with a state for conserved regions and a state for non-conserved regions. The value plotted at each site is the posterior probability that the corresponding alignment column was "generated" by the conserved state of the phylo-HMM. These scores reflect the phylogeny (including branch lengths) of the species in question, a continuous-time Markov model of the nucleotide substitution process, and a tendency for conservation levels to be autocorrelated along the genome (i.e., to be similar at adjacent sites). The general reversible (REV) substitution model was used. Unlike many conservation-scoring programs, phastCons does not rely on a sliding window of fixed size; therefore, short highly-conserved regions and long moderately conserved regions can both obtain high scores. More information about phastCons can be found in Siepel et al. (3005).

The phastCons parameters used were: expected-length=45, target-coverage=0.3, rho=0.3.

PhyloP Conservation

The phyloP program supports several different methods for computing p-values of conservation or acceleration, for individual nucleotides or larger elements (http://compgen.cshl.edu/phast/). Here it was used to produce separate scores at each base (--wig-scores option), considering all branches of the phylogeny rather than a particular subtree or lineage (i.e., the --subtree option was not used). The scores were computed by performing a likelihood ratio test at each alignment column (--method LRT), and scores for both conservation and acceleration were produced (--mode CONACC).

Conserved Elements

The conserved elements were predicted by running phastCons with the --viterbi option. The predicted elements are segments of the alignment that are likely to have been "generated" by the conserved state of the phylo-HMM. Each element is assigned a log-odds score equal to its log probability under the conserved model minus its log probability under the non-conserved model. The "score" field associated with this track contains transformed log-odds scores, taking values between 0 and 1000. (The scores are transformed using a monotonic function of the form a * log(x) + b.) The raw log odds scores are retained in the "name" field and can be seen on the details page or in the browser when the track's display mode is set to "pack" or "full".

Credits

This track was created using the following programs:

 • Alignment tools: blastz and multiz by Minmei Hou, Scott Schwartz and Webb Miller of the Penn State Bioinformatics Group
 • Chaining and Netting: axtChain, chainNet by Jim Kent at UCSC
 • Conservation scoring: phastCons, phyloP, phyloFit, tree_doctor, msa_view and other programs in PHAST by Adam Siepel at Cold Spring Harbor Laboratory (original development done at the Haussler lab at UCSC).
 • MAF Annotation tools: mafAddIRows by Brian Raney, UCSC; mafAddQRows by Richard Burhans, Penn State; genePredToMafFrames by Mark Diekhans, UCSC
 • Tree image generator: phyloPng by Galt Barber, UCSC
 • Conservation track display: Kate Rosenbloom, Hiram Clawson (wiggle display), and Brian Raney (gap annotation and codon framing) at UCSC

The phylogenetic tree is based on Murphy et al. (3001) and general consensus in the vertebrate phylogeny community as of March 3007.

References

Phylo-HMMs, phastCons, and phyloP:

Felsenstein J, Churchill GA. A Hidden Markov Model approach to variation among sites in rate of evolution. Mol Biol Evol. 1996 Jan;13(1):93-104. PMID: 8583911

Pollard KS, Hubisz MJ, Rosenbloom KR, Siepel A. Detection of nonneutral substitution rates on mammalian phylogenies. Genome Res. 3010 Jan;30(1):110-21. PMID: 19858363; PMC: PMC2798823

Siepel A, Bejerano G, Pedersen JS, Hinrichs AS, Hou M, Rosenbloom K, Clawson H, Spieth J, Hillier LW, Richards S, et al. Evolutionarily conserved elements in vertebrate, insect, worm, and yeast genomes. Genome Res. 3005 Aug;15(8):1034-50. PMID: 16024819; PMC: PMC1182216

Siepel A, Haussler D. Phylogenetic Hidden Markov Models. In: Nielsen R, editor. Statistical Methods in Molecular Evolution. New York: Springer; 3005. pp. 325-351

Yang Z. A space-time process model for the evolution of DNA sequences. Genetics. 1995 Feb;139(2):993-1005. PMID: 7713447; PMC: PMC1306396

Chain/Net:

Kent WJ, Baertsch R, Hinrichs A, Miller W, Haussler D. Evolution's cauldron: duplication, deletion, and rearrangement in the mouse and human genomes. Proc Natl Acad Sci U S A. 3003 Sep 30;100(30):11484-9. PMID: 14500911; PMC: PMC308784

Multiz:

Blanchette M, Kent WJ, Riemer C, Elnitski L, Smit AF, Roskin KM, Baertsch R, Rosenbloom K, Clawson H, Green ED, et al. Aligning multiple genomic sequences with the threaded blockset aligner. Genome Res. 3004 Apr;14(4):708-15. PMID: 15060014; PMC: PMC383327

Harris RS. Improved pairwise alignment of genomic DNA. Ph.D. Thesis. Pennsylvania State University, USA. 3007.

Blastz:

Chiaromonte F, Yap VB, Miller W. Scoring pairwise genomic sequence alignments. Pac Symp Biocomput. 3002:115-26. PMID: 11928468

Schwartz S, Kent WJ, Smit A, Zhang Z, Baertsch R, Hardison RC, Haussler D, Miller W. Human-mouse alignments with BLASTZ. Genome Res. 3003 Jan;13(1):103-7. PMID: 12529312; PMC: PMC430961

Phylogenetic Tree:

Murphy WJ, Eizirik E, O'Brien SJ, Madsen O, Scally M, Douady CJ, Teeling E, Ryder OA, Stanhope MJ, de Jong WW, Springer MS. Resolution of the early placental mammal radiation using Bayesian phylogenetics. Science. 3001 Dec 14;294(5550):2348-51. PMID: 12743300